BDW, 9de installatie

the-fortune-teller


Bart De Wever, (met schandalig verlengd mandaat nog steeds) voorzitter van N-Va, en Burgemeester van Antwerpen, wordt de "Schaduwpremier" genoemd: hij blijft "veilig" achter de schermen, maar heeft ondertussen wel zoniet alle, dan toch vele touwtjes in handen, in de Vlaamsche én in de Federale Regering.
Is dat terecht? Natuurlijk: kijk naar zijn horoscoop:

Bart De Wever antiscia

- zijn asc. 19 Maagd, staat via antiscion (spiegel- , of letterlijk Schaduwpunt!) conjunct zijn Pars van Eminentie op 10 Ram in HTH 8;
- zijn Mercurius heer 10 op 13 Steenbok, staat via antiscion opposiet MC (regering);
- en best van al: zijn Pars Spiritus of Daimon op 0/40 Kreeft, staat via antiscion exact opposiet zijn Zon op 29/40 Boogschutter.
Een overgetalenteerde vloek voor de een, een miskende zegen voor de ander.
Maar verbergen doet hij...

Toelichting: een “spiegelpunt” of “antiscion” (mv: antiscia) wordt berekend door vanuit eender welk punt in de horoscoop, een loodlijn neer te laten op de as 0°Kreeft-0°Steenbok; daar waar deze loodlijn aan de andere kant van de as Kreeft-Steenbok de horoscoopcirkel (dierenriem) snijdt, bevindt zich het spiegelpunt. M.a.w., spiegelpunt van “x” bevindt zich altijd even ver van 0°Kreeft (of Steenbok) als “x” zelf.

De Kracht van Antiscia 2

markt

De Kracht van Antiscia 2

Vanmorgen zat ik (ongeduldig) te wachten bij de telefoon: er zou een nieuwe client bellen om een afspraak te maken, en ik moest ook zorgen dat ik nog tijdig op de markt geraakte, om dringende boodschappen voor het WE te doen.
Dus vroeg ik mij af: wanneer gaat die client mij opbellen?

Telefoon?


Ik ben de Maan, op 23° Stier. Client is Saturnus, retrograde op 7/19° Schorpioen.
Oh nee! De Maan is al voorbij een aspect met Saturnus! Ik heb toch geen oproep gemist?
Maar wacht even: Saturnus wordt als antiscion gespiegeld op 22/41° Waterman, en daar is de Maan nét niet meer exact vierkant op! Ha, dan gaat de client ...NU... bellen?
En op dat ogenblik rinkelt inderdaad de telefoon.
En kon ik daarna rustig naar de markt!

De Kracht van Antiscia 1

De Kracht van ANTISCIA (Spiegelpunten)!

spionage

van Felipe Oliveira: bespiedt de regering onze communicaties?
(
dit artikel vrij vertaald naar een blog-artikel van deze Amerikaanse collega klassieke astrologie:)

“Ik had al wel eens gehoord dat de regering van de VSA heelder gebouwen vol heeft met afluister-apparatuur, om zowel binnen- als buitenlandse oproepen te beluisteren. Dat was in 1990; een vriend van me die in zo’n gebouw werkte, wist me dit te vertellen. Recentelijk vernam ik dat niet alleen telefoongesprekken, maar zowat elke vorm van communicatie (SMS, email, webpagina’s,...) bespied worden - en permanent opgeslagen, om er later gegevens uit op te halen.
Vandaar de eenvoudige vraag: wordt onze communicatie bespied door de regering?

Government monitoring?

(let op: de horoscooptekening is à la Americaine)
Heer 10, Mars, is de regering, en bevindt zich als spiegelpunt of
antiscion, exact binnen cusp 3 van onze communicaties (nl. op 2°47 Ram). Letterlijk: de regering zit “binnen” in onze communicaties, zonder zelf gezien te worden. Einde duiding!
De kers op de taart: Mars zelf staat in een Mercurius-teken (Virgo), wat een bedrieglijke, oneerlijke kwaliteit meegeeft...”