Inauguratie van Barack Obama - vervolg

Coronation D. Agustin

In astrologen-land is er heel veel te doen geweest over de (volgens modern-astrologische begrippen) afhoudende Maan en retrograde Mercurius in de Inauguratie-horoscoop voor Obama; de herhaling van de eed op een later moment werd dan ook door velen aangegrepen als een "verbeterde" inauguratie-horoscoop: de Maan is dan nl. uit haar Val, niet langer afhoudend (nog steeds volgens die moderne benadering), én in het zo positief ervaren tekens Boogschutter.

Op een site van een Amerikaans collega die heel wat research heeft gedaan, blijkt dat Mercurius retrograde-periodes, in Obama's levenswandel, telkens samenvalt met heel positieve ontwikkelingen! Ik herinner me o.a.
- het ontdekken van zijn redenaarstalent op de universiteit;
- het verkozen worden tot president van studentenvereniging;
- eerste ontmoeting met Michelle, zijn echtgenote;
- verkiezing tot senator;
- en zo was er nog vanalles...
Dus: ten eerste is retro Mercurius blijkbaar geen probleem voor Obama, integendeel; ten tweede, zoals we laatste keer al vermeld hebben, staat deze Mercurius Cazimi, in het "Hart van de Zon", extreem versterkt en begunstigd!

Het wordt nog interessanter als we Obama's geboortehoroscoop erbij nemen:
Obama natal Inaug event
Die zogenaamd "onheilspellende" Maan, valt exact op Obama's Xde huis van roem, eer, macht, erkenning! De inauguratie-Maan triggert met andere woorden Obama's potentieel om in de wereld te handelen en te leiden.
Bovendien staat die Vernietigde Zon en retro-maar-cazimi Mercurius knal op zijn Jupiter, en heeft Obama recent zijn 4de Jupiter-terugkeer gehad.
En radix-Mars wordt geactiveerd door de inauguratie-Saturnus, die in de geboortehoroscoop heer 1 is!
De gebeurtenis haakt gewoon in op Obama's potentieel, de timing was ahw perfect...

En het wordt nog leuker (astrologisch in ieder geval : - ) als we er de geboortehoroscoop van de USA bij betrekken. En dan bedoel ik niet één van de vele verschillende stichtingshoroscopen waarover oeverloze discussie gevoerd wordt (er zijn minstens 4 verschillende versies "in omloop" waarvan nu eens de ene dan weer de andere "werkt").
Onderstaande horoscoop is wat de Oude Meesters gebruikt zouden hebben (Abu Mashar; Masha' Allah; Ibn Ezra; Sahel;...): de lente-ingress horoscoop, de horoscoop voor het binnenlopen van de Zon op 0° Ram, voor het jaar waarin de stichting van de VS een feit werd. Simple, neat, and clean. No discussion necessary.
In Ar USA1789
Wat zien we hier op de ascendant? Juist! Ja! 29° Schorpioen, samenvallend met Obama's cusp 10, en de positie van de inauguratie-Maan!
Obama's roeping (radix MC) valt samen met het land, de natie, het volk. Als je een beetje melige aanleg hebt kan je de daar de onlosmakelijk mee verbonden snelle overgang van de laatse graden van Scorpio naar Sagittarius, begrijpen als: het uit angst/onzekerheid/verlies gidsen naar vrijheid/overvloed/spiritualiteit/vreugde/idealen. Het is het beeld van de American Dream: hoe diep je ook zit of hoe moeilijk je het ook hebt, als je wil, wordt het beter en realiseer je je droom! Kijk maar naar die Venus heer 11 (hopes and dreams) exact conjunct Mars heer 1! En dat op cusp 4: dat zijn de wortels, dat is inderdaad de diepere natuur van de USA (waar Saturnus net binnen cusp 4 natuurlijk op tijd en stond roet in het eten strooit!).
Ook ten opzichte van minstens 1 van de "gebruikelijke" stichtingshoroscopen van Amerika, sorry, VSA, is de synastrie heel sprekend. Daar gaan we hier echter niet op in omdat we de traditionele benadering willen verduidelijken.

Inauguratie van Barack Obama als 44ste president van de VS

pledge

Ook al was er een kleine "misser" tijdens het uitspreken van de eed van trouw aan de constitutie etc, en ook al heeft Barack Obama later dezelfde dag de eed opnieuw afgelegd (om zeker te spelen mbt muggeneukers), het moment van inzwering, de happening van het starten van de nieuwe regering, is/was/blijft 12u 's middags in Washington DC, op 20 januari 2009 jl. Van zodra de vice-president de eed heeft afgelegd en 12u 's middags gepasseerd is, is de nieuwe regering een feit (volgens de constitutie)!
Hieronder de hemelkaart voor dit gebeuren:
Obama Inzwering
Omdat dit moment van inzwering sinds 1933 (1937 in praktijk) vastgelegd is op specifieke datum/tijdstip/plaats, hebben we in ELKE eed-aflegging van Amerikaanse Presidenten, half-Stier ascendant, Zon in begin van Waterman in huis 10, en Venus (heer 1!!!) afwisselend (om de 4 jaar, dankzij Venus' omlooptijdsverhouding tot de aarde) hetzij in Vissen en verhoogd (zoals nu) hetzij in Steenbok en in tripliciteit zoals binnen 4 jaar en ook 4 jaar geleden enz.
We moeten dus niet echt wild enthousiast worden omdat Venus heer 1 (de gebeurtenis, het volk, de natie) geëxalteerd in Vissen staat: alle 8 jaar is het van hetzelfde laken een pak!
Wat wél specifiek is voor deze inauguratie, is de conjunctie tussen Venus heer 1, en het gelukspunt (het gelukspunt wordt bepaald door asc/zon/maan, en de maan is natuurlijk altijd anders!). Dus: goed punt, positieve invloed, vreugde, vooruitgang, ... (wat dacht je?) HOOP!
Wat dan weer niet zo fraai oogt, is dat Venus een oppositie gaat maken met Saturnus in huis 5. Saturnus heeft wel enige waardigheid in eigen term, maar zijn retrograde-stand werkt "tegen". Venus op 17 Vissen is niet geïnteresseerd in Saturnus, terwijl Saturnus op 21 Maagd Venus in haar Val ontvangt: dan betekent die oppositie conflict en moeilijkheden.
Maar! Maar:alvorens die oppositie feitelijk wordt, gaat Venus eerst sextiel Mars op 18 Steenbok staan. En Mars in Steenbok (geëxalteerd, dus geen malefic-effect!) ontvangt Venus in tripliciteit (daghoroscoop), terwijl Venus in het waterteken Vissen Mars natuurlijk als tripliciteitsheerser ontvangt. En daar bovendien een sextiel een "vriendelijk" aspect is, kunnen we dit tweeërlei duiden:
- het negatief effect van Venus opposiet Saturnus wordt "onderschept"
- Mars fungeert als "vertaler" en "bemiddelaar" tussen Venus en Saturnus...
Venus hr 1: de natie, het volk (specifiek: vrouwen, de Kunsten, etc). Saturnus hr 10 en 11: president en uitvoerende macht. Mars hr 7: de vennoot, de partner, de vijand (openlijk), het buitenland.
Wat kan dit nu betekenen? Als je de kranten-commentatoren erop na-leest (wij hebben geen tv-aansluiting; de krant brengt ons actuele info) dan gaan her en der stemmen op (de ene al luider dan de andere) dat "het allemaal wel mooi oogt, maar dat het nog moet waargemaakt worden!". Denk bv aan de reactie van Poetin: "veel hoop en hoge verwachtingen, creëren grote teleurstellingen" (of iets dergelijks, you get the draft). Astro-vertaling: het volk (venus heer 1) gaat teleurgesteld worden in de regering, in de president (Saturnus hr 10); ...maar...: Mars komt tussenbeide: internationale overeenkomsten en samenwerkingsverbanden, of oorlog (yep, behoort natuurlijk tot de mogelijkheden) verhindert de tegenstelling tussen natie en leider. Let's wait and see! Obama's boodschap is er in ieder geval een van toenadering en samenwerking.

Wat niét fraai oogt, is de Maan in Scorpio: Maan - het Volk, de Mensen (à la Leterme, lol) in Val: 't gaat niet goed met "de mensen". MAAR: gelukkig gaat die Maan ontzettend snel over naar Boogschutter, en komt ze in onder de auspiciën van de Grote Benefic Jupiter. 't Zal dan hopelijk wel meevallen!
Sommige astrolgoische auteurs leren dat een Maan als hier, helemaal op het einde van een teken, die geen aspecten meer kan maken, "void of course" is, niks meer kan bewegen of veranderen; ergo: stilstand, stagnatie, moeilijk, uitzichtsloos verloop van toestanden.
D'r zijn er andere, die leren dat als de Maan wanneer ze het volgende teken intreedt, binnen orb van een aspect met een andere planeet komt, zij niét VOC is, en er dus wel degelijk een en ander "bougeert". En, positief ingesteld als we zijn (realiteit en geschiedenis zullen ons logenstraffen als we hier de mist in gaan!), zien we de Maan van zodra zij Saggitarius binnenloopt, een sextiel vormen met Mercurius en Zon in 't begin van Waterman: er "bougeert" zeker wel wat! Maw: deze regering is helemaal niet krachteloos. Bovendien is de Maan in hoekhuis 7 natuurlijk heel sterk. Ze weerspiegelt waarschijnlijk een beetje (veel) de gemiddelde bijna hopeloze situatie van de gemiddelde amerikaan (bank- en immobilieëncrisis), maar het hemelbeeld toont hier dat die amechtige situatie zich hEEl snel gaat transformeren in een van Voorspoed, Groei, Ontwikkeling en Vooruitgang (Maan in Boogschutter)! Go for it!

Ook al staat de Zon in élke inauguratie-horoscoop van een Amerikaans president (sinds 1937) in zijn Vernietiging in Waterman (gezien de vastgelegde datum), het (eveneens vastgelegde) moment van inzwering plaatst die Zon natuurlijk telkens maximaal sterk in huis 10, nabij het MC: de machtspositie in de Wereld is - ten goede of ten kwade - verzekerd...
Wat hier onmiddellijk opvalt is de erg nauwe conjunctie tussen Mercurius en de Zon: Mercurius op minder dan 8 boogminuten van de zon, staat "Cazimi": in het Hart van de Zon, zeg maar "op de schoot van de Keizer", in onwaarschijnlijk bevoordeelde positie. Wat vertegenwoordigt Mercurius?
- communicatie: tja, Obama zal sowieso al herinnerd worden als de Presidents-kandidaat die het Internet meesterlijk wist te bespelen om fondsen te werven!
Barack is ook een begenadigd Spreker, overigens!
- Mercurius als hr 2 (Tweelingen op cusp 2): financies
- Mercurius als hr 6 (Maagd op cusp 6): gezondheidszorg
Daarmee zijn duidelijk en expliciet 2 of 3 krachtlijnen van Obama's beleid gesteld! En het lijkt erop dat hij op die vlakken werkelijk een en ander zal kunnen waarmaken.

We zien ook Jupiter bij de Zon, retrograde op een paar graden afstand van de Zon: combust, verbrand, een van de ergste afflicties die je als planeet kan ondergaan...
Omdat Jupiter de "grotere Benefic" is, ziet dat er natuurlijk niet goed uit. Maar..., IS Jupiter hier een benefic? Hmmm, heerser van het 12de huis van Verborgen Vijanden en Zelf-destructie (Vissen op cusp 12), én heerser van het 8ste huis van angst, zorgen, dood (Sag. op cusp 8): da's geen leuke of mooie Jupiter, da's een Jupiter die narigheid en problemen vertegenwoordigt! En dan wordt die combust-toestand natuurlijk positief... ? Ha! Had je gedacht! Ook met z'n retrogradestand is Jupiter hier absoluut geen gunstige of positieve factor; au contraire: angsten, zorgen, schulden (8) en geheime verborgen vijanden zoals terroristen (12) tonen zich extra slecht en verdorven en negatief... Oh my God, toch een pluspunt: Jupiter staat conjunct de noordelijke Maansknoop, en dat geeft dan toch op een of andere manier (don't ask which : - ) een verbetering en verandering ten goede!

Bij wijze van samenvatting/overzicht:
- Venus hr 1 conjunct Pars Fortunae: hoop, ethiek, positieve mentaliteit, groei-gerichtheid, het "volk" : versterkt!
- Mercurius hr 2 cazimi: financies en bezittingen van de mensen gaan erop vooruit.
- Maan hr 3 en hr 4: communicatie, verkeer, onderwijs, en landbouw/mijnbouw, "land": allemaal moeilijke maatschappelijke sectoren, quasi "ten einde raad', maar verbetering dient zich aan!
- Zon hr 5: (stabiel gegeven voor elke presidents-inauguratie): ambassadeurs en boodschappers van andere landen worden keizerlijk ontvangen en/of ontkend, verwaarloosd, niet erkend (denk aan het Internationaal Strafhof...)...Heel dubbel: de nodige "égards", maar geen consequent verhandelen.
- Mercurius hr 6 cazimi: gezondheidszorg, ziekteverzkering en andere sociale voorzieningen gaan er danig op vooruit!!!
- Mars hr 7: de "vijand" wordt gerespecteerd, in zijn waarde en kracht ontvangen. Bemiddeling op hoger niveau dient zich aan om (internationale) conflicten op te lossen. Of/En: Oorlog wordt/is het "heilig wapen" om de eigen ideologie te bestendigen en mundiaal te verspreiden.
- Jupiter hr 8: internationale schulden,en/of waarden van andere landen hebben grote invloed op het beleid.
- Saturnus hr 9, 10 én 11: wetgevende macht en rechtspraak, bestuur, wetgeving e.d. krachtig, maar "anders". Terugkeer naar oude/oorspronkelijke waarden.
- Jupiter hr 12: heksen, tovenaars, terroristen en andere verborgen geheime vijanden: zie hoger bij Jupiter.

En nu het nieuws in 't oog houden...
Check this site for more news about Obama; Fabiola zal toch nog even moeten wachten : - )

America: welcome back into the world!