Blijft Leterme aan of niet?

Leterme

Oei! Dat doet pijn!
...
Waarover gaat het? Per 18/12/08 komt premier Leterme in discrediet, in verband met inmenging in rechtsgang, met betrekking tot de "Fortis-kwestie".
Er zouden manipulatieve contacten geweest zijn tussen de hoge regeringsfunctionarissen (Leterme is niet alleen) en de Hogere Gerechtelijke Instanties, om verdicten in een voor de regering(spartij) gunstige(r) richting te sturen.Ondanks een ondersteuning van de regeringspartijen voor de premier, eerder op de dag, is de recent gepubliceerde informatie van die aard dat Leterme's positie mogelijk onhoudbaar zal blijken, en hij misschien moet aftreden...
Dat noopte, na het nieuws van 17u, tot een uurhoek:

Leterme blijven 081218?
Blijft Leterme aan of niet?
Leterme blijven 081218?
Heel toepasselijk voor deze vraagstelling, word ik als vrager weergegeven door de Maan, heerser van Kreeft Ascendant: de Maan symboliseert immers ook het "publiek", het "volk", en in deze bevraging kan ik mij prima vereenzelvigen met het Belgische Volk! (hm, denk ik toch)
De Maan staat in Maagd, een teken waarin Jupiter in Vernietiging ontvangen wordt. Wie/wat is Jupiter? Jupiter is heer 10 (Vissen op MC), dus: het Opperhoofd, de Regering, de Koning, en in deze vraag-context natuurlijk: de premier: Yves Leterme. Ergo: het volk is niet opgezet met Leterme, moet niet weten van Leterme (oei, misschien komt hier toch een beetje een persoonlijke visie aan de oppervlakte, Maan als hr 1 duidt immers ook myself als querent, vraagsteller, aan...).
Maar de Maan als natuurlijke aanduider van "De Mensen" (!) brengt Leterme op een of andere manier dus schade toe!
Hoe zit het met de Premier zelf? Jupiter heer 10, staat in Steenbok, in zijn Val. Auch! Ai! Dat doet pijn!
En, ook al is Jupiter via secundaire beweging onderweg om van Steenbok, het teken van zijn Val, over te stappen naar Waterman, waar Jupiter neutraal staat, in primaire beweging is Jupiter onstuitbaar bezig te zakken naar de westelijke einder, om onder te gaan en uit het zicht te verdwijnen...
In de context van deze vraag is dat natuurlijk heel relevant en beschrijvend: de premier is niet alleen "gevallen" (gedaald in waarde-bepaling), hij "gaat" ook nog 's "onder". Lees: hij verdwijnt van het "schouwtoneel".
Jupiter moet nog ongeveer 11 graden afleggen voor hij onder de westelijke kiem verdwijnt: 11 tijdseenheden. Met Jupiter in een Cardinaal teken en hoekhuis, moeten we kiezen voor een gemiddelde tijdseenheid (uren/dagen/weken), dus: dagen, of gezien de urgentie van de situatie: misschien toch uren.
M.a.w.: binnen 11 uren of dagen zou Premier Leterme kunnen/moeten aftreden.

Time will show...