De Zonsverduistering van 3/11/2013...!

christian-god-creation-of-the-sun-moon-and-plan-michelangelo-buonarroti
Morgen, 3 november 2013, wordt de Zon ringvormig verduisterd.
Omdat deze eclips bij ons niet zichtbaar is, zullen we er als natie* weinig of geen werking van ondervinden.
Toch reproduceer ik hier de horoscoop voor het hoogtepunt van de verduistering:


solareclips131103


De conjunctie van Zon en Maan valt op 11°16 in Schorpioen, voor België rond 10 voor 2 uur ’s middags, op de cusp van het 9de Regiomontanus-huis.
Omdat de eclips dichter bij het MC dan bij de descendant valt voor onze contreien, zal het effect ervan voelbaar zijn in de 5de tot 8ste maand nà de eclips (
William Lilly: Annus Tenebrosus).
Sterk gelinkt aan waterlopen, de zeeën, en dingen van zeevaart en visvangst, of met betrekking tot gebouwen (Scorpio: waterteken, vast kruis;
op.cit.).
Uitwerking sterker voor koninkrijken, landen, steden, hun heersers en notabelen, belangrijke personen en mensen van middelbare leeftijd (dichter bij MC;
op.cit.).
Mars als (klassieke) heerser van Scorpio, en dus van de eclips (en temeer omdat Mars de enige planeet is die in deze horoscoop bij verre in een hoekhuis staat), geeft volgende informatie:
“verval veroorzaakt door teveel droogte (temperamentsgewijs); oorlog en verbanning, opstand en belegering, onvrede van Prinsen tov. hun onderdanen, vooraanstaanden worden weggewerkt; acute ziektes, bloed-vervuiling, plots overlijden van jonge mannen; koningen en prinsen neigen naar tirannie, geweld en onrecht; slachtpartijen en verkrachtingen, rechtszaken; ziekmakende winden, onweders en wervelwinden, onmetelijke droogte; storm op zee, uitdrogen of vergiftiging van rivieren; graanproductie e.d. schaars; impulsieve gewelddaden (
op.cit.).
Klinkt bijna als het dagelijks nieuws... (oeps)
Verder: eclips in watertekens: “epidemische zwakte/ziekte van het volk; rumoer en opstandigheid; oorlogsverwachtingen; grootschalige problemen ivm te (weinig of te) veel water” (
op.cit.).
En dan, om deze leuke opsomming te beëindigen, als de eclips in het 2de decanaat van Scorpio valt: “vernietiging en teloorgang voor een Koning of Waardevol Persoon, wegens aversie jegens leger en oorlog” (
op.cit.).


131103 solareclipsmap


Nu, bij ons hier ten lande, zal dat dus wel meevallen; landen die moeten uitkijken voor de opgesomde uitwerkingen, zijn dié waar deze eclips niet alleen zichtbaar is, maar vooral óók op de ascendant of het MC aanwezig is, dat zijn immers de sterkste uitwerkingen...
Op de kaart hierboven kan je zien (mjah, niet echt heel duidelijk, maar je vindt dat ook wel op het net) dat bv. Mexico, en de USA, Groenland, westelijk Rusland, Pakistan, e.d., “getroffen” worden...*Als je in je geboortehoroscoop deze eclips-graad in het 1ste huis hebt, of Zon/Maan staat daar, of je huidige solaar-ascendant valt daarop, dan kan je persoonlijk getroffen worden door deze eclips; ook al is het kort op de bal gespeeld: beetje voorzichtig zijn dan, dus, morgen! :-D
Sta mij toe, in een volgende aflevering, dit misschien na te kijken voor een paar prominente Belgische figuren...

Wanneer is Kadhafi weg ?

painting.jpg12

Terwijl ik rustig stond te douchen, mijmerend over allerhande, met name de nieuwsgeving die ik kort daarvoor gehoord had, èn George Van Zanten’s uurhoek in de Anima Astrologia van maart 2011 (met betrekking tot Mubarat/Egypte) indachtig, had ik plots een sterke aandrang om een vraag te stellen:
“Wanneer zal Kadhafi verdwijnen uit Libië/de macht afgeven - vrijwillig of gedwongen?”
De badkamervloer bespetterend, noteerde ik het tijdstip van die vraagstelling om ze hiernavolgend rustig te analyseren.
(Ja, het leven van een traditioneel astroloog is met momenten gezapig en ontspannen!)
Kadhafi wanneer weg? 110408
Kadhafi is de Baas van het Buitenlands Land Libië.
Buitenlands Land = huis 9 van de uurhoek; Baas daarvan is het 10de van 9: oorspronkelijk 6de huis van de uurhoek.

Venus is de dagheerser: Venus vertegenwoordigt de Islam, OK.
Maan is de uurheerseres: ik sta op het moment van de vraag te douchen = water, OK.

Mocht ik (of iemand anders) toch nog twijfelen aan de radicaliteit van deze uurhoek, cusp 9: het buitenland - en hier dus expliciet Libië -, heeft
Altair op zijn gedraaide ascendant. Lees mee in Vivian Robson en verbaas u:

“Opinions are divided as to the exact nature of this star. Ptolemy gives Mars and Jupiter, Wilson, Saturn and Mercury; Simmonite, Uranus; and Alvidas, Uranus and Mercury in sextile to the Sun. It confers a bold, confident, valiant, unyielding, ambitious and liberal nature, great and sudden but ephemeral wealth, and a position of command, makes its natives guilty of bloodshed, and gives danger from reptiles. [Robson*, p.135.]” (vetjes van mij)
Cusp 9 van de uurhoek is de “ascendant” van Libië, waarover de vraag gaat, en vertegenwoordigt dus het volk. Maar we weten dat het volk uit 2 kampen bestaat! Misschien wordt dit weerspiegeld door Saturnus die als heer 9/gedraaid heer 1 het Libische volk vertegenwoordigt, in Weegschaal verhoogd en retrograde: enerzijds bekrachtigd (exaltatie), anderzijds verzwakt (retrograde). Die Saturnus is echter tegelijkertijd ook nog gedraaid heer 2, én ook nog gedraaid heer 12: enerzijds de bronnen en bezit van het volk/het land, anderzijds de verborgen vijanden ervan.
Wat - uurhoek-technisch dan toch - fijn om vast te stellen is: Saturnus/het volk, staat in het 12de huis van de Grote Broeder/Leider/Tiran Kadhafi! Generaal Kadhafi als Baas van het Buitenlands Land, is natuurlijk het 10de huis (leider) van het 9de (buitenland), wat het radicaal 6de huis van de uurhoek oplevert. Saturnus gedraaid heer 1, staat in huis 5, of het 12de van 6, gedraaid huis 10. Het “volk” is de verborgen/geheime vijand van de Leider.
yes, indeed. Het volk staat er dus verzwakt maar/en bekrachtigd bij (exaltatie, retrogradatie).
Wat voor iemand is Kadhafi? Hij wordt weergegeven door Mars, gedraaid heer 10, in eigen teken Ram op 4°46. Enerzijds sterk (in domiciel) en in opvolgend huis 11, anderzijds ongunstig (gedraaid huis 6 van tegenslag). We zouden modern-psychologisch gewijs zeker kunnen spreken van een vurig impulsief karakter, iemand die van kick en uitdaging houdt, en een gevaar voor zichzelf en omgeving kan zijn, door explosieve ondoordachtheid.
Maar, laat ons het even opzoeken in
Christian Astrology, van William Lilly. Aangezien Mars in eigen teken staat, geldt de beschrijving onder “Manners, when well dignified”: “In feats of war and courage invicible, scorning any should exceed him, subject to no reason, bold, confident, immovable, contentious, challenging all honour to themselves, valiant, lovers of war and things pertaining thereunto, hazarding himself to all perils, willingly will obey nobody; nor submit to any, a large reporter of hiw own acts, one that fights all things in comparison of victory, and yet of prudent behaviour in his own affairs” (CA p. 66). Als dat geen correct portret is!

Hoe staat Kadhafi ervoor? Mars Mars (Kadhafi) separeert van Uranus: er heeft zich een onverwachte wending voorgedaan, jawel! Mars appliceert vierkant op Pluto in gedraaid 2de huis van regering/Kadhafi: omwenteling ivm bestaansmiddelen/ bronnen/troepen: dit levert een beeld van een totaal onverwachte of/en alles omwentelende verandering (mbt leger, oliebronnen, regeringsleden …).
Mars (Kadhafi) stevent ook af op een oppositie met Saturnus retro; dat dit oppositiepunt samenvalt met de graad van de voorgaande lunatie (nieuwe maan op 13° Ram)
én vierkant de eclipsgraad van januari jl (13° Capr.) oogt zeker niet goed. Alleen is er de vraag: niet goed voor WIE? Antwoord: voor geen van beiden! Mars en Saturnus hebben een wederzijdse negatieve receptie: Mars staat in de Val van Saturnus, Saturnus staat in de Vernietiging van Mars… Een oppositie van Mars en Saturnus is een typisch oorlogs-aspect; het kan er vrees ik alleen maar erger op worden, of het komt - wat in de media al vaak geopperd werd - tot een finale breuk in Libië, wat dan uiteenvalt in een westelijk en een oostelijk deel.
Of misschien werkt Saturnus hier “gewoon” als het ultieme “stop”-teken des hemels:
tot hier en niet verder…

Wanneer is het zover?
In ephemeris-tijd clasht Mars exact met Saturnus, doorgeschoven tot op 12/46 Ram, op 18 april e.k.
In uurhoek-tijd: Mars heeft exact 8° te overbruggen, dus 8 tijds-eenheden. Dagen, weken, of maanden?
8 dagen zou uitkomen op 16 april, wat natuurlijk dicht bij de ephemeristijd ligt; maar omdat Mars, de applicerende planeet, in een hoofd-teken en vast huis staat, zou de gemiddelde tijdseenheid waarschijnlijk zijn, en wordt een mogelijke
full-stop van Kadhafi gemanifesteerd rond 8 juni…

Natuurlijk kan het ook zijn dat we, de wereld, moeten wachten tot Mars zijn
domiciel verlaat, en in verbanning gaat in Stier!
Ephemeris-tijd: 11 mei e.k.
Uurhoek-tijd: volgend jaar ?

Als het bloedvergieten maar niet te lang voort duurt…

De 4 jan jl partiele eclips, en Arabië

arabs

In ons artikel van 3/1/11 (BDW en de zonne-eclips) schreven we:
William Lilly schrijft in zijn Annus Tenebrosus ((C) Sue Ward) p89: “In the second decanate (van Capricornus), it stirrs up the fury and spirits of sworn Souldiers against their Commanders in Chief or against their Emperour, King or Prince, it renders all their indeavours fruitlesse, and the events thereof unprosperous; it is the forerunner of scarcity of Corn, and that many will dy for want thereof.”
“…in the Winter it gives too much moisture: Thenthe Eclips is also in (blank) or (blank), there followes Controversies in Religion, or some change or alteration; in Tropicks, viz Cancer or (blank:
moet Capr zijn), alteration of ayr, and of Offices or places of Governments.” (opus citatus p78)
En ook de volgende opmerking werd gemaakt:
1) het is een gedééltelijke eclips: werkt minder hard door dan een volledige eclips; en
2) de eclips is slechts heel kort zichtbaar bij ons; en
3) worden vooral getroffen: landen/steden/gebieden, die onder Saturnus/Steenbok vallen. Te weten:
Bavaria, Saxony, Stiria, Romandolia, Ravenna, Constantiea, Ingolsdtad (William Lilly: C.A. p61); Thrace, Macedonia in Greece now Turkey, Albania, Bulgaria, Saxony the southwest part, West-Indies, Syria, Orcades, Hassia, Oxford, Mecklenburg, Cleves, Brandenburg (o.c. p98).

eclipsdata110104
(dank aan Nasa-eclips site)
Dankzij omstandige hulp van een Italiaanse collega,
Margherita Fiorello, kan ik hieraan het volgende toevoegen:
in functie van de DUUR van de eclips, en zijn LOCATIE (huisgewijs), mag gesteld worden dat de effecten ervan 1 jaar en ¾ zullen aanhouden, én dat deze het duidelijkst zullen zijn van februari tot september 2011 (ceci en accord avec les info’s donnés par Mr. William Lilly, in zijn “Annus Tenebrosus”, waar hij Ptolemaeus’ voorschriften voor eclips-duiding toelicht).

Wat betreft de
getroffen gebieden moet toegevoegd worden dat ook en zeker dié landen waar de eclips zichtbaar is, onderhevig zijn aan haar effect; ter illustratie de volgende afbeelding van de Nasa-eclips site:

eclipspad110104

Op een of andere manier moet hieruit af te leiden zijn dat zoveel Arabische Naties geconfronteerd worden met deze door de eclips beloofde “opstand tegen de prinsen” e.d. Haast alle sinds februari in het nieuws zijnde Arabische landen, liggen onder de centrale stippellijn op deze kaart (die voor zover ik weet de maximale verduistering van de zon weergeeft…).
In ieder geval is de betekenis door W. Lilly aan deze eclips in het 2de decanaat van Steenbok gegeven, verbazingwekkend beschrijvend voor wat in die Arabische Naties gaande is!
Impact en timing hangen ook samen met de wisselwerking tussen de eclips-horoscoop en de horoscoop van de natie, met hun profectie-horoscoop, met wat aangeduid is in hun respectievelijke Ram-ingress kaarten, met de voorafgaande Grote Conjuncties voor deze landen, en wellicht ook met wat afgeleid kan worden uit de (modern-astrologische) astro-cartografie: merk in onderstaande afbeelding bv de ligging van Cairo op de Jupiter/Uranus/Descendant op (=Jupiter/Uranus opposiet locale ascendant)…

eclipscarto110104

Het duizelt, wanneer zovele kaarten tegelijk bestudeerd moeten worden ! Daarom zal een volgend artikel hier, waarschijnlijk terug een eenvoudige uurhoek zijn!

BDW en zonne-eclips

10saturn
Gedeeltelijke Zonne-eclips, en Bart De Wever
Be Ecl Sol 110104
Straks, om 8u50 UT, 4 januari 2011, hebben we voor Brussel het maximum van de partiële zonne-eclips. Deze is zichtbaar bij ons en mag dus zeker geduid worden als werkzaam alhier; zij valt op 13/32 Steenbok, voor België in het 12de huis van de eclipshoroscoop.
William Lilly schrijft in zijn
Annus Tenebrosus ((C) Sue Ward) p89: “In the second decanate (van Capricornus), it stirrs up the fury and spirits of sworn Souldiers against their Commanders in Chief or against their Emperour, King or Prince, it renders all their indeavours fruitlesse, and the events thereof unprosperous; it is the forerunner of scarcity of Corn, and that many will dy for want thereof.”
“…in the Winter it gives too much moisture: Thenthe Eclips is also in (blank) or (blank), there followes Controversies in Religion, or some change or alteration; in Tropicks, viz Cancer or (blank:
moet Capr zijn), alteration of ayr, and of Offices or places of Governments.” (opus citatus p78)
Omdat de eclips in Steenbok valt, en voor België Waterman rijzend heeft, is Saturnus de Heer vd Eclips:
“He is generally the cause of cuuruptions by reason of cold, more properly he declares continued diseases in the bodies of men, as wasting of the body, or a consumption which hath its originall from some defux of Reume, hee denotes Dissturbance of the radicall Humours, Fluxes, Quartane Agues, Banishments, Poverty, Miserie, Lamentation, vain fears, mortality of old mens especially: A scarcity of such Cattell as are usefull for mankind, afflicting (…); In the ayr, hee stirs up most horrible colds, frosty and Icy weather, cloudy and pestilent, the ayr often times molested; long continued frosts, thick clouds, mysty foggy weather, much darkness, abundant Snows nothing profitable butdestructive (…). In the Rivers and the Sea commonly he stirs up most bitter tempests, sudden and manifold Shipwracks (…)
(p79, 80 o.c.)
Pfff, niet direct je vrolijkste Nieuwe Jaars-wensen! Ik vat het vervolg nog even samen:
terugtrekking van de zee; woeste overstromingen van rivieren; waterbederf; schaarste van graan en fruit daardoor; rupsen, wormen e.d. vernietigen fruitoogsst; overstroming, ongeziene regenval, hagelstormen vernietigen hooi en oogst; veestapel geschaad; hongersnood; ouderlingen sterven in groter getal dan normaal;…
Tja… in klassieke astrologie wordt een kat écht wel een kat genoemd!

Nu, alvorens je, beste lezer, wil emigreren (naar…? De Maan?), de volgende bedenkingen bij deze onheilsberichten:
1) het is een gedééltelijke eclips: werkt minder hard door dan een volledige eclips; en
2) de eclips is slechts heel kort zichtbaar bij ons; en
3) worden vooral getroffen: landen/steden/gebieden, die onder Saturnus/Steenbok vallen. Te weten:
Bavaria, Saxony, Stiria, Romandolia, Ravenna, Constantiea, Ingolsdtad (William Lilly: C.A. p61); Thrace, Macedonia in Greece now Turkey, Albania, Bulgaria, Saxony the southwest part, West-Indies, Syria, Orcades, Hassia, Oxford, Mecklenburg, Cleves, Brandenburg (o.c. p98).

En dan nu…
Bart De Wever erbij! :-D
BDW is net 40 geworden en zit dus in een 5de huis/teken profectie.
BDW rad+prof40j
En wat zien we? De ascendant van deze profectie valt op 19° Steenbok: in het 2de decanaat, waar ook de eclips plaatsgrijpt! M.a.w.: BDW wordt door deze eclips getroffen gedurende zijn 40ste levensjaar, en met betrekking tot 4de huis materie (huis/thuis/gezin/woonst/vaderland/einde).
Saturnus, de
profectie-heer (heerser van de profectie-asc), staat op 16 Maagd, mooi conjunct zijn radix-ascendant.
Saturnus is ook de
Heer van de eclips… BDW wordt dus écht wel “getroffen” door deze eclips.
BDW rad+E110104
De eclips-graad zelf (13 Steenbok) valt exact op BDW’s Mercurius, radix heer 1!
Eclips-Mercurius op 21 Sag, staat scherp vierkant radix-asc op 19 Virgo!
Eclips-MC op 2 Sag, staat conjunct radix-Neptunus/3
Venus, eclips hr3 staat conjunct rad-Jupiter in rad-3
Eclips-heer Saturnus op 16 Libra valt ruim conjunct radix Maan/Uranus, en scherp driehoek MC op 15 Gemini.

Derhalve:
- ofwel is BDW de “prins, koning, leider” van de eclips-voorspelling en wordt hij ondermijnd in een niet al te verre toekomst (
heb niks geschreven wegens niet opgezocht over de timing van de door de eclips aangeduide gebeurtenissen…), en gaat hij min of meer “ten onder”
- ofwel is BDW de
agens om de “prins, koning, leider” onderuit te halen; wat dan enkel kan verwijzen naar Koning Albert/Prins Philip/Elio Di Rupo (lol)…

Ik opteer voor de eerste optie. Niet alleen omwille van persoonlijke voorkeuren (jakkes…) maar ook omdat BDW’s heer 1, Mercurius, knal door de eclips geraakt wordt.

Om af te sluiten:
wat er ook gebeure: ik wens jullie allemaal een spannend (vaneigest) en voorspoedig (minder evident) Nieuw Jaar!

De Totale Zonne-eclips van 22/7/09

Op de valreep, voor morgenvroeg (4u34 onze tijd) de Maan het langst van deze hele eeuw de Zon volledig zal verduisteren, een woordje uitleg over eclipsen algemeen en deze in het bijzonder.
PBrTriomfDood
Zoals je op deze afbeelding kan zien ("De Triomf van de Dood", van Pieter Breughel), is het menens!
:-)
Ziehier de horoscoop van de eclips voor Brussel, samen met de Cancer-ingress voor België:

Be Ingress 2009-2 + SE
En hier (met dank aan Nasa-eclips site!), de landen waar de eclips zichtbaar zal zijn van India over China en Japan tot op eilanden in de Stille Oceaan:
TSE2009globe1a
Die zichtbaarheid is niet onbelangrijk, want volgens de Oude Meesters heeft een eclips enkel of vooral effect daar waar ze zichtbaar is (en zich dus boven de horizon bevindt).
Voorts heeft een eclips impact op die landen, streken, gebieden, die onder het teken vallen waarin de eclips gebeurt. In casu: Kreeft. Welke landen vallen daaronder? Schotland, Holland, Afrika, Venetie, Genua, Amsterdam, York.
En ook: in die landen waarvan de horoscoop, of de horoscoop van de leider van het land, zijn ascendant, MC, of één van de Lichten, in het eclips-teken heeft staan (hoe dichter bij de exacte graad van de eclips, hoe sterker het effect).
En als je als "privé-persoon" je Asc/MC/Zon of Maan op die graad hebt, dan weet je er ook van : - D
Als, zoals in ons geval (voor Be), de eclips onder de horizon maar al in het 1ste huis valt, dan delen we ook - zij het enigszins afgezwakt - in de gevolgen/impact.
Vaste sterren van hogere orde (hélder) op de voorlopende Hoek, bepalen mee de kwaliteit of de eigenschappen van de eclips. Voor Be is dat dus de ascendant, en die staat conjunct Sirius, de helderste ster aan de hemel, volgens Ptolemaeus van Jupiter-Mars karakter (Procyon, alfa-canis minor) staat ruim conjunct de eclipsgraad zelf). Dat geeft een joviale/martiale kwaliteit aan de effecten van deze eclips: groei, overvloed, (te) veel van alles, en hitte, ruzie, gestook, onmin, ondoordachte daden.
De effecten zullen zich zoveel jaren manifesteren, als het aantal uren dat de eclips (van begin tot einde) duurt (en da's lang, in dit geval). Omdat de eclips voor Be in het 1ste huis valt, mogen we het begin en de meest ernstige manifestaties verwachten in de maanden volgende op de 4de maand na de eclips zelf, dus vanaf eind november.
Zoals je hierboven kan zien, heeft de Kreeft-ingress voor Be een Kreeft-ascendant; what 's even more important, de Lente- of Ram-ingress (zie vroeger in deze reeks artikelen) heeft een asc-graad die vrij dicht bij de eclipsgraad valt. En ook de ascendant van Van Rompuy's inzwering (VR I), valt halverwege Kreeft. Genoeg factoren dus om in mindere mate de effecten van deze eclips te bestuderen, ook al is ze bij ons onzichtbaar...

Wat doet deze eclips? Omdat Kreeft een waterteken is, wordt het "water" en zijn bewoners, getroffen. Dus problemen voor (oceaan)vissen en andere wezens; gevaar voor navigatie, en (lange) zeereizen; rivieren drogen uit; maag- en spijsverteringsaandoeningen veroorzaken slepende ziektes, voerend tot uittering (consumption) bij de gewone man/vrouw; de oogst van granen en fruit krimpt; de kwaliteit van de lucht wordt bezwaard. Overstromingen (vooral in kustgebieden) doen zich voor.
Politiek/maatschappelijk: politieke verschuivingen, schending van verdragen en overeenkomsten, gewapende opstand en oproep tot oorlog, bedrog in hogere kringen (niet beperkt tot de politiek :- )

Het 3de decanaat van Kreeft, waarin deze eclips valt, verwijst specifiek naar het uitbreken van de "pocs" bij de bevolking van Kreeft-gevoelige landen... (de eclips is zichtbaar in enkele heel dicht bevolkte gebieden zoals noord India en zuid-china...)...

Voor zover mijn totnutoe zéér beperkte kennis over eclipsen reikt, mogen we evenwel voor Be eindigen op een positievere noot: als Jupiter de heerser over de eclips is (wegens geëxalteerd en in term op 13de ° van Kreeft), wordt alles min of meer ten goede gekeerd (al is dat met een zwak positieve Jupiter in Waterman, nauw conjunct Neptunus, een dubbeltje op zijn kant).

Ondertussen: geniet van de zomer!