blocks_image
blocks_image
"Wind en Water" is de letterlijke vertaling van de duizenden jaren oude Chinese leer die de veranderingen van Qi (energie) in de loop van de tijd, en haar inwerking op mens en omgeving, bestudeert. Net als de mens zelf, is ook de woning een referentiepunt voor de energie die uit de 8 richtingen toestroomt, en inwerkt op welvaart en gezondheid. In Feng Shui leren we hoe deze energie in de woning (woonst, kantoor, bedrijf) te manipuleren om gezondheid, relaties en welvaart te optimaliseren.

Qi stroomt van buiten naar binnen. Het optimaliseren van de energiestroom gebeurt allereerst extern, en vervolgens intern. Met andere woorden: FS is (véél) meer dan "interior decoration". Allereerst moeten we de omgeving analyseren en indien mogelijk, corrigeren. Dan kunnen ook binnenshuis, op het niveau van huisinrichting (en dat gaat allereerst over kamergebruik! ) en interieurdecoratie, versterkers en/of remedies toegepast worden.

Alhoewel het tot de verdienste van auteurs als Lilian Too gerekend moet worden, dat zij Feng Shui in de westerse wereld bekend hebben gemaakt, dient opgemerkt dat het "systeem" dat zij propageert in wezen een oppervlakkige combinatie is van oude leerscholen. Met name de toewijzing van de 8 windrichtingen aan verschillende levensgebieden of "aspiraties" ("welvaart" in het zuidoosten, "relaties" in het zuidwesten, enz.) is een zeer recente ontwikkeling die absoluut niet terug te vinden is in de oorspronkelijke leringen. Ook het gebruik van windklokjes her en der, kristallen, spiegels, bamboefluiten en dergelijke, behoort absoluut NIET tot de klassieke feng shui. Helaas geniet deze hyper-eenvoudige en "one size fits all" benadering bij de op snelle consumptie en snel resultaat gerichte westerse mentaliteit uitbundig succes. Dit is echter wat we zouden durven noemen: "fast-food" feng shui. Ook "space-clearing" en "intuïtieve" benadering tot zelfs mystiek geïnspireerde remedies, behoren NIET tot het terrein van de authentieke feng shui.
In tegenstelling tot de populariserende lectuur en de snelle workshop-FS, wordt in deze cursus gewerkt vanuit en met de traditionele, oorspronkelijke Feng Shui. Om je hiermee minimaal vertrouwd te kunnen maken, is de cursus uitgebouwd in 3 reeksen van telkens 4 dagen. Naast bespreking en studie van de onvermijdelijke basisbeginselen, leren we de beperkingen kennen van het zeer populaire "8-Huizen-" of "Oost-West Systeem", en bestuderen we de theorie én de toepassing van de originele Vliegende Sterren-FS.

10 meest gestelde vragen over Feng Shui (Joseph Yu, engels gesproken)

Inleiding