2de jaar van de Opleiding Astrologie: Modules 4, 5, 6 en 7

(voor juiste data, deelnamekost etc, kijk hier)

Opmerking

Eerder dan dezelfde fouten te willen maken als de astrologen aan het begin van de vorige eeuw (namelijk het ontkennen of negeren van essentieel en werkzaam materiaal uit het verleden, in de hoop
salon-fhig te blijven) integreer ik graag (maar dan in een tegengestelde beweging), een aantal gegevens - of liever: interpretatietechnieken - in deze opleiding die (ook al zijn het absoluut “moderne” vindingen) in de praktijk hun nut en degelijkheid bewijzen!
Ik verwijs hier met name naar de materie van modules 4 en 5: Planeet- en aspectpatronen, en de Logaritmische Tijdschaal...


HvB_Liber_Divinorum_OperumModule 4
Planeet- en Aspectpatronen
of: hoe herken je grote lijnen en krachtpunten in de horoscoop als insteek tot de interpretatie?
2 lesdagen


Elke geboorte-horoscoop bevat een overvloed aan gegevens. Het is de verdienste van Marc Edmund Jones (1888-1980) om een 7-tal structuren ontdekt te hebben die hij de Planeetpatronen ging noemen: specifieke spreiding van de planeten over de horoscoopcirkel, al dan niet met vorming van een brandpunt, waardoor je zicht krijgt op grote krachtlijnen in het karakter en de levensloop.
Zo kan je uit het grote plaatje opmaken of iemand versnipperd is, of heel geconcentreerd; heb je het gevoel een roeping te hebben, of moet je een taak vervullen in het leven; wat is jouw “kracht-planeet”, je “anker” als het ware in het leven? Enz.


plapa krishnamurti plapa Bill Gates plapa G Danneels


Aspectpatronen zijn dan weer geometrische structuren die gevormd kunnen worden door een beperkt aantal planeten, waar ook weer een specifieke betekenis aan gegeven kan worden, al dan niet met brandpuntvorming. Heb je een energie-fabriekje in je kaart, of knots je als een vierkant wiel overal doorheen; ben je zelfbedruipend of gewoon een “smoothie”? Enz.aspa BDW aspa R Reagan


Module 5
Logaritmische TijdSchaal (LTS)

zwangerschapsinvloeden als bron en fundering van karakterbouw, perceptie en persoonlijke evolutie
6 lesdagen
093madon


Was het je vader, of je moeder, die het initiatief nam die keer dat je verwekt werd? Waren ze zich bewust van de mogelijkheid een kind te verwekken, was het een bewuste wens? Wat was moeders reactie bij het ontdekken van de zwangerschap? Hoe kwam ze tot die ontdekking? En hoe reageerde de omgeving? Hoe verliep de zwangerschap verder? Wat gebeurde er bij de geboorte, hoe bn je geboren?
Wist je dat het antwoord op al deze vragen van enorm belang is bij het begrijpen van jouw (al dan niet) onbewuste verwachtingen en overtuigingen tegenover jezelf, tegenover het leven?
De Logaritmische Tijdschaal, ontwikkeld/ontdekt door A. T. Mann, levert de mogelijkheid om deze vragen vanuit de geboortehoroscoop zelf te beantwoorden, en zo enorm belangrijk psychologisch doorzicht te verwerven!
In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden, heb je hier geen enkele notie van logaritmen of andere wiskundige toestanden bij nodig!
Gebaseerd op de realiteit van biologische tijdsbeleving (als verschillend van kalendertijd) eigen aan de ontwikkeling van het individu, blijkt de horoscoop op te delen in 3 (eigenlijk 4) octaven:
- het zwangerschapsoctaaf (huis 9 tot en met 12)
- het kindertijdoctaaf (huis 1 tot en met 4)
- het volwassenheidsoctaaf (huis 5 tot en met 8)
- (het transcendentoctaaf dat eigenlijk een herhaling is van het zwangerschapsoctaaf)
De radixhuizen worden hier ontwikkelingsfasen; de tekens kleuren de kwaliteit van die specifieke leeftijden en hun bijhorende groeiprocessen in; de planeten verwijzen naar personen/omstandigheden die op een specifiek moment in je ontiwkkeling, hun stempel drukken; de aspecten geven een wisselwerking buiten ruimte en tijd weer (lees: een crisis op 23 jarige leeftijd bv kan een reproductie zijn van levensbedreigende geboorte-omstandigheden).
Een en ander is aan de hand van de Logaritmische Tijdschaal, die als transparant bovenop de horoscoopcirkel gelegd kan worden, ... dateerbaar!
Het inzicht dat je hierdoor kan verwerven in jouw prenatale historiek, kan van onschatbare waarde zijn voor bewustwording en persoonlijke groei...

cyrus


Module 6
Voorspellen

integratie van # voorspelmethoden en -technieken om tot een werkbaar praktijkmodel te komen
5 lesdagen


flammarion21Module 7
Spirituele Astrologie
3 lesdagen-----
3de en 4de jaar van de opleiding: details volgen tezijnertijd.... -----

Deel VIII: Medische Astrologie

Deel IX: Mundane Astrologie

Deel X: Astrologische Magie