BDW, 8ste installatie

romulus-victory-over-acron-1812

Even terughaken in de vorige studie van BDW’s horoscoop:
met het in gebruik nemen van het programma
Delphic Oracle (geschreven door Curtis Manwaring), dat heel sterk gericht is op de middeleeuwse en hellenistische astrologie, geef ik hier een andere weergave van BDW’s kaart, nl. met een aantal interessante Loten (Arabische Punten) erin.


Bart De Wever do


Op 10° Ram hebben we het Lot van Exaltatie, o.a. verband houdend met maatschappelijke excellentie of succes; op 24° in hetzelfde teken staat het Lot van Jupiter, Pars Victorie, verband houdend met, nou ja, succes en overwinning!
En laat nu dat teken/huis Ram, zoals voorheen toegelicht, het geactiveerd profectie-huis zijn voor dit mega-verkiezingsjaar! Om het anders te zeggen: moest er nog iemand twijfelen aan de winst en het succes, en de overwinning, van N-VA op 25 mei e.k., dan... nou ja...! En ook wel tréffend: Victorie en Uitmuntendheid gelinkt aan angst (en bezitsverlies etc). Nou!

Maar: dat wil niet zeggen dat de tegenwerking en de moeilijkheden die in vorige studie vermeld werden, komen te vervallen, nee nee.
Dat lichten we toe met gebruik van een andere hellenistische voorspel-methode: Zodiakale Ontzetting (
Aphesis). Hierbij wordt een punt voortgeschoven van teken naar teken, waarbij elk teken een specifiek aantal jaren in het leven van de geborene vertegenwoordigt. Dit aantal wordt gegeven door de “Kleinere Jaren” toegekend aan de 7 klassieke planeten.
Als we de Zodiakale Bevrijding toepassen vertrekkend van Daimon (Pars Spiritus), dan vertelt dat iets over het verloop van carrière en de algehele levensrichting; vertrekkend van Fortuna krijgen we informatie over de evolutie van gezondheid en welvaart, algehele levensomstandigheden in de loop van de jaren.

Met de verkiezingen in het achterhoofd kijken we natuurlijk naar de Aphesis van Daimon.
Volgens Vettius Valens bereikt iemand zijn hoogste top(pen) als de Aphesis van Daimon, in het 10de Fortuna-huis aankomt. Fortuna staat bij BDW in Boogschutter-4, en dus is Maagd-1 het 10de Fortuna-huis. En wat zien we in de tabel van Aphesis Daimon: juist, ja, die heeft 4/5/2014 Maagd bereikt. BDW zit nu in een top-periode, top van de top. Pas in 2034 verschuift Aphesis Daimon naar het volgende teken. Wil dat zeggen dat die hele periode (20 jaar, help!) BDW zal schitteren/verduisteren (afhankelijk van je politieke standpunt :-) ? Nee, daarbinnenin zitten natuurlijk sub-periodes waar serieuze kenteringen in kunnen voorkomen. En daar zien we dat van 16/5 tot 22/5 de sub-sub-periode Steenbok is. Hier worden dingen gerealiseerd, omdat Steenbok Mercurius bevat, de heerser van de hoofdperiode in Maagd. Vanaf 22/5 kan er een deftige “dip” komen want dan is het vaste kruis geactiveerd. Dat is vooral belangrijk omdat BDW’s béste planeet, Venus (benefic in sect) in Schorpioen staat (met ondersteuning van Jupiter, benefic contra sect), beetje geplaagd door Mars (malefic in sect en dus niet zo kwaadaardig) maar vooral verhinderd/gesaboteerd door Saturnus in Stier er tegenover, de malefic contra-sect en dus BDW’s moéilijkste planeet!
Met andere woorden: voor BDW zijn “goede tijden” ook vaak “slechte tijden”, beide zijn aan elkaar gelinkt...
Een andere reden hier is dat Waterman ook zijn “Nemesis” bevat: het Pars van Saturnus, waar rekeningen vereffend worden ahw.
De volgende sub-periode (Vissen) start op 28/5 en dan zijn de verkiezingen al voorbij. ’t Wordt écht wel spannend!
Op 23/6/2014, is de Maagd/Maagd periode voorbij en verschuift de subperiode naar Weegschaal: dan is Maagd/Weegschaal aan de orde. In Weegschaal sdtaan Maan/Uranus, en het Pars van Noodzaak (afgedwongen keuzes). Aan de overkant van Weegschaal worden Victorie en Excellentie nog ’s geactiveerd, en in Kreeft Spiritus. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat er (bv. met betrekking tot de regeringsvorming) serieuze knopen door-ge-hakt moeten worden, niét tot ieders jolijt...

In plaats van de Vinger op de Pols, trachten we hier de Pen bij de Tabel te houden, om alzo terwijl de nabije toekomst zich verder ontrolt, beter inzicht te krijgen in de werking van deze Aphesis-techniek!

BDW, 7de installatie

ZEUS1216


Zo zijn we eindelijk aan de actuele profecties toegekomen voor By De Way :-) ...
(
We raden de lezer aan de radix, solaar, en profecties uit te printen en naast elkaar voor zich te leggen, om een beetje overzicht te houden!)
Opmerking: vuistregel voor duiding: de profecties kwalificeren, de solaarposities kwantiseren.

BDW prof43BDW sol43

43 jaar geworden, dat betekent een 8ste huis profectie-jaar. De geprofecteerde asc belandt m.a.w. in Ram, zodat Mars de Heerser van het Jaar wordt.
De thema’s: bezit van anderen, confrontatie met overlijdens, angsten, zorgen, e.d., treden op de voorgrond. Radix-Mars profecteert zelf naar het 10de radix-huis, en in de solaar staat Mars, weliswaar in vernietiging in Weegschaal, ook heel sterk in solaar-10! Met de door BDW zelf genoemde “de Moeder Aller Verkiezingen” in aantocht, en zijn positionering met de N-VA daarin, hoeft de nodige spanning, stress, en (hopelijk enkel verbale) agressie natuurlijk niet te verbazen.
Solaar-Mars valt in radix-2 en activeert daar radix-Maan, die zoals eerder gemeld werd, vanaf 5 april 2014, de uitvoerende kracht wordt van de Zonne-Firdar. Halverwege de maand van de verkiezingen, gaat transit-Mars ook terug direct lopen, wat een extra dimensie aan de impact van de oorlogsgod geeft.
Voeg daaraantoe dat transit-Mercurius, de heerser van BDW’s asc en 10de huis, op datzelfde moment in “overdrive” gaat (Out of Bounds), én tegelijkertijd ook zijn secundair progressieve Maan OOB wordt, dan hebben we een BDW die redelijk roekeloos, onvoorspelbaar of -controleerbaar, naar de stembus gaat.
De geprofecteerde radix-Merc komt echter in huis 12 van verborgen vijanden, (zelf)sabotage e.d. terecht.
Vettius Valens schrijft in zijn Anthologie, boek IV (vrij vertaald):
- Asc overhandigt aan Mars: dit brengt een heel slechte periode, lichamelijk gevaar, ups en downs van bestaansmiddelen, crisis.
Mars in de solaar toont bereidheid en kracht om dit te manifesteren...
- Zon die overhandigt aan Maan echter: levendig, krachtdadig, goedmoedig. Aanwinsten, voordeel vanwege mannen en vrouwen, verbintenissen, etc.
Solaar-Maan staat niet krachteloos, maar wel in het donker 8ste huis...
- Maan zelf overhandigt aan Saturnus: complex en veranderlijk jaar; dood of ziekte van de moeder (indien nog in leven), vijandigheid, chaos in en bekoeling van zaken, lichamelijke gevaren, enz.
Solaar-Saturnus in 11: kan dit produceren, voldoende sterk...
- Mercurius overhandigt aan de Zon: associerend (verbindend?), efficiënt, vol verwezenlijkingen; verbinding met de Groten, verzoeken en giften (maar met vertraging en hindernissen), voogdijschap en uitmuntendheid. Glorieus en weldadig voor hen die betrokken zijn op letteren en opvoeding.
Solaar-Zon valt in 12: jammer voor BDW is die Zon niet echt geïnteresseerd (of veel te veel afgeleid) om dit ten volle neer te zetten...


BDW rad+PD43BDW rad+SP43


Hierboven ziet u links de Prinaire Directies, en rechts de Secundaire Progressies, voor 21/12/2013.
Wat u hier niét kan zien, is de timing; sommige aspecten, zoals SP Maan conjunct radix-Saturnus, zijn reeds verleden en hun “uitwerkend vermogen” is al overgenomen door andere aspecten tussen Promittorss en Significators. Ik beperk me hier tot wat nog komen moet!

We weten dat de prof.-Zon overhandigt aan de Maan, en dat de Maan vanaf 5/4/14 de uitvoerende kracht is voor de Zon, volgens de Firdaria.
Sinds 20/12/13, werkt SP Maan opposiet rad-Venus: mogelijkheid van ziekte, negatieve effecten van genot. Dit loopt tot 22/7/14, als de Maan opposiet Jupiter gaat staan. Dit laatste belooft “office”: (hoger) ambt, maar gekoppeld aan kwellingen en moeilijkheden.
Rond 26/7/14 komt de SP Maan conjunct Algol: extreme ziekte, confrontatie met dood.
Vanaf 15/4/14 reeds, loopt die zelfde Maan doorheen de term van Saturnus, wat aangezien dit in BDW’s kaart de malefic-contra-sect is, ook ziekte of zwaar melancholische condities kan meebrengen.
SP (en uiteraard Primaire directie van) MC komt rond 28/5/14 conjunct Procyon te staan, en in de term van Saturnus. Procyon belooft een enorme opgang, gróót succes, maar met een aanzienlijk risico op daaropvolgende teloorgang, neergang, verlies.
Prim. gedirigeerde Zon, komt 29/7/14 vierkant radix-Mars: risico op levensbedreigende ziekte of ongeval, geen succes, wel mislukkingen.

Als ik “hof-astroloog” van... was, zou ik ten stelligste aanraden van een stap op zij te zetten, en (helaas voor mij als Antwerpenaar) burgemeester blijven i.p.v. hogerop te ambiëren. Maar met alle over-drive die aanwezig is, zou dit advies waarschijnlijk in dovemans-oren vallen...

Alhoewel: als toetje wordt u nog een glimp van
Zodicale Aphesis gegeven: rond 4 mei ’14 wordt het Pars Spiritus vanuit Leeuw naar Maagd “ontzet” (in de betekenis van “bevrijd uit”, “overgezet naar”). Dat impliceert de start van een gloed-nieuwe periode in BDW’s leven, vooral dan carrière-gewijs. Het teken Maagd is in BDW’s kaart echter wél het rijzend teken, en heer 1 Mercurius, staat - retrograde - onder dispositie van kwalijke Saturnus... Dus toch wel flinke problematieken.
Maar omdat Mercurius de malefics onder sextiel en driehoek ziet, en beide benefics ook nog via sextiel kan zien, zal het voor BDW’s vege lijf misschien niet zo’n vaart lopen; benieuwd wat het dan voor zijn omgeving betekent of meebrengt...