The RAPTURE (De Verrukking)

JP Pettit, Armagedon
JP Pettit, Armageddon


De Verrukking

Naar aanleiding van enkele gedeelde berichten en videoclips op Youtube over “The Rapture” vroeg ik mij af of het klopt, namelijk dat vroeg in de herfst van dit jaar, de Aarde getroffen zal worden door 1 asteroÔde (of ander potentieel destructief materiaal uit de Ruimte) en de Mensch-heid uitgeroeid. Volgens Bepaalde Overleveringen zullen de Zaligen van Geest dan gered worden, door een soort Collectieve Ten Hemel Opname, wat voor de vervoering of verrukking, hier als titel gebruikt, moet zorgen (engels: rapture). Omdat hier blijkbaar ook op “hoog niveau” over gespeculeerd wordt, vond ik het toch de moeite dit onder de loupe van de uurhoekastrologie te leggen:
(5 maart 2015, Antwerpen, 18:02 - 10/59 Maagd rijzend)


rapture

Dť benaderingswijze hier toepasselijk, is wat we in ’t astrologisch jargon “is the rumour true” noemen. Om te ontdekken of een gerucht (een roddel, een nieuwtje, een mededeling, ...) klopt, ’t is te zeggen een meer dan aanzienlijk waarheids-gehalte heeft, moet aan verschillende voorwaarden voldaan zijn door de elementen van de uurhoek. Onder andere angulariteit en vaste tekens spelen hierbij een grote rol.
Te onderzoeken factoren: de hoeken, heer 1, heer 3, Maan en haar dispositor. En natuurlijk kan je ook de conditie van het 3de huis (=nieuws, bericht, gerucht...) bekijken om te evalueren. Hier zie je onmiddellijk dat Venus, heer 3, zowel accidenteel als essentieel beschadigd is: Venus staat in haar verbanning in Ram, en in het “duistere” huis 8, van angsten, en de dood. Natuurlijk is dit heel beschrijvend: het gaat nl. over het afsterven van het menselijk ras (althans in fysieke gedaante?), door 1 calamiteit: Venus heeft niet alleen net conjunct Uranus gestaan (plotse, onverwachte gebeurtenis), maar is ook
amper voorbij een exact-exact vierkant met Pluto (overmacht, collectieve ramp). Bovendien staat Mars, als heer van 9 een “soldaat uit de Hemel” nog in dezelfde graad conjunct met de zuidelijke en dus destructieve maansknoop.
Whoef! Het hele verhaal zit in deze uurhoek in!
Maar..., is het waar? Geen van de hoeken staat in het vaste kruis; heer 1 staat in een vast teken maar niet in een hoek of toch minstens opvolgend huis; heer 3 ook niet; de Maan staat wťl in een hoek maar niťt in een vast teken, en haar dispositor Mercurius voldoet ook niet. Omdat er toch een resem voorwaarden voldaan moet zijn, zou een merendeel al als bevestiging kunnen dienen; maar hier is echt nŪks “in orde” - gelukkig maar!

Rapture_banner

En toch, met het risico dat je ‘r slapeloze nachten van krijgt: wat staat Saturnus daar te doen, pal op de cusp van huis 4? Huis 4 is natuurlijk ook onze aarde, en Saturnus is een zware klomp steen (uit de ruimte: Boogschutter (sorry, da’s fout: Boogschutter is niet gelijk aan huis 9. Maar is wel vrij en vrolijk en dynamisch)). En die zware klomp steen gaat op onze aarde ploffen!!! Oh, w817 (:-)), nťt voor Saturnus op de aarde ploft, staat hij stil en begint achteruit te lopen (check de efemeris!). Oef!!!
We hebben dan wel dat “onderzoek”, volgens “
is the rumour true?”, maar een uurhoek toont altijd waar het over gaat, en kan als het ware voor zichzelf spreken. Als het beeld van de uurhoek hier het antwoord geeft, misschien “schampt” dan een Hemelse Bezoeker net “af” op onze atmosfeer of zo - als de beschrijvendheid van de uurhoek waarheidsgehalte bevat!
(U was gewaarschuwd :-) )

Wordt BelgiŽ een Politie-Staat ?

06_french_revolution


Deze vraag rees helder en duidelijk naar boven, na het bekijken van een paar nieuwsverslagen op internet, over de ondertussen wereld-wijd gekende demonstratie tegen de besparingen van de nieuwe federale regering. Naar Belgische maatstaven was deze betoging onwaarschijnlijk succesvol, en liep ze ook danig uit de hand.
Er waren zoals we ondertussen allemaal al weten, een paar heethoofden en hooligans onder de massa, die van de gelegenheid gebruik maakten om de boel danig op stelten te zetten, en hun vernielzucht bot te vieren.
Als dit nog verder uit de hand loopt, dan kunnen de heren/dames politici natuurlijk claimen dat het noodzakelijk is om meer politie en - waarom niet: leger - op straat te zetten, “om de rust te bewaren.” Sommige van onze Nieuwe Bestuurders zouden waarschijnlijk niet liever hebben; het idee is in ieder geval al in de media gelanceerd in de vorm van een oproep vanuit de politie-vakbond, om de Antwerpse politie te laten versterken door andere korpsen...
Bon, ziehier de uurhoek (Antwerpen, 6-11-2014, 16u18 - 22/35 Ram rijzend, Maan 10/21 Stier)Be police-state? 141106


Het “volk” staat sterk: zowel Mars heer 1 (asc = hier, het land, het volk) en de natuurlijke aanduider van het volk, de Maan, staan in het teken van hun verhoging, en sterk op/in een hoek (Maan in 1, Mars op het MC).
Verwarrend is wel dat er duidelijk 2 groepen zijn, die elkaar haten: Mars ontvangt de Maan in haar verbanning, en de Maan doet hetzelfde met Mars!
Troeblerend wordt het als we zien dat de Regering(s-leiders), Saturnus heer 10, en het gewelddadig deel van de bevolking, elkaar “liefhebben” (Mars in Steenbok en Saturnus in Schorpioen in wederzijdse positieve receptie).
Als het volk ťn Mars ťn de Maan is, dan hebben we duidelijk een oorlogsminnend deel (Mars) en een vredelievend deel (Maan). Dat Saturnus (de Regering) in Schorpioen geplaatst, de Maan (het volk) in haar Val ontvangt, is ook niet direct een hoopgevend teken. Hoe dubbel kan het zijn? Eťn deel van het volk wordt bevoordeeld, en een ander benadeeld? Oh ja, prachtige symboliek toch: het “hoogst-geplaatst” segment van de bevolking (Mars heer 1, in het teken van zijn exaltatie, en op het hoogste punt (!) van de cirkel, wordt bevoordeeld en gelauwerd door de Regering; het andere deel van de bevolking is duidelijk “lager” (Maan: weliswaar verhoogd in Stier, maar ůnder de horizon).
Rara wie of wat zouden deze groepen zijn... Oh ja, Mars in Steenbok: de technocraten, CEO’s, en andere gezags- of machtsdragers. En oh ja, Maan in Stier, de
gewhoone mensch wroetend in de grond, a.h.w., hard labeur! Bovendien wordt de Maan (het volk) ook nog ’s beschadigd door de opkomende oppositie met de Zon (natuurlijke aanduider van de Heersers).
Trouwens, in mundane uurhoek-vragen staat de Zon als heer van 6 in deze kaart, mogelijk ook voor politie- en andere diensten die eigenlijk voor het volk moeten zorgen.
Merk ook die ontzettend sterk geplaatste Pluto op in het 10de huis van de Regering: machts-wellust, met mogelijk vernietigende impact. (of komt er transformatie binnen-in de Regering???)
Het volk wordt ook benadeeld/verzwakt, door de conjunctie met de zuidelijke maansknoop.
En - los van de vraag maar wel illustratief -: de media benadelen het volk (Mercurius heer 3 opposiet Asc).
(Ik verwijs naar de meerwaarde die in de media gegeven wordt aan het geweld, dat in verhouding tot de opkomst bij de betoging, bijnŠ in het “niet” vervalt! En nu moet ik nog snel toevoegen dat geweld in welke vorm of verhouding ook,
not done is.)

Nadat ik deze toch wel kiese (en licht verwarrende) uurhoek op een traditioneel forum had voorgelegd aan internationale collega’s, kreeg ik van
G. Sv., wie ik bij gebrek aan een betere “titel” maar een Hedendaagsche Meesteres van de Klassieke Uurhoek-Astrologie zal noemen, na wat over en weer gepost de suggestie om - in functie van de vraagstelling - gewoon naar de natuurlijke aanduiders te kijken. T.t.z.:
- Saturnus = Regering
- MC = de Staat
- Mars = Politie (+ Leger = Gewapende Machten)
- Maan = Volk
- Maan staat sterk, maar wordt beschadigd door Saturnus, en door Mars: beide de Regering en de Gewapende Machten, welke elkaar onderling steunen en versterken, ondermijnen en schaden het volk; in de context van de vraagstelling is het antwoord derhalve: “ja”.

Gelukkig geeft een uurhoek weer wat er te gebeuren staat, als er niťt ingegrepen wordt. Er is nog ruimte voor verandering.
En: de Maan in Stier-1, is rijzende. Mars in Steenbok op het MC, is al ůver zijn hoogtepunt heen.
The People will Thrive.

Opmerking: februari 2015, verschijnt in het tijdschrift Para-Astro een verwant artikel van mijn hand, over hoe het BelgiŽ zal vergaan in 2015.

Lees in dit verband ook volgend artikel uit Knack.

Jacques-Louis David - Mars desarme par Venus
J.L David: Mars ontwapend door Venus

De Zonsverduistering van 3/11/2013...!

christian-god-creation-of-the-sun-moon-and-plan-michelangelo-buonarroti
Morgen, 3 november 2013, wordt de Zon ringvormig verduisterd.
Omdat deze eclips bij ons niet zichtbaar is, zullen we er als natie* weinig of geen werking van ondervinden.
Toch reproduceer ik hier de horoscoop voor het hoogtepunt van de verduistering:


solareclips131103


De conjunctie van Zon en Maan valt op 11į16 in Schorpioen, voor BelgiŽ rond 10 voor 2 uur ’s middags, op de cusp van het 9de Regiomontanus-huis.
Omdat de eclips dichter bij het MC dan bij de descendant valt voor onze contreien, zal het effect ervan voelbaar zijn in de 5de tot 8ste maand nŗ de eclips (
William Lilly: Annus Tenebrosus).
Sterk gelinkt aan waterlopen, de zeeŽn, en dingen van zeevaart en visvangst, of met betrekking tot gebouwen (Scorpio: waterteken, vast kruis;
op.cit.).
Uitwerking sterker voor koninkrijken, landen, steden, hun heersers en notabelen, belangrijke personen en mensen van middelbare leeftijd (dichter bij MC;
op.cit.).
Mars als (klassieke) heerser van Scorpio, en dus van de eclips (en temeer omdat Mars de enige planeet is die in deze horoscoop bij verre in een hoekhuis staat), geeft volgende informatie:
“verval veroorzaakt door teveel droogte (temperamentsgewijs); oorlog en verbanning, opstand en belegering, onvrede van Prinsen tov. hun onderdanen, vooraanstaanden worden weggewerkt; acute ziektes, bloed-vervuiling, plots overlijden van jonge mannen; koningen en prinsen neigen naar tirannie, geweld en onrecht; slachtpartijen en verkrachtingen, rechtszaken; ziekmakende winden, onweders en wervelwinden, onmetelijke droogte; storm op zee, uitdrogen of vergiftiging van rivieren; graanproductie e.d. schaars; impulsieve gewelddaden (
op.cit.).
Klinkt bijna als het dagelijks nieuws... (oeps)
Verder: eclips in watertekens: “epidemische zwakte/ziekte van het volk; rumoer en opstandigheid; oorlogsverwachtingen; grootschalige problemen ivm te (weinig of te) veel water” (
op.cit.).
En dan, om deze leuke opsomming te beŽindigen, als de eclips in het 2de decanaat van Scorpio valt: “vernietiging en teloorgang voor een Koning of Waardevol Persoon, wegens aversie jegens leger en oorlog” (
op.cit.).


131103 solareclipsmap


Nu, bij ons hier ten lande, zal dat dus wel meevallen; landen die moeten uitkijken voor de opgesomde uitwerkingen, zijn diť waar deze eclips niet alleen zichtbaar is, maar vooral ůůk op de ascendant of het MC aanwezig is, dat zijn immers de sterkste uitwerkingen...
Op de kaart hierboven kan je zien (mjah, niet echt heel duidelijk, maar je vindt dat ook wel op het net) dat bv. Mexico, en de USA, Groenland, westelijk Rusland, Pakistan, e.d., “getroffen” worden...*Als je in je geboortehoroscoop deze eclips-graad in het 1ste huis hebt, of Zon/Maan staat daar, of je huidige solaar-ascendant valt daarop, dan kan je persoonlijk getroffen worden door deze eclips; ook al is het kort op de bal gespeeld: beetje voorzichtig zijn dan, dus, morgen! :-D
Sta mij toe, in een volgende aflevering, dit misschien na te kijken voor een paar prominente Belgische figuren...

Egypte: de republiek, en profecties

Napoleon bij sfinx
Na een paar uitgebreide mails met betrekking op de Egyptische actualiteit in de Astrological Merlin-yahoogroep, vond ik het haast unfair, deze illustratie van traditionele mundaan-astrologie en -technieken, niet op deze/mijn plek te publiceren.
Lees en leer…

Strict klassieke benadering ware duiding van de
Grote Conjunctie (van Jupiter en Saturnus) voorafgaand aan de stichting van de Egyptische Repbuliek, maar omdat de “geboorte-horoscoop” van Egypte (18 juni 1953) nauwkeurig gekend is, lichten we deze even door:
Egypte Rep
Met 29į Aries rijzend, staat Mirach (Andromeda-nevel) op de ascendant. Manilius’ beschrijving van de aard van deze vaste ster, is bijna griezelig in termen van de actualiteit. Zou transit-Neptunus dit via sextiel misschien activeren?
"The man whose birth coincides with the rising of Andromeda from the sea will prove merciless, a dispenser of punishment, a warder of dungeon dire; he will stand arrogantly by while the mothers of wretched prisoners lie prostrate on his threshold, and the fathers wait all night to catch the last kisses of their sons and receive into their inmost being the dying breath. From the same constellation comes the figure of the executioner, ready to take money for a speedy death and the rites of a funeral pyre, for him execution means profit, and oft will he bare his axe; in short, he is a man who could have looked unmoved on Andromeda herself fettered to the rock. Governor of the imprisoned he occasionally becomes a fellow convict, chained to criminals so as to save them for execution." [Manilius, Astronomica, 1st century A.D., Book 5, p.351.]
Castor, een vaste ster met sterk Mercuriale aard, ondersteunt Mercurius heer van het 3de huis van communicatie op het IC, via bijna exacte conjunctie, en correspondeert dus met de oppositie tegenover de heersende machten; inderdaad spelen internet en wereldwijde communicatie een grote rol in de huidige veranderingen! En ja, Mars, heer 1, het volk, bougeert een en ander in het 3de huis van communicatie - ook al staat Mars in val. Castor heeft de reputatie zich “goed te gedragen” (dit in tegenstelling tot zijn Koninklijke Tweeling-broer Pollux), en dit wordt ťcht wel heel sterk neergezet door de anti-Moebarak betogers op het Tahrir-plein in CaÔro!
En wordt deze Mars niet versterkt door de nauwe conjunctie met de Zon via antiscion?
(edit: dit is niet geschreven op de AM-groep: Of is dit eerder niet een verbrande Mars, het volk (heer 1) dat machteloos gemaakt wordt door de Koning/regering (Zon)? Toch niet (een antiscion kan niet verbrand worden). How about een mooi (?) vierkant van transit Uranus op dit antiscion, + een verlossende driehoek van transit Neptunus???)

In een modernistische benadering zal de ondermijning van de heersende machten (MC) natuurlijk ook herkenbaar zijn in de oppositie van Uranus met het MC, door gebruik te maken van moderne technologieŽn. Traditioneel gezien staat de oppositie van Uranus met het MC voor chaos en scherpe breuklijnen. Hoe dan ook wordt dit gegeven geactiveerd door Saturnus (heer 10) die via transit hier een scherp vierkant vormt!

Nu we het toch over de regering hebben (Saturnus heer 10): staat conjunct de mistige en verraderlijke Neptunus; beiden conjunct nevel-object
Foramen, wijzend op risico tot blindheid (a: de regering ziet de noden van het volk niet, of verkiest ze te negeren; b: de regering verblindt het volk (of tracht dat althans) door internet te blokkeren).
Egypt+Prof2010
In de Profecties voor het huidige “levensjaar” van de Egyptische Republiek (buitenste cirkel op afbeelding hierboven), staat Saturnus/Neptunus op het radix-IC met Uranus/Mercurius, waarbij Saturnus de Heerser van het Jaar is (de profectie van 2010 is een 10de huis profectie; Steenbok op 10 heeft natuurlijk Saturnus als heerser). Hmmm, het is duidelijk dat de Koninklijke Astrologie in Egypte, vacatures heeft (en waarschijnlijk bijna overal ter wereld :-) ).
De profectie-Maan, aanduider in ‘t algemeen van het volk, en van het land/de oppositie (heer 4), staat conjunct de
oorlogsster Bellatrix: “inquisitive, loquacious, indescreet speech, sarcastic, quarrelsome, many journeys and voyages, domestic disharmony, danger to sight, liable to accidents” (Robson p. 152)
Venus, sterk in eigen teken in het 1ste huis middels verdeling, en in het 2de huis middels teken, is geprofecteerd naar het 10de: “
people to the power!”
Venus heerst radicaal over huis 7: het volk is openlijke vijand, tegenstrever: zeer beschrijvend voor de actualiteit…!
(voor de onderzoekende geest met tijd ter beschikking: wat gebeurde er in Egypte 12/24/36/48 jaar geleden…???)

De geprofecteerde ascendant voor het “levensjaar” van juni 2010 tot juni 2011, op 29į Steenbok, correleert exact met 18 juni 2010; telkens 30į verder tellend (profectie door teken, niet door huis), schuiven we telkens een maand (30 dagen) op in de kalender. Volgens deze werkwijze correspondeert de ruimte tussen 29 Tweeling en 29 Kreeft met de periode van 18 november tot 18 december 2010, en in deze zonde staat de verbrrekende opstandige Uranus/IC/Mercurius combinatie, geactiveerd door prof. Saturnus/Neptunus…
Iemand een idee wat er toen precies aan de hand was?
- 29Kreeft tot 29Leeuw: van 18 dec tot 18 jan, bevat Pluto…
- 29Leeuw tot 29Virgo: van 18 jan tot 18 feb, jawel, segment start met…
Regulus, inderdaad. Vivian Robson schrijft voor deze meest Koninklijke Ster rijzend (via profectie-maand ascendant): “Great Honor and wealth, but violence and trouble, sickness, fevers, acute desease, benefits seldom last, favor of the great, victory over enemies and scandal. The 145th consideration of Bonatti is as follows: “That thou see in Diurnal Nativities whether Cor Leonis be in the Ascendant, that is to say, in the Oriental Line or above it one degree or below it three degrees; or whether it be in the tenth in like degrees, without the Conjunction or Aspect of any of the Fortunes, for this alone signifies that the Native shall be a person of great note and power, too much exalted, and attain to high preferment and honors, although descended from the meanest parents. And, if any of the Fortunes behold that place also, his glory shall be the more increased; but, if the Nativity be nocturnal, his fortune will be somewhat meaner, but not much; but if the Infortunes cast their aspects there it will still be more mean; but if the Fortunes behold it also they will augment the good promised a fourth part, and mitigate the evil as much; yet still, whatever of all this happens, it signifies that the Native shall die an unhappy death; or at least that all his honors, greatness and power shall at last suffer an eclipse and set in a cloud". [Robson*, p.195.]”

En WIE zei er dat astrologie niet werkt, LOL?

Zomer-ingres voor BelgiŽ: beter laat dan nooit!

summer

Inderdaad, binnen een paar weken begint de herfst en moet er weeral een nieuwe kaart berekend en besproken worden, maar - kwestie van continuiteit - wou ik toch de Kreeft-intrede van de Zon nog ff bespreken (ook al is 3/4 er al van "passť"!).
Mijn studie klassieke astrologie brengt in dit opzicht de nodige verwarring mee: ik heb zowel de regels van Masha' Allah als van Abu' Mashar (Albumasar, gelatiniseerd) bekeken en toegepast. Hieronder volgt een overzicht.
Eerst nog de tekening van de Kreeft-intrede:
Be Ingress 0906Mer
(omdat de ascendant van de Ram-ingress in een hoofdteken viel, geldt die kaart algemeen voor het hele jaar, maar specifiek vooral voor de 1ste 3 maanden van het nieuwe jaar; deze Kreeft-ingress is meer specifiek voor de zomer-periode. Maar heel wat gegevens zijn een herhaling van de lente-ingress - zie vroeger...)

Algemeen:
- Kreeft rijzend, Maan heer 1 in het goede 11de huis: gunstig voor het land, voor de bevolking.
- Jupiter, exaltatieheer van Kreeft, in huis 8 en retro: ongunstig (sterfte, maar matig).
- Mars als tripliciteitsheerser van Kreeft, in vernietiging in Stier maar in het goede 11de huis: gemengd positief en negatief
- daghoroscoop (Zon boven de horizon), en Zon vrij van malefics: goed voor het volk.
Welke planeet is heerser van het seizoen? Geen planeet in hoekhuizen; ah: Venus in huis 11 in eigen teken: dat is de heerser. Venus staat essentieel sterk in eigen teken, en accidenteel sterk in huis 11, maar heel erg verzwakt of benadeeld door de haast exacte conjunctie met Mars, die in Stier natuurlijk in zijn vernietiging staat en dan uitgesproken als malefic werk.
De heerser geeft het volk algemeen weer, en omdat Mars heer 10 is in deze ingress, vertegenwoordigt hij de koning, of de regering (beste optie: de regering; de koning wordt dan aangeduid door zijn natuurlijke significator: de Zon). De duiding wordt dan:
- volk botst op (besluiten van) de regering, die in slechte conditie verkeert...
- koning/regering krijgt appreciatie van het volk...
- volk overwint koning/regering (Venus gaat namelijk Mars voorbijsteken en er van weglopen)...
Misschien kan dit betrokken worden op de problematiek rond de Oosterweelverbinding, met de Lange Wapperbrug of het tunnel-alternatief in Antwerpen?
Zon (koning) in 12: de koning verzwakt, verliest sterkte.
Saturnus driehoek Venus: vrienden worden vijanden; vrienden verhinderen vijanden; de "koning" krijgt het volk tťgen zich.
Venus in Stier/Aarde/zuid; het zuiden van het land vaart wel, "joy and merriment", maar wordt geconfronteerd met tegenslag!

Kunst en vermaak floreren in het zuiden (Venus aarde), maar ...vermaak en vrouwen veroorzaken schade!
(omdat Brussel natuurlijk ook de hoofdstad van Europa is, kunnen/moeten deze duidingen ook betrokken worden ůp Europa! En dan is hierin bv. Berlusconi herkenbaar...)

Specifiek:
Saturnus in Maagd:
antikiteiten (antiquiteiten :-), religieuzen, landbouwers, ouderlingen: floreren (Saturnus driehoek Venus) maar worden evengoed vernietigd (Sat. driehoek Mars).
De rijken worden rijker, de rijken gaan teloor (aspect van Saturnus met Venus, en met Mars, komt altijd terug...),
Armen worden rijk. Rijken worden arm.
Magnaten floreren; magnaten gaan ten onder.
Saturnus in Virgo en occidentaal: koorts-epidemieŽn.
Saturnus noordelijke latitude: gunstige winden; goed voor oogst en zaad.

Jupiter in Waterman:
nobelen, rechters, bischoppen, consuls, religieuze personen, goede burgers: worden belemmerd, ondervinden moeilijkheden (Jove retro in 8).
Hogere klasse en rijkaards worden (maatschappelijk) neergesmeten, hun bezittingen verpieteren, en dit bij uitstek in Aquarius-steden: Hamburg, Bremen, Montserrat, Pissaurum, Trent, Ingolstadt (Christian Astrology p. 99); mensen vertellen niet de waarheid in openlijke mededelingen (Jupiter in menselijk teken Waterman).
Jupiter in Lucht-teken: weinig regen, bederf van lucht en wind. Veel donder en bliksem (Jupiter zuidelijke latitude).

NMK in Waterman:
sterfte onder wetsdokters, rechters, religieuze secteleden/leiders.
ZMK in Leeuw:
aardvebingen (!), toename van water (?), slecht voor bomen, vernietiging van oogsten.

Mars in Stier:
militaire raadsheren, adviseurs van de Koning/regering: plotse sterfte; veel beperkingen door ziekte, zware koortsen.
Talrijke verbreking van wegen (wegenwerken?), bloedvergieten, ongelukken met vuur, droogte in rivierenl
Vernietiging van bomen en oogsten door droogte; sterke (zuidelijke) winden.
Nadelig voor vee.

Zon in Kreeft/12:
de rijken, de machtigen, magnaten en eerbare personen worden alle verhinderd, belemmerd, gefnuikt; elk wordt bezocht met gebrekkigheid.
Waterdieren/wezens ondervinden moeilijkheden.

Venus Stier/11, conjunct Mars, driehoek Saturnus:
huwbare vrouwen hebben tegenslag en/of worden verhinderd.
Zaadvorming in de natuur ondervindt hindernissen.

Mercurius Tweelingen/11:
auteurs, media, zaken, onderwijs: sterk en groeiend!

Maan Tweelingen/11 (hr 1):
het volk en ambassadeurs floreren!

Varia:
- gematigde hoeveelheid regen (Mars Stier)
- donkere luchten, aardbevingen, hongersnood (Saturnus)
- obstructie en verhinderingen in huizen van openbare spraak (wets- en rechts-instanties); misdadigers floreren; dienders/bedienden blijken nutteloos (Mercurus hr 3, 12 conjunct Aldebaran).
- verhindering, destructie (?) vanhet volk (Maan hr1 conjunct Aldebaran).
- dienaars niet productief voor heersers; gewone mensen, edelen, wijze mensen, magnaten, ... allen worden bekritiseerd... (Mercurius hr 12).

...

Tja... Inderdaad zet zich de trend van de Ram-ingress een beetje voort, en heel herkenbaar in actualiteit...

Watch this space for a autumn-update, coming real soon!

De Totale Zonne-eclips van 22/7/09

Op de valreep, voor morgenvroeg (4u34 onze tijd) de Maan het langst van deze hele eeuw de Zon volledig zal verduisteren, een woordje uitleg over eclipsen algemeen en deze in het bijzonder.
PBrTriomfDood
Zoals je op deze afbeelding kan zien ("De Triomf van de Dood", van Pieter Breughel), is het menens!
:-)
Ziehier de horoscoop van de eclips voor Brussel, samen met de Cancer-ingress voor BelgiŽ:

Be Ingress 2009-2 + SE
En hier (met dank aan Nasa-eclips site!), de landen waar de eclips zichtbaar zal zijn van India over China en Japan tot op eilanden in de Stille Oceaan:
TSE2009globe1a
Die zichtbaarheid is niet onbelangrijk, want volgens de Oude Meesters heeft een eclips enkel of vooral effect daar waar ze zichtbaar is (en zich dus boven de horizon bevindt).
Voorts heeft een eclips impact op die landen, streken, gebieden, die onder het teken vallen waarin de eclips gebeurt. In casu: Kreeft. Welke landen vallen daaronder? Schotland, Holland, Afrika, Venetie, Genua, Amsterdam, York.
En ook: in die landen waarvan de horoscoop, of de horoscoop van de leider van het land, zijn ascendant, MC, of ťťn van de Lichten, in het eclips-teken heeft staan (hoe dichter bij de exacte graad van de eclips, hoe sterker het effect).
En als je als "privť-persoon" je Asc/MC/Zon of Maan op die graad hebt, dan weet je er ook van : - D
Als, zoals in ons geval (voor Be), de eclips onder de horizon maar al in het 1ste huis valt, dan delen we ook - zij het enigszins afgezwakt - in de gevolgen/impact.
Vaste sterren van hogere orde (hťlder) op de voorlopende Hoek, bepalen mee de kwaliteit of de eigenschappen van de eclips. Voor Be is dat dus de ascendant, en die staat conjunct Sirius, de helderste ster aan de hemel, volgens Ptolemaeus van Jupiter-Mars karakter (Procyon, alfa-canis minor) staat ruim conjunct de eclipsgraad zelf). Dat geeft een joviale/martiale kwaliteit aan de effecten van deze eclips: groei, overvloed, (te) veel van alles, en hitte, ruzie, gestook, onmin, ondoordachte daden.
De effecten zullen zich zoveel jaren manifesteren, als het aantal uren dat de eclips (van begin tot einde) duurt (en da's lang, in dit geval). Omdat de eclips voor Be in het 1ste huis valt, mogen we het begin en de meest ernstige manifestaties verwachten in de maanden volgende op de 4de maand na de eclips zelf, dus vanaf eind november.
Zoals je hierboven kan zien, heeft de Kreeft-ingress voor Be een Kreeft-ascendant; what 's even more important, de Lente- of Ram-ingress (zie vroeger in deze reeks artikelen) heeft een asc-graad die vrij dicht bij de eclipsgraad valt. En ook de ascendant van Van Rompuy's inzwering (VR I), valt halverwege Kreeft. Genoeg factoren dus om in mindere mate de effecten van deze eclips te bestuderen, ook al is ze bij ons onzichtbaar...

Wat doet deze eclips? Omdat Kreeft een waterteken is, wordt het "water" en zijn bewoners, getroffen. Dus problemen voor (oceaan)vissen en andere wezens; gevaar voor navigatie, en (lange) zeereizen; rivieren drogen uit; maag- en spijsverteringsaandoeningen veroorzaken slepende ziektes, voerend tot uittering (consumption) bij de gewone man/vrouw; de oogst van granen en fruit krimpt; de kwaliteit van de lucht wordt bezwaard. Overstromingen (vooral in kustgebieden) doen zich voor.
Politiek/maatschappelijk: politieke verschuivingen, schending van verdragen en overeenkomsten, gewapende opstand en oproep tot oorlog, bedrog in hogere kringen (niet beperkt tot de politiek :- )

Het 3de decanaat van Kreeft, waarin deze eclips valt, verwijst specifiek naar het uitbreken van de "pocs" bij de bevolking van Kreeft-gevoelige landen... (de eclips is zichtbaar in enkele heel dicht bevolkte gebieden zoals noord India en zuid-china...)...

Voor zover mijn totnutoe zťťr beperkte kennis over eclipsen reikt, mogen we evenwel voor Be eindigen op een positievere noot: als Jupiter de heerser over de eclips is (wegens geŽxalteerd en in term op 13de į van Kreeft), wordt alles min of meer ten goede gekeerd (al is dat met een zwak positieve Jupiter in Waterman, nauw conjunct Neptunus, een dubbeltje op zijn kant).

Ondertussen: geniet van de zomer!

Ram-ingress voor Brussel, 2009.

Milletspring(lente, Millet)

Nu het astrologische nieuwe jaar begonnen is (Zon op de 1ste minuut van Ram binnengelopen), wordt het hoog tijd om met de horoscoop hiervan (berekend voor Brussel) te kijken wat de nabije toekomst in petto heeft - althans volgens de klassieke mundaan-astrologie (gebruikte tekstbron: Flores Albumasaris, vertaald door Dr. Benjamin Dykes). Nog even benadrukken: de onderstaande duiding is geen "persoonlijke interpretatie" van planeet/teken/huis combinaties, maar een vertaling van wat de klassieke auteurs in grote concordantie hierover voorschreven.
Het wordt een astro-intensief jaar: Kreeft-ascendant rijst in de ingress-kaart, wat betekent dat deze invloed slechts (of vooral) voor het 1ste kwartaal van dit jaar geldt, of liever, voor de lente. Hier volgen met andere woorden te zijner tijd nog de ingress-kaarten voor de Zomer, Herfst en Winter!
ingress Be 0903
Eerst moeten we zoeken naar de "Lord of the Year"; in deze ingress is die onmiddellijk en moeiteloos gevonden: Zon in Ram, in huis 10.
Sterk, want geŽxalteerd, en hoog aan de hemel. Het gaat goed met de Koning/Premier, danku. Hij heeft succes en streeft nobele dingen na, en vooral in de oostelijke gebieden wordt dat erg gewaardeerd. Zijn soldaten vechten een goede strijd. Of anders verwoord: binnen de regering doen de premier en zijn ministers hun best om goeie dingen te verwezenlijken, wat met de electorale koorts die al volop toeslaat, natuurlijk stemmen moet opbrengen (Zon in 10, conjunct MC: de positie van "eer en aanzien").
Jammer dat Jupiter heer 10 in Waterman-8, en Venus retrograde in Ram-10, een sterk, ...euh ...genuanceerd beeld geven...
Jupiter vertegenwoordigt als heer 10 nl. de regering, en staat peregrien (dus zonder essentiŽle waardigheid) in Waterman, in het 8ste huis van angsten, zorgen, schulden, gelden van anderen. Weinig of geen speelruimte, met andere woorden. Het "menselijke" teken Waterman brengt volgende betekenis mee (in deze mundaan-context): neergang van regering, van edelen en rijken, door foute handelingen en wanbeheer (!!!).
Ook godsdienst, justitie en hoger onderwijs (Jupiter is ook hr 9) en gezondheidszorg en arbeidsmarkt (Boogschutter op 6) gaan er op achteruit, worden beperkt en bemoeilijkt.
Via antiscion staat Jupiter conjunct Lucida Lancis (de Zuidelijke Schaal, of nog: Zuben Algenubi). Albumasar schrijft: onheil en vernietiging treft koningen, edelen, de rijken, en datgene wat zij beheren en vertegenwoordigen. Jaloezie en rivaliteit verzwakt hun posities en hun werken; omkoperij en aanklachten doen het respect voor hun "koninkrijken" verzwinden. Vile people will be made greater than them: verfoeilijke personen zullen hogerop komen dan zij... (oh nee, toch niet nva of ldd..., laat staan vb! of Leterme! (oeps, da 's een persoonlijke invulling, natuurlijk : - ) maar je kan ook nog 's naar zijn radix kijken, vroeger gepubliceerd in deze gangen...).
Met betrekking tot justitie en religie (Jupiter hr 9) betekent dit ook slecht nieuws; ook buitenlandse missies of zelfs gewoon verre buitenlandse reizen leiden tot strijd en verhindering, vernietiging.
En als heerser van het 6de huis geeft deze connectie aan: schade voor viervoeters, ambtenaren en soldaten, werkvolk/nemers. Buikproblemen.

Maar..., hoe gaat het met het land zelf, en de bevolking? (de Mensen?)
Deze worden vertegenwoordigd door hr 1, en dat is de Maan, in vernietiging in Steenbok, en "disjunct" in huis 6 van ziekte en zorg en werk. Verkeren in slechte conditie, dus. Gezondheidsproblemen en/of moeilijkheden gewoon vanuit het leven, of in verband met officiŽle dienstverleningen, maken het leven onaangenaam.
Zuidelijke knoop in huis 1 bevestigt het signaal van moeilijkheden, achteruitgang, problemen.
Het land en het volk (Maan heer 1) wordt gegijzeld door Saturnus, heerser van Steenbok.
Saturnus staat retrograde en peregrien in Maagd, in huis 3. Samen met Mercurius heer 3 in val en vernietiging in 9, levert dat volgend beeld: bank/post/verkeer/media/onderwijs/... verslechteren in hun werking, wellicht wegens te hoog gegrepen doelen; in plaats van successen zijn teleurstellingen hier de regel.
De rijken worden arm, de armen sterven, vermogens slinken. Maagden lijden aan langdurige ziektes. Oeps... Saturnus in Virgo, Maan en hr 1 in 6, ZMK in 1: misschien liever toch maar geen Baarmoederhalskanker-vaccin voor jonge vrouwen/meisjes? (lees er de controverse over vaccins maar op na, op internet...). Ook Mars heer 5 (plezier, kinderen, seks,...) conjunct Fomalhaut, wijst op seksuele problemen en aandoeningen van buik en geslachtsorganen; Venus retro in vernietiging in Ram: slecht voor vrouwen...
Bomen hebben te lijden van parasieten, land- en mijnbouw gaan achteruit; rijken, religieuzen, landbouwers en ouderlingen treffen het niet zo goed dit seizoen... Er zou zelfs gevaar zijn voor huizen/domeinen/steden door aardbevingen! Misschien moeten we dat voor BelgiŽ toch wel overdrachtelijk begrijpen... Alhoewel: de zuidelijke MK in Leew wijst ook op gevaar van: aardbevingen, vloeden, vernietiging van bomenbestand, vernietiging van oogst...!
De retrograde stand van Saturnus betekent volgens de klassieke mundaan-leer dat de "koning" (letterlijk of figuurlijk: Albert II, dan wel premier H. Van Rompuy) bevreesd is voor zijn vijanden, en hun groeiende macht...
Dat Saturnus conjunct Denebola staat is dan weer te vertalen als een aanwijzing voor afflicties bij vrouwen en kinderen (vaccin?), en verlies door bedienden en/of dieven met betrekking tot het buitenland en uitstaande schulden.
Om ff voort te gaan met de impact van Vaste Sterren: Procyon op de ascendant wijst op verspilling en ruÔnering door bedrog, ruzies, en achteruitgang van handel door foute (acties van) werknemers.

Nochthans, nogtans, nochtans, is de Zon als heerser van het 2de huis, zo sterk geplaatst in Ram-10, een positief signaal met betrekking tot bezit/financies/koopkracht van de mensen: na neergang, volgt snelle opgang!

Niet zo voor rechters, magistraten, advocaten: sterfte onder hun gelederen (noordelijke MK in Waterman); gerecht en religie worden ondermijnd door geheime vijanden (Mercurius heer 12 in val en vernietiging in 9), of door pers, onderwijs, media (Mercurius heer 3).

Zo, dat belooft een spannende lente te worden! Een aantal zaken zijn uiteraard al herkenbaar, zoals de problemen met justitie, scheiding der machten, en uiteraard de wereldwijde financiele crisis.
Let 's wait and see hoe dit alles evolueert, en kijk uit naar de volgende "aflevering" !

De Belgische FinancieŽn

goldchest
Na Fortis en Dexia en ING komt ook nog KBC aankloppen bij de staatskas? Dat gaf aanleiding tot een persoonlijke/onpersoonlijke vraag: hoe evolueren de financies van BelgiŽ?
Zo ziet de uurhoek eruit:
financies be
Hoe evolueert de financiŽle situatie in/voor BelgiŽ ?

In de nasleep van alle recente crisissen en tussenbeidekomsten of ingrepen van de regering/staatskas, vond ik het wel interessant heel concreet bovenstaande vraag te stellen.
Saturnus is in deze uurhoek zowel heerser van 10 en 11, als van 12: regering, financies van de regering, en communicatie van de regering, vormen een pot nat. Dat de communicatie(s) van de regering (3de van 10) (altijd) samenvalt met het oorspronkelijk 12de huis van de uurhoek (om het even welke) is misschien totaal betekenisloos in termen van astrologisch-horoscopische constructie, maar evengoed misschien een oorverdovend duidelijk signaal “des Hemels” om ons toch maar niet te laten inpakken of om de tuin leiden, door die regerings-mededelingen... (hehe)
Dat gezegd zijnde: Saturnus is dus aanduider van de nationale financies (het budget en de middelen waar de regering over beschikt: huis 11). Saturnus staat een beetje zwak en ziek te wezen in het 6de huis van pech en tegenslag, en op 18į Virgo nťt niet peregrien wegens in eigen term. Ergo: veel slagkracht of vitaliteit zit er niet meer in, en de bevolking zal ‘r niet al te veel van profiteren (Saturnus in 6 maakt geen Ptolemaeisch aspect met de ascendant, Saturnus kan de asc. niet zien).
Jupiter (de planeet van Overvloed!) in zijn val in Steenbok, op minder dan 5 graden van cusp 11, werkt Ūn dat 11de huis zonder veel goeds te kunnen doen, hij staat immers gedebiliteerd of ernstig beperkt...
Ook de aspecten zijn heel beschrijvend: Saturnus hr 11, het geld van de natie, heeft net een oppositie gemaakt met het gelukspunt (Dame Fortuna heeft de staatskas net verlaten); Saturnus gaat heel snel opposiet Uranus staan (scherp aspect, Uranus mag meespelen) (kijk maar uit naar een onverwachte wending, stijlbreuk, vernieuwing of radicale verandering die - aangezien Uranus vanuit 12 werkt - niet echt begeestering wekt!). Jupiter gaat Saturnus nog via een driehoek-aspect raken, en alhoewel Jupiter, hr 8 en 9, van Saturnus houdt (Jupiter in Steenbok!), kan Saturnus zelf er niet veel mee aanvangen (Saturnus in Maagd ontvangt Jupiter in zijn Vernietiging). Eťn graad moet Saturnus nog opschuiven (of iets minder, want Uranus loopt achteruit), dus binnen iets minder dan 1 week/maand vanaf 26 oktober 2008, moeten we weten wat dit inhoudt!

Wat “De Mensen” betreft: hun/ons geld wordt aangeduid Mercurius als heer 2 (ook al is dit geen mundaan-horoscoop, de vraag is gesteld vanuit een perceptie: ik = Belg = volk = de mens = Flamand of Waal, dus ik identificeer mezelf even met het Belgisge Vollek. Hehehe.
Mercurius is tegelijkertijd ook hr 3: het bankwezen! Ondanks de injectie van stataal kapitaal (Mercurius heeft net vierkant (auw, pijnlijk, dat aspect!) Jupiter in huis 11 gestaan), gaat het de foute kant op. Drie redenen.
1) Mercurius, hemel-objectief bekeken, “valt weg in de Duisternis”: Mercurius staat in de uurhoek nog nťt boven de westelijke einder, maar gaat heel snel onder die einder verdwijnen, onzichtbaar worden, Hades’ wereld betreden...
2) Mercurius op 16į Libra, is net de “Via Combusta” binnengelopen: kritisch, onvoorspelbaar, grillig gedrag/verloop...
3) Mercurius, peregrien (zonder essentiŽle waardigheid op zijn positie), maakt geen aspecten meer voor hij het volgend teken binnenloopt: “no action”, plat, leeg, nada.

Voor de “new-agers” onder ons: zuidelijke maansknoop op cusp 6, noordelijke maansknoop op cusp 12: vertrouw op de loop der omstandigheden, laat los die pogingen tot controle en beheer! (en voor de “die-hards” van onze westerse monetaire cultuur: geef alle hoop op! : - )

Obama volgende president?


franz_1

Tijdens het seminarie Traditionele Astrologie in ZŁrich, juni jl., stelde een Italiaanse collega (dank je, Alessandra!) volgende vraag als voorbeeld:
zal Obama het presidentschap winnen?
De vraag was gesteld op 29 feb. 2008, om 10:00, te Como (It.).

Obama

Wanneer een vraag gesteld wordt mbt iemand die je niet persoonlijk kent, wordt die aangeduid door het 7de huis ("any old person..."), of door het 1ste huis indien er sprake is van "ploegvorming", of een soort "wij-gevoel". Omdat Obama Alessandra's favoriet is, had ze deze benadering gebruikt en was verontrust door de aanwezigheid van Algol (26į Stier) op de ascendant: deze ster heeft immers de betekenis van "het hoofd verliezen"!
John Frawley, onze leraar, was vrij sceptisch over deze benaderingswijze van zich te identificeren met een buitenlandse presidentskandidaat. Misschien dat het voor-onderstelde "wij-gevoel" wel aanwezig zou zijn bij bv een zwarte die in een ander land woont dan de VSA: dan kan wel echt sprake zijn van zo'n een-gevoel.
Dan stelt zich vervolgens het probleem: waar, in de uurhoek, localiseer je het presidentschap van de VS?
Omdat de VS streven naar absolute wereldheerschappij, zou je radicaal huis 10 kunnen nemen: (universeel) leiderschap. Maar Bush, de huidige president, is blank (Saturnus heer 10: zwart persoon...). De nieuwe president als "tegenstrever" in huis 4 tegenover 10 localiseren, klopt niet met het amerikaanse verkiezingssysteem: Bush moet sowieso na 2 termijnen aftreden. Aanduider van de nieuwe, volgende president zou dan de heerser van het 2de teken in 10 zijn, maar er is geen 2de teken in 10 (11 begint ook nog in Waterman). Saturnus heer 10 staat wel retrograde: de actuele heerser trekt zich terug...
Alternatieve benadering: "wat doet het electoraat?" Maw: de kiezers, wat doen die? De kiezers, dat is het publiek, dat is de Maan in een uurhoek. Wat doet de Maan? De Maan appliceert op Mercurius. Wat is Mercurius? Of liever: wie is Mercurius? Mercurius staat voor jonge mensen, slanke mensen, welbespraakte mensen. En daar Mercurius in Waterman staat, verwijst hij ook naar een zwarte. Aha!
Mercurius zelf appliceert op Venus; dat zou de oorspronkelijke combo Hillary-Obama kunnen zijn, of gewoon Obama en zijn echtgenote.
Nu heeft de Maan in Boogschutter absoluut geen affiniteit met Mercurius, integendeel: elke planeet in Boogschutter ontvangt Mercurius in vernietiging! Maar bij dit soort vragen (wie wint?) spelen recepties minder belang: de 1st geaspecteerde planeet ontvangt de "prijs"...
De meest voor de hand liggende en "technisch" correcte benadering evenwel, wijst naar radicaal huis 6: dat is immers het 10de (koningschap) van het 9de (buitenland). Het presidentschap van de VS wordt dan aangeduid door Venus. En Mercurius (die jonge gekleurde man) appliceert rechtstreeks op Venus. En/of de Maan (het volk) brengt het Licht over van Mercurius naar Venus.
Dus: Obama wint.
In november weten we of deze uurhoek correct geÔnterpreteerd werd!