BDW, 7de installatie

ZEUS1216


Zo zijn we eindelijk aan de actuele profecties toegekomen voor By De Way :-) ...
(
We raden de lezer aan de radix, solaar, en profecties uit te printen en naast elkaar voor zich te leggen, om een beetje overzicht te houden!)
Opmerking: vuistregel voor duiding: de profecties kwalificeren, de solaarposities kwantiseren.

BDW prof43BDW sol43

43 jaar geworden, dat betekent een 8ste huis profectie-jaar. De geprofecteerde asc belandt m.a.w. in Ram, zodat Mars de Heerser van het Jaar wordt.
De thema’s: bezit van anderen, confrontatie met overlijdens, angsten, zorgen, e.d., treden op de voorgrond. Radix-Mars profecteert zelf naar het 10de radix-huis, en in de solaar staat Mars, weliswaar in vernietiging in Weegschaal, ook heel sterk in solaar-10! Met de door BDW zelf genoemde “de Moeder Aller Verkiezingen” in aantocht, en zijn positionering met de N-VA daarin, hoeft de nodige spanning, stress, en (hopelijk enkel verbale) agressie natuurlijk niet te verbazen.
Solaar-Mars valt in radix-2 en activeert daar radix-Maan, die zoals eerder gemeld werd, vanaf 5 april 2014, de uitvoerende kracht wordt van de Zonne-Firdar. Halverwege de maand van de verkiezingen, gaat transit-Mars ook terug direct lopen, wat een extra dimensie aan de impact van de oorlogsgod geeft.
Voeg daaraantoe dat transit-Mercurius, de heerser van BDW’s asc en 10de huis, op datzelfde moment in “overdrive” gaat (Out of Bounds), én tegelijkertijd ook zijn secundair progressieve Maan OOB wordt, dan hebben we een BDW die redelijk roekeloos, onvoorspelbaar of -controleerbaar, naar de stembus gaat.
De geprofecteerde radix-Merc komt echter in huis 12 van verborgen vijanden, (zelf)sabotage e.d. terecht.
Vettius Valens schrijft in zijn Anthologie, boek IV (vrij vertaald):
- Asc overhandigt aan Mars: dit brengt een heel slechte periode, lichamelijk gevaar, ups en downs van bestaansmiddelen, crisis.
Mars in de solaar toont bereidheid en kracht om dit te manifesteren...
- Zon die overhandigt aan Maan echter: levendig, krachtdadig, goedmoedig. Aanwinsten, voordeel vanwege mannen en vrouwen, verbintenissen, etc.
Solaar-Maan staat niet krachteloos, maar wel in het donker 8ste huis...
- Maan zelf overhandigt aan Saturnus: complex en veranderlijk jaar; dood of ziekte van de moeder (indien nog in leven), vijandigheid, chaos in en bekoeling van zaken, lichamelijke gevaren, enz.
Solaar-Saturnus in 11: kan dit produceren, voldoende sterk...
- Mercurius overhandigt aan de Zon: associerend (verbindend?), efficiënt, vol verwezenlijkingen; verbinding met de Groten, verzoeken en giften (maar met vertraging en hindernissen), voogdijschap en uitmuntendheid. Glorieus en weldadig voor hen die betrokken zijn op letteren en opvoeding.
Solaar-Zon valt in 12: jammer voor BDW is die Zon niet echt geïnteresseerd (of veel te veel afgeleid) om dit ten volle neer te zetten...


BDW rad+PD43BDW rad+SP43


Hierboven ziet u links de Prinaire Directies, en rechts de Secundaire Progressies, voor 21/12/2013.
Wat u hier niét kan zien, is de timing; sommige aspecten, zoals SP Maan conjunct radix-Saturnus, zijn reeds verleden en hun “uitwerkend vermogen” is al overgenomen door andere aspecten tussen Promittorss en Significators. Ik beperk me hier tot wat nog komen moet!

We weten dat de prof.-Zon overhandigt aan de Maan, en dat de Maan vanaf 5/4/14 de uitvoerende kracht is voor de Zon, volgens de Firdaria.
Sinds 20/12/13, werkt SP Maan opposiet rad-Venus: mogelijkheid van ziekte, negatieve effecten van genot. Dit loopt tot 22/7/14, als de Maan opposiet Jupiter gaat staan. Dit laatste belooft “office”: (hoger) ambt, maar gekoppeld aan kwellingen en moeilijkheden.
Rond 26/7/14 komt de SP Maan conjunct Algol: extreme ziekte, confrontatie met dood.
Vanaf 15/4/14 reeds, loopt die zelfde Maan doorheen de term van Saturnus, wat aangezien dit in BDW’s kaart de malefic-contra-sect is, ook ziekte of zwaar melancholische condities kan meebrengen.
SP (en uiteraard Primaire directie van) MC komt rond 28/5/14 conjunct Procyon te staan, en in de term van Saturnus. Procyon belooft een enorme opgang, gróót succes, maar met een aanzienlijk risico op daaropvolgende teloorgang, neergang, verlies.
Prim. gedirigeerde Zon, komt 29/7/14 vierkant radix-Mars: risico op levensbedreigende ziekte of ongeval, geen succes, wel mislukkingen.

Als ik “hof-astroloog” van... was, zou ik ten stelligste aanraden van een stap op zij te zetten, en (helaas voor mij als Antwerpenaar) burgemeester blijven i.p.v. hogerop te ambiëren. Maar met alle over-drive die aanwezig is, zou dit advies waarschijnlijk in dovemans-oren vallen...

Alhoewel: als toetje wordt u nog een glimp van
Zodicale Aphesis gegeven: rond 4 mei ’14 wordt het Pars Spiritus vanuit Leeuw naar Maagd “ontzet” (in de betekenis van “bevrijd uit”, “overgezet naar”). Dat impliceert de start van een gloed-nieuwe periode in BDW’s leven, vooral dan carrière-gewijs. Het teken Maagd is in BDW’s kaart echter wél het rijzend teken, en heer 1 Mercurius, staat - retrograde - onder dispositie van kwalijke Saturnus... Dus toch wel flinke problematieken.
Maar omdat Mercurius de malefics onder sextiel en driehoek ziet, en beide benefics ook nog via sextiel kan zien, zal het voor BDW’s vege lijf misschien niet zo’n vaart lopen; benieuwd wat het dan voor zijn omgeving betekent of meebrengt...

Dominique Strauss-Kahn: profecties

joseph


Dit is de geboortehoroscoop van Dominique Strauss-Kahn:

DSKrad

Een man met invloed en een man verbonden met (groot) geld: Leo rijzend, Zon heer 1 in huis 10; Saturnus heer 7 (de ander) en 8 (geld van de ander) staat exact conjunct de meest koninklijke ster Regulus in huis 2 van financies.
Jupiter, heer 6 (dienstbaarheid) en 9 (buitenland, reizen) staat strak en sterk op de descendant, conjunct Altair (een
hoogvlieger, met kantjes aan).
Ook Mars, heer 10 (het handelen in de wereld) en 5 (spel, plezier, erotiek) staat enorm krachtig in eigen teken én huis, én conjunct de noordelijke maansknoop: toename van macht en autoriteit gedurende het leven.
Omdat DSK overdag geboren is, zijn de tripliciteitsheersers van de Zon in Stier, relevant voor het verloop van het leven in grote fases. Het leven wordt als het ware verdeeld in 3 grote delen, die elk in volgorde bestierd worden door die tripliciteitsheersers:
- 1ste 3de deel: heerser is Venus in eigen teken, in het 10de huis volgens berekening en volgens teken vanaf de ascendant: krachtige, vruchtbare periode (geen info hierover).
- 2de 3de deel: heerser is Maan in Ram (peregrien) in vallend huis/teken 9: zwak, moeilijkheden, heel veel verandering (geen info hierover).
- 3de 3de deel: heerser is Mars: in eigen teken, 10de huis (9de teken vanaf asc), conjunct NMK: heel goede, straffe periode.
Maar nu zit hij in slechte papieren! Dat laat vermoeden, dat hij, ondanks dat hij nog maar vooraan in de 60 is, niet meer lang te leven zou hebben! Saturnus die als heerser van het 8ste huis, de
Anareta (“dodende planeet”) is, nadert stilaan exact cusp 4 van het graf, het einde.
Het Pars Fortunae staat op minder dan 1° conjunct Uranus en werkt uit in huis 12: zéér variabel (nood)lot; de zielewens is gericht op overgave, loslaten, terugtrekken… Oeps... (verbeterd 110602) PF werkt uit in huis 11, met betrekking tot vrienden, sociale kontakten,
the King’s Gift

Om exact te zijn: DSK werd dit jaar 62. Dat betekent dat hij in een 3de huis/teken profectie zit. Zoals reeds eerder gemeld, werk ik voor profecties met volledig-teken huizen, omdat dit de (hellenistische) achtergrond is waartegen de profectie-techniek zich ontwikkeld heeft (zover we weten, dan toch). Derde teken vanaf de asc = Weegschaal; ergo: Venus is de “Dame” van het actuele (levens)Jaar. Onderstaande tekening maakt het helemaal duidelijk:

DSK rad+prof62

3de huis betekenis: broers/zussen, buren, korte of routineuze verplaatsingen, informatie en uitwisseling, zijn een “thema”. Venus als heerseres krachtig in Stier/10de teken maar verbrand door de Zon: Venus kan dus op problemen wijzen. Welke problemen? Vrouwenproblemen, ah ja (hindsight :-)); macht, autoriteit en gezag (Zon) “overschaduwt” (combust) de Vrouw (Venus), maar deze staat evengoed toch sterk (Stier, 11).
(edit 110602: 3de huis is natuurlijk ook berichtgeving, nieuws; Venus als heer 10: beroep, roeping, eer en aanzien)
Zon is natuurlijk ook DSK zelve (heer 1). Dus een notoir, maar lastig jaar.
Merk verder op: de Zon is geprofecteerd naar het 12de huis: zelf-sabotage/verborgen vijanden/eenzaamheid/langdurig lijden/opsluiting.
Mars heer MC is via profectie conjunct Uranus/PF geland: radicale verandering ivm maatschappelijke positie, eer, reputatie, beroep. Venus als heerseres van het 10de teken staat met de Zon in huis 12 via profectie.
Saturnus als aanduider van de monetaire macht die DSK draagt/vertegenwoordigt, staat via profectie op de grens van het 4de teken: het einde, de afloop.
Geprofecteerd PF staat minder dan 1° conjunct radix-Saturnus op Regulus: zij die hoog rijzen, kunnen laag vallen…, en het “lot” werkt hier dus niét in positieve zin mee!
En -
stretching a bit - de geprofecteerde asc staat via antiscion conjunct Scheat, beruchte ster gelinkt aan katastrofes.

Maar hoeft het nu allemaal zo erg te zijn? En, aangezien profecties een 12-jarige cyclus kennen, heeft DSK dan 12 jaar terug (en 24 jaar terug, en 36 en 48 en 60j terug) dan ook zo’n hachelijke situaties meegemaakt?
Ha! Volgens de
Ouden moeten we de positie van de Lady of the Year afchecken in de bijhorende zonne-revolutie! OK, hier komt ‘ie dan:

DSK sol62

Aaha! in de huidige solaar staat Venus, de Dame van het Jaar, bijzonder slecht in haar Verbanning in Ram, conjunct Uranus (misschien is 3° orb wel te veel) en gesandwiched tussen 9 en 10…
Als in 9: zwak, vallend. Als in 10: sterk manifesterend…
Antiscion van Venus in de solaar:
- conjunct Copula (sterrenevel): blindheid…
Deze positie beloofd dan toch (inderdaad) een moeilijk jaar, met ofwel onvermogen tot sturen en heersen en controleren in buitenland (Venus in Exiel in 9); of/en krachtige manifestering van problemen in verband met beroep (Venus in Exiel in 10).

Analyse van gedirigeerde profecties om tot een nauwkeuriger tijdsbepaling te komen, valt buiten het kader van dit artikel… Kom je licht opsteken op onze profectie-dag in augustus!

Bart De Wever 6de installatie...

saturnconquered

Profecties 40 jaar, Zonne-revolutie
Zoals reeds in een eerder artikel vermeld, zit BDW sinds zijn laatste verjaardag in een 5de huis/teken profectie. Dat betekent dat de inhoud van huis/teken 5 voor dit levensjaar belangrijk is.
Meestal associëren we huis 5 met kinderen, creativiteit, plezier, ontspanning e.d. Volgende betekenissen kunnen echter ook van toepassing zijn: “
Ambassadors,…,Messengers or Agents for Republics,…” (W. Lilly: C.A. p 53).
BDW rad+prof40j
Omdat het 5de gehighlight wordt, betrekken we er ook een bijhorend Pars bij: het Pars van Kinderen, volgens Al Biruni te bepalen volgens de formule Asc+Jupiter-Saturnus (nacht) (“The Book of Instruction…”, p. 67). Dat levert 28° Vissen op. Jupiter als heerser van dit Pars, wordt ook het Pars.
Jupiter staat geprofecteerd op 25° Vissen, vlakbij dit Pars, en dit Pars zelf staat conjunct
Scheat, een vaste ster van de constellatie Pegasus, met overwegend negatieve invloed (Mars&Mercurius).
Als het op kinderen betrokken moet worden, hopen we van harte dat BDW’s kroost geen onheil overkome!
Wie de mythe van/rond Pegasus kent, begijpt dat de negatieve invloed van deze ster (gerelateerd aan de andere 5de huis betekenissen) te maken kan hebben met overmoed en zichzelf over het paard tillen ahw.

Volgens vele Oude Bronnen is de heerser van de profectie-ascendant, de
Tijds-heer of Time-Lord voor dat jaar. In dit geval dus Saturnus als heerser van Steenbok. Ergo zijn ook studie, reizen, spiritualiteit (??) dit jaar belangrijk voor BDW.
Tellen we vanaf het 5de, telkens een teken verder voor elke volgende maand na de verjaardag, dan wordt die radix-Saturnus op 16° Stier geactiveerd enkele dagen voor 21 april 2011.
Omdat Saturnus Saturnus is, en in deze horoscoop peregrien en retrograde, én (zoals ook reeds eerder vermeld)
out of Sect, oftewel tegen zijn Haeresis, kan die best wel negatief/destructief uitwerken door beperking, beknotting, verlies, verhindering. Hmmm, had ik rond die datum geen nieuwe regering voorzien? (LOL)

Volgens
Vettius Valens ‘s Anthologie, neemt een planeet IN het profectie-teken de dienst van de tekenheerser over als Heerser van het Jaar. En hier in het 5de teken heeft BDW Mercurius staan. Mercurius zelf: kinderen, studie, communicatie, schrijven; als heerser van het 1ste en 10de teken in de horoscoop: het leven en de zin ervan, hoe de persoon zich “plaatst”, en het “handelen in de wereld” of het beroep. Deze levensgebieden komen dus ook in verhoogde mate aan bod gedurende dit jaar.

Betrekken we er de solaar of Zonne-revolutie bij kunnen we nog verder specifiëren:
(de tekening hier heeft Placidus-huizen, maar omdat Profecties van oorpsrong met volledige teken-huizen gebruikt werden, pas ik dat ook toe in de duiding, zodat SR-Saturnus enerzijds in placidushuis 5 staat, maar evengoed gerekend wordt in het 4de teken/huis!).
BDW SR40j
Met Saturnus als profectie-heer in het 4de teken: huis/thuis/familie/vader/...
Saturnus gerekend in 5de placidus-huis vd solaar: kinderen, crea, ontspanning, …
Met Mercurius als planeet die
overneemt van de profectieheer in 6de teken/huis: zorgen, ziekte, tegenslag, pech, onderdanen.
Maan heer 1 sterk zowel essentieel (in eigen teken) als accidenteel (op de ascendant) beschadigd door de zuidelijke maansknoop en oppositie van Pluto: het zelf, de persoon, de vitaliteit (Maan solaar hr 1); de vrouw, de moeder, het gezin (Maan algemeen); vrienden, sociale netwerken, staatsbronnen, hopen en wensen (Maan radix hr 11): dat alles wordt op een of andere wijze beknot en belaagd.
MC conjunct Neptunus: eer, aanzien, maatschappelijk handelen: ondermijnd, vervaagt.
Merk op dat Saturnus, SR hr 10, kort na de verjaardag zijn statie heeft en retro gaat lopen (eind februari was dat), om terug voorwaarts te gaan bewegen vanaf half juni - belangrijke periodes voor BDW.

(volledig teken-huizen)
BDW rad+prof40jWSann
Bovenstaande tekening heeft de radix cenraal, en de profecties aan de buitenkant, maar met volledig-tekenhuizen. Daar leiden we nog het volgende uit af:
SR-ascendant (2° Kreeft) valt in het 7de huis vanaf de geprofecteerde ascendant > oppositie, relatie, open vijanden vormen een thema dit levensjaar.
Profectie-ascendant (19° Steenbok) valt dan ook in SR-7 als bekrachtiging hiervan.
Misschien kunnen we in een volgende aflevering nog wat dieper op timing ingaan!