geneeskunde - gezondheid

Angelina Jolie in het nieuws

Angelina Jolie: zinvolle ingreep of zelf-sabotage?

martyrstagatha


Hoe en waarom kennen we Angelina Jolie? Omwille van haar schoonheid (Venus exact conjunct Ascendant) en familiale situatie (Kreeft rijzend), welke voluit via haar film-acteren en media-aandacht publiek “beschikbaar” zijn (tot op bepaalde hoogte) (Maan heer 1 en dispositor van Venus, conjunct MC).
En uiteraard dus haar “sublieme vrouwelijkheid” (Venus conjunct Asc-Kreeft, Maan op 10). Wow!


Angleina Jolie rad


Momenteel staat ze wereldwijd in de belangstelling door haar open communicatie rondom de dubbele mastectomie die ze heeft laten uitvoeren. Dit vinden we treffend terug in de hellenistische techniek van profecties:
Met 37 jaar leeftijd beleeft Angelina Jolie nog steeds een 2de huis/teken profectie-jaar (voor profecties geef ik de voorkeur aan
whole sign-houses - WHS).
Dat maakt dat de Zon als heerser van het teken Leeuw op huis 2 (en dat tot haar spoedig volgende verjaardag), de
Heerser van het Jaar is: de planeet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de “jaar-taken”.
Wat brengt dit op de voorgrond voor dit nu nog lopende levensjaar, wat staat er op dat jaar-programma?
- Zon heer 2: financies, bestaansmiddelen, voeding.
- Zon in WSH 12: hospitalisatie, eenzaamheid, verborgen vijanden, zelf-sabotage.
- Zon geprofecteerd naar 1ste huis/ascendant: het lichaam, de vitaliteit.


Angelina Jolie rad+prof37


Een mogelijke “vertaling” van deze verbanden: welstand en getalenteerdheid (Zon heer 2) voeren, vanuit angst/eenzaamheid/onmacht/zelf-sabotage (Zon in 12), tot manifestatie op lichamelijk vlak, en (her)positionering in het leven (Zon geprofecteerd naar huis 1). Het incarnatieve voertuig (het lichaam, huis 1) wordt belaagd door zware ziekte/hospitalisatie (huis 12), dankzij beschikbare bestaansmiddelen (huis 2).
Alhoewel het 12de huis in moderne, psychologische astrologie vaak als “positief” wordt geduid en in verband gebracht met spiritualiteit, heeft het in oorsprong toch de kwalijke connotatie van “Malus Daeimon”, oftewel
Kwade Geest. Die kan zich manifesteren als “verborgen vijanden”, “onbewuste destructieve patronen”, “zonde”, “zelf-sabotage”. Het roept dan ook vragen op, of deze keuze van Angelina Jolie, zowel ten opzicht van zichzelf, als met betrekking tot het “maatschappelijk veld” (10de huis), er een slimme is geweest, dan wel een verborgen destructief karakter heeft.
We hopen het beste ! (cfr. o.a.: http://www.greenmedinfo.com/blog/did-angelina-jolie-make-mistake-acting-breast-cancer-gene-theory

Het merendeel van deze ingrijpende ingreep speelt zich af in de maand februari, wat met de maand-profecties overeenkomt met radix-10de huis/Ram. Heel astro-logisch valt de hier aangeduide periode (van 4 februari tot 4 maart) onder de heerschappij van Mars, d aanduider van “het Mes, de chirurg, de invasieve ingreep”. Mars is effectief ook “beschikker” over het lichaam (Maan heer 1, in Ram, n conjunct Mars), en ook over Jupiter, die als heer 6 ziekte en pech vertegenwoordigt.
We hadden knnen verwachten dat dit ook ten tijde van de ingreep, publiek bekend gemaakt zou worden (Mars heerst ook over het MC (datgene waarvoor men bekend is) in Ram), maar het was dus wachten tot mei, toen de maand-profecties in het 1ste huis aankwamen: 1ste huis het lichaam; Maan heer 1 in Ram/10, de ingreep + publieke bekendheid).

En, laat dit duidelijk zijn: AJ is een moedige, strijdlustige vrouw (Mars in Ram op 10), die “er voor gaat”. Enkel de toekomst kan uitwijzen of dit - weerom: zowel persoonlijk als collectief - een goede strategie vertegenwoordigt.

Jongen of meisje ???

the-pregnant-woman-la-donna-gravida-1507.jpg!Blog_

Ha! Ja, we hebben een nieuwe regering…
Ja, de winter is begonnen (kalendergewijs dan toch, in temperatuur nog niet te merken!)…
Daarover volgen later nog astrologische mijmeringen o.i.d.

Maar -
naast mijn allerbeste wensen voor alle lezers van deze artikelen, voor het aanstormende nieuwe jaar 2012 -, is het mijn verlangen om na lange (radio)stilte toch dit jaar nog een interessante uurhoek te delen. Het onderwerp is “des levens” zelve: een goede vriend die weerom vader wordt, vroeg “of het een jongen of een meisje zal zijn…” Zeg nu zelf, is er een leuker onderwerp om het nieuwe jaar voor te bereiden dan dit?

Vraag werd gesteld op 23/12/11, om 10u12, in Waasmunster. Dat genereert deze kaart:


jongenofmeisje


Volgens William Lilly (
Christian Astrology, p. 230) moet je naar volgende factoren kijken om het geslacht van een ongeboren baby te bepalen:
1) rijzend teken
2) tekenpositie van heer 1
3) teken op cusp 5 (van kinderen)
4) teken van heer 5
Uiteraard draait het hier om de polariteit (of het “geslacht”) van de betrokken tekens! Ram is +, Stier is -, enz, heel de cirkel rond...
Je telt het aantal plussen en minnen bij elkaar, en - heel democratisch, bepaalt - nee: beschrijft! - het resultaat het geslacht van de alsnog ongeboren baby.

Toegepast levert dit het volgende op:
1) Steenbok: -
2) Saturnus heer 1 in Weegschaal: +
3) Tweelingen op 5: +
4) Mercurius hr 5 in Boogschutter: +

Resultaat: 3+, 1- >>> mannelijk

And so it proved to be (medical scan as of today)!

EHEC-bacterie: manmade ???

drops_wo

Naar aanleiding van een web-artikel dat ik vandaag toegezonden kreeg over de mogelijkheid (? bewijs!) dat de EHEC-bacterie die Europa nu toch wel een beetje in haar ban houdt, stelde ik de vraag of dit nieuws, dit bericht, de waarheid weerspiegelt...

Dit is de bijhorende uurhoek:
EHEC manmade? 110607

Het gaat erover dat de dodelijke EHEC-bacterie gefabriceerd zou zijn in laboratoria, als een opstap tot het verder vervreemden van de westerling van de natuur, door hem bang te maken voor natuurlijke voeding (: groenten!), en hem/haar dus richting chemie/synthetisch voedsel te sturen (zodat de voedings-[multinationals zoals Monsanto e.v.) mega-winsten kunnen blijven maken!!!

John Frawley schrijft op blz 164 van The Horary Textbook: (Is the rumour true?)
- the angles of the chart should be in fixed signs
- L1, L3, the Moon and the Moon’s dispositor should be in fixed signs and angular houses, or at least in fixed signs and succedent houses

Wat vinden we in deze uurhoek?
- asc fixed: OK
- MC fixed: X (= niet OK)
- L1: Mars in Stier-7: OK, OK
- L3: Saturnus in Libra-11: X, OK
- Maan in Leeuw hoog in ’t zuiden, edoch in vallend huis: OK, X
- dispositor van de Maan: Zon in Gemini-8: X, OK

Dat is 6x OK, en 4x niet-OK, of 6 keer juist, en 4 keer niet juist... Hoe moet je dat nu interpreteren? ’t Is de waarheid, maar slechts voor 60%???

JF schrijft ook nog bij het begin van het hoofdstuk over 3de-huis vragen:
we are looking for testimonies that it (the rumour) is true. If we have fewer or none of these, it will by default, be false. A void of course Moon indicates that nothing comes of it, true or false.

Hebben we hier een afhoudende Maan? Hangt er van af welke definitie je gebruikt!
a) Maan maakt geen aspect meer vanuit het teken waar ze in staat: dan is de Maan hier VOC, er komt niks van.
b) Maan is niet binnen orb van een aspect wanneer zij het volgende teken ingaat: oeh, een scherpe driehoek met Jupiter (in het 6de huis van ziekte), dus niet afhoudend: er komt wat van...

Dieper gravend en de klassieke regels achterlatend, zijn volgende details toch wel heel erg beschrijvend voor de vraagstelling:
- Zuben Elgenubi op de asc: It causes malevolence, obstruction, an unforgiving character, violence, disease, lying, crime, disgrace, and danger of poison.
(Vivian Robson, p. 205)
- Maan conjunct Regulus:
Occult interests, powerful friends, danger from enemies and false friends, gain by speculation, public prominence, great power, honor, wealth, benefits seldom last, violence, trouble and sickness. Make women high spirited and independent.
(VR, p. 196)
- Mercurius op Aldebaran:
Affects the health and domestic affairs, prominence through mercurial (!!!) matters, material gain, and many learned friends.
(VR p. 121)
-
Zon conjunct Rigel:
Bold, courageous, insolent, unruly temper, hasty actions, bloodshed, many enemies, great good fortune, military success.
(VR p198)
- V
enus conjunct Algol (de meest malefice ster aan de hemel):
Of the nature of Saturn and Jupiter. It causes misfortune, violence, decapitation, hanging, electrocution and mob violence, and gives a dogged and violent nature that causes death to the native or others. It is the most evil star in the heavens.
(VR 124)

Als dit al IETS aantoont, is het wel dat de uurhoek gegrond is, radicaal en pertinent!

Wat denk jij ervan?

Nick Vijicic

rebel_an

Naar aanleiding van een artikelen-reeks in De Morgen, vandaag gestart: een onderzoek naar de Doryphory oftewel de “Speerdragers”.
Hiermee worden planeten aangeduid die door hun positie tov de Zon (of de Maan) in de geboortehoroscoop, als baanruimers werken. Niet noodzakelijk om het gemakkelijk te maken, maar wel om geborene te helpen een
station in life, een (maatschappelijke) status te bereiken, die het potentieel van familiale achtergrond en maatschappelijke positie bij geboorte, verre overstijgt. Je kan dit nalezen/opzoeken/bestuderen bij o.a. Ptolemaeus: Tetrabiblos.

Onderwerp van de artikelenreeks is ene Nick Vijicic, geboren zonder armen/handen, en zonder benen/voeten (met uitzondering van een beperkte voet, ter enerzijde aan de romp gehecht). Ondanks zijn zware handicap (een genetisch bepaalde afwijking, waarbij de meeste slachtoffers niet eens een half jaar oud worden), heeft hij zich momenteel, op 27-jarige leeftijd, opgewerkt tot een welzijnswerker op grote schaal. (voor details weze je doorverwezen naar
De Morgen (nee, ik profiteer hier niet van (what a shame :-); je kan ook op youtube.com zoeken)).
Geboortedata (zoals opgegeven door de interviewers in de krant: Melbourne (Australi), 4 dec 1982, 05u00).

Speerdragers voor de Zon zijn di planeten, die rijzen voor de Zon, in hetzelfde teken als de Zon, of in het teken daarvoor. Als de benefics (Venus en Jupiter) een sextiel of driehoek werpen naar die ruimte, of de malefics (Mars en Saturnus) een vierkant of oppositie in dat gebied werpen, dan gelden zij ook als
Doryphory.
In Nick’s kaart staat de Zon op 11 Boogschutter. Dus, alle planeten geplaatst tussen 0 en 11 Sag, of in het teken Schorpioen, zijn Speerdragers voor de Zon. Plus aspecten van male/benefics, die volgens de voorschriften in deze zone vallen, helpen mee.
Follows the chart:
Nick Vijicic


FSLO Uranus op 5 Sag speelt misschien mee, als we hem/het als een planeet beschouwen (ondanks dat ‘ie geen Licht heeft…) en toont misschien de kracht van het ongewone, of bizarre.
Jupiter, knl op de asc, 25 Scorpio, is een mchtige, ontzettend sterke speerdrager door zijn conjunctie met de asc (zowat de krachtigste plaats die een planeet kan innemen, iets waar je “niet aan ontsnapt!”).
Ook Saturnus, helemaal in het begin van Scorpio, in 12, telt mee.
Venus, ook in Boogschutter, maar n de Zon, telt niet mee. Sommigen zouden wel de Maan inrekenen, omdat zij in eigen teken natuurlijk benefic werkt, en vanuit Kreeft-9 een trigoon werpt naar Scorpio.
Saturnus hebben we al; Mars op 24 Cap telt ook niet mee, want zijn vierkant komt in Libra terecht, een teken te ver.
- Uranus: vide supra.
- Jupiter: heil, zegen, gezondheid, overvloed, idealisme: geen karakter zo enthousiast (in verhouding tot de lichamelijke gesteldheid) als bij deze man! Zijn
drive is het uitdragen van een bositieve poodschap: “je kan alles overwinnen, als je maar wil.” Jupiter in Schorpioen: maak van je tegenslag/handicap een voordeel.
- Saturnus: beperking, rem, handicap; langdurige ziekte, eenzaamheid, opsluiting. Wel ja, hij heeft het omgetoverd tot een kracht-factor. De beknotting (Saturnus) van zijn lichaam (Mars heer 1 in Steenbok, beherest door Saturnus), en van zijn beweeglijkheid (Mars in huis 3) is - ondanks de status van
verborgen vijand/langdurige opsluiting (huis 12) tch een helper, een krachtgever… z toepasselijk!
Eventueel de Maan nog meegenomen: Maan hr 9 in 9: tja, hij reist wel de halve (?… de hle!) wereld rond, om zijn boodschap te brengen en mensen te stimuleren...


In moderne interpretatie zou Jupiter zo nauw conjunct de asc toch geen handicap kunnen weergeven? Tenzij je Schorpioen (effectief) interpreteert als de “ontkenner” van wat er in staat…). Mars heer 1 staat verhoogd in Steenbok-3, en 3 is het huis van beweging, van roelatie, het heen-en-weer van alledag. Waar zit dan zijn enorme handicap?
Merk op dat Mars heer 1, aanduider van de persoon, n het “voertuig”, het lichaam, via antiscion zo goed als exact conjunct Uranus staat, de planeet van het ongewone, het verbrekende, de scheiding. Bingo.
Again, saved by tradition :-)
Merk bovendien op dat Zon conjunct
Antares staat (een zr strijdbare ster) en Maan op Castor (weet ook van wanten). Beide LICHTEN, maw, conjunct een Koninklijke Ster: dat gaat niet onopgemerkt voorbij!

Vanuit onze nederige stulp wensen we Nick Vijicic dan ook optimaal succes met zijn missie.

Griepvaccin: een goed idee?

woman deathbed

Is het de komkommertijd? Of zit er meer achter alle heisa van deze (relatief) onschuldige griep-epidemie, meer bepaald een miljardendeal voor de farma-industrie?
Ik kon het niet nalaten deze vraag te stellen, "of het een goed idee is om dit vaccin te nemen?"
Hier is de hemelkaart:
griepvaccen
Ikzelf ben de vraagsteller en wordt dus aangeduid door de ascendant en heer 1. Ascendant op 10 Libra staat conjunct de vaste ster Vindemiatrix: "de Gezondene" (ik heb een roeping :-)
Venus heer 1 staat in het 9de huis van Hogere Kennis en zoeken naar de "Waarheid", op de Koninklijke lente-ster Aldebaran: Honor through literature, music or art, creative abilities, favorable for health and marriage. [Robson*, p.121.]
Venus heer 1 is natuurlijk ook het lichaam, en de vitaliteit.
Het vaccin, de medicatie dus of "therapie" voor de Mexicaanse griep, wordt volgens de traditionele astrologie weergegeven door huis 10 en heer 10.
In huis 10 staat Mercurius, heer 9 en 12, verbrand door de Zon. Heel toepasselijk: Mercurius' symbool is de staf met de 2 slangen er rond, ht symbool van apothekers en geneeskunde! Maar hier is duidelijk iets mis: hogere kennis (huis 9) en verborgen vijanden (huis 12) vormen een geheel en komen dus als medicatie naar buiten (in 10). Verwrongen en wellicht giftige medicatie, want verbranding door de Zon is een van de ergste afflicties die een planeet kan overkomen!
Saturnus, de algemene aanduider van wijze mensen en geleerden, weegt zwaar op de cusp van het 12de huis van verborgen vijanden: geleerden/dokters/bio-genetische ingenieurs (Saturnus in Maagd) zijn onze verborgen vijanden!
Tot zover de astro-logische ondersteuning van de komplot-theorie rondom de huidige epidemie (nee, beste kritische lezer, dit is geen "moderne" persoonlijke invulling van wat ik in de kaart wil zien, dit is wat elke astroloog die de klassieke regels toepast, uit deze uurhoek mot halen!).
Over naar de vraag zelf: "is het een goed idee om te laten vaccineren?"
Voor het antwoord hierop moeten we kijken naar de relatie tussen het medicijn (Maan heer 10) en het lijf (Venus heer 1). Niet alleen staat de Maan in conflict met het lijf door zijn oppositie met de ascendant/huis 1, maar ...vooral.. is de receptie tussen Maan en Venus heel beschrijvend: Maan in Ram ontvangt Venus in haar Vernietiging! M.a.w.: het vaccin schaadt het lichaam, bevat zoniet dodelijke dan toch deteriorerende factoren voor de gezondheid. Duidelijker kan haast niet.
En om in regel te blijven: dit is allemaal ouwe-wijven praat, bijgeloof en volksverlakkerij. Beste lezer, je mag dit niet onder ogen gekregen hebben alvorens de disclaimer bij het begin van deze site te hebben gelezen!
Dus nogmaals: bij fysiek of ander ongemak: raadpleeg uw dokter of officieel erkend therapeut!
(En: denk voor uzelf na ("keep your brains where they belong: in your head, not in the newspaper or the tv"), verzamel informatie, en blijf gezond.)
Wil je meer details over de huidige en vorige vaccin-ontwikkelingen, check "griep- en andere vaccins" op de linken-pagina. En drink een kalmerende tee voor je gaat slapen, dan.
:-)

Hoe zal onze vakantie in de Pyreneen zijn?

Parque Nacional de Ordessa

Ditmaal geen klassiek schilderij als illustratie, maar een foto van tijdens onze vakantie; deze foto is genomen in het "Parque Nacional de Ordessa y Monte Perdido" in de Aragonese Pyreneen...

Toen we begin dit jaar besloten hadden om onze vakantie eind juni te nemen en naar de Spaanse Pyreneen te trekken (waar ik mijn hart verloren heb (of iets dergelijks :-)) kon ik uiteraard niet laten van daar een uurhoek voor te maken, met als eigenlijke vraag: hoe zal onze vakantie verlopen? We reserveerden een goedkoop hostalletje in Ansa, waar ik voordien al 2 keer geweest was. Aangezien dat mijn laatste visite daar toch al ruim 9 jaar in het verleden ligt, en dit de eerste "wandelvakantie" was die ik met mijn partner zou ondernemen, was ik wel benieuwd...
Hieronder vind je de uurhoek, zoals het hoort berekend voor het moment dat ik me de vraag helder realiseerde en noteerde samen met het tijdstip.

Vakantie Pyrineos

Dit is een "beauty" van een eenvoudige en heldere uurhoek: vakantie in het buitenland valt volgens de UH-regels natuurlijk onder het 9de huis; niet alleen staat hier het gelukspunt, wat al een aanduider is van "geluk" (of in ieder geval weergeeft hoe dierbaar de Spaanse Pyreneen, onze bestemming, mij zijn... Mars die als heer 9 de igenlijke aanduider is van de vakantie, en ook dispositor van het gelukspunt, staat zowel essentieel als accidenteel sterk: in Verhoging in Steenbok, en krachtig in het 5de huis van plezier ende vermaekh!
Conclusie: het zal een prachtige, heerlijke ontspannende plezante vakantie worden.
En zo is het ook gebleken: 100% voor herhaling vatbaar!

Waarom publiceer ik deze uurhoek nu zo "achteraf"? Omdat hij juist de kernachtige eenvoud illustreert van een enkelvoudige simpele vraag!
Ik was namelijk, na die oorspronkelijk gestelde eenvoudige vraag, mezelf gaan verliezen in uitwijdingen die enkel als na-gedachte er bij waren gekomen...
In de 1ste plaats - al was ik echt tevree met die Mars exalte - werd ik een tikkeltje ongerust als ik mijn aanduiders bekeek: Mercurius hr1 voor moi als persoon, en de Maan voor Ich als gevoelswezen (mijn emoties). Want Mercurius staat in deze kaart in Val & Vernietiging in Vissen, opposiet de Asc (oeioeioei!), en de Maan staat op Vindemiatrix, de Vaste Ster geassocieerd met weduwnaars en scheiding (aaiaaiaai). In de 2de plaats: Saturnus hr6 (ziekte) staat in Vernietiging in Leeuw, retrograde in 12 (kan het slchter?) en ik was dus ook nog een beetje bang dat mijn knien (=r Saturnus' symboliek), verstek zouden laten gaan. (Nota: de laatste keer dat ik in de Pyreneen was gaan klimmen/wandelen, heb ik gehuild van de pijn in mijn knien bij het afdalen...) Dus was ik echt wel een "bekke" ongerust!
Edoch, ik heb mij mogen verbazen over het goede verloop: de knie--pijn is minimaal gebleken, gevoelsmatig-emotioneel was de hele trip ...wel, euh, een trip! :-)

Hoe zit dat dan?
Ten eerste: de UH geeft op de oorspronkelijke, eenduidige vraag een hl helder en duidelijk antwoord: schitterend en plezant en genieten. Punt uit.
Ten tweede: ALS je dan toch pers dieper wil gaan graven, kijk dan ook naar lle werkzame verbanden, want...:

- zowel die Maan op Vindemiatrix, als Mercurius heer I, worden bepaald door Venus (Maan in Weegschaal beheerst door Venus, en Mercurius in Vissen in het exaltatie-teken van Venus), EN Venus als beschikker over beide aanduiders, staat zelf verhoogd in Vissen! Het was inderdaad genieten!
- Saturnus hr6 (ziekte, pech, tegenslag) en Zon hr12 (nog meer pech, sabotage) staan beide in Vernietiging EN in wederwijdse - sorry - wederzijdse receptie: not your best of luck... MAAR: hoewel beide een oppositie vormen, wordt deze overbrugd door Jupiter, de Grote Benefic, in eigen teken Boogschutter, hr4 en hr7, die driehoek Saturnus en sextiel Zon staat. En wat bleek: de wisselwerking met hubby (Jupiter als hr7) en resonantie/herinnering aan 't verleden (Jupiter als hr4) hebben er voor gezorgd dat ik mezelf (hr1, Maan) nit geforceerd heb (hr1 in Val/Vernietiging, Maan op Vindemi...).
Nu we tch aan het uitwijden zijn:
- dispositor van Mars hr9 (de vakantie) staat retro n in vernietiging (Saturnus in Leeuw) en in 12... Twaalf is gedraaid 4 van 9 (de verblijfplaats van de vakantie). Ons hostalletje was uiterst betaalbaar, maar de bed-kwaliteit liet wel te wensen over, net als de geluids-isolatie! Vaak werden we om 5u (!) 's morgens al gewekt door logerende arbeiders die naar hun werk moesten vertrekken...
- het eten was fantastisch, en onwaarschijnlijk betaalbaar (en hier vind ik geen UH-aanduiders voor, tenzij Mars hr9 in 5...)
- het weer was: perfect! Je wil niet gaan klimmen (een keer hebben we op minder dan 3 uur tijd meer dan 1000m (=1Km) geklommen!) in een brandende, verschroeiende zon!
Wel, hr9 Mars, staat in het koude en droge teken Steenbok. Oei! Koud & droog? Droog ok, maar koud? Hmmm. Wat voor soort koud en droog? Saturnus dispositor van Mars in Steenbok staat in Leeuw: een heet en droog soort koud en droog :-)
Rele invulling: tijdens onze bergbeklimtochten hebben we kunnen genieten van welgekomen bewolking: af en toe zon, en dan weer schaduw, dat hield de temperaturen draagbaar! Om de andere dag hebben we kunnen profiteren van de zon aan de oever van dan deze dan gene bergrivier. En 1 enkele zware regendag is terug te vinden in de vruchtbare regengod Jupiter die dubbel toenemend driehoek Saturnus hr5 van plesier ende vermaekh staat: het heeft 1 dag, maar dan ook de godganse dag, geregend en gegoten.

Moraal van 't verhaal: KISS (keep it simple, stupid!)

Moet ik die antibiotica nemen?

Gerrit vanHonthorst DeTandarts 1622Gerrit van Hondhorst: De Tandarts, 1622.

8 februari 2007: ik onderga een apex-resectie (waddisda? een apex-resectie is een kaak-operatie, waarbij in het kaakbeen een gaatje (? zeg maar GAT!) gemaakt wordt, om de (ontstoken) tandwortel-top mechanisch te verwijderen). Twee cystes van formaat werden daarbij vewijderd, zodat de onstane kaakbeen-leegte opgevuld moest worden met bot-groei bevorderend materiaal (dure aangelegenheid!).
Dapper als ik ben, had ik besloten de voorgeschreven pijnstiller NIET te nemen (beetje afzien staalt de ziel, e.d. :-) - jammer genoeg wist ik niet dat de "pijnstiller" tegelijkertijd anti-zwelling en ontstekingsremmend werkte. Na een week afzien, en daarop aansluitend telefonisch overleg met de arts, ben ik die "pijnstiller" dan toch maar gaan nemen; maar ik had ook nog een voorschrift voor antibiotica, "voor het geval dat..."
Nu heb ik een instinctieve afkeer tegen antibiotica ("tegen het leven-dinges", letterlijk vertaald) - ook al heeft het mijn leven gered op leeftijd van 6maand oud. Omdat ik een week na het starten van de "pijnstiller-kuur" nog niet helemaal zeker was of het allemaal wel in orde kwam, n ik 's anderendaags naar Fulda vertrok voor een 3-daags congres over klassieke astrologie, stelde ik mezelf de vraag: "heb ik die antibiotica nodig of niet?" (om eventueel mee op congres te nemen).
Bewust als ik op dat ogenblik was, noteerde ik de tijd, schreef de vraag op, en berekende de horoscoop van dat moment, zoals hieronder weergegeven:

AntibioticaNemen
Bij vragen over gezondheid, operaties, therapie etc, gelden de volgende regels: vrager is (natuurlijk ALTIJD) heer 1 en de Maan, behandelende arts is hr 7 (+ natuurlijke aanduider Mars: het "mes"), behandeling, medicatie, therapie e.d. worden in hun geheel weergegeven door het 10de huis. De afloop is terug te vinden in huis 4 (het "einde" van de dingen).
Wat leert deze uurhoek?
Patint (moi) wordt aangeduid door Venus heer 1, en de Maan. Venus staat foeilelijk (niet letterlijk interpreteren!) in vernietiging in Ram, en machteloos in het 12de huis van zelf-sabotage en andere geheime vijanden. Ik verkeer in belabberde conditie en ben bang mezelf te ondergraven. Mede-aanduider Maan staat ook in 12, maar sterk in Stier (in verhoging). ik heb er hoop op en vertrouw op goede afloop, maar ben duidelijk ongerust.
Wat is de oorzaak van mijn slechte conditie of klacht? Venus heer 1 (the body), temperamentsgewijs een koude en vochtige planeet, staat in het hete en droge Vuur-teken Ram: conflict dus! Dit conflict wordt geduid door de heerser van Ram: Mars. Mars, de natuurlijke aanduider van o.a. hitte en ontstekings-aandoeningen, staat in Steenbok, het teken dat relateert aan ...bot: tand en been (en huid en nagels en haar). Oh, toepasselijk!
De (behandelende) arts wordt aangeduid door heer 7 (de "partner" of "contractant" in genezingsprocessen!). En heer 7 is ...dezelfde Mars! Je zou kunnen redeneren dat de arts door zijn operatieve ingreep de slechte conditie veroorzaakt heeft (en dat is eigenlijk hl correct n to the point), maar het toont tegelijkertijd aan dat de arts (gelukkig) bekwaam, competent en kundig is, en impact heeft (Mars staat in verhoging in Steenbok, en krachtig in het 10de huis!).
Mijn "lijf" of mijn fysieke zelf (heer 1: Venus) ontvangt de dokter (heer 7: Mars) in domiciel (Venus staat in Ram beheerst door Mars: ik "onderwerp" mij aan de arts :-).
Mijn gevoelsmatige beleving ht de dokter! (Maan (mes motions) in Stier ontvangt Mars (le sadiste) in vernietiging): geen commentaar, de Hemel spreekt voor zich!

Maar dan de hamvraag, DE eigenlijke vraag: hoe zit het nu met die antibiotica???
Antibiotica-pillen = medicijn = therapie of geneeswijze: heer 10. Steenbok op 10 levert Saturnus als aanduider van de anti-leven-pillen. Ugh, yuk: Saturnus staat in vernietiging in Leeuw, n bovendien ook nog retrograde: die pillen zijn wel heel erg anti-leven! (voor de pillenliefhebbers en "antibiotica heals all"-zeloten: dit zou kunnen aanduiden dat de pillen die ik via de apotheek zou hebben moeten betrekken, een "assemblage-fout" vertoonden of tot een mislukt "lot" hoorden (chuckle, chuckle). Ik hou het erop dat ze gewoon zlegd zijn).
Maareh... hoe reageer IK erop? Op fysiek niveau (waar hebbewet andersover?): SLECHT. Mijn LIJF (Venus in Ram) ontvangt Saturnus (de PILLEN) in val. Nu impliceert "val" als tegendeel van "verhoging" of "exaltatie" altijd wel een "overdrijving"; ergo: mijn gezondheids-streven riskeert een beetje de impact van de antibiotica te overdrijven (was ik een priester, ik exorciseerde antibiotica :-) wat er natuurlijk een beetje "over" is...). Maar de boodschap blijft: de antibiotica is NIET goed voor mijn lijf, ze zal me eerder schade toebrengen dan helpen. Mijn lijf wordt nit geholpen door die medicatie.
Afloop: Pars Fortunae in 4 is rg hoopgevend; de Maan als dispositor van het PF verhoogd in Stier/12: het ziet er nogmaals heel goed uit, alleen is er weinig dat ik zelf kan doen: ik moet loslaten en afwachten, ik kan zelf niet sturen of controleren.

Op publicatie-datum (23-3-2007) ziet het er inderdaad errug goed uit. De pijn is volledig verdwenen, de vuile smaak en vieze geur die ik weeks na de operatie moest ondergaan zijn foetsie. Wel blijft het met netp-bot na-gevulde GAT in mijn kaakbeen nog gevoelig voor druk en aanraking (ochendlijke scheerbeurt...!).Saturnus (bot) staat retrograde, dus er is sprake van "vertraging" mbt bot-toestanden; en de exacte oppositie van Saturnus met Neptunus wijst op hypergevoeligheid mbt bot/tanden/kaak.

Patience, patient. (:-)
Of: "rest assured, my client".

OK.