Cambio de Gobierno?

Komt er een Regeringswissel in Spanje?

Death of Julius Caesar by Vincenzo Camuccini
Dood van Caesar; V. CamucciniAchtergrond: aangezien Wij grotere delen van het jaar in Spanje gaan doorbrengen, belangt het politiek gebeuren ons wel enigszins aan. (En na een jaartje radio-stilte mag het hier terug wat levendiger worden…)
El Rey Felipe II van Spanje heeft nieuwe verkiezingen uitgeschreven, die 26 juni gehouden zullen worden. Bij de voorgaande verkiezingen was er nl. - vooral door de opkomst van nieuwe linkse partijen - een patstelling ontstaan en geraakten de onderhandelingen om een nieuwe regering te vormen geen mm. vooruit.
Ik vroeg me af of er nu dan wél een verandering zou komen, een doorbraak, met als belangrijkste kenmerkt het naar voren treden van burger-initiatieven en het uit beeld verdwijnen van de conservatieve PP-moloch (Partido Popular).
Dit is de uurhoek:


Cambio Spain?
Daar we nog steeds in België wonen, is huis 9 Spanje. De regering van Spanje is dan het 10de van 9, oftewel huis 6 in de UH.
Uranus staat hier té ver van de cusp om een aanwijzing te kunnen geven, dus we kijken naar Mars, heerser van Ram op 6.
Mars staat sterk in ander eigen teken Schorpioen (vast teken!), in het 1ste huis van de UH, en retrograde.
Conclusie (helaas): er zal geen verandering optreden (retro = terugkeer naar vorige toestand; vast teken = alles blijft, niet geneigd tot veranderen). Dus wellicht krijgt de PP een nieuwe regeerperiode om nog meer “hoog-geplaatsten” te laten profiteren van wat dan later weer als schandalen naar boven kan komen?

Momentje! De verkiezingen zijn nu 26/6, de UH is van 5/6: 21 dagen verschil. Mars, heel traag hier, beweegt nog verder achteruit tot op 23/03 Scorpio, waar hij zijn 2de “statie” (stilstand) doet. Van +26° tot 23°: een verschil van 3: 3 weken dus tot de verkiezingen, 3° tot Mars opnieuw stilstaat.
Betekent dit dat Spanje terugkeert naar de voorgaande toestand, nl. een complete politieke blokkering in de regeringsvorming?
Het is óf dat, óf de PP die aan de macht blijft, met M. Rajoy op kop…
We zullen het dra weten!

Komt het TAROT-spel van Atlantis?

TAROT-SPEL AFKOMSTIG VAN ATLANTIS ?

Atlantis


Vandaag tijdens de “oefendag klassieke uurhoek-astrologie” vroeg een leerling of het klopt dat het Tarot-spel, de Tarot-kaarten, afkomstig zijn van Atlantis. De vraag werd gesteld zaterdag 13 juni 2015, om 10u39. Asc 21 Leeuw, Maan op 10 Stier.


Atlantis-Tarot?


Dan vraag je je natuurlijk af: “waar in godsnaam, vind ik Atlantis in de uurhoek, waar wordt dat door aangeduid?”
Even de remmen loslaten en ’n beetje free-wheelen... Atlantis is natuurlijk het Verzonken Land (of Continent of Stad) en dus, áls er een planeet aanduider van kán zijn, is dat de heerser van het 4de huis (bodem, bodemschatten, verborgen zaken, steden). Check.
We hebben Schorpioen op cusp 4, een Vast Water-teken. Schorpioen is natuurlijk gelinkt aan magie en machtspel, wat algemeen aangenomen wordt als oorzaak van Atlantis’ ondergang. Mars is heer 4 in deze uurhoek, en is onzichtbaar door de Verbranding met de Zon. Klopt: Atlantis IS natuurlijk onzichtbaar. En kijk: Mars’ laatste aspect (de oorzaak van z’n onzichtbaarheid, of wat er het laatst mee gebeurd is) is een sextiel van Uranus in Ram: een (vurige) onverwachte Ramp!
Goed, we hebben Atlantis gelocaliseerd.
Nu de Tarot nog. De Tarot is natuurlijk geen kaart-SPEL (dat zou huis 5 zijn), maar een Divinatie-methode. Divinatie komt van het Latijnse
divinare, divinus: (contact, converseren met) het Goddelijke.
Ah! Dan moeten we dus naar het “Gods-huis” kijken: het 9de van de uurhoek gaat over Hogere Kennis, Spiritualiteit, en dus ook Divinatie, Voorspellen, Betekenisvolle Dromen, en dies meer.
Oei! Met Ram op 9 is ook Mars hier de heerser, maar die is ook aanduider van Atlantis!?!
Zou het kunnen dat dit een meer dan bevestigend antwoord geeft op de gestelde vraag, nl.: Atlantis = Tarot?
Misschien wel, alhoewel een dergelijke “constructie” niet veralgemeend mag/kan worden: het is bv. niet omdat in een uurhoek over een gewenste job, heer 1 en heer 10 dezelfde planeet is, dat de job “binnen” is!
Hier wil ik er echter wel mee spelen. En bovendien: de Zon heeft zijn Vreugde in 9 (het 9de Huis is de Vreugde van de Zon), én de Zon is de Verhogings-Heer van 9 in deze uurhoek, én Mars (Atlantis) staat bijna in het hart van de Zon. De Zon is ook - binnen de context van deze horoscoop - Aanduider van de Hoogste Macht: God, het Goddelijke, zelf. Dus, ja, het antwoord mag veilig en overtuigd “ja” zijn.

Hier zou je natuurlijk óók weer kunnen kijken naar de “Is the rumour/news/... true?” regels:
- vaste tekens op beide assen, check check.
- heer 1, Zon, niet vast maar wel opvolgend.
- heer 3, Venus, wel vast maar niet hoek of opvolgend.
- Maan wel vast én hoek.
- dispositor Maan, Venus, wel vast maar niet hoek of opvolgend.
Score: 7 op 10. Dus minstens een stevige grond van waarheid!

Mega Aardbeving eind mei 2015?

John_Martin_-_The_Great_Day_of_His_Wrath_-_Google_Art_Project
(John Martin: The Great Day of His Wrath)


Grote Aard-Beving op 28/29 mei 2015?


Op deze webstek kan je een heel interessant en prachtig voorgesteld filmpje vinden over het hoe en waarom van een mega-aardbeving die zich tussen 28 en 29 mei van dit jaar zou voordoen, ter hoogte van de westkust van noord-amerika.
Omdat het echt wel onderbouwd is, en Mercurius traditioneel effectief gelink werd aan aardbevingen (Mercurius = wind; aardbeving = wind onder de aarde), vond ik het na wel-overdenken de moeite om hier een UH voor te maken: “Is deze voorspelling correct?” (Antwerpen, 14/5/15, 13u53. 5/00 Virgo rijzend)

150514a aardbeving 28:5?

De “regels” om dit te onderzoeken, zijn dezelfde als voor het waarheidsgehalte-checken van een bericht of gerucht, alleen vervangen we het 3de huis (=nieuws, gerucht) door het 9de (=voorspelling).
John Frawley vat de regels mooi samen op p. 164 van zijn “The Horary Textbook”:
- the angles of the chart should be in fixed signs
- lord 1, lord 3 (9), Moon and Moon’s dispositor, should be in fixed signs and angular houses, or at least fixed signs and succedent houses
- look at the condition of the 3d (9th) house
Tja, kijk even mee: enkel MC/IC staat in vaste tekens, ASC/DC niet.
Heer 1, Mercurius, wel in hoekhuis, maar beweeglijk teken.
Heer 9, Mars, idem.
Maan in hoofdteken en opvolgend huis, en Mars is de dispositor van de Maan. Eigenlijk wordt dus geen énkele van de voorwaarden vervuld, en cusp 9 is geafflicteerd door de conjunctie met Uranus.
De conclusie is dus dat de voorspelling fout is.

Maar... (spanning erin houden, doen we graag!), de voorspelling bestaat uit verschillende componenten: een datum, een tijdstip, een locatie, een type event. Dus, misschien is een van deze componenten fout, en klopt de rest wel, tenslotte staat het MC hier toch exact op de
demon-ster Algol (in de chinese traditie heet deze ster “Opgestapelde Lijken”, V. Robson noemt haar “the most evil star in heaven”)...
Verder lezend in “
The Horary Textbook” staat er: Caution! These questions are rare, keep them rare! You can say “Is it true that I will marry Jane?” “Is it true that I will get the job?” Fall into this trap and you will soon be judging every question as a 3d house matter.
Het is m.a.w. volgens (de zeer nuchtere) JF van uiterst belang om de kortste weg te nemen in uurhoek-astrologie: de rechtstreekse vraag - indien mogelijk. Hmmm. Omdat dit zo’n serieuze materie is stol (stal? steul? stelde? ah ja, stelde) ik de vraag opnieuw, zelfde plaats, zelfde datum, ander tijdstip: 17u36, in de “directe versie”: Zal de aarde beven op de voorspelde datum?

150514b aardbeving 28:5?

Nou. De aarde, da’s natuurlijk het 4de huis. En wie klopt er op de deur van het 4de huis? Juist, ja, Pluto, God van de Onderwereld.
Heer 4 is Saturnus, die beschadigd in het begin van Boogschutter staat door zijn retrograde-loop. Saturnus gaat een oppositie krijgen van Mars, de planeet van geweld en agressie, die net Tweelingen is binnengelopen. Mercurius, de heerser over Mars, én traditioneel dus aanduider ván aardbevingen, staat in het 9de van buitenland, en via anti-scion (spiegelpunt), páts op het MC van wereldbekendheid, het (iets) komt in het nieuws! De Maan, symbool voor de menschen, het volk, loopt toe op de zuidelijke maansknoop: niet goed. NMK op Vindemiatrix: toename van weduwen?
Wel, we hoeven niet zó lang te wachten om te weten wat er al-dan-niet gebeuren zal op 28/29 mei.
In afwachting: hou je veilig!

The RAPTURE (De Verrukking)

JP Pettit, Armagedon
JP Pettit, Armageddon


De Verrukking

Naar aanleiding van enkele gedeelde berichten en videoclips op Youtube over “The Rapture” vroeg ik mij af of het klopt, namelijk dat vroeg in de herfst van dit jaar, de Aarde getroffen zal worden door 1 asteroïde (of ander potentieel destructief materiaal uit de Ruimte) en de Mensch-heid uitgeroeid. Volgens Bepaalde Overleveringen zullen de Zaligen van Geest dan gered worden, door een soort Collectieve Ten Hemel Opname, wat voor de vervoering of verrukking, hier als titel gebruikt, moet zorgen (engels: rapture). Omdat hier blijkbaar ook op “hoog niveau” over gespeculeerd wordt, vond ik het toch de moeite dit onder de loupe van de uurhoekastrologie te leggen:
(5 maart 2015, Antwerpen, 18:02 - 10/59 Maagd rijzend)


rapture

Dé benaderingswijze hier toepasselijk, is wat we in ’t astrologisch jargon “is the rumour true” noemen. Om te ontdekken of een gerucht (een roddel, een nieuwtje, een mededeling, ...) klopt, ’t is te zeggen een meer dan aanzienlijk waarheids-gehalte heeft, moet aan verschillende voorwaarden voldaan zijn door de elementen van de uurhoek. Onder andere angulariteit en vaste tekens spelen hierbij een grote rol.
Te onderzoeken factoren: de hoeken, heer 1, heer 3, Maan en haar dispositor. En natuurlijk kan je ook de conditie van het 3de huis (=nieuws, bericht, gerucht...) bekijken om te evalueren. Hier zie je onmiddellijk dat Venus, heer 3, zowel accidenteel als essentieel beschadigd is: Venus staat in haar verbanning in Ram, en in het “duistere” huis 8, van angsten, en de dood. Natuurlijk is dit heel beschrijvend: het gaat nl. over het afsterven van het menselijk ras (althans in fysieke gedaante?), door 1 calamiteit: Venus heeft niet alleen net conjunct Uranus gestaan (plotse, onverwachte gebeurtenis), maar is ook
amper voorbij een exact-exact vierkant met Pluto (overmacht, collectieve ramp). Bovendien staat Mars, als heer van 9 een “soldaat uit de Hemel” nog in dezelfde graad conjunct met de zuidelijke en dus destructieve maansknoop.
Whoef! Het hele verhaal zit in deze uurhoek in!
Maar..., is het waar? Geen van de hoeken staat in het vaste kruis; heer 1 staat in een vast teken maar niet in een hoek of toch minstens opvolgend huis; heer 3 ook niet; de Maan staat wél in een hoek maar niét in een vast teken, en haar dispositor Mercurius voldoet ook niet. Omdat er toch een resem voorwaarden voldaan moet zijn, zou een merendeel al als bevestiging kunnen dienen; maar hier is echt níks “in orde” - gelukkig maar!

Rapture_banner

En toch, met het risico dat je ‘r slapeloze nachten van krijgt: wat staat Saturnus daar te doen, pal op de cusp van huis 4? Huis 4 is natuurlijk ook onze aarde, en Saturnus is een zware klomp steen (uit de ruimte: Boogschutter (sorry, da’s fout: Boogschutter is niet gelijk aan huis 9. Maar is wel vrij en vrolijk en dynamisch)). En die zware klomp steen gaat op onze aarde ploffen!!! Oh, w817 (:-)), nét voor Saturnus op de aarde ploft, staat hij stil en begint achteruit te lopen (check de efemeris!). Oef!!!
We hebben dan wel dat “onderzoek”, volgens “
is the rumour true?”, maar een uurhoek toont altijd waar het over gaat, en kan als het ware voor zichzelf spreken. Als het beeld van de uurhoek hier het antwoord geeft, misschien “schampt” dan een Hemelse Bezoeker net “af” op onze atmosfeer of zo - als de beschrijvendheid van de uurhoek waarheidsgehalte bevat!
(U was gewaarschuwd :-) )

UPLACE: Komt 't er of komt 't er niet ?

Arcadian Ruins, G. P. Panini


Toen ik in een of andere nieuwsgeving vernam dat een COO “wist” dat Uplace er zonder enige twijfel kwam - ondanks de schandaalsfeer -, rees boven vermelde vraag met onstuitbare dwang mijn bewustzijn binnen, en kon ik niet anders dan hier een uurhoek voor trekken. Ziehier:

150226 Uplace komt er? (nee!)

Uplace is een grOOt project, en valt als bouwwerk/constructie onder de symboliek van het 4de huis (ook een stad binnen een stad is huis 4). We zien onmiddellijk dat er problemen zijn: cusp 4 wordt belaagd door brokkenmaker Saturnus. Saturnus trekt hier een grens, hij zegt “no pasaran”, hij is immers de “Wachter op de Drempel.” En als het geen totale blokkering is, dan voorspelt dit in ieder geval grote moeilijkheden.
Maar duidelijker nog is heer 4, Uplace-constructie zélf: Jupiter, heer 4, in het trotse vuurteken Leeuw, komt goed overeen met het megalomane karakter van dit project! En, Jupiter loopt retrograde, achteruit, wat in beste geval betekent dat Uplace er gewoon niét komt, of in het slechtste geval met héél veel vertraging (achteruitlopen, en dan in een vast teken notabene: dat gaat geen millimeter vooruit!).
Omdat er sowieso heel veel tijd mee gemoeid is, zou je als belanghebbende nog kunnen/durven hopen dat Jupiter uiteindelijk toch weer direct gaat lopen, en het project er tóch alsnog zou komen. Maar kijk wat er dan gebeurt: korte tijd zou het goed kunnen gaan, maar dan verdwijnt Jupiter onvermijdelijk in het 12de huis, én... in het teken van zijn vernietiging (Maagd).
Mercurius, heer 1 én heer 10, gaat dra een dubbel toelopende oppositie maken met Jupiter: zowel het volk als de regering zeggen “nee!”.

Een andere insteek die hier eventueel gebruikt kan worden, is naar heer 11 kijken, omdat het effectief om een “project” gaat (de gebouwen staan er nog niet). Dat lijkt ook wel toepasselijk: de Maan in Tweelingen (vocaal) maakt véél lawaai (sterk in huis 10) en is natuurlijk (even) een zeer “hot” nieuws-item (10). Oorlogszuchtig, ook: Maan conjunct vaste ster Bellatrix (oorlog-voerster). Maar kijk eens wat de Maan, heer 11, verder doet: niets!
Deze Maan is afhoudend, “void of course”, maakt geen enkel majeur aspect voor ze in ’t volgende teken komt - en de Maan in Tweelingen heeft geen kracht, ze staat in het 12de veld van haar eigen teken Kreeft, krachteloos en weggestopt).

Dus: nu reeds afgevoerd, dat project. :-)

Treedt koningin Elisabeth II af ?

Hayter QueenVictoria


Vorige week, in Engeland, konden de mensen gokken op het al dan niet aftreden van hun Koningin. Aangezien deze achtbare dame toch al een deftige leeftijd heeft, en haar gezondheid achteruit blijkt te gaan, vroeg ik me af of the Queen inderdaad op korte termijn troonsafstand zou doen...


Elisabeth II abdic uh

20/12/2014, 14u45, Antwerpen. 29ste graad van Stier rijzend.


Elisabeth wordt aangeduid door Mercurius, heerser van het 6de huis: 6 is het 10de van het 9de, dus geeft de “heerser” van een “buitenland” weer. Mercurius staat - nog net met waardigheid door term - op 5°+ in Steenbok en gaat snel die waardigheid verliezen, wat waarschijnlijk slecht nieuws is voor de koningin haar gezondheidstoestand. Een tekenwissel van Mercurius, wat zou wijzen op een drastische verandering in haar omstandigheden (zoals troon-abdicatie), is echter nog heel ver weg. Ook het spiegelpunt of antiscion van Mercurius op 24+° van Boogschutter, geeft geen beeld van nakende grote verandering.
We zien natuurlijk wel Saturnus, natuurlijke aanduider van oudere personen, helemaal op het eind van Schorpioen staan, gereed om over te springen naar Boogschutter. En Saturnus heerst hier over het 10de huis van koningen en regeerders! Maar Elisabeth II is niet ónze koningin, dus hoe mooi deze aanduiding ook zou mogen zijn voor de gestelde vraag, het is niet van toepassing.
De Maan, die in een uurhoek het “verloop” van de vraag weergeeft, staat hier echter op de Vaste, Koninklijke Ster Antares (het Hart van de Schorpioen), de “herfst-ster”, de
Beëindiger van Cycli. Maar de Maan weerspiegelt natuurlijk ook mijn gemoed als vraagsteller, en geeft hier dus eerder mijn vrij sterke verwachting dat de koningin inderdaad zou aftreden: het is beschrijvend voor de vraag zelf, niet voor het antwoord.

Voor alle zekerheid dan toch maar het Pars van
Resignation and Dismissal (punt van Ontslag of Afstand Doen) berekend. Dat vinden we door de afstand van de Zon tot Jupiter uit te zetten vanaf Saturnus. Dat pars komt derhalve op 23° Kreeft, en wordt vertegenwoordigd door de Maan als dispositor ervan. Noch het pars zelf, noch de Maan, maken connectie met Mercurius, dus het antwoord is ook hier negatief, ze neemt geen afstand van de Troon. Tenzij we wachten tot de Maan (pars van R&D) conjunct het antiscion van Mercurius gaat staan, na ongeveer 15° opschuiven. Maar voor een anti-scionaal aspect is dat wel heel ruim genomen!
Is het omdat ik misschien medelijden heb met de “eeuwige kroonprins Charles”? In ieder geval besloot ik ook nog naar deze uurhoek te kijken als een vraag van het type “Is het waar dat...?” Ook hier echter geen bevestigend antwoord op de vraag: aan slechts 2 van de 6 criteria wordt voldaan.

Ergo: Elisabeth II blijft nog wel een tijdje in functie als Koningin van het Britse Rijk...

Wordt België een Politie-Staat ?

06_french_revolution


Deze vraag rees helder en duidelijk naar boven, na het bekijken van een paar nieuwsverslagen op internet, over de ondertussen wereld-wijd gekende demonstratie tegen de besparingen van de nieuwe federale regering. Naar Belgische maatstaven was deze betoging onwaarschijnlijk succesvol, en liep ze ook danig uit de hand.
Er waren zoals we ondertussen allemaal al weten, een paar heethoofden en hooligans onder de massa, die van de gelegenheid gebruik maakten om de boel danig op stelten te zetten, en hun vernielzucht bot te vieren.
Als dit nog verder uit de hand loopt, dan kunnen de heren/dames politici natuurlijk claimen dat het noodzakelijk is om meer politie en - waarom niet: leger - op straat te zetten, “om de rust te bewaren.” Sommige van onze Nieuwe Bestuurders zouden waarschijnlijk niet liever hebben; het idee is in ieder geval al in de media gelanceerd in de vorm van een oproep vanuit de politie-vakbond, om de Antwerpse politie te laten versterken door andere korpsen...
Bon, ziehier de uurhoek (Antwerpen, 6-11-2014, 16u18 - 22/35 Ram rijzend, Maan 10/21 Stier)Be police-state? 141106


Het “volk” staat sterk: zowel Mars heer 1 (asc = hier, het land, het volk) en de natuurlijke aanduider van het volk, de Maan, staan in het teken van hun verhoging, en sterk op/in een hoek (Maan in 1, Mars op het MC).
Verwarrend is wel dat er duidelijk 2 groepen zijn, die elkaar haten: Mars ontvangt de Maan in haar verbanning, en de Maan doet hetzelfde met Mars!
Troeblerend wordt het als we zien dat de Regering(s-leiders), Saturnus heer 10, en het gewelddadig deel van de bevolking, elkaar “liefhebben” (Mars in Steenbok en Saturnus in Schorpioen in wederzijdse positieve receptie).
Als het volk én Mars én de Maan is, dan hebben we duidelijk een oorlogsminnend deel (Mars) en een vredelievend deel (Maan). Dat Saturnus (de Regering) in Schorpioen geplaatst, de Maan (het volk) in haar Val ontvangt, is ook niet direct een hoopgevend teken. Hoe dubbel kan het zijn? Eén deel van het volk wordt bevoordeeld, en een ander benadeeld? Oh ja, prachtige symboliek toch: het “hoogst-geplaatst” segment van de bevolking (Mars heer 1, in het teken van zijn exaltatie, en op het hoogste punt (!) van de cirkel, wordt bevoordeeld en gelauwerd door de Regering; het andere deel van de bevolking is duidelijk “lager” (Maan: weliswaar verhoogd in Stier, maar ónder de horizon).
Rara wie of wat zouden deze groepen zijn... Oh ja, Mars in Steenbok: de technocraten, CEO’s, en andere gezags- of machtsdragers. En oh ja, Maan in Stier, de
gewhoone mensch wroetend in de grond, a.h.w., hard labeur! Bovendien wordt de Maan (het volk) ook nog ’s beschadigd door de opkomende oppositie met de Zon (natuurlijke aanduider van de Heersers).
Trouwens, in mundane uurhoek-vragen staat de Zon als heer van 6 in deze kaart, mogelijk ook voor politie- en andere diensten die eigenlijk voor het volk moeten zorgen.
Merk ook die ontzettend sterk geplaatste Pluto op in het 10de huis van de Regering: machts-wellust, met mogelijk vernietigende impact. (of komt er transformatie binnen-in de Regering???)
Het volk wordt ook benadeeld/verzwakt, door de conjunctie met de zuidelijke maansknoop.
En - los van de vraag maar wel illustratief -: de media benadelen het volk (Mercurius heer 3 opposiet Asc).
(Ik verwijs naar de meerwaarde die in de media gegeven wordt aan het geweld, dat in verhouding tot de opkomst bij de betoging, bijná in het “niet” vervalt! En nu moet ik nog snel toevoegen dat geweld in welke vorm of verhouding ook,
not done is.)

Nadat ik deze toch wel kiese (en licht verwarrende) uurhoek op een traditioneel forum had voorgelegd aan internationale collega’s, kreeg ik van
G. Sv., wie ik bij gebrek aan een betere “titel” maar een Hedendaagsche Meesteres van de Klassieke Uurhoek-Astrologie zal noemen, na wat over en weer gepost de suggestie om - in functie van de vraagstelling - gewoon naar de natuurlijke aanduiders te kijken. T.t.z.:
- Saturnus = Regering
- MC = de Staat
- Mars = Politie (+ Leger = Gewapende Machten)
- Maan = Volk
- Maan staat sterk, maar wordt beschadigd door Saturnus, en door Mars: beide de Regering en de Gewapende Machten, welke elkaar onderling steunen en versterken, ondermijnen en schaden het volk; in de context van de vraagstelling is het antwoord derhalve: “ja”.

Gelukkig geeft een uurhoek weer wat er te gebeuren staat, als er niét ingegrepen wordt. Er is nog ruimte voor verandering.
En: de Maan in Stier-1, is rijzende. Mars in Steenbok op het MC, is al óver zijn hoogtepunt heen.
The People will Thrive.

Opmerking: februari 2015, verschijnt in het tijdschrift Para-Astro een verwant artikel van mijn hand, over hoe het België zal vergaan in 2015.

Lees in dit verband ook volgend artikel uit Knack.

Jacques-Louis David - Mars desarme par Venus
J.L David: Mars ontwapend door Venus

Waar is mijn pot goud?

goudstukken


Met het “vakantie-opruimen” van m’n bureau, kwam ik een oude uurhoek tegen. Over een pot goud, allez, een pot goudkleurige verf. Geen verguldsel, maar echt hoogwaardige (en dure) goud-verf.
Ik was die namelijk kwijt en wou toen (november 2013) een metalen vaas verfraaien.
Dus trok ik er een uurhoek op: 22 november 2013, 21u48, Antwerpen: “waar is mijn pot goud?”. 9°36 Leeuw rijzend. Hier is de tekening:


pot goud waar?


Alhoewel Leeuw rijst, moet ik de Zon als significator aan de verloren pot goud geven, want cusp 2 van bezit staat nog nét in Leeuw. En, héél toepasselijk : daar staat natuurlijk ook de Koninklijke Ster Regulus, het Hart van de Leeuw. Gouder dan dat krijg je het niet, en dat resoneert helemaal met die dure verf!
Voor mezelf kan ik dan de Maan als aanduider nemen - indien nodig.
Waar *is* nu die pot goud? Wel:
- ergens aan een begin, overgang of grens (Zon op 1ste ° van Boogschutter)
- ergens warm, of bij een muur (Zon in vuur-teken)
- ergens in de eetkamer (nono) of in de kelder (Zon in huis 4)
- ergens in een speelruimte, creatieve plek (Zon op grens van huis 5)

Met deze informatie ben ik op zoek gegaan in mijn schilderstudio, gelegen in de kelder; ik had toch wel een goed idee van hoe die pot verf eruit zag, en keek er naar uit op de schabben langsheen de muren van m’n studio, maar ook onder de lavabo omdat daar een electrische waterwarmer zit. Helaas, geen succes.
Een paar maanden geleden zei m’n partner mij: “zeg, zocht jij die pot goudverf niet?” “Ja !?” “Wel, die staat gewoon waar hij moet staan: op het schab bij de andere potten verf (in de middenkelder op het schab tegen de muur vlak bij de centrale verwarming).”
En kijk, inderdaad, daar stond de pot goud(verf), waar hij moest zijn (4de huis), op een grens (achter een muurtje), op een schab tegen een muur, en warm.
Omdat ik me toen zelfs niet herinnerde dat ik er een UH op getrokken had, heb ik ook geen precieze datum genoteerd; dat zat trouwens niet echt in de vraag (“wanneer vind ik ‘m?”). Ik vind ook geen enkele referentie naar een tijdstip van herwinning in de uurhoek. Mijn aanduider de Maan, moet eerst van teken veranderen alvorens driehoekig Zon te gaan staan (= terugvinden verf), en dat wijst altijd op een grote of drastische verandering (zoals hubby die je gewoonweg informeert :-) ).
Mogelijk vertegenwoordigt de Maan hier in 12, mijn, euh, gebrek aan “grip” op de situatie.
Hehe.

Job - uurhoek

Brood op de plank!


broodplank


Enige tijd geleden kreeg ik een vraag over een nieuwe job, of die goed en winstgevend, zou uitdraaien. Achtergrond was dat een vorige job enorm uitputtend was gebleken en niet vol te houden, maar er moet natuurlijk brood op de plank komen!
Hieronder zie je uurhoek-tekening (alle data weerhouden omwille van privacy):

Schermafbeelding 2013-11-23 om 12.42.46


Vrager wordt weergegeven door Saturnus heer 1, die peregrien in Schorpioen staat: Saturnus heeft hier geen positieve noch negatieve essentiële waardigheid, en kan dus alle kanten op (wat de twijfel of onzekerheid van de vrager weerspiegelt). Saturnus bevindt zich in het 9de, vallende huis, er dus weinig energie of kracht beschikbaar. Gelukkig gaat dat wel beteren, want Saturnus ontmoet snel de noordelijke maansknoop.
Pluto vlak bij de ascendant in het 1ste huis, getuigt ook van recente overmacht of crisis.
En de Maan, die mede-aanduider is van de vrager, die staat nu nog wel sterk in eigen teken in huis 7: vrager heeft er toch “goesting” voor, hij heeft er zin in, om naar de klanten te gaan! Maar... lang zal dat niet duren, want nog luttele 5° en die Maan verliest haar waardigheid!
Maar vrager heeft er zin in (gelukspunt in 10)! De zaak, of de nieuwe job, heeft Mars heer 10 als significator. Mars staat net als Saturnus peregrien, zonder waardigheid, in Leeuw, maar beloftevol sterk in het 7de huis. Vrager doet de job nog maar kort, weergegeven door Mars’ recente intrede in het teken Leeuw.
Is die nieuwe job nu goed voor de vraagsteller? Saturnus in Schorpioen “houdt van” Mars: hij heeft er goesting voor! Maar..., Mars (de job) in Leeuw, houdt helemaal niet van Saturnus, integendeel: deze Mars “haat” Saturnus (Leeuw is het teken waar Saturnus zijn Vernietiging of Exiel heeft) en gaat hem derhalve schade berokkenen. De job is niét goed voor hem.
Bovendien gaat Mars een vierkant maken met Saturnus. Nu hoeft een vierkant op zich niet slecht te zijn (alhoewel we natuurlijk liever een sextiel of nog beter een driehoek zien), maar omdat het een gemengde receptie is (Saturnus in het “huis” van Mars, Mars in de “vernietiging” van Saturnus), geeft dit alleen maar problemen voor de toekomst, met deze job.
En financieel? Potentieel zit er grote verdienste in: Mars, sterk in huis 7, is ook heer 11, de inkomsten van de job. Maar, zelfde verhaal, idem dito: Saturnus is hier ook heer 2, de financies van vrager, en die gaan ook “beschadigd” worden door Mars, de job (mogelijk door te zware investeringen, hetzij financieel, of in termen van gezondheid).
(dit is - tussen haakjes - een scenario dat je ook met een huis-analyse volgens de traditionele feng shui kan tegenkomen: er kàn geld verdiend worden, maar het gaat ten koste van de verdiener (en dat wil je niet).)
Trouwens, het geld van de klanten, dat blijft in hun zak: Zon heer 8 in 8. Er is al wel een verkoop geweest, maar dat komt niet terug (Zon hééft sextiel Saturnus gestaan, maar dit is voorbij).
Het gegeven advies was dus ronduit negatief.
En dat bleek na enkele maanden volledig correct.

De Kracht van Antiscia 2

markt

De Kracht van Antiscia 2

Vanmorgen zat ik (ongeduldig) te wachten bij de telefoon: er zou een nieuwe client bellen om een afspraak te maken, en ik moest ook zorgen dat ik nog tijdig op de markt geraakte, om dringende boodschappen voor het WE te doen.
Dus vroeg ik mij af: wanneer gaat die client mij opbellen?

Telefoon?


Ik ben de Maan, op 23° Stier. Client is Saturnus, retrograde op 7/19° Schorpioen.
Oh nee! De Maan is al voorbij een aspect met Saturnus! Ik heb toch geen oproep gemist?
Maar wacht even: Saturnus wordt als antiscion gespiegeld op 22/41° Waterman, en daar is de Maan nét niet meer exact vierkant op! Ha, dan gaat de client ...NU... bellen?
En op dat ogenblik rinkelt inderdaad de telefoon.
En kon ik daarna rustig naar de markt!

De Kracht van Antiscia 1

De Kracht van ANTISCIA (Spiegelpunten)!

spionage

van Felipe Oliveira: bespiedt de regering onze communicaties?
(
dit artikel vrij vertaald naar een blog-artikel van deze Amerikaanse collega klassieke astrologie:)

“Ik had al wel eens gehoord dat de regering van de VSA heelder gebouwen vol heeft met afluister-apparatuur, om zowel binnen- als buitenlandse oproepen te beluisteren. Dat was in 1990; een vriend van me die in zo’n gebouw werkte, wist me dit te vertellen. Recentelijk vernam ik dat niet alleen telefoongesprekken, maar zowat elke vorm van communicatie (SMS, email, webpagina’s,...) bespied worden - en permanent opgeslagen, om er later gegevens uit op te halen.
Vandaar de eenvoudige vraag: wordt onze communicatie bespied door de regering?

Government monitoring?

(let op: de horoscooptekening is à la Americaine)
Heer 10, Mars, is de regering, en bevindt zich als spiegelpunt of
antiscion, exact binnen cusp 3 van onze communicaties (nl. op 2°47 Ram). Letterlijk: de regering zit “binnen” in onze communicaties, zonder zelf gezien te worden. Einde duiding!
De kers op de taart: Mars zelf staat in een Mercurius-teken (Virgo), wat een bedrieglijke, oneerlijke kwaliteit meegeeft...”

Waar is mijn porte-mine?

(in afwachting van de coalitie-gesprekken om een nieuw Antwerps bestuur te vormen, zodat we onze voorspellingen kunnen evalueren...)writer09


Wanneer heb ik mijn porte-mine terug?

Ik had mijn porte-snomine (vulpotlood in ’t Nederlands) binnengeleverd omdat zij na een half jaar gebruik forfait had gegeven. Na 3 weken had ik al eens gebeld om te horen of ze al terug was van de fabriek (ook al had de winkelier me verzekerd zelf te bellen als hij ze terug had), en “nu zou het toch niet lang meer duren”. Maar meer dan een week later nog steeds geen nieuws. Dus ik bel opnieuw. “Nee, nog niet binnen maar we zullen eens horen bij de fabriek.”
Jaja, ik begin me nu toch echt zorgen te maken en besluit een uurhoek te trekken voor de vraag: wanneer heb ik mijn porte-mine terug?

Portemine?


Ik ben Jupiter, heer 1, retrograde en gedebiliteerd in Tweelingen, overgeleverd aan de tegenpartij (7de huis). Ik ben een beetje boos, ook machteloos (Mars heer 12 conjunct asc). Mijn porte-mine, mijn dierbaar bezit, is Saturnus heer 2. Peregrien in Scorpio en verbrand door de Zon: tja, ze functioneerde niet (goed) meer. En ik kan ze niet zien (verbrand), heb ze niet. Wanneer ga ik ze terughebben?
Oei! Ik, Jupiter, kan de porte-mine (Saturnus) niet zien: Jupiter gaat ooit in zijn retrogradeloop misschien nog een inconjunct maken met Saturnus, maar dat telt natuurlijk niét als verbinding!
Ha! Gelukkig is de Maan er nog, medeaanduider van vrager (moi) en aanduider van ’t verloop der kwestie. Maan op…
Lap! Nog voor ik dat kan bekijken rinkelt de telefoon: ’t is de winkelier die mij met veel vreugde vertelt dat het vulpotlood onderweg is en 10 tegen 1 ’s anderendaags in de winkel zal klaarliggen voor mij.
Ha! Hoe zat het nu met die Maan? Ah ja, die staat op… bijna 2° Stier (in goeien doen dus) en op iets minder dan 1° orb opposiet met Saturnus. Da ’s inderdaad een “snelle” verbinding: net onder 1 tijdseenheid. De volgende dag kreeg ik inderdaad het bevestigend telefoontje, en iets meer dan 24u (1dag) na mijn vraag, had ik mijn porte-mine terug in mijn bezit. Alhoewel de orb tussen Maan en Saturnus kleiner is dan 1°, is het een trage Maan (minder dan 12° per dag) wat de tijdsduur van iets meer dan 1 dag verklaart (als dat belangrijk ware).

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 2)


secret_meeting__repin__1883


(gelieve eerst het vorige artikel te lezen, indien u dit nog niet gedaan hebt…)

Met de “Borgerhoutse rellen” die aanleiding gaven tot BDW’s bekritiseerde uitspraak dat ’t Stad NIET van iedereen is, werd dus de late asc (27° Tweelingen) van de oorspronkelijke uurhoek verklaard, en vervuld: er is iets belangrijks veranderd.
Dus: de vraag kan opnieuw gesteld worden! Dat deed ik dan ook op 18/9, om 9u51:


Antwerpensjerp2


Zelfde vraag, andere datum, andere aanduiders: alle hoeken in cardinale tekens: verandering???
PJ wordt aangeduid door (nog altijd) heer 10, in deze uurhoek is dat de Maan, en die staat sterk op Spica en conjunct de asc in huis 1.
BDW wordt aangeduid door (nog altijd) heer 4 (de opposant), in deze uurhoek een sterke en geëxalteerde Saturnus op het eind van Weegschaal, in 1.
Maan is iets sterker dan Saturnus (accidenteel; essentiele waardigheid doet er in dit type vragen niet toe).
Dit is toch wel een bizar resultaat, aangezien een conjunctie nu niet noodzakelijk op coïtus, maar dan toch zeker wel op “co-habitatie” wijst: samenwoonst, of in context: samen regeren… Er is mij gewezen op reeds gemaakte “afspraken”, en dit zou dus kunnen betekenen dat PJ blijft, maar moet regeren met de partij van BDW (PJ is van Antwerpen, maar NVA is sterk, heel sterk). Merk op dat Saturnus via antiscion nauw conjunct Neptunus staat: een logische vertaling zou kunnen zijn dat BDW een “verdwijn-truc” uithaalt (hij wordt eigenlijk verkozen, maar neemt de verantwoordelijkheid (de sjerp) niet op.
Kijk even mee naar de sterren: Maan staat conjunct Spica: geniet bescherming; succes, honneurs en welvaart vanwege Mercurius-, Venus- of Jupitermensen (BDW heeft een sterke Jupiter en is Mercuriaal begiftigd).
Saturnus-antiscion conjunct Fomalhaut: wijst vooral op wereldlijk verlies (door bedrog, handeltjes, vanwege vriend, vijand of gezel).
MC conjunct Procyon: succes, maar gevolgd door teloorgang. PJ haalt het, maar moet inboeten.
Of zoiets.
Pfff.

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 1)


Civil War Battle

Antwerpen: de Strijd om de Sjerp - deel 1

Aandachtige lezers zullen zich nog herinneren dat ik met de vorige gemeenteraadsverkiezingen (wat een scrabble-woord!) middels een uurhoek te weten wou komen of Patrick Janssens als winnaar tevoorschijn zou komen; destijds moest ik in die horoscoop PJ duiden als “mijn ploeg” (en dus 1ste huis) omwille van mijn intense anti-Vlaams Belang gevoel. Het ging toen gewoon om een “wij tegen zij” -situatie.
Omdat ik me niet echt kan terugvinden in het discours van NVA, en al zeker niet in de persoon van BDW, heb ik uiteraard ook nu de sterren al geraadpleegd. Tot nu toe kwam ik er echter niet uit, twijfelend of ik nu wéér PJ als “wij” moet zien, tegenover BDW als “zij”. 2x een uurhoek getrokken, 2x éigenlijk geen antwoord.
Tot vorige week mijn euro-cent viel: ook zal zie ik liever PJ aan het roer blijven dan BDW daar staan, toch kan ik me niet “identificeren” met PJ. Daarom heb ik vorige week de vraag geherformuleerd in deze zin:
“blijft PJ burgemeester van Antwerpen?”
Dit is de uurhoek:

Antwerpensjerp1

PJ is zetelend burgemeester en wordt dus aangeduid door het 10de huis, de heersende macht. Op 10 staat Waterman: een vast teken, dat stabiliteit vertegenwoordigt, dat is (voor mij) een gunstig signaal!
Maar dan had ik toch ook graag de asc in een vast teken gezien (“alles blijft zoals het is”); en heer 10, Saturnus, staat evenmin in een teken dat wijst op stabiliteit, maar in een dat op initiatie, vernieuwing, nieuwe impuls wijst (Saturnus in hoofdteken Weegschaal). Da ’s een goeie Saturnus, in het teken van zijn verhoging, ruim conjunct Spica op 23° en dus nog genietend van bescherming, maar - niet - zo - sterk - als - de aanduider van de tegenpartij (BDW): Zon heer 4 (de oppositie, de tegenkracht), peregrien in Maagd, maar krachtig op cusp 5, ipv midden in 5 zoals Saturnus…
Mercurius, heer 1, staat conjunct de Zon en heerst erover: “het volk” heeft BDW onder zijn vleugels, BDW is “met het volk”. Maar o, wacht even: Mercurius loopt weg van de Zon, de afstand tussen beide planeten wordt in de toekomst groter! Ha! Verliest BDW populariteit?
Ook de Maan vertegenwoordigt het volk, en deze gaat, vanop haar positie op 10° Leeuw/3, eerst vierkant Mars en dan sextiel Jupiter staan, alvorens een sextiel met Saturnus te maken. Gaat (de voorkeur van) het volk dan toch uiteindelijk naar PJ?
Ook de “late” ascendant is enigszins ontwrichtend mbt een stellige uitspraak/duiding: het is te laat, alles ligt al vast, …etc.
Ik dierf dus geen concrete duiding geven aan de hand van deze uurhoek.

Tot gisteren, toen ik in de krant las hoe BDW’s uitspraak “ ’t Stad is niet van iedereen” geïnterpreteerd wordt door verschillende groepen. Een mogelijk niet onbelangrijk deel potentiele NVA-stemmers voelt zich enigszins geschoffeerd, en kan zijn stem dan ook in een ander kamp gaan plaatsen!
Die “late” ascendant, die in de traditie van o.a. William Lilly als een waarschuwing gezien moet worden om héél omzichtig te werk te gaan met de duiding, toont hier zijn andere betekenis, nl.: VERANDERING OP KOMST! (“gelieve voorzichtig te zijn, astroloog, met uw duiding, want er gaat een en ander veranderen!”).
Oh ja, Maan gaat vierkant Mars staan: Mars is heer 6, op cusp 6, en dat is gedraaid huis 3 van 4: de communicatie van de tegenpartij. Blijkbaar stond BDW’s uitschuiver hier al vooraangekondigd. Is de volgende planeet, Jupiter, die door de Maan geaspecteerd wordt alvorens naar Saturnus te gaan, dan te zien als heerser van het 4de van 4, het einde van deze opposant? Dat durf ik niet te zeggen, maar in ieder geval verdwijnt er (12) toch iets groots (Jupiter).
Dus nu durf ik toch te voorspellen dat PJ aanblijft als sjerp-drager van Antwerpen. Nog een kleine 3 weken en we weten het!
(oh ja, moest iemand over de geboortegegevens van PJ beschikken: mag ik ze aub dringend hebben?)

Jongen of meisje ???

the-pregnant-woman-la-donna-gravida-1507.jpg!Blog_

Ha! Ja, we hebben een nieuwe regering…
Ja, de winter is begonnen (kalendergewijs dan toch, in temperatuur nog niet te merken!)…
Daarover volgen later nog astrologische mijmeringen o.i.d.

Maar -
naast mijn allerbeste wensen voor alle lezers van deze artikelen, voor het aanstormende nieuwe jaar 2012 -, is het mijn verlangen om na lange (radio)stilte toch dit jaar nog een interessante uurhoek te delen. Het onderwerp is “des levens” zelve: een goede vriend die weerom vader wordt, vroeg “of het een jongen of een meisje zal zijn…” Zeg nu zelf, is er een leuker onderwerp om het nieuwe jaar voor te bereiden dan dit?

Vraag werd gesteld op 23/12/11, om 10u12, in Waasmunster. Dat genereert deze kaart:


jongenofmeisje


Volgens William Lilly (
Christian Astrology, p. 230) moet je naar volgende factoren kijken om het geslacht van een ongeboren baby te bepalen:
1) rijzend teken
2) tekenpositie van heer 1
3) teken op cusp 5 (van kinderen)
4) teken van heer 5
Uiteraard draait het hier om de polariteit (of het “geslacht”) van de betrokken tekens! Ram is +, Stier is -, enz, heel de cirkel rond...
Je telt het aantal plussen en minnen bij elkaar, en - heel democratisch, bepaalt - nee: beschrijft! - het resultaat het geslacht van de alsnog ongeboren baby.

Toegepast levert dit het volgende op:
1) Steenbok: -
2) Saturnus heer 1 in Weegschaal: +
3) Tweelingen op 5: +
4) Mercurius hr 5 in Boogschutter: +

Resultaat: 3+, 1- >>> mannelijk

And so it proved to be (medical scan as of today)!

EHEC-bacterie: manmade ???

drops_wo

Naar aanleiding van een web-artikel dat ik vandaag toegezonden kreeg over de mogelijkheid (? bewijs!) dat de EHEC-bacterie die Europa nu toch wel een beetje in haar ban houdt, stelde ik de vraag of dit nieuws, dit bericht, de waarheid weerspiegelt...

Dit is de bijhorende uurhoek:
EHEC manmade? 110607

Het gaat erover dat de dodelijke EHEC-bacterie gefabriceerd zou zijn in laboratoria, als een opstap tot het verder vervreemden van de westerling van de natuur, door hem bang te maken voor natuurlijke voeding (: groenten!), en hem/haar dus richting chemie/synthetisch voedsel te sturen (zodat de voedings-[multinationals zoals Monsanto e.v.) mega-winsten kunnen blijven maken!!!

John Frawley schrijft op blz 164 van The Horary Textbook: (Is the rumour true?)
- the angles of the chart should be in fixed signs
- L1, L3, the Moon and the Moon’s dispositor should be in fixed signs and angular houses, or at least in fixed signs and succedent houses

Wat vinden we in deze uurhoek?
- asc fixed: OK
- MC fixed: X (= niet OK)
- L1: Mars in Stier-7: OK, OK
- L3: Saturnus in Libra-11: X, OK
- Maan in Leeuw hoog in ’t zuiden, edoch in vallend huis: OK, X
- dispositor van de Maan: Zon in Gemini-8: X, OK

Dat is 6x OK, en 4x niet-OK, of 6 keer juist, en 4 keer niet juist... Hoe moet je dat nu interpreteren? ’t Is de waarheid, maar slechts voor 60%???

JF schrijft ook nog bij het begin van het hoofdstuk over 3de-huis vragen:
we are looking for testimonies that it (the rumour) is true. If we have fewer or none of these, it will by default, be false. A void of course Moon indicates that nothing comes of it, true or false.

Hebben we hier een afhoudende Maan? Hangt er van af welke definitie je gebruikt!
a) Maan maakt geen aspect meer vanuit het teken waar ze in staat: dan is de Maan hier VOC, er komt niks van.
b) Maan is niet binnen orb van een aspect wanneer zij het volgende teken ingaat: oeh, een scherpe driehoek met Jupiter (in het 6de huis van ziekte), dus niet afhoudend: er komt wat van...

Dieper gravend en de klassieke regels achterlatend, zijn volgende details toch wel heel erg beschrijvend voor de vraagstelling:
- Zuben Elgenubi op de asc: It causes malevolence, obstruction, an unforgiving character, violence, disease, lying, crime, disgrace, and danger of poison.
(Vivian Robson, p. 205)
- Maan conjunct Regulus:
Occult interests, powerful friends, danger from enemies and false friends, gain by speculation, public prominence, great power, honor, wealth, benefits seldom last, violence, trouble and sickness. Make women high spirited and independent.
(VR, p. 196)
- Mercurius op Aldebaran:
Affects the health and domestic affairs, prominence through mercurial (!!!) matters, material gain, and many learned friends.
(VR p. 121)
-
Zon conjunct Rigel:
Bold, courageous, insolent, unruly temper, hasty actions, bloodshed, many enemies, great good fortune, military success.
(VR p198)
- V
enus conjunct Algol (de meest malefice ster aan de hemel):
Of the nature of Saturn and Jupiter. It causes misfortune, violence, decapitation, hanging, electrocution and mob violence, and gives a dogged and violent nature that causes death to the native or others. It is the most evil star in the heavens.
(VR 124)

Als dit al IETS aantoont, is het wel dat de uurhoek gegrond is, radicaal en pertinent!

Wat denk jij ervan?

Wanneer is Kadhafi weg ?

painting.jpg12

Terwijl ik rustig stond te douchen, mijmerend over allerhande, met name de nieuwsgeving die ik kort daarvoor gehoord had, èn George Van Zanten’s uurhoek in de Anima Astrologia van maart 2011 (met betrekking tot Mubarat/Egypte) indachtig, had ik plots een sterke aandrang om een vraag te stellen:
“Wanneer zal Kadhafi verdwijnen uit Libië/de macht afgeven - vrijwillig of gedwongen?”
De badkamervloer bespetterend, noteerde ik het tijdstip van die vraagstelling om ze hiernavolgend rustig te analyseren.
(Ja, het leven van een traditioneel astroloog is met momenten gezapig en ontspannen!)
Kadhafi wanneer weg? 110408
Kadhafi is de Baas van het Buitenlands Land Libië.
Buitenlands Land = huis 9 van de uurhoek; Baas daarvan is het 10de van 9: oorspronkelijk 6de huis van de uurhoek.

Venus is de dagheerser: Venus vertegenwoordigt de Islam, OK.
Maan is de uurheerseres: ik sta op het moment van de vraag te douchen = water, OK.

Mocht ik (of iemand anders) toch nog twijfelen aan de radicaliteit van deze uurhoek, cusp 9: het buitenland - en hier dus expliciet Libië -, heeft
Altair op zijn gedraaide ascendant. Lees mee in Vivian Robson en verbaas u:

“Opinions are divided as to the exact nature of this star. Ptolemy gives Mars and Jupiter, Wilson, Saturn and Mercury; Simmonite, Uranus; and Alvidas, Uranus and Mercury in sextile to the Sun. It confers a bold, confident, valiant, unyielding, ambitious and liberal nature, great and sudden but ephemeral wealth, and a position of command, makes its natives guilty of bloodshed, and gives danger from reptiles. [Robson*, p.135.]” (vetjes van mij)
Cusp 9 van de uurhoek is de “ascendant” van Libië, waarover de vraag gaat, en vertegenwoordigt dus het volk. Maar we weten dat het volk uit 2 kampen bestaat! Misschien wordt dit weerspiegeld door Saturnus die als heer 9/gedraaid heer 1 het Libische volk vertegenwoordigt, in Weegschaal verhoogd en retrograde: enerzijds bekrachtigd (exaltatie), anderzijds verzwakt (retrograde). Die Saturnus is echter tegelijkertijd ook nog gedraaid heer 2, én ook nog gedraaid heer 12: enerzijds de bronnen en bezit van het volk/het land, anderzijds de verborgen vijanden ervan.
Wat - uurhoek-technisch dan toch - fijn om vast te stellen is: Saturnus/het volk, staat in het 12de huis van de Grote Broeder/Leider/Tiran Kadhafi! Generaal Kadhafi als Baas van het Buitenlands Land, is natuurlijk het 10de huis (leider) van het 9de (buitenland), wat het radicaal 6de huis van de uurhoek oplevert. Saturnus gedraaid heer 1, staat in huis 5, of het 12de van 6, gedraaid huis 10. Het “volk” is de verborgen/geheime vijand van de Leider.
yes, indeed. Het volk staat er dus verzwakt maar/en bekrachtigd bij (exaltatie, retrogradatie).
Wat voor iemand is Kadhafi? Hij wordt weergegeven door Mars, gedraaid heer 10, in eigen teken Ram op 4°46. Enerzijds sterk (in domiciel) en in opvolgend huis 11, anderzijds ongunstig (gedraaid huis 6 van tegenslag). We zouden modern-psychologisch gewijs zeker kunnen spreken van een vurig impulsief karakter, iemand die van kick en uitdaging houdt, en een gevaar voor zichzelf en omgeving kan zijn, door explosieve ondoordachtheid.
Maar, laat ons het even opzoeken in
Christian Astrology, van William Lilly. Aangezien Mars in eigen teken staat, geldt de beschrijving onder “Manners, when well dignified”: “In feats of war and courage invicible, scorning any should exceed him, subject to no reason, bold, confident, immovable, contentious, challenging all honour to themselves, valiant, lovers of war and things pertaining thereunto, hazarding himself to all perils, willingly will obey nobody; nor submit to any, a large reporter of hiw own acts, one that fights all things in comparison of victory, and yet of prudent behaviour in his own affairs” (CA p. 66). Als dat geen correct portret is!

Hoe staat Kadhafi ervoor? Mars Mars (Kadhafi) separeert van Uranus: er heeft zich een onverwachte wending voorgedaan, jawel! Mars appliceert vierkant op Pluto in gedraaid 2de huis van regering/Kadhafi: omwenteling ivm bestaansmiddelen/ bronnen/troepen: dit levert een beeld van een totaal onverwachte of/en alles omwentelende verandering (mbt leger, oliebronnen, regeringsleden …).
Mars (Kadhafi) stevent ook af op een oppositie met Saturnus retro; dat dit oppositiepunt samenvalt met de graad van de voorgaande lunatie (nieuwe maan op 13° Ram)
én vierkant de eclipsgraad van januari jl (13° Capr.) oogt zeker niet goed. Alleen is er de vraag: niet goed voor WIE? Antwoord: voor geen van beiden! Mars en Saturnus hebben een wederzijdse negatieve receptie: Mars staat in de Val van Saturnus, Saturnus staat in de Vernietiging van Mars… Een oppositie van Mars en Saturnus is een typisch oorlogs-aspect; het kan er vrees ik alleen maar erger op worden, of het komt - wat in de media al vaak geopperd werd - tot een finale breuk in Libië, wat dan uiteenvalt in een westelijk en een oostelijk deel.
Of misschien werkt Saturnus hier “gewoon” als het ultieme “stop”-teken des hemels:
tot hier en niet verder…

Wanneer is het zover?
In ephemeris-tijd clasht Mars exact met Saturnus, doorgeschoven tot op 12/46 Ram, op 18 april e.k.
In uurhoek-tijd: Mars heeft exact 8° te overbruggen, dus 8 tijds-eenheden. Dagen, weken, of maanden?
8 dagen zou uitkomen op 16 april, wat natuurlijk dicht bij de ephemeristijd ligt; maar omdat Mars, de applicerende planeet, in een hoofd-teken en vast huis staat, zou de gemiddelde tijdseenheid waarschijnlijk zijn, en wordt een mogelijke
full-stop van Kadhafi gemanifesteerd rond 8 juni…

Natuurlijk kan het ook zijn dat we, de wereld, moeten wachten tot Mars zijn
domiciel verlaat, en in verbanning gaat in Stier!
Ephemeris-tijd: 11 mei e.k.
Uurhoek-tijd: volgend jaar ?

Als het bloedvergieten maar niet te lang voort duurt…

Nieuwe regering voor België?

Na al die mundane herrie, even ontspannen met een uurhoekje!

abdicationCharles5

Ik heb me, net als zovelen wellicht, al verscheidene keren afgevraagd wanneer dit Belgen-land opnieuw een regering zou hebben. Tot ik me er daadwerkelijk bij neer zette, datum en tijd noteerde van die vraag, en de uurhoek berekende:

Be nwe regering?
Jaja, haast een maand geleden werd deze UH geboren; en omdat we nog steeds zonder regering zitten, wil ik ‘m nu lezen…

Eerste twijfelpunt: is het tiende huis van deze UH nu de bevraagde nieuwe regering, of gewoon de huidige ontslagnemende regering? Wellicht spreekt de UH voor zich: Mars, heer 10, is redelijk beschadigd door de nabijheid van de Zon. Niet dat de ontslagnemende regering compleet vleugellam is - gelukkig -, maar toch serieus beperkt in haar reikwijdte en dus verzwakt (Mars in vallend huis 6).
Ook het Gelukspunt in Stier, het 2de teken in huis 10, verwijst als aanduider van Groot Fortuin naar de broodnodige nieuwe regering.
Bovendien correleert het MC op de lààtste graden van Ram met de korte wijle dat de ontslagnemende regering nog wat lakens mag uit- of verdelen…
Venus wordt dus de aanduider van de nieuwe regering!

Dan, tweede twijfelpunt: hoe gaan we dit
timen?
Dat late MC geeft al een mogelijkheid: goed 2° te gaan, alvorens het MC van Ram naar Stier springt. 2 Tijdseenheden (of ietsje minder): 2 weken zijn al voorbij; 2 maanden te tellen vanaf vraagdatum lijkt niet onwaarschijnlijk en dat levert een datum op rond 25 maart (2011; we gaan er van uit dat er geen
jaren mee gemoeid zijn!).
Andere benadering: ik - wij - het volk, worden aangeduid door Zon heer 1, op 6° Waterman. Die gaat een sextiel maken met Venus op 20° Boogschutter. Daar Zon en Venus nooit meer dan 47 longitudinale ° van elkaar verwijderd kunnen zijn, moet dat een aspect van de Zon in zijn voortgang naar de positie van Venus in de UH zijn. Zon heeft met andere woorden 14° af te leggen. 14 TU: dagen kan niet, er zijn er al 14 voorbij; weken is een realistische optie, alhoewel geen fraaie: 3 ½ maand vanaf 26 januari, dus ongeveer halverwege mei ‘11. Pfffff….
Of zou een aspect van de Zon met het Gelukspunt op 17Stier de aanduider zijn? Dan moet de Zon slechts 11° voortschuiven om een vierkant te maken: 11 weken na 26/1, ofwel laatste week van april…

De Maan is natuurlijk mede-aanduider van ik-wij-het volk. Deze UH bewijst dat het -
au contraire van de peptalk in de media - toch niet zo fraai is en vlot gaat zonder regering: Maan in val in Schorpioen, en notabene nog in de Via Combusta… Bah!
Kleine 9°, voordat de Maan via oppositie kontakt maakt met het PF: dat zal dan wel een dikke 2 maanden zijn he, dus 1ste week van april…

Of zou Mars heers 10 tóch de nieuwe regering zijn? In dat geval geeft Zon conjunct Mars de timing: die conjunctie gebeurt wel niet binnen 2°, maar pas als Mars 15° Waterman bereikt heeft, gaat de Zon er pal bovenop staan. Da ‘s dus een te overbruggen afstand van…9°! Dat lijkt een zekere consistentie te geven. 9 TU, oftewel 9 weken in dit geval, komen we terug uit op 2 maand en 1 week na vraagdatum, te weten 1ste week van april…

Wie gokt… ?

Immo...

image
image

Eergisteren kreeg ik een vraag van een klant, in verband met een huis dat ie gezien had. Hij wil met zijn familie namelijk graag verhuizen naar een goed oord, dat zowel familie als werk ondersteunt, beschermt, en voedt.
De vraag was om na te kijken hoe het met de energie zit, of het een “goed” huis is.
Hierboven zie je de uurhoek voor het moment dat ik de vraag las en begreep.

Vrager wordt aangeduid door Maan, heerser van Kreeft asc., in Waterman in het 9de huis. Dat weerspiegelt het gevraagde: het huis bevindt zich nl. in het buitenland.
Het gevraagde, het potentieel toekomstige huis, wordt aangeduid door Mercurius, heerser van het 4de huis (stel dat de vraag geweest zou zijn: is DIT huis beter dan het huidige?, dan ware de heerser van het 7de huis (de evtl. nieuwe bestemming) de aanduider van het bevraagde huis, en gaf hr 4 de huidige woonst weer. Deze vraag gaat echter specifiek over het potentiele nwe huis.)
Maagd op 4: Mercurius symboliseert het huis. Staat accidenteel sterk in huis 7, esssentieel neutraal (peregrine) maar dan weer versterkt (accidenteel) door de conjunctie met de noordelijke maansknoop: het ziet er goet uid!
Maar dan...! Het huis, Mercurius in Steenbok, heeft geen goede invloed op de vrager (en zijn familie): Steenbok is het teken waarin de Maan (aanduider van vrager en familie) “vernietigd” of “gedebiliteerd” wordt. Dan ga je als astroloog natuurlijk verder kijken.
1) de pergrine conditie van Mercurius impliceert dat het heel sterk ten goede, óf ten slechte kan evolueren!
2) Pluto staat ruim, maar toch, conjunct cusp 7, gedraaid cusp 4 van 4: problemen met de fundamenten, de bodem (merkenswaard, daar vrager actueel op grond woont waar vroeger mijnbouw is gebeurd, en hinder ondervindt van (minstens energetisch) instabiliteit). Vertaling: overmacht en crisis, mogelijk in de vorm van gif of radioactiviteit.
Ook de Maan, aanduider van vrager, toelopend op Jupiter exact conjunct Neptunus, roept om aandacht: weerom een beeld van gif, verwarring, chaos, watervloed....
Dat was dan ook de boodschap: in potentie is het huis goed, mAAr er zijn problemen met gif/bodem/vocht.

Daags daarna is vrager het huis in kwestie grondig gaan bezoeken, en navraag gaan doen in omgeving en bij bestuur.
Dit zijn zijn bevindingen:
- de bodem ( het gaat over een dorp in Zeeland) is eeuwenlang overspoeld geweest door de zee.
- de bodem (uniek in Europa) bestaat uit een mengeling van zanden uit verschillende geografisch relevante perioden. Lagen op lagen, van verschillende samenstelling: dat geeft een zekere “frictie”, inderdaad.
- er is vroeger een ...vuilnisbelt (!) geweest. Gewoon stort! Groot deel is afgegraven en verwijderd.
- pas vandaag vastgesteld: de gemeente gaat verdere bodem-saneringen doorvoeren!
- vandaag tijdens fysiek bezoek vastgesteld: gat in koepel, ergo: water/vocht-problemen; barsten in muren (volgens huidige eigenaars enkel in de bezetting binnenin, en niet in buitenmuren...) Hmmm.

Conclusie: ook al ziet het er op het eerste zicht aanlokkelijk uit, waarschijnlijk is het toch niet zo’n goed idee om dit huis te kopen en er te gaan wonen!

Moraal (van ‘t verhaal, lol): vraag eerst een uurhoek, voor je overgaat tot aankoop/huur van pand/woning/grond/... :-)

Wat voor winterweer krijgen we weer? (totaal foute uurhoek!)

stormy
Met de winter op komst, heb ik nog eens de vraag gesteld hoe dit seizoen hier in Antwerpen/Be zal zijn.
Dit is de kaart:
image

In dit soort uurhoek vertegenwoordigt de ascendant en heer 1 het “hier”. Boogschutter reist (lol, ik bedoel: rijst) en dus hebben we Jupiter als heerser en aanduider van “hier”.
Je zou verleid kunnen zijn om al te zeggen: “ha! Jupiter is een hete, vochtige planeet dus...” maar dat ware fout, want heer 1 is enkel, niks meer en niks minder, “hier”.
Het gevraagde weder, de “conditie” als het ware, van “hier/Jupiter” leiden we af uit zijn tekenpositie: Jupiter staat in Waterman. Waterman is een Lucht-teken, en het element Lucht is samengesteld uit de kwaliteiten “heet” en “vochtig”.
Dat levert dan volgende duiding op: onze winter wordt zacht en nat; gematigde temperaturen, en veel neerslag.
We kunnen specifieker zijn door naar Jupiter’s dispositor te kijken: dat is Saturnus (klassiek-astrologisch werken Ur/Nep/Plu niet als tekenheersers!) en die bevindt zich in een ander Lucht-teken: Libra. Weerom dus “heet” en “vochtig”. Het wordt met andere woorden een wel zéér zachte winter, met véél nattigheid!
Hier kan eventueel de aard van Saturnus mee in rekening genomen worden: extreem koud en droog; we mogen ons dus tegelijk wel verwachten aan enkele serieuze koude winter-prikken, maar overwegend zal het zacht en nat zijn. Eerder regen dus, en weinig of geen sneeuw...
Écht wel veel nattigheid: Jupiter staat conjunct de waterige Neptunus en ook nog conjunct de koude natte Maan, dat belooft!
Mercurius, die vrolijk op de ascendant zit, belooft als natuurlijke heerser over winden, ook nog de nodige vurige luchtverplaatsingen. Felle winden, dus.
Onze voorspelling luidt dan ook dat je deze winter beter gesteld bent met een olie-jekker dan met een (nep)bontjas!

Herman Van Rompuy Europees Premier?

image

Paar dagen geleden, de krant lezend, vroeg ik me toch af of Herman Van Rompuy (Herbert, voor de Engelsen!) verkozen zal worden als eerste Europees Premier. De berichtgeving hierover is zeer verwarrend - en zeker voor de gewone burger cryptisch, met verborgen agenda’s enz -, en omdat die gebeurlijke verkiezing het regeren van België toch weer wat op zijn kop zou/zal zetten, vond ik het de moeite om er een uurhoek voor te maken, en noteerde als volgt:

image
Voor liefhebbers van Planeet-uren: de uurhoek is zeker radicaal, en dus duidbaar, want heer 1 en de uurheerser zijn een en dezelfde planeet: Jupiter.
Met 10° Boogschutter rijzend, wordt de sfeer ook duidelijk gekleurd door Antares op de ascendant: het Hart van de Schorpioen, een zeer Martiale ster die vaak te maken heeft met het einde van dingen, het beëindigen van cycli, strijd, e.d. Het einde van het Oude Europa, het einde van Van Rompuy als locaal premier?
Herman Van Rompuy zelf, als premier van Belgenland, wordt aangeduid door Venus heer 10, essentieel zwak (in vernietiging) in Scorpio, essentieel begunstigd in huis 11 van “the Gifts of the King”.
Venus in Schorpioen moet “antwoorden” aan Mars, haar heerser. Mars is de heerser van het 2de teken in huis 10, en als dusdanig aanduider van een “nieuwe/volgende/alternatieve job”: het Europees Premier-Schap. Gezien HVR (Herman VAN ROMPUY, niet VAN ROEY! LOL) zijn eigenste uitlatingen, moeten we dit eerder vertalen als een “in de ban zijn van, beheerst worden door” dan als “houden van, uiterst verlangen naar...”
Omdat Venus een vierkant gaat volmaken met Mars op 13 Leo/8, neem ik aan dat HVR de “job” krijgt, zij het niet zonder moeite of via een vlekkeloos parcours. Er blijken (uit de media) inderdaad heel wat pro’s te zijn voor Hermie, maar ook heel wat contra’s; Venus en Mars staan in een gemengde positieve receptie: Venus in de ban van Mars, Mars in term van Venus - wat zeer realistisch lijkt: (nog altijd volgens de berichtgeving) HVR krijgt het premierschap ahw opgedrongen, terwijl het voor het premierschap op zichzelf uiteraard weinig uitmaakt wie of wat er gekozen wordt. Met uitzondering van een paar Eu-staten, lijkt er toch een vrij grote consensus voor Herman te zijn.
Een tweede positieve aanduiding is dat Venus via antiscion conjunct Jupiter staat; Jupiter is niet alleen Jupiter, aanduider van groei en expansie, maar ook dispositor van het Gelukspunt, de “Trofee”, de “Te Winnen Prijs”. Via enig “achter-de-schermen” werk, krijgt Herman de job.

Dus, vanuit mijn beperkte ervaring en mogelijkheden, verwacht ik dat Herman VR (“hij die geen charisma heeft” volgens een van de vele buitenlandse commentaren) binnenkort een promotie krijgt en daadwerkelijk in geschiedenisboekjes van de toekomst vermeld zal worden als de 1ste erpeese premier!

Verwarrend dan weer, is de positie van Vindemiatrix op het MC, de ster van “weduwen en wezen”, maar ook van de “gezondene”. Verwarrend wegens:
- het betekent dat HVR afscheid neemt (van huidige job)
- het betekent dat hij verlies lijdt, “weduwnaar” (Van Europa) wordt
- het betekent dat hij een “missie” heeft (Europa?)
- ...

We zullen het snel weten: in principe morgenavond (ik schrijf en publiceer dit artikel op de avond van 18 november 09) moet er definitief gestemd worden.
Het zou zéér interessant zijn, indien we HVR's geboortehoroscoop konden vergelijken met die van Europa; denk aan, of vergelijk met, de interactie tussen Barack Obama's kaart met de stichting van Amerika...
Dus, als een van jullie enthousiaste lezers, beschikt over betrouw- en controleerbare geboortegegevens voor Herman Van Rompuy: ik werde u zeer dankbaar als u ze kon mededelen!

Younes

virginimage

Volgens William Lilly wordt Younes, het vermiste jongetje uit Komen, in deze uurhoekvraag (“is Younes nog in leven?” ) aangeduid door de ascendant, de heerser daarvan, en de Maan (Christian Astrology, p. 151). De dood wordt aangeduid door heer 8 of een planeet in 8. Mercurius vertegenwoordigt hier dus de dood.
Geen enkele van de voorwaarden die voldaan moeten zijn om een stellig overlijden te concluderen, is vervuld (o.a. heer 1 en de Maan conjunct heer 8, of Maan en heer 1 opposiet heer 8 vanuit huis 2 naar 8 of van 6 naar 12, enz.).
Omdat de ascendant in de allerlaatste graad van een teken staat, is het niet “veilig” van de vraag te beantwoorden: het is mogelijk “te laat”, of er zijn grote veranderingen op til, of andere factoren spelen die de duiding bemoeilijken/onmogelijk maken.
Bij wijze van oefening spitten we dan maar verder...
Mars staat nog zo goed als exact vierkant Zon heer 9. Ik citeer William Lilly even: “
if the Lord of the Asc. be separated from the Lord of the 9th or 3d, he has been crossed in his journey (if he was at sea by contrary winds, or Pirates) if at land by Thieves, bad Ways etc.” Opus citatus). Dit kan er op wijzen dat Younes onderweg opgeschept, onderschept is, door malafide personen.
WL gaat verder:
“I have ever found, that if the Lord of the Ascendant be in the 9th, 10th or 11th (though many reports went the absent was dead) yet I have found him to live.” ibidem). Dat is dan toch goed nieuws: Younes leeft nog! En vermoedelijk is hij in het buitenland, of in ieder geval ver weg (Mars in 9).
Wanneer zullen we van hem horen? WL schrijft dat wanneer heer 11 en heer 1 een driehoek of sextiel vormen, er nieuws van/over Younes komt. Maar het is niet duidelijk of dit specifiek geldt wanneer heer 1 zich in het 11de huis bevindt: misschien moeten we hier naar kontakt tussen heer 1 en heer 9 kijken...?
Heer 1 - heer 11: Mars en Venus vormen een driehoek met elkaar op 17 december.
Heer 1 - heer 9: Mars en Zon gaan driehoekig op elkaar staan op 11 december.
Onze gedachten gaan uit naar Younes’ familie die misschien nog zo lang in onzekerheid moet verkeren...

Lesley Deckers: another update :-)

Na m'n hart uitgestort te hebben bij collega-astrologen graag nog de volgende bemerkingen bij de foute interpretatie van sommige gegevens...:

- Lesley wordt wel degelijk aangeduid door Venus heer 7; Venus in Kreeft was niet ondergedompeld, ergens onder water, maar wel degelijk een aanduiding van "ergens comfortabel": in een appartementje bij een vriending/helpster.
Venus in het 9de huis was niet Lesley in het buitenland, maar wel (vallend huis): "ver weg" (mja...), moeilijk terug te vinden. OK, ze heeft wel van alle 4 voortvluchtigen het langst uitgehouden!
Politie is wel degelijk Zon heer 10.
Maar de timing was totaal fout. Een Amerikaanse collega wees me erop dat de Maan een "overdracht van licht" realiseert tussen Venus en Zon, de Maan brengt als het ware Venus tot bij de Zon, levert Lesley uit aan de politie. Maan gaat eerst vierkant Venus staan, en daarna driehoek Zon. En Lesley werd opgepakt op de efemeristijd dat de Maan driehoek Zon kwam te staan: 11 augustus, rond 10u.
De Hemel vertelt altijd de Waarheid; de Astroloog is feilbaar...

Lesley Deckers: update

Wel, daar ga je dan af als een gieter...

Net op het nieuws gehoord dat Lesley Deckers, de bevrijdster van Sekkaki en companen, nu toch zelf gevat is.
Niet alleen zat ze niet in het buitenland of onder water, of in Cadiz of andere exotische oorden, ook de timing die ik in de uurhoek gezien had, klopt langs geen kanten.

De enige factor die klopt is dat Lesley "gezellig" zat: thuis, bij een vriendin (haar aanduider in de uurhoek in Kreeft). En met een beetje goeie wil zou je nog kunnen zeggen dat Beringen, waar ze is opgepakt, wel (naar Belgische normen toch) héél erg ver weg is van Hoboken, haar geboorteplek.

Hoe komt dat nou, die totaal foute interpretatie?
1) de astroloog is menselijk en DUS feilbaar
2) in dit ondermaanse zitten we zover als mogelijk verwijderd van de volmaakte wereld, dus "shit happens"
3) foute en/of onvoldoende motivatie bij de vraagstelling

(1) en (2) wil ik niet gratuit noemen (ok, ik was mis, so what? I am just human, you know!), ondanks iets te gemakkelijk om achter te verbergen (Jerome Cardane zei het in de 17de eeuw of zo: "Life is short; Art (astrology) is long; Experience hard to get;...")
(3) lijkt me het meest toepasselijk (jaaah...!); lees: het meest relevant.

Ik heb die vraag over Lesley namelijk gesteld toen ik in de krant geconfronteerd werd met Sekkaki's gevangenname (of hoe noem je dat: hij werd terug opgepakt door de (Maroccaanse) politie), dus ik kon geen voorspelling meer doen op basis van uurhoekvraag. Maar op een of andere manier wou ik toch wel "scoren", en dan leek de vraag over het lot van Lesley een prima opportuniteit...
Dus: een mogelijke oorzaak van de foute uurhoek/foute duiding, is dat ik absoluut niet voldoende persóónlijk betrokken was bij de vraagstelling, ergo: het "gieter-effect".
Een andere mogelijkheid is dat ik een foute aanduider voor Lesley, en/of voor de politie gekozen heb: misschien is Lesley toch geen "onbekend persoon" of "openlijke vijand" (beide huis 7); misschien een verborgen vijand (huis 12)? Misschien is de politie niet huis 10 (de regerende macht) maar huis 6 (dienstverlening aan "het volk"). Enz, enz, enzovoort.
Blijkbaar heb ik hier een blinde vlek, en om erachter te komen waar ik de mist ben ingegaan, ga ik mij beraden bij collega's aller landen! Dus, verwacht je aan (nogmaals) een update!
(ik hoop dat de "collega's" niet te lang wachten met hun replieken, hehe).
punishment
het is niet duidelijk te zien, maar de tekst op het bord luidt: "ihoe minder ik betrokken ben bij de vraagstelling, hoe groter de kans dat de uurhoek geen correct antwoord oplevert"... Repeat, repeat, repeat,...
En weet, beste lezer, dat na het volschrijven van het bord met die regel, 's anderendaags 10 blz gevuld met die "stanza" afgeleverd moesten worden!
LOL

Lesley Deckers: leeft ze nog, waar is ze?

justice
Recht en rechtspraak!
Tja, ik had wel data genoteerd om via uurhoek uit te zoeken of, en wanneer dan, Ashraf Sekkaki gevangen zou worden, maar de tijd heeft me ingehaald: Sekkaki is gisternacht in Marocco opgepakt. Ik tracht een dezer die uurhoek toch nog wel te publiceren, met "hindsight".
Krantenlectuur vanmiddag noopte mij dan toch tot de vraag: waar is Lesley, leeft ze nog? (Lesley is gangster-compaan die hielp met de ontsnapping via helicopter van de 3 gangsters waaronder Sekkaki, en is sinds het gebeuren, spoorloos).
Dit is het hemelbeeld:
Lesley Deckers alive?
"Ons" Lesley is iemand die ik niet persoonlijk ken noch mee identificeer, dus wordt zij aangeduid door heer 7: Venus.
Venus op 10° Kreeft: peregrien, "on the loose", zwervend.
Venus in huis 9: in het buitenland. Kreeft: volgens William Lilly in Christian Astrology verwijst Kreeft naar volgende gebieden: Schotland, Zeeland, Holland, Pruisen, Tunis, Algerije, Constantinopel, Venetie, Milaan, Geneve, Amsterdam, York, Maagdenberg, Wittenberg, Sint Lucas, Cadiz.
Algemeen verwijst Kreeft naar gezellige, comfortabele plaatsen, of... naar plaatsen in/onder water.
Ofwel bevindt Lesley zich dus ergens gezellig en comfortabel in het buitenland, ofwel is ze letterlijk ondergedoken (iets minder gezellig).
Alleszins is ze ver weg en moeilijk te vinden...

Omdat er in de kranten gespeculeerd werd over haar dood, maakte dat ook onderdeel uit van mijn vraag.
Huis 8 vertegenwoordigt de dood. Het feit dat heer 8 net als heer 7 Venus is, is zeker geen bevestiging, maar stemt toch tot nadenken: "Lesley" en "dood" zijn gelijk, zijn identiek in deze kaart.
Als we naar gedraaid huis 8 kijken (Lesley = huis 7; de dood vanaf daar = huis 2, het 8ste vanaf huis 7) dan wordt de dood weergegeven door Mars (heer van Scorpio op radicaal 2/gedraaid 8). Mars staat op 20 Tweelingen, terwijl Venus staat op 10 Kreeft: geen connectie, geen verbinding.
Oh... Maar... Ai... Mars op 20 Tweeling heeft natuurlijk zijn spiegelpunt (antiscion) op 10 Kreeft, exact de plek waar Venus hr 7, Lesley, staat! Dat ziet 'r niet goed uit!
Nu heeft een spiegelpunt of antiscion, specifiek een betekenis van iets "schaduw-achtigs", iets "verborgens", "heimelijk". Dat laat zich simpelweg lezen als - INDIEN Lesley dood is - haar lichaam verborgen, weggestopt is, gedumpt eventueel in waterig millieu, moeilijk traceerbaar, laat staan vindbaar.

Een gebeurlijk "bovenkomendrijven" of zichtbaar worden, moet aangeduid worden door een verbinding tussen huis 10 en Lesley (descendant, hr 7).
Huis 10 (MC): 13/32 Leeuw. Lesley: Venus 10 Kreeft, of antiscion Venus 20 Tweeling.
Twee mogelijkheden:
- Mars, als spiegelpunt van Venus hr 7 gaat sextiel krijgen van MC: 7° orb, dus 7 tijdseenheden.
- Mars, als spiegelpunt ...lalala.., gaat een sextiel maken met de Zon hr 10: ongeveer 3° orb, dus 3 tijdseenheden.
Ergo: ofwel 3 weken vanaf nu, ofwel 7 weken vanaf nu (nu= 10/8/09.
Hetzij begin september, hetzij begin oktober.
...
Only time will tell...

Griepvaccin: een goed idee?

woman deathbed

Is het de komkommertijd? Of zit er meer achter alle heisa van deze (relatief) onschuldige griep-epidemie, meer bepaald een miljardendeal voor de farma-industrie?
Ik kon het niet nalaten deze vraag te stellen, "of het een goed idee is om dit vaccin te nemen?"
Hier is de hemelkaart:
griepvaccen
Ikzelf ben de vraagsteller en wordt dus aangeduid door de ascendant en heer 1. Ascendant op 10° Libra staat conjunct de vaste ster Vindemiatrix: "de Gezondene" (ik heb een roeping :-)
Venus heer 1 staat in het 9de huis van Hogere Kennis en zoeken naar de "Waarheid", op de Koninklijke lente-ster Aldebaran: Honor through literature, music or art, creative abilities, favorable for health and marriage. [Robson*, p.121.]
Venus heer 1 is natuurlijk ook het lichaam, en de vitaliteit.
Het vaccin, de medicatie dus of "therapie" voor de Mexicaanse griep, wordt volgens de traditionele astrologie weergegeven door huis 10 en heer 10.
In huis 10 staat Mercurius, heer 9 en 12, verbrand door de Zon. Heel toepasselijk: Mercurius' symbool is de staf met de 2 slangen er rond, hét symbool van apothekers en geneeskunde! Maar hier is duidelijk iets mis: hogere kennis (huis 9) en verborgen vijanden (huis 12) vormen een geheel en komen dus als medicatie naar buiten (in 10). Verwrongen en wellicht giftige medicatie, want verbranding door de Zon is een van de ergste afflicties die een planeet kan overkomen!
Saturnus, de algemene aanduider van wijze mensen en geleerden, weegt zwaar op de cusp van het 12de huis van verborgen vijanden: geleerden/dokters/bio-genetische ingenieurs (Saturnus in Maagd) zijn onze verborgen vijanden!
Tot zover de astro-logische ondersteuning van de komplot-theorie rondom de huidige epidemie (nee, beste kritische lezer, dit is geen "moderne" persoonlijke invulling van wat ik in de kaart wil zien, dit is wat elke astroloog die de klassieke regels toepast, uit deze uurhoek moét halen!).
Over naar de vraag zelf: "is het een goed idee om te laten vaccineren?"
Voor het antwoord hierop moeten we kijken naar de relatie tussen het medicijn (Maan heer 10) en het lijf (Venus heer 1). Niet alleen staat de Maan in conflict met het lijf door zijn oppositie met de ascendant/huis 1, maar ...vooral.. is de receptie tussen Maan en Venus heel beschrijvend: Maan in Ram ontvangt Venus in haar Vernietiging! M.a.w.: het vaccin schaadt het lichaam, bevat zoniet dodelijke dan toch deteriorerende factoren voor de gezondheid. Duidelijker kan haast niet.
En om in regel te blijven: dit is allemaal ouwe-wijven praat, bijgeloof en volksverlakkerij. Beste lezer, je mag dit niet onder ogen gekregen hebben alvorens de disclaimer bij het begin van deze site te hebben gelezen!
Dus nogmaals: bij fysiek of ander ongemak: raadpleeg uw dokter of officieel erkend therapeut!
(En: denk voor uzelf na ("keep your brains where they belong: in your head, not in the newspaper or the tv"), verzamel informatie, en blijf gezond.)
Wil je meer details over de huidige en vorige vaccin-ontwikkelingen, check "griep- en andere vaccins" op de linken-pagina. En drink een kalmerende tee voor je gaat slapen, dan.
:-)

Is de verdwenen Air France vlucht OK?

Toch al een dikke week terug van vakantie, maar nog niet bijgewerkt, doorbreek ik de blog-stilte met een overname van een uurhoek door mijn gewaardeerde collega uit San Francisco (USA): Nina Gryphon. Wat hieronder volgt is een zo getrouw mogelijke vertaling uit het engels van haar artikel...

Is de verdwenen Air-France vlucht OK?
shipinstorm
Deze morgen las ik over het boven de Atlantic verdwenen vliegtuig van Air France, en onmiddellijk stelde ik mij de vraag: "zijn het vliegtuig en de passagiers OK?" Ik ben er zeker van dat een optimistische stelling in dit geval nogal lachwekkend kan zijn, maar goede dingen kunnen gebeuren, en misschien hebben de passagiers en de bemanning van het vliegtuig aan het ergste kunnen ontsnappen. Dus berekende ik een uurhoek voor mijn vraag, omdat ik écht wilde weten wat er met de vlucht gebeurd is.

5;49 am, June 1, 2009, SF C
.airfranceplanecrashhorary
Ik heb de criteria van William Lilly gebruikt (cfr hoofdstuk 26 van Christian Astrology: "Of a Ship, and Whatever Are in Her, Her Safety or Destruction.") Deze regels moeten ook op moderne versies of invullingen van toepassing zijn, en een vliegtuig is zeker gelijkend op een schip, in deze context.
Zoals ik elders al vermeld heb: wanneer de uurhoekvraag mezelf niet rechtstreeks aanbelangt, houd ik eraan om de "radicaliteit" van de vraag te controleren, zodat ik er zeker van ben dat de uurhoek geschikt is voor duiding. Hier hebben we een uurhoekvraag mbt lucht-transport; Mercurius heerst over het uur, en Tweelingen is rijzend: de overeenstemming tussen planeet en teken betekent dat deze kaart radicaal is.

• In deze uurhoek identificeer ik mezelf met de vlucht, en de passagiers; ik ben bezorgd om hun welzijn; ascendant en Maan vertegenwoordigen derhalve het vliegtuig.
• Mercurius is in zijn 2de stationnaire fase (van retro terug naar direct) in het 12de huis in Stier, conjunct malefic ster Algol.
• De Maan is juist binnen het 5de huis in Maagd, in orb van een driehoek met de Zon in Tweeling. Haar laatste aspect was een driehoek met Mercurius.
• Ascendant is conjunct de vaste ster Aldebaran, die omwille van haar Mars-aard als malefic beschouwd moet worden. De Zon, heerser van het 4de huis, is net in het 1ste huis en zal dus belangrijk zijn voor onze duiding.

Lilly schrijft dat als we heer 1 in het 8ste huis vinden, in slechte configuratie met heer 8, 12, 4, 6, of wanneer de Maan combust is, of onder de horizon, dat dan het schip verloren is en de bemanning verdronken - tenzij er mutuele receptie is. Bij mutuele receptie is het schip wel degelijk vergaan, maar sommige bemanningsleden hebben kunnen ontsnappen aan de dood.
Hier is Mercurius in het 12de huis - niet goed -, en vierkant Jupiter heer 7 en 11, en ook driehoek Saturnus. De verbinding met Jupiter zou kunnen wijzen op enige hoop op goede afloop, maar meer dan waarschijnlijk betekent het dat het vliegtuig sterke winden moest confronteren (Jupiter in huis 10 in Lucht-teken). De driehoek met Saturnus in het 4de huis (dat in deze context malefic is: het "graf", het einde), mag verontrustend genoemd worden. Mercurius ontvangt Saturnus in domiciel en verhoging, maar wat ons echt interesseert is of Saturnus Mercurius ontvangt: Mercurius op 22 graden Stier, nee. Saturnus zal Mercurius dus niet sparen, het vliegtuig verkeert niet in goede conditie. Omdat Mercurius bewegingsloos is in zijn 2de "statie", en in het vaste teken Stier, is dit een vliegtuig dat "nergens heen gaat".
Maan onder de horizon: geen goed signaal. Maan afhoudend: er is geen nieuws meer ontvangen van het vliegtuig. De Zon net binnen het 1ste huis is een 2de significator van het vliegtuig, en maakt een vierkant met Saturnus zonder enige receptie: de toestand is ernstig.
De vaste sterren in deze uurhoek geven een grimmig beeld: Mercurius op Algol, en Aldebaran rijzend...
Lilly geeft een handige lijst met correspondenties tussen de dierenriemtekens, en de verschillende delen van een schip; omdat Saturnus vanuit Maagd verbonden is met alle essentiële aanduiders van het schip (asc., Mercurius, Zon), weten we dat de "buik" van het vliegtuig geraakt of beschadigd is. Het zou dus kunnen dat het vliegtuig op grond of water neergestort is de bodem daardoor gebroken werd.
Maan aspecteert Zon binnen 13°: enig nieuws verschijnt binnen 13 uren of 13 dagen (6:00 AM, June 1st).

Dit is een van die kaarten waarbij ik oprecht hoop dat ik ze verkeerd lees, maar de indicaties zijn jammer genoeg al te ernstig...

Moet Anja Hermans naar de cel?

Bastille

Tijd om nog eens een uurhoek te publiceren. Toen ik in de krant las dat Anja Hermans, onze eigenste echte ex-terroriste, naar de cel dreigt te vliegen voor 8 maanden, als beloning voor het publiekelijk aantonen van hoe onveilig de site van Doel's kerncentrale is, vroeg ik me af of ze inderdaad naar de gevangenis moet, of via het aantekenen van beroep tegen dat vonnis, vrijspraak kan krijgen...
Hieronder de tekening (berekend voor Antwerpen, 4/3/2009, 13u07).
AnjaHermans

Twee mogelijkheden om Anja 's aanduider te bepalen:
- William Lilly schrijft in Christian Astrology Bk I, p. 151: "if a question be demanded of one absent in a general way, and the querent has no relation to the party, then the 1ste house, the lord thereof and the Moon shall signify that party;...".
Hier hebben Kreeft rijzsend, dus de Maan is aanduider volgens deze regel, en bevindt zich exact op de cusp van het 12de huis van opsluiting, gevangenis, eenzaamheid. Ja, Anja moet naar de cel. En omdat de Maan via een vierkant appliceert op Saturnus in het 4de huis van het graf en het einde van de dingen, belooft het een zware beproeving voor haar te worden...
- John Frawley, in The Horary Textbook", p. 21: "the 7th shows those of greatest significance to us; it also shows those of least. It is the house of "any old person": anyone who doesn't belong to one of the other houses..."
In dit geval moeten we Saturnus, heerser van Steenbok op 7, als aanduider van Anja nemen, en zoals hierboven al vermeld, staat die nogal ongelukkig te wezen in het 4de huis: het einde, het graf, onder de grond. Tekenend: Saturnus staat retrograde: Anja keert terug naar een vorige situatie/conditie: ze heeft in het verleden al gebromd voor haar - ondertussen stevig afgezworen - acties bij het ALF.
In dit geval is de Maan "de loop der omstandigheden"; Saturnus wordt geaspecteerd door de Maan op huis 12, de gevangenis, en dan volgt een oppositie met de Zon, vlak bij het MC, de "Powers that be". Daar komt weinig uit voort, want Zon en Saturnus "ontvangen elkaar niet": ze staan in geen enkele wederzijdse receptie.

Arme Anja. Ik hoop van harte dat ik mij vergis met deze duiding, want ik vind haar veroordeling heel onrechtvaardig (in mijn perceptie zou Anja beloond moeten worden voor het aan de kaak stellen van het gebrek aan veiligheid van de kerncentrale).

Wie wordt de nieuwe Belgische Premier?

CoronationService

Brandend actueel! Na het middagnieuws op de radio vroeg ik me af wie de nieuwe premier gaat worden, en dus noteerde ik het uur van mijn vraag. Dit is de resulterende uurhoek:
premier nw be wie?

Nadat ik de uurhoek getekend had, stelde ik mezelf de vraag hoe ik in godsnaam de nieuwe premier hier uit moest halen; welke moest zijn aanduider zijn? De planeten dragen immers geen namen - al zeker niet van Belgische politici!
Dan maar astro-logica gevolgd.
Het premier-schap is momenteel vacant; die hoogste positie wordt aangeduid door huis 10 en zijn heerser: in dit geval Saturnus. Saturnus bevindt zich net niet perigrien op 21° Maagd, en erg verzwakt in het 6de huis van tegenslag en ziekte. Saturnus staat ook op het punt retrograde te gaan lopen (de laatste dag van het jaar keert ie om!) en dus ontzettend traag, stationnair eigenlijk: 't zit een beetje vast, dat premierschap. Strict persoonlijke opmerking: laat mij hopen dat het niet aangeeft dat Leterme terugkeert, HELP! : - )
Wie gaat er premier worden? De eerste planeet die Saturnus aspecteert en er door ontvangen wordt (welke persoon dan door die planeet aangeduid wordt is zorg voor later). Mmmm, Saturnus staat op 21° Virgo; de enige planeet die een aspect kàn gaan maken, is de Maan, en die bevindt zich wel in een bijzondere positie: Cazimi, in het hart van de Zon. In rekening nemend dat de Zon de natuurlijke aanduider van de Koning is, en de Maan in deze uurhoek heerser is van huis 5 van ambassadeurs en boodschappers, kan het niet anders dan dat deze Maan de "Koninklijke Verkenner" ex-premier Wilfried Martens symboliseert! Maan in het hart van de Zon: de verkenner is bij de Koning, en gaat daarna de boodschap/opdracht van de Koning uitdragen. Tenzij de conjunctie van de Maan met het MC zou betekenen dat Martens zelf premier wordt (wat heel twijfelachtig en uiterst onwaarschijnlijk lijkt), gaat de Maan in haar rol van bemiddelaar eerst driehoekig op Saturnus staan, en dan Mercurius vervoegen. Astrolo-technisch noemen we dit "overdracht van Licht": de Maan brengt wat Saturnus vertegenwoordigt, naar Mercurius en levert het daar af.
Dus Mercurius krijgt het premierschap.
Maar wie is Mercurius? Mercurius en Saturnus staan in wederzijdse receptie: houden van, respecteren elkaar.
Actueel hebben we eigenlijk maar 2 realistische kandidaten: kamervoorzitter Herman Van Rompuy, en oud-premier J-L Dehaene. Van HVR weten we uit de media dat hij absoluut niet uitkijkt naar deze post, terwijl JLD er wel milder tegenaan kijkt : - ) maar dan wel op korte termijn (jeweetwel: de Europese verkiezingen komen er ook aan!).
Mercurius symboliseert vaak jongere mensen (?), of astrologen (LOL), of intellectuelen (ah?), of slanke dunne mensen (aha?) of welbespraakte mensen (oh)...
Hmmm. Intellectueel en dun: HVR. Welbespraakt: HVR is nu niet direct geroemd voor zijn welbespraaktheid, alhoewel... JLD is vooral recht voor zijn raap, zegt waar het op staat of helemaal niks...
Steenbok-achtergrond voor Mercurius geeft een lemancholische natuur en daar is toch ook weer beter HVR in te herkennen dan JLD.
Beste lezertjes : - ) mijn astro-gok gaat naar Herman Van Rompuy, ondanks zijn weerstand!

Bijkomend: als ik deze uurhoek bekijk als "wint mijn partij of de tegenstander?", dan is "mijn partij" Jean-Luc (vooral omdat ie samenvallende verkiezingen wil in juni 2009) en dus aangeduid door heer 1: Mars. De "vijand" is dan Venus heer 7. Weliswaar staat Mars in Steenbok verhoogd, maar zwak in huis 9, en o o o opbotsend tegen Pluto! Venus daarentegen staat weliswaar peregrien op 22 Waterman, maar redelijk sterk in huis 11... En (there we go again) Venus staat haast exactemento conjunct Neptunus, de "offer-planeet".

Ach, ik raak er eigenlijk niet uit! 't Is helemaal niet duidelijk (yeah, what 's new, baby?)... Ik gok dan maar op HVR als nieuwe premier...

Blijft Leterme aan of niet?

Leterme

Oei! Dat doet pijn!
...
Waarover gaat het? Per 18/12/08 komt premier Leterme in discrediet, in verband met inmenging in rechtsgang, met betrekking tot de "Fortis-kwestie".
Er zouden manipulatieve contacten geweest zijn tussen de hoge regeringsfunctionarissen (Leterme is niet alleen) en de Hogere Gerechtelijke Instanties, om verdicten in een voor de regering(spartij) gunstige(r) richting te sturen.Ondanks een ondersteuning van de regeringspartijen voor de premier, eerder op de dag, is de recent gepubliceerde informatie van die aard dat Leterme's positie mogelijk onhoudbaar zal blijken, en hij misschien moet aftreden...
Dat noopte, na het nieuws van 17u, tot een uurhoek:

Leterme blijven 081218?
Blijft Leterme aan of niet?
Leterme blijven 081218?
Heel toepasselijk voor deze vraagstelling, word ik als vrager weergegeven door de Maan, heerser van Kreeft Ascendant: de Maan symboliseert immers ook het "publiek", het "volk", en in deze bevraging kan ik mij prima vereenzelvigen met het Belgische Volk! (hm, denk ik toch)
De Maan staat in Maagd, een teken waarin Jupiter in Vernietiging ontvangen wordt. Wie/wat is Jupiter? Jupiter is heer 10 (Vissen op MC), dus: het Opperhoofd, de Regering, de Koning, en in deze vraag-context natuurlijk: de premier: Yves Leterme. Ergo: het volk is niet opgezet met Leterme, moet niet weten van Leterme (oei, misschien komt hier toch een beetje een persoonlijke visie aan de oppervlakte, Maan als hr 1 duidt immers ook myself als querent, vraagsteller, aan...).
Maar de Maan als natuurlijke aanduider van "De Mensen" (!) brengt Leterme op een of andere manier dus schade toe!
Hoe zit het met de Premier zelf? Jupiter heer 10, staat in Steenbok, in zijn Val. Auch! Ai! Dat doet pijn!
En, ook al is Jupiter via secundaire beweging onderweg om van Steenbok, het teken van zijn Val, over te stappen naar Waterman, waar Jupiter neutraal staat, in primaire beweging is Jupiter onstuitbaar bezig te zakken naar de westelijke einder, om onder te gaan en uit het zicht te verdwijnen...
In de context van deze vraag is dat natuurlijk heel relevant en beschrijvend: de premier is niet alleen "gevallen" (gedaald in waarde-bepaling), hij "gaat" ook nog 's "onder". Lees: hij verdwijnt van het "schouwtoneel".
Jupiter moet nog ongeveer 11 graden afleggen voor hij onder de westelijke kiem verdwijnt: 11 tijdseenheden. Met Jupiter in een Cardinaal teken en hoekhuis, moeten we kiezen voor een gemiddelde tijdseenheid (uren/dagen/weken), dus: dagen, of gezien de urgentie van de situatie: misschien toch uren.
M.a.w.: binnen 11 uren of dagen zou Premier Leterme kunnen/moeten aftreden.

Time will show...

De Belgische Financieën

goldchest
Na Fortis en Dexia en ING komt ook nog KBC aankloppen bij de staatskas? Dat gaf aanleiding tot een persoonlijke/onpersoonlijke vraag: hoe evolueren de financies van België?
Zo ziet de uurhoek eruit:
financies be
Hoe evolueert de financiële situatie in/voor België ?

In de nasleep van alle recente crisissen en tussenbeidekomsten of ingrepen van de regering/staatskas, vond ik het wel interessant heel concreet bovenstaande vraag te stellen.
Saturnus is in deze uurhoek zowel heerser van 10 en 11, als van 12: regering, financies van de regering, en communicatie van de regering, vormen een pot nat. Dat de communicatie(s) van de regering (3de van 10) (altijd) samenvalt met het oorspronkelijk 12de huis van de uurhoek (om het even welke) is misschien totaal betekenisloos in termen van astrologisch-horoscopische constructie, maar evengoed misschien een oorverdovend duidelijk signaal “des Hemels” om ons toch maar niet te laten inpakken of om de tuin leiden, door die regerings-mededelingen... (hehe)
Dat gezegd zijnde: Saturnus is dus aanduider van de nationale financies (het budget en de middelen waar de regering over beschikt: huis 11). Saturnus staat een beetje zwak en ziek te wezen in het 6de huis van pech en tegenslag, en op 18° Virgo nét niet peregrien wegens in eigen term. Ergo: veel slagkracht of vitaliteit zit er niet meer in, en de bevolking zal ‘r niet al te veel van profiteren (Saturnus in 6 maakt geen Ptolemaeisch aspect met de ascendant, Saturnus kan de asc. niet zien).
Jupiter (de planeet van Overvloed!) in zijn val in Steenbok, op minder dan 5 graden van cusp 11, werkt ín dat 11de huis zonder veel goeds te kunnen doen, hij staat immers gedebiliteerd of ernstig beperkt...
Ook de aspecten zijn heel beschrijvend: Saturnus hr 11, het geld van de natie, heeft net een oppositie gemaakt met het gelukspunt (Dame Fortuna heeft de staatskas net verlaten); Saturnus gaat heel snel opposiet Uranus staan (scherp aspect, Uranus mag meespelen) (kijk maar uit naar een onverwachte wending, stijlbreuk, vernieuwing of radicale verandering die - aangezien Uranus vanuit 12 werkt - niet echt begeestering wekt!). Jupiter gaat Saturnus nog via een driehoek-aspect raken, en alhoewel Jupiter, hr 8 en 9, van Saturnus houdt (Jupiter in Steenbok!), kan Saturnus zelf er niet veel mee aanvangen (Saturnus in Maagd ontvangt Jupiter in zijn Vernietiging). Eén graad moet Saturnus nog opschuiven (of iets minder, want Uranus loopt achteruit), dus binnen iets minder dan 1 week/maand vanaf 26 oktober 2008, moeten we weten wat dit inhoudt!

Wat “De Mensen” betreft: hun/ons geld wordt aangeduid Mercurius als heer 2 (ook al is dit geen mundaan-horoscoop, de vraag is gesteld vanuit een perceptie: ik = Belg = volk = de mens = Flamand of Waal, dus ik identificeer mezelf even met het Belgisge Vollek. Hehehe.
Mercurius is tegelijkertijd ook hr 3: het bankwezen! Ondanks de injectie van stataal kapitaal (Mercurius heeft net vierkant (auw, pijnlijk, dat aspect!) Jupiter in huis 11 gestaan), gaat het de foute kant op. Drie redenen.
1) Mercurius, hemel-objectief bekeken, “valt weg in de Duisternis”: Mercurius staat in de uurhoek nog nét boven de westelijke einder, maar gaat heel snel onder die einder verdwijnen, onzichtbaar worden, Hades’ wereld betreden...
2) Mercurius op 16° Libra, is net de “Via Combusta” binnengelopen: kritisch, onvoorspelbaar, grillig gedrag/verloop...
3) Mercurius, peregrien (zonder essentiële waardigheid op zijn positie), maakt geen aspecten meer voor hij het volgend teken binnenloopt: “no action”, plat, leeg, nada.

Voor de “new-agers” onder ons: zuidelijke maansknoop op cusp 6, noordelijke maansknoop op cusp 12: vertrouw op de loop der omstandigheden, laat los die pogingen tot controle en beheer! (en voor de “die-hards” van onze westerse monetaire cultuur: geef alle hoop op! : - )

Nieuwe Job?

Warren-Hastings
Een klant belde mij vandaag op met de vraag of hij in moest gaan op een job-aanbieding. De klant had al te kennen gegeven eigenlijk niet geïnteresseerd te zijn, maar de werkgever blijft aandringen. De enige reden om er op in te gaan zou financieel zijn, maar inhoudelijk/ideëel kan mijn klant zich er niet helemaal in vinden; bovendien zou hij zijn zelfstandige-statuut moeten opgeven wat hem ook absoluut niet zint. Hier is de uurhoek voor het moment dat ik de vraag begreep:

job

De klant wordt aangeduid door Jupiter heer 1. Zijn lastige positie wordt weergegeven door Jupiter in val in Steenbok, en retrograde. Pal op de cusp van het 2de huis in de uurhoek, weerspiegelt dit de financiële druk waar hij onder staat.
Venus is de job (heerser van Weegschaal op 10). Ook Venus staat in haar val in Maagd, exact conjunct Virgo's heerser Mercurius, en conjunct Saturnus, in huis 9. Het werk is in hoofdzaak coaching, begeleiding, vorming, motivering van werknemers (Weegschaal!), maar strict vanuit een zakelijke benadering (Virgo, Mercurius, Saturnus). We zien dat er contact is geweest tussen werkaanbieder en klant: Jupiter en Venus hebben een driehoek gemaakt.
Jupiter staat vierkant op het MC, maar dat betekent op zich niets (noch positief, noch negatief). Opvallend is wel dat de Maan scherp opposiet MC staat: emotioneel/inhoudelijk is er inderdaad bijna sprake van afkeer voor de aangeboden job.
Maar het allerbelangrijkste zijn de recepties: Jupiter in Steenbok ontvangt Venus in tripliciteit: mijn klant is effectief begaan met coaching en voelt zich wel degelijk verwant; maar... Venus in Virgo, ontvangt Jupiter in Vernietiging: de job zelf zal de klant beschadigen: hij zal zich niet goed voelen in de job (hoewel hij ze aankan), hij zal een negatieve invloed ondergaan door dat werk (en dat heeft alles te maken met de onderliggende motivaties die zo duidelijk verschillen tussen werkgever en potentiele werknemer...).
Hier heb je dus al een duidelijke "nee" als antwoord.

Bovendien (financies spelen een rol, remember?): Mars heer 11 is net Weegschaal binnengelopen en staat in het teken van zijn Vernietiging: de opbrengst/vergoeding van de job laat duidelijk te wensen over! (huis 11 is het 2de van 10 en geeft dus de verdienste van de job weer).
Voor de twijfelaars is dit dan de 2de, duidelijke "nee", "niet doen".

Is dit pand geschikt voor ons?

normal_altdorfer_susana

Een bevriend koppel is op zoek naar een nieuwe woonst in de stad, en had iets op het oog. Toch was er geen "aha!", of "yes"-gevoel, maar wel een pak twijfel. Vandaar de vraag: is dit pand geschikt voor ons, doen we er goed aan van het aan te kopen? Hieronder de kaart:

nw pand goed?
Stier ascendant levert Venus op als aanduider van het bevriend koppel. De Maan is heerser over het 4de huis, en dus de aanduider van het bevraagde pand. Maan staat in Maagd; Maagd is het teken waarin Venus haar "Val" heeft en "minderwaardig" functioneert; ergo: de Maan ontvangt Venus in haar Val, oftewel: het huis is niet geschikt voor het koppel, het kan hen schade berokkenen, ze zouden zich er niet goed voelen. Het antwoord is dus eenvoudigweg: niet kopen.
Verhuizen kan hier ook gezien worden als: Venus heer 1 (het koppel) die van teken gaat veranderen: Venus staat op het einde van Leeuw (peregrien), en de overgang naar het volgend teken Maagd betekent dat Venus in slechtere conditie terecht komt. Nogmaals: verhuizen zou fout zijn, een verslechtering brengen.
Simpele vraag, eenvoudig antwoord.

For the fun of it, gaan we wat dieper graven.
De Maan is "belegerd": ze is net ontsnapt aan Saturnus, en loopt aan tegen Mars. Dat zou kunnen betekenen dat de buren, of ruimer de directe omgeving, een ongunstige invloed heeft of heel wat beperkingen meebrengt.
Wat kan er mis zijn met het huis? Maan staat in 6, het 3de van 4: nogmaals een verwijzing naar problemen met buren/de buurt.
Maan toelopend op Mars: mogelijk problemen met electriciteit en/of verwarming.
Maan, koude vochtige planeet in Maagd, een koud en droog teken: koud, koud, koud...
Mercurius dispositor van de Maan verbrand door de Zon: onzichtbare gebreken, dingen/problemen met nutsvoorzieningen zijn verstopt.
Eerstvolgend aspect dat de Maan maakt is een driehoek met Jupiter. Oooh, de Grote Benefic, dat moet toch goed zijn? Oooooh, toch niet: Jupiter staat in zijn Val in Steenbok, is retrograde én heeft met de Maan een wederzijdse negatieve receptie (Jupiter ontvangt Maan in vernietiging; Maan ontvangt Jupiter in vernietiging). Wat is die Jupiter? Heer 8:geld van derden, leningen, notariaat. Jupiter is ook heer 12: verborgen vijanden (?), onvoorziene verwikkelingen en tegenslag.
Nee, écht niet doen, jongens!

Obama volgende president?


franz_1

Tijdens het seminarie Traditionele Astrologie in Zürich, juni jl., stelde een Italiaanse collega (dank je, Alessandra!) volgende vraag als voorbeeld:
zal Obama het presidentschap winnen?
De vraag was gesteld op 29 feb. 2008, om 10:00, te Como (It.).

Obama

Wanneer een vraag gesteld wordt mbt iemand die je niet persoonlijk kent, wordt die aangeduid door het 7de huis ("any old person..."), of door het 1ste huis indien er sprake is van "ploegvorming", of een soort "wij-gevoel". Omdat Obama Alessandra's favoriet is, had ze deze benadering gebruikt en was verontrust door de aanwezigheid van Algol (26° Stier) op de ascendant: deze ster heeft immers de betekenis van "het hoofd verliezen"!
John Frawley, onze leraar, was vrij sceptisch over deze benaderingswijze van zich te identificeren met een buitenlandse presidentskandidaat. Misschien dat het voor-onderstelde "wij-gevoel" wel aanwezig zou zijn bij bv een zwarte die in een ander land woont dan de VSA: dan kan wel echt sprake zijn van zo'n een-gevoel.
Dan stelt zich vervolgens het probleem: waar, in de uurhoek, localiseer je het presidentschap van de VS?
Omdat de VS streven naar absolute wereldheerschappij, zou je radicaal huis 10 kunnen nemen: (universeel) leiderschap. Maar Bush, de huidige president, is blank (Saturnus heer 10: zwart persoon...). De nieuwe president als "tegenstrever" in huis 4 tegenover 10 localiseren, klopt niet met het amerikaanse verkiezingssysteem: Bush moet sowieso na 2 termijnen aftreden. Aanduider van de nieuwe, volgende president zou dan de heerser van het 2de teken in 10 zijn, maar er is geen 2de teken in 10 (11 begint ook nog in Waterman). Saturnus heer 10 staat wel retrograde: de actuele heerser trekt zich terug...
Alternatieve benadering: "wat doet het electoraat?" Maw: de kiezers, wat doen die? De kiezers, dat is het publiek, dat is de Maan in een uurhoek. Wat doet de Maan? De Maan appliceert op Mercurius. Wat is Mercurius? Of liever: wie is Mercurius? Mercurius staat voor jonge mensen, slanke mensen, welbespraakte mensen. En daar Mercurius in Waterman staat, verwijst hij ook naar een zwarte. Aha!
Mercurius zelf appliceert op Venus; dat zou de oorspronkelijke combo Hillary-Obama kunnen zijn, of gewoon Obama en zijn echtgenote.
Nu heeft de Maan in Boogschutter absoluut geen affiniteit met Mercurius, integendeel: elke planeet in Boogschutter ontvangt Mercurius in vernietiging! Maar bij dit soort vragen (wie wint?) spelen recepties minder belang: de 1st geaspecteerde planeet ontvangt de "prijs"...
De meest voor de hand liggende en "technisch" correcte benadering evenwel, wijst naar radicaal huis 6: dat is immers het 10de (koningschap) van het 9de (buitenland). Het presidentschap van de VS wordt dan aangeduid door Venus. En Mercurius (die jonge gekleurde man) appliceert rechtstreeks op Venus. En/of de Maan (het volk) brengt het Licht over van Mercurius naar Venus.
Dus: Obama wint.
In november weten we of deze uurhoek correct geïnterpreteerd werd!

Komende winter...

winterDenisvAlslootWinterlandschap, Denis van Alsloot.

Nu we een eerste koude-prik hebben gehad, vroeg ik me onlangs af of we een strenge winter zullen hebben. Dit is het moment dat ik me de vraag realiseerde: 13 november 2007, om 12u14 's middags, Antwerpen. Hieronder staat het hemelbeeld:
winterweer07-08Web
Mijn vraag betreft natuurlijk het type winterweer hiér, te Antwerpen of zeg maar België. Het 1ste huis geeft "hier en nu" weer; Steenbok op de ascendant levert dan Saturnus als aanduider.
We vinden Saturnus (op zichzelf een koude droge planeet, maar da's niet relevant) in Maagd, conjunct de zuidelijke maansknoop. Alle Aarde-tekens behoren tot het melancholische temperament, en stipuleren dus: koud en droog. De conjunctie met de ZMK vind ik lastig om duiden: klassiek is de ZMK een negatieve factor, zodat het misschien betekent dat het heeel errug koud en droog gaat worden. Maar de ZMK betekent vaak ook gewoon "vermindering" (of verzwakking), zodat het net niét heel koud en droog wordt...
Toch denk ik dat we met flink wat kou rekening moeten houden: Saturnus in Maagd wordt beheerst door Mercurius, en Mercurius staat in het koude, en vochtige Waterteken Schorpioen! Dus er zal ook wel wat neerslag zijn, maar flink koud.
Nu heeft deze UH twee "knipperlichten": enerzijds de Zon, bijna op zijn hoogste punt, anderzijds Mars, exact op de descendant. Dé 2 Vuur-planeten... wordt het dan toch een zachte winter, in verhouding te warm voor het seizoen?
Even nalezen bij William Lilly in zijn monumentale werk "Christian Astrology" leert dat Mars westenwinden produceert, en "vurig" weer...; lees: donder en bliksem, storm, heftig, fel weer. De Zon, die produceert in het winterseizoen "zachte neerslag".
Nog een paar maanden wachten en we kunnen evalueren!

Update 20-11-07: een kranteartikel over een megastorm voorspeld door een astrofysicus op basis van zonnevlekken, deed nog een belletje rinkelen...:
Mars, de stormbrenger, staat knal op de descendant en verwijst daardoor naar het westen; maar ook het oosten wordt belegerd omdat diezelfde Mars natuurlijk de ascendant afflicteert.
En de Zon, pal in het zuiden, brengt zachte neerslag vooral in het zuiden van het land-regio.
...

Oh Dierbaar België...


ferdinan
wahneeeer hebwe een nief regeeeering, tatataaa tatatatataaa (denk de melodie van het BVL (Belgisch Volkslied, nationale hymne, hoe noem je dat tegenwoordig...).

Met alle formatie-gedoe van de laatste maanden (die haast surrealistisch aandoen) kan een UH ivm de regeringsformatie natuurlijk niet uitblijven.
Na de zoveelste melding van impasse met de onderhandelingen, stelde ik mezelf de vraag: wanneer gaat België een nieuwe regering hebben?
Data: 19 oktober 2007, 10;17 (zomertijd), Antwerpen.
Hier volgt de tekening:
BeWannNweRegering?
Ik ben vrager, en tegelijk "hier en nu", deez plek, het land. Dus Mars heerser van Schorpioen op de ascendant, vertegenwoordigt belgenland. Vrij toepasselijk staat Mars hier in Val in Kreeft, in het 8ste huis van angsten, fobieën en zorgen. Astrologisch onderlegde separatisten zullen het 8ste onmiddellijk associëren met de dood, wellicht.
Regering = huis 10. Penibel: zuidelijke maansknoop knal op MC, 1 graad verder staat malefic Saturnus: de (huidige) regering/beleid van het land is zwaar gehandicapt. Mercurius heer 10 staat retro in de Via Combusta in het 12de huis: onmachtig, gedebiliteerd, onvoorspelbaar verloop. Mja, plaatje klopt wel.

Maar hoe zit het de ("een" ???) nieuwe regering? Die wordt aangeduid door de heerser van het volgende teken in 10, dat is dus Venus, heerser van Weegschaal dat volgt op Maagd. Venus staat ook (reeds, LOL) in 10, maar: in Maagd in Val en nog conjunct Saturnus, heeft wel een beetje waardigheid als tripliciteitsheerser in Maagd...: momenteel toch wel ernstig gehandicapt (Saturnus, Val) maar met inherente kwaliteiten (tripl) die nog tevoorschijn moeten komen (Venus loopt weg van Saturnus).
De vraag was: wanneer...? Daar moeten we beweging voor zien in de horoscoop! Mars (wij, het land) maakt geen aspect meer met Venus (Venus als snellere planeet loopt weg van Mars).
De Maan (flow of events, the people) is leeglopend - afgezien van een dringend vierkant met de Zon, heer van niks (Leeuw is onderschept in 9). Beide lichten staan op cusp van beweeglijk huis: beweging, verandering, onstabiel (jaaaaah, dat weten we al wel ).
Voor de rest: "er gebeurt niks", "begraaf je dromen, liquideer je angsten").

Let's take a closer look at Venus: Venus staat op 9°26 Maagd in Val, maar komt vanaf 13°00 in eigen Term: 4,5 graad, dus 4,5 tijdseenheden te gaan voor er enige meerwaarde komt in termen van regering... Venus moet nog 4,5° afleggen om in eigen term terecht te komen...
Ergo: 4,5 tijdseenheden: weken of maanden ?!? In het beste geval: ergens tussen 19 en 25 november hebben we een nieuwe regering; in het slechtse geval: we moeten wachten tot maart/april voor een nieuwe regering... (?!?)

...

Watch this space for news about Belgium's political destiny!

(we plannen een paar artikels pure Mundaan-astrologische duiding voor "La Belgique")

Zal mijn huis afbranden?

Bosbrand, Blakelock (Bosbrand, RB Blakelock)

Op 22 oktober verscheen op de The Real Astrology (yahoogroep waar John Frawley-adepten verzamelen blazen) een dringende oproep van de moderator, om onderstaande uurhoek te duiden.
Vraag: "will my house burn"; data: . Vraagsteller is Sandy, een collega die in het door de recente branden geteisterde Californië woont en net geëvacueerd was uit haar huis; zij was te ontzet en ontsteld om zelf die vraag te kunnen beantwoorden. Hier volgt de horoscoop:

Sandy houseburn
Sandy's aanduiders zijn een retrograde Mercurius heer 1 in Schorpioen en USB (onder de Zonnestralen), in het 2de huis van bezittingen, en de Maan in Vissen in het 6de huis van pech en tegenslag. De Maan scheidt net van een oppositie met Sasturnus in het ongelukkige 12de huis.
Mars als symbool van het vuur dat het huis bedreigt, staat zeer toepasselijk in Val in Kreeft (onvoorspelbaar, onmatig) op de hoogste positie (Xde huis) van de uurhoek: het vuur domineert alles.
Het vuur is niet alleen onmatig, maar hopelijk ook overschat (Mars in Kreeft): Sandy vreest het ergste maar deze Mars toont dat dat misschien overdreven is. Mars zal spoedig een exacte driehoek krijgen van de Maan in Vissen: Maan is een koud en vochtig principe, en staat hier in een koud en vochtig teken. Omdat de Maan heerst over het 11de huis, verwijst zij naar de brandweerlui. De driehoek van Maan met Mars toont dat het water snel en gemakkelijk tussenbeide komt en de brand zal blussen. De Maan is versterkt door haar conjunctie met de noordelijke maansknoop, maar verzwakt door haar positie in het 6de huis... Tot zover de beschrijving van de situatie: de uurhoek weerspiegelt het gebeuren.

Sandy's huis wordt voorgesteld door Jupiter, heerser van het 4de. Jupiter is essentieel sterk in eigen teken Boogschutter, maar accidenteel zwak in het vallende 3de huis en eigen gedraaid 12de. Dus enerzijds staat het huis sterk en stevig, anderzijds kan het weinig "doen" (wat een evidentie lijkt).
Pluto net over de cusp in 4, baart zorg: een planeet die uitdrukkelijk op een van de 4 hoeken staat, is als een knipperlicht, iets wat om aandacht vraagt. Pluto wordt in de klassieke benadering als een malefic beschouwd, en vertegenwoordigt overmacht, rampspoed e.d....

Echter, na een 3-tal dagen kregen we bericht van Sandy dat haar huis van de vlammen gespaard was gebleven - dit in tegenstelling tot heel wat huizen in haar direct omgeving! Zeker omdat Pluto net binnen het 4de huis staat, had die essentieel sterke Jupiter blijkbaar macht en controle óver de rampspoed.

Wanneer zal zij bellen?

Tintoretto1annuncTintoretto - Anuncio

De dag ervoor had ik een "bad-hair day" op het vlak van communicatie. Na een paar moeilijke telefoontjes had ik vrij cru en kortaangebonden gereageerd op de vraag van een klant om een afspraak te verzetten. Die klant stelde zelf voor om 's anderendaags terug te bellen, omdat het actuele gesprek absoluut niet goed voelde.
Omdat ik die dag later wel weg moest, maar wou weten of ik dan dat telefoontje niet zou missen, stelde ik mezelf de volgende vraag: "Wanneer belt Mevrouw C. mij terug op?" en noteerde de tijd.
Hieronder staat de UH voor deze vraag:

Pasted Graphic

Als vrager wordt ik aangeduid door Saturnus hr1, ongemakkelijk in huis 8 en conjunct de Zuidelijke Maansknoop. De Maan is hier niet mede-aanduider van mij, maar van de klant (Kreeft op 7).
Volgens de regels van de kunst zou ik moeten kijken naar contact dat gevormd gaat worden tussen Venus hr9 (gedraaid hr 3 van 7) en Saturnus hr1, of de asc.
Echter, de Maan staat vlak onder de westelijke horizon te pinken: als we die Maan ongeveer 4°30 laten opschuiven in secundaire beweging, dan komt zij exact op de descendant, en dus maakt zij (via oppositie) tegelijke contact met de ascendant.
Als tijdmaat valt in deze situatie te kiezen tussen minuten/uren/dagen. Dagen vallen af wegens te lang. Minuten bleken niet geldig want om 16u15 was er nog geen telefoon geweest. Uren dus. Wat betekent dat het telefoontje rond 20u30 zal gebeuren, en ik met gerust hart uit huis kon tot dan.
De cliënte belde inderdaad rond die tijd terug, om precies te zijn: om 20u38!

Hoe zal onze vakantie in de Pyreneeën zijn?

Parque Nacional de Ordessa

Ditmaal geen klassiek schilderij als illustratie, maar een foto van tijdens onze vakantie; deze foto is genomen in het "Parque Nacional de Ordessa y Monte Perdido" in de Aragonese Pyreneeën...

Toen we begin dit jaar besloten hadden om onze vakantie eind juni te nemen en naar de Spaanse Pyreneeën te trekken (waar ik mijn hart verloren heb (of iets dergelijks :-)) kon ik uiteraard niet laten van daar een uurhoek voor te maken, met als eigenlijke vraag: hoe zal onze vakantie verlopen? We reserveerden een goedkoop hostalletje in Aïnsa, waar ik voordien al 2 keer geweest was. Aangezien dat mijn laatste visite daar toch al ruim 9 jaar in het verleden ligt, en dit de eerste "wandelvakantie" was die ik met mijn partner zou ondernemen, was ik wel benieuwd...
Hieronder vind je de uurhoek, zoals het hoort berekend voor het moment dat ik me de vraag helder realiseerde en noteerde samen met het tijdstip.

Vakantie Pyrineos

Dit is een "beauty" van een eenvoudige en heldere uurhoek: vakantie in het buitenland valt volgens de UH-regels natuurlijk onder het 9de huis; niet alleen staat hier het gelukspunt, wat al een aanduider is van "geluk" (of in ieder geval weergeeft hoe dierbaar de Spaanse Pyreneeën, onze bestemming, mij zijn... Mars die als heer 9 de éigenlijke aanduider is van de vakantie, en ook dispositor van het gelukspunt, staat zowel essentieel als accidenteel sterk: in Verhoging in Steenbok, en krachtig in het 5de huis van plezier ende vermaekh!
Conclusie: het zal een prachtige, heerlijke ontspannende plezante vakantie worden.
En zo is het ook gebleken: 100% voor herhaling vatbaar!

Waarom publiceer ik deze uurhoek nu zo "achteraf"? Omdat hij juist de kernachtige eenvoud illustreert van een enkelvoudige simpele vraag!
Ik was namelijk, na die oorspronkelijk gestelde eenvoudige vraag, mezelf gaan verliezen in uitwijdingen die enkel als na-gedachte er bij waren gekomen...
In de 1ste plaats - al was ik echt tevree met die Mars exaltée - werd ik een tikkeltje ongerust als ik mijn aanduiders bekeek: Mercurius hr1 voor moi als persoon, en de Maan voor Ich als gevoelswezen (mijn emoties). Want Mercurius staat in deze kaart in Val & Vernietiging in Vissen, opposiet de Asc (oeioeioei!), en de Maan staat op Vindemiatrix, de Vaste Ster geassocieerd met weduwnaars en scheiding (aaiaaiaai). In de 2de plaats: Saturnus hr6 (ziekte) staat in Vernietiging in Leeuw, retrograde in 12 (kan het sléchter?) en ik was dus ook nog een beetje bang dat mijn knieën (=r Saturnus' symboliek), verstek zouden laten gaan. (Nota: de laatste keer dat ik in de Pyreneeën was gaan klimmen/wandelen, heb ik gehuild van de pijn in mijn knieën bij het afdalen...) Dus was ik echt wel een "bekke" ongerust!
Edoch, ik heb mij mogen verbazen over het goede verloop: de knie--pijn is minimaal gebleken, gevoelsmatig-emotioneel was de hele trip ...wel, euh, een trip! :-)

Hoe zit dat dan?
Ten eerste: de UH geeft op de oorspronkelijke, eenduidige vraag een héél helder en duidelijk antwoord: schitterend en plezant en genieten. Punt uit.
Ten tweede: ALS je dan toch persé dieper wil gaan graven, kijk dan ook naar àlle werkzame verbanden, want...:

- zowel die Maan op Vindemiatrix, als Mercurius heer I, worden bepaald door Venus (Maan in Weegschaal beheerst door Venus, en Mercurius in Vissen in het exaltatie-teken van Venus), EN Venus als beschikker over beide aanduiders, staat zelf verhoogd in Vissen! Het was inderdaad genieten!
- Saturnus hr6 (ziekte, pech, tegenslag) en Zon hr12 (nog meer pech, sabotage) staan beide in Vernietiging EN in wederwijdse - sorry - wederzijdse receptie: not your best of luck... MAAR: hoewel beide een oppositie vormen, wordt deze overbrugd door Jupiter, de Grote Benefic, in eigen teken Boogschutter, hr4 en hr7, die driehoek Saturnus en sextiel Zon staat. En wat bleek: de wisselwerking met hubby (Jupiter als hr7) en resonantie/herinnering aan 't verleden (Jupiter als hr4) hebben er voor gezorgd dat ik mezelf (hr1, Maan) niét geforceerd heb (hr1 in Val/Vernietiging, Maan op Vindemi...).
Nu we tóch aan het uitwijden zijn:
- dispositor van Mars hr9 (de vakantie) staat retro én in vernietiging (Saturnus in Leeuw) en in 12... Twaalf is gedraaid 4 van 9 (de verblijfplaats van de vakantie). Ons hostalletje was uiterst betaalbaar, maar de bed-kwaliteit liet wel te wensen over, net als de geluids-isolatie! Vaak werden we om 5u (!) 's morgens al gewekt door logerende arbeiders die naar hun werk moesten vertrekken...
- het eten was fantastisch, en onwaarschijnlijk betaalbaar (en hier vind ik geen UH-aanduiders voor, tenzij Mars hr9 in 5...)
- het weer was: perfect! Je wil niet gaan klimmen (een keer hebben we op minder dan 3 uur tijd meer dan 1000m (=1Km) geklommen!) in een brandende, verschroeiende zon!
Wel, hr9 Mars, staat in het koude en droge teken Steenbok. Oei! Koud & droog? Droog ok, maar koud? Hmmm. Wat voor soort koud en droog? Saturnus dispositor van Mars in Steenbok staat in Leeuw: een heet en droog soort koud en droog :-)
Reële invulling: tijdens onze bergbeklimtochten hebben we kunnen genieten van welgekomen bewolking: af en toe zon, en dan weer schaduw, dat hield de temperaturen draagbaar! Om de andere dag hebben we kunnen profiteren van de zon aan de oever van dan deze dan gene bergrivier. En 1 enkele zware regendag is terug te vinden in de vruchtbare regengod Jupiter die dubbel toenemend driehoek Saturnus hr5 van plesier ende vermaekh staat: het heeft 1 dag, maar dan ook de godganse dag, geregend en gegoten.

Moraal van 't verhaal: KISS (keep it simple, stupid!)

Weers-naspelling

tempest CJVernet (Seascape - Tempest, C.J. Vernet)

Ik was volop bezig met inpakken voor een 4-daagse trip naar Londen, toen ik mezelf de vraag stelde: wat voor weer zal het zijn? Geen frivole vraag, daar het wel belangrijk is dat je de juiste kledij meeneemt als je naar het buitenland reist...
Dus ik zet me snel achter de computer en kijk hoe de planeten er bij staan. Data: Antwerpen, 3 mei 2007, 18:00. Hieronder vind je de uurhoek:
Pasted Graphic 1
Omdat het over een (city)trip naar het buitenland gaat, is heer 9 de relevante aanduider: Mercurius, heerser van Tweelingen op cusp 9, bevindt zich in koud en droog teken Stier.
Hoezo, koud? (we kwamen net uit (of zaten nog een beetje in) een premature hitte-golf, het april-record qua temperatuur en droogte)... Scepsis alom! Bovendien, wij gaan op vakantie! Meer dan reden genoeg om mooi weer in het vooruitzicht te stellen! "Droog" is dan natuurlijk OK (om niet te zeggen logisch), maar "koud" kan écht niet, hoor!
Maar over wat voor soort "koud en droog" gaat het hier? Ah, Venus, dispositor van Mercurius in Stier, staat in Tweelingen - warm en vochtig. Ja, wàrm: dat klinkt al beter. Maar vochtig (neerslag): neuh, dakannizijn...
Gehaast (en altijd zenuwachtig als ik moet pakken) als ik ben, negeer ik de voorspelling van de uurhoek, met als rechtvaardiging dat ik niet voldoende bewust en geritualiseerd de vraag gesteld heb ( te slordig, te snel, te ondoordacht). Ik pak zelfs een paar sandalen in (had ik toch al 3 weken op rondgelopen! En Londen is echt maar 50 minuten ver (in vogelvlucht)...

Wat zijn de feiten? We vertrekken hier in Antwerpen-Deurne nog met mooi weer, maar zodra we richting kust vliegen, wordt het bewolkt. Tegen dat we in Londen landen, is het compleet overtrokken: geen spiertje Zonneschijn, koud! Ongehoord! Alvorens in ons hotelletje in te checken, gaan we - adjusting to local habit in Soho - ontbijten op een terrasje
(bibber, bibber). Maar bij de derde kop koffie begint de zon door te breken, aha, zie je wel! :-)
Naarmate de dag vordert wordt het warmer en warmer, tegen de avond koelt het fel af. Dat patroon herhaalt zich de volgende dag (alleen duurt het langer voor de zon doorbreekt), en de derde dag komt de zon er des morgens niét meer door... Er vallen zelfs (go imagine!) enkele druppels uit de lucht... Tegen de avond ziet de lucht er wel vrij stormachtig uit, maar we komen nog droog op ons verblijf terug.
De 4de en laatste dag is ronduit storm- en bui-achtig. Af en toe gutst de regen uit de lucht (ideaal voor een dagje musea) maar vooral felle rukwinden zijn een constante (in die mate dat, wanneer dapper als we zijn, gezeten op een terrasje bij Covent Garden, onze (redelijk zware) koffiekoppen bijna van tafel geblazen worden!
De vlucht huiswaarts was effectief stormachtig - in die mate dat we blij waren enkel een klein mini-broodje aangeboden te hebben gekregen; méér had waarschijnlijk niet verteerbaar geweest...

Reden genoeg dus om, eens terug thuis en gesettled (hm), de UH opnieuw te bekijken, te herwaarderen.
Hr 9 (buitenland) in Stier (koud en droog): OK. Dispositor van Mercurius hr9: Venus, warm en vochtig: OK! (de 1ste drie dagen evolueerden we telkens van droog en fris (brrrr) in de ochtend, naar droog en warm(er) later op de dag, mét een beetje neerslag erbij.
Het aanzwellend stormachtig aspect blijkt echter niet uit deze aanduiders. Come to rescue: een collega via internet, die het volgende weet te melden: hoofd=aanduiders in deze uurhoek staan conjunct vaste sterren die elk specifiek "wind" aanreiken: neusleugel van arend of walvis; vleugeltip van vogel of ander beest;... "luchtverplaatsing alom!"

Conclusie: de gestelde vraag was authentiek, ook al werd ze in een vluchtig moment gesteld...

PS.: gaat u met vakantie, en hebt u "kleding-advies" nodig? Kontakteer ons! :-D
(geen garantie geleverd)

Moet ik die antibiotica nemen?

Gerrit vanHonthorst DeTandarts 1622Gerrit van Hondhorst: De Tandarts, 1622.

8 februari 2007: ik onderga een apex-resectie (waddisda? een apex-resectie is een kaak-operatie, waarbij in het kaakbeen een gaatje (? zeg maar GAT!) gemaakt wordt, om de (ontstoken) tandwortel-top mechanisch te verwijderen). Twee cystes van formaat werden daarbij vewijderd, zodat de onstane kaakbeen-leegte opgevuld moest worden met bot-groei bevorderend materiaal (dure aangelegenheid!).
Dapper als ik ben, had ik besloten de voorgeschreven pijnstiller NIET te nemen (beetje afzien staalt de ziel, e.d. :-) - jammer genoeg wist ik niet dat de "pijnstiller" tegelijkertijd anti-zwelling en ontstekingsremmend werkte. Na een week afzien, en daarop aansluitend telefonisch overleg met de arts, ben ik die "pijnstiller" dan toch maar gaan nemen; maar ik had ook nog een voorschrift voor antibiotica, "voor het geval dat..."
Nu heb ik een instinctieve afkeer tegen antibiotica ("tegen het leven-dinges", letterlijk vertaald) - ook al heeft het mijn leven gered op leeftijd van 6maand oud. Omdat ik een week na het starten van de "pijnstiller-kuur" nog niet helemaal zeker was of het allemaal wel in orde kwam, én ik 's anderendaags naar Fulda vertrok voor een 3-daags congres over klassieke astrologie, stelde ik mezelf de vraag: "heb ik die antibiotica nodig of niet?" (om eventueel mee op congres te nemen).
Bewust als ik op dat ogenblik was, noteerde ik de tijd, schreef de vraag op, en berekende de horoscoop van dat moment, zoals hieronder weergegeven:

AntibioticaNemen
Bij vragen over gezondheid, operaties, therapie etc, gelden de volgende regels: vrager is (natuurlijk ALTIJD) heer 1 en de Maan, behandelende arts is hr 7 (+ natuurlijke aanduider Mars: het "mes"), behandeling, medicatie, therapie e.d. worden in hun geheel weergegeven door het 10de huis. De afloop is terug te vinden in huis 4 (het "einde" van de dingen).
Wat leert deze uurhoek?
Patiënt (moi) wordt aangeduid door Venus heer 1, en de Maan. Venus staat foeilelijk (niet letterlijk interpreteren!) in vernietiging in Ram, en machteloos in het 12de huis van zelf-sabotage en andere geheime vijanden. Ik verkeer in belabberde conditie en ben bang mezelf te ondergraven. Mede-aanduider Maan staat ook in 12, maar sterk in Stier (in verhoging). ik heb er hoop op en vertrouw op goede afloop, maar ben duidelijk ongerust.
Wat is de oorzaak van mijn slechte conditie of klacht? Venus heer 1 (the body), temperamentsgewijs een koude en vochtige planeet, staat in het hete en droge Vuur-teken Ram: conflict dus! Dit conflict wordt geduid door de heerser van Ram: Mars. Mars, de natuurlijke aanduider van o.a. hitte en ontstekings-aandoeningen, staat in Steenbok, het teken dat relateert aan ...bot: tand en been (en huid en nagels en haar). Oh, toepasselijk!
De (behandelende) arts wordt aangeduid door heer 7 (de "partner" of "contractant" in genezingsprocessen!). En heer 7 is ...dezelfde Mars! Je zou kunnen redeneren dat de arts door zijn operatieve ingreep de slechte conditie veroorzaakt heeft (en dat is eigenlijk héél correct én to the point), maar het toont tegelijkertijd aan dat de arts (gelukkig) bekwaam, competent en kundig is, en impact heeft (Mars staat in verhoging in Steenbok, en krachtig in het 10de huis!).
Mijn "lijf" of mijn fysieke zelf (heer 1: Venus) ontvangt de dokter (heer 7: Mars) in domiciel (Venus staat in Ram beheerst door Mars: ik "onderwerp" mij aan de arts :-).
Mijn gevoelsmatige beleving hààt de dokter! (Maan (mes émotions) in Stier ontvangt Mars (le sadiste) in vernietiging): geen commentaar, de Hemel spreekt voor zich!

Maar dan de hamvraag, DE eigenlijke vraag: hoe zit het nu met die antibiotica???
Antibiotica-pillen = medicijn = therapie of geneeswijze: heer 10. Steenbok op 10 levert Saturnus als aanduider van de anti-leven-pillen. Ugh, yuk: Saturnus staat in vernietiging in Leeuw, én bovendien ook nog retrograde: die pillen zijn wel heel erg anti-leven! (voor de pillenliefhebbers en "antibiotica heals all"-zeloten: dit zou kunnen aanduiden dat de pillen die ik via de apotheek zou hebben moeten betrekken, een "assemblage-fout" vertoonden of tot een mislukt "lot" hoorden (chuckle, chuckle). Ik hou het erop dat ze gewoon zlegd zijn).
Maareh... hoe reageer IK erop? Op fysiek niveau (waar hebbewet andersover?): SLECHT. Mijn LIJF (Venus in Ram) ontvangt Saturnus (de PILLEN) in val. Nu impliceert "val" als tegendeel van "verhoging" of "exaltatie" altijd wel een "overdrijving"; ergo: mijn gezondheids-streven riskeert een beetje de impact van de antibiotica te overdrijven (was ik een priester, ik exorciseerde antibiotica :-) wat er natuurlijk een beetje "over" is...). Maar de boodschap blijft: de antibiotica is NIET goed voor mijn lijf, ze zal me eerder schade toebrengen dan helpen. Mijn lijf wordt niét geholpen door die medicatie.
Afloop: Pars Fortunae in 4 is érg hoopgevend; de Maan als dispositor van het PF verhoogd in Stier/12: het ziet er nogmaals heel goed uit, alleen is er weinig dat ik zelf kan doen: ik moet loslaten en afwachten, ik kan zelf niet sturen of controleren.

Op publicatie-datum (23-3-2007) ziet het er inderdaad errug goed uit. De pijn is volledig verdwenen, de vuile smaak en vieze geur die ik weeks na de operatie moest ondergaan zijn foetsie. Wel blijft het met netp-bot na-gevulde GAT in mijn kaakbeen nog gevoelig voor druk en aanraking (ochendlijke scheerbeurt...!).Saturnus (bot) staat retrograde, dus er is sprake van "vertraging" mbt bot-toestanden; en de exacte oppositie van Saturnus met Neptunus wijst op hypergevoeligheid mbt bot/tanden/kaak.

Patience, patient. (:-)
Of: "rest assured, my client".

OK.

Waar is mijn oude horloge?

Pasted Graphic 2

Na vele jaren trouwe dienst was mijn horloge stuk gevallen. In een opgeruimde opruimingsbui nam ik me voor ze gelijjk te liquideren: kaput, niet bijhouden die troep! Toen ik een paar dagen later een nieuw horloge kocht, bedacht ik me plots dat de 2-kleurige metalen armband van het oude horloge wel mooi zou staan bij het nieuwe horloge. Alleen, had ik ze nu al weggeworpen of niet? Soms ben ik met zoveel dingen tegelijk bezig dat ik me niet precies kan herinneren wat/waar/wanneer..., zo ook in dit geval. Dus: een uurhoek, zoals gewoonlijk voor het moment dat ik me bewust werd van de vraag: "waar is mijn oude horloge?" Hier volgt de tekening:

horloge
Mijn aanduider is Mercurius heer 1, retrograde + in val en vernietiging in Vissen + verbrand door de Zon: zwaar gedebiliteerd! Dit weerspiegelt perfect mijn conditie(Mercurius is ook natuurlijke aanduider van kennis en informatie): ik wìst dat ik iéts gedaan had met het oude horloge, maar kon me absoluut niet herinneren wat, of waar ik het gelaten had: ergens weggelegd onderweg naar de afvalemmer? Reeds gedropt in een vuilbak? Misschien tóch nog ff opzijgelegd om iets te recupereren?...
Aanduider van het horloge is Maan heer 2 (bezit). Gek genoeg bevindt deze Maan zich in prima conditie: in verhoging in Stier. Maar wel in het "donkere" 12de huis van eenzaamheid en verdriet.... Saturnus als natuurlijke aanduider van tijd en dus ook horloges toont een ander beeld: retrograde en in vernietiging in Leeuw: héle slechte conditie! Leeuw is natuurlijk het teken van heerschappij en leiderschap; het arme klokje functioneerde niet meer dus dit beeld is toepasselijk. Stier daarentegen is gekoppeld aan genieten en schoonheid onder heerschappij van Venus, en een waardige Maan in Stier als andere aanduider vertegenwoordigt dus de goede conditie van het bandje als "sieraad".
Maar waar was het nu? Voor plaatsbepaling binnen in huis, verwijst het 12de huis (maanpositie) naar de slaapkamer, of de (paarden)stal, of (in steedse omgeving:) de garage (hier mag je niet uit af leiden dat onze voorouders altijd bij de paarden sliepen, of dat de slaapkamer altijd een "stal" was! :-). Slaapkamer: neuh, geen vuilbakje of zo daar. Stal: hebben we niet! Garage: ah ja, daar staat onze grote afvalbak...
Saturnus in huis 4, het "einde der dingen": mmmwwwhjah, een vuilbak voldoet wel aan die beschrijving! Het 4de huis kan ook geïnterpreteerd worden als begraven, bedolven (dat bleek ook zo in de vuilnisemmer :-).
Géén 3 uur na deze uurhoek getrokken te hebben kwam ik in de garage, ben beginnen wroeten in de vuilnisemmer, en vond na niet al te veel moeite de oude horloge! 2-kleurig armbandje in perfecte staat gerecupereerd!
En dat is ook zichtbaar in de uurhoek: Maan (horloge) heeft een sextielaspect gehad met Mercurius (moi): ik heb een paar dagen voorheen "afscheid genomen" van het horloge, door het (alleszins van plan zijn van het) te dumpen.
Dat ik het terugvind wordt aangeduid door Saturnus als natuurlijke aanduider retrograde: "het " komt terug! Én door: Mercurius retrograde (moi) de Zon conjuncterend. Waarom? Wel, de Zon is dispositor van het Pars Fortunae op 23 graden Leeuw, en het PF is àltijd de "schat" die je zoekt; de wederzijdse toenadering tussen Mercurius (moi) en Zon (horloge, de verloren schat) toont rechtstreeks en ondubbelzinnig aan dat ik het horloge recupereer.

En zo geschiedde... :-)

"...stay or go...?" wat kiezen?

heraclesAnibale Carracci: "De Keuze van Hercules" cc 1596.

Mijn echtgenoot heeft in november 2005 zijn Holebi-boeken-café van een oud klein pand verhuisd naar een modern groot pand er recht tegenover. Bedoeling was van het oude pand te verhuren aan een nieuwe zaak(voerder). Na een jaar bekijken was daar nog niet echt beweging in gekomen! Ondertussen liep hubby al wel een tijdje rond met het idee om aan de overkant van de nieuwe zaak, dan toch zélf terug een winkel te openen in het oude pand, nl. een speciaalzaak mannen-lingerie. Als Holebi-vriendelijkste stad van Vlaanderen (zeg maar België :-) mag dat er best komen!
Maar! De drukte en het werk van de vernieuwde winkel blijkt zich rechtstreeks te verhouden tot de grootte van de oppervlakte van de nieuwe winkel t.o.v. de oude winkel (lees: de werk-intensiteit en -druk is fiks verhoogd!). Dus komt op een bepaald moment toch de vraag: "doe ik er goed aan van dit jaar een nieuwe zaak op te starten in het oude pand?".
Dit zijn de gegevens: 5 december 2006, 19:06, Antwerpen. Hieronder vind je de tekening:

nwe zaak verstandig

Hoe zoek je (in godsnaam!) een verstandige keuze in een uurhoek? Ah, eigenlijk toch wel eenvoudig: je kan de vraag beschouwen als een keuzevraag tussen 2 opties: blijf ik bij het oude, of ga ik voor een nieuwe situatie? ("blijf ik bij de nieuwe winkel, of open ik in het oude pand een nieuwe zaak erbij?")
In de Engelse nomenclatuur wordt dat: stay or go. Blijven of verder gaan.
"Blijven" wordt weergegeven door ascendant en heer 1 (de huidge, actuele situatie) en "verder gaan" wordt weergegeven door descendant en heer 7 (de toekomst, de bestemming).

Vooreerst moeten we dus huis 1 en huis 7 analyseren.
Huis 1: Kreeft asc., Maan heer 1 in 12 op 23 Gemini. Geen spanningsaspecten op asc, maar heer 1 staat wel in 12: het huis van geheime vijanden en zelf-obstructie: niet zo goed!
Huis 7: pars fortunae op 28Cap. in 7: dat ziet er toch goed uit ?! Uhm ja, nee. ... het PF geeft natuurlijk je "grootste schat" weer, dus de hoop, de intentie is hier inderdaad gericht op de nieuwe zaak: PF in 7, de toekomst. Maaaaaar:.... een pars wordt altijd vertegenwoordigd door zijn heerser, en in dit geval - met PF in Steenbok - is Saturnus dus de vertegenwoordiger van het PF; Saturnus staat (oei!) in vernietiging in Leeuw, op cusp 3: slechte communicatie, fout denken, moeilijke verbindingen. Helemaal niet goed, dus.
Bovendien: Maan heer 1 staat vierkant de Maansknoop-as: problematisch gegeven. En: Maan heer 1 staat exact opposiet Venus hr 5: het gaat tenkoste van "plezier" en "genieten".
Samenvattend is het oordeel dus: niet doen. Niet oversteken, geen nieuwe zaak opstarten (nu).

En wat bleek: in januari 2007, ongeveer 1 maand na de vraagstelling, kwam hubby te weten dat de hele straat (en de verlengingen ervan) in 2007 opgebroken (en vernieuwd) gaat worden; m.a.w.: niet alleen hinder van stof en slijk, maar sowieso gaan klanten die afkomen op de nieuwe winkel, problemen ondervinden om hem te kunnen bereiken!

Het advies om te wachten met de nieuwe winkel was met andere woorden zeer correct. (Saturnus als heer 7 (de "go"-situatie: nieuwe winkel openen) staat in vernietiging op cusp 3: absolute no-no situatie in verband met... verkeer en communicatie!)

Geen taal zo duidelijik als die van de Hemel!

Zullen de VS Iran aanvallen?

(overgenomen van Nina Gryphon's Astro-Blog)
edward3crossingSomme (B. West)(Edward III crosses the Somme, B.West)

Vraag: zullen de US Iran de oorlog verklaren? Ik las zonet in “The Guardian” (Britse krant) dat George Bush er voor de volle 100% voor wil gaan om nucleaire sites in Iran te bombarderen, alvorens zijn presidentschap verloopt...

Antwoord van Nina:

Beste,
je vraag is absoluut interessant, én ongewoon, in zoverre dat ze heel wat meer mensen aanbelangt buiten jezelf en je naasten. Uurhoekastrologie kan erg nuttig zijn in het beantwoorden van specifieke vragen, en is vooral rendabel wanneer het over vragen gaat waar we rechtstreeks persoonlijk bij betrokken zijn. Zaken zoals oorlog tussen verschillende landen worden volgens de astrologische traditie het best beantwoord via
eclips-horoscopen, horoscopen van de grote conjuncties (Jupiter en Saturnus), e.d. Maar, het beantwoorden van je vraag illustreert een aantal technieken dat traditionele astrologen gebruik(t)en om dergelijke vragen met UH-astrologie te beantwoorden. Ik wil echter wel benadrukken dat de Oude Astrologen werkten voor diegénen die de oorlogen voérden, aangezien velen van hen in dienst waren van Koningen, Prinsen, en talrijke oorlog-minnende “Edelen”. Er geldt met andere woorden een verschillend niveau van accuraatheid indien een burger deze vraag stelt, dan wanneer Bush deze vraag zou stellen.
Ik heb, zoals altijd, de horoscoop berekend voor het moment dat ik je vraag begreep. Hieronder is de kaart:

usbombiran

We zien onmiddellijk dat 28,5° Ram rijzend is: een late graad. Dit kan betekenen dat de vraagsteller het gevoel heeft dat de situatie op een of andere manier onvermijdelijk is. Rekening houdend met de enorme druk die de VS op Iran uitgeoefend hebben, is dit gevoel niet direct onterecht.
Aangezien jij als vraagster Amerikaanse bent, krijgen de VS het 1ste huis en zijn heerser, Mars in Steenbok. Iran krijgt dan het 7de huis van openlijke vijanden, en zijn heerser: Venus in Vissen. We houden ook rekening met de Maan als aanduider van het algemeen verloop van de dingen; we merken daarbij op dat de Maan in Scorpio staat (in Val) en VOC is (“Void Of Course: er worden geen aspecten meer gemaakt vanuit het huidige teken). Als de Maan VOC is, betekent dit (bij ontstentenis van tegenstrijdige indicatoren) dat er niets gebeurt.
We stellen ook vast dat Venus en Mars elkaar ontvangen in mutuele receptie door Tripliciteit, wat aangeeft dat beide partijen hier heel wat op het spel hebben staan, en dat de bereidheid om conflicten op te lossen zonder ten strijde te trekken, vrij groot is. William Lilly, de 17de eeuwse astroloog, schrijft dat “legers ten strijde trekken” àls heer 7 en heer 1 een conjunctie vormen in een hoekhuis, of wanneer ze elkaar via vierkant of oppositie aspecteren. Oorlog wordt ook gevoerd indien de vermelde aspectering der planeten tot stand komt via translatie of vergaring van licht.
In deze UH zien we dat Mars en Venus elkaar via sextiel aspecteren: dus volgens Lilly’s regels impliceert dit géén oorlogsvoering. Wél wordt kontakt tussen de 2 landen door dit aspect aangeduid, en de aard van het sextiel wijst eerder op een diplomatieke wisselwerking dan op een militaire confrontatie.

Een andere manier om deze UH te interpreteren, is door hem te benaderen volgens de regels van “is dit gerucht waar?”.
Daartoe bekijken we de hoekhuizen, of daar “vastigheid” is. Hier staan de Cardinale tekens op de hoeken, wat dus niet hoopgevend is in termen van betrouwbaarheid. Tweelingen op het 3de huis van “nieuws” is uiterst onbetrouwbaar, en heerser Mercurius staat bovendien heel slecht in Vissen, net als Tweelingen een beweeglijk teken. Alhoewel ik (Nina) geen fan ben van “is het gerucht waar?”-vragen, toont deze benadering hier toch dat het nieuws onbetrouwbaar is. Dit alles evenwel, met de nodige korrels zout te nemen om wille van boven vermelde reden!

Nina.

(als je de Engelse taal machtig bent, is
Nina’s astro-blog een échte aanrader! ).

Weersvoorspelling

storm

Op 15 november 2006 heb ik volgende vraag gesteld: "wat voor winter gaan we hebben?"
Hieronder vind je de betreffende uurhoek:

Pasted Graphic

Omdat het over het lokale weer gaat, nemen we heer 1 als aanduider. Dat is dus Saturnus. Ook al is Saturnus de meest koude en droge planeet (anti-leven, zeg maar, vandaar dat hij in de klassieke nomenclatuur de grootste malefic is) daar mogen we nu geen rekening mee houden: heer 1 vertegenwoordigt de lokale winter. Hoe die zal zijn leiden we af uit het teken waarin heer 1 staat: Leeuw. Leeuw is een Vuurteken: heet en droog. Aha! Maar wat voor soort heet en droog? Uhm, een koud en vochtig soort heet en droog: de dispositor van Saturnus in Leeuw is natuurlijk de Zon, en die vinden we in het (koude en vochtige) Waterteken Schorpioen. Met andere woorden: een gematigde winter.
Opvallend is dat de Maan en de Maansknopen een exact aspect maken met de Zon; dat is als het ware een flitslicht, dit vraagt om aandacht! De Maan staat hier voor afwisseling en veranderlijkheid, de exacte conjunctie van de Maan met de zuidelijke knoop geeft er iets extreems aan. Dat extreme vinden we ook terug in de nauwe driehoek van Saturnus met Pluto (alhoewel die planeet eigenlijk gedegradeerd is <:-D ).
We houden het dus op matig winters weer, maar met extremen. Op het moment van schrijven hebben we in ieder geval al de warmste 10de januari gehad sinds de metingen!

Lottobiljet

fortuna.prime4
Zaterdagmiddag, en ik wil mijn lottobiljet checken om te kijken of het nog geldig is. Maar het ligt niet op zijn vertrouwde plaats! Paniek! Stel je voor dat ik de winnende combinatie heb maar geen formulier ingediend!
Naarstig zoeken in schuiven waar het ook zou opgeborgen kunnen zijn, geven geen resultaat. Dan maar een uurhoek getrokken: "waar is mijn lottobiljet?"
Zoals je op onderstaande tekening kan zien, heb ik die vraag gesteld op za 23/12/06, om 13u05. Zoals gebruikelijk is de "geboorteplaats" van de uurhoek de plaats waar de vraag helder doordringt: in dit geval thuis, in Antwerpen.
Een verloren voorwerp, iets dat je bezit maar kwijt bent, kan aangeduid worden door de heerser van het 2de huis (2=bezittingen), of door heer van 4 (verborgen schatten), of door de natuurlijke aanduider van wat weg is. In dit geval een documentje, dus Mercurius. Geheel terecht is Mercurius hier tegelijk de heerser van Tweelingen op 2, dus dat zit snor.

lottoform?
Zoals je merkt in de tekening staat Mercurius, aanduider van het misschien levensloop-wijzigende lottobiljet, pal op de cusp van het 9de huis. Dat wil in dit geval niet zeggen dat het biljet zich in een kapel of tempel of in het buitenland bevindt (want dat kan in dit geval niet), maar in het zuidwesten van kamer of woning, naar het zuiden toe hellend. De positie exact op de cusp reikt aan dat dat bovendien op een "grens", bij een deur of raam of een of andere overgang is.
Mercurius in Boogschutter staat in vernietiging, maar dat hoeft in dit geval niet te betekenen dat het papiertje beschadigd of onbruikbaar is geworden; bij vragen over verloren voorwerpen verwijzen de Vuurtekens naar een warme plek, dichtbij verwarming, en/of tegen een muur aan.
Vijf minuten na het berekenen en "lezen" van deze uurhoek, heb ik het biljet gevonden: in het zuidwesten van mijn bureau, tussen een houten kistje op de schouwmantel en de schouwmuur zelf. Bingo!
Mercurius staat conjunct Pluto, en alhoewel deze planeet (moet ik nou echt "mini-planeet" zeggen?) niet gebruikt wordt in de klassieke duiding - of in ieder geval niet noodzakelijk is - beschrijft hij wel de situatie: het houten kistje waar het biljet achter zat, is namelijk een "radionica"-kastje, iets dat werkt met verborgen krachten. Toepasselijk!
Mercurius loopt weg van Mars, die heer van de ascendant is: het lottobiljet heeft het laatst kontakt gehad met mezelf (ik heb het daar inderdaad zelf gelegd maar ben het dan druk-druk-druk! ook wel vergeten...).
Eind goed, al goed: het biljet teruggevonden, onbeschadigd, en geen dramatische wending van levensloop gemist... :-D