blocks_image

Mercurius
klassiek-astrologisch programma

verkrijgbaar in nederlands / duits / engels / portugees

geschreven door Bernhard Bergbauer, praktiserend klassiek astroloog.
Het programma omvat bijna alle factoren en berekeningen die je voor klassieke astrologie nodig hebt: zowel voor uurhoek, electies, geboortehoroscopie en voorspellingen, mundane en spirituele astrologie.

Hieronder volgen een aantal
kenmerken van het programma. Let op: tekstdelen in deze kleur zijn NIET beschikbaar in de "light"-versie!
(klik
hier voor enkele scherm-afbeeldingen)

Kostenplaatje en bestelwijze: klik
hier.


Berekeningen
berekent horoscopen van 3000 voor tot 3000 na christus. Handig en snel berekenen en aanpassen. "Hier en Nu" -functie met 1 muisklik. Razendsnel zoeken naar aspecten,
planeten op specifieke posities in de zodiak (vrij in te vullen, bv voor "ingress"kaart of specifieke geboortestanden voor planetaire cycli, maanfasen, solaire en lunaire eclipsen (met uitzondering van penumbrale nutteloze eclipsen). Exacte berekeningen door gebruik van de "Swiss Ephemeris".


Atlas
ACS-atlas, met meer dan 255.000 locaties wereldwijd, inclusief alle beschikbare tijdzone informatie. Aanpasbaar, aanvulbaar door de gebruiker.


Huissystemen
Placidus, Regiomontanus, Alcabitius, Heel-Teken huizen, Gelijke huizen, Porphyrius, Campanus.


Zodiak
naast de tropische zodiak (de westerse dierenriem) kunnen de Maagden onder de gebruikers die denken dat ze Leeuwen zijn, kiezen tussen 1 verschillende ayanamsha's: Fagan/Bradley, Lahiri, Deluce; Raman/ Ushashashi; Krishnamurti;, Djwhal Kuhl; Yukteshwar; In Bashin; Babylonisch (Kugler 1, 2 en 3); Babylonisch (Huber); Babylonisch (eta Pisces); Aldebaran als 15 Stier; Hipparchos; Sassaniaans; Galactisch Centrum als 0 Boogschutter.


Voorspel-technieken
alle voorspeltechnieken die de klassiek astroloog nodig heeft, zijn met 1 enkele muisklik bereikbaar: gedaan met zoeken doorheen scherm op scherm op scherm...

primaire directies: ware primaire directies, volgens Placidus, Alcabitius, Regiomontanus, en de Placidus-Khr variatie.

secundaire progressies: bij zowel de primaire als de secundaire voortgeschoven posities, kan u dirigeren naar alle radix-inhouden, vaste sterren, teken-intrede, en termen. Kies welke factoren u wil voortschuiven en naarheen welke!
Beide worden getoond als kaarten en u kan een speculum raadplegen met exacte “voltreffers” op datum.

1-muisklik solaar en lunaar: met gebruik van de tijdmachine, kan u ogenblikkelijk doorheen opeenvolgende terugkeer-kaarten en/of progressies lopen.

1-muisklik prenatale lunatie en prenatale exlips: met 1 enkele klik berekent Mercurius voor u de voorgeboortelijke lunatie en eclips; het programma herkent of dit een zons- of maansverduistering was. Ook de SAN wordt automatisch herkent als volle of nieuwe maan voorafgaand aan geboorte.

Firdaria: een lijst met exacte begindata van de hoofd- en subperioden, met 1 enkele muisklik op te roepen.

Profecties: geen “schuif alles 30 per jaar op”-progressies, maar ware profecties. Jaarlijkse profecties: 1 teken voortgang per jaar. Van hieruit, wordt voor de maandelijkse profecties telkens 1 teken/maand voortgeschoven. En van hieruit wordt dan (naar keuze) 1 teken per dag of per 2,5dag, opgeschoven voor de dagelijkse profecties.


Tabellen
duidelijke overzichten van alles wat u voor de klassiek-astrologische duiding nodig hebt, in heldere tabellen.

Waardigheden: naast de horoscoopcirkel verschijnt een waardigheids-grafiek waarin u onmiddellijk de essentile en accidentele waardigheden kan aflezen. Ook is een gedetailleerde tabel beschikbaar. Alle puntwaarden door uzelf aanpasbaar. Kies tussen tripliciteits-heersers volgens Dorotheus, of volgens Ptolemaeus. Stel Mars f Venus in als dagheerser voor de Water-tripl. Opsomming van alle accidentele versterkingen/verzwakkingen volgens William Lilly.

Waardigheden extra: meest invloedrijke planeet (Almuten Figuris), planeet met meeste essentile waardigheid en huis-almutens. Recepties (wederzijds positief, gemengd positief, wederzijds negatief, gemengd negatief).

Temperament: berekend volgens John Frawley’s formule. Keuzemogelijkheden: orientaal/occidentaal meerekenen of niet; asc dubbel of enkel tellen; kies horoscoopheerser zelf of gebruik Mercurius’ voorgestelde planeet. Berekening volgens de primordiale kwaliteiten (mix van heet, koud, droog, vochtig) en volgens temperament (mix van cholerisch, sanguin, flegmatisch, melancholische factoren). Afzonderlijke lijst met alle 5 factoren. Resulterend/overheersend temperament, grafisch en in tekst.
Horoscoopheerser (Lord of Geniture) voorgesteld, is berekend volgens W. Lilly.
Gedragsaanduider (Sign. of Manners) als bijkomende informatie bij temperament-informatie.


Vaste Sterren: Mercurius bevat meer vaste sterren dan welk ander programma ook; Robson’s benamingen toegevoegd. Toon alle VS, of selecteer volgens magnitude, of toon enkel vs in conjunctie met planeten en cuspen in horoscoop. Orbs bepaald door magnitude! Kies om de vs weer te geven in de horoscooptekening, en om ze toe te voegen aan de directies en progressies.
Opgave van naam, planeet-aard van de ster, constellatie waarvan onderdeel, wanneer rijst/culmineert de ster, betekenis van de sterre-naam en constellatie in uw gekozen taal. Sommige maken zelfs geluid in overeenstemming met hun natuur.

Planeet-uren: tabel met planeet-uren voor ganse dag, evenals de duur van elk dag- en elk nacht-uur. Planeet-uur automatisch getoond in horoscooptekening.

Ephemeride: afdrukbaar 1 pagina per maand. Bereik: 3000 voor, tot 3000 na Christus. Retrograde-loop van planeten duidelijk weergegeven. Toon of verberg de onzichtbare planeten Uranus, Neptunus, Pluto.

Parsen of Arabische Punten: alle parsen volgens Al Biruni opgenomen. Gn automatisch veranderen of niet-veranderen voor dag- en nachtformules: u bepaalt zelf of en waar en wanneer omkering van de formules gebeurt. Voeg punten toe die in dag- en nachthoroscoop volledig verschillende formule hebben, zoals Asc + zon - dispositor zon in een dagkaart, en Asc + maan - disp. maan in een nachtkaart. Jawel, u kan planeten, huiscuspen, dispositors, huisheren, Syzygy, dispositor van de Syzygy, gelukspunt, godspunt, huisheren e.a. in uw formules toevoegen. Voeg punten toe, wijzig elk arabisch punt dat u wenst.

Elementen en Kruizen (modaliteiten): een handige tabel toont het aantal planeten in vuur, aarde, lucht, water, en in de hoofd-, vaste en beweeglijke tekens.


Dag en Nacht
Natuurlijk onderscheid Mercurius dag van nacht, maar u kan hiervoor een marge instellen. Bv de “burgerlijke schemering”, wanneer het nog mogelijk is een krant te lezen terwijl de zon toch al onder is, heeft een marge tot 6 onder de descendant. Niemand zal dit “nacht” noemen. Idem voor het ochtendgloren: het is reeds licht, vr de zon feitelijk boven de horizon is. U kan dus instellen vanaf/tot wanneer een horoscoop een dag- of een nachtkaart is, ook al is de zon technisch nog in huis 1 of reeds in huis 6. Dit is belangrijk bij de berekening van waardigheden en arabische punten.


Weergaven
Toon n kaart (ook schermvullend zonder data mogelijk, geschikt voor leraars),
toon 2 kaarten naast elkaar, toon synastrie.
Toon de “Ziele-kaart” met arabische punten buiten de cirkel geprojecteerd. U kan kiezen voor
“radix-boog geprojecteerde punten”, voor de Architectuur van de Ziel (cfr. Astrologers Apprentice nr 21, J. Frawley). De 7 Sleutel-punten worden altijd weergegeven. Kies tot 18 meer punten om hier getoond te worden.
Draai de kaart: een vraag over uw kat? Draai de kaart, zodat huis 6 huis 1 wordt. MAAR: huis 6 wordt nit verschoven naar de actuele asc-positie, enkel de nummering van de huizen wordt aangepast. Anders zou men kunnen denken: aha, huis 6 is nu huis 1, en dus is het een hoekhuis geworden! Omdat dit fout is kiest Mercurius voor een andere weergave vande gedraaide kaart.

Oog van Horus: aspecten kan u weergeven in het reguliere aspectrooster, wat tekengrenzen herkent en dus geen aspecten toont die er geen zijn (tenzij u dit inuw voorkeuren anders instelt). Maar als alternatief kan u ook het “Oog van Horus” gebruiken: aanklikken van een planeet op de tekening, toont de “stralen” van die planeet, en tekent op het einde van elke straal zijn orbs-cirkel. Alle andere orbs-cirkels worden ook getoond. Op deze wijze kan u onmiddellijk zien, of een factor aplliceert of separeert, maar toch nog in de moiety vande orbs is. Opnieuw klikken verbergt de stralen.

Applicatie-balk: naast de horoscooptekening vindt u steeds een grafische weergave van welke planeet op welke planeet appliceert. Selecteer orbs-cirkels indien u deze wil zien.

Waardigheids-grafiek: naast de horoscooptekening vindt u ook steeds een grafiek die (apart) de accidentele en de essentile waardigheid van de planeten weergeeft. In combinatie met de “Tijdmachine” is dit een fantastisch instrument om electies te doen.


Tijdmachine
Verplaats elke kaart (geboortehoroscoop, progressie, directie, solaar, lunaar, enz.) doorheen de tijd, zowel naar de toekomst als naar het verleden toe, in overeenstemming met het gekozen systeem (een lunaar springt altijd naar de vorige/volgende lunaar, progressies schuiven 1 dag per jaar op, etc.). U kandit stap per stap doen, of continue als een animatie tot u de tijdstroom stopt.


Extra
Hier ziet u een geanimeerde weergaven van het (geocentrische) zonnestelsel: de Aarde is omringd door de 7 planeetsferen en de sfeer van de vaste sterren. Reis door de toekomst, en geniet van de gekke dans van Mercurius en Venus rond de Zon, of bewonder de zwaarte van Saturnus. Dit is wat er gebeurt, “daarbuiten”. Maar i.p.v. 28 jaar buiten te moeten zitten wachten om een Saturnus-terugkeer te zien, kan u hier de zaken een beetje bespoedigen.


Databestand, beheer van data.
Maak zoveel databestanden aan als u wil en beheer de horoscopen die u erin opslaat (bv. familie, vrienden, werk, uurhoeken, electies,...).


Aaf formaat
Horoscopen worden opgeslagen in Aaf-formaat. Indien uw huidige software een cleane export in Aaf-formaat toelaat, kan u uw oude bestanden zonder problemen in Mercurius invoeren en beheren.


Kopieer Kaart
Kopieer de horoscoop-tekening als een vector-gebaseerde grafiek naar het klembord, om het in andere programmas te kunnen gebruiken.


Onbeperkte Horoscoop-notities
Verveeld met die beperking van 500 woorden toevoegbaar als horoscoop-notitie, in de meeste programma’s? Wel, in Mercurius kan u desnoods een boek schrijven voor elke horoscoop. Mercurius gebruikt uw standaard-teksteditor (bv MS Office Word), en koppelt dit aan de horoscoop. U kan er dus rustig op los schrijven. Het tekstbestand wordt samen met de horoscoop weggeschreven als een .rtf-file (rich text format), n wordt opnieuw geopend telkens u de kaart op uw scherm heeft en op de “nota’s”-knop klikt.


Geavanceerd printen
Print alle tekeningen, grafieken, tabellen met hoge kwaliteit.


1-muisklik horoscoop selectie
Roep de laatste 5 horoscopen waar u mee gewerkt heeft, terug op door 1 simpele muisklik.


Gemakkelijke instellingen
Kiezen welke zodiac, welke orbs, waardigheids-puntentoekenning, automatische plaatsbepaling, te tonen vaste sterren, arabische punten, enz. ..., makkelijk en intutief in te stellen.


Geavanceerde blad-indeling
Volledige controle over de layout. Kies kleuren, stijl van tekening-weergave (vierkant of rond), termen en aangezichten weergeven in de kleuren van de planeetheersers, geef huizen de kleur door W. Lilly er aan toe geschreven, of kleur de huizenom gemakkelijk tussen hoofd, vast en beweeglijk te onderscheiden, kies welke planeten getoond worden, met hun symbolen al dan niet in uw voorkeur-kleur, geef kleur aan de 12 tekens van de dierenriem, en veel meer...Vragen ?

Aarzel niet om ons te contacteren: klik onderaandeze of andere pagina’s op “contact me” en stuur een mailtje (of ga via de pagina Contactgegevens in de linkerbalk; sorry: de pagina “info aanvraag” werkt nog niet).

Omtrent het volgende hoeft u echter niet te schrijven:

Q: Kan ik Lilith, Zwarte Lichten, hypothetische lichamen, asteroden, Koch-huizen en mineure aspecten gebruiken?
A: Nee, dat kan u niet. Dit is een professioneel programma voor professionele, hard-werkende astrologen die hiervoor echt geen tijd hebben.

Q: Kan ik interpretatie-rapporten en tekstuele duidingen uit dit programma halen?
A: Nee, onmogelijk. Dit is een professioneel programma voor professionele astrologen. Computer-gegenereerde teksten zijn vooral rommel, en Mercurius produceert geen rommel.
Vergelijk het met bio(-dynamisch) voedsel en fast-food: het eerste is zo dicht als mogelijk bij en vn de natuur, het leven, de kosmos, en dus heilzaam en voedend; het andere is product van technologie en zo ver mogelijk van de natuur en het leven af, en dus op korte of lange termijn schadelijken degeneratief.

Q: Werkt het programma op Apple/Mac computers?
A: Mercurius is geprogrammeerd voor Windows-platform. Op PowerPCs met bv. Virtual PC als emulator, werkt het helaas niet (zou sowieso veel te traag zijn).
Hebt u echter een intel-Mac, dan kanu ofwel met
Bootcamp (vanaf besturingssysteem Leopard (MacOSX 10.5) ofwel met Parallels Desktop (Tiger, vanaf MacOSX 10.4.x en hoger) moeiteloos Mercurius installeren- en draaien! Alternatieven voor PD zijn VMware Fusion (mijn persoonlijke favoriet), en het gratis verkrijgbare Virtual Box.
Enjoy the best of both worlds ... :-)