Beter laat dan nooit: Ram-Ingress voor BelgiŽ, 2014

Poussin Nicolas, (1594 - 1665) French Baroque Classical Art 1630 Selene and Endymion 5 stars worthy hd wallpaper [phistars.com] paintingNadat ik een artikel had afgewerkt over de nieuwe Vlaamsche Regering (Bourgeois I), voor publicatie in
Para-Astro van oktober, stuitte ik op enkele nota’s die ik op 21/4 had gemaakt, met de bedoeling toen een artikel te schrijven over wat we mochten verwachten in BelgiŽ. Het “leven” kwam echter tussenbeide en de nota’s verschoven naar donkere bits en bytes op m’n harde schijf.
Ook al is dit een grotendeelse “achteraf-duiding”, toch zijn sommige dingen zů herkenbaar, dat ik er alsnog ruimte aan wil besteden, en delen! Dit is slechts een fractie van wat uit dergelijke horoscoop kan afgeleid worden... En hopelijk komt het leven niťt tussenbeide voor publicatie rond de herfst-ingress...

Hier is de horoscoop van de Ram-ingress 2014:

2014-Ram Be

En hier zijn de oorspronkelijke nota’s in cursief; commentaar volgt eronder:

---------------

BelgiŽ - Aries Ingress 2014

Maagd rijzend > geldig voor half jaar, dan Libra ingress!
Lord of the Year: Zon goed geplaatst maar in aversie van asc >>> Jupiter in Kreeft-10
Saturnus retro, noord lat, in 3: hveel regen, vervuiling van rivieren
orientaal: conflict tussen rijken
retro: pestilenties (3de huis: luchtwegen?)
Jupiter kreeft, noord lat: goede lucht, overvloed water (?), donder en bliksem
occidentaal: veel strijd tussen religies (politiek?)
Mars Libra, noord lat: schaduw van de lucht (?), sterke winden
orientaal: oorlog tussen rijken
retro: allemaal ernstig!
NN in Libra: onrechtvaardigheid van koning en rijken; bedrog door hen en verarming van anderen


---------------

Omdat er een beweeglijk teken rijst in deze Ram-Ingress voor Be (berekend voor Antwerpen, maakt niet veel uit aangezien Antwerpen en Brussel praktisch op dezelfde lengtegraad liggen...), is deze horoscoop “slechts” geldig voor een half jaar en moet voor de 2de helft (van het astrologisch jaar) de Zonne-ingress voor Weegschaal berekend en geduid worden!

De Zon staat weliswaar sterk in het 7de berekend huis, maar kan vanuit Ram geen Ptolemaeisch aspect maken met de ascendant in Maagd, dit is immers een inconjunct-verhouding. Vandaar dat de 2de beste kandidaat, Jupiter geŽxalteerd in Kreeft en in 10, de verantwoordelijkheid voor het jaar krijgt. Transits van en op deze Jupiter krijgen dan extra betekenis/kracht.

Saturnus loopt retrograde hier, en heeft noordelijke breedte (breedte of latitude: afstand van de planeet boven of onder ecliptica, niet hetzelfde als declinatie!), iets waarmee in moderne astrologie weinig of geen rekening (meer) wordt gehouden. Maar de “boodschap” hiervan, nl. heeeeel veel neerslag, is toch al wel bewaarheid geworden, medunkt!

Saturnus orientaal (rijzend vůůr de Zon); conflict tussen rijken:
what ’s new ???

Saturnus retrograde: pestilenties...? Ik heb eerlijk gezegd geen idee van luchtwegen- of andere infectieuze epidemies - toch niet in BelgiŽ! Misschien gaat het over de verdere verzieking van onze wegen....

Jupiter met noorderbreedte in Kreeft, goede lucht (oef! Euh, is dat wel zo? Wel, nu ik er bij stil sta, hebben we dit jaar nog niet veel “smog”-alarm gehad!
Overvloed water: oh ja! Gezien de recente overstromingen en water-overlasten recentelijk, zeer juist!
Donder en bliksem! Kapitein Haddock! Sorry! :-D
Jupiter occidentaal (Jupiter rijst in deze kaart nŗ de Zon) en dit wijzend op “veel strijd tussen religies”: politiek ware logisch geweest (en is er uiteraard ook wel geweest met de verkiezingen), maar recent worden we toch ook in BelgiŽ, tijdens Pro-Palestina betogingen, geconfronteerd met heftig anti-semitisme!
(en toegegeven: hier is religie en politiek natuurlijk heel sterk onderling verwoven)

Mars in Weegschaal met noordelijke latittude: geen idee waar dit op mag slaan.

Mars oriťntaal (rijzend (ruim) vůůr de Zon): oorlog tussen rijken. Ha! Mars retro: ’t gaat er stevig aan toe! Ha! Denk aan de banken, de compensatie-maatregelen, de boetes vanwege Europa en dergelijke dingen.

Noorderknoop in Weegschaal: onrechtvaardigheid van koning en rijken:
what ’s new??? Bedrog door hen, en verarming van anderen (niet-rijken): ik denk hierbij aan de bocht van Open-vld, zomaar ineens hopla in de regering, zonder inzage/inspraak van regeer-akkoord... Als dŠt geen (kiezers)bedrog is (met name i.v.m. de Oosterweel verbinding in Antwerpen..., dan..., dan..., dan wťťt ik het niet meer!
En uit het regeer-akkoord blijkt natuurlijk overduidelijk dat heel wat gezinnen, en ook ouderen, zullen verarmen door de op te leggen maatregelen (
Snoeien om te Groeien)...

(Nota: geraadpleegd materiaal: “Astrologia Munda”, van W. Ramesey, geŽditeerd en -anoteerd door Steven Birchfield)

Winter-Zonne-Wende Wensen

ice-landscape-schwerinNu de dagen terug beginnen te lengen (en de grootste kou nog moet komen) breng ik u graag reeds mijn beste wensen over!
Wat heeft het laatste jaardeel voor ons in petto? De intrede van de Zon in Steenbok is relevant voor ons omdat de Ram-ingress een Kreeft-ascendant had; het jaar wordt dan beschreven door 4 ingress-horoscopen, telkens bij het begin van elk seizoen.
Hier is de kaart voor de winter:

2013 Cap Ingress


Jupiter, op 17į Kreeft en heerser van huis 10, staat conjunct de ascendant op 20į Kreeft. Die is duidelijk “heerser van het seizoen” want hij heeft hier zijn verhoging of elevatie. Jupiter staat hier exact conjunct de ascendant van de Ram-ingress van dit jaar, dus dat versterkt zijn positie/belang nog eens, en dan is het jammer te moeten zien dat hij retrograde loopt. Ook een (ruim) vierkant met Mars in zijn vernietiging in 4, die (nauw) opposiet Uranus in 10 staat, wijst op moeilijkheden en problemen die erg hectisch en onverwacht kunnen zijn.
Volgens Abu’ Mashar (
Flores Albumasaris, vert. B. Dykes) geeft Jupiter als Heerser en in goede conditie, de verschijning van religie, rust, opkomst van secten, en de navolging van voorschriften van wet en goede werken; rijkdom en goede luim en vreugde voor de rijken, en de gehoorzaamheid van de gewone mensen. En de gewone mensen delen in die vreugde. In slechte conditie het omgekeerde. En dit geldt vooral voor de mensen van/uit het noorden (Jupiter in waterteken).
Da ’s dus een mix: Jupiter staat goed en sterk in verhoging en conjunct de ascendant, maar zijn retrograde stand vermindert zijn “gunsten”, wat hij belooft wordt niet (helemaal) vervuld, of het werkt fout uit of wordt terug genomen.
Bovendien (nog steeds volgens de
Flores Alb.), als Jupiter vierkant Mars staat (en dit is een kwaaie Mars) zal er duidelijk sprake zijn van geschillen, en bezittingen en verwachtingen worden afgepakt.
Het “volk” (Maan, tgl. heer 1) is bezorgd om zijn bestaansmiddelen en spaart (Leeuw-2) en mort (vierkant Saturnus), want de economie (en de Koning) is verzwakt (heer 2 in 6, Mercurius in 6) en legaten en nalatenschappen worden vernietigd of verhinderd.

Nou, weinig nieuws, als u het mij vraagt. Wel grappig dat de groeiende heisa rond de GAS-boetes, vooral met betrekking tot kinderen, hierin herkenbaar is (gewone mensen delen
niet in de vreugde van de rijken, en kinderen zijn de dupe van de wet (Mercurius verbrand en in vernietiging in huis 6).
Ook het Vrijhandelsverdrag van Europa met de VS kan hierin meespelen: deze sterke “mixed bag” Jupiter staat in de horoscoop van de voorafgaande VM op cusp 7, van handelspartners (en heersend over huis 2 van middelen vd mensen, en huis 12 van verborgen vijanden).


2013:12 VM

Tijd om te feesten, dan maar :-)

PS: op winterse landschappen zoals bovenaan getoond hoeft u zich waarschijnlijk niet te verwachten: Jupiter op de ascendant belooft wel veel neerslag, samen met Saturnus in Schorpioen met noordelijke latitude, maar heer 1 in Leeuw en zeker Mars in 4 wijzen eerder op een relatief “warm” seizoen (of met veel electrische stormen)!

Ram-ingress voor Brussel, 2009.

Milletspring(lente, Millet)

Nu het astrologische nieuwe jaar begonnen is (Zon op de 1ste minuut van Ram binnengelopen), wordt het hoog tijd om met de horoscoop hiervan (berekend voor Brussel) te kijken wat de nabije toekomst in petto heeft - althans volgens de klassieke mundaan-astrologie (gebruikte tekstbron: Flores Albumasaris, vertaald door Dr. Benjamin Dykes). Nog even benadrukken: de onderstaande duiding is geen "persoonlijke interpretatie" van planeet/teken/huis combinaties, maar een vertaling van wat de klassieke auteurs in grote concordantie hierover voorschreven.
Het wordt een astro-intensief jaar: Kreeft-ascendant rijst in de ingress-kaart, wat betekent dat deze invloed slechts (of vooral) voor het 1ste kwartaal van dit jaar geldt, of liever, voor de lente. Hier volgen met andere woorden te zijner tijd nog de ingress-kaarten voor de Zomer, Herfst en Winter!
ingress Be 0903
Eerst moeten we zoeken naar de "Lord of the Year"; in deze ingress is die onmiddellijk en moeiteloos gevonden: Zon in Ram, in huis 10.
Sterk, want geŽxalteerd, en hoog aan de hemel. Het gaat goed met de Koning/Premier, danku. Hij heeft succes en streeft nobele dingen na, en vooral in de oostelijke gebieden wordt dat erg gewaardeerd. Zijn soldaten vechten een goede strijd. Of anders verwoord: binnen de regering doen de premier en zijn ministers hun best om goeie dingen te verwezenlijken, wat met de electorale koorts die al volop toeslaat, natuurlijk stemmen moet opbrengen (Zon in 10, conjunct MC: de positie van "eer en aanzien").
Jammer dat Jupiter heer 10 in Waterman-8, en Venus retrograde in Ram-10, een sterk, ...euh ...genuanceerd beeld geven...
Jupiter vertegenwoordigt als heer 10 nl. de regering, en staat peregrien (dus zonder essentiŽle waardigheid) in Waterman, in het 8ste huis van angsten, zorgen, schulden, gelden van anderen. Weinig of geen speelruimte, met andere woorden. Het "menselijke" teken Waterman brengt volgende betekenis mee (in deze mundaan-context): neergang van regering, van edelen en rijken, door foute handelingen en wanbeheer (!!!).
Ook godsdienst, justitie en hoger onderwijs (Jupiter is ook hr 9) en gezondheidszorg en arbeidsmarkt (Boogschutter op 6) gaan er op achteruit, worden beperkt en bemoeilijkt.
Via antiscion staat Jupiter conjunct Lucida Lancis (de Zuidelijke Schaal, of nog: Zuben Algenubi). Albumasar schrijft: onheil en vernietiging treft koningen, edelen, de rijken, en datgene wat zij beheren en vertegenwoordigen. Jaloezie en rivaliteit verzwakt hun posities en hun werken; omkoperij en aanklachten doen het respect voor hun "koninkrijken" verzwinden. Vile people will be made greater than them: verfoeilijke personen zullen hogerop komen dan zij... (oh nee, toch niet nva of ldd..., laat staan vb! of Leterme! (oeps, da 's een persoonlijke invulling, natuurlijk : - ) maar je kan ook nog 's naar zijn radix kijken, vroeger gepubliceerd in deze gangen...).
Met betrekking tot justitie en religie (Jupiter hr 9) betekent dit ook slecht nieuws; ook buitenlandse missies of zelfs gewoon verre buitenlandse reizen leiden tot strijd en verhindering, vernietiging.
En als heerser van het 6de huis geeft deze connectie aan: schade voor viervoeters, ambtenaren en soldaten, werkvolk/nemers. Buikproblemen.

Maar..., hoe gaat het met het land zelf, en de bevolking? (de Mensen?)
Deze worden vertegenwoordigd door hr 1, en dat is de Maan, in vernietiging in Steenbok, en "disjunct" in huis 6 van ziekte en zorg en werk. Verkeren in slechte conditie, dus. Gezondheidsproblemen en/of moeilijkheden gewoon vanuit het leven, of in verband met officiŽle dienstverleningen, maken het leven onaangenaam.
Zuidelijke knoop in huis 1 bevestigt het signaal van moeilijkheden, achteruitgang, problemen.
Het land en het volk (Maan heer 1) wordt gegijzeld door Saturnus, heerser van Steenbok.
Saturnus staat retrograde en peregrien in Maagd, in huis 3. Samen met Mercurius heer 3 in val en vernietiging in 9, levert dat volgend beeld: bank/post/verkeer/media/onderwijs/... verslechteren in hun werking, wellicht wegens te hoog gegrepen doelen; in plaats van successen zijn teleurstellingen hier de regel.
De rijken worden arm, de armen sterven, vermogens slinken. Maagden lijden aan langdurige ziektes. Oeps... Saturnus in Virgo, Maan en hr 1 in 6, ZMK in 1: misschien liever toch maar geen Baarmoederhalskanker-vaccin voor jonge vrouwen/meisjes? (lees er de controverse over vaccins maar op na, op internet...). Ook Mars heer 5 (plezier, kinderen, seks,...) conjunct Fomalhaut, wijst op seksuele problemen en aandoeningen van buik en geslachtsorganen; Venus retro in vernietiging in Ram: slecht voor vrouwen...
Bomen hebben te lijden van parasieten, land- en mijnbouw gaan achteruit; rijken, religieuzen, landbouwers en ouderlingen treffen het niet zo goed dit seizoen... Er zou zelfs gevaar zijn voor huizen/domeinen/steden door aardbevingen! Misschien moeten we dat voor BelgiŽ toch wel overdrachtelijk begrijpen... Alhoewel: de zuidelijke MK in Leew wijst ook op gevaar van: aardbevingen, vloeden, vernietiging van bomenbestand, vernietiging van oogst...!
De retrograde stand van Saturnus betekent volgens de klassieke mundaan-leer dat de "koning" (letterlijk of figuurlijk: Albert II, dan wel premier H. Van Rompuy) bevreesd is voor zijn vijanden, en hun groeiende macht...
Dat Saturnus conjunct Denebola staat is dan weer te vertalen als een aanwijzing voor afflicties bij vrouwen en kinderen (vaccin?), en verlies door bedienden en/of dieven met betrekking tot het buitenland en uitstaande schulden.
Om ff voort te gaan met de impact van Vaste Sterren: Procyon op de ascendant wijst op verspilling en ruÔnering door bedrog, ruzies, en achteruitgang van handel door foute (acties van) werknemers.

Nochthans, nogtans, nochtans, is de Zon als heerser van het 2de huis, zo sterk geplaatst in Ram-10, een positief signaal met betrekking tot bezit/financies/koopkracht van de mensen: na neergang, volgt snelle opgang!

Niet zo voor rechters, magistraten, advocaten: sterfte onder hun gelederen (noordelijke MK in Waterman); gerecht en religie worden ondermijnd door geheime vijanden (Mercurius heer 12 in val en vernietiging in 9), of door pers, onderwijs, media (Mercurius heer 3).

Zo, dat belooft een spannende lente te worden! Een aantal zaken zijn uiteraard al herkenbaar, zoals de problemen met justitie, scheiding der machten, en uiteraard de wereldwijde financiele crisis.
Let 's wait and see hoe dit alles evolueert, en kijk uit naar de volgende "aflevering" !

Hoe staat het land ervoor?

regering

Het vervolg van de actuele BelgiŽ-Saga (of is het Soap?)!
Omdat de lente-ingress (Zon loopt Ram binnen) een beweeglijk teken op de ascendant had, moet volgens de leer van de mundaan-astrologie een 2de horoscoop getrokken worden voor de herfst-ingress (Zon loopt Weegschaal binnen). Deze kaart geeft meer informatie voor de gebeurtenissen op politiek/sociaal/economisch vlak voor de 2de helft van het (astrologisch jaar). Hieronder de horoscoop:
ingress Be 0809
Hoe gaat het met het land, het volk, de mensen? Saturnus heer1 staat in Maagd, huis 8: overgeleverd aan buitenlandse financieŽn; er leeft heel wat angst in verband met gelden van anderen, schulden, verzekeringswezen enz. Het buitenland (zon heer 7) doet het inderdaad niet goed (zon in val in weegschaal).
Maar er is beterschap op komst: Saturnus (het land, het volk) gaat in de nabije toekomst het teken van zijn verhoging binnen (Saturnus uit Maagd naar Weegschaal), alhoewel het begrip "verhoging" of exaltatie net kan betekenen dat de dingen te rooskleurig ingevuld worden, dat er overschatting gebeurt...
Toch geeft ook de noordelijke maanknsoop in huis 1, weglopend van Neptunus, een positief signaal: we zullen er terug op vooruitgaan.

Van de regering zal dat echter niet afhangen: Jupiter heer 10, staat gegijzeld in het 12de huis van verborgen vijanden en zelfsabotage, in het teken van zijn val... De regering functioneert kwalitatief slecht (Jupiter in val) en kwantitatief ondermaats, ze heeft geen kracht om veel verandering tot stand te brengen (12de huis). Ze is gewoon niet in staat om te regeren!
En wellicht gaat het volk zich tegen de regering kanten: Saturnus gaat een driehoek krijgen van Jupiter, maar Saturnus in Maagd ontvangt Jupiter in het teken van zijn Vernietigin, terwijl Jupiter Saturnus in domicilie ontvangt. Ook de Maan als natuurlijke aanduider van het volk, gaat een oppositie maken met Jupiter; en nu is het Jupiter die de Maan in haar vernietiging ontvangt, terwijl de Maan in Kreeft Jupiter wel exalteert! Ja/nee, ťn tegelijkertijd nee/ja, de schizofrene communautaire toestand van ons landje wordt hier wel mooi uitgebeeld!

Hoe zit het met het geld van de mensen? Jupiter is ook heer 2: niet goed dus, krachteloos in 12 en in val (!)... Ah ja, de koopkracht gaat alsmaar verder achteruit, lees ik in de kranten.
Uranus in 2 geeft eerder onvoorspelbare veranderingen dan een positieve doorbraak weer in dit huis; en met het bankwezen gaat al helemaal niet goed: Venus heer 3, overgeleverd aan buitenlandse financieŽn in huis 8, staat nog even sterk in eigen teken Weegschaal te wezen, maar duikelt al heel snel in Schorpioen, het teken van haar vernietiging (lees: onmacht om goed en degelijk te functioneren, verlies van integriteit). Ook de staatskas heeft al betere tijden gehad (Jupiter heer 11).

Is er nog wat goeds te verwachten, dan? Op het 1ste zicht wel: Mercurius, heer4 en 5 (het "land", de natie, en haar bronnen), loopt stilaan weg van die akelige oorlogsplaneet Mars in vernietiging in Weegschaal. Maar nazicht in de efemeris toont helaas dat Mars Mercurius inhaalt en voorbij steekt op 22-23į Weegschaal! Laat ons hopen dat de conjunctie met Spica op 23į Weegschaal, de nodige bescherming biedt!
Wie of wat is deze oorlogszuchtige factor? Mars heerst in deze ingress over het 9de huis van religie. ? Niet de kerk, nee, maar de religie van de overmacht/almacht van de mens, van de politiek, van de... Democratie. Jawel: 800.000 voorkeurstemmen, weet je nog? (hoorden daar ook geen 5 minuten politieke moed bij?) En dus gijzelt het kartel ons land al 15 maanden lang (en het is nog niet gedaan).
Hier hebben we Mars die Mercurius heer 4 overmeestert, in de lente-ingress stond Mars in huis 4 in Tweelingen, en in de Grote Conjunctie voorafgaand aan de stichting van BelgiŽ, is Mars de dispositor van de GC (Jupiter & Saturnus), en heerser van huis 1, 12, en 5. Het blijft moeilijk, en het wordt nog spannender dan ooit!

Ah..., l' Histoire Belgique...

ParableWiseaFoolishVirgins
Eťn van de "hoogste" niveaus van toegepaste astrologie is de Mundaan-astrologie: de astrologie van de Wereld, van de Volkeren, van het Klimaat, van geo-fysische veranderingen,...
Om te weten/voorzien hoe het een bepaald land (volk, koningshuis,...) zal vergaan, wordt de "ingress"-horoscoop berekend: dat is de horoscoop voor de start van het nieuwe jaar (astrologisch: als de Zon de eerste boogminuut van het teken Ram binnenloopt, het begin van onze noordelijke lente, dus), met de coŲrdinaten van de hoofdstad als geboorteplaats.
Gezien ons recent politiek gesputter, leek het mij interessant om dit eens voor ons Belgen-landje te bekijken: hieronder volgt de ingress-kaart voor BelgiŽ.
(interessant om te vergelijken met de inauguratie-horoscoop van Leterme-I, vroeger gepubliceerd in deze pagina's...)

Ingress Be 0803
De 2 assen (ascendant-descendant en medium/imum coelis) vallen elk op de laatste graad van een beweeglijk teken (Asc: 29 Vissen; MC: 29 Boogschutter): een cyclus wordt beŽindigd/het einde van iets/... Laat ons hopen dat het het einde van het overleg-geknoei, dat sinds juni 2007 bezig is, weergeeft!
Wat valt op in deze kaart? Een zware bezetting van de 6-12 as: problemen en tegenslag/verborgen vijanden en onvermogen.
Wat nog? Pluto prominent aanwezig in 10 (bijna op zijn hoogste positie): regering/leiderschap/koningshuis wordt onder druk gezet (jawel, lieve lezers: in de praktijk van klassieke astrologie wordt wel degelijk rekening gehouden met de transsaturnalen - op voorwaarde dat zij een prominente positie innemen, zoals Pluto hier!). Verandering, of zeg maar: transformatie van het staatsbestel, dringt zich op (waar heb ik dat nog gehoord/gezien? Ah ja, op de radio en in de krant, hehe). Toch niet zo'n leuk beeld: overmacht en crisis domineert het jaar.
Wat nog? Zon prominent aanwezig in huis 1, op het punt van op te komen, en heel sterk (verhoogd) in ram, en hoofdhuis. Koningschap, leiderschap, creativiteit, noblesse, spelen een prominente rol. Of toch niet? Het is een mooie zon, geŽxalteerd in ram en krachtig in het 1ste huis, maar... de cusp van het 1ste huis staat nog net in Vissen... Jupiter, de heerser van Vissen, staat in zijn val in Steenbok, en Mars, de heerser van Ram, ook in zijn val, in Kreeft. Wat gelezen kan worden als: noch inhoudelijk, noch feitelijk/handelsgewijs, komt er veel goeds van...
Mars als God van de Oorlog in Kreeft in 4, illustreert heel toepasselijk de spanningen binnenin het vaderland, de verscheurdheid tussen Vlaam & Waling... - waar de media zich niet van hun mooiste kant laten zien: huis 4, het vaderland, valt onder de heerschappij van Mercurius (tweelingen op cusp 4), en Mercurius staat in zijn Val ťn Vernietiging in Vissen, in het 12de huis ...van verborgen vijanden en zelfdestructie.
Gelukkig loopt die Mercurius toe op Venus, die in haar Verhoging staat in Vissen: er is hoop voor de toekomst!
Omdat de ascendant van deze ingress in een beweeglijk teken valt, geldt deze informatie vooral voor het 1ste half jaar (enkel een vast teken op de ascendant weerspiegelt het volledige jaar-gebeuren, en een hoofdteken op de ascendant van de ingress-horoscoop beperkt de duiding tot het 1ste kwart van dat jaar, zodat er dan nog 3 andere ingress-horoscopen berekend en geduid moeten worden (resp. Zon op 0 graad Kreeft, Weegschaal, en Steenbok). De 2de helft van dit (astrologisch) jaar, moet er dus rekening gehouden worden met de Libra-ingress (come back and check this page for updates!).
Pikant detail: in de "Flores Albumasar" een vroeg-middeleeuws werk toegeschreven aan Abu-Mash'ar, lees ik het volgende: "als Saturnus retrograde staat (in de ingress), dan toont dit de angst van de Koning voor zijn vijanden, en dat hij beducht is voor hun groter wordende macht over Hem"...

Hoe lang gaat het nog duren voor we terug Hof-Astrologen aanstellen...?