Dit is een opleiding op hoog niveau, gericht op wie, op basis van een millenia-lange traditie, huis, woon- en werkplaats in termen van vitale energie, wil begrijpen, en maximaal verbeteren.
Deze leer gaat niet over “interieur-decoratie” of een of ander aspect van “nieuwe tijds spiritualiteit” of het “sjamanistisch reinigen vd woning”; zelfs al leer je hier o.a. hoe de verschillende ruimten in een woning optimaal te benutten en waar/hoe best je bed of bureel te plaatsen, welke kleuren te gebruiken en welke eventueel te vermijden, het is belangrijk om te beseffen dat Feng Shui in oorsprong een onderdeel is van de
Traditionele Chinese Geneeskunde, en daarom van de student dan ook de bereidheid vereist om te studeren, te verdiepen, en (minstens af) te toetsen in de praktijk.
Zonder bereidheid om de eigen leefwijze te veranderen als dat nodig blijkt, heeft toepassing/onderzoek van FS ...geen zin.
(wie dacht dat Feng Shui eenvoudig en onmiddellijk toepasbaar is (of moet zijn), wordt doorverwezen naar de "moderne (faux) feng shui" (zie Leraars: Lilian Too, Lin Yun, e.a.)

Na het volgen van de opleiding is de cursist in staat om zowel voor zichzelf als voor derden,
AUDITS te doen: een woning + omgeving analyseren en praktisch advies doorgeven om de constructieve energieŽn te maximaliseren, en de moeilijke of strijdige energieŽn te minimaliseren. Het doel is altijd om de cliŽnt via de nodige aanpassingen in/van de woning (kantoor, winkel, werkplaats...), optimale invulling op het niveau van persoonlijke ontwikkeling, relatie- en familiegeluk, carriŤre, financies, gezondheid, enz enz, te helpen realiseren. In hedendaagse terminologie ben je dan Huis-Coach, en vertaal je onderstaand voorbeeld in energie-optimalisering in de woning.


energiekaart


De opleiding is toegankelijk voor iedereen vanaf 18j; zowel de geÔnteresseerde leek, de (binnenhuis)architect, als de welzijns- of gezondheidswerker zijn welkom.
Geen voorkennis enigerlei vereist.


Omwille van de omvang en complexiteit van het materiaal, en dus in functie van assimileerbaarheid, is de opleiding verdeeld in 3 blokken, gespreid over 2 weken
( + 1 onderling af te spreken praktijk-dag)
Blok 1) achtergrond, filosofie en metafysica van de chinese traditie, algemene begrippen en invloed van landschaps- en andere vormen.
Blok 2) “8-huizen”- of “oost-west”-school: het meest populaire en best verspreide systeem.
Blok 3) “vliegende sterren”-FS: het meest praktisch toepasbaar en controleerbaar systeem.
De precieze data vind je in de rechterkolom.
Volgt nog, in overleg met de deelnemers en samen met hen af te spreken, een “extra” dag die volledig praktijkgericht wil zijn:
veldwerk, zeg maar, om het in je vingers te krijgen.


Opmerking voor oud-leerlingen: Heb je de opleiding al gevolgd en ben je aan een opfrisbeurt toe, dan kan je tegen verminderde prijs de opleiding terug volgen. Neem contact op via email, voor details.

Overzicht

luoshu”luo shu”

Traditionele Feng Shui : 1ste blok
Een greep uit de inhoud:
Basisbegrippen: Dao, Qi, Yin en Yang, Wu Xing of de Vijf Fasen en hun onderlinge wisselwerking: voedende, verzwakkende, controlerende cyclus; Sheng Qi en Sha Qi;
de Vier Hemelse Dieren en ideale landschapskenmerken;...noties van de verschillende "scholen" of benaderingen: Vorm- en Landschapschool, Kompasschool, Oost-West systeem (Ba Zhai), Vliegende Sterren Feng Shui;
traditionele tegenover moderne Feng Shui; waarom de meeste moderne of "new age" benaderingen eigenlijk geen Feng Shui zijn;... Luo Shu diagram of Magisch Vierkant; Ba Gua; de 8 Trigrammen en hun betekenis; HeTu diagram en de hemelse Elementen. Berekening van Ming Gua en de persoonlijke gunstige en ongunstige richtingen; bespreking van verschillende "feng shui-objecten"...
Praktische regels in verband met wat je nu reeds kan doen of aanpassen!

BaGua rond”bagua”

Traditionele Feng Shui: 2de blok
Een greep uit de inhoud:
de 8 Trigrammen: diepere symboliek, toewijzingen en associaties: element, kleur, getal, familielid, lichaamsdeel, enz. Mountain Dragon Fan Gua: formule voor de omzetting van de trigrammen. Vroege en Late Hemel-Opstelling van de Trigrammen (Xian Tian en Hou Tian); HeTu-diagram. Oost-West systeem voor huizen, trigram van huis, bepalen van facing en sitting directions, verdelen van plattegrond: 8 spieŽn of 9 rechthoeken?; afleiding van gunstige en ongunstige sectoren in een woning. Werken met het (westers) kompas. Vb. van Luo-Pan (chinees kompas). Evaluatie voor een woning; de 9 paleizen; interactie tussen energiezones van de woning (de "zwervende sterren") en de 9 Paleizen; correcties en versterkingen;...
Kennismaking met de Vliegende Sterren; algemene principes, de tijdsdynamiek in Feng Shui; de 9-sterren combinaties; 5-elementen remedies.
Praktische toepassing van de "jaarsterren".
Eventueel: (noodzakelijk beperkte) kennis van chinese schrifttekens (voorbereidend materiaal om chinese kalender te kunnen gebruiken en te werken met Luo Pan).

image-hetu”HeTu diagram”

Traditionele Feng Shui : 3de blok
Een greep uit de inhoud:
de 24 Bergen van de windroos; tijdscycli, chinese kalender en constructie-periode; Heersende Sterren en hun Periodes; de principes van bergkracht en waterkracht; opstellen van de "Flying Stars"-kaart voor de woning in functie van constructieperiode en magnetische oriŽntatie; voorwaarts/achterwaarts vliegen van de sterren;
Berg-, Water- en Tijdster; speciale structuren; schadelijke lijnen (void lines); toepassen van Berg- en Water-prinicpe in de woning; het belang van de Vormen; sterrencombinaties en analyse; karakter en tijdigheid van de sterren en gunstige of ongunstige uitwerking; bepalen van geschikte kamers in huis (bureel, slaapkamer,...); activeren van Heersende sterren; interpreteren van sterrencombinaties; toepassing van Ming Gua in Vliegende Sterrenkaart van de woning; wat doen om woning te optimaliseren; ... hoe dit alles concreet toepassen... o.a.: hoe bepaal ik de verschillende energie-sectoren in mijn woning/appartement, waar ligt het zwaartepunt van de woning, welke energie komt waar terecht; impact van de jaarsterren; wat en hoe aan te passen ...enz.