EHEC-bacterie: manmade ???

drops_wo

Naar aanleiding van een web-artikel dat ik vandaag toegezonden kreeg over de mogelijkheid (? bewijs!) dat de EHEC-bacterie die Europa nu toch wel een beetje in haar ban houdt, stelde ik de vraag of dit nieuws, dit bericht, de waarheid weerspiegelt...

Dit is de bijhorende uurhoek:
EHEC manmade? 110607

Het gaat erover dat de dodelijke EHEC-bacterie gefabriceerd zou zijn in laboratoria, als een opstap tot het verder vervreemden van de westerling van de natuur, door hem bang te maken voor natuurlijke voeding (: groenten!), en hem/haar dus richting chemie/synthetisch voedsel te sturen (zodat de voedings-[multinationals zoals Monsanto e.v.) mega-winsten kunnen blijven maken!!!

John Frawley schrijft op blz 164 van The Horary Textbook: (Is the rumour true?)
- the angles of the chart should be in fixed signs
- L1, L3, the Moon and the Moon’s dispositor should be in fixed signs and angular houses, or at least in fixed signs and succedent houses

Wat vinden we in deze uurhoek?
- asc fixed: OK
- MC fixed: X (= niet OK)
- L1: Mars in Stier-7: OK, OK
- L3: Saturnus in Libra-11: X, OK
- Maan in Leeuw hoog in ’t zuiden, edoch in vallend huis: OK, X
- dispositor van de Maan: Zon in Gemini-8: X, OK

Dat is 6x OK, en 4x niet-OK, of 6 keer juist, en 4 keer niet juist... Hoe moet je dat nu interpreteren? ’t Is de waarheid, maar slechts voor 60%???

JF schrijft ook nog bij het begin van het hoofdstuk over 3de-huis vragen:
we are looking for testimonies that it (the rumour) is true. If we have fewer or none of these, it will by default, be false. A void of course Moon indicates that nothing comes of it, true or false.

Hebben we hier een afhoudende Maan? Hangt er van af welke definitie je gebruikt!
a) Maan maakt geen aspect meer vanuit het teken waar ze in staat: dan is de Maan hier VOC, er komt niks van.
b) Maan is niet binnen orb van een aspect wanneer zij het volgende teken ingaat: oeh, een scherpe driehoek met Jupiter (in het 6de huis van ziekte), dus niet afhoudend: er komt wat van...

Dieper gravend en de klassieke regels achterlatend, zijn volgende details toch wel heel erg beschrijvend voor de vraagstelling:
- Zuben Elgenubi op de asc: It causes malevolence, obstruction, an unforgiving character, violence, disease, lying, crime, disgrace, and danger of poison.
(Vivian Robson, p. 205)
- Maan conjunct Regulus:
Occult interests, powerful friends, danger from enemies and false friends, gain by speculation, public prominence, great power, honor, wealth, benefits seldom last, violence, trouble and sickness. Make women high spirited and independent.
(VR, p. 196)
- Mercurius op Aldebaran:
Affects the health and domestic affairs, prominence through mercurial (!!!) matters, material gain, and many learned friends.
(VR p. 121)
-
Zon conjunct Rigel:
Bold, courageous, insolent, unruly temper, hasty actions, bloodshed, many enemies, great good fortune, military success.
(VR p198)
- V
enus conjunct Algol (de meest malefice ster aan de hemel):
Of the nature of Saturn and Jupiter. It causes misfortune, violence, decapitation, hanging, electrocution and mob violence, and gives a dogged and violent nature that causes death to the native or others. It is the most evil star in the heavens.
(VR 124)

Als dit al IETS aantoont, is het wel dat de uurhoek gegrond is, radicaal en pertinent!

Wat denk jij ervan?

Inauguratie van Barack Obama - vervolg

Coronation D. Agustin

In astrologen-land is er heel veel te doen geweest over de (volgens modern-astrologische begrippen) afhoudende Maan en retrograde Mercurius in de Inauguratie-horoscoop voor Obama; de herhaling van de eed op een later moment werd dan ook door velen aangegrepen als een "verbeterde" inauguratie-horoscoop: de Maan is dan nl. uit haar Val, niet langer afhoudend (nog steeds volgens die moderne benadering), én in het zo positief ervaren tekens Boogschutter.

Op een site van een Amerikaans collega die heel wat research heeft gedaan, blijkt dat Mercurius retrograde-periodes, in Obama's levenswandel, telkens samenvalt met heel positieve ontwikkelingen! Ik herinner me o.a.
- het ontdekken van zijn redenaarstalent op de universiteit;
- het verkozen worden tot president van studentenvereniging;
- eerste ontmoeting met Michelle, zijn echtgenote;
- verkiezing tot senator;
- en zo was er nog vanalles...
Dus: ten eerste is retro Mercurius blijkbaar geen probleem voor Obama, integendeel; ten tweede, zoals we laatste keer al vermeld hebben, staat deze Mercurius Cazimi, in het "Hart van de Zon", extreem versterkt en begunstigd!

Het wordt nog interessanter als we Obama's geboortehoroscoop erbij nemen:
Obama natal Inaug event
Die zogenaamd "onheilspellende" Maan, valt exact op Obama's Xde huis van roem, eer, macht, erkenning! De inauguratie-Maan triggert met andere woorden Obama's potentieel om in de wereld te handelen en te leiden.
Bovendien staat die Vernietigde Zon en retro-maar-cazimi Mercurius knal op zijn Jupiter, en heeft Obama recent zijn 4de Jupiter-terugkeer gehad.
En radix-Mars wordt geactiveerd door de inauguratie-Saturnus, die in de geboortehoroscoop heer 1 is!
De gebeurtenis haakt gewoon in op Obama's potentieel, de timing was ahw perfect...

En het wordt nog leuker (astrologisch in ieder geval : - ) als we er de geboortehoroscoop van de USA bij betrekken. En dan bedoel ik niet één van de vele verschillende stichtingshoroscopen waarover oeverloze discussie gevoerd wordt (er zijn minstens 4 verschillende versies "in omloop" waarvan nu eens de ene dan weer de andere "werkt").
Onderstaande horoscoop is wat de Oude Meesters gebruikt zouden hebben (Abu Mashar; Masha' Allah; Ibn Ezra; Sahel;...): de lente-ingress horoscoop, de horoscoop voor het binnenlopen van de Zon op 0° Ram, voor het jaar waarin de stichting van de VS een feit werd. Simple, neat, and clean. No discussion necessary.
In Ar USA1789
Wat zien we hier op de ascendant? Juist! Ja! 29° Schorpioen, samenvallend met Obama's cusp 10, en de positie van de inauguratie-Maan!
Obama's roeping (radix MC) valt samen met het land, de natie, het volk. Als je een beetje melige aanleg hebt kan je de daar de onlosmakelijk mee verbonden snelle overgang van de laatse graden van Scorpio naar Sagittarius, begrijpen als: het uit angst/onzekerheid/verlies gidsen naar vrijheid/overvloed/spiritualiteit/vreugde/idealen. Het is het beeld van de American Dream: hoe diep je ook zit of hoe moeilijk je het ook hebt, als je wil, wordt het beter en realiseer je je droom! Kijk maar naar die Venus heer 11 (hopes and dreams) exact conjunct Mars heer 1! En dat op cusp 4: dat zijn de wortels, dat is inderdaad de diepere natuur van de USA (waar Saturnus net binnen cusp 4 natuurlijk op tijd en stond roet in het eten strooit!).
Ook ten opzichte van minstens 1 van de "gebruikelijke" stichtingshoroscopen van Amerika, sorry, VSA, is de synastrie heel sprekend. Daar gaan we hier echter niet op in omdat we de traditionele benadering willen verduidelijken.