Mega Aardbeving eind mei 2015?

John_Martin_-_The_Great_Day_of_His_Wrath_-_Google_Art_Project
(John Martin: The Great Day of His Wrath)


Grote Aard-Beving op 28/29 mei 2015?


Op deze webstek kan je een heel interessant en prachtig voorgesteld filmpje vinden over het hoe en waarom van een mega-aardbeving die zich tussen 28 en 29 mei van dit jaar zou voordoen, ter hoogte van de westkust van noord-amerika.
Omdat het echt wel onderbouwd is, en Mercurius traditioneel effectief gelink werd aan aardbevingen (Mercurius = wind; aardbeving = wind onder de aarde), vond ik het na wel-overdenken de moeite om hier een UH voor te maken: “Is deze voorspelling correct?” (Antwerpen, 14/5/15, 13u53. 5/00 Virgo rijzend)

150514a aardbeving 28:5?

De “regels” om dit te onderzoeken, zijn dezelfde als voor het waarheidsgehalte-checken van een bericht of gerucht, alleen vervangen we het 3de huis (=nieuws, gerucht) door het 9de (=voorspelling).
John Frawley vat de regels mooi samen op p. 164 van zijn “The Horary Textbook”:
- the angles of the chart should be in fixed signs
- lord 1, lord 3 (9), Moon and Moon’s dispositor, should be in fixed signs and angular houses, or at least fixed signs and succedent houses
- look at the condition of the 3d (9th) house
Tja, kijk even mee: enkel MC/IC staat in vaste tekens, ASC/DC niet.
Heer 1, Mercurius, wel in hoekhuis, maar beweeglijk teken.
Heer 9, Mars, idem.
Maan in hoofdteken en opvolgend huis, en Mars is de dispositor van de Maan. Eigenlijk wordt dus geen énkele van de voorwaarden vervuld, en cusp 9 is geafflicteerd door de conjunctie met Uranus.
De conclusie is dus dat de voorspelling fout is.

Maar... (spanning erin houden, doen we graag!), de voorspelling bestaat uit verschillende componenten: een datum, een tijdstip, een locatie, een type event. Dus, misschien is een van deze componenten fout, en klopt de rest wel, tenslotte staat het MC hier toch exact op de
demon-ster Algol (in de chinese traditie heet deze ster “Opgestapelde Lijken”, V. Robson noemt haar “the most evil star in heaven”)...
Verder lezend in “
The Horary Textbook” staat er: Caution! These questions are rare, keep them rare! You can say “Is it true that I will marry Jane?” “Is it true that I will get the job?” Fall into this trap and you will soon be judging every question as a 3d house matter.
Het is m.a.w. volgens (de zeer nuchtere) JF van uiterst belang om de kortste weg te nemen in uurhoek-astrologie: de rechtstreekse vraag - indien mogelijk. Hmmm. Omdat dit zo’n serieuze materie is stol (stal? steul? stelde? ah ja, stelde) ik de vraag opnieuw, zelfde plaats, zelfde datum, ander tijdstip: 17u36, in de “directe versie”: Zal de aarde beven op de voorspelde datum?

150514b aardbeving 28:5?

Nou. De aarde, da’s natuurlijk het 4de huis. En wie klopt er op de deur van het 4de huis? Juist, ja, Pluto, God van de Onderwereld.
Heer 4 is Saturnus, die beschadigd in het begin van Boogschutter staat door zijn retrograde-loop. Saturnus gaat een oppositie krijgen van Mars, de planeet van geweld en agressie, die net Tweelingen is binnengelopen. Mercurius, de heerser over Mars, én traditioneel dus aanduider ván aardbevingen, staat in het 9de van buitenland, en via anti-scion (spiegelpunt), páts op het MC van wereldbekendheid, het (iets) komt in het nieuws! De Maan, symbool voor de menschen, het volk, loopt toe op de zuidelijke maansknoop: niet goed. NMK op Vindemiatrix: toename van weduwen?
Wel, we hoeven niet zó lang te wachten om te weten wat er al-dan-niet gebeuren zal op 28/29 mei.
In afwachting: hou je veilig!

Obama volgende president?


franz_1

Tijdens het seminarie Traditionele Astrologie in Zürich, juni jl., stelde een Italiaanse collega (dank je, Alessandra!) volgende vraag als voorbeeld:
zal Obama het presidentschap winnen?
De vraag was gesteld op 29 feb. 2008, om 10:00, te Como (It.).

Obama

Wanneer een vraag gesteld wordt mbt iemand die je niet persoonlijk kent, wordt die aangeduid door het 7de huis ("any old person..."), of door het 1ste huis indien er sprake is van "ploegvorming", of een soort "wij-gevoel". Omdat Obama Alessandra's favoriet is, had ze deze benadering gebruikt en was verontrust door de aanwezigheid van Algol (26° Stier) op de ascendant: deze ster heeft immers de betekenis van "het hoofd verliezen"!
John Frawley, onze leraar, was vrij sceptisch over deze benaderingswijze van zich te identificeren met een buitenlandse presidentskandidaat. Misschien dat het voor-onderstelde "wij-gevoel" wel aanwezig zou zijn bij bv een zwarte die in een ander land woont dan de VSA: dan kan wel echt sprake zijn van zo'n een-gevoel.
Dan stelt zich vervolgens het probleem: waar, in de uurhoek, localiseer je het presidentschap van de VS?
Omdat de VS streven naar absolute wereldheerschappij, zou je radicaal huis 10 kunnen nemen: (universeel) leiderschap. Maar Bush, de huidige president, is blank (Saturnus heer 10: zwart persoon...). De nieuwe president als "tegenstrever" in huis 4 tegenover 10 localiseren, klopt niet met het amerikaanse verkiezingssysteem: Bush moet sowieso na 2 termijnen aftreden. Aanduider van de nieuwe, volgende president zou dan de heerser van het 2de teken in 10 zijn, maar er is geen 2de teken in 10 (11 begint ook nog in Waterman). Saturnus heer 10 staat wel retrograde: de actuele heerser trekt zich terug...
Alternatieve benadering: "wat doet het electoraat?" Maw: de kiezers, wat doen die? De kiezers, dat is het publiek, dat is de Maan in een uurhoek. Wat doet de Maan? De Maan appliceert op Mercurius. Wat is Mercurius? Of liever: wie is Mercurius? Mercurius staat voor jonge mensen, slanke mensen, welbespraakte mensen. En daar Mercurius in Waterman staat, verwijst hij ook naar een zwarte. Aha!
Mercurius zelf appliceert op Venus; dat zou de oorspronkelijke combo Hillary-Obama kunnen zijn, of gewoon Obama en zijn echtgenote.
Nu heeft de Maan in Boogschutter absoluut geen affiniteit met Mercurius, integendeel: elke planeet in Boogschutter ontvangt Mercurius in vernietiging! Maar bij dit soort vragen (wie wint?) spelen recepties minder belang: de 1st geaspecteerde planeet ontvangt de "prijs"...
De meest voor de hand liggende en "technisch" correcte benadering evenwel, wijst naar radicaal huis 6: dat is immers het 10de (koningschap) van het 9de (buitenland). Het presidentschap van de VS wordt dan aangeduid door Venus. En Mercurius (die jonge gekleurde man) appliceert rechtstreeks op Venus. En/of de Maan (het volk) brengt het Licht over van Mercurius naar Venus.
Dus: Obama wint.
In november weten we of deze uurhoek correct geďnterpreteerd werd!