UPLACE: Komt 't er of komt 't er niet ?

Arcadian Ruins, G. P. Panini


Toen ik in een of andere nieuwsgeving vernam dat een COO “wist” dat Uplace er zonder enige twijfel kwam - ondanks de schandaalsfeer -, rees boven vermelde vraag met onstuitbare dwang mijn bewustzijn binnen, en kon ik niet anders dan hier een uurhoek voor trekken. Ziehier:

150226 Uplace komt er? (nee!)

Uplace is een grOOt project, en valt als bouwwerk/constructie onder de symboliek van het 4de huis (ook een stad binnen een stad is huis 4). We zien onmiddellijk dat er problemen zijn: cusp 4 wordt belaagd door brokkenmaker Saturnus. Saturnus trekt hier een grens, hij zegt “no pasaran”, hij is immers de “Wachter op de Drempel.” En als het geen totale blokkering is, dan voorspelt dit in ieder geval grote moeilijkheden.
Maar duidelijker nog is heer 4, Uplace-constructie zťlf: Jupiter, heer 4, in het trotse vuurteken Leeuw, komt goed overeen met het megalomane karakter van dit project! En, Jupiter loopt retrograde, achteruit, wat in beste geval betekent dat Uplace er gewoon niťt komt, of in het slechtste geval met hťťl veel vertraging (achteruitlopen, en dan in een vast teken notabene: dat gaat geen millimeter vooruit!).
Omdat er sowieso heel veel tijd mee gemoeid is, zou je als belanghebbende nog kunnen/durven hopen dat Jupiter uiteindelijk toch weer direct gaat lopen, en het project er tůch alsnog zou komen. Maar kijk wat er dan gebeurt: korte tijd zou het goed kunnen gaan, maar dan verdwijnt Jupiter onvermijdelijk in het 12de huis, ťn... in het teken van zijn vernietiging (Maagd).
Mercurius, heer 1 ťn heer 10, gaat dra een dubbel toelopende oppositie maken met Jupiter: zowel het volk als de regering zeggen “nee!”.

Een andere insteek die hier eventueel gebruikt kan worden, is naar heer 11 kijken, omdat het effectief om een “project” gaat (de gebouwen staan er nog niet). Dat lijkt ook wel toepasselijk: de Maan in Tweelingen (vocaal) maakt vťťl lawaai (sterk in huis 10) en is natuurlijk (even) een zeer “hot” nieuws-item (10). Oorlogszuchtig, ook: Maan conjunct vaste ster Bellatrix (oorlog-voerster). Maar kijk eens wat de Maan, heer 11, verder doet: niets!
Deze Maan is afhoudend, “void of course”, maakt geen enkel majeur aspect voor ze in ’t volgende teken komt - en de Maan in Tweelingen heeft geen kracht, ze staat in het 12de veld van haar eigen teken Kreeft, krachteloos en weggestopt).

Dus: nu reeds afgevoerd, dat project. :-)

BDW, 9de installatie

the-fortune-teller


Bart De Wever, (met schandalig verlengd mandaat nog steeds) voorzitter van N-Va, en Burgemeester van Antwerpen, wordt de "Schaduwpremier" genoemd: hij blijft "veilig" achter de schermen, maar heeft ondertussen wel zoniet alle, dan toch vele touwtjes in handen, in de Vlaamsche ťn in de Federale Regering.
Is dat terecht? Natuurlijk: kijk naar zijn horoscoop:

Bart De Wever antiscia

- zijn asc. 19 Maagd, staat via antiscion (spiegel- , of letterlijk Schaduwpunt!) conjunct zijn Pars van Eminentie op 10 Ram in HTH 8;
- zijn Mercurius heer 10 op 13 Steenbok, staat via antiscion opposiet MC (regering);
- en best van al: zijn Pars Spiritus of Daimon op 0/40 Kreeft, staat via antiscion exact opposiet zijn Zon op 29/40 Boogschutter.
Een overgetalenteerde vloek voor de een, een miskende zegen voor de ander.
Maar verbergen doet hij...

Toelichting: een “spiegelpunt” of “antiscion” (mv: antiscia) wordt berekend door vanuit eender welk punt in de horoscoop, een loodlijn neer te laten op de as 0įKreeft-0įSteenbok; daar waar deze loodlijn aan de andere kant van de as Kreeft-Steenbok de horoscoopcirkel (dierenriem) snijdt, bevindt zich het spiegelpunt. M.a.w., spiegelpunt van “x” bevindt zich altijd even ver van 0įKreeft (of Steenbok) als “x” zelf.

Wordt BelgiŽ een Politie-Staat ?

06_french_revolution


Deze vraag rees helder en duidelijk naar boven, na het bekijken van een paar nieuwsverslagen op internet, over de ondertussen wereld-wijd gekende demonstratie tegen de besparingen van de nieuwe federale regering. Naar Belgische maatstaven was deze betoging onwaarschijnlijk succesvol, en liep ze ook danig uit de hand.
Er waren zoals we ondertussen allemaal al weten, een paar heethoofden en hooligans onder de massa, die van de gelegenheid gebruik maakten om de boel danig op stelten te zetten, en hun vernielzucht bot te vieren.
Als dit nog verder uit de hand loopt, dan kunnen de heren/dames politici natuurlijk claimen dat het noodzakelijk is om meer politie en - waarom niet: leger - op straat te zetten, “om de rust te bewaren.” Sommige van onze Nieuwe Bestuurders zouden waarschijnlijk niet liever hebben; het idee is in ieder geval al in de media gelanceerd in de vorm van een oproep vanuit de politie-vakbond, om de Antwerpse politie te laten versterken door andere korpsen...
Bon, ziehier de uurhoek (Antwerpen, 6-11-2014, 16u18 - 22/35 Ram rijzend, Maan 10/21 Stier)Be police-state? 141106


Het “volk” staat sterk: zowel Mars heer 1 (asc = hier, het land, het volk) en de natuurlijke aanduider van het volk, de Maan, staan in het teken van hun verhoging, en sterk op/in een hoek (Maan in 1, Mars op het MC).
Verwarrend is wel dat er duidelijk 2 groepen zijn, die elkaar haten: Mars ontvangt de Maan in haar verbanning, en de Maan doet hetzelfde met Mars!
Troeblerend wordt het als we zien dat de Regering(s-leiders), Saturnus heer 10, en het gewelddadig deel van de bevolking, elkaar “liefhebben” (Mars in Steenbok en Saturnus in Schorpioen in wederzijdse positieve receptie).
Als het volk ťn Mars ťn de Maan is, dan hebben we duidelijk een oorlogsminnend deel (Mars) en een vredelievend deel (Maan). Dat Saturnus (de Regering) in Schorpioen geplaatst, de Maan (het volk) in haar Val ontvangt, is ook niet direct een hoopgevend teken. Hoe dubbel kan het zijn? Eťn deel van het volk wordt bevoordeeld, en een ander benadeeld? Oh ja, prachtige symboliek toch: het “hoogst-geplaatst” segment van de bevolking (Mars heer 1, in het teken van zijn exaltatie, en op het hoogste punt (!) van de cirkel, wordt bevoordeeld en gelauwerd door de Regering; het andere deel van de bevolking is duidelijk “lager” (Maan: weliswaar verhoogd in Stier, maar ůnder de horizon).
Rara wie of wat zouden deze groepen zijn... Oh ja, Mars in Steenbok: de technocraten, CEO’s, en andere gezags- of machtsdragers. En oh ja, Maan in Stier, de
gewhoone mensch wroetend in de grond, a.h.w., hard labeur! Bovendien wordt de Maan (het volk) ook nog ’s beschadigd door de opkomende oppositie met de Zon (natuurlijke aanduider van de Heersers).
Trouwens, in mundane uurhoek-vragen staat de Zon als heer van 6 in deze kaart, mogelijk ook voor politie- en andere diensten die eigenlijk voor het volk moeten zorgen.
Merk ook die ontzettend sterk geplaatste Pluto op in het 10de huis van de Regering: machts-wellust, met mogelijk vernietigende impact. (of komt er transformatie binnen-in de Regering???)
Het volk wordt ook benadeeld/verzwakt, door de conjunctie met de zuidelijke maansknoop.
En - los van de vraag maar wel illustratief -: de media benadelen het volk (Mercurius heer 3 opposiet Asc).
(Ik verwijs naar de meerwaarde die in de media gegeven wordt aan het geweld, dat in verhouding tot de opkomst bij de betoging, bijnŠ in het “niet” vervalt! En nu moet ik nog snel toevoegen dat geweld in welke vorm of verhouding ook,
not done is.)

Nadat ik deze toch wel kiese (en licht verwarrende) uurhoek op een traditioneel forum had voorgelegd aan internationale collega’s, kreeg ik van
G. Sv., wie ik bij gebrek aan een betere “titel” maar een Hedendaagsche Meesteres van de Klassieke Uurhoek-Astrologie zal noemen, na wat over en weer gepost de suggestie om - in functie van de vraagstelling - gewoon naar de natuurlijke aanduiders te kijken. T.t.z.:
- Saturnus = Regering
- MC = de Staat
- Mars = Politie (+ Leger = Gewapende Machten)
- Maan = Volk
- Maan staat sterk, maar wordt beschadigd door Saturnus, en door Mars: beide de Regering en de Gewapende Machten, welke elkaar onderling steunen en versterken, ondermijnen en schaden het volk; in de context van de vraagstelling is het antwoord derhalve: “ja”.

Gelukkig geeft een uurhoek weer wat er te gebeuren staat, als er niťt ingegrepen wordt. Er is nog ruimte voor verandering.
En: de Maan in Stier-1, is rijzende. Mars in Steenbok op het MC, is al ůver zijn hoogtepunt heen.
The People will Thrive.

Opmerking: februari 2015, verschijnt in het tijdschrift Para-Astro een verwant artikel van mijn hand, over hoe het BelgiŽ zal vergaan in 2015.

Lees in dit verband ook volgend artikel uit Knack.

Jacques-Louis David - Mars desarme par Venus
J.L David: Mars ontwapend door Venus

Beter laat dan nooit: Ram-Ingress voor BelgiŽ, 2014

Poussin Nicolas, (1594 - 1665) French Baroque Classical Art 1630 Selene and Endymion 5 stars worthy hd wallpaper [phistars.com] paintingNadat ik een artikel had afgewerkt over de nieuwe Vlaamsche Regering (Bourgeois I), voor publicatie in
Para-Astro van oktober, stuitte ik op enkele nota’s die ik op 21/4 had gemaakt, met de bedoeling toen een artikel te schrijven over wat we mochten verwachten in BelgiŽ. Het “leven” kwam echter tussenbeide en de nota’s verschoven naar donkere bits en bytes op m’n harde schijf.
Ook al is dit een grotendeelse “achteraf-duiding”, toch zijn sommige dingen zů herkenbaar, dat ik er alsnog ruimte aan wil besteden, en delen! Dit is slechts een fractie van wat uit dergelijke horoscoop kan afgeleid worden... En hopelijk komt het leven niťt tussenbeide voor publicatie rond de herfst-ingress...

Hier is de horoscoop van de Ram-ingress 2014:

2014-Ram Be

En hier zijn de oorspronkelijke nota’s in cursief; commentaar volgt eronder:

---------------

BelgiŽ - Aries Ingress 2014

Maagd rijzend > geldig voor half jaar, dan Libra ingress!
Lord of the Year: Zon goed geplaatst maar in aversie van asc >>> Jupiter in Kreeft-10
Saturnus retro, noord lat, in 3: hveel regen, vervuiling van rivieren
orientaal: conflict tussen rijken
retro: pestilenties (3de huis: luchtwegen?)
Jupiter kreeft, noord lat: goede lucht, overvloed water (?), donder en bliksem
occidentaal: veel strijd tussen religies (politiek?)
Mars Libra, noord lat: schaduw van de lucht (?), sterke winden
orientaal: oorlog tussen rijken
retro: allemaal ernstig!
NN in Libra: onrechtvaardigheid van koning en rijken; bedrog door hen en verarming van anderen


---------------

Omdat er een beweeglijk teken rijst in deze Ram-Ingress voor Be (berekend voor Antwerpen, maakt niet veel uit aangezien Antwerpen en Brussel praktisch op dezelfde lengtegraad liggen...), is deze horoscoop “slechts” geldig voor een half jaar en moet voor de 2de helft (van het astrologisch jaar) de Zonne-ingress voor Weegschaal berekend en geduid worden!

De Zon staat weliswaar sterk in het 7de berekend huis, maar kan vanuit Ram geen Ptolemaeisch aspect maken met de ascendant in Maagd, dit is immers een inconjunct-verhouding. Vandaar dat de 2de beste kandidaat, Jupiter geŽxalteerd in Kreeft en in 10, de verantwoordelijkheid voor het jaar krijgt. Transits van en op deze Jupiter krijgen dan extra betekenis/kracht.

Saturnus loopt retrograde hier, en heeft noordelijke breedte (breedte of latitude: afstand van de planeet boven of onder ecliptica, niet hetzelfde als declinatie!), iets waarmee in moderne astrologie weinig of geen rekening (meer) wordt gehouden. Maar de “boodschap” hiervan, nl. heeeeel veel neerslag, is toch al wel bewaarheid geworden, medunkt!

Saturnus orientaal (rijzend vůůr de Zon); conflict tussen rijken:
what ’s new ???

Saturnus retrograde: pestilenties...? Ik heb eerlijk gezegd geen idee van luchtwegen- of andere infectieuze epidemies - toch niet in BelgiŽ! Misschien gaat het over de verdere verzieking van onze wegen....

Jupiter met noorderbreedte in Kreeft, goede lucht (oef! Euh, is dat wel zo? Wel, nu ik er bij stil sta, hebben we dit jaar nog niet veel “smog”-alarm gehad!
Overvloed water: oh ja! Gezien de recente overstromingen en water-overlasten recentelijk, zeer juist!
Donder en bliksem! Kapitein Haddock! Sorry! :-D
Jupiter occidentaal (Jupiter rijst in deze kaart nŗ de Zon) en dit wijzend op “veel strijd tussen religies”: politiek ware logisch geweest (en is er uiteraard ook wel geweest met de verkiezingen), maar recent worden we toch ook in BelgiŽ, tijdens Pro-Palestina betogingen, geconfronteerd met heftig anti-semitisme!
(en toegegeven: hier is religie en politiek natuurlijk heel sterk onderling verwoven)

Mars in Weegschaal met noordelijke latittude: geen idee waar dit op mag slaan.

Mars oriťntaal (rijzend (ruim) vůůr de Zon): oorlog tussen rijken. Ha! Mars retro: ’t gaat er stevig aan toe! Ha! Denk aan de banken, de compensatie-maatregelen, de boetes vanwege Europa en dergelijke dingen.

Noorderknoop in Weegschaal: onrechtvaardigheid van koning en rijken:
what ’s new??? Bedrog door hen, en verarming van anderen (niet-rijken): ik denk hierbij aan de bocht van Open-vld, zomaar ineens hopla in de regering, zonder inzage/inspraak van regeer-akkoord... Als dŠt geen (kiezers)bedrog is (met name i.v.m. de Oosterweel verbinding in Antwerpen..., dan..., dan..., dan wťťt ik het niet meer!
En uit het regeer-akkoord blijkt natuurlijk overduidelijk dat heel wat gezinnen, en ook ouderen, zullen verarmen door de op te leggen maatregelen (
Snoeien om te Groeien)...

(Nota: geraadpleegd materiaal: “Astrologia Munda”, van W. Ramesey, geŽditeerd en -anoteerd door Steven Birchfield)

BDW, 6de installatie

Defrance Leonard-Men Fighting


Ter herinnering: in de 5de installatie kan u leren over BDW’s actuele firdar-heersers, en de daarbij horende wissel van de wacht. Onthou dat ook hier weer heel-teken-huizen (WSH) gebruikt worden!

Nu graaf ik even in de actuele zonne-revolutie (solaar) van BDW; hier ziet u die zonne-revolutie rondom de geboortehoroscoop geplaatst:


BDW rad+sol43

We zien dat de radix-ascendant in het 9de solar huis valt: dit levensjaar is BDW betrokken op studie, reizen, buitenland, hogere kennis, god, koning (jaja!). De heerser daarvan, Mercurius de listige, staat peregrien in radixhuis 5: kinderen, creativiteit, seksualiteit, ontspanning, ambassadeurs, spelen mee.
En op dit 5de radixhuis valt nu ook de solar ascendant: die 5de huis thema’s “komen op de voorgrond”, dit levensjaar (43j oud).
Sol-asc activeert Mercurius, die heerst over radix-1, ťn radix-10: gezondheid, algehele positionering in ’t leven, en carriŤre, roeping, erkenning, roem.
Radix hr 5 is Saturnus, die natuurlijk ook meespeelt door activering van sol-asc op 5, en die staat in rad-9: alweer 9de huis thema’s.
Solar Mercurius valt in sol-12, in rad-4: respectievelijk on- of overmacht, eenzaamheid, depressie, verborgen vijanden, en familie (vader), woonomstandigheden, eindes. Ook de Zon, radix-hr 12, valt in sol-12.
Dat voorspelt allemaal wel moeilijkheden en/of offers - misschien (?) een evidentie, gezien de “Moeder aller Verkiezingen” in mei van dit jaar...

Nu we het toch over de verkiezingen hebben, is uiteraard het 10de huis hier ook erg belangrijk:
- het radix 10de huis valt in solar 6 (weer dus onder heerschappij van Mercurius), en we mogen derhalve verwachten dat carriŤre en succes geplaagd worden door pech, tegenslag, ziekte, vijandigheden of tegenwerking.
- solaar 10 is bezet door een moeilijke Mars (in Exiel): strijd en conflict op de voorgrond (what’s new?). Rad-Mars staat enorm sterk in eigen teken Scorpio in 3, samen met de 2 benefics; zijn heerschappij over rad-8 geeft hier een beetje “besmetting”, en het samenvallen met sol-Saturnus (BDW’s malefic contra-sect en dus ťcht een moeilijke factor) geeft hier toch ook moeilijkheden of frustraties weer mbt communicatie en//of “siblings”. In de solaar heerst Mars dan weer over 11 en 4: vrienden/netwerken/hulp en “eindes” spelen mee.
Sol-MC staat benadrukt in rad-3 via de conjunctie met Jupiter, wat kan wijzen op grůůt succes, maar laat ons de horoscoop-gedetermineerde betekenis van Jupiter hier niet vergeten: in BDW’s horoscoop vertegenwoordigt Jupiter als heer 7 zowel de primaire relaties/engagementen als open vijanden of tegenstanders, en als heer 4 huis/thuis/familie/vader/eindes.
Sol-10 valt in rad-2: financies, talenten, bestaansmiddelen spelen mee. Maan (conjunct Uranus) wordt in 10de huis-verband geactiveerd dit levensjaar. Schenkingen en wensen (Maan rad-hr 11) gaan de mist in (sol-Maan in sol-8/rad-12). Dat kan te maken hebben met overlijdens/verborgen tegenwerking/radicale koerswijziging. Let op, deze Maan komt met progressies en directies ook op de voorgrond...
Ik vermeld hier alvast (dank je Marij voor de grafiek!) dat BDW’s progressieve Maan in mei ’14 in “overdrive” gaat (declinatie groter dan 23į26); in die periode gaat ook transit Mercurius “out of bounds” (andere benaming voor dat “overdrive”-fenomeen), bereikt hij een hoogtepunt en kantelt dan (declinatie-gewijs) terug naar beneden om eind juni weer een kantelpunt te bereiken; Mercurius loopt dan ook (transit) sterk door eigen teken Tweeling - BDW’s 10de huis, maar gaat begin juni retrograde lopen...
Logisch, natuurlijk, dat er heel wat in beweging zit in die periode!

Om uw geest niet verder te belasten, houd ik de - evengoed hierBIJ horende! - duiding van profecties en progressies en directies, voor een (snel) volgende installatie!

Philippe I, Koning der Belgen - afl. 2

napoleon

Philippe I, Koning der Belgen, aflevering 2: klassiek en beetje modern

Philippe I

En dan nu een meer “reguliere” (of liever: vertrouwdere?) benadering van de geboortehoroscoop van onze nieuwe Koning:

Philippe I, 2de aflevering. (afb.: Napoleon)


Welk
temperament heeft Philippe I?
Ascendant Kreeft = Koud en Vochtig
Heer 1 (Maan) = Koud en Vochtig
Zon (lente) = Heet en Vochtig
Maan (fase) = Koud en Droog
Dat is overwegend K+V = flegmatisch: gevoelig, sensitief, ontvankelijk voor sferen en stemmingen, heeft impulsen nodig van buitenuit, afwachtend, neigend tot indolentie en inactiviteit als er geen uitwendige druk is.
Met een waterteken rijzend, is de
primaire behoefte die ingevuld moet worden om “gelukkig” te zijn, veiligheid, geborgenheid, zorg-dragen (actief of passief), gevoelsmatige betrokkenheid.

Jupiter is zonder twijfel zijn
gedragsaanduider: hij heeft volle zeggenschap zowel over Mercurius (de rede) in Vissen, als over de Maan (de emotie) in Boogschutter.
Zijn gevoeligheid komt dus op een gedreven, enthousiaste, idealistische manier naar buiten, waarbij de
gematigdheid die (per definitie!) bij de Grote Benefic hoort, enigszins verstoord is: Jupiter staat in zijn val in Steenbok, opposiet de ascendant. Daar hebben we waarschijnlijk wat bij zijn publieke optredens overkomt (-kwam?) als stroefheid, geremdheid, starheid, en soms botte reacties of handelingen: Jupiter in Steenbok wil idealen en visie in strakke georkestreerde vorm realiseren, waarbij niet gefaald mag worden en dat geeft natuurlijk een zekere “verkramping” (zeker met Jupiter opp. asc.).
Maar er kan ook een lans gebroken worden voor Venus: die maakt een scherp vierkant vanuit Ram-10 met zijn asc. ... En die Venus, in haar exiel, staat natuurlijk borg voor het op tijd en stond “voor zijn tijd spreken”, of communiceren van ongezouten politieke meningen/standpunten - wat hem in hoofde van zijn functie, niet toegestaan is! (Maar hou zo ’n impulsieve Venus maar ’s tegen!)

Effe zoeken naar Philippe’s
beste troef: er moet gekozen worden tussen de Zon, verhoogd in Ram-11 (10de teken vanaf de asc-Kreeft), en Saturnus in eigen teken Steenbok in huis 7. Uiteraard zien we liever de Zon, dan de Grote Malefic, als troefkaart (alhoewel Saturnus als dagplaneet bij deze dag-geboorte niet al tť moeilijk gaat doen...). Saturnus beschikt natuurlijk wel over Jupiter hr 10 en het Gelukspunt, terwijl de Zon slechts inspraak heeft over (Uranus in 3 en) Venus in Ram-11, maar de Hitte en Droogte van de Zon gaan natuurlijk beter corrigerend werken bij het temperament, dan Saturnus’ Koude en Droogte...
(M.a.w.: het Konings-schap zou Philippe wel eens heel veel deugd kunnen doen, en een verbeterde “versie” van hemzelf oproepen!).

Volgens de
moderne, psychologische astrologie “is” Philippe de Zon in Aries-11: impulsief, actie-belust, energetisch typetje, dat vooral aan zichzelf denkt (of toch zo overkomt) door (te)veel met idealen en verlangens bezig te zijn. Dat doet hem in “de grote-mensen-wereld” verloren lopen (Mars dispositor van Zon in Ram, in Vissen-10).
Middels een traditioneel-astrologische benadering zien we Philippe beschreven door Kreeft-asc (zie hoger), en Maan heer 1 in Boogschutter-6: een gevoelig persoon gedreven door idealen, die dienstbaar wil zijn, maar in zijn pogingen om bij te dragen tot een betere wereld, verkeerd overkomt, overdrijft, of out-of-sync is (Jupiter dispositor hr 1 in Steenbok, opp. asc.).
Take your pick...

(wordt vervolgd)

Philippe I, Koning der Belgen - afl. 1

alexander-the-great

Koning Philippe I, op z’n Mesopotamisch!
Geboren op 15 april 1960, om 9u40, te Laken.

Philippe I mesopOm de geregelde lezer van deze tijdelijk ongeregelde blog te verrassen, benaderen we deze horoscoop van een koninklijke geboorte, in de allereerste plaats vanuit het oorspronkelijk, Mesopotamisch, perspectief. Wat bedoelen we hiermee? We bekijken de realiteit van het hemelbeeld, niet de platte projectie in een horoscooptekening, maar de 3-D “real picture”, als het ware.

In dit “mesopotamisch” perspectief is Saturnus, de grootste, oudste, traagste planeet van alle (we houden enkel rekening met de zichtbare planeten), deze is de “Koning”.
Jupiter is de “kroonprins” of hoog-geplaatste vazal, of om het even wie als opvolger van de Koning kan functioneren.
Mars is de “vijand”, de tegenstrever, de oorlogszoeker/maker.

Wat zien we nu op deze manier in Philippe’s horoscoop?
De “kroonprins”, Jupiter, is afwezig, wegens onder de horizon verdwenen.
De “koning”, Saturnus, Philippe zelf dus, is sterk aanwezig (boven de horizon) maar bedreigd door “weg-deemstering”: Saturnus bevindt zich in het 7de huis van de geboortehoroscoop, en zoals je op de tekening kan zien, zal het niet erg lang duren voor hij in het westen... jawel,
ondergaat. Van de scŤne verdwijnt...
Dat betekent zoveel als een relatief kort-durend koningsschap, en/of het nakende einde van een dynastie.
Mars, de “tegenstrever” nl., staat daarentegen hťťl sterk in het zenith, pal in het zuiden, de hoogste plaats aan de hemel die uiteraard in deze context dominantie en suprematie en succes, overwinning, betekent.
Wie of wat of vanwaar die Mars komt, kan in dit perspectief niet toegelicht worden door te kijken naar huis-heerschappij en dergelijke, dat was gewoon geen onderdeel in deze astrologische beschouwing. Maar in de ogen van de oude Mesopotamiers zou dit zeker een gevaar-signaal betekend hebben, voor het “Rijk van Philippe”!

In volgende afleveringen kijken we op meer traditionele of vertrouwde manieren naar deze horoscoop (die in tegenstelling tot wat velen denken over Philippe’s persoon zelve, enorm boeiend is!).

Bart De Wever & Elio di Rupo samen...

... gespot op romantisch onderonsje !
marriage

Hahaha, (flauwe) 1 april-grap…


BelgiŽ eindelijk een regeer-akkoord!
predell2

Hahaha, ik houd het niet meer!
(sorry :-)

Laurent, Prins van Fratsendom
En nu is ’t ernst !
17gilles
Weeral het nieuws gehaald hebbende dankzij zijn status van “ongeleid projectiel”, vond ik het interessant om Laurent’s horoscoop nader te bekijken.
Prins Laurent
Deze jongste telg van ons Belgisch Koningshuis heeft Jupiter heer van Boogschutter-asc, retrograde in Ram in huis 4 staan, opposiet Mercurius heer 7 in 10, ťn MC, beide in Weegschaal.
Ongeleid (retrograde) projectiel (Jupiter hr 1 in Ram) dat zowel thuis (Jupiter in 4) en buitenshuis (MC) amok maakt (oppositie), de regering in verlegenheid brengt (MC) en ook zijn partners’ reputatie kan schaden (Mercurius hr 7): het kan haast niet mooier neergezet worden in astrologische factoren!
Toch moet ik toegeven dat ik me verwacht had aan een Mars, of toch
minstens een Maan buiten de grenzen (Out Of Bounds: OOB; planeet met declinatie groter dan 23į26 N/Z), wat extreem sterke manifestatie van dat planeetprincipe meebrengt (denk Tiger Woods met zijn buitenechtelijke affaires, of recenter Charlie Sheen met zijn redelijk fout gedrag: beide zijn de gelukkige (?) bezitter van een Mars OOB…)
Maar nee, niks daarvan, allemaal braaf in ‘t gareel lopende planeten - declinatiegewijs dan toch…
Als “
moderne gebruiker” wijs je natuurlijk onmiddellijk naar het exacte vierkant van Uranus op 8/36 Virgo met de asc op 8/49 Sagittarius! En dan spreek je misschien zelfs van een sterke drang tot individualisering (Uranus, exact aspect) die er “wat moeilijk” uitkomt (vierkant). Als traditionalist neem je hier wellicht dat aspect wel mee (‘t is tenslotte ťcht wel exact!), waarbij je de invloed van Uranus dan eerder duidt als die van een contra-productieve Vaste Ster. Uranus wordt klassiek vooral geassocieerd met breuk, rebellie, destructieve opstandigheid. En rebelleren kŗn onze Prins!

Maar, hoe zou een astroloog van vůůr de ontdekking van Uranus dit onontkenbaar kenmerk van Laurent’s persoonlijkheid dan gezien hebben?
Wel, daar zijn verschillende aanwijzingen voor:
1) Jupiter heer 1 retrograde: retrogradeloop werd vroeger gezien als een ernstige afflictie: de planeet die achteruit beweegt, gedraagt zich (ver)storend en abnormaal, kan niet goed functioneren.
2) Jupiter in Ram geplaatst, brengt “schade” toe aan Venus, die in Ram haar vernietiging heeft. Venus is heer 10: eer en reputatie, het handelen in de wereld; Jupiter is als heer 1 Laurent zelve: Laurent schaadt zijn eigen aanzien in de wereld.
3)
Antares rijzend:
- According to Ptolemy it is of the nature of Mars and Jupiter. (en Jupiter staat in Mars’ teken).
- A Mars nature, in which the powers of Mercury and Jupiter and Saturn are also added. Antares makes people tough, belligerent and pugnacious. This is an important star for military personnel and is said to convey mental alertness, strategic ability and courage and to make dare-devils, especially if tied up with the MC, Ascendant, Sun or Jupiter. If associated with Mars, courage is said to become foolhardiness, leading to increased dangers. Natives with this particular configuration have to be prepared at all times for sudden incidents, unforeseen events and potential accidents. According to tradition, Antares is of violent character and is credited with being significant for a violent death, either in battle or by process of law. (Elsbeth Ebertin)
-
If Rising: Riches and honor, violence, sickness, benefits seldom last. (Vivian Robson)
4) Mars, dispositor van Jupiter heer 1, Venus en Maan, essentieel sterk in Scorpio, maar verzwakt in huis 12, en vooral daardoor verbonden met verborgen vijanden, zelf-sabotage…
5) nog een 2de Koninklijke Ster aanwezig:
Zuben Elgenubi conjunct Maan - in huis 12…
-
Trouble through opposite sex, wrongful accusations, disgrace, ruin, mental anxiety, loss of relatives, many dissapointments, much sickness, disease in those parts of the body ruled by the sign (V. Robson)
6) Gedragsaanduider: Saturnus is een kandidaat, wegens sterk verbonden met Maan en Mercurius (exact vierkant met de Maan, en exaltatieheer van Mercurius in Libra), en dan zou je toch een beetje ernst en degelijkheid verwachten! Maar… Saturnus staat retrograde, en ondanks horend bij het Licht van de Tijd (Saturnus is een dagplaneet, en is thuis in een daghoroscoop) moet hij vanuit de “foute” hemisfeer werken, van onder de horizon uit, en dat gaat dan niet zo goed. Het eigenzinnige en vrijpostig-onderzoekende van Waterman komt dan samen met die retrogradeloop weer fout naar buiten.
Overigens voel ik zelf een Grote Verleiding, om - omwille van het exacte vierkant met de ascendant - Uranus als gedragsaanduider te beschouwen… Zouden William Lilly en Voorzaten zich nu in hun graf omdraaien?…

Nog even dit meegeven: Prins Laurent is ten tijde van de gehekelde feiten (officieel afgekeurde reis naar Congo mťt politieke ontmoetingen) 47 jaar. Dat betekent een 12de huis/teken
profectie: zelf-sabotage en langdurige problemen vormen een thema voor dit levensjaar. Vertrekkend vanaf het 12de huis/teken als zijnde oktober 2010, komt Jupiter in Ram/4 overeen met maart 2011. Eind maart/begin april staat transit Mars (de Lord of the Year) exact vierkant het gelukspunt in huis 1...

Nieuwe regering voor BelgiŽ?

Na al die mundane herrie, even ontspannen met een uurhoekje!

abdicationCharles5

Ik heb me, net als zovelen wellicht, al verscheidene keren afgevraagd wanneer dit Belgen-land opnieuw een regering zou hebben. Tot ik me er daadwerkelijk bij neer zette, datum en tijd noteerde van die vraag, en de uurhoek berekende:

Be nwe regering?
Jaja, haast een maand geleden werd deze UH geboren; en omdat we nog steeds zonder regering zitten, wil ik ‘m nu lezen…

Eerste twijfelpunt: is het tiende huis van deze UH nu de bevraagde nieuwe regering, of gewoon de huidige ontslagnemende regering? Wellicht spreekt de UH voor zich: Mars, heer 10, is redelijk beschadigd door de nabijheid van de Zon. Niet dat de ontslagnemende regering compleet vleugellam is - gelukkig -, maar toch serieus beperkt in haar reikwijdte en dus verzwakt (Mars in vallend huis 6).
Ook het Gelukspunt in Stier, het 2de teken in huis 10, verwijst als aanduider van Groot Fortuin naar de broodnodige nieuwe regering.
Bovendien correleert het MC op de lŗŗtste graden van Ram met de korte wijle dat de ontslagnemende regering nog wat lakens mag uit- of verdelen…
Venus wordt dus de aanduider van de nieuwe regering!

Dan, tweede twijfelpunt: hoe gaan we dit
timen?
Dat late MC geeft al een mogelijkheid: goed 2į te gaan, alvorens het MC van Ram naar Stier springt. 2 Tijdseenheden (of ietsje minder): 2 weken zijn al voorbij; 2 maanden te tellen vanaf vraagdatum lijkt niet onwaarschijnlijk en dat levert een datum op rond 25 maart (2011; we gaan er van uit dat er geen
jaren mee gemoeid zijn!).
Andere benadering: ik - wij - het volk, worden aangeduid door Zon heer 1, op 6į Waterman. Die gaat een sextiel maken met Venus op 20į Boogschutter. Daar Zon en Venus nooit meer dan 47 longitudinale į van elkaar verwijderd kunnen zijn, moet dat een aspect van de Zon in zijn voortgang naar de positie van Venus in de UH zijn. Zon heeft met andere woorden 14į af te leggen. 14 TU: dagen kan niet, er zijn er al 14 voorbij; weken is een realistische optie, alhoewel geen fraaie: 3 Ĺ maand vanaf 26 januari, dus ongeveer halverwege mei ‘11. Pfffff….
Of zou een aspect van de Zon met het Gelukspunt op 17Stier de aanduider zijn? Dan moet de Zon slechts 11į voortschuiven om een vierkant te maken: 11 weken na 26/1, ofwel laatste week van april…

De Maan is natuurlijk mede-aanduider van ik-wij-het volk. Deze UH bewijst dat het -
au contraire van de peptalk in de media - toch niet zo fraai is en vlot gaat zonder regering: Maan in val in Schorpioen, en notabene nog in de Via Combusta… Bah!
Kleine 9į, voordat de Maan via oppositie kontakt maakt met het PF: dat zal dan wel een dikke 2 maanden zijn he, dus 1ste week van april…

Of zou Mars heers 10 tůch de nieuwe regering zijn? In dat geval geeft Zon conjunct Mars de timing: die conjunctie gebeurt wel niet binnen 2į, maar pas als Mars 15į Waterman bereikt heeft, gaat de Zon er pal bovenop staan. Da ‘s dus een te overbruggen afstand van…9į! Dat lijkt een zekere consistentie te geven. 9 TU, oftewel 9 weken in dit geval, komen we terug uit op 2 maand en 1 week na vraagdatum, te weten 1ste week van april…

Wie gokt… ?

BDW installatie 5 (reeds!)

Furies-Erinyes-Nemesis6x5@75
BDW zal er niet zo makkelijk (?) van weg kunnen lopen als deze slanke jongeling van de FuriŽn, toch niet!

Een nauwkeuriger blik op de profecties levert alvast het volgende op:
BDW rad+prof40j2a
Profectie-Saturnus staat nťt geen 3 graden verwijderd van de radix-asc, en Profectie-ascendant staat nťt geen 3 graden verwijderd van de term van Saturnus (l’ image procurťe parle de soi mŤme :-).

Ergo: binnen net iets minder dan 3 graden vanaf BDW’s verjaardag, manifesteert Saturnus zich.
Als 30į overeenkomen met 1 jaar, komt 1į overeen met 12 1/6 dag. Oftewel: Saturnus zet zijn stempel op 36 1/2 dag na BDW’s verjaardag. Ttz: 27 januari 2011.
Saturnus is BDW’s sterkste planeet (handvat waaierpatroon).
Saturnus is ook BDW’s ergste Malefic: vanuit hellenistisch perspectief is Saturnus als dagplaneet, niet alleen fout geplaatst ( in de dag-helft van een nacht-geboorte), maar ook erger dan die andere Malefic Mars, gewoon, in functie van “sect”. Wat gewoon betekent dat BDW eerder geschaad wordt door saturnale aangelegenheden, dan door martiale toestanden.
En Saturnus is de actuele (maan)eclipsheer...
We zullen zien...

BDW en zonne-eclips

10saturn
Gedeeltelijke Zonne-eclips, en Bart De Wever
Be Ecl Sol 110104
Straks, om 8u50 UT, 4 januari 2011, hebben we voor Brussel het maximum van de partiŽle zonne-eclips. Deze is zichtbaar bij ons en mag dus zeker geduid worden als werkzaam alhier; zij valt op 13/32 Steenbok, voor BelgiŽ in het 12de huis van de eclipshoroscoop.
William Lilly schrijft in zijn
Annus Tenebrosus ((C) Sue Ward) p89: “In the second decanate (van Capricornus), it stirrs up the fury and spirits of sworn Souldiers against their Commanders in Chief or against their Emperour, King or Prince, it renders all their indeavours fruitlesse, and the events thereof unprosperous; it is the forerunner of scarcity of Corn, and that many will dy for want thereof.”
“…in the Winter it gives too much moisture: Thenthe Eclips is also in (blank) or (blank), there followes Controversies in Religion, or some change or alteration; in Tropicks, viz Cancer or (blank:
moet Capr zijn), alteration of ayr, and of Offices or places of Governments.” (opus citatus p78)
Omdat de eclips in Steenbok valt, en voor BelgiŽ Waterman rijzend heeft, is Saturnus de Heer vd Eclips:
“He is generally the cause of cuuruptions by reason of cold, more properly he declares continued diseases in the bodies of men, as wasting of the body, or a consumption which hath its originall from some defux of Reume, hee denotes Dissturbance of the radicall Humours, Fluxes, Quartane Agues, Banishments, Poverty, Miserie, Lamentation, vain fears, mortality of old mens especially: A scarcity of such Cattell as are usefull for mankind, afflicting (…); In the ayr, hee stirs up most horrible colds, frosty and Icy weather, cloudy and pestilent, the ayr often times molested; long continued frosts, thick clouds, mysty foggy weather, much darkness, abundant Snows nothing profitable butdestructive (…). In the Rivers and the Sea commonly he stirs up most bitter tempests, sudden and manifold Shipwracks (…)
(p79, 80 o.c.)
Pfff, niet direct je vrolijkste Nieuwe Jaars-wensen! Ik vat het vervolg nog even samen:
terugtrekking van de zee; woeste overstromingen van rivieren; waterbederf; schaarste van graan en fruit daardoor; rupsen, wormen e.d. vernietigen fruitoogsst; overstroming, ongeziene regenval, hagelstormen vernietigen hooi en oogst; veestapel geschaad; hongersnood; ouderlingen sterven in groter getal dan normaal;…
Tja… in klassieke astrologie wordt een kat ťcht wel een kat genoemd!

Nu, alvorens je, beste lezer, wil emigreren (naar…? De Maan?), de volgende bedenkingen bij deze onheilsberichten:
1) het is een gedťťltelijke eclips: werkt minder hard door dan een volledige eclips; en
2) de eclips is slechts heel kort zichtbaar bij ons; en
3) worden vooral getroffen: landen/steden/gebieden, die onder Saturnus/Steenbok vallen. Te weten:
Bavaria, Saxony, Stiria, Romandolia, Ravenna, Constantiea, Ingolsdtad (William Lilly: C.A. p61); Thrace, Macedonia in Greece now Turkey, Albania, Bulgaria, Saxony the southwest part, West-Indies, Syria, Orcades, Hassia, Oxford, Mecklenburg, Cleves, Brandenburg (o.c. p98).

En dan nu…
Bart De Wever erbij! :-D
BDW is net 40 geworden en zit dus in een 5de huis/teken profectie.
BDW rad+prof40j
En wat zien we? De ascendant van deze profectie valt op 19į Steenbok: in het 2de decanaat, waar ook de eclips plaatsgrijpt! M.a.w.: BDW wordt door deze eclips getroffen gedurende zijn 40ste levensjaar, en met betrekking tot 4de huis materie (huis/thuis/gezin/woonst/vaderland/einde).
Saturnus, de
profectie-heer (heerser van de profectie-asc), staat op 16 Maagd, mooi conjunct zijn radix-ascendant.
Saturnus is ook de
Heer van de eclips… BDW wordt dus ťcht wel “getroffen” door deze eclips.
BDW rad+E110104
De eclips-graad zelf (13 Steenbok) valt exact op BDW’s Mercurius, radix heer 1!
Eclips-Mercurius op 21 Sag, staat scherp vierkant radix-asc op 19 Virgo!
Eclips-MC op 2 Sag, staat conjunct radix-Neptunus/3
Venus, eclips hr3 staat conjunct rad-Jupiter in rad-3
Eclips-heer Saturnus op 16 Libra valt ruim conjunct radix Maan/Uranus, en scherp driehoek MC op 15 Gemini.

Derhalve:
- ofwel is BDW de “prins, koning, leider” van de eclips-voorspelling en wordt hij ondermijnd in een niet al te verre toekomst (
heb niks geschreven wegens niet opgezocht over de timing van de door de eclips aangeduide gebeurtenissen…), en gaat hij min of meer “ten onder”
- ofwel is BDW de
agens om de “prins, koning, leider” onderuit te halen; wat dan enkel kan verwijzen naar Koning Albert/Prins Philip/Elio Di Rupo (lol)…

Ik opteer voor de eerste optie. Niet alleen omwille van persoonlijke voorkeuren (jakkes…) maar ook omdat BDW’s heer 1, Mercurius, knal door de eclips geraakt wordt.

Om af te sluiten:
wat er ook gebeure: ik wens jullie allemaal een spannend (vaneigest) en voorspoedig (minder evident) Nieuw Jaar!

Bart De Wever 3

samsonlion
BDW 3de installatie: impact op zijn tijd(sgevricht)…?

We schreven in de vorige installatie:
“MC conjunct
Rigel. Volgens Ptolemaeus heeft deze zeer heldere ster de aard van Jupiter en Saturnus (vechtende principes!). Vivian Robson: geeft welwillendheid, eer, rijkdom, geluk, glorie, bekendheid en vernieuwende of technische vaardigheid. (indien conjunct zon/maan/mc/asc:) snelle vooruitgang/succes in leven dankzij sterke wilskracht, liefde voor actie, en geluk in ondernemingen. Verworven posities/status moet voortdurend bevochten worden. Krachtige concentratie verzekert positie. Indien onvoorzichtig of gebeurlijk zwak, mislukking en teleurstelling (analyseer volledig cosmogram!).
Rigel culminerend: grote militaire of kerkelijke promoties, woede, ergernis/verdriet, grootmoedigheid, grote winst door arbeid en veel angst, blijvende eer.”
Denebola (afkorting van Al Dhanab al Asad: de Staart van de Leeuw), een ster van magnitude 2.2 op 20į Virgo, staat conjunct zijn ascendant. Een gevaarlijke ster (nooit spelen met de pluim op het eind van de leeuwestaart!), met Saturnus-Venus kwaliteit volgens Ptolemaeus. Vivian Robson schrijft in zijn standaardwerk (Fixed Stars and their interpretation): geeft snel oordeel, wanhoop, spijt, publieke schande, ongeluk door de natuur-elementen, geluk dat omgezet wordt in woede, maakt de geborene nobel, stoutmoedig/dapper/brutaal, zelf-beheerst, genereus en bezig met de zaken van andere mensen.
RIJZEND: rijkdom, uitmuntendheid en goed fortuin vergezeld van vele gevaren en angsten door eigen dwaasheid, voordelen zelden langdurig, zorgen/moeilijkheden en ziekte.
We vinden geen enkele Koninklijke Ster terug in zijn horoscoop. Het zou onrealistisch zijn hieruit af te leiden dat hij geen Leider of Vernieuwer of Voortrekker of zo kan zijn; Koninklijke Sterren zijn bv wel belangrijk in de afweging tussen competitoren, mede/tegenstrijders, in koninklijke hiŽrarchische opvolgingen (dynastieŽn) e.d. Edoch, een zekere kwaliteit is toch ontbrekende… ;-)

Iemand die werkelijk belangrijk is voor zijn/haar tijd, hoort “ingeplugd” (ingeplugt? ingeplucht?) te zijn. En daarmee bedoelen we: radix-gewijs verbonden te zijn met minstens de geboorte-voorafgaande lunatie (SAN), en als het kan de prenatale eclips (PNE).
Eerst de
Syzygy ante nativitatem bekijken: voorafgaande lunatie is een volle maan op 20į Tweelingen.
BDW SAN
Dedju! Die staat mooi conjunct zijn radix-MC en op Bellatrix (de “Amazone-ster”).
Cusp 10 van de SAN staat conjunct radix-Saturnus in 9.
Asc van de SAN staat conjunct radix-ZMK in 12.
Is hij ingeplugd? Jawel.
(zie ook voetnoot 1)
Pfff, ‘t is omdat het erbij hoort: en dan nu de PNE:
BDW PNE
Nog meer
dedju!
Asc van de PNE staat haast exact conjunct radix-MC.
Mercurius van de PNE staat conjunct Pluto in huis 1 van de radix.
Mars van de PNE staat conjunct ZMK in radix-12.
(voetnoot 2)

Voetnoten:
(ik zet dit apart in voetnoot, omdat het niet - voor zover ik weet - bevestigd of onderbouwd wordt door klassieke teksten, terwijl ik het wel als heel verduidelijkend en beschrijvend waarneem, waarbij ik interferentie van mijn persoonlijke waarden en voorkeuren niet kan buitensluiten. Ziet u,
Baarlijke Duivel Wever is niet echt een idool, of stichtend voorbeeld of zo, voor mij - wel integendeel… Ach, moge Klio, de Muze der Geschiedenis, hier duidelijkheid brengen!)
1. SAN-Asc conjunct ZMK in radix-12: impact-op-tijdvenster heeft betrekking op geheime, verborgen afbraak en ontmanteling (ZMK, 12) van vaderland (Sag op radix-4 = exaltatie van ZMK).
SAN-Maan op Bellatrix in radixhuis 10 spreekt ook voor zich: ik
highlight oorlogsvoering als roeping, of zoiets.
SAN-MC conjunct radix-Saturnus in 9: ik wordt beroemd/bekend/berucht als autoriteit/geleerde/historicus - met een kantje aan (Saturnus retro).
2. SAN-Mercurius conjunct radix-Pluto: ik ondermijn en overweldig door mijn intellect/spraak/kennis.
SAN-Mercurius (heer SAN-1/hr radix-10): het is mijn roeping te vernietigen en omver te werpen.
SAN-Mars conjunct radix-ZMK-12: communicatievermogen en denken gelinkt aan (verborgen) destructie en dood (Mars is radixheer 3 en 8).

Zo. Opgeruimd staat netjes (was het maar waar…). Volgende BDW-installatie zal gaan over de
timing zelve; m.a.w.: de voorspellingstechnieken benut!
Gezien de tijd van het jaar (laatste dagen van 2010!) is de kans groot dat u, gewaardeerde student, mijn nieuwe schrijfsels pas in het komende jaar 2011 onder ogen zal krijgen; dezentwege wens ik u allen een voorspoedig en leerzaam
NieuwJaar!

Bart De Wever 2

henry8
Nog even een moderne noot: Zon ťxact vierkant Pluto…: machtsproblematiek; besmet vaderbeeld, besmet zelf-beeld, Transformator en/of Schepper van Chaos (zo, dat moest er even uit).

En dan nu als 2de installatie de klassieke toer op! (en geen ruimte meer voor subjectieve invulling.)

De persoon BDW wordt weergegeven door ascendant Virgo, en Merucrius heer 1, retro in Steenbok-4.
Primaire motivatie: materiele zekerheid, bestaanszekerheid. Moet hťbben (Aarde asc). Wat hebben? Bodem, thuis, huis, familie (hr1 in 4). Traditionele waarden, maar met een kantje af (Mercurius in Steenbok en retro).
De persoonlijke betrokkenheid gaat rechtstreeks naar huis, thuis, familie, vaderland.
Het temperament is uitgesproken melancholisch: een harde werker, behoefte aan controle, wil produceren maar volledig volgens eigen inzichten en tempo. Scheidt zich af en is introvert.
Ook de rationele geest (Mercurius) wil terugtrekken, afscheiden, controleren. Mercurius wordt versterkt door de vaste ster
Ascella (Jupiter en Mercurius karakter), maar benadeeld door de conjunctie tegelijkertijd met Manubrium (cluster, Zon en Mars karakter - geeft blindheid). Dus, ondanks de retrogradatie van Mercurius, een sterke, vinnige, scherpe, idealistische geest - met beperkingen. (ook de Zon conjunct Acumen verwijst naar letterlijke oog/zicht-problemen, of naar figuurlijke blindheid.)
Hoe wil/moet dit melancholische temperament zich uiten, zich manifesteren? Via de gedragsaanduider. In dit geval:
Saturnus (dispositor van Mercucrius in Steenbok, en verhogingsheer van de Maan). Ptolemaeus schrijft hierover in de Tetrabiblos (boek III-13) “Saturnus vanuit een eerbare positie (driehoek asc) maakt de geborene een minnaar van het lijf, koppig, diepzinnig, streng, eenpuntig, werkzaam/moeilijk, dictatoriaal, bestraffend, wil bezitten, inhalig, gewelddadig, schatten verzamelend, en naijverig.
… Leest u ook de krant (of u kijkt waarschijnlijk tv)? Sprekende beschrijving, ook al is ze in de 2de eeuw na Christus neergepend…!
(je wil niťt weten hoe Saturnus vanuit een oneerbare positie het gedrag bepaalt! lol)
In de klassieke benadering is de Maan ook hťťl belangrijk (belangrijker zelfs dan de Zon), als aanduider van de emoties, het verlangen, de hunkering, de honger.
Maan in huis 2: honger! frituur! (oeps, lol) voeding, substantie, zekerheid, stabiliteit, bezit.
Maan in Weegschaal: evenwichtig, harmonieus, diplomatisch; kennis, kontakt.
Maan met Uranus: verbrekend, vernieuwend, scheidend.
Ah ja: we moeten op een evenwichtige harmonische manier, een scheiding bewerkstelligen, om zekerheid en stabiliteit te verwerven. Dat is althans het onderliggend principe (Maan heer 11). Het werkt wel frustrerend, scheidend, ontkennend, vernietigend, uit (dispositor Maan: Venus in Schorpioen).
Of (
truly traditionally): flegmatische Maan + Sanguin teken = ik verlang, ik wens, ik verbind, ik geef over, ik voel, ik verenig, ik maak een, ik onderga - en ik deel dat mee. Maan-Uranus: dat ik niet wordt begrepen. Maan-2: ons bezit, ons belang (samen met Saturnus als gedragsaanduider geeft dat: Calimero! Cfr. hier ook: Zon als diepere kern, wezens-aanduider, heer 12 in 4: slachtoffer van het land, van de Koning, van het Bestuur des Lands). Zo sterk ijveren voor harmonie (Maan Libra-2, om dan verkeerd begrepen te worden (disp. Venus in Scorpio-3). Oprechte verbazing dat niet iedereen het eigen gelijk ziet...
Als we (gezien de orbs van de Maan als
Licht) de conjunctie met Uranus duiden, mogen we zeker niet voorbijgaan aan de conjunctie met Vindemiatrix. Vivian Robson: Saturnus-Mercurius karakter. Geeft valsheid, schande, diefstal, dwaasheid, veroorzaakt vaak weduwschap. Met de Maan: zorgen, veel teleurstellingen, verlies door de wet, of door geschrift of diefstal, slechte gezondheid, mislukking in zaken.
Niet te verwaarlozen: MC conjunct
Rigel. Volgens Ptolemaeus heeft deze zeer heldere ster de aard van Jupiter en Saturnus (vechtende principes!). Vivian Robson: geeft welwillendheid, eer, rijkdom, geluk, glorie, bekendheid en vernieuwende of technische vaardigheid. (indien conjunct zon/maan/mc/asc:) snelle vooruitgang/succes in leven dankzij sterke wilskracht, liefde voor actie, en geluk in ondernemingen. Verworven posities/status moet voortdurend bevochten worden. Krachtige concentratie verzekert positie. Indien onvoorzichtig of gebeurlijk zwak, mislukking en teleurstelling (analyseer volledig cosmogram!).
Rigel culminerend: grote militaire of kerkelijke promoties, woede, ergernis/verdriet, grootmoedigheid, grote winst door arbeid en veel angst, blijvende eer.

Rest nog de Horoscoopheerser (Lord/Lady of the Geniture): wat kan ik gebruiken om het geheel te optimaliseren en in goede banen te leiden?
Hiervoor kiezen we die planeet, die ťn het meeste essentiele waardigheid heeft (kwaliteit), ťn tegelijk het meest accidentele waardigheid (kracht om te manifesteren). Dat is dus niet persť eenvoudig.
Best geplaatste planeet is Mars: in eigen teken, tripliciteit, en aangezicht. Kwalitatief mťťr dan OK! Maar: kwantitatief zwak, wegens in 3de (en dus vallend) huis: denk “Ben&Jerry’s icecream, maar gelocaliseerd op antarctica (of midden in de sahara)”: je krijgt je kwaliteit niet gesleten!.
De enig mogelijke andere kandidaat is de Zon, in eigen tripliciteit en dan toch accidenteel heel sterk in huis 4. Ai, is wel heer 12, niet goed.
OK, dus zwakke Horoscoopheerser Mars krijgt de voorrang: en ‘t is/blijft dan moeilijk om het geheel op te krikken naar “hogere niveau’s”… Het betekent eigenlijk dat BDW door studie en communicatie zich als persoon moet kunnen verbeteren, opwerken, maximalizeren (innerlijk, niet noodzakelijk uiterlijk). Gegeven dat Mars in het (vallend) huis van communicatie en studie staat, en dat Mercurius als natuurlijke verwant daarvan, in Steenbok-4 retrograde staat, geeft niet echt veel hulp of kracht… De wens mag er zijn, maar de verwezenlijking ervan laat mogelijk te wensen over…

Volgende installatie: BDW in het Ruimte/Tijd continuum geplaatst.
(
heeft hij impact op zijn Tijd? Speelt hij een rol in de actualiteit? (ok, ok, hij is volop bezig een impactvolle rol te vervullen in onze actualiteit (we schrijven december 2010), maar vinden we dat astro-logisch terug?)

See you there and then...

Bart De Wever 1

dav_oath

Bart De Wever - 1ste installatie.

Wa ne moeilakke mensj! ‘k Wil wellis weete oe as da zennen oroscaup derojt zie!
:-)

Wel, “at your service”:
Bart De Wever
geboren te Mortsel bij Antwerpen op 21/12/1970, om 23u40.
Astro.databank geeft een betrouwbaarheidsrating “C” voor dat geboorte-uur: bron niet officieel erkend. Maar goed, we zien hoe ver we hier mee komen.

Met meer dan 30 jaar beroepshalve astrologie-praktijk, wordt deze “1ste installatie” gekaderd vanuit moderne technieken, die in de loop van deze 3 decennia hun waarde bewezen hebben. De
traditionele duiding volgt in latere installaties!

Planeetpatroon:
Waaier: 9 planeten bezetten (minder dan) ⅓ van de hemelbol, de 10de staat er ruwweg tegenover.
Het “blad” van de Waaier wordt hier gevormd door de reeks Pluto tot en met Mercurius; het “handvat” van de Waaier is Saturnus, haast exact tegenover het midden van het waaier-blad.
Het was
Robert Jansky die het Waaier-patroon beschreef als een extra structuur buiten de 7 patronen beschreven door M.E. Jones. Jones zou dit als een “Emmer” hebben beschreven, waarbij Saturnus als handvatplaneet alle dynamiek naar zich toetrekt. Volgens Jansky echter is dit geen Emmer, maar een Waaier: een “Bundel” (alles binnen 120į) met een handvat. Bij een waaier wordt het blad in beweging gezet door de handvat-planeet; de dynamiek gaat dus niet nŗŗr Saturnus, maar Saturnus is de kracht die het “blad” van de waaier in beweging zet.
Volgens Jones is de basis-psychologie van het Bundel-type: het nastreven van zeer selectieve doeleinden vanuit een uiterst persoonlijk wereldbeeld; in een heel subjectieve kijk op de wereld wordt de ander als element “geÔntegreerd”, de ťigen visie is alles-overheersend. De geconcentreerdheid geeft een soort magnetisme of charisma, waardoor anderen tot zich getrokken en verzameld worden, en er met weinig middelen veel bereikt kan worden. Het ontbreken van opposities in een Bundel, en meestal overwegend aanwezig zijn van sextiel-aspecten, voert tot “opportunisme”
Jansky stelt dan weer (als aanvulling op Jones) dat de handvat-planeet van het Waaier-patroon, dť motiverende kracht wordt die dus het bundel-deel in beweging gaat zetten. Ook al kunnen er dan opposities gevormd worden, dit zal dan een zeer strijdbare of dynamische kwaliteit meebrengen waardoor de subjectiviteit feitelijk in actie omgezet wordt!

Detail:
Wat is nu die “motivator” van Bart De Wever? Saturnus, retrograde op 16/21 van Stier, staat als heer van het 5de en 6de huis, in 9. Conservatieve behoudende waarden en het verleden mbt hogere kennis… hier komt de historicus glorieus tevoorschijn! Retro: alternatief,
not main-stream. Vertraagd, beperkt, teruggetrokken, gereserveerd, gekwetst. Zelf-expressie krijgt samen met behoefte aan dienstbaarheid (of jennen) gestalte via hogere kennis en visie. Historische kennis als bron van macht en autoriteit vullen het wereldbeeld in en sturen het handelen aan.
Zon in Boogschutter: een wijsgeer/neus, idealist, bevlogen iemand die wil dťlen. Wat delen? Het lŗnd! (huis 4) (oeps). Euh, iemand die veiligheid en geborgenheid wil delen (fundamentalistisch opdringen?). Zon heer 12: dat gebeurt vanuit universele liefde en/of zelf-opoffering… (sorry, beste lezer, ik ontspoor! lol).
Maagd rijzend: ook al is geborene een idealist, naar buiten toe komt hij over als een pragmaticus, toont zich een realist, nuchter, kritisch, en… zeer (ongewoon: Mercurius retro) bekommerd om huis en stee (Mercurius heer 1 in 4). Mercurius heer 1 in Steenbok: identiteit! IDENTITEIT! GRENZEN! SCHEIDEN! JA! (nogmaals sorry, haha).
Pluto in 1: een transformator. Geen Transformator met hoofdletter, want Pluto staat al ver van de asc. af.
Maan in Weegschaal: een verzoener. Maan conjunct Uranus: een verbreker.
… Ja wat is het nu!?
Awel, een verzoenende verbreker, een harmoniserende vernieuwer? Hmmm.
Maan: veiligjheid, geborgenheid.
Uranus: individualisering, breuk.
Ergo: iemand die zich goed voelt bij afscheiding. Ha! (
got you, Bartie…). Iemand die graag contrair doet. Iemand die het “eigene” koestert.
Laat ons er nog een stukje aspect-dynamiek bijsmijten: Maan ingaand conjunct Uranus: behoefte aan veiligheid (Maan), en wensen en idealen (heer 11) voeren tot vernieuwing, onafhankelijkheid, breuk (Uranus). …
Revolutionaire ideeŽn (of moeten we zeggen: emoties, buikgevoel?: Maan-Uranus) op sociale manier gebracht (Weegschaal), vormen de fundering voor het eigen zijn (2de huis als voeding voor 1).

1-2-3-4… planeten in huis 3 (Nep-tunus meegenomen, we doen even modern): een
stellium!
Iek!
Hoezo, iek? Is dat dan besmettelijk of zo? Is het iets ergs?
Ah, euh, wel, een stellium
ooover-benadrukt het huis waar het in valt, ten nadele van het tegenoverliggende huis. Mmm.
Dus: communicatie, kennis, weten, wisselwerking met de directe omgeving (?)(3) scoren hůůg, en dit kan ten koste gaan van …hogere kennis, wijsheid, visie (9).
BDW is natuurlijk bekend/beroemd/berucht voor zijn communicatief vermogen, spitse geest, rake opmerkingen, one-liners, Latijnse citaten, en dies meer…
Kijken we na wat er in dat 3de huis gebeurt, krijgen we de volgende reeks:
1) Mars (sterk, in eigen teken en huis): krachtige ťn confronterende communicatie
2) Venus (zwak, in vernietiging): passioneel met risico op destructief effect, verborgen agenda
3) Jupiter: groei en vooruitgang door uitdaging, confrontatie, catharsis
4) Neptunus in Saggi: chaos, mist, verwarring, escapistisch middels, of in termen/functie van, visie en idealen
(ik beken, ik beken: ik ben geen fan van BDW)

Tot hier, beste lezer, deze 1ste (en modern-astrologische) installatie.
Zet jezelf schrap voor de 2de (en klassieke) astrlogische duiding, die (hopelijk) eerstdaags volgt!

Intermezzo: herfstweer

Astrologues681x639

Herfst…

Alvorens verder te gaan met K. Danneels’ progressies (die nu in het nieuws toch wel wat op de achtergrond zijn geraakt…), even een astro-meteorologisch intermezzo: een (poging tot) weersvoorspelling.

Aandachtige lezers zullen zich herinneren dat mijn winter-weer voorspelling van vorig jaar, nťrgens op sloeg; die was gebaseerd op een uurhoek (wat perfect OK is), voor een destijds haast verveeld gestelde vraag (“ah ok, we zullen nog ‘s een uurhoekje trekken voor het winterweer..”) zonder echte betrokkenheid op het onderwerp of pertinentie eromtrent (wat duidelijk - zoals de Ouden ook onderwijzen - niťt OK is).
Daarom baseer ik mij nu (voor deze zeer beperkte voorspelling: hoofdzaak is temperatuur) op mundaan-techniek: de Zon staat voor warmte (lees: temperatuur); de zonne-ingres in de 4 kardinale tekens geeft daarom informatie over de temperatuur van het betreffende seizoen.
Voor de herfst is die ingres-kaart dan uiteraard de intrede van de Zon in Libra/Weegschaal. Aqui la imagen relevando:

ingress be 1009 weer

Waar moeten we naar kijken? Naar het 4de huis (het land, de plek, het “hier” (in deze mundaan-benadering)).
Scorpio op 4: koud en nat teken. Grondtoon voor de herfst: koud en nat.
Mars heer 4, staat in eigen teken in huis 3: nogmaals koud en nat.
Conjunct Venus (is ook koud en nat): koud en nat.
Neptunus (sorry!) scherp vierkant cusp 4: foggy, mistig.
Maan en Jupiter/Uranus driehoek op cusp 4 vanuit Vissen: koud/nat met (Jupiter) een beetje warm/nat, maar vooral toch veel nat (Jupiter is de Regen-God!), en wat electriciteit in de lucht, om Uranus te behagen…
Ergo: vooral koud, en nat. Met de nodige mist en nevel, en hier en daar een donderslag/bliksembolt.

Beuh! (in FaceBook termen wellicht:
vind ik NIET leuk (LOL))

Ram-ingress voor BelgiŽ

Noah-by-Julius-Schnorr-von-Carolsfeld-1860Noach bouwt de Ark

Even vlug tussendoor al wat informatie over het reilen en zeilen van BelgiŽ in het nieuwe jaar (van lente 2010 tot lente 2011):
zoals je hieronder op de ingress-horoscoop voor Brussel kan zien, hebben we een Beweeglijk teken op de ascendant (Virgo), wat betekent dat deze Ram-intrede weliswaar voor het hele jaar (tot maart 2011) geldt, maar bij uitstek voor de eerste helft van die periode; met de herfst-ingress, als de Zon het teken Weegschaal binnenloopt, moet er opnieuw een horoscoop berekend worden die het verdere verloop, de 2de helft van het mundane jaar expliciteert.
Ingress Be 1003
Je ziet onmiddellijk dat het land, het volk, de natie, en de regering, door ťťn en dezelfde factor worden aangeduid: Mercurius (als heer 1 het volk, als heer 10 de regering, eventueel de koning).
Nu staat deze Mercurius peregrien op 6į van Ram, enerzijds krachtig in hoekhuis 7, anderzijds zwaar beschadigd door combustie of verbranding: Mercurius bevindt zich op minder dan 8į van de Zon af, en is daardoor dus erg verhinderd. M.a.w., beide de natie, en de regering, hebben het moeilijk dit jaar. Dat kan te maken hebben met het buitenland (Mercurius en Zon conjunct in huis 7), of met openlijke vijanden (idem), of met verborgen vijanden (Zon is heer 12). Dat kan eventueel zelfs de administratie van de regering zijn (12 is het 3de huis vanaf 10).
Op de ascendant staat de vaste ster “Alkaid”, of Benetnash, exact conjunct. Deze ster is volgens Islamitische astrologen de “Vernietiger van Naties”; volgens moderner autoriteiten (Reinhold en Elsbeth Ebertin) brengt zijn invloed reden tot rouw voor de bevolking, doordat mijnrampen of instorting van bouwwerken (huizen, bruggen, ...), of weersinvloeden, veel slachtoffers eisen...
Bovendien staat Saturnus in het 1ste huis van het land en het volk; Saturnus staat in Libra nog in zijn verhoging en werkt dus niet echt malefic, maar de retrogradestand (waardoor hij snel zijn positieve waardigheid verliest door uit Libra Virgo binnen te lopen) tornt heftig aan zijn positieve werking.
Ook de Maan, nochthans verhoogd in Stier, staat moeilijk: exact conjunct de vaste ster Algol, wat volgens
Vivian Robson “gewelddadige dood” en “extreme ziekte” meebrengt. Voor wie? Voor het “gewone volk” (Maan an sich); of/en voor de “troepen” van de regering (leger, politiemacht, e.d.: Maan is heer 11).

Alvorens, beste lezer/student, je koffer te pakken en hapsklaps te gaan emigreren, moet je wel bedenken dat dit:
- een potentieel weergeeft, dat “getriggered” moet worden via lunatie/eclips/transit...
- evengoed op Europa, of op 1 van onze talrijke Belgische regeringen van toepassing kan zijn: we hebben immers de federale regering, de vlaamse, de waalse, de duitstalige (? ja?), die van het Brussels gewest, en aangezien Brussel ook de hoofdstad is van Europa, Europa...
Dit maakt het niet gemakkelijk om een relevante lezing te geven van deze ingres-kaarten, ťn het maakt ons bewust van de noodzaak om over de nodige
context te beschikken...!
Klimaat-toestanden kunnen natuurlijk overal (ja, ůůk in BelgiŽ, al is dat meestal minimaal vergeleken met andere oorden) voorkomen, net zoals ziekten en epidemieŽn...
Het gevaar voor de
Natie(s) kan natuurlijk betrokken worden op de liefkozende verhouding tussen bv N-VA en FDF (de “clash van de titanen”? Eerder van de “peutertjes”, maar je weet nooit wat er in beweging wordt gezet!), maar is ook herkenbaar met betrekking tot de verzwakking van de Europese Eenheid ivm hoe de Griekse monetaire crisis verhandeld wordt/werd!

Wordt in ieder geval vervolgd!

Oh ja, haast vergeten: nog wat weersvoorspelling voor BelgiŽ...
Kusp 4 van de Ram-ingress,
het land, staat in heet en droog Sagitarius, op de vaste ster Aculeus, met Mars-Maan natuur:
- heet en droog (Sag), heet en droog en koud en vochtig (Aculeus)
Jupiter heer 4, heet en vochtig, staat in Vissen, koud en vochtig. Dat geeft vooral een vochtige boventoon. Nattigheid :-)
Venus, koude en vochtige planeet, aspecteert vanuit heet en droog Ram cusp 4 met een driehoek.
Conclusie: de lente geeft ons een ware mix, met enkele (of talrijke) extremen: heel warm, heel koud; heel droog, en heel nat...
(de spreiding van de neerslag moet aan de hand van de lunaties geduid worden, maar die fine-tuning laten ik hier wegens tijds- en expertisegebrek maar achterwege...)

Herman Van Rompuy Europees Premier?

image

Paar dagen geleden, de krant lezend, vroeg ik me toch af of Herman Van Rompuy (Herbert, voor de Engelsen!) verkozen zal worden als eerste Europees Premier. De berichtgeving hierover is zeer verwarrend - en zeker voor de gewone burger cryptisch, met verborgen agenda’s enz -, en omdat die gebeurlijke verkiezing het regeren van BelgiŽ toch weer wat op zijn kop zou/zal zetten, vond ik het de moeite om er een uurhoek voor te maken, en noteerde als volgt:

image
Voor liefhebbers van Planeet-uren: de uurhoek is zeker radicaal, en dus duidbaar, want heer 1 en de uurheerser zijn een en dezelfde planeet: Jupiter.
Met 10į Boogschutter rijzend, wordt de sfeer ook duidelijk gekleurd door Antares op de ascendant: het Hart van de Schorpioen, een zeer Martiale ster die vaak te maken heeft met het einde van dingen, het beŽindigen van cycli, strijd, e.d. Het einde van het Oude Europa, het einde van Van Rompuy als locaal premier?
Herman Van Rompuy zelf, als premier van Belgenland, wordt aangeduid door Venus heer 10, essentieel zwak (in vernietiging) in Scorpio, essentieel begunstigd in huis 11 van “the Gifts of the King”.
Venus in Schorpioen moet “antwoorden” aan Mars, haar heerser. Mars is de heerser van het 2de teken in huis 10, en als dusdanig aanduider van een “nieuwe/volgende/alternatieve job”: het Europees Premier-Schap. Gezien HVR (Herman VAN ROMPUY, niet VAN ROEY! LOL) zijn eigenste uitlatingen, moeten we dit eerder vertalen als een “in de ban zijn van, beheerst worden door” dan als “houden van, uiterst verlangen naar...”
Omdat Venus een vierkant gaat volmaken met Mars op 13 Leo/8, neem ik aan dat HVR de “job” krijgt, zij het niet zonder moeite of via een vlekkeloos parcours. Er blijken (uit de media) inderdaad heel wat pro’s te zijn voor Hermie, maar ook heel wat contra’s; Venus en Mars staan in een gemengde positieve receptie: Venus in de ban van Mars, Mars in term van Venus - wat zeer realistisch lijkt: (nog altijd volgens de berichtgeving) HVR krijgt het premierschap ahw opgedrongen, terwijl het voor het premierschap op zichzelf uiteraard weinig uitmaakt wie of wat er gekozen wordt. Met uitzondering van een paar Eu-staten, lijkt er toch een vrij grote consensus voor Herman te zijn.
Een tweede positieve aanduiding is dat Venus via antiscion conjunct Jupiter staat; Jupiter is niet alleen Jupiter, aanduider van groei en expansie, maar ook dispositor van het Gelukspunt, de “Trofee”, de “Te Winnen Prijs”. Via enig “achter-de-schermen” werk, krijgt Herman de job.

Dus, vanuit mijn beperkte ervaring en mogelijkheden, verwacht ik dat Herman VR (“hij die geen charisma heeft” volgens een van de vele buitenlandse commentaren) binnenkort een promotie krijgt en daadwerkelijk in geschiedenisboekjes van de toekomst vermeld zal worden als de 1ste erpeese premier!

Verwarrend dan weer, is de positie van Vindemiatrix op het MC, de ster van “weduwen en wezen”, maar ook van de “gezondene”. Verwarrend wegens:
- het betekent dat HVR afscheid neemt (van huidige job)
- het betekent dat hij verlies lijdt, “weduwnaar” (Van Europa) wordt
- het betekent dat hij een “missie” heeft (Europa?)
- ...

We zullen het snel weten: in principe morgenavond (ik schrijf en publiceer dit artikel op de avond van 18 november 09) moet er definitief gestemd worden.
Het zou zťťr interessant zijn, indien we HVR's geboortehoroscoop konden vergelijken met die van Europa; denk aan, of vergelijk met, de interactie tussen Barack Obama's kaart met de stichting van Amerika...
Dus, als een van jullie enthousiaste lezers, beschikt over betrouw- en controleerbare geboortegegevens voor Herman Van Rompuy: ik werde u zeer dankbaar als u ze kon mededelen!

Younes

virginimage

Volgens William Lilly wordt Younes, het vermiste jongetje uit Komen, in deze uurhoekvraag (“is Younes nog in leven?” ) aangeduid door de ascendant, de heerser daarvan, en de Maan (Christian Astrology, p. 151). De dood wordt aangeduid door heer 8 of een planeet in 8. Mercurius vertegenwoordigt hier dus de dood.
Geen enkele van de voorwaarden die voldaan moeten zijn om een stellig overlijden te concluderen, is vervuld (o.a. heer 1 en de Maan conjunct heer 8, of Maan en heer 1 opposiet heer 8 vanuit huis 2 naar 8 of van 6 naar 12, enz.).
Omdat de ascendant in de allerlaatste graad van een teken staat, is het niet “veilig” van de vraag te beantwoorden: het is mogelijk “te laat”, of er zijn grote veranderingen op til, of andere factoren spelen die de duiding bemoeilijken/onmogelijk maken.
Bij wijze van oefening spitten we dan maar verder...
Mars staat nog zo goed als exact vierkant Zon heer 9. Ik citeer William Lilly even: “
if the Lord of the Asc. be separated from the Lord of the 9th or 3d, he has been crossed in his journey (if he was at sea by contrary winds, or Pirates) if at land by Thieves, bad Ways etc.” Opus citatus). Dit kan er op wijzen dat Younes onderweg opgeschept, onderschept is, door malafide personen.
WL gaat verder:
“I have ever found, that if the Lord of the Ascendant be in the 9th, 10th or 11th (though many reports went the absent was dead) yet I have found him to live.” ibidem). Dat is dan toch goed nieuws: Younes leeft nog! En vermoedelijk is hij in het buitenland, of in ieder geval ver weg (Mars in 9).
Wanneer zullen we van hem horen? WL schrijft dat wanneer heer 11 en heer 1 een driehoek of sextiel vormen, er nieuws van/over Younes komt. Maar het is niet duidelijk of dit specifiek geldt wanneer heer 1 zich in het 11de huis bevindt: misschien moeten we hier naar kontakt tussen heer 1 en heer 9 kijken...?
Heer 1 - heer 11: Mars en Venus vormen een driehoek met elkaar op 17 december.
Heer 1 - heer 9: Mars en Zon gaan driehoekig op elkaar staan op 11 december.
Onze gedachten gaan uit naar Younes’ familie die misschien nog zo lang in onzekerheid moet verkeren...

Zomer-ingres voor BelgiŽ: beter laat dan nooit!

summer

Inderdaad, binnen een paar weken begint de herfst en moet er weeral een nieuwe kaart berekend en besproken worden, maar - kwestie van continuiteit - wou ik toch de Kreeft-intrede van de Zon nog ff bespreken (ook al is 3/4 er al van "passť"!).
Mijn studie klassieke astrologie brengt in dit opzicht de nodige verwarring mee: ik heb zowel de regels van Masha' Allah als van Abu' Mashar (Albumasar, gelatiniseerd) bekeken en toegepast. Hieronder volgt een overzicht.
Eerst nog de tekening van de Kreeft-intrede:
Be Ingress 0906Mer
(omdat de ascendant van de Ram-ingress in een hoofdteken viel, geldt die kaart algemeen voor het hele jaar, maar specifiek vooral voor de 1ste 3 maanden van het nieuwe jaar; deze Kreeft-ingress is meer specifiek voor de zomer-periode. Maar heel wat gegevens zijn een herhaling van de lente-ingress - zie vroeger...)

Algemeen:
- Kreeft rijzend, Maan heer 1 in het goede 11de huis: gunstig voor het land, voor de bevolking.
- Jupiter, exaltatieheer van Kreeft, in huis 8 en retro: ongunstig (sterfte, maar matig).
- Mars als tripliciteitsheerser van Kreeft, in vernietiging in Stier maar in het goede 11de huis: gemengd positief en negatief
- daghoroscoop (Zon boven de horizon), en Zon vrij van malefics: goed voor het volk.
Welke planeet is heerser van het seizoen? Geen planeet in hoekhuizen; ah: Venus in huis 11 in eigen teken: dat is de heerser. Venus staat essentieel sterk in eigen teken, en accidenteel sterk in huis 11, maar heel erg verzwakt of benadeeld door de haast exacte conjunctie met Mars, die in Stier natuurlijk in zijn vernietiging staat en dan uitgesproken als malefic werk.
De heerser geeft het volk algemeen weer, en omdat Mars heer 10 is in deze ingress, vertegenwoordigt hij de koning, of de regering (beste optie: de regering; de koning wordt dan aangeduid door zijn natuurlijke significator: de Zon). De duiding wordt dan:
- volk botst op (besluiten van) de regering, die in slechte conditie verkeert...
- koning/regering krijgt appreciatie van het volk...
- volk overwint koning/regering (Venus gaat namelijk Mars voorbijsteken en er van weglopen)...
Misschien kan dit betrokken worden op de problematiek rond de Oosterweelverbinding, met de Lange Wapperbrug of het tunnel-alternatief in Antwerpen?
Zon (koning) in 12: de koning verzwakt, verliest sterkte.
Saturnus driehoek Venus: vrienden worden vijanden; vrienden verhinderen vijanden; de "koning" krijgt het volk tťgen zich.
Venus in Stier/Aarde/zuid; het zuiden van het land vaart wel, "joy and merriment", maar wordt geconfronteerd met tegenslag!

Kunst en vermaak floreren in het zuiden (Venus aarde), maar ...vermaak en vrouwen veroorzaken schade!
(omdat Brussel natuurlijk ook de hoofdstad van Europa is, kunnen/moeten deze duidingen ook betrokken worden ůp Europa! En dan is hierin bv. Berlusconi herkenbaar...)

Specifiek:
Saturnus in Maagd:
antikiteiten (antiquiteiten :-), religieuzen, landbouwers, ouderlingen: floreren (Saturnus driehoek Venus) maar worden evengoed vernietigd (Sat. driehoek Mars).
De rijken worden rijker, de rijken gaan teloor (aspect van Saturnus met Venus, en met Mars, komt altijd terug...),
Armen worden rijk. Rijken worden arm.
Magnaten floreren; magnaten gaan ten onder.
Saturnus in Virgo en occidentaal: koorts-epidemieŽn.
Saturnus noordelijke latitude: gunstige winden; goed voor oogst en zaad.

Jupiter in Waterman:
nobelen, rechters, bischoppen, consuls, religieuze personen, goede burgers: worden belemmerd, ondervinden moeilijkheden (Jove retro in 8).
Hogere klasse en rijkaards worden (maatschappelijk) neergesmeten, hun bezittingen verpieteren, en dit bij uitstek in Aquarius-steden: Hamburg, Bremen, Montserrat, Pissaurum, Trent, Ingolstadt (Christian Astrology p. 99); mensen vertellen niet de waarheid in openlijke mededelingen (Jupiter in menselijk teken Waterman).
Jupiter in Lucht-teken: weinig regen, bederf van lucht en wind. Veel donder en bliksem (Jupiter zuidelijke latitude).

NMK in Waterman:
sterfte onder wetsdokters, rechters, religieuze secteleden/leiders.
ZMK in Leeuw:
aardvebingen (!), toename van water (?), slecht voor bomen, vernietiging van oogsten.

Mars in Stier:
militaire raadsheren, adviseurs van de Koning/regering: plotse sterfte; veel beperkingen door ziekte, zware koortsen.
Talrijke verbreking van wegen (wegenwerken?), bloedvergieten, ongelukken met vuur, droogte in rivierenl
Vernietiging van bomen en oogsten door droogte; sterke (zuidelijke) winden.
Nadelig voor vee.

Zon in Kreeft/12:
de rijken, de machtigen, magnaten en eerbare personen worden alle verhinderd, belemmerd, gefnuikt; elk wordt bezocht met gebrekkigheid.
Waterdieren/wezens ondervinden moeilijkheden.

Venus Stier/11, conjunct Mars, driehoek Saturnus:
huwbare vrouwen hebben tegenslag en/of worden verhinderd.
Zaadvorming in de natuur ondervindt hindernissen.

Mercurius Tweelingen/11:
auteurs, media, zaken, onderwijs: sterk en groeiend!

Maan Tweelingen/11 (hr 1):
het volk en ambassadeurs floreren!

Varia:
- gematigde hoeveelheid regen (Mars Stier)
- donkere luchten, aardbevingen, hongersnood (Saturnus)
- obstructie en verhinderingen in huizen van openbare spraak (wets- en rechts-instanties); misdadigers floreren; dienders/bedienden blijken nutteloos (Mercurus hr 3, 12 conjunct Aldebaran).
- verhindering, destructie (?) vanhet volk (Maan hr1 conjunct Aldebaran).
- dienaars niet productief voor heersers; gewone mensen, edelen, wijze mensen, magnaten, ... allen worden bekritiseerd... (Mercurius hr 12).

...

Tja... Inderdaad zet zich de trend van de Ram-ingress een beetje voort, en heel herkenbaar in actualiteit...

Watch this space for a autumn-update, coming real soon!

Lesley Deckers: another update :-)

Na m'n hart uitgestort te hebben bij collega-astrologen graag nog de volgende bemerkingen bij de foute interpretatie van sommige gegevens...:

- Lesley wordt wel degelijk aangeduid door Venus heer 7; Venus in Kreeft was niet ondergedompeld, ergens onder water, maar wel degelijk een aanduiding van "ergens comfortabel": in een appartementje bij een vriending/helpster.
Venus in het 9de huis was niet Lesley in het buitenland, maar wel (vallend huis): "ver weg" (mja...), moeilijk terug te vinden. OK, ze heeft wel van alle 4 voortvluchtigen het langst uitgehouden!
Politie is wel degelijk Zon heer 10.
Maar de timing was totaal fout. Een Amerikaanse collega wees me erop dat de Maan een "overdracht van licht" realiseert tussen Venus en Zon, de Maan brengt als het ware Venus tot bij de Zon, levert Lesley uit aan de politie. Maan gaat eerst vierkant Venus staan, en daarna driehoek Zon. En Lesley werd opgepakt op de efemeristijd dat de Maan driehoek Zon kwam te staan: 11 augustus, rond 10u.
De Hemel vertelt altijd de Waarheid; de Astroloog is feilbaar...

Lesley Deckers: update

Wel, daar ga je dan af als een gieter...

Net op het nieuws gehoord dat Lesley Deckers, de bevrijdster van Sekkaki en companen, nu toch zelf gevat is.
Niet alleen zat ze niet in het buitenland of onder water, of in Cadiz of andere exotische oorden, ook de timing die ik in de uurhoek gezien had, klopt langs geen kanten.

De enige factor die klopt is dat Lesley "gezellig" zat: thuis, bij een vriendin (haar aanduider in de uurhoek in Kreeft). En met een beetje goeie wil zou je nog kunnen zeggen dat Beringen, waar ze is opgepakt, wel (naar Belgische normen toch) hťťl erg ver weg is van Hoboken, haar geboorteplek.

Hoe komt dat nou, die totaal foute interpretatie?
1) de astroloog is menselijk en DUS feilbaar
2) in dit ondermaanse zitten we zover als mogelijk verwijderd van de volmaakte wereld, dus "shit happens"
3) foute en/of onvoldoende motivatie bij de vraagstelling

(1) en (2) wil ik niet gratuit noemen (ok, ik was mis, so what? I am just human, you know!), ondanks iets te gemakkelijk om achter te verbergen (Jerome Cardane zei het in de 17de eeuw of zo: "Life is short; Art (astrology) is long; Experience hard to get;...")
(3) lijkt me het meest toepasselijk (jaaah...!); lees: het meest relevant.

Ik heb die vraag over Lesley namelijk gesteld toen ik in de krant geconfronteerd werd met Sekkaki's gevangenname (of hoe noem je dat: hij werd terug opgepakt door de (Maroccaanse) politie), dus ik kon geen voorspelling meer doen op basis van uurhoekvraag. Maar op een of andere manier wou ik toch wel "scoren", en dan leek de vraag over het lot van Lesley een prima opportuniteit...
Dus: een mogelijke oorzaak van de foute uurhoek/foute duiding, is dat ik absoluut niet voldoende persůůnlijk betrokken was bij de vraagstelling, ergo: het "gieter-effect".
Een andere mogelijkheid is dat ik een foute aanduider voor Lesley, en/of voor de politie gekozen heb: misschien is Lesley toch geen "onbekend persoon" of "openlijke vijand" (beide huis 7); misschien een verborgen vijand (huis 12)? Misschien is de politie niet huis 10 (de regerende macht) maar huis 6 (dienstverlening aan "het volk"). Enz, enz, enzovoort.
Blijkbaar heb ik hier een blinde vlek, en om erachter te komen waar ik de mist ben ingegaan, ga ik mij beraden bij collega's aller landen! Dus, verwacht je aan (nogmaals) een update!
(ik hoop dat de "collega's" niet te lang wachten met hun replieken, hehe).
punishment
het is niet duidelijk te zien, maar de tekst op het bord luidt: "ihoe minder ik betrokken ben bij de vraagstelling, hoe groter de kans dat de uurhoek geen correct antwoord oplevert"... Repeat, repeat, repeat,...
En weet, beste lezer, dat na het volschrijven van het bord met die regel, 's anderendaags 10 blz gevuld met die "stanza" afgeleverd moesten worden!
LOL

De Totale Zonne-eclips van 22/7/09

Op de valreep, voor morgenvroeg (4u34 onze tijd) de Maan het langst van deze hele eeuw de Zon volledig zal verduisteren, een woordje uitleg over eclipsen algemeen en deze in het bijzonder.
PBrTriomfDood
Zoals je op deze afbeelding kan zien ("De Triomf van de Dood", van Pieter Breughel), is het menens!
:-)
Ziehier de horoscoop van de eclips voor Brussel, samen met de Cancer-ingress voor BelgiŽ:

Be Ingress 2009-2 + SE
En hier (met dank aan Nasa-eclips site!), de landen waar de eclips zichtbaar zal zijn van India over China en Japan tot op eilanden in de Stille Oceaan:
TSE2009globe1a
Die zichtbaarheid is niet onbelangrijk, want volgens de Oude Meesters heeft een eclips enkel of vooral effect daar waar ze zichtbaar is (en zich dus boven de horizon bevindt).
Voorts heeft een eclips impact op die landen, streken, gebieden, die onder het teken vallen waarin de eclips gebeurt. In casu: Kreeft. Welke landen vallen daaronder? Schotland, Holland, Afrika, Venetie, Genua, Amsterdam, York.
En ook: in die landen waarvan de horoscoop, of de horoscoop van de leider van het land, zijn ascendant, MC, of ťťn van de Lichten, in het eclips-teken heeft staan (hoe dichter bij de exacte graad van de eclips, hoe sterker het effect).
En als je als "privť-persoon" je Asc/MC/Zon of Maan op die graad hebt, dan weet je er ook van : - D
Als, zoals in ons geval (voor Be), de eclips onder de horizon maar al in het 1ste huis valt, dan delen we ook - zij het enigszins afgezwakt - in de gevolgen/impact.
Vaste sterren van hogere orde (hťlder) op de voorlopende Hoek, bepalen mee de kwaliteit of de eigenschappen van de eclips. Voor Be is dat dus de ascendant, en die staat conjunct Sirius, de helderste ster aan de hemel, volgens Ptolemaeus van Jupiter-Mars karakter (Procyon, alfa-canis minor) staat ruim conjunct de eclipsgraad zelf). Dat geeft een joviale/martiale kwaliteit aan de effecten van deze eclips: groei, overvloed, (te) veel van alles, en hitte, ruzie, gestook, onmin, ondoordachte daden.
De effecten zullen zich zoveel jaren manifesteren, als het aantal uren dat de eclips (van begin tot einde) duurt (en da's lang, in dit geval). Omdat de eclips voor Be in het 1ste huis valt, mogen we het begin en de meest ernstige manifestaties verwachten in de maanden volgende op de 4de maand na de eclips zelf, dus vanaf eind november.
Zoals je hierboven kan zien, heeft de Kreeft-ingress voor Be een Kreeft-ascendant; what 's even more important, de Lente- of Ram-ingress (zie vroeger in deze reeks artikelen) heeft een asc-graad die vrij dicht bij de eclipsgraad valt. En ook de ascendant van Van Rompuy's inzwering (VR I), valt halverwege Kreeft. Genoeg factoren dus om in mindere mate de effecten van deze eclips te bestuderen, ook al is ze bij ons onzichtbaar...

Wat doet deze eclips? Omdat Kreeft een waterteken is, wordt het "water" en zijn bewoners, getroffen. Dus problemen voor (oceaan)vissen en andere wezens; gevaar voor navigatie, en (lange) zeereizen; rivieren drogen uit; maag- en spijsverteringsaandoeningen veroorzaken slepende ziektes, voerend tot uittering (consumption) bij de gewone man/vrouw; de oogst van granen en fruit krimpt; de kwaliteit van de lucht wordt bezwaard. Overstromingen (vooral in kustgebieden) doen zich voor.
Politiek/maatschappelijk: politieke verschuivingen, schending van verdragen en overeenkomsten, gewapende opstand en oproep tot oorlog, bedrog in hogere kringen (niet beperkt tot de politiek :- )

Het 3de decanaat van Kreeft, waarin deze eclips valt, verwijst specifiek naar het uitbreken van de "pocs" bij de bevolking van Kreeft-gevoelige landen... (de eclips is zichtbaar in enkele heel dicht bevolkte gebieden zoals noord India en zuid-china...)...

Voor zover mijn totnutoe zťťr beperkte kennis over eclipsen reikt, mogen we evenwel voor Be eindigen op een positievere noot: als Jupiter de heerser over de eclips is (wegens geŽxalteerd en in term op 13de į van Kreeft), wordt alles min of meer ten goede gekeerd (al is dat met een zwak positieve Jupiter in Waterman, nauw conjunct Neptunus, een dubbeltje op zijn kant).

Ondertussen: geniet van de zomer!

Ram-ingress voor Brussel, 2009.

Milletspring(lente, Millet)

Nu het astrologische nieuwe jaar begonnen is (Zon op de 1ste minuut van Ram binnengelopen), wordt het hoog tijd om met de horoscoop hiervan (berekend voor Brussel) te kijken wat de nabije toekomst in petto heeft - althans volgens de klassieke mundaan-astrologie (gebruikte tekstbron: Flores Albumasaris, vertaald door Dr. Benjamin Dykes). Nog even benadrukken: de onderstaande duiding is geen "persoonlijke interpretatie" van planeet/teken/huis combinaties, maar een vertaling van wat de klassieke auteurs in grote concordantie hierover voorschreven.
Het wordt een astro-intensief jaar: Kreeft-ascendant rijst in de ingress-kaart, wat betekent dat deze invloed slechts (of vooral) voor het 1ste kwartaal van dit jaar geldt, of liever, voor de lente. Hier volgen met andere woorden te zijner tijd nog de ingress-kaarten voor de Zomer, Herfst en Winter!
ingress Be 0903
Eerst moeten we zoeken naar de "Lord of the Year"; in deze ingress is die onmiddellijk en moeiteloos gevonden: Zon in Ram, in huis 10.
Sterk, want geŽxalteerd, en hoog aan de hemel. Het gaat goed met de Koning/Premier, danku. Hij heeft succes en streeft nobele dingen na, en vooral in de oostelijke gebieden wordt dat erg gewaardeerd. Zijn soldaten vechten een goede strijd. Of anders verwoord: binnen de regering doen de premier en zijn ministers hun best om goeie dingen te verwezenlijken, wat met de electorale koorts die al volop toeslaat, natuurlijk stemmen moet opbrengen (Zon in 10, conjunct MC: de positie van "eer en aanzien").
Jammer dat Jupiter heer 10 in Waterman-8, en Venus retrograde in Ram-10, een sterk, ...euh ...genuanceerd beeld geven...
Jupiter vertegenwoordigt als heer 10 nl. de regering, en staat peregrien (dus zonder essentiŽle waardigheid) in Waterman, in het 8ste huis van angsten, zorgen, schulden, gelden van anderen. Weinig of geen speelruimte, met andere woorden. Het "menselijke" teken Waterman brengt volgende betekenis mee (in deze mundaan-context): neergang van regering, van edelen en rijken, door foute handelingen en wanbeheer (!!!).
Ook godsdienst, justitie en hoger onderwijs (Jupiter is ook hr 9) en gezondheidszorg en arbeidsmarkt (Boogschutter op 6) gaan er op achteruit, worden beperkt en bemoeilijkt.
Via antiscion staat Jupiter conjunct Lucida Lancis (de Zuidelijke Schaal, of nog: Zuben Algenubi). Albumasar schrijft: onheil en vernietiging treft koningen, edelen, de rijken, en datgene wat zij beheren en vertegenwoordigen. Jaloezie en rivaliteit verzwakt hun posities en hun werken; omkoperij en aanklachten doen het respect voor hun "koninkrijken" verzwinden. Vile people will be made greater than them: verfoeilijke personen zullen hogerop komen dan zij... (oh nee, toch niet nva of ldd..., laat staan vb! of Leterme! (oeps, da 's een persoonlijke invulling, natuurlijk : - ) maar je kan ook nog 's naar zijn radix kijken, vroeger gepubliceerd in deze gangen...).
Met betrekking tot justitie en religie (Jupiter hr 9) betekent dit ook slecht nieuws; ook buitenlandse missies of zelfs gewoon verre buitenlandse reizen leiden tot strijd en verhindering, vernietiging.
En als heerser van het 6de huis geeft deze connectie aan: schade voor viervoeters, ambtenaren en soldaten, werkvolk/nemers. Buikproblemen.

Maar..., hoe gaat het met het land zelf, en de bevolking? (de Mensen?)
Deze worden vertegenwoordigd door hr 1, en dat is de Maan, in vernietiging in Steenbok, en "disjunct" in huis 6 van ziekte en zorg en werk. Verkeren in slechte conditie, dus. Gezondheidsproblemen en/of moeilijkheden gewoon vanuit het leven, of in verband met officiŽle dienstverleningen, maken het leven onaangenaam.
Zuidelijke knoop in huis 1 bevestigt het signaal van moeilijkheden, achteruitgang, problemen.
Het land en het volk (Maan heer 1) wordt gegijzeld door Saturnus, heerser van Steenbok.
Saturnus staat retrograde en peregrien in Maagd, in huis 3. Samen met Mercurius heer 3 in val en vernietiging in 9, levert dat volgend beeld: bank/post/verkeer/media/onderwijs/... verslechteren in hun werking, wellicht wegens te hoog gegrepen doelen; in plaats van successen zijn teleurstellingen hier de regel.
De rijken worden arm, de armen sterven, vermogens slinken. Maagden lijden aan langdurige ziektes. Oeps... Saturnus in Virgo, Maan en hr 1 in 6, ZMK in 1: misschien liever toch maar geen Baarmoederhalskanker-vaccin voor jonge vrouwen/meisjes? (lees er de controverse over vaccins maar op na, op internet...). Ook Mars heer 5 (plezier, kinderen, seks,...) conjunct Fomalhaut, wijst op seksuele problemen en aandoeningen van buik en geslachtsorganen; Venus retro in vernietiging in Ram: slecht voor vrouwen...
Bomen hebben te lijden van parasieten, land- en mijnbouw gaan achteruit; rijken, religieuzen, landbouwers en ouderlingen treffen het niet zo goed dit seizoen... Er zou zelfs gevaar zijn voor huizen/domeinen/steden door aardbevingen! Misschien moeten we dat voor BelgiŽ toch wel overdrachtelijk begrijpen... Alhoewel: de zuidelijke MK in Leew wijst ook op gevaar van: aardbevingen, vloeden, vernietiging van bomenbestand, vernietiging van oogst...!
De retrograde stand van Saturnus betekent volgens de klassieke mundaan-leer dat de "koning" (letterlijk of figuurlijk: Albert II, dan wel premier H. Van Rompuy) bevreesd is voor zijn vijanden, en hun groeiende macht...
Dat Saturnus conjunct Denebola staat is dan weer te vertalen als een aanwijzing voor afflicties bij vrouwen en kinderen (vaccin?), en verlies door bedienden en/of dieven met betrekking tot het buitenland en uitstaande schulden.
Om ff voort te gaan met de impact van Vaste Sterren: Procyon op de ascendant wijst op verspilling en ruÔnering door bedrog, ruzies, en achteruitgang van handel door foute (acties van) werknemers.

Nochthans, nogtans, nochtans, is de Zon als heerser van het 2de huis, zo sterk geplaatst in Ram-10, een positief signaal met betrekking tot bezit/financies/koopkracht van de mensen: na neergang, volgt snelle opgang!

Niet zo voor rechters, magistraten, advocaten: sterfte onder hun gelederen (noordelijke MK in Waterman); gerecht en religie worden ondermijnd door geheime vijanden (Mercurius heer 12 in val en vernietiging in 9), of door pers, onderwijs, media (Mercurius heer 3).

Zo, dat belooft een spannende lente te worden! Een aantal zaken zijn uiteraard al herkenbaar, zoals de problemen met justitie, scheiding der machten, en uiteraard de wereldwijde financiele crisis.
Let 's wait and see hoe dit alles evolueert, en kijk uit naar de volgende "aflevering" !

Moet Anja Hermans naar de cel?

Bastille

Tijd om nog eens een uurhoek te publiceren. Toen ik in de krant las dat Anja Hermans, onze eigenste echte ex-terroriste, naar de cel dreigt te vliegen voor 8 maanden, als beloning voor het publiekelijk aantonen van hoe onveilig de site van Doel's kerncentrale is, vroeg ik me af of ze inderdaad naar de gevangenis moet, of via het aantekenen van beroep tegen dat vonnis, vrijspraak kan krijgen...
Hieronder de tekening (berekend voor Antwerpen, 4/3/2009, 13u07).
AnjaHermans

Twee mogelijkheden om Anja 's aanduider te bepalen:
- William Lilly schrijft in Christian Astrology Bk I, p. 151: "if a question be demanded of one absent in a general way, and the querent has no relation to the party, then the 1ste house, the lord thereof and the Moon shall signify that party;...".
Hier hebben Kreeft rijzsend, dus de Maan is aanduider volgens deze regel, en bevindt zich exact op de cusp van het 12de huis van opsluiting, gevangenis, eenzaamheid. Ja, Anja moet naar de cel. En omdat de Maan via een vierkant appliceert op Saturnus in het 4de huis van het graf en het einde van de dingen, belooft het een zware beproeving voor haar te worden...
- John Frawley, in The Horary Textbook", p. 21: "the 7th shows those of greatest significance to us; it also shows those of least. It is the house of "any old person": anyone who doesn't belong to one of the other houses..."
In dit geval moeten we Saturnus, heerser van Steenbok op 7, als aanduider van Anja nemen, en zoals hierboven al vermeld, staat die nogal ongelukkig te wezen in het 4de huis: het einde, het graf, onder de grond. Tekenend: Saturnus staat retrograde: Anja keert terug naar een vorige situatie/conditie: ze heeft in het verleden al gebromd voor haar - ondertussen stevig afgezworen - acties bij het ALF.
In dit geval is de Maan "de loop der omstandigheden"; Saturnus wordt geaspecteerd door de Maan op huis 12, de gevangenis, en dan volgt een oppositie met de Zon, vlak bij het MC, de "Powers that be". Daar komt weinig uit voort, want Zon en Saturnus "ontvangen elkaar niet": ze staan in geen enkele wederzijdse receptie.

Arme Anja. Ik hoop van harte dat ik mij vergis met deze duiding, want ik vind haar veroordeling heel onrechtvaardig (in mijn perceptie zou Anja beloond moeten worden voor het aan de kaak stellen van het gebrek aan veiligheid van de kerncentrale).

Yves Leterme

Keizer

Zoals beloofd, gaan we even dieper in op Yves Leterme's geboortehoroscoop. Maar alvorens van start te gaan: mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar voor alle lezers, en zelfs voor Y. L. himself!
Hieronder nog 's de horoscoop, uitgedraaid met Mercurius:Yves Leterme
Modern astrologisch zouden we zeggen: oh, Zon in Weegschaal huis 11: een charmante, vriendelijke, bereidwillige persoon, op zoek naar evenwicht, harmonie en schoonheid, werkend vanuit idealen en principes en hogere waarden en erg sociaal (en wellicht herkennen fans deze trekken).
Klassiek astrologisch zouden we zeggen: oh, Mars heer 1 in zijn Val in Kreeft en opgesloten in huis 8 van dood, angst en zorg: de ťchte Yves heeft moeilijkheden om naar buiten te komen, is gefixeerd op waarden van anderen, en ontzettend gevoelig en emotioneel - zonder daar veel van te kunnen/willen tonen. Mars als principe van daadkracht en handelen laat zich niet zien (huis 8) (en zeker niet van zijn fraaiste kant: Mars in Val).
De aanduider van Yves Leterme's persoonlijkheid en wezen: Mars heer 1, een hete droge planeet, geplaatst in een koud en vochtig teken (Kreeft) en in disfunctie met de ascendant (huis 8 kan de ascendant niet "zien", geen verbinding maken of naar buiten komen): dat geeft een hele dubbele, moeilijke, onpeilbare natuur weer - aangetipt door bv Yves Desmedt en Walter Pauli in artikels in de krant "De Morgen", waarvan er een YL's persoonlijkheid verbond met het "Dr. Jekyll-Mr. Hyde" idee...
Een enorme behoefte aan erkenning, zijn en gewaardeerd, nee: geliefd worden (hr 1 in Kreeft), blijft gefrustreerd (huis 8).
Yves heeft een melancholisch temperament (koud en droog, in de Oude Terminologie): hij is een werker, een arbeider, een doorbijter, een volharder; maar heeft weinig souplesse of aanpassingsvermogen, streeft naar perfectie, is snel ontevreden, trekt zich terug in zichzelf indien gekwetst en gaat dan vanalles "doen", en ...wil controle over ALLES.
Zijn horoscoopheerser is Jupiter: hete, vochtige planeet, die mettertijd (hallo? wanneer?) wat meer evenwicht kan brengen, via visie, ideaal, optimisme, jovialiteit...
Uitdaging op persoons-niveau: noordelijke maansknoop in Virgo-10: praktisch/concreet/nuchtere aanpak van problemen, in-de-wereld. ... Herinner je je het ook? "Slechts 5 minuten politieke moed, is alles wat nodig is..." "Wie gelooft die mensen nog?" : uitspraken die dit heel sterk resoneren...
Wat houdt hem dan tegen? Wat verhindert YL?
- heer 10 Mercurius: krachteloos in 12de huis en/of overgeleverd aan geheime vijanden;
- heer 1 natuurlijk, opgesloten in 8;
- (niet zichtbaar in bovenstaande tekening, maar mentaal in te tekenen: ) Pluto op 7į Virgo conjunct MC: "macht & leiderschap = overmacht". Het "handelen in de wereld" is haast synomiem met het oproepen van confrontaties en moeilijkheden.

Not the easiest chart, baby.

Nog ff een "moderne noot" achteraan smijten:
- identiteitsbesef en zelfbeeld "besmet" met crisis en overmacht; idem dito voor manifestatie in de maatschappij (Pluto conjunct MC)
- onbewuste levensverwachting, invulling van voortbestaan: gemakkelijk is fout! Moeilijk is de leuze! Als het vlot, gaan we kapot! (Schorpioen ascendant)
- waarom makkelijk, als we het moeilijk kunnen? (heer 1 in 8)
- ... (kom de cursus volgen, hehe...)

Wie wordt de nieuwe Belgische Premier?

CoronationService

Brandend actueel! Na het middagnieuws op de radio vroeg ik me af wie de nieuwe premier gaat worden, en dus noteerde ik het uur van mijn vraag. Dit is de resulterende uurhoek:
premier nw be wie?

Nadat ik de uurhoek getekend had, stelde ik mezelf de vraag hoe ik in godsnaam de nieuwe premier hier uit moest halen; welke moest zijn aanduider zijn? De planeten dragen immers geen namen - al zeker niet van Belgische politici!
Dan maar astro-logica gevolgd.
Het premier-schap is momenteel vacant; die hoogste positie wordt aangeduid door huis 10 en zijn heerser: in dit geval Saturnus. Saturnus bevindt zich net niet perigrien op 21į Maagd, en erg verzwakt in het 6de huis van tegenslag en ziekte. Saturnus staat ook op het punt retrograde te gaan lopen (de laatste dag van het jaar keert ie om!) en dus ontzettend traag, stationnair eigenlijk: 't zit een beetje vast, dat premierschap. Strict persoonlijke opmerking: laat mij hopen dat het niet aangeeft dat Leterme terugkeert, HELP! : - )
Wie gaat er premier worden? De eerste planeet die Saturnus aspecteert en er door ontvangen wordt (welke persoon dan door die planeet aangeduid wordt is zorg voor later). Mmmm, Saturnus staat op 21į Virgo; de enige planeet die een aspect kŗn gaan maken, is de Maan, en die bevindt zich wel in een bijzondere positie: Cazimi, in het hart van de Zon. In rekening nemend dat de Zon de natuurlijke aanduider van de Koning is, en de Maan in deze uurhoek heerser is van huis 5 van ambassadeurs en boodschappers, kan het niet anders dan dat deze Maan de "Koninklijke Verkenner" ex-premier Wilfried Martens symboliseert! Maan in het hart van de Zon: de verkenner is bij de Koning, en gaat daarna de boodschap/opdracht van de Koning uitdragen. Tenzij de conjunctie van de Maan met het MC zou betekenen dat Martens zelf premier wordt (wat heel twijfelachtig en uiterst onwaarschijnlijk lijkt), gaat de Maan in haar rol van bemiddelaar eerst driehoekig op Saturnus staan, en dan Mercurius vervoegen. Astrolo-technisch noemen we dit "overdracht van Licht": de Maan brengt wat Saturnus vertegenwoordigt, naar Mercurius en levert het daar af.
Dus Mercurius krijgt het premierschap.
Maar wie is Mercurius? Mercurius en Saturnus staan in wederzijdse receptie: houden van, respecteren elkaar.
Actueel hebben we eigenlijk maar 2 realistische kandidaten: kamervoorzitter Herman Van Rompuy, en oud-premier J-L Dehaene. Van HVR weten we uit de media dat hij absoluut niet uitkijkt naar deze post, terwijl JLD er wel milder tegenaan kijkt : - ) maar dan wel op korte termijn (jeweetwel: de Europese verkiezingen komen er ook aan!).
Mercurius symboliseert vaak jongere mensen (?), of astrologen (LOL), of intellectuelen (ah?), of slanke dunne mensen (aha?) of welbespraakte mensen (oh)...
Hmmm. Intellectueel en dun: HVR. Welbespraakt: HVR is nu niet direct geroemd voor zijn welbespraaktheid, alhoewel... JLD is vooral recht voor zijn raap, zegt waar het op staat of helemaal niks...
Steenbok-achtergrond voor Mercurius geeft een lemancholische natuur en daar is toch ook weer beter HVR in te herkennen dan JLD.
Beste lezertjes : - ) mijn astro-gok gaat naar Herman Van Rompuy, ondanks zijn weerstand!

Bijkomend: als ik deze uurhoek bekijk als "wint mijn partij of de tegenstander?", dan is "mijn partij" Jean-Luc (vooral omdat ie samenvallende verkiezingen wil in juni 2009) en dus aangeduid door heer 1: Mars. De "vijand" is dan Venus heer 7. Weliswaar staat Mars in Steenbok verhoogd, maar zwak in huis 9, en o o o opbotsend tegen Pluto! Venus daarentegen staat weliswaar peregrien op 22 Waterman, maar redelijk sterk in huis 11... En (there we go again) Venus staat haast exactemento conjunct Neptunus, de "offer-planeet".

Ach, ik raak er eigenlijk niet uit! 't Is helemaal niet duidelijk (yeah, what 's new, baby?)... Ik gok dan maar op HVR als nieuwe premier...

Blijft Leterme aan of niet?

Leterme

Oei! Dat doet pijn!
...
Waarover gaat het? Per 18/12/08 komt premier Leterme in discrediet, in verband met inmenging in rechtsgang, met betrekking tot de "Fortis-kwestie".
Er zouden manipulatieve contacten geweest zijn tussen de hoge regeringsfunctionarissen (Leterme is niet alleen) en de Hogere Gerechtelijke Instanties, om verdicten in een voor de regering(spartij) gunstige(r) richting te sturen.Ondanks een ondersteuning van de regeringspartijen voor de premier, eerder op de dag, is de recent gepubliceerde informatie van die aard dat Leterme's positie mogelijk onhoudbaar zal blijken, en hij misschien moet aftreden...
Dat noopte, na het nieuws van 17u, tot een uurhoek:

Leterme blijven 081218?
Blijft Leterme aan of niet?
Leterme blijven 081218?
Heel toepasselijk voor deze vraagstelling, word ik als vrager weergegeven door de Maan, heerser van Kreeft Ascendant: de Maan symboliseert immers ook het "publiek", het "volk", en in deze bevraging kan ik mij prima vereenzelvigen met het Belgische Volk! (hm, denk ik toch)
De Maan staat in Maagd, een teken waarin Jupiter in Vernietiging ontvangen wordt. Wie/wat is Jupiter? Jupiter is heer 10 (Vissen op MC), dus: het Opperhoofd, de Regering, de Koning, en in deze vraag-context natuurlijk: de premier: Yves Leterme. Ergo: het volk is niet opgezet met Leterme, moet niet weten van Leterme (oei, misschien komt hier toch een beetje een persoonlijke visie aan de oppervlakte, Maan als hr 1 duidt immers ook myself als querent, vraagsteller, aan...).
Maar de Maan als natuurlijke aanduider van "De Mensen" (!) brengt Leterme op een of andere manier dus schade toe!
Hoe zit het met de Premier zelf? Jupiter heer 10, staat in Steenbok, in zijn Val. Auch! Ai! Dat doet pijn!
En, ook al is Jupiter via secundaire beweging onderweg om van Steenbok, het teken van zijn Val, over te stappen naar Waterman, waar Jupiter neutraal staat, in primaire beweging is Jupiter onstuitbaar bezig te zakken naar de westelijke einder, om onder te gaan en uit het zicht te verdwijnen...
In de context van deze vraag is dat natuurlijk heel relevant en beschrijvend: de premier is niet alleen "gevallen" (gedaald in waarde-bepaling), hij "gaat" ook nog 's "onder". Lees: hij verdwijnt van het "schouwtoneel".
Jupiter moet nog ongeveer 11 graden afleggen voor hij onder de westelijke kiem verdwijnt: 11 tijdseenheden. Met Jupiter in een Cardinaal teken en hoekhuis, moeten we kiezen voor een gemiddelde tijdseenheid (uren/dagen/weken), dus: dagen, of gezien de urgentie van de situatie: misschien toch uren.
M.a.w.: binnen 11 uren of dagen zou Premier Leterme kunnen/moeten aftreden.

Time will show...