BDW, 6de installatie

Defrance Leonard-Men Fighting


Ter herinnering: in de 5de installatie kan u leren over BDW’s actuele firdar-heersers, en de daarbij horende wissel van de wacht. Onthou dat ook hier weer heel-teken-huizen (WSH) gebruikt worden!

Nu graaf ik even in de actuele zonne-revolutie (solaar) van BDW; hier ziet u die zonne-revolutie rondom de geboortehoroscoop geplaatst:


BDW rad+sol43

We zien dat de radix-ascendant in het 9de solar huis valt: dit levensjaar is BDW betrokken op studie, reizen, buitenland, hogere kennis, god, koning (jaja!). De heerser daarvan, Mercurius de listige, staat peregrien in radixhuis 5: kinderen, creativiteit, seksualiteit, ontspanning, ambassadeurs, spelen mee.
En op dit 5de radixhuis valt nu ook de solar ascendant: die 5de huis thema’s “komen op de voorgrond”, dit levensjaar (43j oud).
Sol-asc activeert Mercurius, die heerst over radix-1, én radix-10: gezondheid, algehele positionering in ’t leven, en carrière, roeping, erkenning, roem.
Radix hr 5 is Saturnus, die natuurlijk ook meespeelt door activering van sol-asc op 5, en die staat in rad-9: alweer 9de huis thema’s.
Solar Mercurius valt in sol-12, in rad-4: respectievelijk on- of overmacht, eenzaamheid, depressie, verborgen vijanden, en familie (vader), woonomstandigheden, eindes. Ook de Zon, radix-hr 12, valt in sol-12.
Dat voorspelt allemaal wel moeilijkheden en/of offers - misschien (?) een evidentie, gezien de “Moeder aller Verkiezingen” in mei van dit jaar...

Nu we het toch over de verkiezingen hebben, is uiteraard het 10de huis hier ook erg belangrijk:
- het radix 10de huis valt in solar 6 (weer dus onder heerschappij van Mercurius), en we mogen derhalve verwachten dat carrière en succes geplaagd worden door pech, tegenslag, ziekte, vijandigheden of tegenwerking.
- solaar 10 is bezet door een moeilijke Mars (in Exiel): strijd en conflict op de voorgrond (what’s new?). Rad-Mars staat enorm sterk in eigen teken Scorpio in 3, samen met de 2 benefics; zijn heerschappij over rad-8 geeft hier een beetje “besmetting”, en het samenvallen met sol-Saturnus (BDW’s malefic contra-sect en dus écht een moeilijke factor) geeft hier toch ook moeilijkheden of frustraties weer mbt communicatie en//of “siblings”. In de solaar heerst Mars dan weer over 11 en 4: vrienden/netwerken/hulp en “eindes” spelen mee.
Sol-MC staat benadrukt in rad-3 via de conjunctie met Jupiter, wat kan wijzen op gróót succes, maar laat ons de horoscoop-gedetermineerde betekenis van Jupiter hier niet vergeten: in BDW’s horoscoop vertegenwoordigt Jupiter als heer 7 zowel de primaire relaties/engagementen als open vijanden of tegenstanders, en als heer 4 huis/thuis/familie/vader/eindes.
Sol-10 valt in rad-2: financies, talenten, bestaansmiddelen spelen mee. Maan (conjunct Uranus) wordt in 10de huis-verband geactiveerd dit levensjaar. Schenkingen en wensen (Maan rad-hr 11) gaan de mist in (sol-Maan in sol-8/rad-12). Dat kan te maken hebben met overlijdens/verborgen tegenwerking/radicale koerswijziging. Let op, deze Maan komt met progressies en directies ook op de voorgrond...
Ik vermeld hier alvast (dank je Marij voor de grafiek!) dat BDW’s progressieve Maan in mei ’14 in “overdrive” gaat (declinatie groter dan 23°26); in die periode gaat ook transit Mercurius “out of bounds” (andere benaming voor dat “overdrive”-fenomeen), bereikt hij een hoogtepunt en kantelt dan (declinatie-gewijs) terug naar beneden om eind juni weer een kantelpunt te bereiken; Mercurius loopt dan ook (transit) sterk door eigen teken Tweeling - BDW’s 10de huis, maar gaat begin juni retrograde lopen...
Logisch, natuurlijk, dat er heel wat in beweging zit in die periode!

Om uw geest niet verder te belasten, houd ik de - evengoed hierBIJ horende! - duiding van profecties en progressies en directies, voor een (snel) volgende installatie!

Mandela's overlijden en Profecties

Angelitos


Profecties zijn een onderdeel van de traditionele, in casu de Hellenistische, Astrologie, en stellen de astroloog in staat met niets anders dan de geboortehoroscoop, voorspellingen te doen, belangrijke ontwikkelingen in de levensloop te voorzien.
De techniek is heel eenvoudig: per levensjaar schuiven de planeten, parsen, asc en MC 1 teken op. Het 1ste huis/teken, corresponderend met de geboorte, vertegenwoordigt jaar 0; het 2de huis/teken staat voor leeftijd 1 jaar; het 3de voor leeftijd 2 jaar, enz. Op leeftijd 12 jaar zitten we terug in huis 1, evenals op 24, 36, 48, enz. jaar oud.
Dus op 11, 23, 35 enz jaar oud, is de radix-ascendant 11 tekens opgeschoven en staat in het 12de. Het 1ste van de radix is dan het 2de van de profectie, etc. Wil je je financies bekijken als je met pensioen gaat op bv. 62 jaar (gezegend!), dan kijk je naar huis 4 van de radix, want dat is het 2de van de geprofecteerde ascendant in radix-3. Enz. Het radix-huis/teken waar de profectie in valt, geeft een hoofd-tema weer voor dat levensjaar (waarbij je uiteraard rekening houdt met planeten
in dat huis/teken, en de heerser ervan).
Het geprofecteerde 1ste huis/teken staat op een kleinere tijdschaal tegelijkertijd voor de 30 dagen volgend op jouw verjaardag. Elk volgend teken/huis geeft dan de volgende 30 dagen weer, en zo kom je de cirkel rond terug uit bij je volgende verjaardag in het vólgende huis/teken.

Hier is de geboortehoroscoop van Nelson Mandela (gegevens via
astro.com) :


Mandela radix

Omdat het niet de bedoeling is Nelson Mandela’s persoonlijkheid te beschrijven, hier enkele dingen die me toch opvallen in zijn horoscoop:
- (voor de modernen): Emmerpatroon met Uranus als handvat: een man met een Taak, een Missie in het leven, waarbij verzet tegen conventies, individualisering en natuurlijk het thema
Bevrijding voorop staan. Een Vernieuwer dus, en een Gever: Mandela trok aan de kar door zijn Bevrijdend Gedachtengoed te communiceren, en te geven vanuit zijn ervaring (Kom-gedeelte van de Emmer volledig in dag-helft).
- (voor de klassieken): Pars Daïmon conjunct Regulus: zijn eigen beslissingen en bewuste keuzes hebben hem in status verhoogd en een Wereldleider van hem gemaakt. Daardoor ontstonden conflicten met de
powers that be (were) (Zon conjunct Procyon in Kreeft-8) wat voerde tot zijn langdurige opsluiting (Zon beheerst door Maan in vast tteken Schorpioen, in 12).
Goed. Nu de profecties voor leeftijd 95 jaar erbij (in juli 2013 was Mandela 95 geworden): de ascendant is opgeschoven naar het 12de huis... (profecties in buitenste cirkel)

Mandela r=prof95

Het thema van het jaar werd daardoor: verborgen vijanden, langdurige ziekte/opsluiting, overgeleverd zijn. Omdat Maan in radix 12 staat, werd zij de “Lady of the Year”, en de Maan heerst in Mandela’s horoscoop over huis 8, angsten, zorgen, dood. Tegelijkertijd zien we dat de geprofecteerde Maan “overhandigt” aan een zeer moeilijk geplaatste Mars (malefic contra-sect in zijn Verbanning in Libra). Jupiter, de heerser van de ascendant is geprofecteerd naar het 7de huis wat natuurlijk ook weer met ondergaan te maken heeft.
Dit levensjaar was voor Mandela duidelijk een met beperking, hinder en gevaar.
Dat gebeurde 12 jaar daarvoor óók, en ook dan, op leeftijd 83, kon je redeneren dat Mandela had kunnen sterven, zeker. Maar dit jaar kwam hier extra bij dat Saturnus tegelijkertijd door zijn 12de huis transiteerde en daarbij ook heel de tijd vierkant zijn moeilijke radixpositie stond (heel-teken aspect). Transit Jupiter liep dan tegelijk nog eens door zijn 8ste heel-teken huis. En Jupiter is zowel radix ascendantheerser als heer 4. Dat zijn wel erg veel aanduiders tegelijk voor leven/dood/problemen/ziekte...
Het zijn deze transits (o.a.) die het verschil maken met de uitwerking van de profecties op 83, 71, 59,... enz. Ook de zonnerevolutie of “solaar”, moet er bij betrokken worden om een juiste duiding te maken.

Mandela r+prof95novdec

En om af te sluiten nog de maandprofecties: omdat Mandela geboren is op 18 juli, beschrijft het teken van de geprofecteerde ascendant telkens de periode van 18 juli tot 30 dagen later. Het volgende teken geeft dan van 18 augustus tot 18 september van het nieuwe levensjaar weer, enz.
Mandela is overleden op 5 december ’13. Volgens deze maand-profecties valt die datum in het teken Vissen/huis 4, want we vertrekken bij Schorpioen/12 voor de leeftijd van 95 jaar. Dus (ruwweg) Boogschutter/1 = 18/8 tot 18/9, Steenbok/2 = 18/9 tot 18/10, Waterman/3 = 18/10 tot 18/11, Vissen/4 = 18/11 tot 18/12. Weerom werd Jupiter, heerser van het leven/het lichaam (1ste huis) en van het einde, de dood (heer 4) geactiveerd, terwijl hij door het 8ste huis transiteert, beheerst door de Maan heer 8 in Schorpioen/12, de geprofecteerde ascendant.

Vaarwel en Goede Reis, Grote Man!

(profecties en andere technieken kan je bij Herman op cursus in Antwerpen leren!)

Pluto en ander lekkers, Mundaan

Cataclysm

Alhoewel we voor dit (astrologische) jaar (dat van de Ram-ingress tot de volgende ingress loopt) voor België ook de Herfst-ingress moesten bekijken, loont het toch zeker de moeite even terug te blikken naar de 1ste ingress, die van Ram (duiding van lente- en herfstingress zie vroeger). We hebben er de actuele planeetstanden bij gezet: vrijdag 19/12/08, 17u, Brussel (buitenste ring).
BeIngr+Trans081219

Wat hier opvalt (het tijdstip is genomen voor het moment dat Leterme onderweg ging naar de Koning om zijn ontslag aan te bieden - of kort daarvoor) en dat de Maan net op het "herfstpunt" staat (0° Libra), en dus exact opposiet de ingress-Zon. Ook de Zon zelf, bijna exact op het MC van de ingress-horoscoop, geeft een belangrijk moment weer: de hoogste positie/post van de ingress-horoscoop is mee geactiveerd door de transiterende Zon. Klik, klik: radertjes grijpen in elkaar in.
Maar vooral (KLIK!): Pluto, die kort na het begin van de lente, retrograde is gaan lopen en voor het grootste deel van het jaar terug in Boogschutter draalde, is nu bijna exact op zijn positie van de lente-ingress terug gekeerd! M.a.w., de "belofte" aan crisis, overmacht, "rampspoed" op hoogste niveau (huis 10) manifesteert zich hier en nu.
"Pikant" detail: de ascendant van de ontslag-aanbieding (4° Cancer, buitenste ring) staat conjunct die gedebiliteerde Mars van de lente-ingress (5° Cancer), die haast exact samenvalt met de positie van Mars in Leterme's horoscoop (die daar bovendien heer van het 1ste huis is!!!) op 7° Cancer.
Denkend in synastrie-termen heeft Yves Leterme (Mars hr 1 van zijn radix op 7° Kreeft) Mars als heer 8 van de lente-ingress voor België "opgepikt". Hoe beeldend staat die ingress-Mars in het 4de huis van "het einde der dingen", het "graf"...
Hieronder nog ter referentie de geboortehoroscoop van Yves Leterme, waar we in een volgend artikel (wellicht artikelen) nog op terugkomen!
Merk op dat in zijn horoscoop Pluto via mundaan-aspect ook weer exact samenvalt met Pluto in de lente-ingress voor België...
Talk about Destiny...
Yves Leterme rad(IO)