Bart De Wever

BDW, 9de installatie

the-fortune-teller


Bart De Wever, (met schandalig verlengd mandaat nog steeds) voorzitter van N-Va, en Burgemeester van Antwerpen, wordt de "Schaduwpremier" genoemd: hij blijft "veilig" achter de schermen, maar heeft ondertussen wel zoniet alle, dan toch vele touwtjes in handen, in de Vlaamsche én in de Federale Regering.
Is dat terecht? Natuurlijk: kijk naar zijn horoscoop:

Bart De Wever antiscia

- zijn asc. 19 Maagd, staat via antiscion (spiegel- , of letterlijk Schaduwpunt!) conjunct zijn Pars van Eminentie op 10 Ram in HTH 8;
- zijn Mercurius heer 10 op 13 Steenbok, staat via antiscion opposiet MC (regering);
- en best van al: zijn Pars Spiritus of Daimon op 0/40 Kreeft, staat via antiscion exact opposiet zijn Zon op 29/40 Boogschutter.
Een overgetalenteerde vloek voor de een, een miskende zegen voor de ander.
Maar verbergen doet hij...

Toelichting: een “spiegelpunt” of “antiscion” (mv: antiscia) wordt berekend door vanuit eender welk punt in de horoscoop, een loodlijn neer te laten op de as 0°Kreeft-0°Steenbok; daar waar deze loodlijn aan de andere kant van de as Kreeft-Steenbok de horoscoopcirkel (dierenriem) snijdt, bevindt zich het spiegelpunt. M.a.w., spiegelpunt van “x” bevindt zich altijd even ver van 0°Kreeft (of Steenbok) als “x” zelf.

BDW, 8ste installatie

romulus-victory-over-acron-1812

Even terughaken in de vorige studie van BDW’s horoscoop:
met het in gebruik nemen van het programma
Delphic Oracle (geschreven door Curtis Manwaring), dat heel sterk gericht is op de middeleeuwse en hellenistische astrologie, geef ik hier een andere weergave van BDW’s kaart, nl. met een aantal interessante Loten (Arabische Punten) erin.


Bart De Wever do


Op 10° Ram hebben we het Lot van Exaltatie, o.a. verband houdend met maatschappelijke excellentie of succes; op 24° in hetzelfde teken staat het Lot van Jupiter, Pars Victorie, verband houdend met, nou ja, succes en overwinning!
En laat nu dat teken/huis Ram, zoals voorheen toegelicht, het geactiveerd profectie-huis zijn voor dit mega-verkiezingsjaar! Om het anders te zeggen: moest er nog iemand twijfelen aan de winst en het succes, en de overwinning, van N-VA op 25 mei e.k., dan... nou ja...! En ook wel tréffend: Victorie en Uitmuntendheid gelinkt aan angst (en bezitsverlies etc). Nou!

Maar: dat wil niet zeggen dat de tegenwerking en de moeilijkheden die in vorige studie vermeld werden, komen te vervallen, nee nee.
Dat lichten we toe met gebruik van een andere hellenistische voorspel-methode: Zodiakale Ontzetting (
Aphesis). Hierbij wordt een punt voortgeschoven van teken naar teken, waarbij elk teken een specifiek aantal jaren in het leven van de geborene vertegenwoordigt. Dit aantal wordt gegeven door de “Kleinere Jaren” toegekend aan de 7 klassieke planeten.
Als we de Zodiakale Bevrijding toepassen vertrekkend van Daimon (Pars Spiritus), dan vertelt dat iets over het verloop van carrière en de algehele levensrichting; vertrekkend van Fortuna krijgen we informatie over de evolutie van gezondheid en welvaart, algehele levensomstandigheden in de loop van de jaren.

Met de verkiezingen in het achterhoofd kijken we natuurlijk naar de Aphesis van Daimon.
Volgens Vettius Valens bereikt iemand zijn hoogste top(pen) als de Aphesis van Daimon, in het 10de Fortuna-huis aankomt. Fortuna staat bij BDW in Boogschutter-4, en dus is Maagd-1 het 10de Fortuna-huis. En wat zien we in de tabel van Aphesis Daimon: juist, ja, die heeft 4/5/2014 Maagd bereikt. BDW zit nu in een top-periode, top van de top. Pas in 2034 verschuift Aphesis Daimon naar het volgende teken. Wil dat zeggen dat die hele periode (20 jaar, help!) BDW zal schitteren/verduisteren (afhankelijk van je politieke standpunt :-) ? Nee, daarbinnenin zitten natuurlijk sub-periodes waar serieuze kenteringen in kunnen voorkomen. En daar zien we dat van 16/5 tot 22/5 de sub-sub-periode Steenbok is. Hier worden dingen gerealiseerd, omdat Steenbok Mercurius bevat, de heerser van de hoofdperiode in Maagd. Vanaf 22/5 kan er een deftige “dip” komen want dan is het vaste kruis geactiveerd. Dat is vooral belangrijk omdat BDW’s béste planeet, Venus (benefic in sect) in Schorpioen staat (met ondersteuning van Jupiter, benefic contra sect), beetje geplaagd door Mars (malefic in sect en dus niet zo kwaadaardig) maar vooral verhinderd/gesaboteerd door Saturnus in Stier er tegenover, de malefic contra-sect en dus BDW’s moéilijkste planeet!
Met andere woorden: voor BDW zijn “goede tijden” ook vaak “slechte tijden”, beide zijn aan elkaar gelinkt...
Een andere reden hier is dat Waterman ook zijn “Nemesis” bevat: het Pars van Saturnus, waar rekeningen vereffend worden ahw.
De volgende sub-periode (Vissen) start op 28/5 en dan zijn de verkiezingen al voorbij. ’t Wordt écht wel spannend!
Op 23/6/2014, is de Maagd/Maagd periode voorbij en verschuift de subperiode naar Weegschaal: dan is Maagd/Weegschaal aan de orde. In Weegschaal sdtaan Maan/Uranus, en het Pars van Noodzaak (afgedwongen keuzes). Aan de overkant van Weegschaal worden Victorie en Excellentie nog ’s geactiveerd, en in Kreeft Spiritus. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat er (bv. met betrekking tot de regeringsvorming) serieuze knopen door-ge-hakt moeten worden, niét tot ieders jolijt...

In plaats van de Vinger op de Pols, trachten we hier de Pen bij de Tabel te houden, om alzo terwijl de nabije toekomst zich verder ontrolt, beter inzicht te krijgen in de werking van deze Aphesis-techniek!

BDW, 6de installatie

Defrance Leonard-Men Fighting


Ter herinnering: in de 5de installatie kan u leren over BDW’s actuele firdar-heersers, en de daarbij horende wissel van de wacht. Onthou dat ook hier weer heel-teken-huizen (WSH) gebruikt worden!

Nu graaf ik even in de actuele zonne-revolutie (solaar) van BDW; hier ziet u die zonne-revolutie rondom de geboortehoroscoop geplaatst:


BDW rad+sol43

We zien dat de radix-ascendant in het 9de solar huis valt: dit levensjaar is BDW betrokken op studie, reizen, buitenland, hogere kennis, god, koning (jaja!). De heerser daarvan, Mercurius de listige, staat peregrien in radixhuis 5: kinderen, creativiteit, seksualiteit, ontspanning, ambassadeurs, spelen mee.
En op dit 5de radixhuis valt nu ook de solar ascendant: die 5de huis thema’s “komen op de voorgrond”, dit levensjaar (43j oud).
Sol-asc activeert Mercurius, die heerst over radix-1, én radix-10: gezondheid, algehele positionering in ’t leven, en carrière, roeping, erkenning, roem.
Radix hr 5 is Saturnus, die natuurlijk ook meespeelt door activering van sol-asc op 5, en die staat in rad-9: alweer 9de huis thema’s.
Solar Mercurius valt in sol-12, in rad-4: respectievelijk on- of overmacht, eenzaamheid, depressie, verborgen vijanden, en familie (vader), woonomstandigheden, eindes. Ook de Zon, radix-hr 12, valt in sol-12.
Dat voorspelt allemaal wel moeilijkheden en/of offers - misschien (?) een evidentie, gezien de “Moeder aller Verkiezingen” in mei van dit jaar...

Nu we het toch over de verkiezingen hebben, is uiteraard het 10de huis hier ook erg belangrijk:
- het radix 10de huis valt in solar 6 (weer dus onder heerschappij van Mercurius), en we mogen derhalve verwachten dat carrière en succes geplaagd worden door pech, tegenslag, ziekte, vijandigheden of tegenwerking.
- solaar 10 is bezet door een moeilijke Mars (in Exiel): strijd en conflict op de voorgrond (what’s new?). Rad-Mars staat enorm sterk in eigen teken Scorpio in 3, samen met de 2 benefics; zijn heerschappij over rad-8 geeft hier een beetje “besmetting”, en het samenvallen met sol-Saturnus (BDW’s malefic contra-sect en dus écht een moeilijke factor) geeft hier toch ook moeilijkheden of frustraties weer mbt communicatie en//of “siblings”. In de solaar heerst Mars dan weer over 11 en 4: vrienden/netwerken/hulp en “eindes” spelen mee.
Sol-MC staat benadrukt in rad-3 via de conjunctie met Jupiter, wat kan wijzen op gróót succes, maar laat ons de horoscoop-gedetermineerde betekenis van Jupiter hier niet vergeten: in BDW’s horoscoop vertegenwoordigt Jupiter als heer 7 zowel de primaire relaties/engagementen als open vijanden of tegenstanders, en als heer 4 huis/thuis/familie/vader/eindes.
Sol-10 valt in rad-2: financies, talenten, bestaansmiddelen spelen mee. Maan (conjunct Uranus) wordt in 10de huis-verband geactiveerd dit levensjaar. Schenkingen en wensen (Maan rad-hr 11) gaan de mist in (sol-Maan in sol-8/rad-12). Dat kan te maken hebben met overlijdens/verborgen tegenwerking/radicale koerswijziging. Let op, deze Maan komt met progressies en directies ook op de voorgrond...
Ik vermeld hier alvast (dank je Marij voor de grafiek!) dat BDW’s progressieve Maan in mei ’14 in “overdrive” gaat (declinatie groter dan 23°26); in die periode gaat ook transit Mercurius “out of bounds” (andere benaming voor dat “overdrive”-fenomeen), bereikt hij een hoogtepunt en kantelt dan (declinatie-gewijs) terug naar beneden om eind juni weer een kantelpunt te bereiken; Mercurius loopt dan ook (transit) sterk door eigen teken Tweeling - BDW’s 10de huis, maar gaat begin juni retrograde lopen...
Logisch, natuurlijk, dat er heel wat in beweging zit in die periode!

Om uw geest niet verder te belasten, houd ik de - evengoed hierBIJ horende! - duiding van profecties en progressies en directies, voor een (snel) volgende installatie!

BDW, 5de installatie

De Firdaria voor Bart De Wever

zeusgoldstatue

Firdars, Firdahrya, Alfridary, is een term uit de Perzische astrologie die min of meer vertaald kan worden als “levensperiode”.
Met de term duidt men het systeem aan waarbij het leven ingedeeld wordt in grotere perioden, die elk onderverdeeld zijn in sub-perioden. Elke grotere periode valt onder de heerschappij van 1 van de 7 traditionele planeten, plus NMK en ZMK. Voor een daggeboorte, start het leven met de hoofdperiode van de Zon (10 jaar), en gedurende een 7de deel van 10 jaar, komt elk van de klassieke planeten de Zon assisteren. De periodes die onder de maansknopen vallen, staan met 3 resp. 2 jaar op zichzelf.
Meer info en berekening vind je op deze webstek:
Firdaria - Medieval Astrology Made Easy

BDW wsh

Voor BDW, die ’s nachts geboren is, begon de firdar-cyclus met de Maan. In 2009, met zijn verjaardag, start de Zonne-firdar. Momenteel zit hij nog even in een Zon-Mercurius subperiode, en vanaf 5 april 2014 stapt hij in een Zon-Maan subperiode die duurt tot in september 2015 (dan begint Zon-Saturnus, enz).
Hoe vertaal je dat nu?
Vanuit grieks-filosofisch oogpunt wordt vaak een “materie/vorm”-benadering gebruikt: de hoofdplaneet geeft de materie, waar het over gaat, de subheerser geeft er de vorm aan. Je kan het ook begrijpen als potentieel (hoofdplaneet) en manifestatie (subplaneet). Ikzelf werk graag met het beeld van een CEO (hoofdplaneet) en directiesecretaris/esse (subheerser). De één bepaalt waar het over moet gaan, de ander “voert het uit”.
Een simplistische interpretatie werkt enkel met de universele betekenis van de planeten: Zon = vader, koning, baas; Maan = moeder, vrouw, gevoelens; Mercurius = kennis, communicatie, enz. Dat voert eigenlijk tot redelijk algemene duidingen die voor iedereen op dezelfde leeftijd (met onderscheid vr dag/nacht geboorte) hetzelfde zou moeten zijn.
Specifieker (en moeilijker) wordt het als we de betreffende heersers in de radix van de betrokkene, duiden in functie van: huisplaatsing, huisbeheersing, sect. En, heel belangrijk maar zelden toegepast: hun relatieve huisplaatsing.

In functie van de oorsprong van de techniek, wordt met Volledig-teken-huizen gewerkt.

Even intunen op de huidige, nog lopende combinatie Zon-Mercurius:
Zon = leider, centrum; Mercurius = communicatie.
Zon in 4: thuisland, vader, familie; Mercurius in 5: creatieve aanpak, ontspanning.
Zon heer 12: verborgen vijanden, zelfsabotage; Mercurius heer 1 en 10: fysieke verschijning, gezondheid, positionering en roeping, publiek handelen, bekendheid.
Bv.: heimat wordt via populaire tv-programma’s belicht/in slecht daglicht geplaatst (cfr. BDW’s recente “optreden” in een volksch-vermaekh gericht tv-programma ( :-) ).
Een collega (:-) wees me er nog op dat Mercurius schérp vierkant Uranus applikeert; Mercurius duikt ook de zonnestralen in (gaat onzichtbaar worden, of is het net geworden), en uiteraard geven zijn huisheerschappijen hem heel veel belang. Maar deze Mercurius is verder ook nog “beschadigd” door retrograde-loop. We zien hier enerzijds een “retorisch talent” (euh, ahem), anderzijds een gevaarlijk wapen, een granaat die in eigen hand kan ontploffen.
Hoezo? Wel, de Zon, als heer 12 zelfsabotage/verborgen vijanden vertegenwoordigende, die Zon geeft zijn “job” door aan Mercurius, die zijn fysieke tegenwoordigheid (heer 1) naar het grote publiek brengt (heer 10) - op een ongewone, non-Mercuriale wijze (vierkant Uranus, retro; vaste sterren laat ik hier maar even achterwege: kijk hiervoor in eerdere blogs over BDW). Zorgwekkend is dat Zon en Mercurius elkaar niet “zien”: de Zon staat nog net in Sagittarius, en Mercurius in Steenbok. Geen aspect. Geen rechtstreekse communicatie tussen die 2. Anders gezegd: Mercurius riskeert van zomaar te doen wat
hij denkt dat goed is, zonder te overleggen met de Zon. De Zon kan desgevallend Mercurius niet bijsturen. Dat beider heersers Jupiter en Saturnus in opposiete tekens staan, helpt ook niet.
Dus: gevaarlijke communicatie, gevaarlijke optredens (mbt het Zonne-doel).

Maar in mei hebben we hier in België dus onze “Moeder aller Verkiezingen”. Vooruit met die Geit!
Goed voor BDW, switcht (switsjt?) Zonne-assistent Mercurius vanaf 5 april met de Maan. Waarom goed? Maan staat in een “stevig” huis (2), is heerser van een heel goed huis (11) en heerst daarbij over het Pars Fortunae, dan wel het Pars Spiritus (afhankelijk van of je de berekeningsformule verandert voor dag/nacht geboorte, of niet). Ik opteer voor PSpirit hier.
Omdat de Maan zich ook nog ’s in een 11de huis-relatie bevindt tov de Zon, is hier wél goeie communicatie en wisselwerking mogelijk!
Ergo: vanaf begin april mogen we dus een “koerswijziging” verwachten, het opnemen door BDW van een andere strategie. Een plótse koerswijziging, radicaal en onverwacht, misschien zelfs brekend met het verleden (Maan conjunct Uranus, conjunct Vindemiatrix).
Beider dispositors kunnen ditmaal óók goed met elkaar om, kunnen met elkaar communiceren: Jupiter en Venus staan in ’t zelfde teken... (wel niet zo makkelijk voor Venus, in Schorpioen).
Maar evengoed: godsgeschenken en/of doelbewuste keuzes (Maan heer 11 en dispositor PSpirit) vergroten/veranderen op radicale wijze de sociale/maatschappelijke entourage (Maan conjunct Uranus in 11de huis tov Zon).

Tot hier, beste lezer, enig astrologisch “gepook” in BDW’s horospooc !

Watch this space for soon to follow updates and ramifications!

Bart De Wever, 4de astrologische installatie

BDW radixhemel

De horoscoop van Bart De Wever, met de ogen van het oude Babylon gezien.

BDW wsh

Als illustratie hebben we hier voor de verandering eens geen klassiek schilderij geplaatst, maar de hemeltoestand op het ogenblik van BDW’s geboorte, blik op het zuiden van de nachthemel gericht (*).
In zijn horoscoop (hierboven gegeven met volledig-teken-huizen) zie je natuurlijk vanzelf dat Saturnus de enige planeet boven de horizon is, de enige zíchtbare planeet. En dat heeft zo, althans in de oer-astrologie van Mesopotamië, zijn consequenties! Saturnus is hier namelijk de “Koning”, de “Heerser”, en die staat helemaal alleen (in de Visuele Astrologie van
yonder times hebben onzichtbare planeten (die onder de horizon staan), niet rechtstreeks impact. Er is geen “Kroonprins” (Jupiter) in de geburen, geen opvolger dus, er is ook geen Contender of “Vijand” aanwezig (Mars), dus BDW hoeft niet te vrezen van de Troon gestoten te worden. Hij is en blijft de “Koning”, hij (Hij ?) is “Alleenheerser”. Geen concurrentie, geen machtsbedreiging. Maar over welke Troon gaat het hier? Tot nader orde (lees: tot na de Moeder Aller Verkiezingen, lol) gaat dat natuurlijk over zijn voorzitterschap van de Nv-a (of hoe schrijf je dat).
Dit bevestigt wat al zo vaak in de media gemeld is: BDW heeft geen opvolger of adjudant of rechterhand, die naam en functie waardig: hij staat er - wat betreft het partijgedachtengoed - alleen voor. Alleen, en ook wel een beetje “al-een”. Macht verzekerd, dus. Maar ook: eenzaam. Saturnus is trouwens in de modern-astrologische kijk van planeet-patronen, zijn belangrijkste horoscoop-factor (zie vroeger artikel in deze blog).
Deze positie van Saturnus bemoeilijkt natuurlijk zijn functioneren als politicus, of beter gezegd: geeft belemmeringen: hij kan immers niet overal tegelijk zijn! Als hij in Antwerpen verdwijnt als burgervader (
wat hij bij aanvang van die post in absoluto onmogelijk achtte, we horen ondertussen andere geluiden...), kan hij eigenlijk niet vervangen worden - wel in praxis, maar niet in spiritus. Als hij (the horror!) premier zou worden of minister-president van Vlaamschen Bodem, blijft hij onvervangbaar als partij-voorzitter, enz. Verscheurende keuzes zullen gemaakt moeten worden!

In de bovenstaande illustratie zien we die solitaire Saturnus op de grens tussen het asterisme van Ram, en dat van Stier. Als je goéd kijkt, staat die Saturnus (zoek het witte bolletje in een rood kruisje) in de onderbuik van Ram, (in de buik van de Stier, maar die is niet aanwezig in het asterisme), en op de “neus” van het Zeemonster
Cetus. Ik laat aan het onderscheidingsvermogen (the discretion) van de geëerde lezer over, om daar een betekenis aan te geven.
In een (snel) volgend artikel bekijk ik de profecties en solaar voor Bart’s nieuwe levensjaar, waarin Moe aller Verkiezingen valt!

(*) gebruikt programma: Stellarium (mac)

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 3)

In onze reeks “De Antwerpse Burgemeestersjerp”: aflevering 3 !


Adriaen-Jansz.-van-Ostade-Ruzie


Ditmaal een “gebeurtenis”-horoscoop: nl. de start van de verkiezingen zelf. We nemen hier uiteraard de datum van 14 oktober 2012 voor, en als geboorteuur het moment dat de loketten/bureaus opengaan: 8u des ochtends. Locatie: Antwerpen, natuurlijk.

121014 gemraadantw.

In deze kaart geeft de asc. en heer 1 de gebeurtenis weer: het stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.
Zon in zijn val in Weegschaal in huis 1 kan gezien worden als de politieke macht die verlaagd wordt of verliest (Antwerpen is een Libra-stad, trouwens…).
Venus heer 1: de stemming/het volk: ook al in zijn val in Maagd, in het 11de huis van hopen en wensen. Ondanks goede hoop komt er niks van; of: de resultaten zijn teleurstellend (voor het volk). Maagd is een dubbel teken, en dat dubbele is natuurlijk heel herkenbaar in de Antwerpse strijd tussen PJ en BDW!
Maar waar gaat dat naar toe, die stemming? Venus in Maagd wordt beheersd door Mercurius, Mercurius staat in het vaste teken Schorpioen. Hier vinden we ook Saturnus terug, als heer van het 4de huis de aanduider van het “resultaat” of de afloop. Vast teken: er verandert niks (eigenlijk), maar het wordt wel heel spannend en confronterend (en dan bedoelen we niet de stemming zelf, maar hoe er daarna bestuurd moet gaan worden.
De “powers that be” (Maan heer 10) staan machteloos in het 12de van zelfsabotage en verborgen vijanden, ze maken een val en gaan teneer (Zon in val in Libra), maar de oude rakkers blijven waar ze zijn (Saturnus in vast Schorpioen). Begrijpe wie begrijpe kan! Zon conjunct Foramen: de huidige machthebbers “zien het niet”, en deemsteren stilaan weg. Hun macht zal snel weg zijn (cardinale tekens op de hoeken), maar ze blijven nog lang “zitten” (Saturnus in Scorpio).
Procyon op 10 vertelt ook van sluwheid en agressie, aanpassen én oorlog (Mercurius en Mars natuur).
Ziet er (niet) leuk uit. Arm Antwerpen.

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 2)


secret_meeting__repin__1883


(gelieve eerst het vorige artikel te lezen, indien u dit nog niet gedaan hebt…)

Met de “Borgerhoutse rellen” die aanleiding gaven tot BDW’s bekritiseerde uitspraak dat ’t Stad NIET van iedereen is, werd dus de late asc (27° Tweelingen) van de oorspronkelijke uurhoek verklaard, en vervuld: er is iets belangrijks veranderd.
Dus: de vraag kan opnieuw gesteld worden! Dat deed ik dan ook op 18/9, om 9u51:


Antwerpensjerp2


Zelfde vraag, andere datum, andere aanduiders: alle hoeken in cardinale tekens: verandering???
PJ wordt aangeduid door (nog altijd) heer 10, in deze uurhoek is dat de Maan, en die staat sterk op Spica en conjunct de asc in huis 1.
BDW wordt aangeduid door (nog altijd) heer 4 (de opposant), in deze uurhoek een sterke en geëxalteerde Saturnus op het eind van Weegschaal, in 1.
Maan is iets sterker dan Saturnus (accidenteel; essentiele waardigheid doet er in dit type vragen niet toe).
Dit is toch wel een bizar resultaat, aangezien een conjunctie nu niet noodzakelijk op coïtus, maar dan toch zeker wel op “co-habitatie” wijst: samenwoonst, of in context: samen regeren… Er is mij gewezen op reeds gemaakte “afspraken”, en dit zou dus kunnen betekenen dat PJ blijft, maar moet regeren met de partij van BDW (PJ is van Antwerpen, maar NVA is sterk, heel sterk). Merk op dat Saturnus via antiscion nauw conjunct Neptunus staat: een logische vertaling zou kunnen zijn dat BDW een “verdwijn-truc” uithaalt (hij wordt eigenlijk verkozen, maar neemt de verantwoordelijkheid (de sjerp) niet op.
Kijk even mee naar de sterren: Maan staat conjunct Spica: geniet bescherming; succes, honneurs en welvaart vanwege Mercurius-, Venus- of Jupitermensen (BDW heeft een sterke Jupiter en is Mercuriaal begiftigd).
Saturnus-antiscion conjunct Fomalhaut: wijst vooral op wereldlijk verlies (door bedrog, handeltjes, vanwege vriend, vijand of gezel).
MC conjunct Procyon: succes, maar gevolgd door teloorgang. PJ haalt het, maar moet inboeten.
Of zoiets.
Pfff.

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 1)


Civil War Battle

Antwerpen: de Strijd om de Sjerp - deel 1

Aandachtige lezers zullen zich nog herinneren dat ik met de vorige gemeenteraadsverkiezingen (wat een scrabble-woord!) middels een uurhoek te weten wou komen of Patrick Janssens als winnaar tevoorschijn zou komen; destijds moest ik in die horoscoop PJ duiden als “mijn ploeg” (en dus 1ste huis) omwille van mijn intense anti-Vlaams Belang gevoel. Het ging toen gewoon om een “wij tegen zij” -situatie.
Omdat ik me niet echt kan terugvinden in het discours van NVA, en al zeker niet in de persoon van BDW, heb ik uiteraard ook nu de sterren al geraadpleegd. Tot nu toe kwam ik er echter niet uit, twijfelend of ik nu wéér PJ als “wij” moet zien, tegenover BDW als “zij”. 2x een uurhoek getrokken, 2x éigenlijk geen antwoord.
Tot vorige week mijn euro-cent viel: ook zal zie ik liever PJ aan het roer blijven dan BDW daar staan, toch kan ik me niet “identificeren” met PJ. Daarom heb ik vorige week de vraag geherformuleerd in deze zin:
“blijft PJ burgemeester van Antwerpen?”
Dit is de uurhoek:

Antwerpensjerp1

PJ is zetelend burgemeester en wordt dus aangeduid door het 10de huis, de heersende macht. Op 10 staat Waterman: een vast teken, dat stabiliteit vertegenwoordigt, dat is (voor mij) een gunstig signaal!
Maar dan had ik toch ook graag de asc in een vast teken gezien (“alles blijft zoals het is”); en heer 10, Saturnus, staat evenmin in een teken dat wijst op stabiliteit, maar in een dat op initiatie, vernieuwing, nieuwe impuls wijst (Saturnus in hoofdteken Weegschaal). Da ’s een goeie Saturnus, in het teken van zijn verhoging, ruim conjunct Spica op 23° en dus nog genietend van bescherming, maar - niet - zo - sterk - als - de aanduider van de tegenpartij (BDW): Zon heer 4 (de oppositie, de tegenkracht), peregrien in Maagd, maar krachtig op cusp 5, ipv midden in 5 zoals Saturnus…
Mercurius, heer 1, staat conjunct de Zon en heerst erover: “het volk” heeft BDW onder zijn vleugels, BDW is “met het volk”. Maar o, wacht even: Mercurius loopt weg van de Zon, de afstand tussen beide planeten wordt in de toekomst groter! Ha! Verliest BDW populariteit?
Ook de Maan vertegenwoordigt het volk, en deze gaat, vanop haar positie op 10° Leeuw/3, eerst vierkant Mars en dan sextiel Jupiter staan, alvorens een sextiel met Saturnus te maken. Gaat (de voorkeur van) het volk dan toch uiteindelijk naar PJ?
Ook de “late” ascendant is enigszins ontwrichtend mbt een stellige uitspraak/duiding: het is te laat, alles ligt al vast, …etc.
Ik dierf dus geen concrete duiding geven aan de hand van deze uurhoek.

Tot gisteren, toen ik in de krant las hoe BDW’s uitspraak “ ’t Stad is niet van iedereen” geïnterpreteerd wordt door verschillende groepen. Een mogelijk niet onbelangrijk deel potentiele NVA-stemmers voelt zich enigszins geschoffeerd, en kan zijn stem dan ook in een ander kamp gaan plaatsen!
Die “late” ascendant, die in de traditie van o.a. William Lilly als een waarschuwing gezien moet worden om héél omzichtig te werk te gaan met de duiding, toont hier zijn andere betekenis, nl.: VERANDERING OP KOMST! (“gelieve voorzichtig te zijn, astroloog, met uw duiding, want er gaat een en ander veranderen!”).
Oh ja, Maan gaat vierkant Mars staan: Mars is heer 6, op cusp 6, en dat is gedraaid huis 3 van 4: de communicatie van de tegenpartij. Blijkbaar stond BDW’s uitschuiver hier al vooraangekondigd. Is de volgende planeet, Jupiter, die door de Maan geaspecteerd wordt alvorens naar Saturnus te gaan, dan te zien als heerser van het 4de van 4, het einde van deze opposant? Dat durf ik niet te zeggen, maar in ieder geval verdwijnt er (12) toch iets groots (Jupiter).
Dus nu durf ik toch te voorspellen dat PJ aanblijft als sjerp-drager van Antwerpen. Nog een kleine 3 weken en we weten het!
(oh ja, moest iemand over de geboortegegevens van PJ beschikken: mag ik ze aub dringend hebben?)

BDW installatie 5 (reeds!)

Furies-Erinyes-Nemesis6x5@75
BDW zal er niet zo makkelijk (?) van weg kunnen lopen als deze slanke jongeling van de Furiën, toch niet!

Een nauwkeuriger blik op de profecties levert alvast het volgende op:
BDW rad+prof40j2a
Profectie-Saturnus staat nét geen 3 graden verwijderd van de radix-asc, en Profectie-ascendant staat nét geen 3 graden verwijderd van de term van Saturnus (l’ image procurée parle de soi mème :-).

Ergo: binnen net iets minder dan 3 graden vanaf BDW’s verjaardag, manifesteert Saturnus zich.
Als 30° overeenkomen met 1 jaar, komt 1° overeen met 12 1/6 dag. Oftewel: Saturnus zet zijn stempel op 36 1/2 dag na BDW’s verjaardag. Ttz: 27 januari 2011.
Saturnus is BDW’s sterkste planeet (handvat waaierpatroon).
Saturnus is ook BDW’s ergste Malefic: vanuit hellenistisch perspectief is Saturnus als dagplaneet, niet alleen fout geplaatst ( in de dag-helft van een nacht-geboorte), maar ook erger dan die andere Malefic Mars, gewoon, in functie van “sect”. Wat gewoon betekent dat BDW eerder geschaad wordt door saturnale aangelegenheden, dan door martiale toestanden.
En Saturnus is de actuele (maan)eclipsheer...
We zullen zien...

BDW en zonne-eclips

10saturn
Gedeeltelijke Zonne-eclips, en Bart De Wever
Be Ecl Sol 110104
Straks, om 8u50 UT, 4 januari 2011, hebben we voor Brussel het maximum van de partiële zonne-eclips. Deze is zichtbaar bij ons en mag dus zeker geduid worden als werkzaam alhier; zij valt op 13/32 Steenbok, voor België in het 12de huis van de eclipshoroscoop.
William Lilly schrijft in zijn
Annus Tenebrosus ((C) Sue Ward) p89: “In the second decanate (van Capricornus), it stirrs up the fury and spirits of sworn Souldiers against their Commanders in Chief or against their Emperour, King or Prince, it renders all their indeavours fruitlesse, and the events thereof unprosperous; it is the forerunner of scarcity of Corn, and that many will dy for want thereof.”
“…in the Winter it gives too much moisture: Thenthe Eclips is also in (blank) or (blank), there followes Controversies in Religion, or some change or alteration; in Tropicks, viz Cancer or (blank:
moet Capr zijn), alteration of ayr, and of Offices or places of Governments.” (opus citatus p78)
Omdat de eclips in Steenbok valt, en voor België Waterman rijzend heeft, is Saturnus de Heer vd Eclips:
“He is generally the cause of cuuruptions by reason of cold, more properly he declares continued diseases in the bodies of men, as wasting of the body, or a consumption which hath its originall from some defux of Reume, hee denotes Dissturbance of the radicall Humours, Fluxes, Quartane Agues, Banishments, Poverty, Miserie, Lamentation, vain fears, mortality of old mens especially: A scarcity of such Cattell as are usefull for mankind, afflicting (…); In the ayr, hee stirs up most horrible colds, frosty and Icy weather, cloudy and pestilent, the ayr often times molested; long continued frosts, thick clouds, mysty foggy weather, much darkness, abundant Snows nothing profitable butdestructive (…). In the Rivers and the Sea commonly he stirs up most bitter tempests, sudden and manifold Shipwracks (…)
(p79, 80 o.c.)
Pfff, niet direct je vrolijkste Nieuwe Jaars-wensen! Ik vat het vervolg nog even samen:
terugtrekking van de zee; woeste overstromingen van rivieren; waterbederf; schaarste van graan en fruit daardoor; rupsen, wormen e.d. vernietigen fruitoogsst; overstroming, ongeziene regenval, hagelstormen vernietigen hooi en oogst; veestapel geschaad; hongersnood; ouderlingen sterven in groter getal dan normaal;…
Tja… in klassieke astrologie wordt een kat écht wel een kat genoemd!

Nu, alvorens je, beste lezer, wil emigreren (naar…? De Maan?), de volgende bedenkingen bij deze onheilsberichten:
1) het is een gedééltelijke eclips: werkt minder hard door dan een volledige eclips; en
2) de eclips is slechts heel kort zichtbaar bij ons; en
3) worden vooral getroffen: landen/steden/gebieden, die onder Saturnus/Steenbok vallen. Te weten:
Bavaria, Saxony, Stiria, Romandolia, Ravenna, Constantiea, Ingolsdtad (William Lilly: C.A. p61); Thrace, Macedonia in Greece now Turkey, Albania, Bulgaria, Saxony the southwest part, West-Indies, Syria, Orcades, Hassia, Oxford, Mecklenburg, Cleves, Brandenburg (o.c. p98).

En dan nu…
Bart De Wever erbij! :-D
BDW is net 40 geworden en zit dus in een 5de huis/teken profectie.
BDW rad+prof40j
En wat zien we? De ascendant van deze profectie valt op 19° Steenbok: in het 2de decanaat, waar ook de eclips plaatsgrijpt! M.a.w.: BDW wordt door deze eclips getroffen gedurende zijn 40ste levensjaar, en met betrekking tot 4de huis materie (huis/thuis/gezin/woonst/vaderland/einde).
Saturnus, de
profectie-heer (heerser van de profectie-asc), staat op 16 Maagd, mooi conjunct zijn radix-ascendant.
Saturnus is ook de
Heer van de eclips… BDW wordt dus écht wel “getroffen” door deze eclips.
BDW rad+E110104
De eclips-graad zelf (13 Steenbok) valt exact op BDW’s Mercurius, radix heer 1!
Eclips-Mercurius op 21 Sag, staat scherp vierkant radix-asc op 19 Virgo!
Eclips-MC op 2 Sag, staat conjunct radix-Neptunus/3
Venus, eclips hr3 staat conjunct rad-Jupiter in rad-3
Eclips-heer Saturnus op 16 Libra valt ruim conjunct radix Maan/Uranus, en scherp driehoek MC op 15 Gemini.

Derhalve:
- ofwel is BDW de “prins, koning, leider” van de eclips-voorspelling en wordt hij ondermijnd in een niet al te verre toekomst (
heb niks geschreven wegens niet opgezocht over de timing van de door de eclips aangeduide gebeurtenissen…), en gaat hij min of meer “ten onder”
- ofwel is BDW de
agens om de “prins, koning, leider” onderuit te halen; wat dan enkel kan verwijzen naar Koning Albert/Prins Philip/Elio Di Rupo (lol)…

Ik opteer voor de eerste optie. Niet alleen omwille van persoonlijke voorkeuren (jakkes…) maar ook omdat BDW’s heer 1, Mercurius, knal door de eclips geraakt wordt.

Om af te sluiten:
wat er ook gebeure: ik wens jullie allemaal een spannend (vaneigest) en voorspoedig (minder evident) Nieuw Jaar!

Bart De Wever 3

samsonlion
BDW 3de installatie: impact op zijn tijd(sgevricht)…?

We schreven in de vorige installatie:
“MC conjunct
Rigel. Volgens Ptolemaeus heeft deze zeer heldere ster de aard van Jupiter en Saturnus (vechtende principes!). Vivian Robson: geeft welwillendheid, eer, rijkdom, geluk, glorie, bekendheid en vernieuwende of technische vaardigheid. (indien conjunct zon/maan/mc/asc:) snelle vooruitgang/succes in leven dankzij sterke wilskracht, liefde voor actie, en geluk in ondernemingen. Verworven posities/status moet voortdurend bevochten worden. Krachtige concentratie verzekert positie. Indien onvoorzichtig of gebeurlijk zwak, mislukking en teleurstelling (analyseer volledig cosmogram!).
Rigel culminerend: grote militaire of kerkelijke promoties, woede, ergernis/verdriet, grootmoedigheid, grote winst door arbeid en veel angst, blijvende eer.”
Denebola (afkorting van Al Dhanab al Asad: de Staart van de Leeuw), een ster van magnitude 2.2 op 20° Virgo, staat conjunct zijn ascendant. Een gevaarlijke ster (nooit spelen met de pluim op het eind van de leeuwestaart!), met Saturnus-Venus kwaliteit volgens Ptolemaeus. Vivian Robson schrijft in zijn standaardwerk (Fixed Stars and their interpretation): geeft snel oordeel, wanhoop, spijt, publieke schande, ongeluk door de natuur-elementen, geluk dat omgezet wordt in woede, maakt de geborene nobel, stoutmoedig/dapper/brutaal, zelf-beheerst, genereus en bezig met de zaken van andere mensen.
RIJZEND: rijkdom, uitmuntendheid en goed fortuin vergezeld van vele gevaren en angsten door eigen dwaasheid, voordelen zelden langdurig, zorgen/moeilijkheden en ziekte.
We vinden geen enkele Koninklijke Ster terug in zijn horoscoop. Het zou onrealistisch zijn hieruit af te leiden dat hij geen Leider of Vernieuwer of Voortrekker of zo kan zijn; Koninklijke Sterren zijn bv wel belangrijk in de afweging tussen competitoren, mede/tegenstrijders, in koninklijke hiërarchische opvolgingen (dynastieën) e.d. Edoch, een zekere kwaliteit is toch ontbrekende… ;-)

Iemand die werkelijk belangrijk is voor zijn/haar tijd, hoort “ingeplugd” (ingeplugt? ingeplucht?) te zijn. En daarmee bedoelen we: radix-gewijs verbonden te zijn met minstens de geboorte-voorafgaande lunatie (SAN), en als het kan de prenatale eclips (PNE).
Eerst de
Syzygy ante nativitatem bekijken: voorafgaande lunatie is een volle maan op 20° Tweelingen.
BDW SAN
Dedju! Die staat mooi conjunct zijn radix-MC en op Bellatrix (de “Amazone-ster”).
Cusp 10 van de SAN staat conjunct radix-Saturnus in 9.
Asc van de SAN staat conjunct radix-ZMK in 12.
Is hij ingeplugd? Jawel.
(zie ook voetnoot 1)
Pfff, ‘t is omdat het erbij hoort: en dan nu de PNE:
BDW PNE
Nog meer
dedju!
Asc van de PNE staat haast exact conjunct radix-MC.
Mercurius van de PNE staat conjunct Pluto in huis 1 van de radix.
Mars van de PNE staat conjunct ZMK in radix-12.
(voetnoot 2)

Voetnoten:
(ik zet dit apart in voetnoot, omdat het niet - voor zover ik weet - bevestigd of onderbouwd wordt door klassieke teksten, terwijl ik het wel als heel verduidelijkend en beschrijvend waarneem, waarbij ik interferentie van mijn persoonlijke waarden en voorkeuren niet kan buitensluiten. Ziet u,
Baarlijke Duivel Wever is niet echt een idool, of stichtend voorbeeld of zo, voor mij - wel integendeel… Ach, moge Klio, de Muze der Geschiedenis, hier duidelijkheid brengen!)
1. SAN-Asc conjunct ZMK in radix-12: impact-op-tijdvenster heeft betrekking op geheime, verborgen afbraak en ontmanteling (ZMK, 12) van vaderland (Sag op radix-4 = exaltatie van ZMK).
SAN-Maan op Bellatrix in radixhuis 10 spreekt ook voor zich: ik
highlight oorlogsvoering als roeping, of zoiets.
SAN-MC conjunct radix-Saturnus in 9: ik wordt beroemd/bekend/berucht als autoriteit/geleerde/historicus - met een kantje aan (Saturnus retro).
2. SAN-Mercurius conjunct radix-Pluto: ik ondermijn en overweldig door mijn intellect/spraak/kennis.
SAN-Mercurius (heer SAN-1/hr radix-10): het is mijn roeping te vernietigen en omver te werpen.
SAN-Mars conjunct radix-ZMK-12: communicatievermogen en denken gelinkt aan (verborgen) destructie en dood (Mars is radixheer 3 en 8).

Zo. Opgeruimd staat netjes (was het maar waar…). Volgende BDW-installatie zal gaan over de
timing zelve; m.a.w.: de voorspellingstechnieken benut!
Gezien de tijd van het jaar (laatste dagen van 2010!) is de kans groot dat u, gewaardeerde student, mijn nieuwe schrijfsels pas in het komende jaar 2011 onder ogen zal krijgen; dezentwege wens ik u allen een voorspoedig en leerzaam
NieuwJaar!

Bart De Wever 2

henry8
Nog even een moderne noot: Zon éxact vierkant Pluto…: machtsproblematiek; besmet vaderbeeld, besmet zelf-beeld, Transformator en/of Schepper van Chaos (zo, dat moest er even uit).

En dan nu als 2de installatie de klassieke toer op! (en geen ruimte meer voor subjectieve invulling.)

De persoon BDW wordt weergegeven door ascendant Virgo, en Merucrius heer 1, retro in Steenbok-4.
Primaire motivatie: materiele zekerheid, bestaanszekerheid. Moet hébben (Aarde asc). Wat hebben? Bodem, thuis, huis, familie (hr1 in 4). Traditionele waarden, maar met een kantje af (Mercurius in Steenbok en retro).
De persoonlijke betrokkenheid gaat rechtstreeks naar huis, thuis, familie, vaderland.
Het temperament is uitgesproken melancholisch: een harde werker, behoefte aan controle, wil produceren maar volledig volgens eigen inzichten en tempo. Scheidt zich af en is introvert.
Ook de rationele geest (Mercurius) wil terugtrekken, afscheiden, controleren. Mercurius wordt versterkt door de vaste ster
Ascella (Jupiter en Mercurius karakter), maar benadeeld door de conjunctie tegelijkertijd met Manubrium (cluster, Zon en Mars karakter - geeft blindheid). Dus, ondanks de retrogradatie van Mercurius, een sterke, vinnige, scherpe, idealistische geest - met beperkingen. (ook de Zon conjunct Acumen verwijst naar letterlijke oog/zicht-problemen, of naar figuurlijke blindheid.)
Hoe wil/moet dit melancholische temperament zich uiten, zich manifesteren? Via de gedragsaanduider. In dit geval:
Saturnus (dispositor van Mercucrius in Steenbok, en verhogingsheer van de Maan). Ptolemaeus schrijft hierover in de Tetrabiblos (boek III-13) “Saturnus vanuit een eerbare positie (driehoek asc) maakt de geborene een minnaar van het lijf, koppig, diepzinnig, streng, eenpuntig, werkzaam/moeilijk, dictatoriaal, bestraffend, wil bezitten, inhalig, gewelddadig, schatten verzamelend, en naijverig.
… Leest u ook de krant (of u kijkt waarschijnlijk tv)? Sprekende beschrijving, ook al is ze in de 2de eeuw na Christus neergepend…!
(je wil niét weten hoe Saturnus vanuit een oneerbare positie het gedrag bepaalt! lol)
In de klassieke benadering is de Maan ook héél belangrijk (belangrijker zelfs dan de Zon), als aanduider van de emoties, het verlangen, de hunkering, de honger.
Maan in huis 2: honger! frituur! (oeps, lol) voeding, substantie, zekerheid, stabiliteit, bezit.
Maan in Weegschaal: evenwichtig, harmonieus, diplomatisch; kennis, kontakt.
Maan met Uranus: verbrekend, vernieuwend, scheidend.
Ah ja: we moeten op een evenwichtige harmonische manier, een scheiding bewerkstelligen, om zekerheid en stabiliteit te verwerven. Dat is althans het onderliggend principe (Maan heer 11). Het werkt wel frustrerend, scheidend, ontkennend, vernietigend, uit (dispositor Maan: Venus in Schorpioen).
Of (
truly traditionally): flegmatische Maan + Sanguin teken = ik verlang, ik wens, ik verbind, ik geef over, ik voel, ik verenig, ik maak een, ik onderga - en ik deel dat mee. Maan-Uranus: dat ik niet wordt begrepen. Maan-2: ons bezit, ons belang (samen met Saturnus als gedragsaanduider geeft dat: Calimero! Cfr. hier ook: Zon als diepere kern, wezens-aanduider, heer 12 in 4: slachtoffer van het land, van de Koning, van het Bestuur des Lands). Zo sterk ijveren voor harmonie (Maan Libra-2, om dan verkeerd begrepen te worden (disp. Venus in Scorpio-3). Oprechte verbazing dat niet iedereen het eigen gelijk ziet...
Als we (gezien de orbs van de Maan als
Licht) de conjunctie met Uranus duiden, mogen we zeker niet voorbijgaan aan de conjunctie met Vindemiatrix. Vivian Robson: Saturnus-Mercurius karakter. Geeft valsheid, schande, diefstal, dwaasheid, veroorzaakt vaak weduwschap. Met de Maan: zorgen, veel teleurstellingen, verlies door de wet, of door geschrift of diefstal, slechte gezondheid, mislukking in zaken.
Niet te verwaarlozen: MC conjunct
Rigel. Volgens Ptolemaeus heeft deze zeer heldere ster de aard van Jupiter en Saturnus (vechtende principes!). Vivian Robson: geeft welwillendheid, eer, rijkdom, geluk, glorie, bekendheid en vernieuwende of technische vaardigheid. (indien conjunct zon/maan/mc/asc:) snelle vooruitgang/succes in leven dankzij sterke wilskracht, liefde voor actie, en geluk in ondernemingen. Verworven posities/status moet voortdurend bevochten worden. Krachtige concentratie verzekert positie. Indien onvoorzichtig of gebeurlijk zwak, mislukking en teleurstelling (analyseer volledig cosmogram!).
Rigel culminerend: grote militaire of kerkelijke promoties, woede, ergernis/verdriet, grootmoedigheid, grote winst door arbeid en veel angst, blijvende eer.

Rest nog de Horoscoopheerser (Lord/Lady of the Geniture): wat kan ik gebruiken om het geheel te optimaliseren en in goede banen te leiden?
Hiervoor kiezen we die planeet, die én het meeste essentiele waardigheid heeft (kwaliteit), én tegelijk het meest accidentele waardigheid (kracht om te manifesteren). Dat is dus niet persé eenvoudig.
Best geplaatste planeet is Mars: in eigen teken, tripliciteit, en aangezicht. Kwalitatief méér dan OK! Maar: kwantitatief zwak, wegens in 3de (en dus vallend) huis: denk “Ben&Jerry’s icecream, maar gelocaliseerd op antarctica (of midden in de sahara)”: je krijgt je kwaliteit niet gesleten!.
De enig mogelijke andere kandidaat is de Zon, in eigen tripliciteit en dan toch accidenteel heel sterk in huis 4. Ai, is wel heer 12, niet goed.
OK, dus zwakke Horoscoopheerser Mars krijgt de voorrang: en ‘t is/blijft dan moeilijk om het geheel op te krikken naar “hogere niveau’s”… Het betekent eigenlijk dat BDW door studie en communicatie zich als persoon moet kunnen verbeteren, opwerken, maximalizeren (innerlijk, niet noodzakelijk uiterlijk). Gegeven dat Mars in het (vallend) huis van communicatie en studie staat, en dat Mercurius als natuurlijke verwant daarvan, in Steenbok-4 retrograde staat, geeft niet echt veel hulp of kracht… De wens mag er zijn, maar de verwezenlijking ervan laat mogelijk te wensen over…

Volgende installatie: BDW in het Ruimte/Tijd continuum geplaatst.
(
heeft hij impact op zijn Tijd? Speelt hij een rol in de actualiteit? (ok, ok, hij is volop bezig een impactvolle rol te vervullen in onze actualiteit (we schrijven december 2010), maar vinden we dat astro-logisch terug?)

See you there and then...

Bart De Wever 1

dav_oath

Bart De Wever - 1ste installatie.

Wa ne moeilakke mensj! ‘k Wil wellis weete oe as da zennen oroscaup derojt zie!
:-)

Wel, “at your service”:
Bart De Wever
geboren te Mortsel bij Antwerpen op 21/12/1970, om 23u40.
Astro.databank geeft een betrouwbaarheidsrating “C” voor dat geboorte-uur: bron niet officieel erkend. Maar goed, we zien hoe ver we hier mee komen.

Met meer dan 30 jaar beroepshalve astrologie-praktijk, wordt deze “1ste installatie” gekaderd vanuit moderne technieken, die in de loop van deze 3 decennia hun waarde bewezen hebben. De
traditionele duiding volgt in latere installaties!

Planeetpatroon:
Waaier: 9 planeten bezetten (minder dan) ⅓ van de hemelbol, de 10de staat er ruwweg tegenover.
Het “blad” van de Waaier wordt hier gevormd door de reeks Pluto tot en met Mercurius; het “handvat” van de Waaier is Saturnus, haast exact tegenover het midden van het waaier-blad.
Het was
Robert Jansky die het Waaier-patroon beschreef als een extra structuur buiten de 7 patronen beschreven door M.E. Jones. Jones zou dit als een “Emmer” hebben beschreven, waarbij Saturnus als handvatplaneet alle dynamiek naar zich toetrekt. Volgens Jansky echter is dit geen Emmer, maar een Waaier: een “Bundel” (alles binnen 120°) met een handvat. Bij een waaier wordt het blad in beweging gezet door de handvat-planeet; de dynamiek gaat dus niet nààr Saturnus, maar Saturnus is de kracht die het “blad” van de waaier in beweging zet.
Volgens Jones is de basis-psychologie van het Bundel-type: het nastreven van zeer selectieve doeleinden vanuit een uiterst persoonlijk wereldbeeld; in een heel subjectieve kijk op de wereld wordt de ander als element “geïntegreerd”, de éigen visie is alles-overheersend. De geconcentreerdheid geeft een soort magnetisme of charisma, waardoor anderen tot zich getrokken en verzameld worden, en er met weinig middelen veel bereikt kan worden. Het ontbreken van opposities in een Bundel, en meestal overwegend aanwezig zijn van sextiel-aspecten, voert tot “opportunisme”
Jansky stelt dan weer (als aanvulling op Jones) dat de handvat-planeet van het Waaier-patroon, dé motiverende kracht wordt die dus het bundel-deel in beweging gaat zetten. Ook al kunnen er dan opposities gevormd worden, dit zal dan een zeer strijdbare of dynamische kwaliteit meebrengen waardoor de subjectiviteit feitelijk in actie omgezet wordt!

Detail:
Wat is nu die “motivator” van Bart De Wever? Saturnus, retrograde op 16/21 van Stier, staat als heer van het 5de en 6de huis, in 9. Conservatieve behoudende waarden en het verleden mbt hogere kennis… hier komt de historicus glorieus tevoorschijn! Retro: alternatief,
not main-stream. Vertraagd, beperkt, teruggetrokken, gereserveerd, gekwetst. Zelf-expressie krijgt samen met behoefte aan dienstbaarheid (of jennen) gestalte via hogere kennis en visie. Historische kennis als bron van macht en autoriteit vullen het wereldbeeld in en sturen het handelen aan.
Zon in Boogschutter: een wijsgeer/neus, idealist, bevlogen iemand die wil délen. Wat delen? Het lànd! (huis 4) (oeps). Euh, iemand die veiligheid en geborgenheid wil delen (fundamentalistisch opdringen?). Zon heer 12: dat gebeurt vanuit universele liefde en/of zelf-opoffering… (sorry, beste lezer, ik ontspoor! lol).
Maagd rijzend: ook al is geborene een idealist, naar buiten toe komt hij over als een pragmaticus, toont zich een realist, nuchter, kritisch, en… zeer (ongewoon: Mercurius retro) bekommerd om huis en stee (Mercurius heer 1 in 4). Mercurius heer 1 in Steenbok: identiteit! IDENTITEIT! GRENZEN! SCHEIDEN! JA! (nogmaals sorry, haha).
Pluto in 1: een transformator. Geen Transformator met hoofdletter, want Pluto staat al ver van de asc. af.
Maan in Weegschaal: een verzoener. Maan conjunct Uranus: een verbreker.
… Ja wat is het nu!?
Awel, een verzoenende verbreker, een harmoniserende vernieuwer? Hmmm.
Maan: veiligjheid, geborgenheid.
Uranus: individualisering, breuk.
Ergo: iemand die zich goed voelt bij afscheiding. Ha! (
got you, Bartie…). Iemand die graag contrair doet. Iemand die het “eigene” koestert.
Laat ons er nog een stukje aspect-dynamiek bijsmijten: Maan ingaand conjunct Uranus: behoefte aan veiligheid (Maan), en wensen en idealen (heer 11) voeren tot vernieuwing, onafhankelijkheid, breuk (Uranus). …
Revolutionaire ideeën (of moeten we zeggen: emoties, buikgevoel?: Maan-Uranus) op sociale manier gebracht (Weegschaal), vormen de fundering voor het eigen zijn (2de huis als voeding voor 1).

1-2-3-4… planeten in huis 3 (Nep-tunus meegenomen, we doen even modern): een
stellium!
Iek!
Hoezo, iek? Is dat dan besmettelijk of zo? Is het iets ergs?
Ah, euh, wel, een stellium
ooover-benadrukt het huis waar het in valt, ten nadele van het tegenoverliggende huis. Mmm.
Dus: communicatie, kennis, weten, wisselwerking met de directe omgeving (?)(3) scoren hóóg, en dit kan ten koste gaan van …hogere kennis, wijsheid, visie (9).
BDW is natuurlijk bekend/beroemd/berucht voor zijn communicatief vermogen, spitse geest, rake opmerkingen, one-liners, Latijnse citaten, en dies meer…
Kijken we na wat er in dat 3de huis gebeurt, krijgen we de volgende reeks:
1) Mars (sterk, in eigen teken en huis): krachtige én confronterende communicatie
2) Venus (zwak, in vernietiging): passioneel met risico op destructief effect, verborgen agenda
3) Jupiter: groei en vooruitgang door uitdaging, confrontatie, catharsis
4) Neptunus in Saggi: chaos, mist, verwarring, escapistisch middels, of in termen/functie van, visie en idealen
(ik beken, ik beken: ik ben geen fan van BDW)

Tot hier, beste lezer, deze 1ste (en modern-astrologische) installatie.
Zet jezelf schrap voor de 2de (en klassieke) astrlogische duiding, die (hopelijk) eerstdaags volgt!