Klassiek & Modern


Inleiding tot de Klassieke Astrologie


In de strijd om te overleven - sinds de Verlichting (17de eeuw) de spiritualiteit zo goed als uit de westerse wereld hielp - is de (westerse) Astrologie het grootste deel van haar klassieke funderingen verloren, en zijn haar basisbegrippen verwaarloosd, verdraaid, of zelfs verworpen om toch maar aanvaardbaar te blijven voor het moderne wereldbeeld en de positief-wetenschappelijke interpretaties van de realiteit. Als u, beste lezer, ooit bij mij Uurhoek-astrologie hebt geleerd, dan zal u zich herinneren dat de
Tabel van Waardigheden van de planeten afgedaan werd als onbegrijpelijk en onbruikbaar. Wat blijkt bij diepgaande studie? Dat dit werkelijk zoniet hét, dan toch één der belangrijkste fundamenten van correcte astrologische duiding vertegenwoordigt! Zonder dit stukje handzaam gereedschap gaat ontzettend veel, en bovenal vitale informatie (zowel in de uurhoek-, als in de geboorte-astrologie) verloren, en zitten we vaak opgescheept met duidingen (en/of “voorspellingen”) die niet stroken met de waargenomen werkelijkheid!
Ook het gebruik van Vaste Sterren en Arabische punten is in de moderne westerse astrologie-praktijk grotendeels verloren. Huizen hebben andere betekenissen gekregen, de astrologie - ooit als Koningin der Wetenschappen aan de middeleeuwse universiteiten gedoceerd - is het slachtoffer geworden van vervlakking, en van de drang naar gemakkelijk en onmiddellijk resultaat (jammer genoeg is de astrologie geen alleenstaand geval). Voorbeeld hiervan is de gelijkschakeling van planeten met de tekens waarover ze heersen, en de huizen die daarmee corresponderen (het “astrologische alfabet”: letter A: Mars = Ram = Ascendant, enz.). Hmm, zo makkelijk! Maar, jammer genoeg fout, zo blijkt. Denkt u ook nog (misschien bij ondergetekende zelf geleerd...) dat de Noordelijke Maansknoop uw spirituele opdracht voor dit leven aanduidt? Hmm, fout, zo blijkt... Jawel, de NMK geeft wel groei- en ontwikkelingsgebied aan, maar heeft weinig te maken met echte spiritualiteit... En zo zijn er veel punten op te noemen waaruit blijkt dat we het kindje met het badwater hebben weggesmeten... Waarmee niet gezegd wil zijn dat alle moderne benaderingen nu maar opgehokt en afgefikt zouden moeten worden: nee, schrijver dezes gebruikt al jaren (nl. sinds 1979) de Logaritmische Tijdschaal van
A.T. Mann als basis voor zijn consultpraktijk. Ook de integratie van de (diepte)psychologie met o.a. Jung’s visie op de psyche, collectief onbewuste, archetypen e.d., is zeer verrijkend. Als een Wetenschap die het Leven zelf beschrijft, moet en kan ze niet anders, dan meegroeien met de Mens. Maar in de wildgroei van nieuwe punten (niet echt zo nieuw...: midpunten, spiegelpunten of antiscia, harmonischen, mineure aspecten; verschrikkelijk nieuw: hypothetische planeten, Zwarte Lichten, asteroiden, planetoiden, ...) zijn we verloren beginnen lopen omdat we die fundamentele funderingen achtergelaten of verwaarloosd hebben, vergeten zijn.Daardoor gaat in de moderne benadering de essentie en praktische, controleerbare toepassing dikwijls verloren.
Met deze introductie willen we je bewust maken van deze “verloren schatten” en je opnieuw doen nadenken over deze “Goddelijke Wetenschap” die de Astrologie nog altijd is.
Bekijk het zo eens: je doet toch ook regelmatig een update van je computerbesturingssysteem voor meer en betere functionaliteit? Je past toch ook een anti-virusprogramma toe om te vermijden dat je computerinhoud gekaapt of vernietigd of ontoegankelijk gemaakt wordt? Als je de klassieke, traditionele astrologie aanleert, beschik je over criteria die garanderen dat je “systeem” gezond IS en BLIJFT... (omdat je ze kan aftoetsen aan wat werkt en wat niet...)


Klassieke benadering


Op het web vind je heel wat relevante informatie. Een heel goede én mooie site is de blog-pagina van
Nina Gryphon, waar je (in het Engels) de klassieke astrologie in zijn dagdagelijkse, praktische toepassing aan het werk ziet: boeiend, verbazend en vaak ook grappig! Klik hier: Gryphon-Blog.
We raden je ook ten stelligste de nieuwsgroep
The Real Astrology aan, waar astrologie beoefend en bestudeerd wordt zoals ze in de boeken van John Frawley gebracht wordt.
Heel wat beoefenaars van de klassieke astrologie beschouwen
John Frawley (metaforisch) als een incarnatie van de 17de eeuwse William Lilly, één van de meest competente astrologen ooit. Frawley verstaat als geen ander de kunst om de essentie uit Lilly's Christian Astrology te puren, en met veel humor de essentialia van de Astrologische Leer op een begrijpelijke manier te brengen, én in praktijk te demonstreren. Al zijn boeken zijn absolute aanraders.
Schrijver dezes blijft echter ook verder evolueren en studeren (kan ook in omgekeerde volgorde :-) ) en omsluit in zijn praktijk nu bv. ook zeer fundamentele en werkzame aspecten uit de Hellenistische Astrologie (denk sect, Fortuna-huizen, ...).

opleiding