Vaste Sterren

Dominique Strauss-Kahn: profecties

joseph


Dit is de geboortehoroscoop van Dominique Strauss-Kahn:

DSKrad

Een man met invloed en een man verbonden met (groot) geld: Leo rijzend, Zon heer 1 in huis 10; Saturnus heer 7 (de ander) en 8 (geld van de ander) staat exact conjunct de meest koninklijke ster Regulus in huis 2 van financies.
Jupiter, heer 6 (dienstbaarheid) en 9 (buitenland, reizen) staat strak en sterk op de descendant, conjunct Altair (een
hoogvlieger, met kantjes aan).
Ook Mars, heer 10 (het handelen in de wereld) en 5 (spel, plezier, erotiek) staat enorm krachtig in eigen teken én huis, én conjunct de noordelijke maansknoop: toename van macht en autoriteit gedurende het leven.
Omdat DSK overdag geboren is, zijn de tripliciteitsheersers van de Zon in Stier, relevant voor het verloop van het leven in grote fases. Het leven wordt als het ware verdeeld in 3 grote delen, die elk in volgorde bestierd worden door die tripliciteitsheersers:
- 1ste 3de deel: heerser is Venus in eigen teken, in het 10de huis volgens berekening en volgens teken vanaf de ascendant: krachtige, vruchtbare periode (geen info hierover).
- 2de 3de deel: heerser is Maan in Ram (peregrien) in vallend huis/teken 9: zwak, moeilijkheden, heel veel verandering (geen info hierover).
- 3de 3de deel: heerser is Mars: in eigen teken, 10de huis (9de teken vanaf asc), conjunct NMK: heel goede, straffe periode.
Maar nu zit hij in slechte papieren! Dat laat vermoeden, dat hij, ondanks dat hij nog maar vooraan in de 60 is, niet meer lang te leven zou hebben! Saturnus die als heerser van het 8ste huis, de
Anareta (“dodende planeet”) is, nadert stilaan exact cusp 4 van het graf, het einde.
Het Pars Fortunae staat op minder dan 1° conjunct Uranus en werkt uit in huis 12: zéér variabel (nood)lot; de zielewens is gericht op overgave, loslaten, terugtrekken… Oeps... (verbeterd 110602) PF werkt uit in huis 11, met betrekking tot vrienden, sociale kontakten,
the King’s Gift

Om exact te zijn: DSK werd dit jaar 62. Dat betekent dat hij in een 3de huis/teken profectie zit. Zoals reeds eerder gemeld, werk ik voor profecties met volledig-teken huizen, omdat dit de (hellenistische) achtergrond is waartegen de profectie-techniek zich ontwikkeld heeft (zover we weten, dan toch). Derde teken vanaf de asc = Weegschaal; ergo: Venus is de “Dame” van het actuele (levens)Jaar. Onderstaande tekening maakt het helemaal duidelijk:

DSK rad+prof62

3de huis betekenis: broers/zussen, buren, korte of routineuze verplaatsingen, informatie en uitwisseling, zijn een “thema”. Venus als heerseres krachtig in Stier/10de teken maar verbrand door de Zon: Venus kan dus op problemen wijzen. Welke problemen? Vrouwenproblemen, ah ja (hindsight :-)); macht, autoriteit en gezag (Zon) “overschaduwt” (combust) de Vrouw (Venus), maar deze staat evengoed toch sterk (Stier, 11).
(edit 110602: 3de huis is natuurlijk ook berichtgeving, nieuws; Venus als heer 10: beroep, roeping, eer en aanzien)
Zon is natuurlijk ook DSK zelve (heer 1). Dus een notoir, maar lastig jaar.
Merk verder op: de Zon is geprofecteerd naar het 12de huis: zelf-sabotage/verborgen vijanden/eenzaamheid/langdurig lijden/opsluiting.
Mars heer MC is via profectie conjunct Uranus/PF geland: radicale verandering ivm maatschappelijke positie, eer, reputatie, beroep. Venus als heerseres van het 10de teken staat met de Zon in huis 12 via profectie.
Saturnus als aanduider van de monetaire macht die DSK draagt/vertegenwoordigt, staat via profectie op de grens van het 4de teken: het einde, de afloop.
Geprofecteerd PF staat minder dan 1° conjunct radix-Saturnus op Regulus: zij die hoog rijzen, kunnen laag vallen…, en het “lot” werkt hier dus niét in positieve zin mee!
En -
stretching a bit - de geprofecteerde asc staat via antiscion conjunct Scheat, beruchte ster gelinkt aan katastrofes.

Maar hoeft het nu allemaal zo erg te zijn? En, aangezien profecties een 12-jarige cyclus kennen, heeft DSK dan 12 jaar terug (en 24 jaar terug, en 36 en 48 en 60j terug) dan ook zo’n hachelijke situaties meegemaakt?
Ha! Volgens de
Ouden moeten we de positie van de Lady of the Year afchecken in de bijhorende zonne-revolutie! OK, hier komt ‘ie dan:

DSK sol62

Aaha! in de huidige solaar staat Venus, de Dame van het Jaar, bijzonder slecht in haar Verbanning in Ram, conjunct Uranus (misschien is 3° orb wel te veel) en gesandwiched tussen 9 en 10…
Als in 9: zwak, vallend. Als in 10: sterk manifesterend…
Antiscion van Venus in de solaar:
- conjunct Copula (sterrenevel): blindheid…
Deze positie beloofd dan toch (inderdaad) een moeilijk jaar, met ofwel onvermogen tot sturen en heersen en controleren in buitenland (Venus in Exiel in 9); of/en krachtige manifestering van problemen in verband met beroep (Venus in Exiel in 10).

Analyse van gedirigeerde profecties om tot een nauwkeuriger tijdsbepaling te komen, valt buiten het kader van dit artikel… Kom je licht opsteken op onze profectie-dag in augustus!

Wanneer is Kadhafi weg ?

painting.jpg12

Terwijl ik rustig stond te douchen, mijmerend over allerhande, met name de nieuwsgeving die ik kort daarvoor gehoord had, èn George Van Zanten’s uurhoek in de Anima Astrologia van maart 2011 (met betrekking tot Mubarat/Egypte) indachtig, had ik plots een sterke aandrang om een vraag te stellen:
“Wanneer zal Kadhafi verdwijnen uit Libië/de macht afgeven - vrijwillig of gedwongen?”
De badkamervloer bespetterend, noteerde ik het tijdstip van die vraagstelling om ze hiernavolgend rustig te analyseren.
(Ja, het leven van een traditioneel astroloog is met momenten gezapig en ontspannen!)
Kadhafi wanneer weg? 110408
Kadhafi is de Baas van het Buitenlands Land Libië.
Buitenlands Land = huis 9 van de uurhoek; Baas daarvan is het 10de van 9: oorspronkelijk 6de huis van de uurhoek.

Venus is de dagheerser: Venus vertegenwoordigt de Islam, OK.
Maan is de uurheerseres: ik sta op het moment van de vraag te douchen = water, OK.

Mocht ik (of iemand anders) toch nog twijfelen aan de radicaliteit van deze uurhoek, cusp 9: het buitenland - en hier dus expliciet Libië -, heeft
Altair op zijn gedraaide ascendant. Lees mee in Vivian Robson en verbaas u:

“Opinions are divided as to the exact nature of this star. Ptolemy gives Mars and Jupiter, Wilson, Saturn and Mercury; Simmonite, Uranus; and Alvidas, Uranus and Mercury in sextile to the Sun. It confers a bold, confident, valiant, unyielding, ambitious and liberal nature, great and sudden but ephemeral wealth, and a position of command, makes its natives guilty of bloodshed, and gives danger from reptiles. [Robson*, p.135.]” (vetjes van mij)
Cusp 9 van de uurhoek is de “ascendant” van Libië, waarover de vraag gaat, en vertegenwoordigt dus het volk. Maar we weten dat het volk uit 2 kampen bestaat! Misschien wordt dit weerspiegeld door Saturnus die als heer 9/gedraaid heer 1 het Libische volk vertegenwoordigt, in Weegschaal verhoogd en retrograde: enerzijds bekrachtigd (exaltatie), anderzijds verzwakt (retrograde). Die Saturnus is echter tegelijkertijd ook nog gedraaid heer 2, én ook nog gedraaid heer 12: enerzijds de bronnen en bezit van het volk/het land, anderzijds de verborgen vijanden ervan.
Wat - uurhoek-technisch dan toch - fijn om vast te stellen is: Saturnus/het volk, staat in het 12de huis van de Grote Broeder/Leider/Tiran Kadhafi! Generaal Kadhafi als Baas van het Buitenlands Land, is natuurlijk het 10de huis (leider) van het 9de (buitenland), wat het radicaal 6de huis van de uurhoek oplevert. Saturnus gedraaid heer 1, staat in huis 5, of het 12de van 6, gedraaid huis 10. Het “volk” is de verborgen/geheime vijand van de Leider.
yes, indeed. Het volk staat er dus verzwakt maar/en bekrachtigd bij (exaltatie, retrogradatie).
Wat voor iemand is Kadhafi? Hij wordt weergegeven door Mars, gedraaid heer 10, in eigen teken Ram op 4°46. Enerzijds sterk (in domiciel) en in opvolgend huis 11, anderzijds ongunstig (gedraaid huis 6 van tegenslag). We zouden modern-psychologisch gewijs zeker kunnen spreken van een vurig impulsief karakter, iemand die van kick en uitdaging houdt, en een gevaar voor zichzelf en omgeving kan zijn, door explosieve ondoordachtheid.
Maar, laat ons het even opzoeken in
Christian Astrology, van William Lilly. Aangezien Mars in eigen teken staat, geldt de beschrijving onder “Manners, when well dignified”: “In feats of war and courage invicible, scorning any should exceed him, subject to no reason, bold, confident, immovable, contentious, challenging all honour to themselves, valiant, lovers of war and things pertaining thereunto, hazarding himself to all perils, willingly will obey nobody; nor submit to any, a large reporter of hiw own acts, one that fights all things in comparison of victory, and yet of prudent behaviour in his own affairs” (CA p. 66). Als dat geen correct portret is!

Hoe staat Kadhafi ervoor? Mars Mars (Kadhafi) separeert van Uranus: er heeft zich een onverwachte wending voorgedaan, jawel! Mars appliceert vierkant op Pluto in gedraaid 2de huis van regering/Kadhafi: omwenteling ivm bestaansmiddelen/ bronnen/troepen: dit levert een beeld van een totaal onverwachte of/en alles omwentelende verandering (mbt leger, oliebronnen, regeringsleden …).
Mars (Kadhafi) stevent ook af op een oppositie met Saturnus retro; dat dit oppositiepunt samenvalt met de graad van de voorgaande lunatie (nieuwe maan op 13° Ram)
én vierkant de eclipsgraad van januari jl (13° Capr.) oogt zeker niet goed. Alleen is er de vraag: niet goed voor WIE? Antwoord: voor geen van beiden! Mars en Saturnus hebben een wederzijdse negatieve receptie: Mars staat in de Val van Saturnus, Saturnus staat in de Vernietiging van Mars… Een oppositie van Mars en Saturnus is een typisch oorlogs-aspect; het kan er vrees ik alleen maar erger op worden, of het komt - wat in de media al vaak geopperd werd - tot een finale breuk in Libië, wat dan uiteenvalt in een westelijk en een oostelijk deel.
Of misschien werkt Saturnus hier “gewoon” als het ultieme “stop”-teken des hemels:
tot hier en niet verder…

Wanneer is het zover?
In ephemeris-tijd clasht Mars exact met Saturnus, doorgeschoven tot op 12/46 Ram, op 18 april e.k.
In uurhoek-tijd: Mars heeft exact 8° te overbruggen, dus 8 tijds-eenheden. Dagen, weken, of maanden?
8 dagen zou uitkomen op 16 april, wat natuurlijk dicht bij de ephemeristijd ligt; maar omdat Mars, de applicerende planeet, in een hoofd-teken en vast huis staat, zou de gemiddelde tijdseenheid waarschijnlijk zijn, en wordt een mogelijke
full-stop van Kadhafi gemanifesteerd rond 8 juni…

Natuurlijk kan het ook zijn dat we, de wereld, moeten wachten tot Mars zijn
domiciel verlaat, en in verbanning gaat in Stier!
Ephemeris-tijd: 11 mei e.k.
Uurhoek-tijd: volgend jaar ?

Als het bloedvergieten maar niet te lang voort duurt…

Bart De Wever & Elio di Rupo samen...

... gespot op romantisch onderonsje !
marriage

Hahaha, (flauwe) 1 april-grap…


België eindelijk een regeer-akkoord!
predell2

Hahaha, ik houd het niet meer!
(sorry :-)

Laurent, Prins van Fratsendom
En nu is ’t ernst !
17gilles
Weeral het nieuws gehaald hebbende dankzij zijn status van “ongeleid projectiel”, vond ik het interessant om Laurent’s horoscoop nader te bekijken.
Prins Laurent
Deze jongste telg van ons Belgisch Koningshuis heeft Jupiter heer van Boogschutter-asc, retrograde in Ram in huis 4 staan, opposiet Mercurius heer 7 in 10, én MC, beide in Weegschaal.
Ongeleid (retrograde) projectiel (Jupiter hr 1 in Ram) dat zowel thuis (Jupiter in 4) en buitenshuis (MC) amok maakt (oppositie), de regering in verlegenheid brengt (MC) en ook zijn partners’ reputatie kan schaden (Mercurius hr 7): het kan haast niet mooier neergezet worden in astrologische factoren!
Toch moet ik toegeven dat ik me verwacht had aan een Mars, of toch
minstens een Maan buiten de grenzen (Out Of Bounds: OOB; planeet met declinatie groter dan 23°26 N/Z), wat extreem sterke manifestatie van dat planeetprincipe meebrengt (denk Tiger Woods met zijn buitenechtelijke affaires, of recenter Charlie Sheen met zijn redelijk fout gedrag: beide zijn de gelukkige (?) bezitter van een Mars OOB…)
Maar nee, niks daarvan, allemaal braaf in ‘t gareel lopende planeten - declinatiegewijs dan toch…
Als “
moderne gebruiker” wijs je natuurlijk onmiddellijk naar het exacte vierkant van Uranus op 8/36 Virgo met de asc op 8/49 Sagittarius! En dan spreek je misschien zelfs van een sterke drang tot individualisering (Uranus, exact aspect) die er “wat moeilijk” uitkomt (vierkant). Als traditionalist neem je hier wellicht dat aspect wel mee (‘t is tenslotte écht wel exact!), waarbij je de invloed van Uranus dan eerder duidt als die van een contra-productieve Vaste Ster. Uranus wordt klassiek vooral geassocieerd met breuk, rebellie, destructieve opstandigheid. En rebelleren kàn onze Prins!

Maar, hoe zou een astroloog van vóór de ontdekking van Uranus dit onontkenbaar kenmerk van Laurent’s persoonlijkheid dan gezien hebben?
Wel, daar zijn verschillende aanwijzingen voor:
1) Jupiter heer 1 retrograde: retrogradeloop werd vroeger gezien als een ernstige afflictie: de planeet die achteruit beweegt, gedraagt zich (ver)storend en abnormaal, kan niet goed functioneren.
2) Jupiter in Ram geplaatst, brengt “schade” toe aan Venus, die in Ram haar vernietiging heeft. Venus is heer 10: eer en reputatie, het handelen in de wereld; Jupiter is als heer 1 Laurent zelve: Laurent schaadt zijn eigen aanzien in de wereld.
3)
Antares rijzend:
- According to Ptolemy it is of the nature of Mars and Jupiter. (en Jupiter staat in Mars’ teken).
- A Mars nature, in which the powers of Mercury and Jupiter and Saturn are also added. Antares makes people tough, belligerent and pugnacious. This is an important star for military personnel and is said to convey mental alertness, strategic ability and courage and to make dare-devils, especially if tied up with the MC, Ascendant, Sun or Jupiter. If associated with Mars, courage is said to become foolhardiness, leading to increased dangers. Natives with this particular configuration have to be prepared at all times for sudden incidents, unforeseen events and potential accidents. According to tradition, Antares is of violent character and is credited with being significant for a violent death, either in battle or by process of law. (Elsbeth Ebertin)
-
If Rising: Riches and honor, violence, sickness, benefits seldom last. (Vivian Robson)
4) Mars, dispositor van Jupiter heer 1, Venus en Maan, essentieel sterk in Scorpio, maar verzwakt in huis 12, en vooral daardoor verbonden met verborgen vijanden, zelf-sabotage…
5) nog een 2de Koninklijke Ster aanwezig:
Zuben Elgenubi conjunct Maan - in huis 12…
-
Trouble through opposite sex, wrongful accusations, disgrace, ruin, mental anxiety, loss of relatives, many dissapointments, much sickness, disease in those parts of the body ruled by the sign (V. Robson)
6) Gedragsaanduider: Saturnus is een kandidaat, wegens sterk verbonden met Maan en Mercurius (exact vierkant met de Maan, en exaltatieheer van Mercurius in Libra), en dan zou je toch een beetje ernst en degelijkheid verwachten! Maar… Saturnus staat retrograde, en ondanks horend bij het Licht van de Tijd (Saturnus is een dagplaneet, en is thuis in een daghoroscoop) moet hij vanuit de “foute” hemisfeer werken, van onder de horizon uit, en dat gaat dan niet zo goed. Het eigenzinnige en vrijpostig-onderzoekende van Waterman komt dan samen met die retrogradeloop weer fout naar buiten.
Overigens voel ik zelf een Grote Verleiding, om - omwille van het exacte vierkant met de ascendant - Uranus als gedragsaanduider te beschouwen… Zouden William Lilly en Voorzaten zich nu in hun graf omdraaien?…

Nog even dit meegeven: Prins Laurent is ten tijde van de gehekelde feiten (officieel afgekeurde reis naar Congo mét politieke ontmoetingen) 47 jaar. Dat betekent een 12de huis/teken
profectie: zelf-sabotage en langdurige problemen vormen een thema voor dit levensjaar. Vertrekkend vanaf het 12de huis/teken als zijnde oktober 2010, komt Jupiter in Ram/4 overeen met maart 2011. Eind maart/begin april staat transit Mars (de Lord of the Year) exact vierkant het gelukspunt in huis 1...

Kardinaal Danneels: de actualiteit...

l3adora8
Kardinaal Danneels
(geboortegegevens via Astro-Databank; AA-rating (heel betrouwbaar)
Godfried Danneels
Met alle moeilijkheden die deze eerbiedwaardige man recent heeft moeten ondervinden, is het in termen van astrologische studie best interessant om naar de progressieve factoren te kijken.

Eerst even met de
LTS (logarithmic time-scale, A.T. Mann) checken. Met zijn 77 jaar zit Kardinaal Danneels (verder aangeduid met KD) net zo’n 120° voorbij de ascendant; in de tekening zie je dat hierdoor het MC op 7 Vissen geactiveerd is, samen met, jawel, een oppositie van Neptunus. Teloorgang, ondermijning, vergiftiging van de wereldse positie. Met heel veel fantasie en goede wil kan je daar desnoods een spiritualiserende invloed van maken, aangezien het mediale tumult waarin hij verzeild is geraakt, wellicht inspireert tot onthechting. Volgens de interpretatie-mechanismen van de LTS wijst dit echter op een replay van een zeer belangrijke zwangerschapsinvloed: het Xde huis correleert nl. met de ontdekking van de zwangerschap door de moeder, en beschrijft haar reactie daarop, en de reactie van de omgeving. MC in Vissen, opposiet Neptunus, levert volgend scenario op voor dit cruciale moment in de persoonlijke ontwikkeling: moeder (MC) is radeloos, het noorden kwijt, eenzaam en verloren (althans in de gevoelssfeer). Desillusie en ontgoocheling. In het psychologisch profiel levert het MC het zelf-beeld op, de identeits-invulling. Zelfloos en zelf-ontkennend dus, maar vastberaden om ondanks moeilijkheden en problemen er flink tegenaan te gaan (Jupiter heer 10 in vernietiging in Virgo, exact conjunct Mars).
Ter verduidelijking: beschreven reactie van moeder bij het ontdekken van de zwangerschap, komt bij het embryo in de baarmoeder binnen als een ontkenning, een negatie of weigering van zijn bestaan. Overlevingsstrategie: inplanten van overtuiging “niet goed genoeg te zijn”; en zich dus later gemakkelijk te gaan (op)offeren. Prima constellatie dus om het ver te schoppen in een op schuld-en-boete gebouwd instituut als de Katholieke Kerk!
(de Logaritmische Tijdschaal e.a. modern-astrologisch materiaal wordt aangeleerd in het 2de jaar van de astrologische opleiding)

Let ‘s go classic now.
In welke
Firdar “vertoeft” KD momenteel? Sinds 4 juni 2008 is Zon de Hoofdheerser, tot 2018. Vanaf 7 november 2009 is de Zon zelf als mede- of subheerser vervangen door Venus, en dat loopt tot in 2011. Momenteel een Zon/Venus firdar, dus.
Kijken we naar de algemene betekenissen, dan toont dit een periode waarin stralen, schitteren, macht, creativiteit (Zon) en vreugde, plezier, ontspanning, schoonheid, harmonie (Venus) een toonaangevende rol spelen.
Kijken we naar de specifieke plaatsing van Zon en Venus in KD’s horoscoop, dan valt natuurlijk onmiddellijk beider 12de huis-positie op: niet goed! Moeilijkheden, problemen, eenzaamheid, langdurige ziekte/opsluiting, in verband met, of door, sol/venus. (merk ook op dat Venus over de cusp van het 12de huis heerst, die erg nauw conjunct
Alcyone staat (verdriet, tranen, slecht zicht, berouw, verlies)
Zon als heer 3 wijst op het gevaar van foute communicatie; als verhogingsheer van 11 op het risico dat gevormd kan worden door principes en overtuigingen (en sociale netwerken).
Venus als heer 5 houdt verband met kinderen (!), creativiteit, plezier, maar ook: diplomatie. En met Venus in 12, natuurlijk ook weer wijzend op gevaar daarrond, problemen daardoor.
Als heer 12 is Venus gewoon problematisch; als verhogingsheer van huis 10 geeft zij risico’s weer, inherent aan de maatschappelijk functie: beroemd kan verworden tot berucht, e.d.
De peregriene conditie van zowel de Zon als Venus, is ook niet direct behulpzaam (= onvoorspelbare (lol) manifestatie…).
De actuele Firdar geeft onmiskenbaar weer dat problemen haast een evidentie zijn in de actuele levensfase (7/11/09 tot 13/4/11).

En dan nu de
Profecties. Met 77 jaar zit KD in een 6de huis profectie. In onderstaande figuur staat de profectiehoroscoop rond de radix:
G. Danneels profect77
Niet alleen is een 6de huis profectie vaak bode van een minder aangenaam jaar (jawel, daar zit mogelijk een ritme van 12 jaar in!), in het geval van KD wordt dit toch wel benadrukt door de erg Martiale ster
Antares, die hier exact op de profectie-ascendant staat (9°45 Sagit.). Volgens V. Robson: richness and honor, violence, sickness, benefits seldom last.
Als we dan toch met de vaste sterren bezig zijn…: het profectie 10de huis, op 7° Leeuw, knalt tegenaan de
Praesepe-cluster: disgrace, ruin, violent death (V. Robson). Profectie-zon, op 13 Scorpio en in het 5de huis van kinderen, vervoegt het Pars Fortunae op 14°, maar beide boksen op tegen Lucida Lancis (Zuben Elgenubi) op 15°: (met PF:) loss by thieves, soldiers, servants, gambling, speculation, fire and lawsuits; (met Zon:) sickness, loss in business and through fire or speculation, disgrace, ruin, disfavor of superiors, suffers through wrongful accusations, sickness to family (V. Robson).
Venus, de sub-heerser van de actuele Firdar, zoent profectie-cusp 8 van angsten, zorgen, verdriet.
Jupiter, de
Lord of the Year (heerser van de profectie-ascendant, en dus héél belangrijk in alle prognose-benaderingen!), staat in de profectie-horoscoop op 14° Waterman, en vervoegt dus Saturnus op 16° Waterman in radix-9. Problemen met het gerecht? Jazeker! Geestelijk/religieus instituut falende of/en belemmerd? Jazeker!
Maar ook: (Saturnus in domiciel, maar retrograde) eigenzinnige (en/of non-adequate) benadering van recht en religie; terugtrekking van recht/religie (denk aan het vonnis van de
KI!).
Deze Saturnus staat erg gemengd qua waardigheden: in eigen teken kan niet beter, maar wel retrograde, dus verhinderd, en ook danig verzwakt door het (weg)vallende 9de huis. Idem voor Mercurius trouwens, willen we even opmerken: in eigen teken Tweelingen, maar in het 12de huis van verborgen vijanden en zelf-sabotage, ahw opgesloten of weg gestoken. Niet mis en herkenbaar voor een kerkelijk autoriteits-drager…
(Firdaria en Profecties worden aangeleerd in het 1ste jaar van de astrologische opleiding)

(wordt vervolgt, met secundaire directies en solaar)

Herman Van Rompuy Europees Premier?

image

Paar dagen geleden, de krant lezend, vroeg ik me toch af of Herman Van Rompuy (Herbert, voor de Engelsen!) verkozen zal worden als eerste Europees Premier. De berichtgeving hierover is zeer verwarrend - en zeker voor de gewone burger cryptisch, met verborgen agenda’s enz -, en omdat die gebeurlijke verkiezing het regeren van België toch weer wat op zijn kop zou/zal zetten, vond ik het de moeite om er een uurhoek voor te maken, en noteerde als volgt:

image
Voor liefhebbers van Planeet-uren: de uurhoek is zeker radicaal, en dus duidbaar, want heer 1 en de uurheerser zijn een en dezelfde planeet: Jupiter.
Met 10° Boogschutter rijzend, wordt de sfeer ook duidelijk gekleurd door Antares op de ascendant: het Hart van de Schorpioen, een zeer Martiale ster die vaak te maken heeft met het einde van dingen, het beëindigen van cycli, strijd, e.d. Het einde van het Oude Europa, het einde van Van Rompuy als locaal premier?
Herman Van Rompuy zelf, als premier van Belgenland, wordt aangeduid door Venus heer 10, essentieel zwak (in vernietiging) in Scorpio, essentieel begunstigd in huis 11 van “the Gifts of the King”.
Venus in Schorpioen moet “antwoorden” aan Mars, haar heerser. Mars is de heerser van het 2de teken in huis 10, en als dusdanig aanduider van een “nieuwe/volgende/alternatieve job”: het Europees Premier-Schap. Gezien HVR (Herman VAN ROMPUY, niet VAN ROEY! LOL) zijn eigenste uitlatingen, moeten we dit eerder vertalen als een “in de ban zijn van, beheerst worden door” dan als “houden van, uiterst verlangen naar...”
Omdat Venus een vierkant gaat volmaken met Mars op 13 Leo/8, neem ik aan dat HVR de “job” krijgt, zij het niet zonder moeite of via een vlekkeloos parcours. Er blijken (uit de media) inderdaad heel wat pro’s te zijn voor Hermie, maar ook heel wat contra’s; Venus en Mars staan in een gemengde positieve receptie: Venus in de ban van Mars, Mars in term van Venus - wat zeer realistisch lijkt: (nog altijd volgens de berichtgeving) HVR krijgt het premierschap ahw opgedrongen, terwijl het voor het premierschap op zichzelf uiteraard weinig uitmaakt wie of wat er gekozen wordt. Met uitzondering van een paar Eu-staten, lijkt er toch een vrij grote consensus voor Herman te zijn.
Een tweede positieve aanduiding is dat Venus via antiscion conjunct Jupiter staat; Jupiter is niet alleen Jupiter, aanduider van groei en expansie, maar ook dispositor van het Gelukspunt, de “Trofee”, de “Te Winnen Prijs”. Via enig “achter-de-schermen” werk, krijgt Herman de job.

Dus, vanuit mijn beperkte ervaring en mogelijkheden, verwacht ik dat Herman VR (“hij die geen charisma heeft” volgens een van de vele buitenlandse commentaren) binnenkort een promotie krijgt en daadwerkelijk in geschiedenisboekjes van de toekomst vermeld zal worden als de 1ste erpeese premier!

Verwarrend dan weer, is de positie van Vindemiatrix op het MC, de ster van “weduwen en wezen”, maar ook van de “gezondene”. Verwarrend wegens:
- het betekent dat HVR afscheid neemt (van huidige job)
- het betekent dat hij verlies lijdt, “weduwnaar” (Van Europa) wordt
- het betekent dat hij een “missie” heeft (Europa?)
- ...

We zullen het snel weten: in principe morgenavond (ik schrijf en publiceer dit artikel op de avond van 18 november 09) moet er definitief gestemd worden.
Het zou zéér interessant zijn, indien we HVR's geboortehoroscoop konden vergelijken met die van Europa; denk aan, of vergelijk met, de interactie tussen Barack Obama's kaart met de stichting van Amerika...
Dus, als een van jullie enthousiaste lezers, beschikt over betrouw- en controleerbare geboortegegevens voor Herman Van Rompuy: ik werde u zeer dankbaar als u ze kon mededelen!

De volksraadpleging over "De Lange Wapper"

01parabl


Aan de vooravond van de volksraadpleging kriebelt het toch te hard om er géén astrologische blik op te werpen, vandaar deze “oefening”.
Ik heb lang getwijfeld over het trekken van een uurhoek, maar enkele pogingen daartoe liepen op een sisser uit. Ik had nl. al eens de vraag gesteld: “komt de Lange Wapperbrug er?” Bij het bestuderen van de tekening wist ik begot niet welke aanduider ik moest gebruiken! Het 4de huis staat voor “ ‘t Stad”, als bewoners van ‘t Stad geldt natuurlijk ook de ascendant en hr 1 als aanduider van “hier en nu”, “mijn stad”. Bouwwerken en specifiek bruggen worden - volgens moderne auteurs althans - aangeduid door Saturnus, maar ook ondergrondse dingen zoals het alternatief van de tunnel, horen bij huis 4 en Saturnus! Ik raakte er dus niet uit wijs.
Op het moment dat ik me bedacht dat het misschien wel neerkwam op een “wij-tegen-zij” vraag (schrijver dezes is nl. een uitgesproken tegenstander van de Lange Wapper), had ik blijkbaar in een opwelling van frustratie de UH al weggesmeten.
Met de opstart van de nieuwe opleiding klassieke astrologie, kwamen “event”-horoscopen terug op de voorgrond en besloot ik de Lange Wapper-kwestie op deze manier te benaderen: een horoscoop voor de start van de volksraadpleging, morgen zondag 18/10/2009, om 8u, te Antwerpen (uiteraard).

image


En kan het anders dan ook hier een heel gemengd beeld te krijgen..?
Wat uiteraard onmiddellijk opvalt is de nieuwe maan configuratie in het 1ste huis (dat ook het gelukspunt op de ascendant staat, is geen “gunstig” iets persé, het toont gewoon dat het moment van de raadpleging met nieuwe maan gebeurt). Het is dus iets nieuws, een nieuwe start. De Maan staat op 14” van de Zon af: dit is een Cazimi-maan, “in het hart van de Zon”: de Maan is uiterst bevoordeeld, sterk en gunstig. Maar wat vertegenwoordigt de Maan? Als natuurlijke aanduider staat zij voor het volk - ha, het volk wordt geraadpleegd? Ja, maar de Zon als natuurlijke aanduider van de regerende macht, staat hier wel malefic: in zijn Val in Weegschaal. Een foute regering dus (denk aan havenschepen Marc Van Peel bv, die zich in het Oosterweel-dossier al geout heeft als anti-democraat (“er moet geen rekening gehouden worden met het resultaat” ). Kris Peeters, president van de Vlaamse Regering en van dezelfde politieke signatuur, die net als Open VLD lobbiet voor de brug, zegt dan tenminste nog van er wel rekening mee te willen houden...
Accidenteel, specifiek voor deze uurhoek, is Maan als heerser van het 10de huis, de regering! Sterk geplaatste overheid (cazimi) maar toch licht beschadigd door de malefic Zon (en Zon heerst hier niet over een huis).
Waar voert dat naartoe? Maan wordt beheerst door Venus, en Venus staat kwalitatief opperbest (in eigen teken) maar extreem zwak en weggedrukt in het 12de huis van verborgen vijanden, bedrog, manipulatie, onkunde, sabotage.
Arcturus, op 24+ Libra, staat conjunct Zon en Maan: “succes through slow and patient plodding, friends among clergy, favourable for gain and for dealing with the public and lawyers. / New friends, business success, good judgment, domestic harmony.” (Fixed Stars, V. Robson).
Vlakbij, op 24+ Libra, staat ook een van de gunstigste sterren van het uitspansel: Spica. Spica is rijzend, en ocnjunct Zon en Maan. Dat imipliceert groot succes, welvaart en bescherming: “unbounded good fortune, happiness, eccesiastical preferment, unexpected honour or advancement byond native’s hopes or capacity (Spica rising) / great wealth, voluptuous propensities (with PF) / Great and lasting preferment, eminent dignity, immense wealth, great happiness to native’s parents and children, help from friends among clergy, favourable for public and legal affaires (with Sun) / Gain through inventions, success, wealth and honour from Mercury, Venus or Jupiter people (with Moon).” (op. cit.)
Dat is veelbelovend, hoe dan ook. Toch nog een kanttekening, een “...Maar...”:
exact conjunct de ascendant op 22 Libra, staat de vaste ster/nebula Foramen, die aanduider is van blindheid, niet kunnen of willen zien... “Of the nature of Saturn and Jupiter. It causes peril, dignity, piety, usefulness and acquisitiveness, and gives danger to the eyes.” (op.cit.)
Mars vraagt hier ook om aandacht, pal in het zuiden, net binnen het 10de huis, en zonet ontsnapt aan zijn Val (uit Kreeft, Leeuw binnengelopen).
Mars is heer 2 en heer 7, en verhogingsheer van 4. Financies (2), contracten (7) en ‘t Stad (4) gaan blijkbaar nog lAng zorgen voor discussie en strijd bij de Hogere Instanties (10)!

Ook nog opmerkelijk: Zon en Maan staan “at the bendings”: beide staan zo goed als exact vierkant op de as van de Maansknopen. Zon en Maan (regering, overheid en volk?) bevinden zich beide in een zeer kritische situatie, die àlle kanten uit kan gaan...
Het beloofd voor morgen en de nabije toekomst, in ieder geval.

En zoals je merkt, beste lezer, ben ik niét in staat om hier uit een voorspelling te maken. Ik hoop alleen maar vanuit de grond van mijn hart, dat de Wapperbrug er niet komt.
Wordt vervolgd!