BDW, 9de installatie

the-fortune-teller


Bart De Wever, (met schandalig verlengd mandaat nog steeds) voorzitter van N-Va, en Burgemeester van Antwerpen, wordt de "Schaduwpremier" genoemd: hij blijft "veilig" achter de schermen, maar heeft ondertussen wel zoniet alle, dan toch vele touwtjes in handen, in de Vlaamsche én in de Federale Regering.
Is dat terecht? Natuurlijk: kijk naar zijn horoscoop:

Bart De Wever antiscia

- zijn asc. 19 Maagd, staat via antiscion (spiegel- , of letterlijk Schaduwpunt!) conjunct zijn Pars van Eminentie op 10 Ram in HTH 8;
- zijn Mercurius heer 10 op 13 Steenbok, staat via antiscion opposiet MC (regering);
- en best van al: zijn Pars Spiritus of Daimon op 0/40 Kreeft, staat via antiscion exact opposiet zijn Zon op 29/40 Boogschutter.
Een overgetalenteerde vloek voor de een, een miskende zegen voor de ander.
Maar verbergen doet hij...

Toelichting: een “spiegelpunt” of “antiscion” (mv: antiscia) wordt berekend door vanuit eender welk punt in de horoscoop, een loodlijn neer te laten op de as 0°Kreeft-0°Steenbok; daar waar deze loodlijn aan de andere kant van de as Kreeft-Steenbok de horoscoopcirkel (dierenriem) snijdt, bevindt zich het spiegelpunt. M.a.w., spiegelpunt van “x” bevindt zich altijd even ver van 0°Kreeft (of Steenbok) als “x” zelf.

BDW, 7de installatie

ZEUS1216


Zo zijn we eindelijk aan de actuele profecties toegekomen voor By De Way :-) ...
(
We raden de lezer aan de radix, solaar, en profecties uit te printen en naast elkaar voor zich te leggen, om een beetje overzicht te houden!)
Opmerking: vuistregel voor duiding: de profecties kwalificeren, de solaarposities kwantiseren.

BDW prof43BDW sol43

43 jaar geworden, dat betekent een 8ste huis profectie-jaar. De geprofecteerde asc belandt m.a.w. in Ram, zodat Mars de Heerser van het Jaar wordt.
De thema’s: bezit van anderen, confrontatie met overlijdens, angsten, zorgen, e.d., treden op de voorgrond. Radix-Mars profecteert zelf naar het 10de radix-huis, en in de solaar staat Mars, weliswaar in vernietiging in Weegschaal, ook heel sterk in solaar-10! Met de door BDW zelf genoemde “de Moeder Aller Verkiezingen” in aantocht, en zijn positionering met de N-VA daarin, hoeft de nodige spanning, stress, en (hopelijk enkel verbale) agressie natuurlijk niet te verbazen.
Solaar-Mars valt in radix-2 en activeert daar radix-Maan, die zoals eerder gemeld werd, vanaf 5 april 2014, de uitvoerende kracht wordt van de Zonne-Firdar. Halverwege de maand van de verkiezingen, gaat transit-Mars ook terug direct lopen, wat een extra dimensie aan de impact van de oorlogsgod geeft.
Voeg daaraantoe dat transit-Mercurius, de heerser van BDW’s asc en 10de huis, op datzelfde moment in “overdrive” gaat (Out of Bounds), én tegelijkertijd ook zijn secundair progressieve Maan OOB wordt, dan hebben we een BDW die redelijk roekeloos, onvoorspelbaar of -controleerbaar, naar de stembus gaat.
De geprofecteerde radix-Merc komt echter in huis 12 van verborgen vijanden, (zelf)sabotage e.d. terecht.
Vettius Valens schrijft in zijn Anthologie, boek IV (vrij vertaald):
- Asc overhandigt aan Mars: dit brengt een heel slechte periode, lichamelijk gevaar, ups en downs van bestaansmiddelen, crisis.
Mars in de solaar toont bereidheid en kracht om dit te manifesteren...
- Zon die overhandigt aan Maan echter: levendig, krachtdadig, goedmoedig. Aanwinsten, voordeel vanwege mannen en vrouwen, verbintenissen, etc.
Solaar-Maan staat niet krachteloos, maar wel in het donker 8ste huis...
- Maan zelf overhandigt aan Saturnus: complex en veranderlijk jaar; dood of ziekte van de moeder (indien nog in leven), vijandigheid, chaos in en bekoeling van zaken, lichamelijke gevaren, enz.
Solaar-Saturnus in 11: kan dit produceren, voldoende sterk...
- Mercurius overhandigt aan de Zon: associerend (verbindend?), efficiënt, vol verwezenlijkingen; verbinding met de Groten, verzoeken en giften (maar met vertraging en hindernissen), voogdijschap en uitmuntendheid. Glorieus en weldadig voor hen die betrokken zijn op letteren en opvoeding.
Solaar-Zon valt in 12: jammer voor BDW is die Zon niet echt geïnteresseerd (of veel te veel afgeleid) om dit ten volle neer te zetten...


BDW rad+PD43BDW rad+SP43


Hierboven ziet u links de Prinaire Directies, en rechts de Secundaire Progressies, voor 21/12/2013.
Wat u hier niét kan zien, is de timing; sommige aspecten, zoals SP Maan conjunct radix-Saturnus, zijn reeds verleden en hun “uitwerkend vermogen” is al overgenomen door andere aspecten tussen Promittorss en Significators. Ik beperk me hier tot wat nog komen moet!

We weten dat de prof.-Zon overhandigt aan de Maan, en dat de Maan vanaf 5/4/14 de uitvoerende kracht is voor de Zon, volgens de Firdaria.
Sinds 20/12/13, werkt SP Maan opposiet rad-Venus: mogelijkheid van ziekte, negatieve effecten van genot. Dit loopt tot 22/7/14, als de Maan opposiet Jupiter gaat staan. Dit laatste belooft “office”: (hoger) ambt, maar gekoppeld aan kwellingen en moeilijkheden.
Rond 26/7/14 komt de SP Maan conjunct Algol: extreme ziekte, confrontatie met dood.
Vanaf 15/4/14 reeds, loopt die zelfde Maan doorheen de term van Saturnus, wat aangezien dit in BDW’s kaart de malefic-contra-sect is, ook ziekte of zwaar melancholische condities kan meebrengen.
SP (en uiteraard Primaire directie van) MC komt rond 28/5/14 conjunct Procyon te staan, en in de term van Saturnus. Procyon belooft een enorme opgang, gróót succes, maar met een aanzienlijk risico op daaropvolgende teloorgang, neergang, verlies.
Prim. gedirigeerde Zon, komt 29/7/14 vierkant radix-Mars: risico op levensbedreigende ziekte of ongeval, geen succes, wel mislukkingen.

Als ik “hof-astroloog” van... was, zou ik ten stelligste aanraden van een stap op zij te zetten, en (helaas voor mij als Antwerpenaar) burgemeester blijven i.p.v. hogerop te ambiëren. Maar met alle over-drive die aanwezig is, zou dit advies waarschijnlijk in dovemans-oren vallen...

Alhoewel: als toetje wordt u nog een glimp van
Zodicale Aphesis gegeven: rond 4 mei ’14 wordt het Pars Spiritus vanuit Leeuw naar Maagd “ontzet” (in de betekenis van “bevrijd uit”, “overgezet naar”). Dat impliceert de start van een gloed-nieuwe periode in BDW’s leven, vooral dan carrière-gewijs. Het teken Maagd is in BDW’s kaart echter wél het rijzend teken, en heer 1 Mercurius, staat - retrograde - onder dispositie van kwalijke Saturnus... Dus toch wel flinke problematieken.
Maar omdat Mercurius de malefics onder sextiel en driehoek ziet, en beide benefics ook nog via sextiel kan zien, zal het voor BDW’s vege lijf misschien niet zo’n vaart lopen; benieuwd wat het dan voor zijn omgeving betekent of meebrengt...

BDW, 6de installatie

Defrance Leonard-Men Fighting


Ter herinnering: in de 5de installatie kan u leren over BDW’s actuele firdar-heersers, en de daarbij horende wissel van de wacht. Onthou dat ook hier weer heel-teken-huizen (WSH) gebruikt worden!

Nu graaf ik even in de actuele zonne-revolutie (solaar) van BDW; hier ziet u die zonne-revolutie rondom de geboortehoroscoop geplaatst:


BDW rad+sol43

We zien dat de radix-ascendant in het 9de solar huis valt: dit levensjaar is BDW betrokken op studie, reizen, buitenland, hogere kennis, god, koning (jaja!). De heerser daarvan, Mercurius de listige, staat peregrien in radixhuis 5: kinderen, creativiteit, seksualiteit, ontspanning, ambassadeurs, spelen mee.
En op dit 5de radixhuis valt nu ook de solar ascendant: die 5de huis thema’s “komen op de voorgrond”, dit levensjaar (43j oud).
Sol-asc activeert Mercurius, die heerst over radix-1, én radix-10: gezondheid, algehele positionering in ’t leven, en carrière, roeping, erkenning, roem.
Radix hr 5 is Saturnus, die natuurlijk ook meespeelt door activering van sol-asc op 5, en die staat in rad-9: alweer 9de huis thema’s.
Solar Mercurius valt in sol-12, in rad-4: respectievelijk on- of overmacht, eenzaamheid, depressie, verborgen vijanden, en familie (vader), woonomstandigheden, eindes. Ook de Zon, radix-hr 12, valt in sol-12.
Dat voorspelt allemaal wel moeilijkheden en/of offers - misschien (?) een evidentie, gezien de “Moeder aller Verkiezingen” in mei van dit jaar...

Nu we het toch over de verkiezingen hebben, is uiteraard het 10de huis hier ook erg belangrijk:
- het radix 10de huis valt in solar 6 (weer dus onder heerschappij van Mercurius), en we mogen derhalve verwachten dat carrière en succes geplaagd worden door pech, tegenslag, ziekte, vijandigheden of tegenwerking.
- solaar 10 is bezet door een moeilijke Mars (in Exiel): strijd en conflict op de voorgrond (what’s new?). Rad-Mars staat enorm sterk in eigen teken Scorpio in 3, samen met de 2 benefics; zijn heerschappij over rad-8 geeft hier een beetje “besmetting”, en het samenvallen met sol-Saturnus (BDW’s malefic contra-sect en dus écht een moeilijke factor) geeft hier toch ook moeilijkheden of frustraties weer mbt communicatie en//of “siblings”. In de solaar heerst Mars dan weer over 11 en 4: vrienden/netwerken/hulp en “eindes” spelen mee.
Sol-MC staat benadrukt in rad-3 via de conjunctie met Jupiter, wat kan wijzen op gróót succes, maar laat ons de horoscoop-gedetermineerde betekenis van Jupiter hier niet vergeten: in BDW’s horoscoop vertegenwoordigt Jupiter als heer 7 zowel de primaire relaties/engagementen als open vijanden of tegenstanders, en als heer 4 huis/thuis/familie/vader/eindes.
Sol-10 valt in rad-2: financies, talenten, bestaansmiddelen spelen mee. Maan (conjunct Uranus) wordt in 10de huis-verband geactiveerd dit levensjaar. Schenkingen en wensen (Maan rad-hr 11) gaan de mist in (sol-Maan in sol-8/rad-12). Dat kan te maken hebben met overlijdens/verborgen tegenwerking/radicale koerswijziging. Let op, deze Maan komt met progressies en directies ook op de voorgrond...
Ik vermeld hier alvast (dank je Marij voor de grafiek!) dat BDW’s progressieve Maan in mei ’14 in “overdrive” gaat (declinatie groter dan 23°26); in die periode gaat ook transit Mercurius “out of bounds” (andere benaming voor dat “overdrive”-fenomeen), bereikt hij een hoogtepunt en kantelt dan (declinatie-gewijs) terug naar beneden om eind juni weer een kantelpunt te bereiken; Mercurius loopt dan ook (transit) sterk door eigen teken Tweeling - BDW’s 10de huis, maar gaat begin juni retrograde lopen...
Logisch, natuurlijk, dat er heel wat in beweging zit in die periode!

Om uw geest niet verder te belasten, houd ik de - evengoed hierBIJ horende! - duiding van profecties en progressies en directies, voor een (snel) volgende installatie!

BDW, 5de installatie

De Firdaria voor Bart De Wever

zeusgoldstatue

Firdars, Firdahrya, Alfridary, is een term uit de Perzische astrologie die min of meer vertaald kan worden als “levensperiode”.
Met de term duidt men het systeem aan waarbij het leven ingedeeld wordt in grotere perioden, die elk onderverdeeld zijn in sub-perioden. Elke grotere periode valt onder de heerschappij van 1 van de 7 traditionele planeten, plus NMK en ZMK. Voor een daggeboorte, start het leven met de hoofdperiode van de Zon (10 jaar), en gedurende een 7de deel van 10 jaar, komt elk van de klassieke planeten de Zon assisteren. De periodes die onder de maansknopen vallen, staan met 3 resp. 2 jaar op zichzelf.
Meer info en berekening vind je op deze webstek:
Firdaria - Medieval Astrology Made Easy

BDW wsh

Voor BDW, die ’s nachts geboren is, begon de firdar-cyclus met de Maan. In 2009, met zijn verjaardag, start de Zonne-firdar. Momenteel zit hij nog even in een Zon-Mercurius subperiode, en vanaf 5 april 2014 stapt hij in een Zon-Maan subperiode die duurt tot in september 2015 (dan begint Zon-Saturnus, enz).
Hoe vertaal je dat nu?
Vanuit grieks-filosofisch oogpunt wordt vaak een “materie/vorm”-benadering gebruikt: de hoofdplaneet geeft de materie, waar het over gaat, de subheerser geeft er de vorm aan. Je kan het ook begrijpen als potentieel (hoofdplaneet) en manifestatie (subplaneet). Ikzelf werk graag met het beeld van een CEO (hoofdplaneet) en directiesecretaris/esse (subheerser). De één bepaalt waar het over moet gaan, de ander “voert het uit”.
Een simplistische interpretatie werkt enkel met de universele betekenis van de planeten: Zon = vader, koning, baas; Maan = moeder, vrouw, gevoelens; Mercurius = kennis, communicatie, enz. Dat voert eigenlijk tot redelijk algemene duidingen die voor iedereen op dezelfde leeftijd (met onderscheid vr dag/nacht geboorte) hetzelfde zou moeten zijn.
Specifieker (en moeilijker) wordt het als we de betreffende heersers in de radix van de betrokkene, duiden in functie van: huisplaatsing, huisbeheersing, sect. En, heel belangrijk maar zelden toegepast: hun relatieve huisplaatsing.

In functie van de oorsprong van de techniek, wordt met Volledig-teken-huizen gewerkt.

Even intunen op de huidige, nog lopende combinatie Zon-Mercurius:
Zon = leider, centrum; Mercurius = communicatie.
Zon in 4: thuisland, vader, familie; Mercurius in 5: creatieve aanpak, ontspanning.
Zon heer 12: verborgen vijanden, zelfsabotage; Mercurius heer 1 en 10: fysieke verschijning, gezondheid, positionering en roeping, publiek handelen, bekendheid.
Bv.: heimat wordt via populaire tv-programma’s belicht/in slecht daglicht geplaatst (cfr. BDW’s recente “optreden” in een volksch-vermaekh gericht tv-programma ( :-) ).
Een collega (:-) wees me er nog op dat Mercurius schérp vierkant Uranus applikeert; Mercurius duikt ook de zonnestralen in (gaat onzichtbaar worden, of is het net geworden), en uiteraard geven zijn huisheerschappijen hem heel veel belang. Maar deze Mercurius is verder ook nog “beschadigd” door retrograde-loop. We zien hier enerzijds een “retorisch talent” (euh, ahem), anderzijds een gevaarlijk wapen, een granaat die in eigen hand kan ontploffen.
Hoezo? Wel, de Zon, als heer 12 zelfsabotage/verborgen vijanden vertegenwoordigende, die Zon geeft zijn “job” door aan Mercurius, die zijn fysieke tegenwoordigheid (heer 1) naar het grote publiek brengt (heer 10) - op een ongewone, non-Mercuriale wijze (vierkant Uranus, retro; vaste sterren laat ik hier maar even achterwege: kijk hiervoor in eerdere blogs over BDW). Zorgwekkend is dat Zon en Mercurius elkaar niet “zien”: de Zon staat nog net in Sagittarius, en Mercurius in Steenbok. Geen aspect. Geen rechtstreekse communicatie tussen die 2. Anders gezegd: Mercurius riskeert van zomaar te doen wat
hij denkt dat goed is, zonder te overleggen met de Zon. De Zon kan desgevallend Mercurius niet bijsturen. Dat beider heersers Jupiter en Saturnus in opposiete tekens staan, helpt ook niet.
Dus: gevaarlijke communicatie, gevaarlijke optredens (mbt het Zonne-doel).

Maar in mei hebben we hier in België dus onze “Moeder aller Verkiezingen”. Vooruit met die Geit!
Goed voor BDW, switcht (switsjt?) Zonne-assistent Mercurius vanaf 5 april met de Maan. Waarom goed? Maan staat in een “stevig” huis (2), is heerser van een heel goed huis (11) en heerst daarbij over het Pars Fortunae, dan wel het Pars Spiritus (afhankelijk van of je de berekeningsformule verandert voor dag/nacht geboorte, of niet). Ik opteer voor PSpirit hier.
Omdat de Maan zich ook nog ’s in een 11de huis-relatie bevindt tov de Zon, is hier wél goeie communicatie en wisselwerking mogelijk!
Ergo: vanaf begin april mogen we dus een “koerswijziging” verwachten, het opnemen door BDW van een andere strategie. Een plótse koerswijziging, radicaal en onverwacht, misschien zelfs brekend met het verleden (Maan conjunct Uranus, conjunct Vindemiatrix).
Beider dispositors kunnen ditmaal óók goed met elkaar om, kunnen met elkaar communiceren: Jupiter en Venus staan in ’t zelfde teken... (wel niet zo makkelijk voor Venus, in Schorpioen).
Maar evengoed: godsgeschenken en/of doelbewuste keuzes (Maan heer 11 en dispositor PSpirit) vergroten/veranderen op radicale wijze de sociale/maatschappelijke entourage (Maan conjunct Uranus in 11de huis tov Zon).

Tot hier, beste lezer, enig astrologisch “gepook” in BDW’s horospooc !

Watch this space for soon to follow updates and ramifications!

Bart De Wever, 4de astrologische installatie

BDW radixhemel

De horoscoop van Bart De Wever, met de ogen van het oude Babylon gezien.

BDW wsh

Als illustratie hebben we hier voor de verandering eens geen klassiek schilderij geplaatst, maar de hemeltoestand op het ogenblik van BDW’s geboorte, blik op het zuiden van de nachthemel gericht (*).
In zijn horoscoop (hierboven gegeven met volledig-teken-huizen) zie je natuurlijk vanzelf dat Saturnus de enige planeet boven de horizon is, de enige zíchtbare planeet. En dat heeft zo, althans in de oer-astrologie van Mesopotamië, zijn consequenties! Saturnus is hier namelijk de “Koning”, de “Heerser”, en die staat helemaal alleen (in de Visuele Astrologie van
yonder times hebben onzichtbare planeten (die onder de horizon staan), niet rechtstreeks impact. Er is geen “Kroonprins” (Jupiter) in de geburen, geen opvolger dus, er is ook geen Contender of “Vijand” aanwezig (Mars), dus BDW hoeft niet te vrezen van de Troon gestoten te worden. Hij is en blijft de “Koning”, hij (Hij ?) is “Alleenheerser”. Geen concurrentie, geen machtsbedreiging. Maar over welke Troon gaat het hier? Tot nader orde (lees: tot na de Moeder Aller Verkiezingen, lol) gaat dat natuurlijk over zijn voorzitterschap van de Nv-a (of hoe schrijf je dat).
Dit bevestigt wat al zo vaak in de media gemeld is: BDW heeft geen opvolger of adjudant of rechterhand, die naam en functie waardig: hij staat er - wat betreft het partijgedachtengoed - alleen voor. Alleen, en ook wel een beetje “al-een”. Macht verzekerd, dus. Maar ook: eenzaam. Saturnus is trouwens in de modern-astrologische kijk van planeet-patronen, zijn belangrijkste horoscoop-factor (zie vroeger artikel in deze blog).
Deze positie van Saturnus bemoeilijkt natuurlijk zijn functioneren als politicus, of beter gezegd: geeft belemmeringen: hij kan immers niet overal tegelijk zijn! Als hij in Antwerpen verdwijnt als burgervader (
wat hij bij aanvang van die post in absoluto onmogelijk achtte, we horen ondertussen andere geluiden...), kan hij eigenlijk niet vervangen worden - wel in praxis, maar niet in spiritus. Als hij (the horror!) premier zou worden of minister-president van Vlaamschen Bodem, blijft hij onvervangbaar als partij-voorzitter, enz. Verscheurende keuzes zullen gemaakt moeten worden!

In de bovenstaande illustratie zien we die solitaire Saturnus op de grens tussen het asterisme van Ram, en dat van Stier. Als je goéd kijkt, staat die Saturnus (zoek het witte bolletje in een rood kruisje) in de onderbuik van Ram, (in de buik van de Stier, maar die is niet aanwezig in het asterisme), en op de “neus” van het Zeemonster
Cetus. Ik laat aan het onderscheidingsvermogen (the discretion) van de geëerde lezer over, om daar een betekenis aan te geven.
In een (snel) volgend artikel bekijk ik de profecties en solaar voor Bart’s nieuwe levensjaar, waarin Moe aller Verkiezingen valt!

(*) gebruikt programma: Stellarium (mac)

Mandela's overlijden en Profecties

Angelitos


Profecties zijn een onderdeel van de traditionele, in casu de Hellenistische, Astrologie, en stellen de astroloog in staat met niets anders dan de geboortehoroscoop, voorspellingen te doen, belangrijke ontwikkelingen in de levensloop te voorzien.
De techniek is heel eenvoudig: per levensjaar schuiven de planeten, parsen, asc en MC 1 teken op. Het 1ste huis/teken, corresponderend met de geboorte, vertegenwoordigt jaar 0; het 2de huis/teken staat voor leeftijd 1 jaar; het 3de voor leeftijd 2 jaar, enz. Op leeftijd 12 jaar zitten we terug in huis 1, evenals op 24, 36, 48, enz. jaar oud.
Dus op 11, 23, 35 enz jaar oud, is de radix-ascendant 11 tekens opgeschoven en staat in het 12de. Het 1ste van de radix is dan het 2de van de profectie, etc. Wil je je financies bekijken als je met pensioen gaat op bv. 62 jaar (gezegend!), dan kijk je naar huis 4 van de radix, want dat is het 2de van de geprofecteerde ascendant in radix-3. Enz. Het radix-huis/teken waar de profectie in valt, geeft een hoofd-tema weer voor dat levensjaar (waarbij je uiteraard rekening houdt met planeten
in dat huis/teken, en de heerser ervan).
Het geprofecteerde 1ste huis/teken staat op een kleinere tijdschaal tegelijkertijd voor de 30 dagen volgend op jouw verjaardag. Elk volgend teken/huis geeft dan de volgende 30 dagen weer, en zo kom je de cirkel rond terug uit bij je volgende verjaardag in het vólgende huis/teken.

Hier is de geboortehoroscoop van Nelson Mandela (gegevens via
astro.com) :


Mandela radix

Omdat het niet de bedoeling is Nelson Mandela’s persoonlijkheid te beschrijven, hier enkele dingen die me toch opvallen in zijn horoscoop:
- (voor de modernen): Emmerpatroon met Uranus als handvat: een man met een Taak, een Missie in het leven, waarbij verzet tegen conventies, individualisering en natuurlijk het thema
Bevrijding voorop staan. Een Vernieuwer dus, en een Gever: Mandela trok aan de kar door zijn Bevrijdend Gedachtengoed te communiceren, en te geven vanuit zijn ervaring (Kom-gedeelte van de Emmer volledig in dag-helft).
- (voor de klassieken): Pars Daïmon conjunct Regulus: zijn eigen beslissingen en bewuste keuzes hebben hem in status verhoogd en een Wereldleider van hem gemaakt. Daardoor ontstonden conflicten met de
powers that be (were) (Zon conjunct Procyon in Kreeft-8) wat voerde tot zijn langdurige opsluiting (Zon beheerst door Maan in vast tteken Schorpioen, in 12).
Goed. Nu de profecties voor leeftijd 95 jaar erbij (in juli 2013 was Mandela 95 geworden): de ascendant is opgeschoven naar het 12de huis... (profecties in buitenste cirkel)

Mandela r=prof95

Het thema van het jaar werd daardoor: verborgen vijanden, langdurige ziekte/opsluiting, overgeleverd zijn. Omdat Maan in radix 12 staat, werd zij de “Lady of the Year”, en de Maan heerst in Mandela’s horoscoop over huis 8, angsten, zorgen, dood. Tegelijkertijd zien we dat de geprofecteerde Maan “overhandigt” aan een zeer moeilijk geplaatste Mars (malefic contra-sect in zijn Verbanning in Libra). Jupiter, de heerser van de ascendant is geprofecteerd naar het 7de huis wat natuurlijk ook weer met ondergaan te maken heeft.
Dit levensjaar was voor Mandela duidelijk een met beperking, hinder en gevaar.
Dat gebeurde 12 jaar daarvoor óók, en ook dan, op leeftijd 83, kon je redeneren dat Mandela had kunnen sterven, zeker. Maar dit jaar kwam hier extra bij dat Saturnus tegelijkertijd door zijn 12de huis transiteerde en daarbij ook heel de tijd vierkant zijn moeilijke radixpositie stond (heel-teken aspect). Transit Jupiter liep dan tegelijk nog eens door zijn 8ste heel-teken huis. En Jupiter is zowel radix ascendantheerser als heer 4. Dat zijn wel erg veel aanduiders tegelijk voor leven/dood/problemen/ziekte...
Het zijn deze transits (o.a.) die het verschil maken met de uitwerking van de profecties op 83, 71, 59,... enz. Ook de zonnerevolutie of “solaar”, moet er bij betrokken worden om een juiste duiding te maken.

Mandela r+prof95novdec

En om af te sluiten nog de maandprofecties: omdat Mandela geboren is op 18 juli, beschrijft het teken van de geprofecteerde ascendant telkens de periode van 18 juli tot 30 dagen later. Het volgende teken geeft dan van 18 augustus tot 18 september van het nieuwe levensjaar weer, enz.
Mandela is overleden op 5 december ’13. Volgens deze maand-profecties valt die datum in het teken Vissen/huis 4, want we vertrekken bij Schorpioen/12 voor de leeftijd van 95 jaar. Dus (ruwweg) Boogschutter/1 = 18/8 tot 18/9, Steenbok/2 = 18/9 tot 18/10, Waterman/3 = 18/10 tot 18/11, Vissen/4 = 18/11 tot 18/12. Weerom werd Jupiter, heerser van het leven/het lichaam (1ste huis) en van het einde, de dood (heer 4) geactiveerd, terwijl hij door het 8ste huis transiteert, beheerst door de Maan heer 8 in Schorpioen/12, de geprofecteerde ascendant.

Vaarwel en Goede Reis, Grote Man!

(profecties en andere technieken kan je bij Herman op cursus in Antwerpen leren!)

Philippe I, Koning der Belgen - afl. 2

napoleon

Philippe I, Koning der Belgen, aflevering 2: klassiek en beetje modern

Philippe I

En dan nu een meer “reguliere” (of liever: vertrouwdere?) benadering van de geboortehoroscoop van onze nieuwe Koning:

Philippe I, 2de aflevering. (afb.: Napoleon)


Welk
temperament heeft Philippe I?
Ascendant Kreeft = Koud en Vochtig
Heer 1 (Maan) = Koud en Vochtig
Zon (lente) = Heet en Vochtig
Maan (fase) = Koud en Droog
Dat is overwegend K+V = flegmatisch: gevoelig, sensitief, ontvankelijk voor sferen en stemmingen, heeft impulsen nodig van buitenuit, afwachtend, neigend tot indolentie en inactiviteit als er geen uitwendige druk is.
Met een waterteken rijzend, is de
primaire behoefte die ingevuld moet worden om “gelukkig” te zijn, veiligheid, geborgenheid, zorg-dragen (actief of passief), gevoelsmatige betrokkenheid.

Jupiter is zonder twijfel zijn
gedragsaanduider: hij heeft volle zeggenschap zowel over Mercurius (de rede) in Vissen, als over de Maan (de emotie) in Boogschutter.
Zijn gevoeligheid komt dus op een gedreven, enthousiaste, idealistische manier naar buiten, waarbij de
gematigdheid die (per definitie!) bij de Grote Benefic hoort, enigszins verstoord is: Jupiter staat in zijn val in Steenbok, opposiet de ascendant. Daar hebben we waarschijnlijk wat bij zijn publieke optredens overkomt (-kwam?) als stroefheid, geremdheid, starheid, en soms botte reacties of handelingen: Jupiter in Steenbok wil idealen en visie in strakke georkestreerde vorm realiseren, waarbij niet gefaald mag worden en dat geeft natuurlijk een zekere “verkramping” (zeker met Jupiter opp. asc.).
Maar er kan ook een lans gebroken worden voor Venus: die maakt een scherp vierkant vanuit Ram-10 met zijn asc. ... En die Venus, in haar exiel, staat natuurlijk borg voor het op tijd en stond “voor zijn tijd spreken”, of communiceren van ongezouten politieke meningen/standpunten - wat hem in hoofde van zijn functie, niet toegestaan is! (Maar hou zo ’n impulsieve Venus maar ’s tegen!)

Effe zoeken naar Philippe’s
beste troef: er moet gekozen worden tussen de Zon, verhoogd in Ram-11 (10de teken vanaf de asc-Kreeft), en Saturnus in eigen teken Steenbok in huis 7. Uiteraard zien we liever de Zon, dan de Grote Malefic, als troefkaart (alhoewel Saturnus als dagplaneet bij deze dag-geboorte niet al té moeilijk gaat doen...). Saturnus beschikt natuurlijk wel over Jupiter hr 10 en het Gelukspunt, terwijl de Zon slechts inspraak heeft over (Uranus in 3 en) Venus in Ram-11, maar de Hitte en Droogte van de Zon gaan natuurlijk beter corrigerend werken bij het temperament, dan Saturnus’ Koude en Droogte...
(M.a.w.: het Konings-schap zou Philippe wel eens heel veel deugd kunnen doen, en een verbeterde “versie” van hemzelf oproepen!).

Volgens de
moderne, psychologische astrologie “is” Philippe de Zon in Aries-11: impulsief, actie-belust, energetisch typetje, dat vooral aan zichzelf denkt (of toch zo overkomt) door (te)veel met idealen en verlangens bezig te zijn. Dat doet hem in “de grote-mensen-wereld” verloren lopen (Mars dispositor van Zon in Ram, in Vissen-10).
Middels een traditioneel-astrologische benadering zien we Philippe beschreven door Kreeft-asc (zie hoger), en Maan heer 1 in Boogschutter-6: een gevoelig persoon gedreven door idealen, die dienstbaar wil zijn, maar in zijn pogingen om bij te dragen tot een betere wereld, verkeerd overkomt, overdrijft, of out-of-sync is (Jupiter dispositor hr 1 in Steenbok, opp. asc.).
Take your pick...

(wordt vervolgd)

Philippe I, Koning der Belgen - afl. 1

alexander-the-great

Koning Philippe I, op z’n Mesopotamisch!
Geboren op 15 april 1960, om 9u40, te Laken.

Philippe I mesopOm de geregelde lezer van deze tijdelijk ongeregelde blog te verrassen, benaderen we deze horoscoop van een koninklijke geboorte, in de allereerste plaats vanuit het oorspronkelijk, Mesopotamisch, perspectief. Wat bedoelen we hiermee? We bekijken de realiteit van het hemelbeeld, niet de platte projectie in een horoscooptekening, maar de 3-D “real picture”, als het ware.

In dit “mesopotamisch” perspectief is Saturnus, de grootste, oudste, traagste planeet van alle (we houden enkel rekening met de zichtbare planeten), deze is de “Koning”.
Jupiter is de “kroonprins” of hoog-geplaatste vazal, of om het even wie als opvolger van de Koning kan functioneren.
Mars is de “vijand”, de tegenstrever, de oorlogszoeker/maker.

Wat zien we nu op deze manier in Philippe’s horoscoop?
De “kroonprins”, Jupiter, is afwezig, wegens onder de horizon verdwenen.
De “koning”, Saturnus, Philippe zelf dus, is sterk aanwezig (boven de horizon) maar bedreigd door “weg-deemstering”: Saturnus bevindt zich in het 7de huis van de geboortehoroscoop, en zoals je op de tekening kan zien, zal het niet erg lang duren voor hij in het westen... jawel,
ondergaat. Van de scène verdwijnt...
Dat betekent zoveel als een relatief kort-durend koningsschap, en/of het nakende einde van een dynastie.
Mars, de “tegenstrever” nl., staat daarentegen héél sterk in het zenith, pal in het zuiden, de hoogste plaats aan de hemel die uiteraard in deze context dominantie en suprematie en succes, overwinning, betekent.
Wie of wat of vanwaar die Mars komt, kan in dit perspectief niet toegelicht worden door te kijken naar huis-heerschappij en dergelijke, dat was gewoon geen onderdeel in deze astrologische beschouwing. Maar in de ogen van de oude Mesopotamiers zou dit zeker een gevaar-signaal betekend hebben, voor het “Rijk van Philippe”!

In volgende afleveringen kijken we op meer traditionele of vertrouwde manieren naar deze horoscoop (die in tegenstelling tot wat velen denken over Philippe’s persoon zelve, enorm boeiend is!).