Voorspellen

Mega Aardbeving eind mei 2015?

John_Martin_-_The_Great_Day_of_His_Wrath_-_Google_Art_Project
(John Martin: The Great Day of His Wrath)


Grote Aard-Beving op 28/29 mei 2015?


Op deze webstek kan je een heel interessant en prachtig voorgesteld filmpje vinden over het hoe en waarom van een mega-aardbeving die zich tussen 28 en 29 mei van dit jaar zou voordoen, ter hoogte van de westkust van noord-amerika.
Omdat het echt wel onderbouwd is, en Mercurius traditioneel effectief gelink werd aan aardbevingen (Mercurius = wind; aardbeving = wind onder de aarde), vond ik het na wel-overdenken de moeite om hier een UH voor te maken: “Is deze voorspelling correct?” (Antwerpen, 14/5/15, 13u53. 5/00 Virgo rijzend)

150514a aardbeving 28:5?

De “regels” om dit te onderzoeken, zijn dezelfde als voor het waarheidsgehalte-checken van een bericht of gerucht, alleen vervangen we het 3de huis (=nieuws, gerucht) door het 9de (=voorspelling).
John Frawley vat de regels mooi samen op p. 164 van zijn “The Horary Textbook”:
- the angles of the chart should be in fixed signs
- lord 1, lord 3 (9), Moon and Moon’s dispositor, should be in fixed signs and angular houses, or at least fixed signs and succedent houses
- look at the condition of the 3d (9th) house
Tja, kijk even mee: enkel MC/IC staat in vaste tekens, ASC/DC niet.
Heer 1, Mercurius, wel in hoekhuis, maar beweeglijk teken.
Heer 9, Mars, idem.
Maan in hoofdteken en opvolgend huis, en Mars is de dispositor van de Maan. Eigenlijk wordt dus geen énkele van de voorwaarden vervuld, en cusp 9 is geafflicteerd door de conjunctie met Uranus.
De conclusie is dus dat de voorspelling fout is.

Maar... (spanning erin houden, doen we graag!), de voorspelling bestaat uit verschillende componenten: een datum, een tijdstip, een locatie, een type event. Dus, misschien is een van deze componenten fout, en klopt de rest wel, tenslotte staat het MC hier toch exact op de
demon-ster Algol (in de chinese traditie heet deze ster “Opgestapelde Lijken”, V. Robson noemt haar “the most evil star in heaven”)...
Verder lezend in “
The Horary Textbook” staat er: Caution! These questions are rare, keep them rare! You can say “Is it true that I will marry Jane?” “Is it true that I will get the job?” Fall into this trap and you will soon be judging every question as a 3d house matter.
Het is m.a.w. volgens (de zeer nuchtere) JF van uiterst belang om de kortste weg te nemen in uurhoek-astrologie: de rechtstreekse vraag - indien mogelijk. Hmmm. Omdat dit zo’n serieuze materie is stol (stal? steul? stelde? ah ja, stelde) ik de vraag opnieuw, zelfde plaats, zelfde datum, ander tijdstip: 17u36, in de “directe versie”: Zal de aarde beven op de voorspelde datum?

150514b aardbeving 28:5?

Nou. De aarde, da’s natuurlijk het 4de huis. En wie klopt er op de deur van het 4de huis? Juist, ja, Pluto, God van de Onderwereld.
Heer 4 is Saturnus, die beschadigd in het begin van Boogschutter staat door zijn retrograde-loop. Saturnus gaat een oppositie krijgen van Mars, de planeet van geweld en agressie, die net Tweelingen is binnengelopen. Mercurius, de heerser over Mars, én traditioneel dus aanduider ván aardbevingen, staat in het 9de van buitenland, en via anti-scion (spiegelpunt), páts op het MC van wereldbekendheid, het (iets) komt in het nieuws! De Maan, symbool voor de menschen, het volk, loopt toe op de zuidelijke maansknoop: niet goed. NMK op Vindemiatrix: toename van weduwen?
Wel, we hoeven niet zó lang te wachten om te weten wat er al-dan-niet gebeuren zal op 28/29 mei.
In afwachting: hou je veilig!

The RAPTURE (De Verrukking)

JP Pettit, Armagedon
JP Pettit, Armageddon


De Verrukking

Naar aanleiding van enkele gedeelde berichten en videoclips op Youtube over “The Rapture” vroeg ik mij af of het klopt, namelijk dat vroeg in de herfst van dit jaar, de Aarde getroffen zal worden door 1 asteroďde (of ander potentieel destructief materiaal uit de Ruimte) en de Mensch-heid uitgeroeid. Volgens Bepaalde Overleveringen zullen de Zaligen van Geest dan gered worden, door een soort Collectieve Ten Hemel Opname, wat voor de vervoering of verrukking, hier als titel gebruikt, moet zorgen (engels: rapture). Omdat hier blijkbaar ook op “hoog niveau” over gespeculeerd wordt, vond ik het toch de moeite dit onder de loupe van de uurhoekastrologie te leggen:
(5 maart 2015, Antwerpen, 18:02 - 10/59 Maagd rijzend)


rapture

Dé benaderingswijze hier toepasselijk, is wat we in ’t astrologisch jargon “is the rumour true” noemen. Om te ontdekken of een gerucht (een roddel, een nieuwtje, een mededeling, ...) klopt, ’t is te zeggen een meer dan aanzienlijk waarheids-gehalte heeft, moet aan verschillende voorwaarden voldaan zijn door de elementen van de uurhoek. Onder andere angulariteit en vaste tekens spelen hierbij een grote rol.
Te onderzoeken factoren: de hoeken, heer 1, heer 3, Maan en haar dispositor. En natuurlijk kan je ook de conditie van het 3de huis (=nieuws, bericht, gerucht...) bekijken om te evalueren. Hier zie je onmiddellijk dat Venus, heer 3, zowel accidenteel als essentieel beschadigd is: Venus staat in haar verbanning in Ram, en in het “duistere” huis 8, van angsten, en de dood. Natuurlijk is dit heel beschrijvend: het gaat nl. over het afsterven van het menselijk ras (althans in fysieke gedaante?), door 1 calamiteit: Venus heeft niet alleen net conjunct Uranus gestaan (plotse, onverwachte gebeurtenis), maar is ook
amper voorbij een exact-exact vierkant met Pluto (overmacht, collectieve ramp). Bovendien staat Mars, als heer van 9 een “soldaat uit de Hemel” nog in dezelfde graad conjunct met de zuidelijke en dus destructieve maansknoop.
Whoef! Het hele verhaal zit in deze uurhoek in!
Maar..., is het waar? Geen van de hoeken staat in het vaste kruis; heer 1 staat in een vast teken maar niet in een hoek of toch minstens opvolgend huis; heer 3 ook niet; de Maan staat wél in een hoek maar niét in een vast teken, en haar dispositor Mercurius voldoet ook niet. Omdat er toch een resem voorwaarden voldaan moet zijn, zou een merendeel al als bevestiging kunnen dienen; maar hier is echt níks “in orde” - gelukkig maar!

Rapture_banner

En toch, met het risico dat je ‘r slapeloze nachten van krijgt: wat staat Saturnus daar te doen, pal op de cusp van huis 4? Huis 4 is natuurlijk ook onze aarde, en Saturnus is een zware klomp steen (uit de ruimte: Boogschutter (sorry, da’s fout: Boogschutter is niet gelijk aan huis 9. Maar is wel vrij en vrolijk en dynamisch)). En die zware klomp steen gaat op onze aarde ploffen!!! Oh, w817 (:-)), nét voor Saturnus op de aarde ploft, staat hij stil en begint achteruit te lopen (check de efemeris!). Oef!!!
We hebben dan wel dat “onderzoek”, volgens “
is the rumour true?”, maar een uurhoek toont altijd waar het over gaat, en kan als het ware voor zichzelf spreken. Als het beeld van de uurhoek hier het antwoord geeft, misschien “schampt” dan een Hemelse Bezoeker net “af” op onze atmosfeer of zo - als de beschrijvendheid van de uurhoek waarheidsgehalte bevat!
(U was gewaarschuwd :-) )

Wordt België een Politie-Staat ?

06_french_revolution


Deze vraag rees helder en duidelijk naar boven, na het bekijken van een paar nieuwsverslagen op internet, over de ondertussen wereld-wijd gekende demonstratie tegen de besparingen van de nieuwe federale regering. Naar Belgische maatstaven was deze betoging onwaarschijnlijk succesvol, en liep ze ook danig uit de hand.
Er waren zoals we ondertussen allemaal al weten, een paar heethoofden en hooligans onder de massa, die van de gelegenheid gebruik maakten om de boel danig op stelten te zetten, en hun vernielzucht bot te vieren.
Als dit nog verder uit de hand loopt, dan kunnen de heren/dames politici natuurlijk claimen dat het noodzakelijk is om meer politie en - waarom niet: leger - op straat te zetten, “om de rust te bewaren.” Sommige van onze Nieuwe Bestuurders zouden waarschijnlijk niet liever hebben; het idee is in ieder geval al in de media gelanceerd in de vorm van een oproep vanuit de politie-vakbond, om de Antwerpse politie te laten versterken door andere korpsen...
Bon, ziehier de uurhoek (Antwerpen, 6-11-2014, 16u18 - 22/35 Ram rijzend, Maan 10/21 Stier)Be police-state? 141106


Het “volk” staat sterk: zowel Mars heer 1 (asc = hier, het land, het volk) en de natuurlijke aanduider van het volk, de Maan, staan in het teken van hun verhoging, en sterk op/in een hoek (Maan in 1, Mars op het MC).
Verwarrend is wel dat er duidelijk 2 groepen zijn, die elkaar haten: Mars ontvangt de Maan in haar verbanning, en de Maan doet hetzelfde met Mars!
Troeblerend wordt het als we zien dat de Regering(s-leiders), Saturnus heer 10, en het gewelddadig deel van de bevolking, elkaar “liefhebben” (Mars in Steenbok en Saturnus in Schorpioen in wederzijdse positieve receptie).
Als het volk én Mars én de Maan is, dan hebben we duidelijk een oorlogsminnend deel (Mars) en een vredelievend deel (Maan). Dat Saturnus (de Regering) in Schorpioen geplaatst, de Maan (het volk) in haar Val ontvangt, is ook niet direct een hoopgevend teken. Hoe dubbel kan het zijn? Eén deel van het volk wordt bevoordeeld, en een ander benadeeld? Oh ja, prachtige symboliek toch: het “hoogst-geplaatst” segment van de bevolking (Mars heer 1, in het teken van zijn exaltatie, en op het hoogste punt (!) van de cirkel, wordt bevoordeeld en gelauwerd door de Regering; het andere deel van de bevolking is duidelijk “lager” (Maan: weliswaar verhoogd in Stier, maar ónder de horizon).
Rara wie of wat zouden deze groepen zijn... Oh ja, Mars in Steenbok: de technocraten, CEO’s, en andere gezags- of machtsdragers. En oh ja, Maan in Stier, de
gewhoone mensch wroetend in de grond, a.h.w., hard labeur! Bovendien wordt de Maan (het volk) ook nog ’s beschadigd door de opkomende oppositie met de Zon (natuurlijke aanduider van de Heersers).
Trouwens, in mundane uurhoek-vragen staat de Zon als heer van 6 in deze kaart, mogelijk ook voor politie- en andere diensten die eigenlijk voor het volk moeten zorgen.
Merk ook die ontzettend sterk geplaatste Pluto op in het 10de huis van de Regering: machts-wellust, met mogelijk vernietigende impact. (of komt er transformatie binnen-in de Regering???)
Het volk wordt ook benadeeld/verzwakt, door de conjunctie met de zuidelijke maansknoop.
En - los van de vraag maar wel illustratief -: de media benadelen het volk (Mercurius heer 3 opposiet Asc).
(Ik verwijs naar de meerwaarde die in de media gegeven wordt aan het geweld, dat in verhouding tot de opkomst bij de betoging, bijná in het “niet” vervalt! En nu moet ik nog snel toevoegen dat geweld in welke vorm of verhouding ook,
not done is.)

Nadat ik deze toch wel kiese (en licht verwarrende) uurhoek op een traditioneel forum had voorgelegd aan internationale collega’s, kreeg ik van
G. Sv., wie ik bij gebrek aan een betere “titel” maar een Hedendaagsche Meesteres van de Klassieke Uurhoek-Astrologie zal noemen, na wat over en weer gepost de suggestie om - in functie van de vraagstelling - gewoon naar de natuurlijke aanduiders te kijken. T.t.z.:
- Saturnus = Regering
- MC = de Staat
- Mars = Politie (+ Leger = Gewapende Machten)
- Maan = Volk
- Maan staat sterk, maar wordt beschadigd door Saturnus, en door Mars: beide de Regering en de Gewapende Machten, welke elkaar onderling steunen en versterken, ondermijnen en schaden het volk; in de context van de vraagstelling is het antwoord derhalve: “ja”.

Gelukkig geeft een uurhoek weer wat er te gebeuren staat, als er niét ingegrepen wordt. Er is nog ruimte voor verandering.
En: de Maan in Stier-1, is rijzende. Mars in Steenbok op het MC, is al óver zijn hoogtepunt heen.
The People will Thrive.

Opmerking: februari 2015, verschijnt in het tijdschrift Para-Astro een verwant artikel van mijn hand, over hoe het België zal vergaan in 2015.

Lees in dit verband ook volgend artikel uit Knack.

Jacques-Louis David - Mars desarme par Venus
J.L David: Mars ontwapend door Venus