secundaire progressies

BDW, 7de installatie

ZEUS1216


Zo zijn we eindelijk aan de actuele profecties toegekomen voor By De Way :-) ...
(
We raden de lezer aan de radix, solaar, en profecties uit te printen en naast elkaar voor zich te leggen, om een beetje overzicht te houden!)
Opmerking: vuistregel voor duiding: de profecties kwalificeren, de solaarposities kwantiseren.

BDW prof43BDW sol43

43 jaar geworden, dat betekent een 8ste huis profectie-jaar. De geprofecteerde asc belandt m.a.w. in Ram, zodat Mars de Heerser van het Jaar wordt.
De thema’s: bezit van anderen, confrontatie met overlijdens, angsten, zorgen, e.d., treden op de voorgrond. Radix-Mars profecteert zelf naar het 10de radix-huis, en in de solaar staat Mars, weliswaar in vernietiging in Weegschaal, ook heel sterk in solaar-10! Met de door BDW zelf genoemde “de Moeder Aller Verkiezingen” in aantocht, en zijn positionering met de N-VA daarin, hoeft de nodige spanning, stress, en (hopelijk enkel verbale) agressie natuurlijk niet te verbazen.
Solaar-Mars valt in radix-2 en activeert daar radix-Maan, die zoals eerder gemeld werd, vanaf 5 april 2014, de uitvoerende kracht wordt van de Zonne-Firdar. Halverwege de maand van de verkiezingen, gaat transit-Mars ook terug direct lopen, wat een extra dimensie aan de impact van de oorlogsgod geeft.
Voeg daaraantoe dat transit-Mercurius, de heerser van BDW’s asc en 10de huis, op datzelfde moment in “overdrive” gaat (Out of Bounds), én tegelijkertijd ook zijn secundair progressieve Maan OOB wordt, dan hebben we een BDW die redelijk roekeloos, onvoorspelbaar of -controleerbaar, naar de stembus gaat.
De geprofecteerde radix-Merc komt echter in huis 12 van verborgen vijanden, (zelf)sabotage e.d. terecht.
Vettius Valens schrijft in zijn Anthologie, boek IV (vrij vertaald):
- Asc overhandigt aan Mars: dit brengt een heel slechte periode, lichamelijk gevaar, ups en downs van bestaansmiddelen, crisis.
Mars in de solaar toont bereidheid en kracht om dit te manifesteren...
- Zon die overhandigt aan Maan echter: levendig, krachtdadig, goedmoedig. Aanwinsten, voordeel vanwege mannen en vrouwen, verbintenissen, etc.
Solaar-Maan staat niet krachteloos, maar wel in het donker 8ste huis...
- Maan zelf overhandigt aan Saturnus: complex en veranderlijk jaar; dood of ziekte van de moeder (indien nog in leven), vijandigheid, chaos in en bekoeling van zaken, lichamelijke gevaren, enz.
Solaar-Saturnus in 11: kan dit produceren, voldoende sterk...
- Mercurius overhandigt aan de Zon: associerend (verbindend?), efficiënt, vol verwezenlijkingen; verbinding met de Groten, verzoeken en giften (maar met vertraging en hindernissen), voogdijschap en uitmuntendheid. Glorieus en weldadig voor hen die betrokken zijn op letteren en opvoeding.
Solaar-Zon valt in 12: jammer voor BDW is die Zon niet echt geïnteresseerd (of veel te veel afgeleid) om dit ten volle neer te zetten...


BDW rad+PD43BDW rad+SP43


Hierboven ziet u links de Prinaire Directies, en rechts de Secundaire Progressies, voor 21/12/2013.
Wat u hier niét kan zien, is de timing; sommige aspecten, zoals SP Maan conjunct radix-Saturnus, zijn reeds verleden en hun “uitwerkend vermogen” is al overgenomen door andere aspecten tussen Promittorss en Significators. Ik beperk me hier tot wat nog komen moet!

We weten dat de prof.-Zon overhandigt aan de Maan, en dat de Maan vanaf 5/4/14 de uitvoerende kracht is voor de Zon, volgens de Firdaria.
Sinds 20/12/13, werkt SP Maan opposiet rad-Venus: mogelijkheid van ziekte, negatieve effecten van genot. Dit loopt tot 22/7/14, als de Maan opposiet Jupiter gaat staan. Dit laatste belooft “office”: (hoger) ambt, maar gekoppeld aan kwellingen en moeilijkheden.
Rond 26/7/14 komt de SP Maan conjunct Algol: extreme ziekte, confrontatie met dood.
Vanaf 15/4/14 reeds, loopt die zelfde Maan doorheen de term van Saturnus, wat aangezien dit in BDW’s kaart de malefic-contra-sect is, ook ziekte of zwaar melancholische condities kan meebrengen.
SP (en uiteraard Primaire directie van) MC komt rond 28/5/14 conjunct Procyon te staan, en in de term van Saturnus. Procyon belooft een enorme opgang, gróót succes, maar met een aanzienlijk risico op daaropvolgende teloorgang, neergang, verlies.
Prim. gedirigeerde Zon, komt 29/7/14 vierkant radix-Mars: risico op levensbedreigende ziekte of ongeval, geen succes, wel mislukkingen.

Als ik “hof-astroloog” van... was, zou ik ten stelligste aanraden van een stap op zij te zetten, en (helaas voor mij als Antwerpenaar) burgemeester blijven i.p.v. hogerop te ambiëren. Maar met alle over-drive die aanwezig is, zou dit advies waarschijnlijk in dovemans-oren vallen...

Alhoewel: als toetje wordt u nog een glimp van
Zodicale Aphesis gegeven: rond 4 mei ’14 wordt het Pars Spiritus vanuit Leeuw naar Maagd “ontzet” (in de betekenis van “bevrijd uit”, “overgezet naar”). Dat impliceert de start van een gloed-nieuwe periode in BDW’s leven, vooral dan carrière-gewijs. Het teken Maagd is in BDW’s kaart echter wél het rijzend teken, en heer 1 Mercurius, staat - retrograde - onder dispositie van kwalijke Saturnus... Dus toch wel flinke problematieken.
Maar omdat Mercurius de malefics onder sextiel en driehoek ziet, en beide benefics ook nog via sextiel kan zien, zal het voor BDW’s vege lijf misschien niet zo’n vaart lopen; benieuwd wat het dan voor zijn omgeving betekent of meebrengt...

Kardinaal Danneels: vervolg...

Kardinaal Danneels - vervolg bis
image
We schreven: “(wordt vervolgt, met secundaire directies en solaar)”
We verduidelijken eerst nog de aangestipte secundair progressieve standen
an sich:
(tekening: zie hieronder)

1. sec. asc. op 4+° van Virgo: weinig of niets van te zeggen, behalve dat de heerser ervan, Mercurius, via sec. progressie nu ook exact op Praesepe cluster, en op cusp 12 staat.
2. sec. MC: 26° Stier: conjunct Algol, maar dat wisten we al. Het progr. MC beweegt ook van een Saturnus term stilaan naar een Mars term: moeilijkheden ivm reputatie, werk.
sec. Zon appliceert ook op het progressief MC vanuit het 12de huis (puntje 6): nogmaals problemen met reputatie en werk.
3. Met de sec. progressieve Maan zouden we al aan fijne berekeningen kunnen doen: die gaat immers Mercurius op Bellatrix/cusp 12 vervoegen, om dan dieper het 12de huis in te lopen: het komende levensjaar wordt problematisch.
4. SP gelukspunt is uit Venusterm Saturnusterm binnengelopen: problemen (fysiek, geld, werelds).
5. SP Venus (hr SP MC) uit Mars- en in Saturnus-term: nogmaals problemen met reputatie enz.
7. SP Mars en Zon onderling sextiel: weeral die foute communicatie (radix hr 6 en hr 11), en ook het graf, ondergang, eenzaamheid, kerk in moeilijkheden (progr. is Mars hr 4 en 9, en Zon hr 12).
All things being equal: hier wordt toch wel heer erg duidelijk aangeduid dat KD’s wereldse positie/reputatie (en daarmee ook die van de Kerk) een knauw krijgt!

Laat ons nu de secundaire progressies bekijken tegenover de geboortehoroscoop:
G. Danneels rad+SP2009Secundair progressieve (SP) ascendant staat conjunct radix Neptunus op cusp 4, opposiet MC (refereer aan de eerder vermeldde LTS-positie!).
SP Maan (radix heer 1) gaat conjunct Mercurius doet niet teveel (behalve een sextiel naar radix Zon in 12).
SP MC conjunct Algol, maar dat wisten we al.
SP Zon op 25+ Leeuw staat nog sextiel radix Venus heer 12 en 5 in 12.
Magere oogst hier, behalve dan SP asc: die is overduidelijk!
De sterke bezetting en activering van het radix-12de huis speelt wel door en is herkenbaar, in het terugtrrekken van KD uit zijn actieve functie, gekoppeld aan meer dan een waas van diskrediet door de schandalen in de kerk.
Ook hier blijkt toch weer de kracht en het belang van de vaste sterren!

Goed. Dan kijken we in een volgende aflevering naar de solaar, of zonne-revolutie, voor 2009-2010, om te onderzoeken of die tema’s daar bevestigd worden...

Kardinaal Danneels: voor de cursisten 2009-2010, test

Opnieuw naar de secundaire progressies van KD.

Dit is eigenlijk een soort (post)examenvraag voor de cursisten van vorig seizoen (2009-2010): wat zie je allemaal van belangrijke secundaire “bewegingen” bij KD? (hint: het staat allemaal met cijfertjes in rode cirkels aangeduid, lol).
Graag uw antwoorden vóór eergisteren, 23u59. :-)
En dit gaat dan enkel over de sec. progr. intern! (geen vgl. alsnog met radix-posities!)

KD SDintern

Kardinaal Danneels: progressies

Kardinaal Danneels - vervolg
Algol
We schreven: “(wordt vervolgt, met secundaire directies en solaar)”

In deze sessie gaan we dan ook kijken naar de secundaire progressies. Onderstaande tekening geeft die progressies in horoscoopvorm weer, voor KD’s verjaardag in 2009 (de escalatie in de media van het kinder-misbruik binnen de Kerk gebeurde tussen dan en zijn daarop volgende verjaardag in 2010).
G. Danneels SD2009
Uiteraard moeten we de secundaire progressies vergelijken met de radixstanden, maar deze tekening op zich verduidelijkt/illustreert de invloed van de Vaste Sterren, en van de termen.
Een van de eerste dingen die opvallen, is dat het progressieve MC exact conjunct
Algol staat: onthoofding! Spreekwoordelijk dan, met betrekking tot het maatschappelijk functioneren, tot de “reputatie”.
En dan zien we
Fomalhaut op de secundaire descendant: Ster van het “Koninkrijk der Hemelen” gaat onder, de Spirituele Dimensie ten val (niet persé ten persoonlijke titel van KD, maar mbt de Katholieke Instituten is het wel beschrijvend…).
En dan is er nog Jupiter op
Copula. Copula is een sterrencluster of -nevel, en heeft dus te maken met blindheid en slecht zicht; meer specifiek (cfr. Vivian Robson: Fixed Stars & Constellations): (o.a.) “hindrances and dissapointments”… wat toch wel een understatement lijkt! Enne… normaal zouden we weinig of geen rekening moeten/mogen houden met aspecten van een secundaire Jupiter: die beweegt immers véél te traag om acute/acutele informatie weer te geven, die staat nog wel ff conjunct Copula! Maar… mocht je het vergeten hebben, Jupiter is de acutele Timelord als Profectie-heer!
In de radix (zie vroeger) is Jupiter heerser van Vissen, op huis 10 van reputatie en handelen in de Wereld: dus de reputatie, de maatschappelijke status, eer en aanzien, ... gaan “eraan”. (onthou dat Jupiter in Maagd beheerst wordt door Mercurius, die progressief exact op cusp 12 staat)
Dit is een heel mooie illustratie van het belang van de profectie-heer: wat Jupiter - als progressief traag bewegende factor - allemaal doet mag/zal in andere omringende jaren weinig of niet relevant zijn, maar omdat hij net nu de Profectie-Heer is, worden al zijn “connecties” meer dan relevant.En dat in tegenstelling tot de conjunctie van progressieve Pluto met Pollux, Pluto heeft immers geen LICHT noch teken-heerschappij!

(weerom: wordt vervolgd!)