Beter laat dan nooit: Ram-Ingress voor België, 2014

Poussin Nicolas, (1594 - 1665) French Baroque Classical Art 1630 Selene and Endymion 5 stars worthy hd wallpaper [phistars.com] paintingNadat ik een artikel had afgewerkt over de nieuwe Vlaamsche Regering (Bourgeois I), voor publicatie in
Para-Astro van oktober, stuitte ik op enkele nota’s die ik op 21/4 had gemaakt, met de bedoeling toen een artikel te schrijven over wat we mochten verwachten in België. Het “leven” kwam echter tussenbeide en de nota’s verschoven naar donkere bits en bytes op m’n harde schijf.
Ook al is dit een grotendeelse “achteraf-duiding”, toch zijn sommige dingen zó herkenbaar, dat ik er alsnog ruimte aan wil besteden, en delen! Dit is slechts een fractie van wat uit dergelijke horoscoop kan afgeleid worden... En hopelijk komt het leven niét tussenbeide voor publicatie rond de herfst-ingress...

Hier is de horoscoop van de Ram-ingress 2014:

2014-Ram Be

En hier zijn de oorspronkelijke nota’s in cursief; commentaar volgt eronder:

---------------

België - Aries Ingress 2014

Maagd rijzend > geldig voor half jaar, dan Libra ingress!
Lord of the Year: Zon goed geplaatst maar in aversie van asc >>> Jupiter in Kreeft-10
Saturnus retro, noord lat, in 3: hveel regen, vervuiling van rivieren
orientaal: conflict tussen rijken
retro: pestilenties (3de huis: luchtwegen?)
Jupiter kreeft, noord lat: goede lucht, overvloed water (?), donder en bliksem
occidentaal: veel strijd tussen religies (politiek?)
Mars Libra, noord lat: schaduw van de lucht (?), sterke winden
orientaal: oorlog tussen rijken
retro: allemaal ernstig!
NN in Libra: onrechtvaardigheid van koning en rijken; bedrog door hen en verarming van anderen


---------------

Omdat er een beweeglijk teken rijst in deze Ram-Ingress voor Be (berekend voor Antwerpen, maakt niet veel uit aangezien Antwerpen en Brussel praktisch op dezelfde lengtegraad liggen...), is deze horoscoop “slechts” geldig voor een half jaar en moet voor de 2de helft (van het astrologisch jaar) de Zonne-ingress voor Weegschaal berekend en geduid worden!

De Zon staat weliswaar sterk in het 7de berekend huis, maar kan vanuit Ram geen Ptolemaeisch aspect maken met de ascendant in Maagd, dit is immers een inconjunct-verhouding. Vandaar dat de 2de beste kandidaat, Jupiter geëxalteerd in Kreeft en in 10, de verantwoordelijkheid voor het jaar krijgt. Transits van en op deze Jupiter krijgen dan extra betekenis/kracht.

Saturnus loopt retrograde hier, en heeft noordelijke breedte (breedte of latitude: afstand van de planeet boven of onder ecliptica, niet hetzelfde als declinatie!), iets waarmee in moderne astrologie weinig of geen rekening (meer) wordt gehouden. Maar de “boodschap” hiervan, nl. heeeeel veel neerslag, is toch al wel bewaarheid geworden, medunkt!

Saturnus orientaal (rijzend vóór de Zon); conflict tussen rijken:
what ’s new ???

Saturnus retrograde: pestilenties...? Ik heb eerlijk gezegd geen idee van luchtwegen- of andere infectieuze epidemies - toch niet in België! Misschien gaat het over de verdere verzieking van onze wegen....

Jupiter met noorderbreedte in Kreeft, goede lucht (oef! Euh, is dat wel zo? Wel, nu ik er bij stil sta, hebben we dit jaar nog niet veel “smog”-alarm gehad!
Overvloed water: oh ja! Gezien de recente overstromingen en water-overlasten recentelijk, zeer juist!
Donder en bliksem! Kapitein Haddock! Sorry! :-D
Jupiter occidentaal (Jupiter rijst in deze kaart nà de Zon) en dit wijzend op “veel strijd tussen religies”: politiek ware logisch geweest (en is er uiteraard ook wel geweest met de verkiezingen), maar recent worden we toch ook in België, tijdens Pro-Palestina betogingen, geconfronteerd met heftig anti-semitisme!
(en toegegeven: hier is religie en politiek natuurlijk heel sterk onderling verwoven)

Mars in Weegschaal met noordelijke latittude: geen idee waar dit op mag slaan.

Mars oriéntaal (rijzend (ruim) vóór de Zon): oorlog tussen rijken. Ha! Mars retro: ’t gaat er stevig aan toe! Ha! Denk aan de banken, de compensatie-maatregelen, de boetes vanwege Europa en dergelijke dingen.

Noorderknoop in Weegschaal: onrechtvaardigheid van koning en rijken:
what ’s new??? Bedrog door hen, en verarming van anderen (niet-rijken): ik denk hierbij aan de bocht van Open-vld, zomaar ineens hopla in de regering, zonder inzage/inspraak van regeer-akkoord... Als dát geen (kiezers)bedrog is (met name i.v.m. de Oosterweel verbinding in Antwerpen..., dan..., dan..., dan wéét ik het niet meer!
En uit het regeer-akkoord blijkt natuurlijk overduidelijk dat heel wat gezinnen, en ook ouderen, zullen verarmen door de op te leggen maatregelen (
Snoeien om te Groeien)...

(Nota: geraadpleegd materiaal: “Astrologia Munda”, van W. Ramesey, geëditeerd en -anoteerd door Steven Birchfield)

Wanneer is Kadhafi weg ?

painting.jpg12

Terwijl ik rustig stond te douchen, mijmerend over allerhande, met name de nieuwsgeving die ik kort daarvoor gehoord had, èn George Van Zanten’s uurhoek in de Anima Astrologia van maart 2011 (met betrekking tot Mubarat/Egypte) indachtig, had ik plots een sterke aandrang om een vraag te stellen:
“Wanneer zal Kadhafi verdwijnen uit Libië/de macht afgeven - vrijwillig of gedwongen?”
De badkamervloer bespetterend, noteerde ik het tijdstip van die vraagstelling om ze hiernavolgend rustig te analyseren.
(Ja, het leven van een traditioneel astroloog is met momenten gezapig en ontspannen!)
Kadhafi wanneer weg? 110408
Kadhafi is de Baas van het Buitenlands Land Libië.
Buitenlands Land = huis 9 van de uurhoek; Baas daarvan is het 10de van 9: oorspronkelijk 6de huis van de uurhoek.

Venus is de dagheerser: Venus vertegenwoordigt de Islam, OK.
Maan is de uurheerseres: ik sta op het moment van de vraag te douchen = water, OK.

Mocht ik (of iemand anders) toch nog twijfelen aan de radicaliteit van deze uurhoek, cusp 9: het buitenland - en hier dus expliciet Libië -, heeft
Altair op zijn gedraaide ascendant. Lees mee in Vivian Robson en verbaas u:

“Opinions are divided as to the exact nature of this star. Ptolemy gives Mars and Jupiter, Wilson, Saturn and Mercury; Simmonite, Uranus; and Alvidas, Uranus and Mercury in sextile to the Sun. It confers a bold, confident, valiant, unyielding, ambitious and liberal nature, great and sudden but ephemeral wealth, and a position of command, makes its natives guilty of bloodshed, and gives danger from reptiles. [Robson*, p.135.]” (vetjes van mij)
Cusp 9 van de uurhoek is de “ascendant” van Libië, waarover de vraag gaat, en vertegenwoordigt dus het volk. Maar we weten dat het volk uit 2 kampen bestaat! Misschien wordt dit weerspiegeld door Saturnus die als heer 9/gedraaid heer 1 het Libische volk vertegenwoordigt, in Weegschaal verhoogd en retrograde: enerzijds bekrachtigd (exaltatie), anderzijds verzwakt (retrograde). Die Saturnus is echter tegelijkertijd ook nog gedraaid heer 2, én ook nog gedraaid heer 12: enerzijds de bronnen en bezit van het volk/het land, anderzijds de verborgen vijanden ervan.
Wat - uurhoek-technisch dan toch - fijn om vast te stellen is: Saturnus/het volk, staat in het 12de huis van de Grote Broeder/Leider/Tiran Kadhafi! Generaal Kadhafi als Baas van het Buitenlands Land, is natuurlijk het 10de huis (leider) van het 9de (buitenland), wat het radicaal 6de huis van de uurhoek oplevert. Saturnus gedraaid heer 1, staat in huis 5, of het 12de van 6, gedraaid huis 10. Het “volk” is de verborgen/geheime vijand van de Leider.
yes, indeed. Het volk staat er dus verzwakt maar/en bekrachtigd bij (exaltatie, retrogradatie).
Wat voor iemand is Kadhafi? Hij wordt weergegeven door Mars, gedraaid heer 10, in eigen teken Ram op 4°46. Enerzijds sterk (in domiciel) en in opvolgend huis 11, anderzijds ongunstig (gedraaid huis 6 van tegenslag). We zouden modern-psychologisch gewijs zeker kunnen spreken van een vurig impulsief karakter, iemand die van kick en uitdaging houdt, en een gevaar voor zichzelf en omgeving kan zijn, door explosieve ondoordachtheid.
Maar, laat ons het even opzoeken in
Christian Astrology, van William Lilly. Aangezien Mars in eigen teken staat, geldt de beschrijving onder “Manners, when well dignified”: “In feats of war and courage invicible, scorning any should exceed him, subject to no reason, bold, confident, immovable, contentious, challenging all honour to themselves, valiant, lovers of war and things pertaining thereunto, hazarding himself to all perils, willingly will obey nobody; nor submit to any, a large reporter of hiw own acts, one that fights all things in comparison of victory, and yet of prudent behaviour in his own affairs” (CA p. 66). Als dat geen correct portret is!

Hoe staat Kadhafi ervoor? Mars Mars (Kadhafi) separeert van Uranus: er heeft zich een onverwachte wending voorgedaan, jawel! Mars appliceert vierkant op Pluto in gedraaid 2de huis van regering/Kadhafi: omwenteling ivm bestaansmiddelen/ bronnen/troepen: dit levert een beeld van een totaal onverwachte of/en alles omwentelende verandering (mbt leger, oliebronnen, regeringsleden …).
Mars (Kadhafi) stevent ook af op een oppositie met Saturnus retro; dat dit oppositiepunt samenvalt met de graad van de voorgaande lunatie (nieuwe maan op 13° Ram)
én vierkant de eclipsgraad van januari jl (13° Capr.) oogt zeker niet goed. Alleen is er de vraag: niet goed voor WIE? Antwoord: voor geen van beiden! Mars en Saturnus hebben een wederzijdse negatieve receptie: Mars staat in de Val van Saturnus, Saturnus staat in de Vernietiging van Mars… Een oppositie van Mars en Saturnus is een typisch oorlogs-aspect; het kan er vrees ik alleen maar erger op worden, of het komt - wat in de media al vaak geopperd werd - tot een finale breuk in Libië, wat dan uiteenvalt in een westelijk en een oostelijk deel.
Of misschien werkt Saturnus hier “gewoon” als het ultieme “stop”-teken des hemels:
tot hier en niet verder…

Wanneer is het zover?
In ephemeris-tijd clasht Mars exact met Saturnus, doorgeschoven tot op 12/46 Ram, op 18 april e.k.
In uurhoek-tijd: Mars heeft exact 8° te overbruggen, dus 8 tijds-eenheden. Dagen, weken, of maanden?
8 dagen zou uitkomen op 16 april, wat natuurlijk dicht bij de ephemeristijd ligt; maar omdat Mars, de applicerende planeet, in een hoofd-teken en vast huis staat, zou de gemiddelde tijdseenheid waarschijnlijk zijn, en wordt een mogelijke
full-stop van Kadhafi gemanifesteerd rond 8 juni…

Natuurlijk kan het ook zijn dat we, de wereld, moeten wachten tot Mars zijn
domiciel verlaat, en in verbanning gaat in Stier!
Ephemeris-tijd: 11 mei e.k.
Uurhoek-tijd: volgend jaar ?

Als het bloedvergieten maar niet te lang voort duurt…

Bart De Wever & Elio di Rupo samen...

... gespot op romantisch onderonsje !
marriage

Hahaha, (flauwe) 1 april-grap…


België eindelijk een regeer-akkoord!
predell2

Hahaha, ik houd het niet meer!
(sorry :-)

Laurent, Prins van Fratsendom
En nu is ’t ernst !
17gilles
Weeral het nieuws gehaald hebbende dankzij zijn status van “ongeleid projectiel”, vond ik het interessant om Laurent’s horoscoop nader te bekijken.
Prins Laurent
Deze jongste telg van ons Belgisch Koningshuis heeft Jupiter heer van Boogschutter-asc, retrograde in Ram in huis 4 staan, opposiet Mercurius heer 7 in 10, én MC, beide in Weegschaal.
Ongeleid (retrograde) projectiel (Jupiter hr 1 in Ram) dat zowel thuis (Jupiter in 4) en buitenshuis (MC) amok maakt (oppositie), de regering in verlegenheid brengt (MC) en ook zijn partners’ reputatie kan schaden (Mercurius hr 7): het kan haast niet mooier neergezet worden in astrologische factoren!
Toch moet ik toegeven dat ik me verwacht had aan een Mars, of toch
minstens een Maan buiten de grenzen (Out Of Bounds: OOB; planeet met declinatie groter dan 23°26 N/Z), wat extreem sterke manifestatie van dat planeetprincipe meebrengt (denk Tiger Woods met zijn buitenechtelijke affaires, of recenter Charlie Sheen met zijn redelijk fout gedrag: beide zijn de gelukkige (?) bezitter van een Mars OOB…)
Maar nee, niks daarvan, allemaal braaf in ‘t gareel lopende planeten - declinatiegewijs dan toch…
Als “
moderne gebruiker” wijs je natuurlijk onmiddellijk naar het exacte vierkant van Uranus op 8/36 Virgo met de asc op 8/49 Sagittarius! En dan spreek je misschien zelfs van een sterke drang tot individualisering (Uranus, exact aspect) die er “wat moeilijk” uitkomt (vierkant). Als traditionalist neem je hier wellicht dat aspect wel mee (‘t is tenslotte écht wel exact!), waarbij je de invloed van Uranus dan eerder duidt als die van een contra-productieve Vaste Ster. Uranus wordt klassiek vooral geassocieerd met breuk, rebellie, destructieve opstandigheid. En rebelleren kàn onze Prins!

Maar, hoe zou een astroloog van vóór de ontdekking van Uranus dit onontkenbaar kenmerk van Laurent’s persoonlijkheid dan gezien hebben?
Wel, daar zijn verschillende aanwijzingen voor:
1) Jupiter heer 1 retrograde: retrogradeloop werd vroeger gezien als een ernstige afflictie: de planeet die achteruit beweegt, gedraagt zich (ver)storend en abnormaal, kan niet goed functioneren.
2) Jupiter in Ram geplaatst, brengt “schade” toe aan Venus, die in Ram haar vernietiging heeft. Venus is heer 10: eer en reputatie, het handelen in de wereld; Jupiter is als heer 1 Laurent zelve: Laurent schaadt zijn eigen aanzien in de wereld.
3)
Antares rijzend:
- According to Ptolemy it is of the nature of Mars and Jupiter. (en Jupiter staat in Mars’ teken).
- A Mars nature, in which the powers of Mercury and Jupiter and Saturn are also added. Antares makes people tough, belligerent and pugnacious. This is an important star for military personnel and is said to convey mental alertness, strategic ability and courage and to make dare-devils, especially if tied up with the MC, Ascendant, Sun or Jupiter. If associated with Mars, courage is said to become foolhardiness, leading to increased dangers. Natives with this particular configuration have to be prepared at all times for sudden incidents, unforeseen events and potential accidents. According to tradition, Antares is of violent character and is credited with being significant for a violent death, either in battle or by process of law. (Elsbeth Ebertin)
-
If Rising: Riches and honor, violence, sickness, benefits seldom last. (Vivian Robson)
4) Mars, dispositor van Jupiter heer 1, Venus en Maan, essentieel sterk in Scorpio, maar verzwakt in huis 12, en vooral daardoor verbonden met verborgen vijanden, zelf-sabotage…
5) nog een 2de Koninklijke Ster aanwezig:
Zuben Elgenubi conjunct Maan - in huis 12…
-
Trouble through opposite sex, wrongful accusations, disgrace, ruin, mental anxiety, loss of relatives, many dissapointments, much sickness, disease in those parts of the body ruled by the sign (V. Robson)
6) Gedragsaanduider: Saturnus is een kandidaat, wegens sterk verbonden met Maan en Mercurius (exact vierkant met de Maan, en exaltatieheer van Mercurius in Libra), en dan zou je toch een beetje ernst en degelijkheid verwachten! Maar… Saturnus staat retrograde, en ondanks horend bij het Licht van de Tijd (Saturnus is een dagplaneet, en is thuis in een daghoroscoop) moet hij vanuit de “foute” hemisfeer werken, van onder de horizon uit, en dat gaat dan niet zo goed. Het eigenzinnige en vrijpostig-onderzoekende van Waterman komt dan samen met die retrogradeloop weer fout naar buiten.
Overigens voel ik zelf een Grote Verleiding, om - omwille van het exacte vierkant met de ascendant - Uranus als gedragsaanduider te beschouwen… Zouden William Lilly en Voorzaten zich nu in hun graf omdraaien?…

Nog even dit meegeven: Prins Laurent is ten tijde van de gehekelde feiten (officieel afgekeurde reis naar Congo mét politieke ontmoetingen) 47 jaar. Dat betekent een 12de huis/teken
profectie: zelf-sabotage en langdurige problemen vormen een thema voor dit levensjaar. Vertrekkend vanaf het 12de huis/teken als zijnde oktober 2010, komt Jupiter in Ram/4 overeen met maart 2011. Eind maart/begin april staat transit Mars (de Lord of the Year) exact vierkant het gelukspunt in huis 1...

Nieuwe regering voor België?

Na al die mundane herrie, even ontspannen met een uurhoekje!

abdicationCharles5

Ik heb me, net als zovelen wellicht, al verscheidene keren afgevraagd wanneer dit Belgen-land opnieuw een regering zou hebben. Tot ik me er daadwerkelijk bij neer zette, datum en tijd noteerde van die vraag, en de uurhoek berekende:

Be nwe regering?
Jaja, haast een maand geleden werd deze UH geboren; en omdat we nog steeds zonder regering zitten, wil ik ‘m nu lezen…

Eerste twijfelpunt: is het tiende huis van deze UH nu de bevraagde nieuwe regering, of gewoon de huidige ontslagnemende regering? Wellicht spreekt de UH voor zich: Mars, heer 10, is redelijk beschadigd door de nabijheid van de Zon. Niet dat de ontslagnemende regering compleet vleugellam is - gelukkig -, maar toch serieus beperkt in haar reikwijdte en dus verzwakt (Mars in vallend huis 6).
Ook het Gelukspunt in Stier, het 2de teken in huis 10, verwijst als aanduider van Groot Fortuin naar de broodnodige nieuwe regering.
Bovendien correleert het MC op de lààtste graden van Ram met de korte wijle dat de ontslagnemende regering nog wat lakens mag uit- of verdelen…
Venus wordt dus de aanduider van de nieuwe regering!

Dan, tweede twijfelpunt: hoe gaan we dit
timen?
Dat late MC geeft al een mogelijkheid: goed 2° te gaan, alvorens het MC van Ram naar Stier springt. 2 Tijdseenheden (of ietsje minder): 2 weken zijn al voorbij; 2 maanden te tellen vanaf vraagdatum lijkt niet onwaarschijnlijk en dat levert een datum op rond 25 maart (2011; we gaan er van uit dat er geen
jaren mee gemoeid zijn!).
Andere benadering: ik - wij - het volk, worden aangeduid door Zon heer 1, op 6° Waterman. Die gaat een sextiel maken met Venus op 20° Boogschutter. Daar Zon en Venus nooit meer dan 47 longitudinale ° van elkaar verwijderd kunnen zijn, moet dat een aspect van de Zon in zijn voortgang naar de positie van Venus in de UH zijn. Zon heeft met andere woorden 14° af te leggen. 14 TU: dagen kan niet, er zijn er al 14 voorbij; weken is een realistische optie, alhoewel geen fraaie: 3 ½ maand vanaf 26 januari, dus ongeveer halverwege mei ‘11. Pfffff….
Of zou een aspect van de Zon met het Gelukspunt op 17Stier de aanduider zijn? Dan moet de Zon slechts 11° voortschuiven om een vierkant te maken: 11 weken na 26/1, ofwel laatste week van april…

De Maan is natuurlijk mede-aanduider van ik-wij-het volk. Deze UH bewijst dat het -
au contraire van de peptalk in de media - toch niet zo fraai is en vlot gaat zonder regering: Maan in val in Schorpioen, en notabene nog in de Via Combusta… Bah!
Kleine 9°, voordat de Maan via oppositie kontakt maakt met het PF: dat zal dan wel een dikke 2 maanden zijn he, dus 1ste week van april…

Of zou Mars heers 10 tóch de nieuwe regering zijn? In dat geval geeft Zon conjunct Mars de timing: die conjunctie gebeurt wel niet binnen 2°, maar pas als Mars 15° Waterman bereikt heeft, gaat de Zon er pal bovenop staan. Da ‘s dus een te overbruggen afstand van…9°! Dat lijkt een zekere consistentie te geven. 9 TU, oftewel 9 weken in dit geval, komen we terug uit op 2 maand en 1 week na vraagdatum, te weten 1ste week van april…

Wie gokt… ?

BDW installatie 5 (reeds!)

Furies-Erinyes-Nemesis6x5@75
BDW zal er niet zo makkelijk (?) van weg kunnen lopen als deze slanke jongeling van de Furiën, toch niet!

Een nauwkeuriger blik op de profecties levert alvast het volgende op:
BDW rad+prof40j2a
Profectie-Saturnus staat nét geen 3 graden verwijderd van de radix-asc, en Profectie-ascendant staat nét geen 3 graden verwijderd van de term van Saturnus (l’ image procurée parle de soi mème :-).

Ergo: binnen net iets minder dan 3 graden vanaf BDW’s verjaardag, manifesteert Saturnus zich.
Als 30° overeenkomen met 1 jaar, komt 1° overeen met 12 1/6 dag. Oftewel: Saturnus zet zijn stempel op 36 1/2 dag na BDW’s verjaardag. Ttz: 27 januari 2011.
Saturnus is BDW’s sterkste planeet (handvat waaierpatroon).
Saturnus is ook BDW’s ergste Malefic: vanuit hellenistisch perspectief is Saturnus als dagplaneet, niet alleen fout geplaatst ( in de dag-helft van een nacht-geboorte), maar ook erger dan die andere Malefic Mars, gewoon, in functie van “sect”. Wat gewoon betekent dat BDW eerder geschaad wordt door saturnale aangelegenheden, dan door martiale toestanden.
En Saturnus is de actuele (maan)eclipsheer...
We zullen zien...

BDW en zonne-eclips

10saturn
Gedeeltelijke Zonne-eclips, en Bart De Wever
Be Ecl Sol 110104
Straks, om 8u50 UT, 4 januari 2011, hebben we voor Brussel het maximum van de partiële zonne-eclips. Deze is zichtbaar bij ons en mag dus zeker geduid worden als werkzaam alhier; zij valt op 13/32 Steenbok, voor België in het 12de huis van de eclipshoroscoop.
William Lilly schrijft in zijn
Annus Tenebrosus ((C) Sue Ward) p89: “In the second decanate (van Capricornus), it stirrs up the fury and spirits of sworn Souldiers against their Commanders in Chief or against their Emperour, King or Prince, it renders all their indeavours fruitlesse, and the events thereof unprosperous; it is the forerunner of scarcity of Corn, and that many will dy for want thereof.”
“…in the Winter it gives too much moisture: Thenthe Eclips is also in (blank) or (blank), there followes Controversies in Religion, or some change or alteration; in Tropicks, viz Cancer or (blank:
moet Capr zijn), alteration of ayr, and of Offices or places of Governments.” (opus citatus p78)
Omdat de eclips in Steenbok valt, en voor België Waterman rijzend heeft, is Saturnus de Heer vd Eclips:
“He is generally the cause of cuuruptions by reason of cold, more properly he declares continued diseases in the bodies of men, as wasting of the body, or a consumption which hath its originall from some defux of Reume, hee denotes Dissturbance of the radicall Humours, Fluxes, Quartane Agues, Banishments, Poverty, Miserie, Lamentation, vain fears, mortality of old mens especially: A scarcity of such Cattell as are usefull for mankind, afflicting (…); In the ayr, hee stirs up most horrible colds, frosty and Icy weather, cloudy and pestilent, the ayr often times molested; long continued frosts, thick clouds, mysty foggy weather, much darkness, abundant Snows nothing profitable butdestructive (…). In the Rivers and the Sea commonly he stirs up most bitter tempests, sudden and manifold Shipwracks (…)
(p79, 80 o.c.)
Pfff, niet direct je vrolijkste Nieuwe Jaars-wensen! Ik vat het vervolg nog even samen:
terugtrekking van de zee; woeste overstromingen van rivieren; waterbederf; schaarste van graan en fruit daardoor; rupsen, wormen e.d. vernietigen fruitoogsst; overstroming, ongeziene regenval, hagelstormen vernietigen hooi en oogst; veestapel geschaad; hongersnood; ouderlingen sterven in groter getal dan normaal;…
Tja… in klassieke astrologie wordt een kat écht wel een kat genoemd!

Nu, alvorens je, beste lezer, wil emigreren (naar…? De Maan?), de volgende bedenkingen bij deze onheilsberichten:
1) het is een gedééltelijke eclips: werkt minder hard door dan een volledige eclips; en
2) de eclips is slechts heel kort zichtbaar bij ons; en
3) worden vooral getroffen: landen/steden/gebieden, die onder Saturnus/Steenbok vallen. Te weten:
Bavaria, Saxony, Stiria, Romandolia, Ravenna, Constantiea, Ingolsdtad (William Lilly: C.A. p61); Thrace, Macedonia in Greece now Turkey, Albania, Bulgaria, Saxony the southwest part, West-Indies, Syria, Orcades, Hassia, Oxford, Mecklenburg, Cleves, Brandenburg (o.c. p98).

En dan nu…
Bart De Wever erbij! :-D
BDW is net 40 geworden en zit dus in een 5de huis/teken profectie.
BDW rad+prof40j
En wat zien we? De ascendant van deze profectie valt op 19° Steenbok: in het 2de decanaat, waar ook de eclips plaatsgrijpt! M.a.w.: BDW wordt door deze eclips getroffen gedurende zijn 40ste levensjaar, en met betrekking tot 4de huis materie (huis/thuis/gezin/woonst/vaderland/einde).
Saturnus, de
profectie-heer (heerser van de profectie-asc), staat op 16 Maagd, mooi conjunct zijn radix-ascendant.
Saturnus is ook de
Heer van de eclips… BDW wordt dus écht wel “getroffen” door deze eclips.
BDW rad+E110104
De eclips-graad zelf (13 Steenbok) valt exact op BDW’s Mercurius, radix heer 1!
Eclips-Mercurius op 21 Sag, staat scherp vierkant radix-asc op 19 Virgo!
Eclips-MC op 2 Sag, staat conjunct radix-Neptunus/3
Venus, eclips hr3 staat conjunct rad-Jupiter in rad-3
Eclips-heer Saturnus op 16 Libra valt ruim conjunct radix Maan/Uranus, en scherp driehoek MC op 15 Gemini.

Derhalve:
- ofwel is BDW de “prins, koning, leider” van de eclips-voorspelling en wordt hij ondermijnd in een niet al te verre toekomst (
heb niks geschreven wegens niet opgezocht over de timing van de door de eclips aangeduide gebeurtenissen…), en gaat hij min of meer “ten onder”
- ofwel is BDW de
agens om de “prins, koning, leider” onderuit te halen; wat dan enkel kan verwijzen naar Koning Albert/Prins Philip/Elio Di Rupo (lol)…

Ik opteer voor de eerste optie. Niet alleen omwille van persoonlijke voorkeuren (jakkes…) maar ook omdat BDW’s heer 1, Mercurius, knal door de eclips geraakt wordt.

Om af te sluiten:
wat er ook gebeure: ik wens jullie allemaal een spannend (vaneigest) en voorspoedig (minder evident) Nieuw Jaar!

Bart De Wever 3

samsonlion
BDW 3de installatie: impact op zijn tijd(sgevricht)…?

We schreven in de vorige installatie:
“MC conjunct
Rigel. Volgens Ptolemaeus heeft deze zeer heldere ster de aard van Jupiter en Saturnus (vechtende principes!). Vivian Robson: geeft welwillendheid, eer, rijkdom, geluk, glorie, bekendheid en vernieuwende of technische vaardigheid. (indien conjunct zon/maan/mc/asc:) snelle vooruitgang/succes in leven dankzij sterke wilskracht, liefde voor actie, en geluk in ondernemingen. Verworven posities/status moet voortdurend bevochten worden. Krachtige concentratie verzekert positie. Indien onvoorzichtig of gebeurlijk zwak, mislukking en teleurstelling (analyseer volledig cosmogram!).
Rigel culminerend: grote militaire of kerkelijke promoties, woede, ergernis/verdriet, grootmoedigheid, grote winst door arbeid en veel angst, blijvende eer.”
Denebola (afkorting van Al Dhanab al Asad: de Staart van de Leeuw), een ster van magnitude 2.2 op 20° Virgo, staat conjunct zijn ascendant. Een gevaarlijke ster (nooit spelen met de pluim op het eind van de leeuwestaart!), met Saturnus-Venus kwaliteit volgens Ptolemaeus. Vivian Robson schrijft in zijn standaardwerk (Fixed Stars and their interpretation): geeft snel oordeel, wanhoop, spijt, publieke schande, ongeluk door de natuur-elementen, geluk dat omgezet wordt in woede, maakt de geborene nobel, stoutmoedig/dapper/brutaal, zelf-beheerst, genereus en bezig met de zaken van andere mensen.
RIJZEND: rijkdom, uitmuntendheid en goed fortuin vergezeld van vele gevaren en angsten door eigen dwaasheid, voordelen zelden langdurig, zorgen/moeilijkheden en ziekte.
We vinden geen enkele Koninklijke Ster terug in zijn horoscoop. Het zou onrealistisch zijn hieruit af te leiden dat hij geen Leider of Vernieuwer of Voortrekker of zo kan zijn; Koninklijke Sterren zijn bv wel belangrijk in de afweging tussen competitoren, mede/tegenstrijders, in koninklijke hiërarchische opvolgingen (dynastieën) e.d. Edoch, een zekere kwaliteit is toch ontbrekende… ;-)

Iemand die werkelijk belangrijk is voor zijn/haar tijd, hoort “ingeplugd” (ingeplugt? ingeplucht?) te zijn. En daarmee bedoelen we: radix-gewijs verbonden te zijn met minstens de geboorte-voorafgaande lunatie (SAN), en als het kan de prenatale eclips (PNE).
Eerst de
Syzygy ante nativitatem bekijken: voorafgaande lunatie is een volle maan op 20° Tweelingen.
BDW SAN
Dedju! Die staat mooi conjunct zijn radix-MC en op Bellatrix (de “Amazone-ster”).
Cusp 10 van de SAN staat conjunct radix-Saturnus in 9.
Asc van de SAN staat conjunct radix-ZMK in 12.
Is hij ingeplugd? Jawel.
(zie ook voetnoot 1)
Pfff, ‘t is omdat het erbij hoort: en dan nu de PNE:
BDW PNE
Nog meer
dedju!
Asc van de PNE staat haast exact conjunct radix-MC.
Mercurius van de PNE staat conjunct Pluto in huis 1 van de radix.
Mars van de PNE staat conjunct ZMK in radix-12.
(voetnoot 2)

Voetnoten:
(ik zet dit apart in voetnoot, omdat het niet - voor zover ik weet - bevestigd of onderbouwd wordt door klassieke teksten, terwijl ik het wel als heel verduidelijkend en beschrijvend waarneem, waarbij ik interferentie van mijn persoonlijke waarden en voorkeuren niet kan buitensluiten. Ziet u,
Baarlijke Duivel Wever is niet echt een idool, of stichtend voorbeeld of zo, voor mij - wel integendeel… Ach, moge Klio, de Muze der Geschiedenis, hier duidelijkheid brengen!)
1. SAN-Asc conjunct ZMK in radix-12: impact-op-tijdvenster heeft betrekking op geheime, verborgen afbraak en ontmanteling (ZMK, 12) van vaderland (Sag op radix-4 = exaltatie van ZMK).
SAN-Maan op Bellatrix in radixhuis 10 spreekt ook voor zich: ik
highlight oorlogsvoering als roeping, of zoiets.
SAN-MC conjunct radix-Saturnus in 9: ik wordt beroemd/bekend/berucht als autoriteit/geleerde/historicus - met een kantje aan (Saturnus retro).
2. SAN-Mercurius conjunct radix-Pluto: ik ondermijn en overweldig door mijn intellect/spraak/kennis.
SAN-Mercurius (heer SAN-1/hr radix-10): het is mijn roeping te vernietigen en omver te werpen.
SAN-Mars conjunct radix-ZMK-12: communicatievermogen en denken gelinkt aan (verborgen) destructie en dood (Mars is radixheer 3 en 8).

Zo. Opgeruimd staat netjes (was het maar waar…). Volgende BDW-installatie zal gaan over de
timing zelve; m.a.w.: de voorspellingstechnieken benut!
Gezien de tijd van het jaar (laatste dagen van 2010!) is de kans groot dat u, gewaardeerde student, mijn nieuwe schrijfsels pas in het komende jaar 2011 onder ogen zal krijgen; dezentwege wens ik u allen een voorspoedig en leerzaam
NieuwJaar!

Bart De Wever 2

henry8
Nog even een moderne noot: Zon éxact vierkant Pluto…: machtsproblematiek; besmet vaderbeeld, besmet zelf-beeld, Transformator en/of Schepper van Chaos (zo, dat moest er even uit).

En dan nu als 2de installatie de klassieke toer op! (en geen ruimte meer voor subjectieve invulling.)

De persoon BDW wordt weergegeven door ascendant Virgo, en Merucrius heer 1, retro in Steenbok-4.
Primaire motivatie: materiele zekerheid, bestaanszekerheid. Moet hébben (Aarde asc). Wat hebben? Bodem, thuis, huis, familie (hr1 in 4). Traditionele waarden, maar met een kantje af (Mercurius in Steenbok en retro).
De persoonlijke betrokkenheid gaat rechtstreeks naar huis, thuis, familie, vaderland.
Het temperament is uitgesproken melancholisch: een harde werker, behoefte aan controle, wil produceren maar volledig volgens eigen inzichten en tempo. Scheidt zich af en is introvert.
Ook de rationele geest (Mercurius) wil terugtrekken, afscheiden, controleren. Mercurius wordt versterkt door de vaste ster
Ascella (Jupiter en Mercurius karakter), maar benadeeld door de conjunctie tegelijkertijd met Manubrium (cluster, Zon en Mars karakter - geeft blindheid). Dus, ondanks de retrogradatie van Mercurius, een sterke, vinnige, scherpe, idealistische geest - met beperkingen. (ook de Zon conjunct Acumen verwijst naar letterlijke oog/zicht-problemen, of naar figuurlijke blindheid.)
Hoe wil/moet dit melancholische temperament zich uiten, zich manifesteren? Via de gedragsaanduider. In dit geval:
Saturnus (dispositor van Mercucrius in Steenbok, en verhogingsheer van de Maan). Ptolemaeus schrijft hierover in de Tetrabiblos (boek III-13) “Saturnus vanuit een eerbare positie (driehoek asc) maakt de geborene een minnaar van het lijf, koppig, diepzinnig, streng, eenpuntig, werkzaam/moeilijk, dictatoriaal, bestraffend, wil bezitten, inhalig, gewelddadig, schatten verzamelend, en naijverig.
… Leest u ook de krant (of u kijkt waarschijnlijk tv)? Sprekende beschrijving, ook al is ze in de 2de eeuw na Christus neergepend…!
(je wil niét weten hoe Saturnus vanuit een oneerbare positie het gedrag bepaalt! lol)
In de klassieke benadering is de Maan ook héél belangrijk (belangrijker zelfs dan de Zon), als aanduider van de emoties, het verlangen, de hunkering, de honger.
Maan in huis 2: honger! frituur! (oeps, lol) voeding, substantie, zekerheid, stabiliteit, bezit.
Maan in Weegschaal: evenwichtig, harmonieus, diplomatisch; kennis, kontakt.
Maan met Uranus: verbrekend, vernieuwend, scheidend.
Ah ja: we moeten op een evenwichtige harmonische manier, een scheiding bewerkstelligen, om zekerheid en stabiliteit te verwerven. Dat is althans het onderliggend principe (Maan heer 11). Het werkt wel frustrerend, scheidend, ontkennend, vernietigend, uit (dispositor Maan: Venus in Schorpioen).
Of (
truly traditionally): flegmatische Maan + Sanguin teken = ik verlang, ik wens, ik verbind, ik geef over, ik voel, ik verenig, ik maak een, ik onderga - en ik deel dat mee. Maan-Uranus: dat ik niet wordt begrepen. Maan-2: ons bezit, ons belang (samen met Saturnus als gedragsaanduider geeft dat: Calimero! Cfr. hier ook: Zon als diepere kern, wezens-aanduider, heer 12 in 4: slachtoffer van het land, van de Koning, van het Bestuur des Lands). Zo sterk ijveren voor harmonie (Maan Libra-2, om dan verkeerd begrepen te worden (disp. Venus in Scorpio-3). Oprechte verbazing dat niet iedereen het eigen gelijk ziet...
Als we (gezien de orbs van de Maan als
Licht) de conjunctie met Uranus duiden, mogen we zeker niet voorbijgaan aan de conjunctie met Vindemiatrix. Vivian Robson: Saturnus-Mercurius karakter. Geeft valsheid, schande, diefstal, dwaasheid, veroorzaakt vaak weduwschap. Met de Maan: zorgen, veel teleurstellingen, verlies door de wet, of door geschrift of diefstal, slechte gezondheid, mislukking in zaken.
Niet te verwaarlozen: MC conjunct
Rigel. Volgens Ptolemaeus heeft deze zeer heldere ster de aard van Jupiter en Saturnus (vechtende principes!). Vivian Robson: geeft welwillendheid, eer, rijkdom, geluk, glorie, bekendheid en vernieuwende of technische vaardigheid. (indien conjunct zon/maan/mc/asc:) snelle vooruitgang/succes in leven dankzij sterke wilskracht, liefde voor actie, en geluk in ondernemingen. Verworven posities/status moet voortdurend bevochten worden. Krachtige concentratie verzekert positie. Indien onvoorzichtig of gebeurlijk zwak, mislukking en teleurstelling (analyseer volledig cosmogram!).
Rigel culminerend: grote militaire of kerkelijke promoties, woede, ergernis/verdriet, grootmoedigheid, grote winst door arbeid en veel angst, blijvende eer.

Rest nog de Horoscoopheerser (Lord/Lady of the Geniture): wat kan ik gebruiken om het geheel te optimaliseren en in goede banen te leiden?
Hiervoor kiezen we die planeet, die én het meeste essentiele waardigheid heeft (kwaliteit), én tegelijk het meest accidentele waardigheid (kracht om te manifesteren). Dat is dus niet persé eenvoudig.
Best geplaatste planeet is Mars: in eigen teken, tripliciteit, en aangezicht. Kwalitatief méér dan OK! Maar: kwantitatief zwak, wegens in 3de (en dus vallend) huis: denk “Ben&Jerry’s icecream, maar gelocaliseerd op antarctica (of midden in de sahara)”: je krijgt je kwaliteit niet gesleten!.
De enig mogelijke andere kandidaat is de Zon, in eigen tripliciteit en dan toch accidenteel heel sterk in huis 4. Ai, is wel heer 12, niet goed.
OK, dus zwakke Horoscoopheerser Mars krijgt de voorrang: en ‘t is/blijft dan moeilijk om het geheel op te krikken naar “hogere niveau’s”… Het betekent eigenlijk dat BDW door studie en communicatie zich als persoon moet kunnen verbeteren, opwerken, maximalizeren (innerlijk, niet noodzakelijk uiterlijk). Gegeven dat Mars in het (vallend) huis van communicatie en studie staat, en dat Mercurius als natuurlijke verwant daarvan, in Steenbok-4 retrograde staat, geeft niet echt veel hulp of kracht… De wens mag er zijn, maar de verwezenlijking ervan laat mogelijk te wensen over…

Volgende installatie: BDW in het Ruimte/Tijd continuum geplaatst.
(
heeft hij impact op zijn Tijd? Speelt hij een rol in de actualiteit? (ok, ok, hij is volop bezig een impactvolle rol te vervullen in onze actualiteit (we schrijven december 2010), maar vinden we dat astro-logisch terug?)

See you there and then...

Bart De Wever 1

dav_oath

Bart De Wever - 1ste installatie.

Wa ne moeilakke mensj! ‘k Wil wellis weete oe as da zennen oroscaup derojt zie!
:-)

Wel, “at your service”:
Bart De Wever
geboren te Mortsel bij Antwerpen op 21/12/1970, om 23u40.
Astro.databank geeft een betrouwbaarheidsrating “C” voor dat geboorte-uur: bron niet officieel erkend. Maar goed, we zien hoe ver we hier mee komen.

Met meer dan 30 jaar beroepshalve astrologie-praktijk, wordt deze “1ste installatie” gekaderd vanuit moderne technieken, die in de loop van deze 3 decennia hun waarde bewezen hebben. De
traditionele duiding volgt in latere installaties!

Planeetpatroon:
Waaier: 9 planeten bezetten (minder dan) ⅓ van de hemelbol, de 10de staat er ruwweg tegenover.
Het “blad” van de Waaier wordt hier gevormd door de reeks Pluto tot en met Mercurius; het “handvat” van de Waaier is Saturnus, haast exact tegenover het midden van het waaier-blad.
Het was
Robert Jansky die het Waaier-patroon beschreef als een extra structuur buiten de 7 patronen beschreven door M.E. Jones. Jones zou dit als een “Emmer” hebben beschreven, waarbij Saturnus als handvatplaneet alle dynamiek naar zich toetrekt. Volgens Jansky echter is dit geen Emmer, maar een Waaier: een “Bundel” (alles binnen 120°) met een handvat. Bij een waaier wordt het blad in beweging gezet door de handvat-planeet; de dynamiek gaat dus niet nààr Saturnus, maar Saturnus is de kracht die het “blad” van de waaier in beweging zet.
Volgens Jones is de basis-psychologie van het Bundel-type: het nastreven van zeer selectieve doeleinden vanuit een uiterst persoonlijk wereldbeeld; in een heel subjectieve kijk op de wereld wordt de ander als element “geïntegreerd”, de éigen visie is alles-overheersend. De geconcentreerdheid geeft een soort magnetisme of charisma, waardoor anderen tot zich getrokken en verzameld worden, en er met weinig middelen veel bereikt kan worden. Het ontbreken van opposities in een Bundel, en meestal overwegend aanwezig zijn van sextiel-aspecten, voert tot “opportunisme”
Jansky stelt dan weer (als aanvulling op Jones) dat de handvat-planeet van het Waaier-patroon, dé motiverende kracht wordt die dus het bundel-deel in beweging gaat zetten. Ook al kunnen er dan opposities gevormd worden, dit zal dan een zeer strijdbare of dynamische kwaliteit meebrengen waardoor de subjectiviteit feitelijk in actie omgezet wordt!

Detail:
Wat is nu die “motivator” van Bart De Wever? Saturnus, retrograde op 16/21 van Stier, staat als heer van het 5de en 6de huis, in 9. Conservatieve behoudende waarden en het verleden mbt hogere kennis… hier komt de historicus glorieus tevoorschijn! Retro: alternatief,
not main-stream. Vertraagd, beperkt, teruggetrokken, gereserveerd, gekwetst. Zelf-expressie krijgt samen met behoefte aan dienstbaarheid (of jennen) gestalte via hogere kennis en visie. Historische kennis als bron van macht en autoriteit vullen het wereldbeeld in en sturen het handelen aan.
Zon in Boogschutter: een wijsgeer/neus, idealist, bevlogen iemand die wil délen. Wat delen? Het lànd! (huis 4) (oeps). Euh, iemand die veiligheid en geborgenheid wil delen (fundamentalistisch opdringen?). Zon heer 12: dat gebeurt vanuit universele liefde en/of zelf-opoffering… (sorry, beste lezer, ik ontspoor! lol).
Maagd rijzend: ook al is geborene een idealist, naar buiten toe komt hij over als een pragmaticus, toont zich een realist, nuchter, kritisch, en… zeer (ongewoon: Mercurius retro) bekommerd om huis en stee (Mercurius heer 1 in 4). Mercurius heer 1 in Steenbok: identiteit! IDENTITEIT! GRENZEN! SCHEIDEN! JA! (nogmaals sorry, haha).
Pluto in 1: een transformator. Geen Transformator met hoofdletter, want Pluto staat al ver van de asc. af.
Maan in Weegschaal: een verzoener. Maan conjunct Uranus: een verbreker.
… Ja wat is het nu!?
Awel, een verzoenende verbreker, een harmoniserende vernieuwer? Hmmm.
Maan: veiligjheid, geborgenheid.
Uranus: individualisering, breuk.
Ergo: iemand die zich goed voelt bij afscheiding. Ha! (
got you, Bartie…). Iemand die graag contrair doet. Iemand die het “eigene” koestert.
Laat ons er nog een stukje aspect-dynamiek bijsmijten: Maan ingaand conjunct Uranus: behoefte aan veiligheid (Maan), en wensen en idealen (heer 11) voeren tot vernieuwing, onafhankelijkheid, breuk (Uranus). …
Revolutionaire ideeën (of moeten we zeggen: emoties, buikgevoel?: Maan-Uranus) op sociale manier gebracht (Weegschaal), vormen de fundering voor het eigen zijn (2de huis als voeding voor 1).

1-2-3-4… planeten in huis 3 (Nep-tunus meegenomen, we doen even modern): een
stellium!
Iek!
Hoezo, iek? Is dat dan besmettelijk of zo? Is het iets ergs?
Ah, euh, wel, een stellium
ooover-benadrukt het huis waar het in valt, ten nadele van het tegenoverliggende huis. Mmm.
Dus: communicatie, kennis, weten, wisselwerking met de directe omgeving (?)(3) scoren hóóg, en dit kan ten koste gaan van …hogere kennis, wijsheid, visie (9).
BDW is natuurlijk bekend/beroemd/berucht voor zijn communicatief vermogen, spitse geest, rake opmerkingen, one-liners, Latijnse citaten, en dies meer…
Kijken we na wat er in dat 3de huis gebeurt, krijgen we de volgende reeks:
1) Mars (sterk, in eigen teken en huis): krachtige én confronterende communicatie
2) Venus (zwak, in vernietiging): passioneel met risico op destructief effect, verborgen agenda
3) Jupiter: groei en vooruitgang door uitdaging, confrontatie, catharsis
4) Neptunus in Saggi: chaos, mist, verwarring, escapistisch middels, of in termen/functie van, visie en idealen
(ik beken, ik beken: ik ben geen fan van BDW)

Tot hier, beste lezer, deze 1ste (en modern-astrologische) installatie.
Zet jezelf schrap voor de 2de (en klassieke) astrlogische duiding, die (hopelijk) eerstdaags volgt!

De volksraadpleging over "De Lange Wapper"

01parabl


Aan de vooravond van de volksraadpleging kriebelt het toch te hard om er géén astrologische blik op te werpen, vandaar deze “oefening”.
Ik heb lang getwijfeld over het trekken van een uurhoek, maar enkele pogingen daartoe liepen op een sisser uit. Ik had nl. al eens de vraag gesteld: “komt de Lange Wapperbrug er?” Bij het bestuderen van de tekening wist ik begot niet welke aanduider ik moest gebruiken! Het 4de huis staat voor “ ‘t Stad”, als bewoners van ‘t Stad geldt natuurlijk ook de ascendant en hr 1 als aanduider van “hier en nu”, “mijn stad”. Bouwwerken en specifiek bruggen worden - volgens moderne auteurs althans - aangeduid door Saturnus, maar ook ondergrondse dingen zoals het alternatief van de tunnel, horen bij huis 4 en Saturnus! Ik raakte er dus niet uit wijs.
Op het moment dat ik me bedacht dat het misschien wel neerkwam op een “wij-tegen-zij” vraag (schrijver dezes is nl. een uitgesproken tegenstander van de Lange Wapper), had ik blijkbaar in een opwelling van frustratie de UH al weggesmeten.
Met de opstart van de nieuwe opleiding klassieke astrologie, kwamen “event”-horoscopen terug op de voorgrond en besloot ik de Lange Wapper-kwestie op deze manier te benaderen: een horoscoop voor de start van de volksraadpleging, morgen zondag 18/10/2009, om 8u, te Antwerpen (uiteraard).

image


En kan het anders dan ook hier een heel gemengd beeld te krijgen..?
Wat uiteraard onmiddellijk opvalt is de nieuwe maan configuratie in het 1ste huis (dat ook het gelukspunt op de ascendant staat, is geen “gunstig” iets persé, het toont gewoon dat het moment van de raadpleging met nieuwe maan gebeurt). Het is dus iets nieuws, een nieuwe start. De Maan staat op 14” van de Zon af: dit is een Cazimi-maan, “in het hart van de Zon”: de Maan is uiterst bevoordeeld, sterk en gunstig. Maar wat vertegenwoordigt de Maan? Als natuurlijke aanduider staat zij voor het volk - ha, het volk wordt geraadpleegd? Ja, maar de Zon als natuurlijke aanduider van de regerende macht, staat hier wel malefic: in zijn Val in Weegschaal. Een foute regering dus (denk aan havenschepen Marc Van Peel bv, die zich in het Oosterweel-dossier al geout heeft als anti-democraat (“er moet geen rekening gehouden worden met het resultaat” ). Kris Peeters, president van de Vlaamse Regering en van dezelfde politieke signatuur, die net als Open VLD lobbiet voor de brug, zegt dan tenminste nog van er wel rekening mee te willen houden...
Accidenteel, specifiek voor deze uurhoek, is Maan als heerser van het 10de huis, de regering! Sterk geplaatste overheid (cazimi) maar toch licht beschadigd door de malefic Zon (en Zon heerst hier niet over een huis).
Waar voert dat naartoe? Maan wordt beheerst door Venus, en Venus staat kwalitatief opperbest (in eigen teken) maar extreem zwak en weggedrukt in het 12de huis van verborgen vijanden, bedrog, manipulatie, onkunde, sabotage.
Arcturus, op 24+ Libra, staat conjunct Zon en Maan: “succes through slow and patient plodding, friends among clergy, favourable for gain and for dealing with the public and lawyers. / New friends, business success, good judgment, domestic harmony.” (Fixed Stars, V. Robson).
Vlakbij, op 24+ Libra, staat ook een van de gunstigste sterren van het uitspansel: Spica. Spica is rijzend, en ocnjunct Zon en Maan. Dat imipliceert groot succes, welvaart en bescherming: “unbounded good fortune, happiness, eccesiastical preferment, unexpected honour or advancement byond native’s hopes or capacity (Spica rising) / great wealth, voluptuous propensities (with PF) / Great and lasting preferment, eminent dignity, immense wealth, great happiness to native’s parents and children, help from friends among clergy, favourable for public and legal affaires (with Sun) / Gain through inventions, success, wealth and honour from Mercury, Venus or Jupiter people (with Moon).” (op. cit.)
Dat is veelbelovend, hoe dan ook. Toch nog een kanttekening, een “...Maar...”:
exact conjunct de ascendant op 22 Libra, staat de vaste ster/nebula Foramen, die aanduider is van blindheid, niet kunnen of willen zien... “Of the nature of Saturn and Jupiter. It causes peril, dignity, piety, usefulness and acquisitiveness, and gives danger to the eyes.” (op.cit.)
Mars vraagt hier ook om aandacht, pal in het zuiden, net binnen het 10de huis, en zonet ontsnapt aan zijn Val (uit Kreeft, Leeuw binnengelopen).
Mars is heer 2 en heer 7, en verhogingsheer van 4. Financies (2), contracten (7) en ‘t Stad (4) gaan blijkbaar nog lAng zorgen voor discussie en strijd bij de Hogere Instanties (10)!

Ook nog opmerkelijk: Zon en Maan staan “at the bendings”: beide staan zo goed als exact vierkant op de as van de Maansknopen. Zon en Maan (regering, overheid en volk?) bevinden zich beide in een zeer kritische situatie, die àlle kanten uit kan gaan...
Het beloofd voor morgen en de nabije toekomst, in ieder geval.

En zoals je merkt, beste lezer, ben ik niét in staat om hier uit een voorspelling te maken. Ik hoop alleen maar vanuit de grond van mijn hart, dat de Wapperbrug er niet komt.
Wordt vervolgd!

Zomer-ingres voor België: beter laat dan nooit!

summer

Inderdaad, binnen een paar weken begint de herfst en moet er weeral een nieuwe kaart berekend en besproken worden, maar - kwestie van continuiteit - wou ik toch de Kreeft-intrede van de Zon nog ff bespreken (ook al is 3/4 er al van "passé"!).
Mijn studie klassieke astrologie brengt in dit opzicht de nodige verwarring mee: ik heb zowel de regels van Masha' Allah als van Abu' Mashar (Albumasar, gelatiniseerd) bekeken en toegepast. Hieronder volgt een overzicht.
Eerst nog de tekening van de Kreeft-intrede:
Be Ingress 0906Mer
(omdat de ascendant van de Ram-ingress in een hoofdteken viel, geldt die kaart algemeen voor het hele jaar, maar specifiek vooral voor de 1ste 3 maanden van het nieuwe jaar; deze Kreeft-ingress is meer specifiek voor de zomer-periode. Maar heel wat gegevens zijn een herhaling van de lente-ingress - zie vroeger...)

Algemeen:
- Kreeft rijzend, Maan heer 1 in het goede 11de huis: gunstig voor het land, voor de bevolking.
- Jupiter, exaltatieheer van Kreeft, in huis 8 en retro: ongunstig (sterfte, maar matig).
- Mars als tripliciteitsheerser van Kreeft, in vernietiging in Stier maar in het goede 11de huis: gemengd positief en negatief
- daghoroscoop (Zon boven de horizon), en Zon vrij van malefics: goed voor het volk.
Welke planeet is heerser van het seizoen? Geen planeet in hoekhuizen; ah: Venus in huis 11 in eigen teken: dat is de heerser. Venus staat essentieel sterk in eigen teken, en accidenteel sterk in huis 11, maar heel erg verzwakt of benadeeld door de haast exacte conjunctie met Mars, die in Stier natuurlijk in zijn vernietiging staat en dan uitgesproken als malefic werk.
De heerser geeft het volk algemeen weer, en omdat Mars heer 10 is in deze ingress, vertegenwoordigt hij de koning, of de regering (beste optie: de regering; de koning wordt dan aangeduid door zijn natuurlijke significator: de Zon). De duiding wordt dan:
- volk botst op (besluiten van) de regering, die in slechte conditie verkeert...
- koning/regering krijgt appreciatie van het volk...
- volk overwint koning/regering (Venus gaat namelijk Mars voorbijsteken en er van weglopen)...
Misschien kan dit betrokken worden op de problematiek rond de Oosterweelverbinding, met de Lange Wapperbrug of het tunnel-alternatief in Antwerpen?
Zon (koning) in 12: de koning verzwakt, verliest sterkte.
Saturnus driehoek Venus: vrienden worden vijanden; vrienden verhinderen vijanden; de "koning" krijgt het volk tégen zich.
Venus in Stier/Aarde/zuid; het zuiden van het land vaart wel, "joy and merriment", maar wordt geconfronteerd met tegenslag!

Kunst en vermaak floreren in het zuiden (Venus aarde), maar ...vermaak en vrouwen veroorzaken schade!
(omdat Brussel natuurlijk ook de hoofdstad van Europa is, kunnen/moeten deze duidingen ook betrokken worden óp Europa! En dan is hierin bv. Berlusconi herkenbaar...)

Specifiek:
Saturnus in Maagd:
antikiteiten (antiquiteiten :-), religieuzen, landbouwers, ouderlingen: floreren (Saturnus driehoek Venus) maar worden evengoed vernietigd (Sat. driehoek Mars).
De rijken worden rijker, de rijken gaan teloor (aspect van Saturnus met Venus, en met Mars, komt altijd terug...),
Armen worden rijk. Rijken worden arm.
Magnaten floreren; magnaten gaan ten onder.
Saturnus in Virgo en occidentaal: koorts-epidemieën.
Saturnus noordelijke latitude: gunstige winden; goed voor oogst en zaad.

Jupiter in Waterman:
nobelen, rechters, bischoppen, consuls, religieuze personen, goede burgers: worden belemmerd, ondervinden moeilijkheden (Jove retro in 8).
Hogere klasse en rijkaards worden (maatschappelijk) neergesmeten, hun bezittingen verpieteren, en dit bij uitstek in Aquarius-steden: Hamburg, Bremen, Montserrat, Pissaurum, Trent, Ingolstadt (Christian Astrology p. 99); mensen vertellen niet de waarheid in openlijke mededelingen (Jupiter in menselijk teken Waterman).
Jupiter in Lucht-teken: weinig regen, bederf van lucht en wind. Veel donder en bliksem (Jupiter zuidelijke latitude).

NMK in Waterman:
sterfte onder wetsdokters, rechters, religieuze secteleden/leiders.
ZMK in Leeuw:
aardvebingen (!), toename van water (?), slecht voor bomen, vernietiging van oogsten.

Mars in Stier:
militaire raadsheren, adviseurs van de Koning/regering: plotse sterfte; veel beperkingen door ziekte, zware koortsen.
Talrijke verbreking van wegen (wegenwerken?), bloedvergieten, ongelukken met vuur, droogte in rivierenl
Vernietiging van bomen en oogsten door droogte; sterke (zuidelijke) winden.
Nadelig voor vee.

Zon in Kreeft/12:
de rijken, de machtigen, magnaten en eerbare personen worden alle verhinderd, belemmerd, gefnuikt; elk wordt bezocht met gebrekkigheid.
Waterdieren/wezens ondervinden moeilijkheden.

Venus Stier/11, conjunct Mars, driehoek Saturnus:
huwbare vrouwen hebben tegenslag en/of worden verhinderd.
Zaadvorming in de natuur ondervindt hindernissen.

Mercurius Tweelingen/11:
auteurs, media, zaken, onderwijs: sterk en groeiend!

Maan Tweelingen/11 (hr 1):
het volk en ambassadeurs floreren!

Varia:
- gematigde hoeveelheid regen (Mars Stier)
- donkere luchten, aardbevingen, hongersnood (Saturnus)
- obstructie en verhinderingen in huizen van openbare spraak (wets- en rechts-instanties); misdadigers floreren; dienders/bedienden blijken nutteloos (Mercurus hr 3, 12 conjunct Aldebaran).
- verhindering, destructie (?) vanhet volk (Maan hr1 conjunct Aldebaran).
- dienaars niet productief voor heersers; gewone mensen, edelen, wijze mensen, magnaten, ... allen worden bekritiseerd... (Mercurius hr 12).

...

Tja... Inderdaad zet zich de trend van de Ram-ingress een beetje voort, en heel herkenbaar in actualiteit...

Watch this space for a autumn-update, coming real soon!

Yves Leterme

Keizer

Zoals beloofd, gaan we even dieper in op Yves Leterme's geboortehoroscoop. Maar alvorens van start te gaan: mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar voor alle lezers, en zelfs voor Y. L. himself!
Hieronder nog 's de horoscoop, uitgedraaid met Mercurius:Yves Leterme
Modern astrologisch zouden we zeggen: oh, Zon in Weegschaal huis 11: een charmante, vriendelijke, bereidwillige persoon, op zoek naar evenwicht, harmonie en schoonheid, werkend vanuit idealen en principes en hogere waarden en erg sociaal (en wellicht herkennen fans deze trekken).
Klassiek astrologisch zouden we zeggen: oh, Mars heer 1 in zijn Val in Kreeft en opgesloten in huis 8 van dood, angst en zorg: de échte Yves heeft moeilijkheden om naar buiten te komen, is gefixeerd op waarden van anderen, en ontzettend gevoelig en emotioneel - zonder daar veel van te kunnen/willen tonen. Mars als principe van daadkracht en handelen laat zich niet zien (huis 8) (en zeker niet van zijn fraaiste kant: Mars in Val).
De aanduider van Yves Leterme's persoonlijkheid en wezen: Mars heer 1, een hete droge planeet, geplaatst in een koud en vochtig teken (Kreeft) en in disfunctie met de ascendant (huis 8 kan de ascendant niet "zien", geen verbinding maken of naar buiten komen): dat geeft een hele dubbele, moeilijke, onpeilbare natuur weer - aangetipt door bv Yves Desmedt en Walter Pauli in artikels in de krant "De Morgen", waarvan er een YL's persoonlijkheid verbond met het "Dr. Jekyll-Mr. Hyde" idee...
Een enorme behoefte aan erkenning, zijn en gewaardeerd, nee: geliefd worden (hr 1 in Kreeft), blijft gefrustreerd (huis 8).
Yves heeft een melancholisch temperament (koud en droog, in de Oude Terminologie): hij is een werker, een arbeider, een doorbijter, een volharder; maar heeft weinig souplesse of aanpassingsvermogen, streeft naar perfectie, is snel ontevreden, trekt zich terug in zichzelf indien gekwetst en gaat dan vanalles "doen", en ...wil controle over ALLES.
Zijn horoscoopheerser is Jupiter: hete, vochtige planeet, die mettertijd (hallo? wanneer?) wat meer evenwicht kan brengen, via visie, ideaal, optimisme, jovialiteit...
Uitdaging op persoons-niveau: noordelijke maansknoop in Virgo-10: praktisch/concreet/nuchtere aanpak van problemen, in-de-wereld. ... Herinner je je het ook? "Slechts 5 minuten politieke moed, is alles wat nodig is..." "Wie gelooft die mensen nog?" : uitspraken die dit heel sterk resoneren...
Wat houdt hem dan tegen? Wat verhindert YL?
- heer 10 Mercurius: krachteloos in 12de huis en/of overgeleverd aan geheime vijanden;
- heer 1 natuurlijk, opgesloten in 8;
- (niet zichtbaar in bovenstaande tekening, maar mentaal in te tekenen: ) Pluto op 7° Virgo conjunct MC: "macht & leiderschap = overmacht". Het "handelen in de wereld" is haast synomiem met het oproepen van confrontaties en moeilijkheden.

Not the easiest chart, baby.

Nog ff een "moderne noot" achteraan smijten:
- identiteitsbesef en zelfbeeld "besmet" met crisis en overmacht; idem dito voor manifestatie in de maatschappij (Pluto conjunct MC)
- onbewuste levensverwachting, invulling van voortbestaan: gemakkelijk is fout! Moeilijk is de leuze! Als het vlot, gaan we kapot! (Schorpioen ascendant)
- waarom makkelijk, als we het moeilijk kunnen? (heer 1 in 8)
- ... (kom de cursus volgen, hehe...)

Blijft Leterme aan of niet?

Leterme

Oei! Dat doet pijn!
...
Waarover gaat het? Per 18/12/08 komt premier Leterme in discrediet, in verband met inmenging in rechtsgang, met betrekking tot de "Fortis-kwestie".
Er zouden manipulatieve contacten geweest zijn tussen de hoge regeringsfunctionarissen (Leterme is niet alleen) en de Hogere Gerechtelijke Instanties, om verdicten in een voor de regering(spartij) gunstige(r) richting te sturen.Ondanks een ondersteuning van de regeringspartijen voor de premier, eerder op de dag, is de recent gepubliceerde informatie van die aard dat Leterme's positie mogelijk onhoudbaar zal blijken, en hij misschien moet aftreden...
Dat noopte, na het nieuws van 17u, tot een uurhoek:

Leterme blijven 081218?
Blijft Leterme aan of niet?
Leterme blijven 081218?
Heel toepasselijk voor deze vraagstelling, word ik als vrager weergegeven door de Maan, heerser van Kreeft Ascendant: de Maan symboliseert immers ook het "publiek", het "volk", en in deze bevraging kan ik mij prima vereenzelvigen met het Belgische Volk! (hm, denk ik toch)
De Maan staat in Maagd, een teken waarin Jupiter in Vernietiging ontvangen wordt. Wie/wat is Jupiter? Jupiter is heer 10 (Vissen op MC), dus: het Opperhoofd, de Regering, de Koning, en in deze vraag-context natuurlijk: de premier: Yves Leterme. Ergo: het volk is niet opgezet met Leterme, moet niet weten van Leterme (oei, misschien komt hier toch een beetje een persoonlijke visie aan de oppervlakte, Maan als hr 1 duidt immers ook myself als querent, vraagsteller, aan...).
Maar de Maan als natuurlijke aanduider van "De Mensen" (!) brengt Leterme op een of andere manier dus schade toe!
Hoe zit het met de Premier zelf? Jupiter heer 10, staat in Steenbok, in zijn Val. Auch! Ai! Dat doet pijn!
En, ook al is Jupiter via secundaire beweging onderweg om van Steenbok, het teken van zijn Val, over te stappen naar Waterman, waar Jupiter neutraal staat, in primaire beweging is Jupiter onstuitbaar bezig te zakken naar de westelijke einder, om onder te gaan en uit het zicht te verdwijnen...
In de context van deze vraag is dat natuurlijk heel relevant en beschrijvend: de premier is niet alleen "gevallen" (gedaald in waarde-bepaling), hij "gaat" ook nog 's "onder". Lees: hij verdwijnt van het "schouwtoneel".
Jupiter moet nog ongeveer 11 graden afleggen voor hij onder de westelijke kiem verdwijnt: 11 tijdseenheden. Met Jupiter in een Cardinaal teken en hoekhuis, moeten we kiezen voor een gemiddelde tijdseenheid (uren/dagen/weken), dus: dagen, of gezien de urgentie van de situatie: misschien toch uren.
M.a.w.: binnen 11 uren of dagen zou Premier Leterme kunnen/moeten aftreden.

Time will show...