Antwerpen

BDW, 5de installatie

De Firdaria voor Bart De Wever

zeusgoldstatue

Firdars, Firdahrya, Alfridary, is een term uit de Perzische astrologie die min of meer vertaald kan worden als “levensperiode”.
Met de term duidt men het systeem aan waarbij het leven ingedeeld wordt in grotere perioden, die elk onderverdeeld zijn in sub-perioden. Elke grotere periode valt onder de heerschappij van 1 van de 7 traditionele planeten, plus NMK en ZMK. Voor een daggeboorte, start het leven met de hoofdperiode van de Zon (10 jaar), en gedurende een 7de deel van 10 jaar, komt elk van de klassieke planeten de Zon assisteren. De periodes die onder de maansknopen vallen, staan met 3 resp. 2 jaar op zichzelf.
Meer info en berekening vind je op deze webstek:
Firdaria - Medieval Astrology Made Easy

BDW wsh

Voor BDW, die ’s nachts geboren is, begon de firdar-cyclus met de Maan. In 2009, met zijn verjaardag, start de Zonne-firdar. Momenteel zit hij nog even in een Zon-Mercurius subperiode, en vanaf 5 april 2014 stapt hij in een Zon-Maan subperiode die duurt tot in september 2015 (dan begint Zon-Saturnus, enz).
Hoe vertaal je dat nu?
Vanuit grieks-filosofisch oogpunt wordt vaak een “materie/vorm”-benadering gebruikt: de hoofdplaneet geeft de materie, waar het over gaat, de subheerser geeft er de vorm aan. Je kan het ook begrijpen als potentieel (hoofdplaneet) en manifestatie (subplaneet). Ikzelf werk graag met het beeld van een CEO (hoofdplaneet) en directiesecretaris/esse (subheerser). De één bepaalt waar het over moet gaan, de ander “voert het uit”.
Een simplistische interpretatie werkt enkel met de universele betekenis van de planeten: Zon = vader, koning, baas; Maan = moeder, vrouw, gevoelens; Mercurius = kennis, communicatie, enz. Dat voert eigenlijk tot redelijk algemene duidingen die voor iedereen op dezelfde leeftijd (met onderscheid vr dag/nacht geboorte) hetzelfde zou moeten zijn.
Specifieker (en moeilijker) wordt het als we de betreffende heersers in de radix van de betrokkene, duiden in functie van: huisplaatsing, huisbeheersing, sect. En, heel belangrijk maar zelden toegepast: hun relatieve huisplaatsing.

In functie van de oorsprong van de techniek, wordt met Volledig-teken-huizen gewerkt.

Even intunen op de huidige, nog lopende combinatie Zon-Mercurius:
Zon = leider, centrum; Mercurius = communicatie.
Zon in 4: thuisland, vader, familie; Mercurius in 5: creatieve aanpak, ontspanning.
Zon heer 12: verborgen vijanden, zelfsabotage; Mercurius heer 1 en 10: fysieke verschijning, gezondheid, positionering en roeping, publiek handelen, bekendheid.
Bv.: heimat wordt via populaire tv-programma’s belicht/in slecht daglicht geplaatst (cfr. BDW’s recente “optreden” in een volksch-vermaekh gericht tv-programma ( :-) ).
Een collega (:-) wees me er nog op dat Mercurius schérp vierkant Uranus applikeert; Mercurius duikt ook de zonnestralen in (gaat onzichtbaar worden, of is het net geworden), en uiteraard geven zijn huisheerschappijen hem heel veel belang. Maar deze Mercurius is verder ook nog “beschadigd” door retrograde-loop. We zien hier enerzijds een “retorisch talent” (euh, ahem), anderzijds een gevaarlijk wapen, een granaat die in eigen hand kan ontploffen.
Hoezo? Wel, de Zon, als heer 12 zelfsabotage/verborgen vijanden vertegenwoordigende, die Zon geeft zijn “job” door aan Mercurius, die zijn fysieke tegenwoordigheid (heer 1) naar het grote publiek brengt (heer 10) - op een ongewone, non-Mercuriale wijze (vierkant Uranus, retro; vaste sterren laat ik hier maar even achterwege: kijk hiervoor in eerdere blogs over BDW). Zorgwekkend is dat Zon en Mercurius elkaar niet “zien”: de Zon staat nog net in Sagittarius, en Mercurius in Steenbok. Geen aspect. Geen rechtstreekse communicatie tussen die 2. Anders gezegd: Mercurius riskeert van zomaar te doen wat
hij denkt dat goed is, zonder te overleggen met de Zon. De Zon kan desgevallend Mercurius niet bijsturen. Dat beider heersers Jupiter en Saturnus in opposiete tekens staan, helpt ook niet.
Dus: gevaarlijke communicatie, gevaarlijke optredens (mbt het Zonne-doel).

Maar in mei hebben we hier in België dus onze “Moeder aller Verkiezingen”. Vooruit met die Geit!
Goed voor BDW, switcht (switsjt?) Zonne-assistent Mercurius vanaf 5 april met de Maan. Waarom goed? Maan staat in een “stevig” huis (2), is heerser van een heel goed huis (11) en heerst daarbij over het Pars Fortunae, dan wel het Pars Spiritus (afhankelijk van of je de berekeningsformule verandert voor dag/nacht geboorte, of niet). Ik opteer voor PSpirit hier.
Omdat de Maan zich ook nog ’s in een 11de huis-relatie bevindt tov de Zon, is hier wél goeie communicatie en wisselwerking mogelijk!
Ergo: vanaf begin april mogen we dus een “koerswijziging” verwachten, het opnemen door BDW van een andere strategie. Een plótse koerswijziging, radicaal en onverwacht, misschien zelfs brekend met het verleden (Maan conjunct Uranus, conjunct Vindemiatrix).
Beider dispositors kunnen ditmaal óók goed met elkaar om, kunnen met elkaar communiceren: Jupiter en Venus staan in ’t zelfde teken... (wel niet zo makkelijk voor Venus, in Schorpioen).
Maar evengoed: godsgeschenken en/of doelbewuste keuzes (Maan heer 11 en dispositor PSpirit) vergroten/veranderen op radicale wijze de sociale/maatschappelijke entourage (Maan conjunct Uranus in 11de huis tov Zon).

Tot hier, beste lezer, enig astrologisch “gepook” in BDW’s horospooc !

Watch this space for soon to follow updates and ramifications!

Bart De Wever, 4de astrologische installatie

BDW radixhemel

De horoscoop van Bart De Wever, met de ogen van het oude Babylon gezien.

BDW wsh

Als illustratie hebben we hier voor de verandering eens geen klassiek schilderij geplaatst, maar de hemeltoestand op het ogenblik van BDW’s geboorte, blik op het zuiden van de nachthemel gericht (*).
In zijn horoscoop (hierboven gegeven met volledig-teken-huizen) zie je natuurlijk vanzelf dat Saturnus de enige planeet boven de horizon is, de enige zíchtbare planeet. En dat heeft zo, althans in de oer-astrologie van Mesopotamië, zijn consequenties! Saturnus is hier namelijk de “Koning”, de “Heerser”, en die staat helemaal alleen (in de Visuele Astrologie van
yonder times hebben onzichtbare planeten (die onder de horizon staan), niet rechtstreeks impact. Er is geen “Kroonprins” (Jupiter) in de geburen, geen opvolger dus, er is ook geen Contender of “Vijand” aanwezig (Mars), dus BDW hoeft niet te vrezen van de Troon gestoten te worden. Hij is en blijft de “Koning”, hij (Hij ?) is “Alleenheerser”. Geen concurrentie, geen machtsbedreiging. Maar over welke Troon gaat het hier? Tot nader orde (lees: tot na de Moeder Aller Verkiezingen, lol) gaat dat natuurlijk over zijn voorzitterschap van de Nv-a (of hoe schrijf je dat).
Dit bevestigt wat al zo vaak in de media gemeld is: BDW heeft geen opvolger of adjudant of rechterhand, die naam en functie waardig: hij staat er - wat betreft het partijgedachtengoed - alleen voor. Alleen, en ook wel een beetje “al-een”. Macht verzekerd, dus. Maar ook: eenzaam. Saturnus is trouwens in de modern-astrologische kijk van planeet-patronen, zijn belangrijkste horoscoop-factor (zie vroeger artikel in deze blog).
Deze positie van Saturnus bemoeilijkt natuurlijk zijn functioneren als politicus, of beter gezegd: geeft belemmeringen: hij kan immers niet overal tegelijk zijn! Als hij in Antwerpen verdwijnt als burgervader (
wat hij bij aanvang van die post in absoluto onmogelijk achtte, we horen ondertussen andere geluiden...), kan hij eigenlijk niet vervangen worden - wel in praxis, maar niet in spiritus. Als hij (the horror!) premier zou worden of minister-president van Vlaamschen Bodem, blijft hij onvervangbaar als partij-voorzitter, enz. Verscheurende keuzes zullen gemaakt moeten worden!

In de bovenstaande illustratie zien we die solitaire Saturnus op de grens tussen het asterisme van Ram, en dat van Stier. Als je goéd kijkt, staat die Saturnus (zoek het witte bolletje in een rood kruisje) in de onderbuik van Ram, (in de buik van de Stier, maar die is niet aanwezig in het asterisme), en op de “neus” van het Zeemonster
Cetus. Ik laat aan het onderscheidingsvermogen (the discretion) van de geëerde lezer over, om daar een betekenis aan te geven.
In een (snel) volgend artikel bekijk ik de profecties en solaar voor Bart’s nieuwe levensjaar, waarin Moe aller Verkiezingen valt!

(*) gebruikt programma: Stellarium (mac)

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 3)

In onze reeks “De Antwerpse Burgemeestersjerp”: aflevering 3 !


Adriaen-Jansz.-van-Ostade-Ruzie


Ditmaal een “gebeurtenis”-horoscoop: nl. de start van de verkiezingen zelf. We nemen hier uiteraard de datum van 14 oktober 2012 voor, en als geboorteuur het moment dat de loketten/bureaus opengaan: 8u des ochtends. Locatie: Antwerpen, natuurlijk.

121014 gemraadantw.

In deze kaart geeft de asc. en heer 1 de gebeurtenis weer: het stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.
Zon in zijn val in Weegschaal in huis 1 kan gezien worden als de politieke macht die verlaagd wordt of verliest (Antwerpen is een Libra-stad, trouwens…).
Venus heer 1: de stemming/het volk: ook al in zijn val in Maagd, in het 11de huis van hopen en wensen. Ondanks goede hoop komt er niks van; of: de resultaten zijn teleurstellend (voor het volk). Maagd is een dubbel teken, en dat dubbele is natuurlijk heel herkenbaar in de Antwerpse strijd tussen PJ en BDW!
Maar waar gaat dat naar toe, die stemming? Venus in Maagd wordt beheersd door Mercurius, Mercurius staat in het vaste teken Schorpioen. Hier vinden we ook Saturnus terug, als heer van het 4de huis de aanduider van het “resultaat” of de afloop. Vast teken: er verandert niks (eigenlijk), maar het wordt wel heel spannend en confronterend (en dan bedoelen we niet de stemming zelf, maar hoe er daarna bestuurd moet gaan worden.
De “powers that be” (Maan heer 10) staan machteloos in het 12de van zelfsabotage en verborgen vijanden, ze maken een val en gaan teneer (Zon in val in Libra), maar de oude rakkers blijven waar ze zijn (Saturnus in vast Schorpioen). Begrijpe wie begrijpe kan! Zon conjunct Foramen: de huidige machthebbers “zien het niet”, en deemsteren stilaan weg. Hun macht zal snel weg zijn (cardinale tekens op de hoeken), maar ze blijven nog lang “zitten” (Saturnus in Scorpio).
Procyon op 10 vertelt ook van sluwheid en agressie, aanpassen én oorlog (Mercurius en Mars natuur).
Ziet er (niet) leuk uit. Arm Antwerpen.

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 2)


secret_meeting__repin__1883


(gelieve eerst het vorige artikel te lezen, indien u dit nog niet gedaan hebt…)

Met de “Borgerhoutse rellen” die aanleiding gaven tot BDW’s bekritiseerde uitspraak dat ’t Stad NIET van iedereen is, werd dus de late asc (27° Tweelingen) van de oorspronkelijke uurhoek verklaard, en vervuld: er is iets belangrijks veranderd.
Dus: de vraag kan opnieuw gesteld worden! Dat deed ik dan ook op 18/9, om 9u51:


Antwerpensjerp2


Zelfde vraag, andere datum, andere aanduiders: alle hoeken in cardinale tekens: verandering???
PJ wordt aangeduid door (nog altijd) heer 10, in deze uurhoek is dat de Maan, en die staat sterk op Spica en conjunct de asc in huis 1.
BDW wordt aangeduid door (nog altijd) heer 4 (de opposant), in deze uurhoek een sterke en geëxalteerde Saturnus op het eind van Weegschaal, in 1.
Maan is iets sterker dan Saturnus (accidenteel; essentiele waardigheid doet er in dit type vragen niet toe).
Dit is toch wel een bizar resultaat, aangezien een conjunctie nu niet noodzakelijk op coïtus, maar dan toch zeker wel op “co-habitatie” wijst: samenwoonst, of in context: samen regeren… Er is mij gewezen op reeds gemaakte “afspraken”, en dit zou dus kunnen betekenen dat PJ blijft, maar moet regeren met de partij van BDW (PJ is van Antwerpen, maar NVA is sterk, heel sterk). Merk op dat Saturnus via antiscion nauw conjunct Neptunus staat: een logische vertaling zou kunnen zijn dat BDW een “verdwijn-truc” uithaalt (hij wordt eigenlijk verkozen, maar neemt de verantwoordelijkheid (de sjerp) niet op.
Kijk even mee naar de sterren: Maan staat conjunct Spica: geniet bescherming; succes, honneurs en welvaart vanwege Mercurius-, Venus- of Jupitermensen (BDW heeft een sterke Jupiter en is Mercuriaal begiftigd).
Saturnus-antiscion conjunct Fomalhaut: wijst vooral op wereldlijk verlies (door bedrog, handeltjes, vanwege vriend, vijand of gezel).
MC conjunct Procyon: succes, maar gevolgd door teloorgang. PJ haalt het, maar moet inboeten.
Of zoiets.
Pfff.

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 1)


Civil War Battle

Antwerpen: de Strijd om de Sjerp - deel 1

Aandachtige lezers zullen zich nog herinneren dat ik met de vorige gemeenteraadsverkiezingen (wat een scrabble-woord!) middels een uurhoek te weten wou komen of Patrick Janssens als winnaar tevoorschijn zou komen; destijds moest ik in die horoscoop PJ duiden als “mijn ploeg” (en dus 1ste huis) omwille van mijn intense anti-Vlaams Belang gevoel. Het ging toen gewoon om een “wij tegen zij” -situatie.
Omdat ik me niet echt kan terugvinden in het discours van NVA, en al zeker niet in de persoon van BDW, heb ik uiteraard ook nu de sterren al geraadpleegd. Tot nu toe kwam ik er echter niet uit, twijfelend of ik nu wéér PJ als “wij” moet zien, tegenover BDW als “zij”. 2x een uurhoek getrokken, 2x éigenlijk geen antwoord.
Tot vorige week mijn euro-cent viel: ook zal zie ik liever PJ aan het roer blijven dan BDW daar staan, toch kan ik me niet “identificeren” met PJ. Daarom heb ik vorige week de vraag geherformuleerd in deze zin:
“blijft PJ burgemeester van Antwerpen?”
Dit is de uurhoek:

Antwerpensjerp1

PJ is zetelend burgemeester en wordt dus aangeduid door het 10de huis, de heersende macht. Op 10 staat Waterman: een vast teken, dat stabiliteit vertegenwoordigt, dat is (voor mij) een gunstig signaal!
Maar dan had ik toch ook graag de asc in een vast teken gezien (“alles blijft zoals het is”); en heer 10, Saturnus, staat evenmin in een teken dat wijst op stabiliteit, maar in een dat op initiatie, vernieuwing, nieuwe impuls wijst (Saturnus in hoofdteken Weegschaal). Da ’s een goeie Saturnus, in het teken van zijn verhoging, ruim conjunct Spica op 23° en dus nog genietend van bescherming, maar - niet - zo - sterk - als - de aanduider van de tegenpartij (BDW): Zon heer 4 (de oppositie, de tegenkracht), peregrien in Maagd, maar krachtig op cusp 5, ipv midden in 5 zoals Saturnus…
Mercurius, heer 1, staat conjunct de Zon en heerst erover: “het volk” heeft BDW onder zijn vleugels, BDW is “met het volk”. Maar o, wacht even: Mercurius loopt weg van de Zon, de afstand tussen beide planeten wordt in de toekomst groter! Ha! Verliest BDW populariteit?
Ook de Maan vertegenwoordigt het volk, en deze gaat, vanop haar positie op 10° Leeuw/3, eerst vierkant Mars en dan sextiel Jupiter staan, alvorens een sextiel met Saturnus te maken. Gaat (de voorkeur van) het volk dan toch uiteindelijk naar PJ?
Ook de “late” ascendant is enigszins ontwrichtend mbt een stellige uitspraak/duiding: het is te laat, alles ligt al vast, …etc.
Ik dierf dus geen concrete duiding geven aan de hand van deze uurhoek.

Tot gisteren, toen ik in de krant las hoe BDW’s uitspraak “ ’t Stad is niet van iedereen” geïnterpreteerd wordt door verschillende groepen. Een mogelijk niet onbelangrijk deel potentiele NVA-stemmers voelt zich enigszins geschoffeerd, en kan zijn stem dan ook in een ander kamp gaan plaatsen!
Die “late” ascendant, die in de traditie van o.a. William Lilly als een waarschuwing gezien moet worden om héél omzichtig te werk te gaan met de duiding, toont hier zijn andere betekenis, nl.: VERANDERING OP KOMST! (“gelieve voorzichtig te zijn, astroloog, met uw duiding, want er gaat een en ander veranderen!”).
Oh ja, Maan gaat vierkant Mars staan: Mars is heer 6, op cusp 6, en dat is gedraaid huis 3 van 4: de communicatie van de tegenpartij. Blijkbaar stond BDW’s uitschuiver hier al vooraangekondigd. Is de volgende planeet, Jupiter, die door de Maan geaspecteerd wordt alvorens naar Saturnus te gaan, dan te zien als heerser van het 4de van 4, het einde van deze opposant? Dat durf ik niet te zeggen, maar in ieder geval verdwijnt er (12) toch iets groots (Jupiter).
Dus nu durf ik toch te voorspellen dat PJ aanblijft als sjerp-drager van Antwerpen. Nog een kleine 3 weken en we weten het!
(oh ja, moest iemand over de geboortegegevens van PJ beschikken: mag ik ze aub dringend hebben?)

De volksraadpleging over "De Lange Wapper"

01parabl


Aan de vooravond van de volksraadpleging kriebelt het toch te hard om er géén astrologische blik op te werpen, vandaar deze “oefening”.
Ik heb lang getwijfeld over het trekken van een uurhoek, maar enkele pogingen daartoe liepen op een sisser uit. Ik had nl. al eens de vraag gesteld: “komt de Lange Wapperbrug er?” Bij het bestuderen van de tekening wist ik begot niet welke aanduider ik moest gebruiken! Het 4de huis staat voor “ ‘t Stad”, als bewoners van ‘t Stad geldt natuurlijk ook de ascendant en hr 1 als aanduider van “hier en nu”, “mijn stad”. Bouwwerken en specifiek bruggen worden - volgens moderne auteurs althans - aangeduid door Saturnus, maar ook ondergrondse dingen zoals het alternatief van de tunnel, horen bij huis 4 en Saturnus! Ik raakte er dus niet uit wijs.
Op het moment dat ik me bedacht dat het misschien wel neerkwam op een “wij-tegen-zij” vraag (schrijver dezes is nl. een uitgesproken tegenstander van de Lange Wapper), had ik blijkbaar in een opwelling van frustratie de UH al weggesmeten.
Met de opstart van de nieuwe opleiding klassieke astrologie, kwamen “event”-horoscopen terug op de voorgrond en besloot ik de Lange Wapper-kwestie op deze manier te benaderen: een horoscoop voor de start van de volksraadpleging, morgen zondag 18/10/2009, om 8u, te Antwerpen (uiteraard).

image


En kan het anders dan ook hier een heel gemengd beeld te krijgen..?
Wat uiteraard onmiddellijk opvalt is de nieuwe maan configuratie in het 1ste huis (dat ook het gelukspunt op de ascendant staat, is geen “gunstig” iets persé, het toont gewoon dat het moment van de raadpleging met nieuwe maan gebeurt). Het is dus iets nieuws, een nieuwe start. De Maan staat op 14” van de Zon af: dit is een Cazimi-maan, “in het hart van de Zon”: de Maan is uiterst bevoordeeld, sterk en gunstig. Maar wat vertegenwoordigt de Maan? Als natuurlijke aanduider staat zij voor het volk - ha, het volk wordt geraadpleegd? Ja, maar de Zon als natuurlijke aanduider van de regerende macht, staat hier wel malefic: in zijn Val in Weegschaal. Een foute regering dus (denk aan havenschepen Marc Van Peel bv, die zich in het Oosterweel-dossier al geout heeft als anti-democraat (“er moet geen rekening gehouden worden met het resultaat” ). Kris Peeters, president van de Vlaamse Regering en van dezelfde politieke signatuur, die net als Open VLD lobbiet voor de brug, zegt dan tenminste nog van er wel rekening mee te willen houden...
Accidenteel, specifiek voor deze uurhoek, is Maan als heerser van het 10de huis, de regering! Sterk geplaatste overheid (cazimi) maar toch licht beschadigd door de malefic Zon (en Zon heerst hier niet over een huis).
Waar voert dat naartoe? Maan wordt beheerst door Venus, en Venus staat kwalitatief opperbest (in eigen teken) maar extreem zwak en weggedrukt in het 12de huis van verborgen vijanden, bedrog, manipulatie, onkunde, sabotage.
Arcturus, op 24+ Libra, staat conjunct Zon en Maan: “succes through slow and patient plodding, friends among clergy, favourable for gain and for dealing with the public and lawyers. / New friends, business success, good judgment, domestic harmony.” (Fixed Stars, V. Robson).
Vlakbij, op 24+ Libra, staat ook een van de gunstigste sterren van het uitspansel: Spica. Spica is rijzend, en ocnjunct Zon en Maan. Dat imipliceert groot succes, welvaart en bescherming: “unbounded good fortune, happiness, eccesiastical preferment, unexpected honour or advancement byond native’s hopes or capacity (Spica rising) / great wealth, voluptuous propensities (with PF) / Great and lasting preferment, eminent dignity, immense wealth, great happiness to native’s parents and children, help from friends among clergy, favourable for public and legal affaires (with Sun) / Gain through inventions, success, wealth and honour from Mercury, Venus or Jupiter people (with Moon).” (op. cit.)
Dat is veelbelovend, hoe dan ook. Toch nog een kanttekening, een “...Maar...”:
exact conjunct de ascendant op 22 Libra, staat de vaste ster/nebula Foramen, die aanduider is van blindheid, niet kunnen of willen zien... “Of the nature of Saturn and Jupiter. It causes peril, dignity, piety, usefulness and acquisitiveness, and gives danger to the eyes.” (op.cit.)
Mars vraagt hier ook om aandacht, pal in het zuiden, net binnen het 10de huis, en zonet ontsnapt aan zijn Val (uit Kreeft, Leeuw binnengelopen).
Mars is heer 2 en heer 7, en verhogingsheer van 4. Financies (2), contracten (7) en ‘t Stad (4) gaan blijkbaar nog lAng zorgen voor discussie en strijd bij de Hogere Instanties (10)!

Ook nog opmerkelijk: Zon en Maan staan “at the bendings”: beide staan zo goed als exact vierkant op de as van de Maansknopen. Zon en Maan (regering, overheid en volk?) bevinden zich beide in een zeer kritische situatie, die àlle kanten uit kan gaan...
Het beloofd voor morgen en de nabije toekomst, in ieder geval.

En zoals je merkt, beste lezer, ben ik niét in staat om hier uit een voorspelling te maken. Ik hoop alleen maar vanuit de grond van mijn hart, dat de Wapperbrug er niet komt.
Wordt vervolgd!