UPLACE: Komt 't er of komt 't er niet ?

Arcadian Ruins, G. P. Panini


Toen ik in een of andere nieuwsgeving vernam dat een COO “wist” dat Uplace er zonder enige twijfel kwam - ondanks de schandaalsfeer -, rees boven vermelde vraag met onstuitbare dwang mijn bewustzijn binnen, en kon ik niet anders dan hier een uurhoek voor trekken. Ziehier:

150226 Uplace komt er? (nee!)

Uplace is een grOOt project, en valt als bouwwerk/constructie onder de symboliek van het 4de huis (ook een stad binnen een stad is huis 4). We zien onmiddellijk dat er problemen zijn: cusp 4 wordt belaagd door brokkenmaker Saturnus. Saturnus trekt hier een grens, hij zegt “no pasaran”, hij is immers de “Wachter op de Drempel.” En als het geen totale blokkering is, dan voorspelt dit in ieder geval grote moeilijkheden.
Maar duidelijker nog is heer 4, Uplace-constructie zélf: Jupiter, heer 4, in het trotse vuurteken Leeuw, komt goed overeen met het megalomane karakter van dit project! En, Jupiter loopt retrograde, achteruit, wat in beste geval betekent dat Uplace er gewoon niét komt, of in het slechtste geval met héél veel vertraging (achteruitlopen, en dan in een vast teken notabene: dat gaat geen millimeter vooruit!).
Omdat er sowieso heel veel tijd mee gemoeid is, zou je als belanghebbende nog kunnen/durven hopen dat Jupiter uiteindelijk toch weer direct gaat lopen, en het project er tóch alsnog zou komen. Maar kijk wat er dan gebeurt: korte tijd zou het goed kunnen gaan, maar dan verdwijnt Jupiter onvermijdelijk in het 12de huis, én... in het teken van zijn vernietiging (Maagd).
Mercurius, heer 1 én heer 10, gaat dra een dubbel toelopende oppositie maken met Jupiter: zowel het volk als de regering zeggen “nee!”.

Een andere insteek die hier eventueel gebruikt kan worden, is naar heer 11 kijken, omdat het effectief om een “project” gaat (de gebouwen staan er nog niet). Dat lijkt ook wel toepasselijk: de Maan in Tweelingen (vocaal) maakt véél lawaai (sterk in huis 10) en is natuurlijk (even) een zeer “hot” nieuws-item (10). Oorlogszuchtig, ook: Maan conjunct vaste ster Bellatrix (oorlog-voerster). Maar kijk eens wat de Maan, heer 11, verder doet: niets!
Deze Maan is afhoudend, “void of course”, maakt geen enkel majeur aspect voor ze in ’t volgende teken komt - en de Maan in Tweelingen heeft geen kracht, ze staat in het 12de veld van haar eigen teken Kreeft, krachteloos en weggestopt).

Dus: nu reeds afgevoerd, dat project. :-)

Winter-Zonne-Wende Wensen

ice-landscape-schwerinNu de dagen terug beginnen te lengen (en de grootste kou nog moet komen) breng ik u graag reeds mijn beste wensen over!
Wat heeft het laatste jaardeel voor ons in petto? De intrede van de Zon in Steenbok is relevant voor ons omdat de Ram-ingress een Kreeft-ascendant had; het jaar wordt dan beschreven door 4 ingress-horoscopen, telkens bij het begin van elk seizoen.
Hier is de kaart voor de winter:

2013 Cap Ingress


Jupiter, op 17° Kreeft en heerser van huis 10, staat conjunct de ascendant op 20° Kreeft. Die is duidelijk “heerser van het seizoen” want hij heeft hier zijn verhoging of elevatie. Jupiter staat hier exact conjunct de ascendant van de Ram-ingress van dit jaar, dus dat versterkt zijn positie/belang nog eens, en dan is het jammer te moeten zien dat hij retrograde loopt. Ook een (ruim) vierkant met Mars in zijn vernietiging in 4, die (nauw) opposiet Uranus in 10 staat, wijst op moeilijkheden en problemen die erg hectisch en onverwacht kunnen zijn.
Volgens Abu’ Mashar (
Flores Albumasaris, vert. B. Dykes) geeft Jupiter als Heerser en in goede conditie, de verschijning van religie, rust, opkomst van secten, en de navolging van voorschriften van wet en goede werken; rijkdom en goede luim en vreugde voor de rijken, en de gehoorzaamheid van de gewone mensen. En de gewone mensen delen in die vreugde. In slechte conditie het omgekeerde. En dit geldt vooral voor de mensen van/uit het noorden (Jupiter in waterteken).
Da ’s dus een mix: Jupiter staat goed en sterk in verhoging en conjunct de ascendant, maar zijn retrograde stand vermindert zijn “gunsten”, wat hij belooft wordt niet (helemaal) vervuld, of het werkt fout uit of wordt terug genomen.
Bovendien (nog steeds volgens de
Flores Alb.), als Jupiter vierkant Mars staat (en dit is een kwaaie Mars) zal er duidelijk sprake zijn van geschillen, en bezittingen en verwachtingen worden afgepakt.
Het “volk” (Maan, tgl. heer 1) is bezorgd om zijn bestaansmiddelen en spaart (Leeuw-2) en mort (vierkant Saturnus), want de economie (en de Koning) is verzwakt (heer 2 in 6, Mercurius in 6) en legaten en nalatenschappen worden vernietigd of verhinderd.

Nou, weinig nieuws, als u het mij vraagt. Wel grappig dat de groeiende heisa rond de GAS-boetes, vooral met betrekking tot kinderen, hierin herkenbaar is (gewone mensen delen
niet in de vreugde van de rijken, en kinderen zijn de dupe van de wet (Mercurius verbrand en in vernietiging in huis 6).
Ook het Vrijhandelsverdrag van Europa met de VS kan hierin meespelen: deze sterke “mixed bag” Jupiter staat in de horoscoop van de voorafgaande VM op cusp 7, van handelspartners (en heersend over huis 2 van middelen vd mensen, en huis 12 van verborgen vijanden).


2013:12 VM

Tijd om te feesten, dan maar :-)

PS: op winterse landschappen zoals bovenaan getoond hoeft u zich waarschijnlijk niet te verwachten: Jupiter op de ascendant belooft wel veel neerslag, samen met Saturnus in Schorpioen met noordelijke latitude, maar heer 1 in Leeuw en zeker Mars in 4 wijzen eerder op een relatief “warm” seizoen (of met veel electrische stormen)!