Wordt België een Politie-Staat ?

06_french_revolution


Deze vraag rees helder en duidelijk naar boven, na het bekijken van een paar nieuwsverslagen op internet, over de ondertussen wereld-wijd gekende demonstratie tegen de besparingen van de nieuwe federale regering. Naar Belgische maatstaven was deze betoging onwaarschijnlijk succesvol, en liep ze ook danig uit de hand.
Er waren zoals we ondertussen allemaal al weten, een paar heethoofden en hooligans onder de massa, die van de gelegenheid gebruik maakten om de boel danig op stelten te zetten, en hun vernielzucht bot te vieren.
Als dit nog verder uit de hand loopt, dan kunnen de heren/dames politici natuurlijk claimen dat het noodzakelijk is om meer politie en - waarom niet: leger - op straat te zetten, “om de rust te bewaren.” Sommige van onze Nieuwe Bestuurders zouden waarschijnlijk niet liever hebben; het idee is in ieder geval al in de media gelanceerd in de vorm van een oproep vanuit de politie-vakbond, om de Antwerpse politie te laten versterken door andere korpsen...
Bon, ziehier de uurhoek (Antwerpen, 6-11-2014, 16u18 - 22/35 Ram rijzend, Maan 10/21 Stier)Be police-state? 141106


Het “volk” staat sterk: zowel Mars heer 1 (asc = hier, het land, het volk) en de natuurlijke aanduider van het volk, de Maan, staan in het teken van hun verhoging, en sterk op/in een hoek (Maan in 1, Mars op het MC).
Verwarrend is wel dat er duidelijk 2 groepen zijn, die elkaar haten: Mars ontvangt de Maan in haar verbanning, en de Maan doet hetzelfde met Mars!
Troeblerend wordt het als we zien dat de Regering(s-leiders), Saturnus heer 10, en het gewelddadig deel van de bevolking, elkaar “liefhebben” (Mars in Steenbok en Saturnus in Schorpioen in wederzijdse positieve receptie).
Als het volk én Mars én de Maan is, dan hebben we duidelijk een oorlogsminnend deel (Mars) en een vredelievend deel (Maan). Dat Saturnus (de Regering) in Schorpioen geplaatst, de Maan (het volk) in haar Val ontvangt, is ook niet direct een hoopgevend teken. Hoe dubbel kan het zijn? Eén deel van het volk wordt bevoordeeld, en een ander benadeeld? Oh ja, prachtige symboliek toch: het “hoogst-geplaatst” segment van de bevolking (Mars heer 1, in het teken van zijn exaltatie, en op het hoogste punt (!) van de cirkel, wordt bevoordeeld en gelauwerd door de Regering; het andere deel van de bevolking is duidelijk “lager” (Maan: weliswaar verhoogd in Stier, maar ónder de horizon).
Rara wie of wat zouden deze groepen zijn... Oh ja, Mars in Steenbok: de technocraten, CEO’s, en andere gezags- of machtsdragers. En oh ja, Maan in Stier, de
gewhoone mensch wroetend in de grond, a.h.w., hard labeur! Bovendien wordt de Maan (het volk) ook nog ’s beschadigd door de opkomende oppositie met de Zon (natuurlijke aanduider van de Heersers).
Trouwens, in mundane uurhoek-vragen staat de Zon als heer van 6 in deze kaart, mogelijk ook voor politie- en andere diensten die eigenlijk voor het volk moeten zorgen.
Merk ook die ontzettend sterk geplaatste Pluto op in het 10de huis van de Regering: machts-wellust, met mogelijk vernietigende impact. (of komt er transformatie binnen-in de Regering???)
Het volk wordt ook benadeeld/verzwakt, door de conjunctie met de zuidelijke maansknoop.
En - los van de vraag maar wel illustratief -: de media benadelen het volk (Mercurius heer 3 opposiet Asc).
(Ik verwijs naar de meerwaarde die in de media gegeven wordt aan het geweld, dat in verhouding tot de opkomst bij de betoging, bijná in het “niet” vervalt! En nu moet ik nog snel toevoegen dat geweld in welke vorm of verhouding ook,
not done is.)

Nadat ik deze toch wel kiese (en licht verwarrende) uurhoek op een traditioneel forum had voorgelegd aan internationale collega’s, kreeg ik van
G. Sv., wie ik bij gebrek aan een betere “titel” maar een Hedendaagsche Meesteres van de Klassieke Uurhoek-Astrologie zal noemen, na wat over en weer gepost de suggestie om - in functie van de vraagstelling - gewoon naar de natuurlijke aanduiders te kijken. T.t.z.:
- Saturnus = Regering
- MC = de Staat
- Mars = Politie (+ Leger = Gewapende Machten)
- Maan = Volk
- Maan staat sterk, maar wordt beschadigd door Saturnus, en door Mars: beide de Regering en de Gewapende Machten, welke elkaar onderling steunen en versterken, ondermijnen en schaden het volk; in de context van de vraagstelling is het antwoord derhalve: “ja”.

Gelukkig geeft een uurhoek weer wat er te gebeuren staat, als er niét ingegrepen wordt. Er is nog ruimte voor verandering.
En: de Maan in Stier-1, is rijzende. Mars in Steenbok op het MC, is al óver zijn hoogtepunt heen.
The People will Thrive.

Opmerking: februari 2015, verschijnt in het tijdschrift Para-Astro een verwant artikel van mijn hand, over hoe het België zal vergaan in 2015.

Lees in dit verband ook volgend artikel uit Knack.

Jacques-Louis David - Mars desarme par Venus
J.L David: Mars ontwapend door Venus

Beter laat dan nooit: Ram-Ingress voor België, 2014

Poussin Nicolas, (1594 - 1665) French Baroque Classical Art 1630 Selene and Endymion 5 stars worthy hd wallpaper [phistars.com] paintingNadat ik een artikel had afgewerkt over de nieuwe Vlaamsche Regering (Bourgeois I), voor publicatie in
Para-Astro van oktober, stuitte ik op enkele nota’s die ik op 21/4 had gemaakt, met de bedoeling toen een artikel te schrijven over wat we mochten verwachten in België. Het “leven” kwam echter tussenbeide en de nota’s verschoven naar donkere bits en bytes op m’n harde schijf.
Ook al is dit een grotendeelse “achteraf-duiding”, toch zijn sommige dingen zó herkenbaar, dat ik er alsnog ruimte aan wil besteden, en delen! Dit is slechts een fractie van wat uit dergelijke horoscoop kan afgeleid worden... En hopelijk komt het leven niét tussenbeide voor publicatie rond de herfst-ingress...

Hier is de horoscoop van de Ram-ingress 2014:

2014-Ram Be

En hier zijn de oorspronkelijke nota’s in cursief; commentaar volgt eronder:

---------------

België - Aries Ingress 2014

Maagd rijzend > geldig voor half jaar, dan Libra ingress!
Lord of the Year: Zon goed geplaatst maar in aversie van asc >>> Jupiter in Kreeft-10
Saturnus retro, noord lat, in 3: hveel regen, vervuiling van rivieren
orientaal: conflict tussen rijken
retro: pestilenties (3de huis: luchtwegen?)
Jupiter kreeft, noord lat: goede lucht, overvloed water (?), donder en bliksem
occidentaal: veel strijd tussen religies (politiek?)
Mars Libra, noord lat: schaduw van de lucht (?), sterke winden
orientaal: oorlog tussen rijken
retro: allemaal ernstig!
NN in Libra: onrechtvaardigheid van koning en rijken; bedrog door hen en verarming van anderen


---------------

Omdat er een beweeglijk teken rijst in deze Ram-Ingress voor Be (berekend voor Antwerpen, maakt niet veel uit aangezien Antwerpen en Brussel praktisch op dezelfde lengtegraad liggen...), is deze horoscoop “slechts” geldig voor een half jaar en moet voor de 2de helft (van het astrologisch jaar) de Zonne-ingress voor Weegschaal berekend en geduid worden!

De Zon staat weliswaar sterk in het 7de berekend huis, maar kan vanuit Ram geen Ptolemaeisch aspect maken met de ascendant in Maagd, dit is immers een inconjunct-verhouding. Vandaar dat de 2de beste kandidaat, Jupiter geëxalteerd in Kreeft en in 10, de verantwoordelijkheid voor het jaar krijgt. Transits van en op deze Jupiter krijgen dan extra betekenis/kracht.

Saturnus loopt retrograde hier, en heeft noordelijke breedte (breedte of latitude: afstand van de planeet boven of onder ecliptica, niet hetzelfde als declinatie!), iets waarmee in moderne astrologie weinig of geen rekening (meer) wordt gehouden. Maar de “boodschap” hiervan, nl. heeeeel veel neerslag, is toch al wel bewaarheid geworden, medunkt!

Saturnus orientaal (rijzend vóór de Zon); conflict tussen rijken:
what ’s new ???

Saturnus retrograde: pestilenties...? Ik heb eerlijk gezegd geen idee van luchtwegen- of andere infectieuze epidemies - toch niet in België! Misschien gaat het over de verdere verzieking van onze wegen....

Jupiter met noorderbreedte in Kreeft, goede lucht (oef! Euh, is dat wel zo? Wel, nu ik er bij stil sta, hebben we dit jaar nog niet veel “smog”-alarm gehad!
Overvloed water: oh ja! Gezien de recente overstromingen en water-overlasten recentelijk, zeer juist!
Donder en bliksem! Kapitein Haddock! Sorry! :-D
Jupiter occidentaal (Jupiter rijst in deze kaart nà de Zon) en dit wijzend op “veel strijd tussen religies”: politiek ware logisch geweest (en is er uiteraard ook wel geweest met de verkiezingen), maar recent worden we toch ook in België, tijdens Pro-Palestina betogingen, geconfronteerd met heftig anti-semitisme!
(en toegegeven: hier is religie en politiek natuurlijk heel sterk onderling verwoven)

Mars in Weegschaal met noordelijke latittude: geen idee waar dit op mag slaan.

Mars oriéntaal (rijzend (ruim) vóór de Zon): oorlog tussen rijken. Ha! Mars retro: ’t gaat er stevig aan toe! Ha! Denk aan de banken, de compensatie-maatregelen, de boetes vanwege Europa en dergelijke dingen.

Noorderknoop in Weegschaal: onrechtvaardigheid van koning en rijken:
what ’s new??? Bedrog door hen, en verarming van anderen (niet-rijken): ik denk hierbij aan de bocht van Open-vld, zomaar ineens hopla in de regering, zonder inzage/inspraak van regeer-akkoord... Als dát geen (kiezers)bedrog is (met name i.v.m. de Oosterweel verbinding in Antwerpen..., dan..., dan..., dan wéét ik het niet meer!
En uit het regeer-akkoord blijkt natuurlijk overduidelijk dat heel wat gezinnen, en ook ouderen, zullen verarmen door de op te leggen maatregelen (
Snoeien om te Groeien)...

(Nota: geraadpleegd materiaal: “Astrologia Munda”, van W. Ramesey, geëditeerd en -anoteerd door Steven Birchfield)

Winter-Zonne-Wende Wensen

ice-landscape-schwerinNu de dagen terug beginnen te lengen (en de grootste kou nog moet komen) breng ik u graag reeds mijn beste wensen over!
Wat heeft het laatste jaardeel voor ons in petto? De intrede van de Zon in Steenbok is relevant voor ons omdat de Ram-ingress een Kreeft-ascendant had; het jaar wordt dan beschreven door 4 ingress-horoscopen, telkens bij het begin van elk seizoen.
Hier is de kaart voor de winter:

2013 Cap Ingress


Jupiter, op 17° Kreeft en heerser van huis 10, staat conjunct de ascendant op 20° Kreeft. Die is duidelijk “heerser van het seizoen” want hij heeft hier zijn verhoging of elevatie. Jupiter staat hier exact conjunct de ascendant van de Ram-ingress van dit jaar, dus dat versterkt zijn positie/belang nog eens, en dan is het jammer te moeten zien dat hij retrograde loopt. Ook een (ruim) vierkant met Mars in zijn vernietiging in 4, die (nauw) opposiet Uranus in 10 staat, wijst op moeilijkheden en problemen die erg hectisch en onverwacht kunnen zijn.
Volgens Abu’ Mashar (
Flores Albumasaris, vert. B. Dykes) geeft Jupiter als Heerser en in goede conditie, de verschijning van religie, rust, opkomst van secten, en de navolging van voorschriften van wet en goede werken; rijkdom en goede luim en vreugde voor de rijken, en de gehoorzaamheid van de gewone mensen. En de gewone mensen delen in die vreugde. In slechte conditie het omgekeerde. En dit geldt vooral voor de mensen van/uit het noorden (Jupiter in waterteken).
Da ’s dus een mix: Jupiter staat goed en sterk in verhoging en conjunct de ascendant, maar zijn retrograde stand vermindert zijn “gunsten”, wat hij belooft wordt niet (helemaal) vervuld, of het werkt fout uit of wordt terug genomen.
Bovendien (nog steeds volgens de
Flores Alb.), als Jupiter vierkant Mars staat (en dit is een kwaaie Mars) zal er duidelijk sprake zijn van geschillen, en bezittingen en verwachtingen worden afgepakt.
Het “volk” (Maan, tgl. heer 1) is bezorgd om zijn bestaansmiddelen en spaart (Leeuw-2) en mort (vierkant Saturnus), want de economie (en de Koning) is verzwakt (heer 2 in 6, Mercurius in 6) en legaten en nalatenschappen worden vernietigd of verhinderd.

Nou, weinig nieuws, als u het mij vraagt. Wel grappig dat de groeiende heisa rond de GAS-boetes, vooral met betrekking tot kinderen, hierin herkenbaar is (gewone mensen delen
niet in de vreugde van de rijken, en kinderen zijn de dupe van de wet (Mercurius verbrand en in vernietiging in huis 6).
Ook het Vrijhandelsverdrag van Europa met de VS kan hierin meespelen: deze sterke “mixed bag” Jupiter staat in de horoscoop van de voorafgaande VM op cusp 7, van handelspartners (en heersend over huis 2 van middelen vd mensen, en huis 12 van verborgen vijanden).


2013:12 VM

Tijd om te feesten, dan maar :-)

PS: op winterse landschappen zoals bovenaan getoond hoeft u zich waarschijnlijk niet te verwachten: Jupiter op de ascendant belooft wel veel neerslag, samen met Saturnus in Schorpioen met noordelijke latitude, maar heer 1 in Leeuw en zeker Mars in 4 wijzen eerder op een relatief “warm” seizoen (of met veel electrische stormen)!

De Zonsverduistering van 3/11/2013...!

christian-god-creation-of-the-sun-moon-and-plan-michelangelo-buonarroti
Morgen, 3 november 2013, wordt de Zon ringvormig verduisterd.
Omdat deze eclips bij ons niet zichtbaar is, zullen we er als natie* weinig of geen werking van ondervinden.
Toch reproduceer ik hier de horoscoop voor het hoogtepunt van de verduistering:


solareclips131103


De conjunctie van Zon en Maan valt op 11°16 in Schorpioen, voor België rond 10 voor 2 uur ’s middags, op de cusp van het 9de Regiomontanus-huis.
Omdat de eclips dichter bij het MC dan bij de descendant valt voor onze contreien, zal het effect ervan voelbaar zijn in de 5de tot 8ste maand nà de eclips (
William Lilly: Annus Tenebrosus).
Sterk gelinkt aan waterlopen, de zeeën, en dingen van zeevaart en visvangst, of met betrekking tot gebouwen (Scorpio: waterteken, vast kruis;
op.cit.).
Uitwerking sterker voor koninkrijken, landen, steden, hun heersers en notabelen, belangrijke personen en mensen van middelbare leeftijd (dichter bij MC;
op.cit.).
Mars als (klassieke) heerser van Scorpio, en dus van de eclips (en temeer omdat Mars de enige planeet is die in deze horoscoop bij verre in een hoekhuis staat), geeft volgende informatie:
“verval veroorzaakt door teveel droogte (temperamentsgewijs); oorlog en verbanning, opstand en belegering, onvrede van Prinsen tov. hun onderdanen, vooraanstaanden worden weggewerkt; acute ziektes, bloed-vervuiling, plots overlijden van jonge mannen; koningen en prinsen neigen naar tirannie, geweld en onrecht; slachtpartijen en verkrachtingen, rechtszaken; ziekmakende winden, onweders en wervelwinden, onmetelijke droogte; storm op zee, uitdrogen of vergiftiging van rivieren; graanproductie e.d. schaars; impulsieve gewelddaden (
op.cit.).
Klinkt bijna als het dagelijks nieuws... (oeps)
Verder: eclips in watertekens: “epidemische zwakte/ziekte van het volk; rumoer en opstandigheid; oorlogsverwachtingen; grootschalige problemen ivm te (weinig of te) veel water” (
op.cit.).
En dan, om deze leuke opsomming te beëindigen, als de eclips in het 2de decanaat van Scorpio valt: “vernietiging en teloorgang voor een Koning of Waardevol Persoon, wegens aversie jegens leger en oorlog” (
op.cit.).


131103 solareclipsmap


Nu, bij ons hier ten lande, zal dat dus wel meevallen; landen die moeten uitkijken voor de opgesomde uitwerkingen, zijn dié waar deze eclips niet alleen zichtbaar is, maar vooral óók op de ascendant of het MC aanwezig is, dat zijn immers de sterkste uitwerkingen...
Op de kaart hierboven kan je zien (mjah, niet echt heel duidelijk, maar je vindt dat ook wel op het net) dat bv. Mexico, en de USA, Groenland, westelijk Rusland, Pakistan, e.d., “getroffen” worden...*Als je in je geboortehoroscoop deze eclips-graad in het 1ste huis hebt, of Zon/Maan staat daar, of je huidige solaar-ascendant valt daarop, dan kan je persoonlijk getroffen worden door deze eclips; ook al is het kort op de bal gespeeld: beetje voorzichtig zijn dan, dus, morgen! :-D
Sta mij toe, in een volgende aflevering, dit misschien na te kijken voor een paar prominente Belgische figuren...

hoe kan het anders: William & Kate !

marriage2

Sprookjeshuwelijk van Prince William en Kate Middleton, of toch…?

Uiteraard kan ik niet achterblijven mbt het nakende “huwelijk van de eeuw” (of was het “van het jaar”?).
Gepland voor vrijdag 29 april e.k., 11u, in Londen, levert dat volgende “event”-horoscoop op:

PW huwelijk

Wat moeten we hier nu van maken…? Bekijken we het als een “event”- of gebeurtenishoroscoop, met uurhoek-brilletje op de neus, dan ziet het er toch niet onverdeeld goed uit (tja, ook Royals hebben zo hun problemen :-)):
- vast teken rijzend: goed, geeft stabiliteit.
- 1ste graden rijzend: nieuw begin, te vroeg, er kan veel veranderen.
- asc staat via antiscion gevaarlijk tussen Algol en Alcyone (brrr…).
- heer 1 staat rijkelijk koninklijk in huis 10 van wereldse faam en belangstelling te stralen.
- Maan… ocharme ochheere… Maan is afnemend en leeglopend (
void of course): zij maakt geen enkel aspect vanuit Vissen meer, en ook niet als ze Ram binnenloopt: het huwelijk zal in “kracht” of “kwaliteit” minderen (de Maan is ook peregrien, geen essentiele waardigheid) (afnemende Maan) en het (huwelijk) zal allemaal niet gemakkelijk gaan (afhoudend). En dan spreken we niet over Uranus, waar de Maan natuurlijk wél onmiddellijk conjunct mee gaat staan, eens de tekengrens over (lees: breuk, onverwachte wendingen). Om zeker te zwijgen over Scheat, een zeer onfrisse vaste ster op het einde van Vissen, waar de Maan eerst nog ff conjunct mee zal staan. En de oppositie van de Maan via antiscion met Uranus laten we dan ook maar achterwege. Nee, dat ziet er niet zo goed uit.
- En de Zon (uiteraard significator van Prins William), hij kan Saturnus heer 7 niet zien! Heer 7 is natuurlijk Kate Middleton. Saturnus in verhoging in Weegschaal, en sterk in hoekhuis 4, maar beschadigd door retrogradeloop: Kate wordt benadeeld door/in het huwelijk.
- Venus dispositor van Saturnus en heer 4, staat accidenteel enorm sterk: pal in het zuiden, de “liefde” schittert voor de hele wereld, maar jammer genoeg is Venus hier in haar exiel in Ram en kan dus niet echt veel goeds doen.
- Dan staat Mars er beter voor: in eigen teken Ram en nog rijkelijk sterk in huis 10, en geholopen door benefic Jupiter (nauw conjunct).
Mars is heer 5, Jupiter heerser vanhet 5de teken vanaf de ascendant, in oude symboliek de aanduider van kinderen, en Mercurius is ook een natuurlijke aanduider van kroost. Laat Venus als heer 4 dan nog de familie, en dus ook de
Dynastie vertegenwoordigen, dan leggen 5 (!) planeten in huis 10 wel erg sterk de nadruk op nakomelingenschap! In de hellenistische astrologie is 10 het huis van de praxis, van wat men doet en in de wereld neerzet; een “oude Griek” keek dan ook naar huis 10 om iets over kinderen te weten te komen! En Mars heer 5 conjunct de planeet van overvloed Jupiter, belooft véél kinderen (en gezien de nauwe conjunctie kan dat best heel snel gaan).

En wat als we ‘r een “eenvoudige” electie van maken?
Ooh, wat mooi, ze trouwen op de
dag van Venus en in het uur van Jupiter! Yes!
Oei, we zitten natuurlijk wel met die afnemende Maan, da ’s toch niet goed.
Maar wacht even, met dit zomers weer is het natuurlijk heerlijk
surfen en zo kwam ik (weer) terecht op de blog van een klassiek-astroloog collega: Yuzuru. En dankzij zijn artikel over het koninklijke huwelijk, werd ik weer herinnerd aan 2 belangrijke punten i.v.m. electies:

1) voor een deftige electie kàn je niet zonder de geboortehoroscoop van de betrokkene(n) !!!
OK, jammer genoeg is van KM geen geboortetijd bekend, maar we hebben natuurlijk allemaal wel de kaart van William:

PW radix

- William’s ascendant staat mooi op de NMK van het huwelijk in huis 5 (daar heb je die kinderen weer…) met Regiomontanus huizen (conjunct cusp 6 met Placidus - iek).
- die afhoudende Maan van het huwelijksgebeuren staat mooi driehoek op William’s geboorte-Venus.
- huwelijks Mercurius in 10, is heer 7 in de radix van William.
- Jupiter is wel radix-hr 12, en event-hr 9 (12de van huis 10 = geheime vijanden van de koning).
- Venus van de huwelijkskaart staat exact opposiet geboorte-Mars conjunct Vindemiatrix, en Mars is in beide kaarten heer 10.
Zo zijn er dus voor-, en nadelen… Overdacht en uitgewerkt misschien toch door een astroloog, die maar een héél nauw tijdvenster kon gebruiken? We zullen het wellicht niet snel te weten komen. Feit blijft dat William zijn radix-Venus, net als zijn moeder, conjunct Algol heeft staan, wat toch potentieel gevaar inhoudt dat liefde en vrouwen/plezier (Venus), buitenlandse reizen of religieuze aangelegenheden (Venus heer 9), of zelfs gezin/familie/dynastie (Venus heer 4), hem vroeg of laat schade berokkenen en verdriet veroorzaken (Algol).

2) aangezien het over een
event van een Koninklijke Familie gaat, mogen we toch ook wel even naar het grotere plaatje kijken: de mundaan-kaarten.
Met de jongste Ram-ingress zie ik geen verband, maar de laatste Zonsverduistering geeft wel connectie:

UK EclSol 2011-1-04

Dat “verloren Maantje” van het huwelijksgebeuren, pikt de oersterke Jupiter van de eclipshoroscoop op!
En die “pieterige” Venus in haar vernietiging in Ram, is gewoon een ijzersterke variant van de eclips-Venus: daar staat zij, eveneens heer 4, in haar vernietiging in Scorpio, maar ook weer knal op het MC…

Ook al heeft William op liefdesvlak zijn radixthema niet echt mee, toch wensen we het jonge (?) koppel alle mogelijke geluk en vervulling toe, in zoverre hun bestemming dat belooft en toelaat...
BDW installatie 5 (reeds!)

Furies-Erinyes-Nemesis6x5@75
BDW zal er niet zo makkelijk (?) van weg kunnen lopen als deze slanke jongeling van de Furiën, toch niet!

Een nauwkeuriger blik op de profecties levert alvast het volgende op:
BDW rad+prof40j2a
Profectie-Saturnus staat nét geen 3 graden verwijderd van de radix-asc, en Profectie-ascendant staat nét geen 3 graden verwijderd van de term van Saturnus (l’ image procurée parle de soi mème :-).

Ergo: binnen net iets minder dan 3 graden vanaf BDW’s verjaardag, manifesteert Saturnus zich.
Als 30° overeenkomen met 1 jaar, komt 1° overeen met 12 1/6 dag. Oftewel: Saturnus zet zijn stempel op 36 1/2 dag na BDW’s verjaardag. Ttz: 27 januari 2011.
Saturnus is BDW’s sterkste planeet (handvat waaierpatroon).
Saturnus is ook BDW’s ergste Malefic: vanuit hellenistisch perspectief is Saturnus als dagplaneet, niet alleen fout geplaatst ( in de dag-helft van een nacht-geboorte), maar ook erger dan die andere Malefic Mars, gewoon, in functie van “sect”. Wat gewoon betekent dat BDW eerder geschaad wordt door saturnale aangelegenheden, dan door martiale toestanden.
En Saturnus is de actuele (maan)eclipsheer...
We zullen zien...

BDW en zonne-eclips

10saturn
Gedeeltelijke Zonne-eclips, en Bart De Wever
Be Ecl Sol 110104
Straks, om 8u50 UT, 4 januari 2011, hebben we voor Brussel het maximum van de partiële zonne-eclips. Deze is zichtbaar bij ons en mag dus zeker geduid worden als werkzaam alhier; zij valt op 13/32 Steenbok, voor België in het 12de huis van de eclipshoroscoop.
William Lilly schrijft in zijn
Annus Tenebrosus ((C) Sue Ward) p89: “In the second decanate (van Capricornus), it stirrs up the fury and spirits of sworn Souldiers against their Commanders in Chief or against their Emperour, King or Prince, it renders all their indeavours fruitlesse, and the events thereof unprosperous; it is the forerunner of scarcity of Corn, and that many will dy for want thereof.”
“…in the Winter it gives too much moisture: Thenthe Eclips is also in (blank) or (blank), there followes Controversies in Religion, or some change or alteration; in Tropicks, viz Cancer or (blank:
moet Capr zijn), alteration of ayr, and of Offices or places of Governments.” (opus citatus p78)
Omdat de eclips in Steenbok valt, en voor België Waterman rijzend heeft, is Saturnus de Heer vd Eclips:
“He is generally the cause of cuuruptions by reason of cold, more properly he declares continued diseases in the bodies of men, as wasting of the body, or a consumption which hath its originall from some defux of Reume, hee denotes Dissturbance of the radicall Humours, Fluxes, Quartane Agues, Banishments, Poverty, Miserie, Lamentation, vain fears, mortality of old mens especially: A scarcity of such Cattell as are usefull for mankind, afflicting (…); In the ayr, hee stirs up most horrible colds, frosty and Icy weather, cloudy and pestilent, the ayr often times molested; long continued frosts, thick clouds, mysty foggy weather, much darkness, abundant Snows nothing profitable butdestructive (…). In the Rivers and the Sea commonly he stirs up most bitter tempests, sudden and manifold Shipwracks (…)
(p79, 80 o.c.)
Pfff, niet direct je vrolijkste Nieuwe Jaars-wensen! Ik vat het vervolg nog even samen:
terugtrekking van de zee; woeste overstromingen van rivieren; waterbederf; schaarste van graan en fruit daardoor; rupsen, wormen e.d. vernietigen fruitoogsst; overstroming, ongeziene regenval, hagelstormen vernietigen hooi en oogst; veestapel geschaad; hongersnood; ouderlingen sterven in groter getal dan normaal;…
Tja… in klassieke astrologie wordt een kat écht wel een kat genoemd!

Nu, alvorens je, beste lezer, wil emigreren (naar…? De Maan?), de volgende bedenkingen bij deze onheilsberichten:
1) het is een gedééltelijke eclips: werkt minder hard door dan een volledige eclips; en
2) de eclips is slechts heel kort zichtbaar bij ons; en
3) worden vooral getroffen: landen/steden/gebieden, die onder Saturnus/Steenbok vallen. Te weten:
Bavaria, Saxony, Stiria, Romandolia, Ravenna, Constantiea, Ingolsdtad (William Lilly: C.A. p61); Thrace, Macedonia in Greece now Turkey, Albania, Bulgaria, Saxony the southwest part, West-Indies, Syria, Orcades, Hassia, Oxford, Mecklenburg, Cleves, Brandenburg (o.c. p98).

En dan nu…
Bart De Wever erbij! :-D
BDW is net 40 geworden en zit dus in een 5de huis/teken profectie.
BDW rad+prof40j
En wat zien we? De ascendant van deze profectie valt op 19° Steenbok: in het 2de decanaat, waar ook de eclips plaatsgrijpt! M.a.w.: BDW wordt door deze eclips getroffen gedurende zijn 40ste levensjaar, en met betrekking tot 4de huis materie (huis/thuis/gezin/woonst/vaderland/einde).
Saturnus, de
profectie-heer (heerser van de profectie-asc), staat op 16 Maagd, mooi conjunct zijn radix-ascendant.
Saturnus is ook de
Heer van de eclips… BDW wordt dus écht wel “getroffen” door deze eclips.
BDW rad+E110104
De eclips-graad zelf (13 Steenbok) valt exact op BDW’s Mercurius, radix heer 1!
Eclips-Mercurius op 21 Sag, staat scherp vierkant radix-asc op 19 Virgo!
Eclips-MC op 2 Sag, staat conjunct radix-Neptunus/3
Venus, eclips hr3 staat conjunct rad-Jupiter in rad-3
Eclips-heer Saturnus op 16 Libra valt ruim conjunct radix Maan/Uranus, en scherp driehoek MC op 15 Gemini.

Derhalve:
- ofwel is BDW de “prins, koning, leider” van de eclips-voorspelling en wordt hij ondermijnd in een niet al te verre toekomst (
heb niks geschreven wegens niet opgezocht over de timing van de door de eclips aangeduide gebeurtenissen…), en gaat hij min of meer “ten onder”
- ofwel is BDW de
agens om de “prins, koning, leider” onderuit te halen; wat dan enkel kan verwijzen naar Koning Albert/Prins Philip/Elio Di Rupo (lol)…

Ik opteer voor de eerste optie. Niet alleen omwille van persoonlijke voorkeuren (jakkes…) maar ook omdat BDW’s heer 1, Mercurius, knal door de eclips geraakt wordt.

Om af te sluiten:
wat er ook gebeure: ik wens jullie allemaal een spannend (vaneigest) en voorspoedig (minder evident) Nieuw Jaar!

Weerkundig intermezzo

nieukoop
Met kerst worden we verondersteld allemaal van goeie wil te zijn, dus laten we Bart De Wever even met rust :-)

Op 15/10/10, met betrekking tot het herfstweer, schreef ik: “…Vooral koud, en nat…”, en aangezien dat heel mooi klopt met de realiteit (bleef uw kelder droog? - de herfst waarvan bij de voorspelling sprake, is de astrologische, nl. van 24/9 tot 21/12, en nat is het geweest!), durf ik het aan om op dezelfde basis ook het winterweer te bekijken, in voorschouw te nemen…

Instrument: de Steenbok-ingress. Kijk, zo ziet ie er uit:
Be ingress 2010-4
Boogschutter op IC: warm en droog; maar wel laatste graad, en dus overgaand naar: Steenbok, koud en droog.
Mercurius nog conjunct IC vanuit Boogschutter; Jupiter-Uranus maken een vierkant vanuit Vissen-7.
In Steenbok, in huis 4: Zon, NMK, Pluto en Mars conjunct, en dat alles opposiet Maan in Kreeft-10.
De winter-periode (start: 21/12) begint relatief zacht, met wind en zonnig, maar ook grote verschillen.
Vrij snel wordt het echter terug koud (en dan bedoelen we koud voor de tijd van het jaar, dus heel koud), met extremen en grote verschillen. Stormachtig, met extreem en onstabiel weer. Afwisselend uitzonderlijk zacht voor de winter, en/maar vooral: extreem koud. Verhoudingsgewijs weinig neerslag
(maar eigenlijk moet dat in aparte lunatie-horoscopen onderzocht worden…).
(en de onmiddellijk voorafgegane maan-eclips maakt het er ook niet simpelder op! wees dus vergevingsgezind, als het niet klopt!)

Mazout-tank gevuld? Kolenkelder vol? Gasfactuur betaald? Hout gestapeld? OK, oef dan. :-)
(indien niet: sommige ademhalingstechnieken houden u en uw omgeving warm, desgevallend!)
In een later stadium hoop ik dit meer gedetailleerd en “getimed” te kunnen uitwerken!

Intermezzo: herfstweer

Astrologues681x639

Herfst…

Alvorens verder te gaan met K. Danneels’ progressies (die nu in het nieuws toch wel wat op de achtergrond zijn geraakt…), even een astro-meteorologisch intermezzo: een (poging tot) weersvoorspelling.

Aandachtige lezers zullen zich herinneren dat mijn winter-weer voorspelling van vorig jaar, nérgens op sloeg; die was gebaseerd op een uurhoek (wat perfect OK is), voor een destijds haast verveeld gestelde vraag (“ah ok, we zullen nog ‘s een uurhoekje trekken voor het winterweer..”) zonder echte betrokkenheid op het onderwerp of pertinentie eromtrent (wat duidelijk - zoals de Ouden ook onderwijzen - niét OK is).
Daarom baseer ik mij nu (voor deze zeer beperkte voorspelling: hoofdzaak is temperatuur) op mundaan-techniek: de Zon staat voor warmte (lees: temperatuur); de zonne-ingres in de 4 kardinale tekens geeft daarom informatie over de temperatuur van het betreffende seizoen.
Voor de herfst is die ingres-kaart dan uiteraard de intrede van de Zon in Libra/Weegschaal. Aqui la imagen relevando:

ingress be 1009 weer

Waar moeten we naar kijken? Naar het 4de huis (het land, de plek, het “hier” (in deze mundaan-benadering)).
Scorpio op 4: koud en nat teken. Grondtoon voor de herfst: koud en nat.
Mars heer 4, staat in eigen teken in huis 3: nogmaals koud en nat.
Conjunct Venus (is ook koud en nat): koud en nat.
Neptunus (sorry!) scherp vierkant cusp 4: foggy, mistig.
Maan en Jupiter/Uranus driehoek op cusp 4 vanuit Vissen: koud/nat met (Jupiter) een beetje warm/nat, maar vooral toch veel nat (Jupiter is de Regen-God!), en wat electriciteit in de lucht, om Uranus te behagen…
Ergo: vooral koud, en nat. Met de nodige mist en nevel, en hier en daar een donderslag/bliksembolt.

Beuh! (in FaceBook termen wellicht:
vind ik NIET leuk (LOL))

Ram-ingress en Eyjafjallajökull

(update Ram-ingress)
vesuvius
Met de 1ste eruptie van de huidige actieve periode van de Eyjafjallajökull (verder gewoon “de vulkaan” genoemd :-) stond de Maan precies op 29+ ° van Stier: conjunct Alcyone, of gewoon op de Pleiaden, bijgenaamd de “Wenende Zussen”.
Een thema van verdriet en verlies, dus. En heel toepasselijk in de ingress-kaart haast exact op cusp 9 van buitenlands verkeer en grote reizen!
De kranten stonden er bol van: verdriet van mensen die niet (tijdig) konden terugkeren door de lamlegging van het luchtverkeer, en verlies door diezelfde opschorting van noord-europese luchtvaart, dankzij de aswolk van de vulkaan.
De “mensen”, en de economie (of in ieder geval de staatskassa’s) hebben serieus te lijden gehad onder deze uitbarsting (Maan als natuurlijke aanduider, Maan als heer 11, op cusp 9, Algol).

Achteraf vind je dat natuurlijk terug, die uitbarsting met zijn grensoverschrijdende gevolgen - vooraf hierin lezen ligt nog steeds iets moeilijker :-D
We hebben namelijk de extreem hete en droge planeet Mars op een heel gevoelig punt (voorafgaande lunatie op 1ste ° van Leeuw) die via antiscion - onrechtstreeks dus - de Maan, en cusp 9 op de Pleiaden komt vervoegen: het spiegelpunt van deze Mars valt op 29°07 Stier!
En dit is wat Vivian Robson schrijft ivm Mars conjunct Alcyone:
Many accidents to the head, loss and suffering through fires.

Moderne astrologie-diehards zullen wellicht op Pluto wijzen, op 5° Steenbok, in huis 4 van de aarde. Niet direct schokkend, ook al is er een T-kruis met de Zon-Saturnus oppositie.
Wél treffend: alweer via antiscion, staat Pluto heel scherp op het IC zelf, de hoek van de aarde!

Het belooft een spannend jaar te worden… Eerst maar afwachten hoe het hier in Belgenland evolueert met BHV en zo.

Ram-ingress voor België

Noah-by-Julius-Schnorr-von-Carolsfeld-1860Noach bouwt de Ark

Even vlug tussendoor al wat informatie over het reilen en zeilen van België in het nieuwe jaar (van lente 2010 tot lente 2011):
zoals je hieronder op de ingress-horoscoop voor Brussel kan zien, hebben we een Beweeglijk teken op de ascendant (Virgo), wat betekent dat deze Ram-intrede weliswaar voor het hele jaar (tot maart 2011) geldt, maar bij uitstek voor de eerste helft van die periode; met de herfst-ingress, als de Zon het teken Weegschaal binnenloopt, moet er opnieuw een horoscoop berekend worden die het verdere verloop, de 2de helft van het mundane jaar expliciteert.
Ingress Be 1003
Je ziet onmiddellijk dat het land, het volk, de natie, en de regering, door één en dezelfde factor worden aangeduid: Mercurius (als heer 1 het volk, als heer 10 de regering, eventueel de koning).
Nu staat deze Mercurius peregrien op 6° van Ram, enerzijds krachtig in hoekhuis 7, anderzijds zwaar beschadigd door combustie of verbranding: Mercurius bevindt zich op minder dan 8° van de Zon af, en is daardoor dus erg verhinderd. M.a.w., beide de natie, en de regering, hebben het moeilijk dit jaar. Dat kan te maken hebben met het buitenland (Mercurius en Zon conjunct in huis 7), of met openlijke vijanden (idem), of met verborgen vijanden (Zon is heer 12). Dat kan eventueel zelfs de administratie van de regering zijn (12 is het 3de huis vanaf 10).
Op de ascendant staat de vaste ster “Alkaid”, of Benetnash, exact conjunct. Deze ster is volgens Islamitische astrologen de “Vernietiger van Naties”; volgens moderner autoriteiten (Reinhold en Elsbeth Ebertin) brengt zijn invloed reden tot rouw voor de bevolking, doordat mijnrampen of instorting van bouwwerken (huizen, bruggen, ...), of weersinvloeden, veel slachtoffers eisen...
Bovendien staat Saturnus in het 1ste huis van het land en het volk; Saturnus staat in Libra nog in zijn verhoging en werkt dus niet echt malefic, maar de retrogradestand (waardoor hij snel zijn positieve waardigheid verliest door uit Libra Virgo binnen te lopen) tornt heftig aan zijn positieve werking.
Ook de Maan, nochthans verhoogd in Stier, staat moeilijk: exact conjunct de vaste ster Algol, wat volgens
Vivian Robson “gewelddadige dood” en “extreme ziekte” meebrengt. Voor wie? Voor het “gewone volk” (Maan an sich); of/en voor de “troepen” van de regering (leger, politiemacht, e.d.: Maan is heer 11).

Alvorens, beste lezer/student, je koffer te pakken en hapsklaps te gaan emigreren, moet je wel bedenken dat dit:
- een potentieel weergeeft, dat “getriggered” moet worden via lunatie/eclips/transit...
- evengoed op Europa, of op 1 van onze talrijke Belgische regeringen van toepassing kan zijn: we hebben immers de federale regering, de vlaamse, de waalse, de duitstalige (? ja?), die van het Brussels gewest, en aangezien Brussel ook de hoofdstad is van Europa, Europa...
Dit maakt het niet gemakkelijk om een relevante lezing te geven van deze ingres-kaarten, én het maakt ons bewust van de noodzaak om over de nodige
context te beschikken...!
Klimaat-toestanden kunnen natuurlijk overal (ja, óók in België, al is dat meestal minimaal vergeleken met andere oorden) voorkomen, net zoals ziekten en epidemieën...
Het gevaar voor de
Natie(s) kan natuurlijk betrokken worden op de liefkozende verhouding tussen bv N-VA en FDF (de “clash van de titanen”? Eerder van de “peutertjes”, maar je weet nooit wat er in beweging wordt gezet!), maar is ook herkenbaar met betrekking tot de verzwakking van de Europese Eenheid ivm hoe de Griekse monetaire crisis verhandeld wordt/werd!

Wordt in ieder geval vervolgd!

Oh ja, haast vergeten: nog wat weersvoorspelling voor België...
Kusp 4 van de Ram-ingress,
het land, staat in heet en droog Sagitarius, op de vaste ster Aculeus, met Mars-Maan natuur:
- heet en droog (Sag), heet en droog en koud en vochtig (Aculeus)
Jupiter heer 4, heet en vochtig, staat in Vissen, koud en vochtig. Dat geeft vooral een vochtige boventoon. Nattigheid :-)
Venus, koude en vochtige planeet, aspecteert vanuit heet en droog Ram cusp 4 met een driehoek.
Conclusie: de lente geeft ons een ware mix, met enkele (of talrijke) extremen: heel warm, heel koud; heel droog, en heel nat...
(de spreiding van de neerslag moet aan de hand van de lunaties geduid worden, maar die fine-tuning laten ik hier wegens tijds- en expertisegebrek maar achterwege...)

Van goede, en van kwaade plaatsen...

Pasted Graphic

Met deze titel refereren we niet aan geografische locaties (dit artikel gaat immers over de recente
aardbeving op Haïti), maar aan astrologische plaatsen: de huizen.
De hemelkaart voor het ogenblik van de aardbeving is hier zeer illustratief:
Haiti aardbhor 100112

Wat bedoelen we nu precies? Wel, zoals Dorothy Kovach uiteenzet in haar uitstekende blog, leert de klassieke astrologie dat sommige huizen gunstig zijn, en andere - recht-toe-recht-aan - ongunstig.
In een “event-chart” geeft de ascendant de gebeurtenis of de “actor(en)” weer; in een mundane horoscoop vertegenwoordigt het 1ste huis (samen met de Maan) altijd “de mensen”, “het volk” of “publiek”.
Deze horoscoop is een mundaan event, met bijna 15° Kreeft rijzend. De Maan als heer 1 vertegenwoordigt de mensen dus op een heel uitdrukkelijke manier, in deze kaart. En weliswaar staat de Maan in Boogschutter, onder de auspicieën van de Grote Benefic Jupiter, maar toch is er vanalles mis...
Ten eerste: deze Maan staat in huis 6, een van de “dark houses”, een huis dat de ascendant (het leven) niet kan zien, en traditioneel de betekenis draagt van pech, tegenslag, ziekte. Bovendien is het als vallend huis een gebied waar planeten geen kracht hebben om te handelen. Het volk is dus verzwakt, niet in staat tot positieve of doelgerichte actie.
Ten tweede: deze Maan staat via spiegelpunt (antiscion) conjunct de Heerser van de Onderwereld: Pluto, op 3° Steenbok (niet weergegeven in de tekening). Dood, crisis, overmacht, het principe zelf van vernietiging speelt hier mee...
Ten derde: deze Maan is OOB (“Out Of Bounds”,
Buiten De Grenzen). OOB verwijst naar de declinatie van een planeet (de afstand tov de hemelevenaar, uitgedrukt in graden). De Zon zelf bevindt zich maximaal 23+° boven, of onder de equator (dit is de hellingshoek van de ecliptica tov de evenaar), en elke planeet die zich verder van de evenaar af begeeft,ontsnapt als het ware, of ontrékt zich aan de controlerende regulerende kwaliteit van de Zon. Deze Maan gaat met andere woorden buiten-proportioneel manifesteren. Vanuit het negatieve 6de huis betekent dat niet veel goeds.
Ten vierde: deze Maan staat vierkant Uranus: het plotse, onverwachte, verbrekende, radicaal veranderende.
(Noch Pluto, noch Uranus (of Neptunus) zijn hier weergegeven; in de hedendaagse belichaming van de traditie worden zij evenwel beschouwd en horoscopisch “verhandeld”, geïnterpreteerd, als vaste sterren met elk hun eigen specifieke betekenis en invloed.)
Maar wat dan met de Boogschutter-invloed, waarvan we modern meestal denken dat ie positief is, toch? Wel, ...Jupiter als beschikker beheert uiteindelijk wat de inhoud van Boogschutter vermag of tot stand brengt, en deze Jupiter bevindt zich in een ander “dark house”: huis 8, verbonden met de dood, angsten, zorgen. Deze Jupiter is peregrien en gaat dan eerder negatief dan positief uitwerken, met name omdat hij in huis 8 staat. Angsten, zorgen, de dood zelf, worden door Jupiter uitvergroot (had Jupiter essentiele waardigheid, dan zou hij het leed van 8 verlichten omdat hij dan werkt als benefic, maar zijn peregrine toestand maakt dat - zoals blijkt uit de berichtgeving - helaas irreëel).
Dat Jupiter op het púnt staat om eigen teken Vissen binnen te lopen en als machtige benefic te gaan werken, helpt niet; in deze kaart is hij sowieso onder de heerschappij van Saturnus geplaatst (klassiek beschouwen we Uranus, Neptunus en Pluto niet als heersers van een teken!).
En wat voor een Saturnus! Een van de sterkste planeten in deze horoscoop! Met de 5°-regel overgeleverd via Ptolemaeus staat deze Saturnus nl. als hoek-planeet, op cusp 4, en dus met maximale kracht! Ah ja, zal je maar redeneren, maar dit is toch een benefic-Saturnus, aangezien hij in het teken Weegschaal in zijn verhoging (exaltatie) staat? Klopt. Maar...
... 1) deze Saturnus heerst over huis 8 en vertegenwoordigt m.a.w. de dood, angsten, zorgen, problemen. (heerschappij over huis 7 tegelijk, helpt niet echt).
... 2) deze Saturnus is stationair/retrograde: stilstaand, vlak voordat hij retrograde gaat lopen. Dat betekent dat Saturnus als een gigantisch blok beton midden op de baan ligt, en voor alle verkeer een obstakel vormt dat je niet kan ontwijken!Bovendien staat Saturnus niet *in* huis 4, maar *op* de cusp van 4. Dus... Saturnus, natuurlijke aanduider van de Dood (Vadertje Tijd, Magere Hein met de Sikkel,...), én accidenteel heerser van de dood (heer 8), dringt zich onweerlegbaar op aan, legt onwrikbaar zijn dode gewicht in de schaal van, het Land, de Aarde, en... het Einde der Dingen, het ... Graf (cusp 4). Kon het nog treffender... Saturnus vertegenwoordigt de dood (heer 8); een dood die talrijk en expansief of zelfs overmatig is (Jupiter in 8), niets ontziend, zonder moreel of restrictie (Jupiter peregrien). De exaltatie van Saturnus, om toch een positief lichtpunt aan te brengen, refereert waarschijnlijk/blijkbaar aan het aanvankelijk
overschatten van het dodenaantal.
... 3) deze Saturnus staat vierkant Mercurius, de natuurlijke aanduider van aardbevingen (aardbeving = “wind in, onder, de aarde” ); bovendien is dit een wederzijds toenaderend aspect (Mercurius loopt retrograde) en dat levert een beeld op als van een “frontale botsing”.
... 4) deze Saturnus valt via antiscion knal op Uranus, wat het beeld inderdaad niet verbetert!

Merk ook nog op dat Mercurius - de 1ste planeet die de Maan aspecteert na haar tekenwissel - heerser is over het (on)Gelukspunt in huis 12, heerser van huis 12, en heerser van huis 3 (verkeer en logistiek...: de media berichten telkens weer hoe dat allemaal in een knoop zit: vernielde en geblokkeerde wegen; ongecoördineerde en als resultaat onderling tegenwerkende hulpverlening...).

Merk ook op dat (dank je, Dorothy, voor dit pareltje van inzicht!) dat de Maan die heer 1 is, in 6 geplaatst, ook duidelijk aangeeft wélke mensen, of welk deel van het volk, het zwaarst getroffen wordt: Maan in 6 staat voor de “machtelozen”, de “uitgerangeerden”, de marginalen, de "underdogs" (6 als vallend huis geeft geen kracht, en correspondeert in deze context met marginaliteit).

Merk ook nog op: Sirius is rijzend (14° Kreeft op de ascendant): “famous, and honour beyond the grave”... Ja, het is wereld-nieuws, niemand kan er rond of naast kijken.

Wat wilden we illustreren: kwaade locaties, huis 6, 8, 4, en 12.
Lees, studeer, en leer.

Tenzij de astrologie in ere hersteld werde, en elk land, elke natie, elk volk, ook zijn traditioneel geschoolde astrologen in ere zou herstellen, en officieel benoemen tot “Keepers of Fate”, “Guardians of Destiny” o.i.d., is het sowieso ondoenbaar om dergeijke gebeurtenissen accuraat te voorspellen - qua tijd EN qua locatie.
EN DAN NOG. Aan je Bestemming ontsnap je wellicht niet; maar wie weet hoeveel leed er bespaard zou kunnen worden indien we meer zicht hadden op toekomstige globaal/locale gebeurtenissen...

Ons hart reikt uit naar alle slachtoffers en nabestaanden.

Zomer-ingres voor België: beter laat dan nooit!

summer

Inderdaad, binnen een paar weken begint de herfst en moet er weeral een nieuwe kaart berekend en besproken worden, maar - kwestie van continuiteit - wou ik toch de Kreeft-intrede van de Zon nog ff bespreken (ook al is 3/4 er al van "passé"!).
Mijn studie klassieke astrologie brengt in dit opzicht de nodige verwarring mee: ik heb zowel de regels van Masha' Allah als van Abu' Mashar (Albumasar, gelatiniseerd) bekeken en toegepast. Hieronder volgt een overzicht.
Eerst nog de tekening van de Kreeft-intrede:
Be Ingress 0906Mer
(omdat de ascendant van de Ram-ingress in een hoofdteken viel, geldt die kaart algemeen voor het hele jaar, maar specifiek vooral voor de 1ste 3 maanden van het nieuwe jaar; deze Kreeft-ingress is meer specifiek voor de zomer-periode. Maar heel wat gegevens zijn een herhaling van de lente-ingress - zie vroeger...)

Algemeen:
- Kreeft rijzend, Maan heer 1 in het goede 11de huis: gunstig voor het land, voor de bevolking.
- Jupiter, exaltatieheer van Kreeft, in huis 8 en retro: ongunstig (sterfte, maar matig).
- Mars als tripliciteitsheerser van Kreeft, in vernietiging in Stier maar in het goede 11de huis: gemengd positief en negatief
- daghoroscoop (Zon boven de horizon), en Zon vrij van malefics: goed voor het volk.
Welke planeet is heerser van het seizoen? Geen planeet in hoekhuizen; ah: Venus in huis 11 in eigen teken: dat is de heerser. Venus staat essentieel sterk in eigen teken, en accidenteel sterk in huis 11, maar heel erg verzwakt of benadeeld door de haast exacte conjunctie met Mars, die in Stier natuurlijk in zijn vernietiging staat en dan uitgesproken als malefic werk.
De heerser geeft het volk algemeen weer, en omdat Mars heer 10 is in deze ingress, vertegenwoordigt hij de koning, of de regering (beste optie: de regering; de koning wordt dan aangeduid door zijn natuurlijke significator: de Zon). De duiding wordt dan:
- volk botst op (besluiten van) de regering, die in slechte conditie verkeert...
- koning/regering krijgt appreciatie van het volk...
- volk overwint koning/regering (Venus gaat namelijk Mars voorbijsteken en er van weglopen)...
Misschien kan dit betrokken worden op de problematiek rond de Oosterweelverbinding, met de Lange Wapperbrug of het tunnel-alternatief in Antwerpen?
Zon (koning) in 12: de koning verzwakt, verliest sterkte.
Saturnus driehoek Venus: vrienden worden vijanden; vrienden verhinderen vijanden; de "koning" krijgt het volk tégen zich.
Venus in Stier/Aarde/zuid; het zuiden van het land vaart wel, "joy and merriment", maar wordt geconfronteerd met tegenslag!

Kunst en vermaak floreren in het zuiden (Venus aarde), maar ...vermaak en vrouwen veroorzaken schade!
(omdat Brussel natuurlijk ook de hoofdstad van Europa is, kunnen/moeten deze duidingen ook betrokken worden óp Europa! En dan is hierin bv. Berlusconi herkenbaar...)

Specifiek:
Saturnus in Maagd:
antikiteiten (antiquiteiten :-), religieuzen, landbouwers, ouderlingen: floreren (Saturnus driehoek Venus) maar worden evengoed vernietigd (Sat. driehoek Mars).
De rijken worden rijker, de rijken gaan teloor (aspect van Saturnus met Venus, en met Mars, komt altijd terug...),
Armen worden rijk. Rijken worden arm.
Magnaten floreren; magnaten gaan ten onder.
Saturnus in Virgo en occidentaal: koorts-epidemieën.
Saturnus noordelijke latitude: gunstige winden; goed voor oogst en zaad.

Jupiter in Waterman:
nobelen, rechters, bischoppen, consuls, religieuze personen, goede burgers: worden belemmerd, ondervinden moeilijkheden (Jove retro in 8).
Hogere klasse en rijkaards worden (maatschappelijk) neergesmeten, hun bezittingen verpieteren, en dit bij uitstek in Aquarius-steden: Hamburg, Bremen, Montserrat, Pissaurum, Trent, Ingolstadt (Christian Astrology p. 99); mensen vertellen niet de waarheid in openlijke mededelingen (Jupiter in menselijk teken Waterman).
Jupiter in Lucht-teken: weinig regen, bederf van lucht en wind. Veel donder en bliksem (Jupiter zuidelijke latitude).

NMK in Waterman:
sterfte onder wetsdokters, rechters, religieuze secteleden/leiders.
ZMK in Leeuw:
aardvebingen (!), toename van water (?), slecht voor bomen, vernietiging van oogsten.

Mars in Stier:
militaire raadsheren, adviseurs van de Koning/regering: plotse sterfte; veel beperkingen door ziekte, zware koortsen.
Talrijke verbreking van wegen (wegenwerken?), bloedvergieten, ongelukken met vuur, droogte in rivierenl
Vernietiging van bomen en oogsten door droogte; sterke (zuidelijke) winden.
Nadelig voor vee.

Zon in Kreeft/12:
de rijken, de machtigen, magnaten en eerbare personen worden alle verhinderd, belemmerd, gefnuikt; elk wordt bezocht met gebrekkigheid.
Waterdieren/wezens ondervinden moeilijkheden.

Venus Stier/11, conjunct Mars, driehoek Saturnus:
huwbare vrouwen hebben tegenslag en/of worden verhinderd.
Zaadvorming in de natuur ondervindt hindernissen.

Mercurius Tweelingen/11:
auteurs, media, zaken, onderwijs: sterk en groeiend!

Maan Tweelingen/11 (hr 1):
het volk en ambassadeurs floreren!

Varia:
- gematigde hoeveelheid regen (Mars Stier)
- donkere luchten, aardbevingen, hongersnood (Saturnus)
- obstructie en verhinderingen in huizen van openbare spraak (wets- en rechts-instanties); misdadigers floreren; dienders/bedienden blijken nutteloos (Mercurus hr 3, 12 conjunct Aldebaran).
- verhindering, destructie (?) vanhet volk (Maan hr1 conjunct Aldebaran).
- dienaars niet productief voor heersers; gewone mensen, edelen, wijze mensen, magnaten, ... allen worden bekritiseerd... (Mercurius hr 12).

...

Tja... Inderdaad zet zich de trend van de Ram-ingress een beetje voort, en heel herkenbaar in actualiteit...

Watch this space for a autumn-update, coming real soon!

De Totale Zonne-eclips van 22/7/09

Op de valreep, voor morgenvroeg (4u34 onze tijd) de Maan het langst van deze hele eeuw de Zon volledig zal verduisteren, een woordje uitleg over eclipsen algemeen en deze in het bijzonder.
PBrTriomfDood
Zoals je op deze afbeelding kan zien ("De Triomf van de Dood", van Pieter Breughel), is het menens!
:-)
Ziehier de horoscoop van de eclips voor Brussel, samen met de Cancer-ingress voor België:

Be Ingress 2009-2 + SE
En hier (met dank aan Nasa-eclips site!), de landen waar de eclips zichtbaar zal zijn van India over China en Japan tot op eilanden in de Stille Oceaan:
TSE2009globe1a
Die zichtbaarheid is niet onbelangrijk, want volgens de Oude Meesters heeft een eclips enkel of vooral effect daar waar ze zichtbaar is (en zich dus boven de horizon bevindt).
Voorts heeft een eclips impact op die landen, streken, gebieden, die onder het teken vallen waarin de eclips gebeurt. In casu: Kreeft. Welke landen vallen daaronder? Schotland, Holland, Afrika, Venetie, Genua, Amsterdam, York.
En ook: in die landen waarvan de horoscoop, of de horoscoop van de leider van het land, zijn ascendant, MC, of één van de Lichten, in het eclips-teken heeft staan (hoe dichter bij de exacte graad van de eclips, hoe sterker het effect).
En als je als "privé-persoon" je Asc/MC/Zon of Maan op die graad hebt, dan weet je er ook van : - D
Als, zoals in ons geval (voor Be), de eclips onder de horizon maar al in het 1ste huis valt, dan delen we ook - zij het enigszins afgezwakt - in de gevolgen/impact.
Vaste sterren van hogere orde (hélder) op de voorlopende Hoek, bepalen mee de kwaliteit of de eigenschappen van de eclips. Voor Be is dat dus de ascendant, en die staat conjunct Sirius, de helderste ster aan de hemel, volgens Ptolemaeus van Jupiter-Mars karakter (Procyon, alfa-canis minor) staat ruim conjunct de eclipsgraad zelf). Dat geeft een joviale/martiale kwaliteit aan de effecten van deze eclips: groei, overvloed, (te) veel van alles, en hitte, ruzie, gestook, onmin, ondoordachte daden.
De effecten zullen zich zoveel jaren manifesteren, als het aantal uren dat de eclips (van begin tot einde) duurt (en da's lang, in dit geval). Omdat de eclips voor Be in het 1ste huis valt, mogen we het begin en de meest ernstige manifestaties verwachten in de maanden volgende op de 4de maand na de eclips zelf, dus vanaf eind november.
Zoals je hierboven kan zien, heeft de Kreeft-ingress voor Be een Kreeft-ascendant; what 's even more important, de Lente- of Ram-ingress (zie vroeger in deze reeks artikelen) heeft een asc-graad die vrij dicht bij de eclipsgraad valt. En ook de ascendant van Van Rompuy's inzwering (VR I), valt halverwege Kreeft. Genoeg factoren dus om in mindere mate de effecten van deze eclips te bestuderen, ook al is ze bij ons onzichtbaar...

Wat doet deze eclips? Omdat Kreeft een waterteken is, wordt het "water" en zijn bewoners, getroffen. Dus problemen voor (oceaan)vissen en andere wezens; gevaar voor navigatie, en (lange) zeereizen; rivieren drogen uit; maag- en spijsverteringsaandoeningen veroorzaken slepende ziektes, voerend tot uittering (consumption) bij de gewone man/vrouw; de oogst van granen en fruit krimpt; de kwaliteit van de lucht wordt bezwaard. Overstromingen (vooral in kustgebieden) doen zich voor.
Politiek/maatschappelijk: politieke verschuivingen, schending van verdragen en overeenkomsten, gewapende opstand en oproep tot oorlog, bedrog in hogere kringen (niet beperkt tot de politiek :- )

Het 3de decanaat van Kreeft, waarin deze eclips valt, verwijst specifiek naar het uitbreken van de "pocs" bij de bevolking van Kreeft-gevoelige landen... (de eclips is zichtbaar in enkele heel dicht bevolkte gebieden zoals noord India en zuid-china...)...

Voor zover mijn totnutoe zéér beperkte kennis over eclipsen reikt, mogen we evenwel voor Be eindigen op een positievere noot: als Jupiter de heerser over de eclips is (wegens geëxalteerd en in term op 13de ° van Kreeft), wordt alles min of meer ten goede gekeerd (al is dat met een zwak positieve Jupiter in Waterman, nauw conjunct Neptunus, een dubbeltje op zijn kant).

Ondertussen: geniet van de zomer!

Pluto en ander lekkers, Mundaan

Cataclysm

Alhoewel we voor dit (astrologische) jaar (dat van de Ram-ingress tot de volgende ingress loopt) voor België ook de Herfst-ingress moesten bekijken, loont het toch zeker de moeite even terug te blikken naar de 1ste ingress, die van Ram (duiding van lente- en herfstingress zie vroeger). We hebben er de actuele planeetstanden bij gezet: vrijdag 19/12/08, 17u, Brussel (buitenste ring).
BeIngr+Trans081219

Wat hier opvalt (het tijdstip is genomen voor het moment dat Leterme onderweg ging naar de Koning om zijn ontslag aan te bieden - of kort daarvoor) en dat de Maan net op het "herfstpunt" staat (0° Libra), en dus exact opposiet de ingress-Zon. Ook de Zon zelf, bijna exact op het MC van de ingress-horoscoop, geeft een belangrijk moment weer: de hoogste positie/post van de ingress-horoscoop is mee geactiveerd door de transiterende Zon. Klik, klik: radertjes grijpen in elkaar in.
Maar vooral (KLIK!): Pluto, die kort na het begin van de lente, retrograde is gaan lopen en voor het grootste deel van het jaar terug in Boogschutter draalde, is nu bijna exact op zijn positie van de lente-ingress terug gekeerd! M.a.w., de "belofte" aan crisis, overmacht, "rampspoed" op hoogste niveau (huis 10) manifesteert zich hier en nu.
"Pikant" detail: de ascendant van de ontslag-aanbieding (4° Cancer, buitenste ring) staat conjunct die gedebiliteerde Mars van de lente-ingress (5° Cancer), die haast exact samenvalt met de positie van Mars in Leterme's horoscoop (die daar bovendien heer van het 1ste huis is!!!) op 7° Cancer.
Denkend in synastrie-termen heeft Yves Leterme (Mars hr 1 van zijn radix op 7° Kreeft) Mars als heer 8 van de lente-ingress voor België "opgepikt". Hoe beeldend staat die ingress-Mars in het 4de huis van "het einde der dingen", het "graf"...
Hieronder nog ter referentie de geboortehoroscoop van Yves Leterme, waar we in een volgend artikel (wellicht artikelen) nog op terugkomen!
Merk op dat in zijn horoscoop Pluto via mundaan-aspect ook weer exact samenvalt met Pluto in de lente-ingress voor België...
Talk about Destiny...
Yves Leterme rad(IO)

Leterme I

napoleone

(Oef! De hemelse tekens zijn dan toch correct geïnterpreteerd! Check "Oh dierbaar België", van november vorig jaar, mbt een nieuwe regering...)
Wow, is het gewoon geluk, of hebben ze toch een hofastroloog in dienst?

Pasted Graphic
De Zon, symbool van de Koning, van de Regering, staat pal in het zuiden, én in Verhoging in het teken Ram, als de nieuwe regering haar eedaflegging doet vandaag. Dat is een krachtig statement: essentiele én accidentele kracht, dat geeft moed.
Maar..., dit is België, natuurlijk. We analyseren de belangrijkste punten van de installatie-horoscoop van de nieuwe eindelijke "regering" hieronder, en dan blijkt er toch heel wat fout te zitten...

Ik zet "regering" bewust tussen aanhalingstekens, omdat hoe krachtig de zon ook staat, zijn dispositor Mars in Val in Kreeft staat, en machteloos/krachteloos in het 12de huis. Dus de uiterlijke manifestatie (schijn) is héél goed, maar de innerlijke kracht, de "bron" is uiterst zwak (om niet te zeggen: zwaar gehandicapt).
- hoofdtekens op asc en mc: de regering is onderhevig aan/instigator van... harde, snelle actie, ...zonder stabiliteit of duurzaamheid (verbaasd? :-)
- asc op 28 graden Kreeft: "te laat", "alles ligt al vast", ...het beeld dat hiermee samenhangt is dat alles op voorhand al bedisseld en bepaald is; geen speelruimte; en in het ergste scenario: een doodgeboren kindje, geen levensvatbaarheid.
- Maan heer 1 staat peregrien op 15• Maagd in het 3de huis: communicatie en informatieverwerking kan alle kanten uit. Deze regering (heer 1) heeft geen kracht om te handelen (beweeglijk huis) en moet opletten om geen schade te berokkenen (peregrien).
Deze Maan staat wel op de verhogingsgraad van Mercurius, maar Mercurius zelf staat in Val én Vernietiging in Vissen-huis 9: "much ado about nothing", "veel geblaat en weinig wol" (integendeel zelfs: onze reputatie gaat in het buitenland verloren, ons "imago" wordt beschadigd...)(... is natuurlijk al zo... :-(
Er wordt gegoocheld met hoge woorden en dure begrippen, maar er wordt niet "geleverd"...
- zuidelijke MK in huis 2: financies van het land, middelen, economie: gaan achteruit. Saturnus fysiek in huis 2 versterkt een idee van moeilijkheden op dit vlak...
- noordelijke MK in huis 8: schulden(berg) wordt groter. De conjunctie van NMK met Neptunus doet hier bedrog of minimaal ontiegelijke toestanden vermoeden... Slechte afspraken en foute contracten verzieken de boel verder (Saturnus heer 8, retrograde en pergerien in huis 2).
- Saturnus zwevend op cusp 3, Maan pergrien in 3, Mercurius heer 3 in val en vernietiging in Vissen-9: onderwijs, communicatie, post, verkeer (auto, spoor, ...) zitten niet goed. Buitenland en/of contractanten terzake doen moeilijk (huis 9 is opposiet huis 3).
- Ziektezorg staat onder enorme druk: Pluto op cusp 6. Het gelukspunt hier oogt goed, maar Jupiter, de grote benefic staat in val en verwijdert zich van het PF. Eventueel kunnen hier ook problemen met tewerkstelling aan gekoppeld worden (de schone schijn deemstert weg...). Buitenland speelt hier ook een belangrijke rol (Jupiter is immers heerser van het 9de huis).

Zo kunnen we nog ff doorgaan, maar we denken dat het al genoeg is geweest... Toch nog ff dit: Venus is heer 4, en symboliseert het einde, de afloop. Venus loopt toe op Uranus, de planeet van plotse en onverwachte wendingen. Maar op 14 graden Vissen wordt Venus ingehaald door Mercurius, heer 3: linke afspraken en foute contracten of overeenkomsten gaan het leven van deze regering rekken... of: euthanaseren!
(de dubbelzinnigheid van deze info is eigen aan de "belgische horoscoop"; ofwel gaat deze regering ten onder aan dubieuze afspraken, ofwel zorgen die er net voor dat ze kan blijven voortbestaan... :-)

Nieuwejaars voorspellingen!

newyear sydney

Ha, had je gedacht! :-)

In de astrologische visie, begint het nieuwe jaar als de Zon zijn intrede doet in het teken Ram (begin van de lente), de lente-equinox. In mundaan-astrologie wordt deze "intrede-horoscoop" (engels: ingress), berekend voor de relevante coördinaten en geeft minimaal voor 1 seizoen, maximaal voor een volledig jaar, een beeld van wat op til is (voor die regio). Als we dus politiek-sociaal-economische voorspellingen willen doen voor België, moeten we die "intrede"kaart berekenen voor Brussel, als hoofdstad van ons land. Wil je weten of het klimaat gunstig zal zijn in Spanje, bereken je dezelfde horoscoop voor Madrid, enz.
Voor België gaan we nog even wachten tot het begin van de lente!
feest!

Maar, om je er alvast voor warm te doen lopen, kijken we even naar de voorbije ingress (lente 2007, Brussel):
 ingress 0703 BeBr
In deze kaart, berekend voor Brussel, zie je - gelukkig - heer 1 Jupiter, sterk in eigen teken én in het 1ste huis: we kunnen tegen een stootje!
We zien ook dat Jupiter (onvermijdelijk) op een conjunctie met Pluto toeloopt (hé? Pluto? Oh, ja hoor! Houwen we wel rekening mee, zelfs in klassieke benadering, als er maar iets nauw genoeg komt! Maar Pluto gebruiken als heerser van Schorpioen, is ...euh, is zoals "volksverlakkerij": dat werkt gewoon niet!). Gelukkig zien we vlak over de grens in het volgend teken Steenbok, het gelukspunt staan.
Dus: "strong as we may be, we 're in for some serious turmoil, crisis, upheaval." Na een belangrijke verschuiving (van Vuur-boogschutter naar Aarde-steenbok) wordt het allemaal beter (gelukspunt, maar wel ff wachten: gelukspunt op 4° steenbok).
Opvallend: de Zon (de Koning) bevond zich haast op zijn diepste punt, dat beloofde niet veel goeds! En inderdaad, Koning Albert heeft zijn heup gebroken (bewegingsbeperking) en is met de formatie-pogingen toch wel even op een negatieve manier in het nieuws ook gekomen...
Hoe zit(zat) het met de regering zelve? Venus, heer 10 van de ingress-horosocoop, staat schijnbaar sterk in eigen teken Stier in huis 5, maar niet in het teken van cusp 5, dus ondergeschikt, en als heerser van het 6de huis ook, aanduider van pech en tegenslag en "shit" (oeps!). Heer 10 = heer 6: regeren is geen makkie: pech, tegenslag, moeilijkheden, nou ja..., lastig!
Toch even een lans breken voor modern-astrologische toestanden: Venus staat inconjunct MC waarover Venus heerst: inherente spanningen en moeilijkheden, noodzakelijke, kritische aanpassingen noodzakelijk... Tja, dat lijkt me wel herkenbaar!
Venus heer 10 vertegenwoordigt de (bij de ingres) zetelende regering/premier. Toch wel stabiel en sterk, ondanks overgeleverd aan de verkiezingen die gingen komen. Omdat we weten dat er verkiezingen kwamen, kunnen we de heerser van het volgend teken gebruiken als aanduider van de nieuwe regering/premier. Dat wordt dus Mars. En kijk... die Mars staat een beetje warrig (conjunct Neptunus), en gefnuikt of in conflict (opposiet Saturnus). De hemel wist het al lang voor de verkiezingen achter de rug waren: dit werd geen gemakkelijk proces, er is weerstand en tegenwerking en vertraging, en (omdat Saturnus retrograde loopt:) onvoorspelbare wendingen.
In huis 3 zien we de noordelijke maansknoop: aandacht, investering in communicatie, media, verkeer, is gewenst/noozakelijk (oh ja, die trein-stakingen en toestanden...).
Ook Mercurius in 3 in vernietiging, en... (vooral) Saturnus heer 3 in vernietiging in Leeuw op cusp 9, weerspiegelt de problemen die België gekend heeft op het niveau van verkeer en transport (en niet te vergeten: communicatie!) !
Financies: Saturnus is ook heer 2, en staat nog steeds in vernietiging in Leeuw/9: problems! Te relateren aan bestuur (Leeuw), buitenland (9), en (gebrek aan of foute) communicatie (9). Gelukkig staat het Pars Fortunae bijna knal op cusp 2: er is redding, hemelse ondersteuning (?).
...
Watch this space for future communications about Belgium and its destiny!