natuurramp

Mega Aardbeving eind mei 2015?

John_Martin_-_The_Great_Day_of_His_Wrath_-_Google_Art_Project
(John Martin: The Great Day of His Wrath)


Grote Aard-Beving op 28/29 mei 2015?


Op deze webstek kan je een heel interessant en prachtig voorgesteld filmpje vinden over het hoe en waarom van een mega-aardbeving die zich tussen 28 en 29 mei van dit jaar zou voordoen, ter hoogte van de westkust van noord-amerika.
Omdat het echt wel onderbouwd is, en Mercurius traditioneel effectief gelink werd aan aardbevingen (Mercurius = wind; aardbeving = wind onder de aarde), vond ik het na wel-overdenken de moeite om hier een UH voor te maken: “Is deze voorspelling correct?” (Antwerpen, 14/5/15, 13u53. 5/00 Virgo rijzend)

150514a aardbeving 28:5?

De “regels” om dit te onderzoeken, zijn dezelfde als voor het waarheidsgehalte-checken van een bericht of gerucht, alleen vervangen we het 3de huis (=nieuws, gerucht) door het 9de (=voorspelling).
John Frawley vat de regels mooi samen op p. 164 van zijn “The Horary Textbook”:
- the angles of the chart should be in fixed signs
- lord 1, lord 3 (9), Moon and Moon’s dispositor, should be in fixed signs and angular houses, or at least fixed signs and succedent houses
- look at the condition of the 3d (9th) house
Tja, kijk even mee: enkel MC/IC staat in vaste tekens, ASC/DC niet.
Heer 1, Mercurius, wel in hoekhuis, maar beweeglijk teken.
Heer 9, Mars, idem.
Maan in hoofdteken en opvolgend huis, en Mars is de dispositor van de Maan. Eigenlijk wordt dus geen énkele van de voorwaarden vervuld, en cusp 9 is geafflicteerd door de conjunctie met Uranus.
De conclusie is dus dat de voorspelling fout is.

Maar... (spanning erin houden, doen we graag!), de voorspelling bestaat uit verschillende componenten: een datum, een tijdstip, een locatie, een type event. Dus, misschien is een van deze componenten fout, en klopt de rest wel, tenslotte staat het MC hier toch exact op de
demon-ster Algol (in de chinese traditie heet deze ster “Opgestapelde Lijken”, V. Robson noemt haar “the most evil star in heaven”)...
Verder lezend in “
The Horary Textbook” staat er: Caution! These questions are rare, keep them rare! You can say “Is it true that I will marry Jane?” “Is it true that I will get the job?” Fall into this trap and you will soon be judging every question as a 3d house matter.
Het is m.a.w. volgens (de zeer nuchtere) JF van uiterst belang om de kortste weg te nemen in uurhoek-astrologie: de rechtstreekse vraag - indien mogelijk. Hmmm. Omdat dit zo’n serieuze materie is stol (stal? steul? stelde? ah ja, stelde) ik de vraag opnieuw, zelfde plaats, zelfde datum, ander tijdstip: 17u36, in de “directe versie”: Zal de aarde beven op de voorspelde datum?

150514b aardbeving 28:5?

Nou. De aarde, da’s natuurlijk het 4de huis. En wie klopt er op de deur van het 4de huis? Juist, ja, Pluto, God van de Onderwereld.
Heer 4 is Saturnus, die beschadigd in het begin van Boogschutter staat door zijn retrograde-loop. Saturnus gaat een oppositie krijgen van Mars, de planeet van geweld en agressie, die net Tweelingen is binnengelopen. Mercurius, de heerser over Mars, én traditioneel dus aanduider ván aardbevingen, staat in het 9de van buitenland, en via anti-scion (spiegelpunt), páts op het MC van wereldbekendheid, het (iets) komt in het nieuws! De Maan, symbool voor de menschen, het volk, loopt toe op de zuidelijke maansknoop: niet goed. NMK op Vindemiatrix: toename van weduwen?
Wel, we hoeven niet zó lang te wachten om te weten wat er al-dan-niet gebeuren zal op 28/29 mei.
In afwachting: hou je veilig!

Ram-ingress en Eyjafjallajökull

(update Ram-ingress)
vesuvius
Met de 1ste eruptie van de huidige actieve periode van de Eyjafjallajökull (verder gewoon “de vulkaan” genoemd :-) stond de Maan precies op 29+ ° van Stier: conjunct Alcyone, of gewoon op de Pleiaden, bijgenaamd de “Wenende Zussen”.
Een thema van verdriet en verlies, dus. En heel toepasselijk in de ingress-kaart haast exact op cusp 9 van buitenlands verkeer en grote reizen!
De kranten stonden er bol van: verdriet van mensen die niet (tijdig) konden terugkeren door de lamlegging van het luchtverkeer, en verlies door diezelfde opschorting van noord-europese luchtvaart, dankzij de aswolk van de vulkaan.
De “mensen”, en de economie (of in ieder geval de staatskassa’s) hebben serieus te lijden gehad onder deze uitbarsting (Maan als natuurlijke aanduider, Maan als heer 11, op cusp 9, Algol).

Achteraf vind je dat natuurlijk terug, die uitbarsting met zijn grensoverschrijdende gevolgen - vooraf hierin lezen ligt nog steeds iets moeilijker :-D
We hebben namelijk de extreem hete en droge planeet Mars op een heel gevoelig punt (voorafgaande lunatie op 1ste ° van Leeuw) die via antiscion - onrechtstreeks dus - de Maan, en cusp 9 op de Pleiaden komt vervoegen: het spiegelpunt van deze Mars valt op 29°07 Stier!
En dit is wat Vivian Robson schrijft ivm Mars conjunct Alcyone:
Many accidents to the head, loss and suffering through fires.

Moderne astrologie-diehards zullen wellicht op Pluto wijzen, op 5° Steenbok, in huis 4 van de aarde. Niet direct schokkend, ook al is er een T-kruis met de Zon-Saturnus oppositie.
Wél treffend: alweer via antiscion, staat Pluto heel scherp op het IC zelf, de hoek van de aarde!

Het belooft een spannend jaar te worden… Eerst maar afwachten hoe het hier in Belgenland evolueert met BHV en zo.

Van goede, en van kwaade plaatsen...

Pasted Graphic

Met deze titel refereren we niet aan geografische locaties (dit artikel gaat immers over de recente
aardbeving op Haďti), maar aan astrologische plaatsen: de huizen.
De hemelkaart voor het ogenblik van de aardbeving is hier zeer illustratief:
Haiti aardbhor 100112

Wat bedoelen we nu precies? Wel, zoals Dorothy Kovach uiteenzet in haar uitstekende blog, leert de klassieke astrologie dat sommige huizen gunstig zijn, en andere - recht-toe-recht-aan - ongunstig.
In een “event-chart” geeft de ascendant de gebeurtenis of de “actor(en)” weer; in een mundane horoscoop vertegenwoordigt het 1ste huis (samen met de Maan) altijd “de mensen”, “het volk” of “publiek”.
Deze horoscoop is een mundaan event, met bijna 15° Kreeft rijzend. De Maan als heer 1 vertegenwoordigt de mensen dus op een heel uitdrukkelijke manier, in deze kaart. En weliswaar staat de Maan in Boogschutter, onder de auspicieën van de Grote Benefic Jupiter, maar toch is er vanalles mis...
Ten eerste: deze Maan staat in huis 6, een van de “dark houses”, een huis dat de ascendant (het leven) niet kan zien, en traditioneel de betekenis draagt van pech, tegenslag, ziekte. Bovendien is het als vallend huis een gebied waar planeten geen kracht hebben om te handelen. Het volk is dus verzwakt, niet in staat tot positieve of doelgerichte actie.
Ten tweede: deze Maan staat via spiegelpunt (antiscion) conjunct de Heerser van de Onderwereld: Pluto, op 3° Steenbok (niet weergegeven in de tekening). Dood, crisis, overmacht, het principe zelf van vernietiging speelt hier mee...
Ten derde: deze Maan is OOB (“Out Of Bounds”,
Buiten De Grenzen). OOB verwijst naar de declinatie van een planeet (de afstand tov de hemelevenaar, uitgedrukt in graden). De Zon zelf bevindt zich maximaal 23+° boven, of onder de equator (dit is de hellingshoek van de ecliptica tov de evenaar), en elke planeet die zich verder van de evenaar af begeeft,ontsnapt als het ware, of ontrékt zich aan de controlerende regulerende kwaliteit van de Zon. Deze Maan gaat met andere woorden buiten-proportioneel manifesteren. Vanuit het negatieve 6de huis betekent dat niet veel goeds.
Ten vierde: deze Maan staat vierkant Uranus: het plotse, onverwachte, verbrekende, radicaal veranderende.
(Noch Pluto, noch Uranus (of Neptunus) zijn hier weergegeven; in de hedendaagse belichaming van de traditie worden zij evenwel beschouwd en horoscopisch “verhandeld”, geďnterpreteerd, als vaste sterren met elk hun eigen specifieke betekenis en invloed.)
Maar wat dan met de Boogschutter-invloed, waarvan we modern meestal denken dat ie positief is, toch? Wel, ...Jupiter als beschikker beheert uiteindelijk wat de inhoud van Boogschutter vermag of tot stand brengt, en deze Jupiter bevindt zich in een ander “dark house”: huis 8, verbonden met de dood, angsten, zorgen. Deze Jupiter is peregrien en gaat dan eerder negatief dan positief uitwerken, met name omdat hij in huis 8 staat. Angsten, zorgen, de dood zelf, worden door Jupiter uitvergroot (had Jupiter essentiele waardigheid, dan zou hij het leed van 8 verlichten omdat hij dan werkt als benefic, maar zijn peregrine toestand maakt dat - zoals blijkt uit de berichtgeving - helaas irreëel).
Dat Jupiter op het púnt staat om eigen teken Vissen binnen te lopen en als machtige benefic te gaan werken, helpt niet; in deze kaart is hij sowieso onder de heerschappij van Saturnus geplaatst (klassiek beschouwen we Uranus, Neptunus en Pluto niet als heersers van een teken!).
En wat voor een Saturnus! Een van de sterkste planeten in deze horoscoop! Met de 5°-regel overgeleverd via Ptolemaeus staat deze Saturnus nl. als hoek-planeet, op cusp 4, en dus met maximale kracht! Ah ja, zal je maar redeneren, maar dit is toch een benefic-Saturnus, aangezien hij in het teken Weegschaal in zijn verhoging (exaltatie) staat? Klopt. Maar...
... 1) deze Saturnus heerst over huis 8 en vertegenwoordigt m.a.w. de dood, angsten, zorgen, problemen. (heerschappij over huis 7 tegelijk, helpt niet echt).
... 2) deze Saturnus is stationair/retrograde: stilstaand, vlak voordat hij retrograde gaat lopen. Dat betekent dat Saturnus als een gigantisch blok beton midden op de baan ligt, en voor alle verkeer een obstakel vormt dat je niet kan ontwijken!Bovendien staat Saturnus niet *in* huis 4, maar *op* de cusp van 4. Dus... Saturnus, natuurlijke aanduider van de Dood (Vadertje Tijd, Magere Hein met de Sikkel,...), én accidenteel heerser van de dood (heer 8), dringt zich onweerlegbaar op aan, legt onwrikbaar zijn dode gewicht in de schaal van, het Land, de Aarde, en... het Einde der Dingen, het ... Graf (cusp 4). Kon het nog treffender... Saturnus vertegenwoordigt de dood (heer 8); een dood die talrijk en expansief of zelfs overmatig is (Jupiter in 8), niets ontziend, zonder moreel of restrictie (Jupiter peregrien). De exaltatie van Saturnus, om toch een positief lichtpunt aan te brengen, refereert waarschijnlijk/blijkbaar aan het aanvankelijk
overschatten van het dodenaantal.
... 3) deze Saturnus staat vierkant Mercurius, de natuurlijke aanduider van aardbevingen (aardbeving = “wind in, onder, de aarde” ); bovendien is dit een wederzijds toenaderend aspect (Mercurius loopt retrograde) en dat levert een beeld op als van een “frontale botsing”.
... 4) deze Saturnus valt via antiscion knal op Uranus, wat het beeld inderdaad niet verbetert!

Merk ook nog op dat Mercurius - de 1ste planeet die de Maan aspecteert na haar tekenwissel - heerser is over het (on)Gelukspunt in huis 12, heerser van huis 12, en heerser van huis 3 (verkeer en logistiek...: de media berichten telkens weer hoe dat allemaal in een knoop zit: vernielde en geblokkeerde wegen; ongecoördineerde en als resultaat onderling tegenwerkende hulpverlening...).

Merk ook op dat (dank je, Dorothy, voor dit pareltje van inzicht!) dat de Maan die heer 1 is, in 6 geplaatst, ook duidelijk aangeeft wélke mensen, of welk deel van het volk, het zwaarst getroffen wordt: Maan in 6 staat voor de “machtelozen”, de “uitgerangeerden”, de marginalen, de "underdogs" (6 als vallend huis geeft geen kracht, en correspondeert in deze context met marginaliteit).

Merk ook nog op: Sirius is rijzend (14° Kreeft op de ascendant): “famous, and honour beyond the grave”... Ja, het is wereld-nieuws, niemand kan er rond of naast kijken.

Wat wilden we illustreren: kwaade locaties, huis 6, 8, 4, en 12.
Lees, studeer, en leer.

Tenzij de astrologie in ere hersteld werde, en elk land, elke natie, elk volk, ook zijn traditioneel geschoolde astrologen in ere zou herstellen, en officieel benoemen tot “Keepers of Fate”, “Guardians of Destiny” o.i.d., is het sowieso ondoenbaar om dergeijke gebeurtenissen accuraat te voorspellen - qua tijd EN qua locatie.
EN DAN NOG. Aan je Bestemming ontsnap je wellicht niet; maar wie weet hoeveel leed er bespaard zou kunnen worden indien we meer zicht hadden op toekomstige globaal/locale gebeurtenissen...

Ons hart reikt uit naar alle slachtoffers en nabestaanden.