profecties

BDW, 7de installatie

ZEUS1216


Zo zijn we eindelijk aan de actuele profecties toegekomen voor By De Way :-) ...
(
We raden de lezer aan de radix, solaar, en profecties uit te printen en naast elkaar voor zich te leggen, om een beetje overzicht te houden!)
Opmerking: vuistregel voor duiding: de profecties kwalificeren, de solaarposities kwantiseren.

BDW prof43BDW sol43

43 jaar geworden, dat betekent een 8ste huis profectie-jaar. De geprofecteerde asc belandt m.a.w. in Ram, zodat Mars de Heerser van het Jaar wordt.
De thema’s: bezit van anderen, confrontatie met overlijdens, angsten, zorgen, e.d., treden op de voorgrond. Radix-Mars profecteert zelf naar het 10de radix-huis, en in de solaar staat Mars, weliswaar in vernietiging in Weegschaal, ook heel sterk in solaar-10! Met de door BDW zelf genoemde “de Moeder Aller Verkiezingen” in aantocht, en zijn positionering met de N-VA daarin, hoeft de nodige spanning, stress, en (hopelijk enkel verbale) agressie natuurlijk niet te verbazen.
Solaar-Mars valt in radix-2 en activeert daar radix-Maan, die zoals eerder gemeld werd, vanaf 5 april 2014, de uitvoerende kracht wordt van de Zonne-Firdar. Halverwege de maand van de verkiezingen, gaat transit-Mars ook terug direct lopen, wat een extra dimensie aan de impact van de oorlogsgod geeft.
Voeg daaraantoe dat transit-Mercurius, de heerser van BDW’s asc en 10de huis, op datzelfde moment in “overdrive” gaat (Out of Bounds), én tegelijkertijd ook zijn secundair progressieve Maan OOB wordt, dan hebben we een BDW die redelijk roekeloos, onvoorspelbaar of -controleerbaar, naar de stembus gaat.
De geprofecteerde radix-Merc komt echter in huis 12 van verborgen vijanden, (zelf)sabotage e.d. terecht.
Vettius Valens schrijft in zijn Anthologie, boek IV (vrij vertaald):
- Asc overhandigt aan Mars: dit brengt een heel slechte periode, lichamelijk gevaar, ups en downs van bestaansmiddelen, crisis.
Mars in de solaar toont bereidheid en kracht om dit te manifesteren...
- Zon die overhandigt aan Maan echter: levendig, krachtdadig, goedmoedig. Aanwinsten, voordeel vanwege mannen en vrouwen, verbintenissen, etc.
Solaar-Maan staat niet krachteloos, maar wel in het donker 8ste huis...
- Maan zelf overhandigt aan Saturnus: complex en veranderlijk jaar; dood of ziekte van de moeder (indien nog in leven), vijandigheid, chaos in en bekoeling van zaken, lichamelijke gevaren, enz.
Solaar-Saturnus in 11: kan dit produceren, voldoende sterk...
- Mercurius overhandigt aan de Zon: associerend (verbindend?), efficiënt, vol verwezenlijkingen; verbinding met de Groten, verzoeken en giften (maar met vertraging en hindernissen), voogdijschap en uitmuntendheid. Glorieus en weldadig voor hen die betrokken zijn op letteren en opvoeding.
Solaar-Zon valt in 12: jammer voor BDW is die Zon niet echt geïnteresseerd (of veel te veel afgeleid) om dit ten volle neer te zetten...


BDW rad+PD43BDW rad+SP43


Hierboven ziet u links de Prinaire Directies, en rechts de Secundaire Progressies, voor 21/12/2013.
Wat u hier niét kan zien, is de timing; sommige aspecten, zoals SP Maan conjunct radix-Saturnus, zijn reeds verleden en hun “uitwerkend vermogen” is al overgenomen door andere aspecten tussen Promittorss en Significators. Ik beperk me hier tot wat nog komen moet!

We weten dat de prof.-Zon overhandigt aan de Maan, en dat de Maan vanaf 5/4/14 de uitvoerende kracht is voor de Zon, volgens de Firdaria.
Sinds 20/12/13, werkt SP Maan opposiet rad-Venus: mogelijkheid van ziekte, negatieve effecten van genot. Dit loopt tot 22/7/14, als de Maan opposiet Jupiter gaat staan. Dit laatste belooft “office”: (hoger) ambt, maar gekoppeld aan kwellingen en moeilijkheden.
Rond 26/7/14 komt de SP Maan conjunct Algol: extreme ziekte, confrontatie met dood.
Vanaf 15/4/14 reeds, loopt die zelfde Maan doorheen de term van Saturnus, wat aangezien dit in BDW’s kaart de malefic-contra-sect is, ook ziekte of zwaar melancholische condities kan meebrengen.
SP (en uiteraard Primaire directie van) MC komt rond 28/5/14 conjunct Procyon te staan, en in de term van Saturnus. Procyon belooft een enorme opgang, gróót succes, maar met een aanzienlijk risico op daaropvolgende teloorgang, neergang, verlies.
Prim. gedirigeerde Zon, komt 29/7/14 vierkant radix-Mars: risico op levensbedreigende ziekte of ongeval, geen succes, wel mislukkingen.

Als ik “hof-astroloog” van... was, zou ik ten stelligste aanraden van een stap op zij te zetten, en (helaas voor mij als Antwerpenaar) burgemeester blijven i.p.v. hogerop te ambiëren. Maar met alle over-drive die aanwezig is, zou dit advies waarschijnlijk in dovemans-oren vallen...

Alhoewel: als toetje wordt u nog een glimp van
Zodicale Aphesis gegeven: rond 4 mei ’14 wordt het Pars Spiritus vanuit Leeuw naar Maagd “ontzet” (in de betekenis van “bevrijd uit”, “overgezet naar”). Dat impliceert de start van een gloed-nieuwe periode in BDW’s leven, vooral dan carrière-gewijs. Het teken Maagd is in BDW’s kaart echter wél het rijzend teken, en heer 1 Mercurius, staat - retrograde - onder dispositie van kwalijke Saturnus... Dus toch wel flinke problematieken.
Maar omdat Mercurius de malefics onder sextiel en driehoek ziet, en beide benefics ook nog via sextiel kan zien, zal het voor BDW’s vege lijf misschien niet zo’n vaart lopen; benieuwd wat het dan voor zijn omgeving betekent of meebrengt...

BDW, 6de installatie

Defrance Leonard-Men Fighting


Ter herinnering: in de 5de installatie kan u leren over BDW’s actuele firdar-heersers, en de daarbij horende wissel van de wacht. Onthou dat ook hier weer heel-teken-huizen (WSH) gebruikt worden!

Nu graaf ik even in de actuele zonne-revolutie (solaar) van BDW; hier ziet u die zonne-revolutie rondom de geboortehoroscoop geplaatst:


BDW rad+sol43

We zien dat de radix-ascendant in het 9de solar huis valt: dit levensjaar is BDW betrokken op studie, reizen, buitenland, hogere kennis, god, koning (jaja!). De heerser daarvan, Mercurius de listige, staat peregrien in radixhuis 5: kinderen, creativiteit, seksualiteit, ontspanning, ambassadeurs, spelen mee.
En op dit 5de radixhuis valt nu ook de solar ascendant: die 5de huis thema’s “komen op de voorgrond”, dit levensjaar (43j oud).
Sol-asc activeert Mercurius, die heerst over radix-1, én radix-10: gezondheid, algehele positionering in ’t leven, en carrière, roeping, erkenning, roem.
Radix hr 5 is Saturnus, die natuurlijk ook meespeelt door activering van sol-asc op 5, en die staat in rad-9: alweer 9de huis thema’s.
Solar Mercurius valt in sol-12, in rad-4: respectievelijk on- of overmacht, eenzaamheid, depressie, verborgen vijanden, en familie (vader), woonomstandigheden, eindes. Ook de Zon, radix-hr 12, valt in sol-12.
Dat voorspelt allemaal wel moeilijkheden en/of offers - misschien (?) een evidentie, gezien de “Moeder aller Verkiezingen” in mei van dit jaar...

Nu we het toch over de verkiezingen hebben, is uiteraard het 10de huis hier ook erg belangrijk:
- het radix 10de huis valt in solar 6 (weer dus onder heerschappij van Mercurius), en we mogen derhalve verwachten dat carrière en succes geplaagd worden door pech, tegenslag, ziekte, vijandigheden of tegenwerking.
- solaar 10 is bezet door een moeilijke Mars (in Exiel): strijd en conflict op de voorgrond (what’s new?). Rad-Mars staat enorm sterk in eigen teken Scorpio in 3, samen met de 2 benefics; zijn heerschappij over rad-8 geeft hier een beetje “besmetting”, en het samenvallen met sol-Saturnus (BDW’s malefic contra-sect en dus écht een moeilijke factor) geeft hier toch ook moeilijkheden of frustraties weer mbt communicatie en//of “siblings”. In de solaar heerst Mars dan weer over 11 en 4: vrienden/netwerken/hulp en “eindes” spelen mee.
Sol-MC staat benadrukt in rad-3 via de conjunctie met Jupiter, wat kan wijzen op gróót succes, maar laat ons de horoscoop-gedetermineerde betekenis van Jupiter hier niet vergeten: in BDW’s horoscoop vertegenwoordigt Jupiter als heer 7 zowel de primaire relaties/engagementen als open vijanden of tegenstanders, en als heer 4 huis/thuis/familie/vader/eindes.
Sol-10 valt in rad-2: financies, talenten, bestaansmiddelen spelen mee. Maan (conjunct Uranus) wordt in 10de huis-verband geactiveerd dit levensjaar. Schenkingen en wensen (Maan rad-hr 11) gaan de mist in (sol-Maan in sol-8/rad-12). Dat kan te maken hebben met overlijdens/verborgen tegenwerking/radicale koerswijziging. Let op, deze Maan komt met progressies en directies ook op de voorgrond...
Ik vermeld hier alvast (dank je Marij voor de grafiek!) dat BDW’s progressieve Maan in mei ’14 in “overdrive” gaat (declinatie groter dan 23°26); in die periode gaat ook transit Mercurius “out of bounds” (andere benaming voor dat “overdrive”-fenomeen), bereikt hij een hoogtepunt en kantelt dan (declinatie-gewijs) terug naar beneden om eind juni weer een kantelpunt te bereiken; Mercurius loopt dan ook (transit) sterk door eigen teken Tweeling - BDW’s 10de huis, maar gaat begin juni retrograde lopen...
Logisch, natuurlijk, dat er heel wat in beweging zit in die periode!

Om uw geest niet verder te belasten, houd ik de - evengoed hierBIJ horende! - duiding van profecties en progressies en directies, voor een (snel) volgende installatie!

Mandela's overlijden en Profecties

Angelitos


Profecties zijn een onderdeel van de traditionele, in casu de Hellenistische, Astrologie, en stellen de astroloog in staat met niets anders dan de geboortehoroscoop, voorspellingen te doen, belangrijke ontwikkelingen in de levensloop te voorzien.
De techniek is heel eenvoudig: per levensjaar schuiven de planeten, parsen, asc en MC 1 teken op. Het 1ste huis/teken, corresponderend met de geboorte, vertegenwoordigt jaar 0; het 2de huis/teken staat voor leeftijd 1 jaar; het 3de voor leeftijd 2 jaar, enz. Op leeftijd 12 jaar zitten we terug in huis 1, evenals op 24, 36, 48, enz. jaar oud.
Dus op 11, 23, 35 enz jaar oud, is de radix-ascendant 11 tekens opgeschoven en staat in het 12de. Het 1ste van de radix is dan het 2de van de profectie, etc. Wil je je financies bekijken als je met pensioen gaat op bv. 62 jaar (gezegend!), dan kijk je naar huis 4 van de radix, want dat is het 2de van de geprofecteerde ascendant in radix-3. Enz. Het radix-huis/teken waar de profectie in valt, geeft een hoofd-tema weer voor dat levensjaar (waarbij je uiteraard rekening houdt met planeten
in dat huis/teken, en de heerser ervan).
Het geprofecteerde 1ste huis/teken staat op een kleinere tijdschaal tegelijkertijd voor de 30 dagen volgend op jouw verjaardag. Elk volgend teken/huis geeft dan de volgende 30 dagen weer, en zo kom je de cirkel rond terug uit bij je volgende verjaardag in het vólgende huis/teken.

Hier is de geboortehoroscoop van Nelson Mandela (gegevens via
astro.com) :


Mandela radix

Omdat het niet de bedoeling is Nelson Mandela’s persoonlijkheid te beschrijven, hier enkele dingen die me toch opvallen in zijn horoscoop:
- (voor de modernen): Emmerpatroon met Uranus als handvat: een man met een Taak, een Missie in het leven, waarbij verzet tegen conventies, individualisering en natuurlijk het thema
Bevrijding voorop staan. Een Vernieuwer dus, en een Gever: Mandela trok aan de kar door zijn Bevrijdend Gedachtengoed te communiceren, en te geven vanuit zijn ervaring (Kom-gedeelte van de Emmer volledig in dag-helft).
- (voor de klassieken): Pars Daïmon conjunct Regulus: zijn eigen beslissingen en bewuste keuzes hebben hem in status verhoogd en een Wereldleider van hem gemaakt. Daardoor ontstonden conflicten met de
powers that be (were) (Zon conjunct Procyon in Kreeft-8) wat voerde tot zijn langdurige opsluiting (Zon beheerst door Maan in vast tteken Schorpioen, in 12).
Goed. Nu de profecties voor leeftijd 95 jaar erbij (in juli 2013 was Mandela 95 geworden): de ascendant is opgeschoven naar het 12de huis... (profecties in buitenste cirkel)

Mandela r=prof95

Het thema van het jaar werd daardoor: verborgen vijanden, langdurige ziekte/opsluiting, overgeleverd zijn. Omdat Maan in radix 12 staat, werd zij de “Lady of the Year”, en de Maan heerst in Mandela’s horoscoop over huis 8, angsten, zorgen, dood. Tegelijkertijd zien we dat de geprofecteerde Maan “overhandigt” aan een zeer moeilijk geplaatste Mars (malefic contra-sect in zijn Verbanning in Libra). Jupiter, de heerser van de ascendant is geprofecteerd naar het 7de huis wat natuurlijk ook weer met ondergaan te maken heeft.
Dit levensjaar was voor Mandela duidelijk een met beperking, hinder en gevaar.
Dat gebeurde 12 jaar daarvoor óók, en ook dan, op leeftijd 83, kon je redeneren dat Mandela had kunnen sterven, zeker. Maar dit jaar kwam hier extra bij dat Saturnus tegelijkertijd door zijn 12de huis transiteerde en daarbij ook heel de tijd vierkant zijn moeilijke radixpositie stond (heel-teken aspect). Transit Jupiter liep dan tegelijk nog eens door zijn 8ste heel-teken huis. En Jupiter is zowel radix ascendantheerser als heer 4. Dat zijn wel erg veel aanduiders tegelijk voor leven/dood/problemen/ziekte...
Het zijn deze transits (o.a.) die het verschil maken met de uitwerking van de profecties op 83, 71, 59,... enz. Ook de zonnerevolutie of “solaar”, moet er bij betrokken worden om een juiste duiding te maken.

Mandela r+prof95novdec

En om af te sluiten nog de maandprofecties: omdat Mandela geboren is op 18 juli, beschrijft het teken van de geprofecteerde ascendant telkens de periode van 18 juli tot 30 dagen later. Het volgende teken geeft dan van 18 augustus tot 18 september van het nieuwe levensjaar weer, enz.
Mandela is overleden op 5 december ’13. Volgens deze maand-profecties valt die datum in het teken Vissen/huis 4, want we vertrekken bij Schorpioen/12 voor de leeftijd van 95 jaar. Dus (ruwweg) Boogschutter/1 = 18/8 tot 18/9, Steenbok/2 = 18/9 tot 18/10, Waterman/3 = 18/10 tot 18/11, Vissen/4 = 18/11 tot 18/12. Weerom werd Jupiter, heerser van het leven/het lichaam (1ste huis) en van het einde, de dood (heer 4) geactiveerd, terwijl hij door het 8ste huis transiteert, beheerst door de Maan heer 8 in Schorpioen/12, de geprofecteerde ascendant.

Vaarwel en Goede Reis, Grote Man!

(profecties en andere technieken kan je bij Herman op cursus in Antwerpen leren!)

Angelina Jolie in het nieuws

Angelina Jolie: zinvolle ingreep of zelf-sabotage?

martyrstagatha


Hoe en waarom kennen we Angelina Jolie? Omwille van haar schoonheid (Venus exact conjunct Ascendant) en familiale situatie (Kreeft rijzend), welke voluit via haar film-acteren en media-aandacht publiek “beschikbaar” zijn (tot op bepaalde hoogte) (Maan heer 1 en dispositor van Venus, conjunct MC).
En uiteraard dus haar “sublieme vrouwelijkheid” (Venus conjunct Asc-Kreeft, Maan op 10). Wow!


Angleina Jolie rad


Momenteel staat ze wereldwijd in de belangstelling door haar open communicatie rondom de dubbele mastectomie die ze heeft laten uitvoeren. Dit vinden we treffend terug in de hellenistische techniek van profecties:
Met 37 jaar leeftijd beleeft Angelina Jolie nog steeds een 2de huis/teken profectie-jaar (voor profecties geef ik de voorkeur aan
whole sign-houses - WHS).
Dat maakt dat de Zon als heerser van het teken Leeuw op huis 2 (en dat tot haar spoedig volgende verjaardag), de
Heerser van het Jaar is: de planeet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de “jaar-taken”.
Wat brengt dit op de voorgrond voor dit nu nog lopende levensjaar, wat staat er op dat jaar-programma?
- Zon heer 2: financies, bestaansmiddelen, voeding.
- Zon in WSH 12: hospitalisatie, eenzaamheid, verborgen vijanden, zelf-sabotage.
- Zon geprofecteerd naar 1ste huis/ascendant: het lichaam, de vitaliteit.


Angelina Jolie rad+prof37


Een mogelijke “vertaling” van deze verbanden: welstand en getalenteerdheid (Zon heer 2) voeren, vanuit angst/eenzaamheid/onmacht/zelf-sabotage (Zon in 12), tot manifestatie op lichamelijk vlak, en (her)positionering in het leven (Zon geprofecteerd naar huis 1). Het incarnatieve voertuig (het lichaam, huis 1) wordt belaagd door zware ziekte/hospitalisatie (huis 12), dankzij beschikbare bestaansmiddelen (huis 2).
Alhoewel het 12de huis in moderne, psychologische astrologie vaak als “positief” wordt geduid en in verband gebracht met spiritualiteit, heeft het in oorsprong toch de kwalijke connotatie van “Malus Daeimon”, oftewel
Kwade Geest. Die kan zich manifesteren als “verborgen vijanden”, “onbewuste destructieve patronen”, “zonde”, “zelf-sabotage”. Het roept dan ook vragen op, of deze keuze van Angelina Jolie, zowel ten opzicht van zichzelf, als met betrekking tot het “maatschappelijk veld” (10de huis), er een slimme is geweest, dan wel een verborgen destructief karakter heeft.
We hopen het beste ! (cfr. o.a.: http://www.greenmedinfo.com/blog/did-angelina-jolie-make-mistake-acting-breast-cancer-gene-theory

Het merendeel van deze ingrijpende ingreep speelt zich af in de maand februari, wat met de maand-profecties overeenkomt met radix-10de huis/Ram. Heel astro-logisch valt de hier aangeduide periode (van 4 februari tot 4 maart) onder de heerschappij van Mars, dé aanduider van “het Mes, de chirurg, de invasieve ingreep”. Mars is effectief ook “beschikker” over het lichaam (Maan heer 1, in Ram, én conjunct Mars), en ook over Jupiter, die als heer 6 ziekte en pech vertegenwoordigt.
We hadden kúnnen verwachten dat dit ook ten tijde van de ingreep, publiek bekend gemaakt zou worden (Mars heerst ook over het MC (datgene waarvoor men bekend is) in Ram), maar het was dus wachten tot mei, toen de maand-profecties in het 1ste huis aankwamen: 1ste huis het lichaam; Maan heer 1 in Ram/10, de ingreep + publieke bekendheid).

En, laat dit duidelijk zijn: AJ is een moedige, strijdlustige vrouw (Mars in Ram op 10), die “er voor gaat”. Enkel de toekomst kan uitwijzen of dit - weerom: zowel persoonlijk als collectief - een goede strategie vertegenwoordigt.

Dominique Strauss-Kahn: profecties

joseph


Dit is de geboortehoroscoop van Dominique Strauss-Kahn:

DSKrad

Een man met invloed en een man verbonden met (groot) geld: Leo rijzend, Zon heer 1 in huis 10; Saturnus heer 7 (de ander) en 8 (geld van de ander) staat exact conjunct de meest koninklijke ster Regulus in huis 2 van financies.
Jupiter, heer 6 (dienstbaarheid) en 9 (buitenland, reizen) staat strak en sterk op de descendant, conjunct Altair (een
hoogvlieger, met kantjes aan).
Ook Mars, heer 10 (het handelen in de wereld) en 5 (spel, plezier, erotiek) staat enorm krachtig in eigen teken én huis, én conjunct de noordelijke maansknoop: toename van macht en autoriteit gedurende het leven.
Omdat DSK overdag geboren is, zijn de tripliciteitsheersers van de Zon in Stier, relevant voor het verloop van het leven in grote fases. Het leven wordt als het ware verdeeld in 3 grote delen, die elk in volgorde bestierd worden door die tripliciteitsheersers:
- 1ste 3de deel: heerser is Venus in eigen teken, in het 10de huis volgens berekening en volgens teken vanaf de ascendant: krachtige, vruchtbare periode (geen info hierover).
- 2de 3de deel: heerser is Maan in Ram (peregrien) in vallend huis/teken 9: zwak, moeilijkheden, heel veel verandering (geen info hierover).
- 3de 3de deel: heerser is Mars: in eigen teken, 10de huis (9de teken vanaf asc), conjunct NMK: heel goede, straffe periode.
Maar nu zit hij in slechte papieren! Dat laat vermoeden, dat hij, ondanks dat hij nog maar vooraan in de 60 is, niet meer lang te leven zou hebben! Saturnus die als heerser van het 8ste huis, de
Anareta (“dodende planeet”) is, nadert stilaan exact cusp 4 van het graf, het einde.
Het Pars Fortunae staat op minder dan 1° conjunct Uranus en werkt uit in huis 12: zéér variabel (nood)lot; de zielewens is gericht op overgave, loslaten, terugtrekken… Oeps... (verbeterd 110602) PF werkt uit in huis 11, met betrekking tot vrienden, sociale kontakten,
the King’s Gift

Om exact te zijn: DSK werd dit jaar 62. Dat betekent dat hij in een 3de huis/teken profectie zit. Zoals reeds eerder gemeld, werk ik voor profecties met volledig-teken huizen, omdat dit de (hellenistische) achtergrond is waartegen de profectie-techniek zich ontwikkeld heeft (zover we weten, dan toch). Derde teken vanaf de asc = Weegschaal; ergo: Venus is de “Dame” van het actuele (levens)Jaar. Onderstaande tekening maakt het helemaal duidelijk:

DSK rad+prof62

3de huis betekenis: broers/zussen, buren, korte of routineuze verplaatsingen, informatie en uitwisseling, zijn een “thema”. Venus als heerseres krachtig in Stier/10de teken maar verbrand door de Zon: Venus kan dus op problemen wijzen. Welke problemen? Vrouwenproblemen, ah ja (hindsight :-)); macht, autoriteit en gezag (Zon) “overschaduwt” (combust) de Vrouw (Venus), maar deze staat evengoed toch sterk (Stier, 11).
(edit 110602: 3de huis is natuurlijk ook berichtgeving, nieuws; Venus als heer 10: beroep, roeping, eer en aanzien)
Zon is natuurlijk ook DSK zelve (heer 1). Dus een notoir, maar lastig jaar.
Merk verder op: de Zon is geprofecteerd naar het 12de huis: zelf-sabotage/verborgen vijanden/eenzaamheid/langdurig lijden/opsluiting.
Mars heer MC is via profectie conjunct Uranus/PF geland: radicale verandering ivm maatschappelijke positie, eer, reputatie, beroep. Venus als heerseres van het 10de teken staat met de Zon in huis 12 via profectie.
Saturnus als aanduider van de monetaire macht die DSK draagt/vertegenwoordigt, staat via profectie op de grens van het 4de teken: het einde, de afloop.
Geprofecteerd PF staat minder dan 1° conjunct radix-Saturnus op Regulus: zij die hoog rijzen, kunnen laag vallen…, en het “lot” werkt hier dus niét in positieve zin mee!
En -
stretching a bit - de geprofecteerde asc staat via antiscion conjunct Scheat, beruchte ster gelinkt aan katastrofes.

Maar hoeft het nu allemaal zo erg te zijn? En, aangezien profecties een 12-jarige cyclus kennen, heeft DSK dan 12 jaar terug (en 24 jaar terug, en 36 en 48 en 60j terug) dan ook zo’n hachelijke situaties meegemaakt?
Ha! Volgens de
Ouden moeten we de positie van de Lady of the Year afchecken in de bijhorende zonne-revolutie! OK, hier komt ‘ie dan:

DSK sol62

Aaha! in de huidige solaar staat Venus, de Dame van het Jaar, bijzonder slecht in haar Verbanning in Ram, conjunct Uranus (misschien is 3° orb wel te veel) en gesandwiched tussen 9 en 10…
Als in 9: zwak, vallend. Als in 10: sterk manifesterend…
Antiscion van Venus in de solaar:
- conjunct Copula (sterrenevel): blindheid…
Deze positie beloofd dan toch (inderdaad) een moeilijk jaar, met ofwel onvermogen tot sturen en heersen en controleren in buitenland (Venus in Exiel in 9); of/en krachtige manifestering van problemen in verband met beroep (Venus in Exiel in 10).

Analyse van gedirigeerde profecties om tot een nauwkeuriger tijdsbepaling te komen, valt buiten het kader van dit artikel… Kom je licht opsteken op onze profectie-dag in augustus!

Bart De Wever & Elio di Rupo samen...

... gespot op romantisch onderonsje !
marriage

Hahaha, (flauwe) 1 april-grap…


België eindelijk een regeer-akkoord!
predell2

Hahaha, ik houd het niet meer!
(sorry :-)

Laurent, Prins van Fratsendom
En nu is ’t ernst !
17gilles
Weeral het nieuws gehaald hebbende dankzij zijn status van “ongeleid projectiel”, vond ik het interessant om Laurent’s horoscoop nader te bekijken.
Prins Laurent
Deze jongste telg van ons Belgisch Koningshuis heeft Jupiter heer van Boogschutter-asc, retrograde in Ram in huis 4 staan, opposiet Mercurius heer 7 in 10, én MC, beide in Weegschaal.
Ongeleid (retrograde) projectiel (Jupiter hr 1 in Ram) dat zowel thuis (Jupiter in 4) en buitenshuis (MC) amok maakt (oppositie), de regering in verlegenheid brengt (MC) en ook zijn partners’ reputatie kan schaden (Mercurius hr 7): het kan haast niet mooier neergezet worden in astrologische factoren!
Toch moet ik toegeven dat ik me verwacht had aan een Mars, of toch
minstens een Maan buiten de grenzen (Out Of Bounds: OOB; planeet met declinatie groter dan 23°26 N/Z), wat extreem sterke manifestatie van dat planeetprincipe meebrengt (denk Tiger Woods met zijn buitenechtelijke affaires, of recenter Charlie Sheen met zijn redelijk fout gedrag: beide zijn de gelukkige (?) bezitter van een Mars OOB…)
Maar nee, niks daarvan, allemaal braaf in ‘t gareel lopende planeten - declinatiegewijs dan toch…
Als “
moderne gebruiker” wijs je natuurlijk onmiddellijk naar het exacte vierkant van Uranus op 8/36 Virgo met de asc op 8/49 Sagittarius! En dan spreek je misschien zelfs van een sterke drang tot individualisering (Uranus, exact aspect) die er “wat moeilijk” uitkomt (vierkant). Als traditionalist neem je hier wellicht dat aspect wel mee (‘t is tenslotte écht wel exact!), waarbij je de invloed van Uranus dan eerder duidt als die van een contra-productieve Vaste Ster. Uranus wordt klassiek vooral geassocieerd met breuk, rebellie, destructieve opstandigheid. En rebelleren kàn onze Prins!

Maar, hoe zou een astroloog van vóór de ontdekking van Uranus dit onontkenbaar kenmerk van Laurent’s persoonlijkheid dan gezien hebben?
Wel, daar zijn verschillende aanwijzingen voor:
1) Jupiter heer 1 retrograde: retrogradeloop werd vroeger gezien als een ernstige afflictie: de planeet die achteruit beweegt, gedraagt zich (ver)storend en abnormaal, kan niet goed functioneren.
2) Jupiter in Ram geplaatst, brengt “schade” toe aan Venus, die in Ram haar vernietiging heeft. Venus is heer 10: eer en reputatie, het handelen in de wereld; Jupiter is als heer 1 Laurent zelve: Laurent schaadt zijn eigen aanzien in de wereld.
3)
Antares rijzend:
- According to Ptolemy it is of the nature of Mars and Jupiter. (en Jupiter staat in Mars’ teken).
- A Mars nature, in which the powers of Mercury and Jupiter and Saturn are also added. Antares makes people tough, belligerent and pugnacious. This is an important star for military personnel and is said to convey mental alertness, strategic ability and courage and to make dare-devils, especially if tied up with the MC, Ascendant, Sun or Jupiter. If associated with Mars, courage is said to become foolhardiness, leading to increased dangers. Natives with this particular configuration have to be prepared at all times for sudden incidents, unforeseen events and potential accidents. According to tradition, Antares is of violent character and is credited with being significant for a violent death, either in battle or by process of law. (Elsbeth Ebertin)
-
If Rising: Riches and honor, violence, sickness, benefits seldom last. (Vivian Robson)
4) Mars, dispositor van Jupiter heer 1, Venus en Maan, essentieel sterk in Scorpio, maar verzwakt in huis 12, en vooral daardoor verbonden met verborgen vijanden, zelf-sabotage…
5) nog een 2de Koninklijke Ster aanwezig:
Zuben Elgenubi conjunct Maan - in huis 12…
-
Trouble through opposite sex, wrongful accusations, disgrace, ruin, mental anxiety, loss of relatives, many dissapointments, much sickness, disease in those parts of the body ruled by the sign (V. Robson)
6) Gedragsaanduider: Saturnus is een kandidaat, wegens sterk verbonden met Maan en Mercurius (exact vierkant met de Maan, en exaltatieheer van Mercurius in Libra), en dan zou je toch een beetje ernst en degelijkheid verwachten! Maar… Saturnus staat retrograde, en ondanks horend bij het Licht van de Tijd (Saturnus is een dagplaneet, en is thuis in een daghoroscoop) moet hij vanuit de “foute” hemisfeer werken, van onder de horizon uit, en dat gaat dan niet zo goed. Het eigenzinnige en vrijpostig-onderzoekende van Waterman komt dan samen met die retrogradeloop weer fout naar buiten.
Overigens voel ik zelf een Grote Verleiding, om - omwille van het exacte vierkant met de ascendant - Uranus als gedragsaanduider te beschouwen… Zouden William Lilly en Voorzaten zich nu in hun graf omdraaien?…

Nog even dit meegeven: Prins Laurent is ten tijde van de gehekelde feiten (officieel afgekeurde reis naar Congo mét politieke ontmoetingen) 47 jaar. Dat betekent een 12de huis/teken
profectie: zelf-sabotage en langdurige problemen vormen een thema voor dit levensjaar. Vertrekkend vanaf het 12de huis/teken als zijnde oktober 2010, komt Jupiter in Ram/4 overeen met maart 2011. Eind maart/begin april staat transit Mars (de Lord of the Year) exact vierkant het gelukspunt in huis 1...

Bart De Wever 6de installatie...

saturnconquered

Profecties 40 jaar, Zonne-revolutie
Zoals reeds in een eerder artikel vermeld, zit BDW sinds zijn laatste verjaardag in een 5de huis/teken profectie. Dat betekent dat de inhoud van huis/teken 5 voor dit levensjaar belangrijk is.
Meestal associëren we huis 5 met kinderen, creativiteit, plezier, ontspanning e.d. Volgende betekenissen kunnen echter ook van toepassing zijn: “
Ambassadors,…,Messengers or Agents for Republics,…” (W. Lilly: C.A. p 53).
BDW rad+prof40j
Omdat het 5de gehighlight wordt, betrekken we er ook een bijhorend Pars bij: het Pars van Kinderen, volgens Al Biruni te bepalen volgens de formule Asc+Jupiter-Saturnus (nacht) (“The Book of Instruction…”, p. 67). Dat levert 28° Vissen op. Jupiter als heerser van dit Pars, wordt ook het Pars.
Jupiter staat geprofecteerd op 25° Vissen, vlakbij dit Pars, en dit Pars zelf staat conjunct
Scheat, een vaste ster van de constellatie Pegasus, met overwegend negatieve invloed (Mars&Mercurius).
Als het op kinderen betrokken moet worden, hopen we van harte dat BDW’s kroost geen onheil overkome!
Wie de mythe van/rond Pegasus kent, begijpt dat de negatieve invloed van deze ster (gerelateerd aan de andere 5de huis betekenissen) te maken kan hebben met overmoed en zichzelf over het paard tillen ahw.

Volgens vele Oude Bronnen is de heerser van de profectie-ascendant, de
Tijds-heer of Time-Lord voor dat jaar. In dit geval dus Saturnus als heerser van Steenbok. Ergo zijn ook studie, reizen, spiritualiteit (??) dit jaar belangrijk voor BDW.
Tellen we vanaf het 5de, telkens een teken verder voor elke volgende maand na de verjaardag, dan wordt die radix-Saturnus op 16° Stier geactiveerd enkele dagen voor 21 april 2011.
Omdat Saturnus Saturnus is, en in deze horoscoop peregrien en retrograde, én (zoals ook reeds eerder vermeld)
out of Sect, oftewel tegen zijn Haeresis, kan die best wel negatief/destructief uitwerken door beperking, beknotting, verlies, verhindering. Hmmm, had ik rond die datum geen nieuwe regering voorzien? (LOL)

Volgens
Vettius Valens ‘s Anthologie, neemt een planeet IN het profectie-teken de dienst van de tekenheerser over als Heerser van het Jaar. En hier in het 5de teken heeft BDW Mercurius staan. Mercurius zelf: kinderen, studie, communicatie, schrijven; als heerser van het 1ste en 10de teken in de horoscoop: het leven en de zin ervan, hoe de persoon zich “plaatst”, en het “handelen in de wereld” of het beroep. Deze levensgebieden komen dus ook in verhoogde mate aan bod gedurende dit jaar.

Betrekken we er de solaar of Zonne-revolutie bij kunnen we nog verder specifiëren:
(de tekening hier heeft Placidus-huizen, maar omdat Profecties van oorpsrong met volledige teken-huizen gebruikt werden, pas ik dat ook toe in de duiding, zodat SR-Saturnus enerzijds in placidushuis 5 staat, maar evengoed gerekend wordt in het 4de teken/huis!).
BDW SR40j
Met Saturnus als profectie-heer in het 4de teken: huis/thuis/familie/vader/...
Saturnus gerekend in 5de placidus-huis vd solaar: kinderen, crea, ontspanning, …
Met Mercurius als planeet die
overneemt van de profectieheer in 6de teken/huis: zorgen, ziekte, tegenslag, pech, onderdanen.
Maan heer 1 sterk zowel essentieel (in eigen teken) als accidenteel (op de ascendant) beschadigd door de zuidelijke maansknoop en oppositie van Pluto: het zelf, de persoon, de vitaliteit (Maan solaar hr 1); de vrouw, de moeder, het gezin (Maan algemeen); vrienden, sociale netwerken, staatsbronnen, hopen en wensen (Maan radix hr 11): dat alles wordt op een of andere wijze beknot en belaagd.
MC conjunct Neptunus: eer, aanzien, maatschappelijk handelen: ondermijnd, vervaagt.
Merk op dat Saturnus, SR hr 10, kort na de verjaardag zijn statie heeft en retro gaat lopen (eind februari was dat), om terug voorwaarts te gaan bewegen vanaf half juni - belangrijke periodes voor BDW.

(volledig teken-huizen)
BDW rad+prof40jWSann
Bovenstaande tekening heeft de radix cenraal, en de profecties aan de buitenkant, maar met volledig-tekenhuizen. Daar leiden we nog het volgende uit af:
SR-ascendant (2° Kreeft) valt in het 7de huis vanaf de geprofecteerde ascendant > oppositie, relatie, open vijanden vormen een thema dit levensjaar.
Profectie-ascendant (19° Steenbok) valt dan ook in SR-7 als bekrachtiging hiervan.
Misschien kunnen we in een volgende aflevering nog wat dieper op timing ingaan!

Egypte: de republiek, en profecties

Napoleon bij sfinx
Na een paar uitgebreide mails met betrekking op de Egyptische actualiteit in de Astrological Merlin-yahoogroep, vond ik het haast unfair, deze illustratie van traditionele mundaan-astrologie en -technieken, niet op deze/mijn plek te publiceren.
Lees en leer…

Strict klassieke benadering ware duiding van de
Grote Conjunctie (van Jupiter en Saturnus) voorafgaand aan de stichting van de Egyptische Repbuliek, maar omdat de “geboorte-horoscoop” van Egypte (18 juni 1953) nauwkeurig gekend is, lichten we deze even door:
Egypte Rep
Met 29° Aries rijzend, staat Mirach (Andromeda-nevel) op de ascendant. Manilius’ beschrijving van de aard van deze vaste ster, is bijna griezelig in termen van de actualiteit. Zou transit-Neptunus dit via sextiel misschien activeren?
"The man whose birth coincides with the rising of Andromeda from the sea will prove merciless, a dispenser of punishment, a warder of dungeon dire; he will stand arrogantly by while the mothers of wretched prisoners lie prostrate on his threshold, and the fathers wait all night to catch the last kisses of their sons and receive into their inmost being the dying breath. From the same constellation comes the figure of the executioner, ready to take money for a speedy death and the rites of a funeral pyre, for him execution means profit, and oft will he bare his axe; in short, he is a man who could have looked unmoved on Andromeda herself fettered to the rock. Governor of the imprisoned he occasionally becomes a fellow convict, chained to criminals so as to save them for execution." [Manilius, Astronomica, 1st century A.D., Book 5, p.351.]
Castor, een vaste ster met sterk Mercuriale aard, ondersteunt Mercurius heer van het 3de huis van communicatie op het IC, via bijna exacte conjunctie, en correspondeert dus met de oppositie tegenover de heersende machten; inderdaad spelen internet en wereldwijde communicatie een grote rol in de huidige veranderingen! En ja, Mars, heer 1, het volk, bougeert een en ander in het 3de huis van communicatie - ook al staat Mars in val. Castor heeft de reputatie zich “goed te gedragen” (dit in tegenstelling tot zijn Koninklijke Tweeling-broer Pollux), en dit wordt écht wel heel sterk neergezet door de anti-Moebarak betogers op het Tahrir-plein in Caïro!
En wordt deze Mars niet versterkt door de nauwe conjunctie met de Zon via antiscion?
(edit: dit is niet geschreven op de AM-groep: Of is dit eerder niet een verbrande Mars, het volk (heer 1) dat machteloos gemaakt wordt door de Koning/regering (Zon)? Toch niet (een antiscion kan niet verbrand worden). How about een mooi (?) vierkant van transit Uranus op dit antiscion, + een verlossende driehoek van transit Neptunus???)

In een modernistische benadering zal de ondermijning van de heersende machten (MC) natuurlijk ook herkenbaar zijn in de oppositie van Uranus met het MC, door gebruik te maken van moderne technologieën. Traditioneel gezien staat de oppositie van Uranus met het MC voor chaos en scherpe breuklijnen. Hoe dan ook wordt dit gegeven geactiveerd door Saturnus (heer 10) die via transit hier een scherp vierkant vormt!

Nu we het toch over de regering hebben (Saturnus heer 10): staat conjunct de mistige en verraderlijke Neptunus; beiden conjunct nevel-object
Foramen, wijzend op risico tot blindheid (a: de regering ziet de noden van het volk niet, of verkiest ze te negeren; b: de regering verblindt het volk (of tracht dat althans) door internet te blokkeren).
Egypt+Prof2010
In de Profecties voor het huidige “levensjaar” van de Egyptische Republiek (buitenste cirkel op afbeelding hierboven), staat Saturnus/Neptunus op het radix-IC met Uranus/Mercurius, waarbij Saturnus de Heerser van het Jaar is (de profectie van 2010 is een 10de huis profectie; Steenbok op 10 heeft natuurlijk Saturnus als heerser). Hmmm, het is duidelijk dat de Koninklijke Astrologie in Egypte, vacatures heeft (en waarschijnlijk bijna overal ter wereld :-) ).
De profectie-Maan, aanduider in ‘t algemeen van het volk, en van het land/de oppositie (heer 4), staat conjunct de
oorlogsster Bellatrix: “inquisitive, loquacious, indescreet speech, sarcastic, quarrelsome, many journeys and voyages, domestic disharmony, danger to sight, liable to accidents” (Robson p. 152)
Venus, sterk in eigen teken in het 1ste huis middels verdeling, en in het 2de huis middels teken, is geprofecteerd naar het 10de: “
people to the power!”
Venus heerst radicaal over huis 7: het volk is openlijke vijand, tegenstrever: zeer beschrijvend voor de actualiteit…!
(voor de onderzoekende geest met tijd ter beschikking: wat gebeurde er in Egypte 12/24/36/48 jaar geleden…???)

De geprofecteerde ascendant voor het “levensjaar” van juni 2010 tot juni 2011, op 29° Steenbok, correleert exact met 18 juni 2010; telkens 30° verder tellend (profectie door teken, niet door huis), schuiven we telkens een maand (30 dagen) op in de kalender. Volgens deze werkwijze correspondeert de ruimte tussen 29 Tweeling en 29 Kreeft met de periode van 18 november tot 18 december 2010, en in deze zonde staat de verbrrekende opstandige Uranus/IC/Mercurius combinatie, geactiveerd door prof. Saturnus/Neptunus…
Iemand een idee wat er toen precies aan de hand was?
- 29Kreeft tot 29Leeuw: van 18 dec tot 18 jan, bevat Pluto…
- 29Leeuw tot 29Virgo: van 18 jan tot 18 feb, jawel, segment start met…
Regulus, inderdaad. Vivian Robson schrijft voor deze meest Koninklijke Ster rijzend (via profectie-maand ascendant): “Great Honor and wealth, but violence and trouble, sickness, fevers, acute desease, benefits seldom last, favor of the great, victory over enemies and scandal. The 145th consideration of Bonatti is as follows: “That thou see in Diurnal Nativities whether Cor Leonis be in the Ascendant, that is to say, in the Oriental Line or above it one degree or below it three degrees; or whether it be in the tenth in like degrees, without the Conjunction or Aspect of any of the Fortunes, for this alone signifies that the Native shall be a person of great note and power, too much exalted, and attain to high preferment and honors, although descended from the meanest parents. And, if any of the Fortunes behold that place also, his glory shall be the more increased; but, if the Nativity be nocturnal, his fortune will be somewhat meaner, but not much; but if the Infortunes cast their aspects there it will still be more mean; but if the Fortunes behold it also they will augment the good promised a fourth part, and mitigate the evil as much; yet still, whatever of all this happens, it signifies that the Native shall die an unhappy death; or at least that all his honors, greatness and power shall at last suffer an eclipse and set in a cloud". [Robson*, p.195.]”

En WIE zei er dat astrologie niet werkt, LOL?

BDW installatie 5 (reeds!)

Furies-Erinyes-Nemesis6x5@75
BDW zal er niet zo makkelijk (?) van weg kunnen lopen als deze slanke jongeling van de Furiën, toch niet!

Een nauwkeuriger blik op de profecties levert alvast het volgende op:
BDW rad+prof40j2a
Profectie-Saturnus staat nét geen 3 graden verwijderd van de radix-asc, en Profectie-ascendant staat nét geen 3 graden verwijderd van de term van Saturnus (l’ image procurée parle de soi mème :-).

Ergo: binnen net iets minder dan 3 graden vanaf BDW’s verjaardag, manifesteert Saturnus zich.
Als 30° overeenkomen met 1 jaar, komt 1° overeen met 12 1/6 dag. Oftewel: Saturnus zet zijn stempel op 36 1/2 dag na BDW’s verjaardag. Ttz: 27 januari 2011.
Saturnus is BDW’s sterkste planeet (handvat waaierpatroon).
Saturnus is ook BDW’s ergste Malefic: vanuit hellenistisch perspectief is Saturnus als dagplaneet, niet alleen fout geplaatst ( in de dag-helft van een nacht-geboorte), maar ook erger dan die andere Malefic Mars, gewoon, in functie van “sect”. Wat gewoon betekent dat BDW eerder geschaad wordt door saturnale aangelegenheden, dan door martiale toestanden.
En Saturnus is de actuele (maan)eclipsheer...
We zullen zien...

Profectie-research (mbt KD)

3morningWe schreven (13/9/10: Kardinaal Danneels: de actualiteit...):
“Niet alleen is een 6de huis profectie vaak bode van een minder aangenaam jaar (jawel, daar zit mogelijk een ritme van 12 jaar in!), in het geval van KD wordt dit toch wel benadrukt door de erg Martiale ster Antares, die hier exact op de profectie-ascendant staat (9°45 Sagit.). Volgens V. Robson: richness and honor, violence, sickness, benefits seldom last.”

Betreft dat ritme van 12 jaar...

Met profecties laat je alle cuspen en planeten in de radix, per jaar 30° opschuiven. Dus inderdaad, een 12-jarig ritme: om de 12 jaar bieden zich de zelfde configuraties aan! Een gezond mens en rationeel astroloog zal zich natuurlijk (hopen we toch! lol) onmiddellijk realiseren dat er op 12 jaar tijd vanalles kan verschuiven (om niet te spreken over leeftijdsfasen in het begin: een Venus-firdar op zeg maar 6, is natuurlijk iets helemaal anders dan op 18 jaar!), zodat we nooit dezelfde ervaringen/gebeurtenissen moeten verwachten - tenzij een
replica of een leeftijds-aangepaste manifestatie van een oorspronkelijk tema (denk: 6jaar: venus = favoriet speelgoed; 18jaar: venus = amoureus object...euh: partner :-) .

eFFe een wikipediaatje gedaan...:
- 12 jaar geleden (1998):
In april 1998 werd Danneels, samen met zijn hulpbisschop Lanneau, veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel tot het betalen van een schadevergoeding van 500.000 frank aan smartegeld aan zeven slachtoffers van seksueel misbruik door de parochiepriester van Sint-Gillis te Brussel. De rechter stelde dat de priester onder het gezag van beide diocesane bisschoppen stond en daarmee: objectief verantwoordelijk is voor diens wandaden, net zoals een werkgever aansprakelijk is voor een werknemer. De priester in kwestie had zich gedurende dertig jaar aan verschillende jongens tussen de 10 en de 16 vergrepen en zijn oversten werden hiervan ten dele op de hoogte bevonden.[1]
- 24 jaar geleden (1986):
Godfried Danneels was de eerst-wijdende bisschop van de volgende (hulp)bisschoppen:
Paul Van den Berghe (1980), Paul Lanneau (1982), Rémy Vancottem (1982), Luc De Hovre (1982), Roger Vangheluwe (1985), Albert Houssiau (1986), Jan De Bie (1987), André-Mutien Léonard (1991), Arthur Luysterman (1991), Aloys Jousten (2001), Jozef De Kesel (2002), Guy Harpigny (2003), Lucas Van Looy (2004) en Johan Bonny (2009).
... niet zeker of Houssiau relevant is, maar Vangheluwe (ken ik die naam?) in ’85, kan natuurlijk perfect in zijn 6de huis profectie van toen vallen!!!

Van vroegere 6de huis profecties levert Wikipedia niks op.
Iemand vrijwilliger om KD te gaan interviewen in verband met 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914.. ?
:-D

Kardinaal Danneels: de actualiteit...

l3adora8
Kardinaal Danneels
(geboortegegevens via Astro-Databank; AA-rating (heel betrouwbaar)
Godfried Danneels
Met alle moeilijkheden die deze eerbiedwaardige man recent heeft moeten ondervinden, is het in termen van astrologische studie best interessant om naar de progressieve factoren te kijken.

Eerst even met de
LTS (logarithmic time-scale, A.T. Mann) checken. Met zijn 77 jaar zit Kardinaal Danneels (verder aangeduid met KD) net zo’n 120° voorbij de ascendant; in de tekening zie je dat hierdoor het MC op 7 Vissen geactiveerd is, samen met, jawel, een oppositie van Neptunus. Teloorgang, ondermijning, vergiftiging van de wereldse positie. Met heel veel fantasie en goede wil kan je daar desnoods een spiritualiserende invloed van maken, aangezien het mediale tumult waarin hij verzeild is geraakt, wellicht inspireert tot onthechting. Volgens de interpretatie-mechanismen van de LTS wijst dit echter op een replay van een zeer belangrijke zwangerschapsinvloed: het Xde huis correleert nl. met de ontdekking van de zwangerschap door de moeder, en beschrijft haar reactie daarop, en de reactie van de omgeving. MC in Vissen, opposiet Neptunus, levert volgend scenario op voor dit cruciale moment in de persoonlijke ontwikkeling: moeder (MC) is radeloos, het noorden kwijt, eenzaam en verloren (althans in de gevoelssfeer). Desillusie en ontgoocheling. In het psychologisch profiel levert het MC het zelf-beeld op, de identeits-invulling. Zelfloos en zelf-ontkennend dus, maar vastberaden om ondanks moeilijkheden en problemen er flink tegenaan te gaan (Jupiter heer 10 in vernietiging in Virgo, exact conjunct Mars).
Ter verduidelijking: beschreven reactie van moeder bij het ontdekken van de zwangerschap, komt bij het embryo in de baarmoeder binnen als een ontkenning, een negatie of weigering van zijn bestaan. Overlevingsstrategie: inplanten van overtuiging “niet goed genoeg te zijn”; en zich dus later gemakkelijk te gaan (op)offeren. Prima constellatie dus om het ver te schoppen in een op schuld-en-boete gebouwd instituut als de Katholieke Kerk!
(de Logaritmische Tijdschaal e.a. modern-astrologisch materiaal wordt aangeleerd in het 2de jaar van de astrologische opleiding)

Let ‘s go classic now.
In welke
Firdar “vertoeft” KD momenteel? Sinds 4 juni 2008 is Zon de Hoofdheerser, tot 2018. Vanaf 7 november 2009 is de Zon zelf als mede- of subheerser vervangen door Venus, en dat loopt tot in 2011. Momenteel een Zon/Venus firdar, dus.
Kijken we naar de algemene betekenissen, dan toont dit een periode waarin stralen, schitteren, macht, creativiteit (Zon) en vreugde, plezier, ontspanning, schoonheid, harmonie (Venus) een toonaangevende rol spelen.
Kijken we naar de specifieke plaatsing van Zon en Venus in KD’s horoscoop, dan valt natuurlijk onmiddellijk beider 12de huis-positie op: niet goed! Moeilijkheden, problemen, eenzaamheid, langdurige ziekte/opsluiting, in verband met, of door, sol/venus. (merk ook op dat Venus over de cusp van het 12de huis heerst, die erg nauw conjunct
Alcyone staat (verdriet, tranen, slecht zicht, berouw, verlies)
Zon als heer 3 wijst op het gevaar van foute communicatie; als verhogingsheer van 11 op het risico dat gevormd kan worden door principes en overtuigingen (en sociale netwerken).
Venus als heer 5 houdt verband met kinderen (!), creativiteit, plezier, maar ook: diplomatie. En met Venus in 12, natuurlijk ook weer wijzend op gevaar daarrond, problemen daardoor.
Als heer 12 is Venus gewoon problematisch; als verhogingsheer van huis 10 geeft zij risico’s weer, inherent aan de maatschappelijk functie: beroemd kan verworden tot berucht, e.d.
De peregriene conditie van zowel de Zon als Venus, is ook niet direct behulpzaam (= onvoorspelbare (lol) manifestatie…).
De actuele Firdar geeft onmiskenbaar weer dat problemen haast een evidentie zijn in de actuele levensfase (7/11/09 tot 13/4/11).

En dan nu de
Profecties. Met 77 jaar zit KD in een 6de huis profectie. In onderstaande figuur staat de profectiehoroscoop rond de radix:
G. Danneels profect77
Niet alleen is een 6de huis profectie vaak bode van een minder aangenaam jaar (jawel, daar zit mogelijk een ritme van 12 jaar in!), in het geval van KD wordt dit toch wel benadrukt door de erg Martiale ster
Antares, die hier exact op de profectie-ascendant staat (9°45 Sagit.). Volgens V. Robson: richness and honor, violence, sickness, benefits seldom last.
Als we dan toch met de vaste sterren bezig zijn…: het profectie 10de huis, op 7° Leeuw, knalt tegenaan de
Praesepe-cluster: disgrace, ruin, violent death (V. Robson). Profectie-zon, op 13 Scorpio en in het 5de huis van kinderen, vervoegt het Pars Fortunae op 14°, maar beide boksen op tegen Lucida Lancis (Zuben Elgenubi) op 15°: (met PF:) loss by thieves, soldiers, servants, gambling, speculation, fire and lawsuits; (met Zon:) sickness, loss in business and through fire or speculation, disgrace, ruin, disfavor of superiors, suffers through wrongful accusations, sickness to family (V. Robson).
Venus, de sub-heerser van de actuele Firdar, zoent profectie-cusp 8 van angsten, zorgen, verdriet.
Jupiter, de
Lord of the Year (heerser van de profectie-ascendant, en dus héél belangrijk in alle prognose-benaderingen!), staat in de profectie-horoscoop op 14° Waterman, en vervoegt dus Saturnus op 16° Waterman in radix-9. Problemen met het gerecht? Jazeker! Geestelijk/religieus instituut falende of/en belemmerd? Jazeker!
Maar ook: (Saturnus in domiciel, maar retrograde) eigenzinnige (en/of non-adequate) benadering van recht en religie; terugtrekking van recht/religie (denk aan het vonnis van de
KI!).
Deze Saturnus staat erg gemengd qua waardigheden: in eigen teken kan niet beter, maar wel retrograde, dus verhinderd, en ook danig verzwakt door het (weg)vallende 9de huis. Idem voor Mercurius trouwens, willen we even opmerken: in eigen teken Tweelingen, maar in het 12de huis van verborgen vijanden en zelf-sabotage, ahw opgesloten of weg gestoken. Niet mis en herkenbaar voor een kerkelijk autoriteits-drager…
(Firdaria en Profecties worden aangeleerd in het 1ste jaar van de astrologische opleiding)

(wordt vervolgt, met secundaire directies en solaar)