Kardinaal Danneels: de actualiteit...

l3adora8
Kardinaal Danneels
(geboortegegevens via Astro-Databank; AA-rating (heel betrouwbaar)
Godfried Danneels
Met alle moeilijkheden die deze eerbiedwaardige man recent heeft moeten ondervinden, is het in termen van astrologische studie best interessant om naar de progressieve factoren te kijken.

Eerst even met de
LTS (logarithmic time-scale, A.T. Mann) checken. Met zijn 77 jaar zit Kardinaal Danneels (verder aangeduid met KD) net zo’n 120° voorbij de ascendant; in de tekening zie je dat hierdoor het MC op 7 Vissen geactiveerd is, samen met, jawel, een oppositie van Neptunus. Teloorgang, ondermijning, vergiftiging van de wereldse positie. Met heel veel fantasie en goede wil kan je daar desnoods een spiritualiserende invloed van maken, aangezien het mediale tumult waarin hij verzeild is geraakt, wellicht inspireert tot onthechting. Volgens de interpretatie-mechanismen van de LTS wijst dit echter op een replay van een zeer belangrijke zwangerschapsinvloed: het Xde huis correleert nl. met de ontdekking van de zwangerschap door de moeder, en beschrijft haar reactie daarop, en de reactie van de omgeving. MC in Vissen, opposiet Neptunus, levert volgend scenario op voor dit cruciale moment in de persoonlijke ontwikkeling: moeder (MC) is radeloos, het noorden kwijt, eenzaam en verloren (althans in de gevoelssfeer). Desillusie en ontgoocheling. In het psychologisch profiel levert het MC het zelf-beeld op, de identeits-invulling. Zelfloos en zelf-ontkennend dus, maar vastberaden om ondanks moeilijkheden en problemen er flink tegenaan te gaan (Jupiter heer 10 in vernietiging in Virgo, exact conjunct Mars).
Ter verduidelijking: beschreven reactie van moeder bij het ontdekken van de zwangerschap, komt bij het embryo in de baarmoeder binnen als een ontkenning, een negatie of weigering van zijn bestaan. Overlevingsstrategie: inplanten van overtuiging “niet goed genoeg te zijn”; en zich dus later gemakkelijk te gaan (op)offeren. Prima constellatie dus om het ver te schoppen in een op schuld-en-boete gebouwd instituut als de Katholieke Kerk!
(de Logaritmische Tijdschaal e.a. modern-astrologisch materiaal wordt aangeleerd in het 2de jaar van de astrologische opleiding)

Let ‘s go classic now.
In welke
Firdar “vertoeft” KD momenteel? Sinds 4 juni 2008 is Zon de Hoofdheerser, tot 2018. Vanaf 7 november 2009 is de Zon zelf als mede- of subheerser vervangen door Venus, en dat loopt tot in 2011. Momenteel een Zon/Venus firdar, dus.
Kijken we naar de algemene betekenissen, dan toont dit een periode waarin stralen, schitteren, macht, creativiteit (Zon) en vreugde, plezier, ontspanning, schoonheid, harmonie (Venus) een toonaangevende rol spelen.
Kijken we naar de specifieke plaatsing van Zon en Venus in KD’s horoscoop, dan valt natuurlijk onmiddellijk beider 12de huis-positie op: niet goed! Moeilijkheden, problemen, eenzaamheid, langdurige ziekte/opsluiting, in verband met, of door, sol/venus. (merk ook op dat Venus over de cusp van het 12de huis heerst, die erg nauw conjunct
Alcyone staat (verdriet, tranen, slecht zicht, berouw, verlies)
Zon als heer 3 wijst op het gevaar van foute communicatie; als verhogingsheer van 11 op het risico dat gevormd kan worden door principes en overtuigingen (en sociale netwerken).
Venus als heer 5 houdt verband met kinderen (!), creativiteit, plezier, maar ook: diplomatie. En met Venus in 12, natuurlijk ook weer wijzend op gevaar daarrond, problemen daardoor.
Als heer 12 is Venus gewoon problematisch; als verhogingsheer van huis 10 geeft zij risico’s weer, inherent aan de maatschappelijk functie: beroemd kan verworden tot berucht, e.d.
De peregriene conditie van zowel de Zon als Venus, is ook niet direct behulpzaam (= onvoorspelbare (lol) manifestatie…).
De actuele Firdar geeft onmiskenbaar weer dat problemen haast een evidentie zijn in de actuele levensfase (7/11/09 tot 13/4/11).

En dan nu de
Profecties. Met 77 jaar zit KD in een 6de huis profectie. In onderstaande figuur staat de profectiehoroscoop rond de radix:
G. Danneels profect77
Niet alleen is een 6de huis profectie vaak bode van een minder aangenaam jaar (jawel, daar zit mogelijk een ritme van 12 jaar in!), in het geval van KD wordt dit toch wel benadrukt door de erg Martiale ster
Antares, die hier exact op de profectie-ascendant staat (9°45 Sagit.). Volgens V. Robson: richness and honor, violence, sickness, benefits seldom last.
Als we dan toch met de vaste sterren bezig zijn…: het profectie 10de huis, op 7° Leeuw, knalt tegenaan de
Praesepe-cluster: disgrace, ruin, violent death (V. Robson). Profectie-zon, op 13 Scorpio en in het 5de huis van kinderen, vervoegt het Pars Fortunae op 14°, maar beide boksen op tegen Lucida Lancis (Zuben Elgenubi) op 15°: (met PF:) loss by thieves, soldiers, servants, gambling, speculation, fire and lawsuits; (met Zon:) sickness, loss in business and through fire or speculation, disgrace, ruin, disfavor of superiors, suffers through wrongful accusations, sickness to family (V. Robson).
Venus, de sub-heerser van de actuele Firdar, zoent profectie-cusp 8 van angsten, zorgen, verdriet.
Jupiter, de
Lord of the Year (heerser van de profectie-ascendant, en dus héél belangrijk in alle prognose-benaderingen!), staat in de profectie-horoscoop op 14° Waterman, en vervoegt dus Saturnus op 16° Waterman in radix-9. Problemen met het gerecht? Jazeker! Geestelijk/religieus instituut falende of/en belemmerd? Jazeker!
Maar ook: (Saturnus in domiciel, maar retrograde) eigenzinnige (en/of non-adequate) benadering van recht en religie; terugtrekking van recht/religie (denk aan het vonnis van de
KI!).
Deze Saturnus staat erg gemengd qua waardigheden: in eigen teken kan niet beter, maar wel retrograde, dus verhinderd, en ook danig verzwakt door het (weg)vallende 9de huis. Idem voor Mercurius trouwens, willen we even opmerken: in eigen teken Tweelingen, maar in het 12de huis van verborgen vijanden en zelf-sabotage, ahw opgesloten of weg gestoken. Niet mis en herkenbaar voor een kerkelijk autoriteits-drager…
(Firdaria en Profecties worden aangeleerd in het 1ste jaar van de astrologische opleiding)

(wordt vervolgt, met secundaire directies en solaar)