Geboortehoroscoop

BDW, 9de installatie

the-fortune-teller


Bart De Wever, (met schandalig verlengd mandaat nog steeds) voorzitter van N-Va, en Burgemeester van Antwerpen, wordt de "Schaduwpremier" genoemd: hij blijft "veilig" achter de schermen, maar heeft ondertussen wel zoniet alle, dan toch vele touwtjes in handen, in de Vlaamsche én in de Federale Regering.
Is dat terecht? Natuurlijk: kijk naar zijn horoscoop:

Bart De Wever antiscia

- zijn asc. 19 Maagd, staat via antiscion (spiegel- , of letterlijk Schaduwpunt!) conjunct zijn Pars van Eminentie op 10 Ram in HTH 8;
- zijn Mercurius heer 10 op 13 Steenbok, staat via antiscion opposiet MC (regering);
- en best van al: zijn Pars Spiritus of Daimon op 0/40 Kreeft, staat via antiscion exact opposiet zijn Zon op 29/40 Boogschutter.
Een overgetalenteerde vloek voor de een, een miskende zegen voor de ander.
Maar verbergen doet hij...

Toelichting: een “spiegelpunt” of “antiscion” (mv: antiscia) wordt berekend door vanuit eender welk punt in de horoscoop, een loodlijn neer te laten op de as 0°Kreeft-0°Steenbok; daar waar deze loodlijn aan de andere kant van de as Kreeft-Steenbok de horoscoopcirkel (dierenriem) snijdt, bevindt zich het spiegelpunt. M.a.w., spiegelpunt van “x” bevindt zich altijd even ver van 0°Kreeft (of Steenbok) als “x” zelf.

BDW, 8ste installatie

romulus-victory-over-acron-1812

Even terughaken in de vorige studie van BDW’s horoscoop:
met het in gebruik nemen van het programma
Delphic Oracle (geschreven door Curtis Manwaring), dat heel sterk gericht is op de middeleeuwse en hellenistische astrologie, geef ik hier een andere weergave van BDW’s kaart, nl. met een aantal interessante Loten (Arabische Punten) erin.


Bart De Wever do


Op 10° Ram hebben we het Lot van Exaltatie, o.a. verband houdend met maatschappelijke excellentie of succes; op 24° in hetzelfde teken staat het Lot van Jupiter, Pars Victorie, verband houdend met, nou ja, succes en overwinning!
En laat nu dat teken/huis Ram, zoals voorheen toegelicht, het geactiveerd profectie-huis zijn voor dit mega-verkiezingsjaar! Om het anders te zeggen: moest er nog iemand twijfelen aan de winst en het succes, en de overwinning, van N-VA op 25 mei e.k., dan... nou ja...! En ook wel tréffend: Victorie en Uitmuntendheid gelinkt aan angst (en bezitsverlies etc). Nou!

Maar: dat wil niet zeggen dat de tegenwerking en de moeilijkheden die in vorige studie vermeld werden, komen te vervallen, nee nee.
Dat lichten we toe met gebruik van een andere hellenistische voorspel-methode: Zodiakale Ontzetting (
Aphesis). Hierbij wordt een punt voortgeschoven van teken naar teken, waarbij elk teken een specifiek aantal jaren in het leven van de geborene vertegenwoordigt. Dit aantal wordt gegeven door de “Kleinere Jaren” toegekend aan de 7 klassieke planeten.
Als we de Zodiakale Bevrijding toepassen vertrekkend van Daimon (Pars Spiritus), dan vertelt dat iets over het verloop van carrière en de algehele levensrichting; vertrekkend van Fortuna krijgen we informatie over de evolutie van gezondheid en welvaart, algehele levensomstandigheden in de loop van de jaren.

Met de verkiezingen in het achterhoofd kijken we natuurlijk naar de Aphesis van Daimon.
Volgens Vettius Valens bereikt iemand zijn hoogste top(pen) als de Aphesis van Daimon, in het 10de Fortuna-huis aankomt. Fortuna staat bij BDW in Boogschutter-4, en dus is Maagd-1 het 10de Fortuna-huis. En wat zien we in de tabel van Aphesis Daimon: juist, ja, die heeft 4/5/2014 Maagd bereikt. BDW zit nu in een top-periode, top van de top. Pas in 2034 verschuift Aphesis Daimon naar het volgende teken. Wil dat zeggen dat die hele periode (20 jaar, help!) BDW zal schitteren/verduisteren (afhankelijk van je politieke standpunt :-) ? Nee, daarbinnenin zitten natuurlijk sub-periodes waar serieuze kenteringen in kunnen voorkomen. En daar zien we dat van 16/5 tot 22/5 de sub-sub-periode Steenbok is. Hier worden dingen gerealiseerd, omdat Steenbok Mercurius bevat, de heerser van de hoofdperiode in Maagd. Vanaf 22/5 kan er een deftige “dip” komen want dan is het vaste kruis geactiveerd. Dat is vooral belangrijk omdat BDW’s béste planeet, Venus (benefic in sect) in Schorpioen staat (met ondersteuning van Jupiter, benefic contra sect), beetje geplaagd door Mars (malefic in sect en dus niet zo kwaadaardig) maar vooral verhinderd/gesaboteerd door Saturnus in Stier er tegenover, de malefic contra-sect en dus BDW’s moéilijkste planeet!
Met andere woorden: voor BDW zijn “goede tijden” ook vaak “slechte tijden”, beide zijn aan elkaar gelinkt...
Een andere reden hier is dat Waterman ook zijn “Nemesis” bevat: het Pars van Saturnus, waar rekeningen vereffend worden ahw.
De volgende sub-periode (Vissen) start op 28/5 en dan zijn de verkiezingen al voorbij. ’t Wordt écht wel spannend!
Op 23/6/2014, is de Maagd/Maagd periode voorbij en verschuift de subperiode naar Weegschaal: dan is Maagd/Weegschaal aan de orde. In Weegschaal sdtaan Maan/Uranus, en het Pars van Noodzaak (afgedwongen keuzes). Aan de overkant van Weegschaal worden Victorie en Excellentie nog ’s geactiveerd, en in Kreeft Spiritus. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat er (bv. met betrekking tot de regeringsvorming) serieuze knopen door-ge-hakt moeten worden, niét tot ieders jolijt...

In plaats van de Vinger op de Pols, trachten we hier de Pen bij de Tabel te houden, om alzo terwijl de nabije toekomst zich verder ontrolt, beter inzicht te krijgen in de werking van deze Aphesis-techniek!

BDW, 7de installatie

ZEUS1216


Zo zijn we eindelijk aan de actuele profecties toegekomen voor By De Way :-) ...
(
We raden de lezer aan de radix, solaar, en profecties uit te printen en naast elkaar voor zich te leggen, om een beetje overzicht te houden!)
Opmerking: vuistregel voor duiding: de profecties kwalificeren, de solaarposities kwantiseren.

BDW prof43BDW sol43

43 jaar geworden, dat betekent een 8ste huis profectie-jaar. De geprofecteerde asc belandt m.a.w. in Ram, zodat Mars de Heerser van het Jaar wordt.
De thema’s: bezit van anderen, confrontatie met overlijdens, angsten, zorgen, e.d., treden op de voorgrond. Radix-Mars profecteert zelf naar het 10de radix-huis, en in de solaar staat Mars, weliswaar in vernietiging in Weegschaal, ook heel sterk in solaar-10! Met de door BDW zelf genoemde “de Moeder Aller Verkiezingen” in aantocht, en zijn positionering met de N-VA daarin, hoeft de nodige spanning, stress, en (hopelijk enkel verbale) agressie natuurlijk niet te verbazen.
Solaar-Mars valt in radix-2 en activeert daar radix-Maan, die zoals eerder gemeld werd, vanaf 5 april 2014, de uitvoerende kracht wordt van de Zonne-Firdar. Halverwege de maand van de verkiezingen, gaat transit-Mars ook terug direct lopen, wat een extra dimensie aan de impact van de oorlogsgod geeft.
Voeg daaraantoe dat transit-Mercurius, de heerser van BDW’s asc en 10de huis, op datzelfde moment in “overdrive” gaat (Out of Bounds), én tegelijkertijd ook zijn secundair progressieve Maan OOB wordt, dan hebben we een BDW die redelijk roekeloos, onvoorspelbaar of -controleerbaar, naar de stembus gaat.
De geprofecteerde radix-Merc komt echter in huis 12 van verborgen vijanden, (zelf)sabotage e.d. terecht.
Vettius Valens schrijft in zijn Anthologie, boek IV (vrij vertaald):
- Asc overhandigt aan Mars: dit brengt een heel slechte periode, lichamelijk gevaar, ups en downs van bestaansmiddelen, crisis.
Mars in de solaar toont bereidheid en kracht om dit te manifesteren...
- Zon die overhandigt aan Maan echter: levendig, krachtdadig, goedmoedig. Aanwinsten, voordeel vanwege mannen en vrouwen, verbintenissen, etc.
Solaar-Maan staat niet krachteloos, maar wel in het donker 8ste huis...
- Maan zelf overhandigt aan Saturnus: complex en veranderlijk jaar; dood of ziekte van de moeder (indien nog in leven), vijandigheid, chaos in en bekoeling van zaken, lichamelijke gevaren, enz.
Solaar-Saturnus in 11: kan dit produceren, voldoende sterk...
- Mercurius overhandigt aan de Zon: associerend (verbindend?), efficiënt, vol verwezenlijkingen; verbinding met de Groten, verzoeken en giften (maar met vertraging en hindernissen), voogdijschap en uitmuntendheid. Glorieus en weldadig voor hen die betrokken zijn op letteren en opvoeding.
Solaar-Zon valt in 12: jammer voor BDW is die Zon niet echt geïnteresseerd (of veel te veel afgeleid) om dit ten volle neer te zetten...


BDW rad+PD43BDW rad+SP43


Hierboven ziet u links de Prinaire Directies, en rechts de Secundaire Progressies, voor 21/12/2013.
Wat u hier niét kan zien, is de timing; sommige aspecten, zoals SP Maan conjunct radix-Saturnus, zijn reeds verleden en hun “uitwerkend vermogen” is al overgenomen door andere aspecten tussen Promittorss en Significators. Ik beperk me hier tot wat nog komen moet!

We weten dat de prof.-Zon overhandigt aan de Maan, en dat de Maan vanaf 5/4/14 de uitvoerende kracht is voor de Zon, volgens de Firdaria.
Sinds 20/12/13, werkt SP Maan opposiet rad-Venus: mogelijkheid van ziekte, negatieve effecten van genot. Dit loopt tot 22/7/14, als de Maan opposiet Jupiter gaat staan. Dit laatste belooft “office”: (hoger) ambt, maar gekoppeld aan kwellingen en moeilijkheden.
Rond 26/7/14 komt de SP Maan conjunct Algol: extreme ziekte, confrontatie met dood.
Vanaf 15/4/14 reeds, loopt die zelfde Maan doorheen de term van Saturnus, wat aangezien dit in BDW’s kaart de malefic-contra-sect is, ook ziekte of zwaar melancholische condities kan meebrengen.
SP (en uiteraard Primaire directie van) MC komt rond 28/5/14 conjunct Procyon te staan, en in de term van Saturnus. Procyon belooft een enorme opgang, gróót succes, maar met een aanzienlijk risico op daaropvolgende teloorgang, neergang, verlies.
Prim. gedirigeerde Zon, komt 29/7/14 vierkant radix-Mars: risico op levensbedreigende ziekte of ongeval, geen succes, wel mislukkingen.

Als ik “hof-astroloog” van... was, zou ik ten stelligste aanraden van een stap op zij te zetten, en (helaas voor mij als Antwerpenaar) burgemeester blijven i.p.v. hogerop te ambiëren. Maar met alle over-drive die aanwezig is, zou dit advies waarschijnlijk in dovemans-oren vallen...

Alhoewel: als toetje wordt u nog een glimp van
Zodicale Aphesis gegeven: rond 4 mei ’14 wordt het Pars Spiritus vanuit Leeuw naar Maagd “ontzet” (in de betekenis van “bevrijd uit”, “overgezet naar”). Dat impliceert de start van een gloed-nieuwe periode in BDW’s leven, vooral dan carrière-gewijs. Het teken Maagd is in BDW’s kaart echter wél het rijzend teken, en heer 1 Mercurius, staat - retrograde - onder dispositie van kwalijke Saturnus... Dus toch wel flinke problematieken.
Maar omdat Mercurius de malefics onder sextiel en driehoek ziet, en beide benefics ook nog via sextiel kan zien, zal het voor BDW’s vege lijf misschien niet zo’n vaart lopen; benieuwd wat het dan voor zijn omgeving betekent of meebrengt...

Bart De Wever, 4de astrologische installatie

BDW radixhemel

De horoscoop van Bart De Wever, met de ogen van het oude Babylon gezien.

BDW wsh

Als illustratie hebben we hier voor de verandering eens geen klassiek schilderij geplaatst, maar de hemeltoestand op het ogenblik van BDW’s geboorte, blik op het zuiden van de nachthemel gericht (*).
In zijn horoscoop (hierboven gegeven met volledig-teken-huizen) zie je natuurlijk vanzelf dat Saturnus de enige planeet boven de horizon is, de enige zíchtbare planeet. En dat heeft zo, althans in de oer-astrologie van Mesopotamië, zijn consequenties! Saturnus is hier namelijk de “Koning”, de “Heerser”, en die staat helemaal alleen (in de Visuele Astrologie van
yonder times hebben onzichtbare planeten (die onder de horizon staan), niet rechtstreeks impact. Er is geen “Kroonprins” (Jupiter) in de geburen, geen opvolger dus, er is ook geen Contender of “Vijand” aanwezig (Mars), dus BDW hoeft niet te vrezen van de Troon gestoten te worden. Hij is en blijft de “Koning”, hij (Hij ?) is “Alleenheerser”. Geen concurrentie, geen machtsbedreiging. Maar over welke Troon gaat het hier? Tot nader orde (lees: tot na de Moeder Aller Verkiezingen, lol) gaat dat natuurlijk over zijn voorzitterschap van de Nv-a (of hoe schrijf je dat).
Dit bevestigt wat al zo vaak in de media gemeld is: BDW heeft geen opvolger of adjudant of rechterhand, die naam en functie waardig: hij staat er - wat betreft het partijgedachtengoed - alleen voor. Alleen, en ook wel een beetje “al-een”. Macht verzekerd, dus. Maar ook: eenzaam. Saturnus is trouwens in de modern-astrologische kijk van planeet-patronen, zijn belangrijkste horoscoop-factor (zie vroeger artikel in deze blog).
Deze positie van Saturnus bemoeilijkt natuurlijk zijn functioneren als politicus, of beter gezegd: geeft belemmeringen: hij kan immers niet overal tegelijk zijn! Als hij in Antwerpen verdwijnt als burgervader (
wat hij bij aanvang van die post in absoluto onmogelijk achtte, we horen ondertussen andere geluiden...), kan hij eigenlijk niet vervangen worden - wel in praxis, maar niet in spiritus. Als hij (the horror!) premier zou worden of minister-president van Vlaamschen Bodem, blijft hij onvervangbaar als partij-voorzitter, enz. Verscheurende keuzes zullen gemaakt moeten worden!

In de bovenstaande illustratie zien we die solitaire Saturnus op de grens tussen het asterisme van Ram, en dat van Stier. Als je goéd kijkt, staat die Saturnus (zoek het witte bolletje in een rood kruisje) in de onderbuik van Ram, (in de buik van de Stier, maar die is niet aanwezig in het asterisme), en op de “neus” van het Zeemonster
Cetus. Ik laat aan het onderscheidingsvermogen (the discretion) van de geëerde lezer over, om daar een betekenis aan te geven.
In een (snel) volgend artikel bekijk ik de profecties en solaar voor Bart’s nieuwe levensjaar, waarin Moe aller Verkiezingen valt!

(*) gebruikt programma: Stellarium (mac)

Mandela's overlijden en Profecties

Angelitos


Profecties zijn een onderdeel van de traditionele, in casu de Hellenistische, Astrologie, en stellen de astroloog in staat met niets anders dan de geboortehoroscoop, voorspellingen te doen, belangrijke ontwikkelingen in de levensloop te voorzien.
De techniek is heel eenvoudig: per levensjaar schuiven de planeten, parsen, asc en MC 1 teken op. Het 1ste huis/teken, corresponderend met de geboorte, vertegenwoordigt jaar 0; het 2de huis/teken staat voor leeftijd 1 jaar; het 3de voor leeftijd 2 jaar, enz. Op leeftijd 12 jaar zitten we terug in huis 1, evenals op 24, 36, 48, enz. jaar oud.
Dus op 11, 23, 35 enz jaar oud, is de radix-ascendant 11 tekens opgeschoven en staat in het 12de. Het 1ste van de radix is dan het 2de van de profectie, etc. Wil je je financies bekijken als je met pensioen gaat op bv. 62 jaar (gezegend!), dan kijk je naar huis 4 van de radix, want dat is het 2de van de geprofecteerde ascendant in radix-3. Enz. Het radix-huis/teken waar de profectie in valt, geeft een hoofd-tema weer voor dat levensjaar (waarbij je uiteraard rekening houdt met planeten
in dat huis/teken, en de heerser ervan).
Het geprofecteerde 1ste huis/teken staat op een kleinere tijdschaal tegelijkertijd voor de 30 dagen volgend op jouw verjaardag. Elk volgend teken/huis geeft dan de volgende 30 dagen weer, en zo kom je de cirkel rond terug uit bij je volgende verjaardag in het vólgende huis/teken.

Hier is de geboortehoroscoop van Nelson Mandela (gegevens via
astro.com) :


Mandela radix

Omdat het niet de bedoeling is Nelson Mandela’s persoonlijkheid te beschrijven, hier enkele dingen die me toch opvallen in zijn horoscoop:
- (voor de modernen): Emmerpatroon met Uranus als handvat: een man met een Taak, een Missie in het leven, waarbij verzet tegen conventies, individualisering en natuurlijk het thema
Bevrijding voorop staan. Een Vernieuwer dus, en een Gever: Mandela trok aan de kar door zijn Bevrijdend Gedachtengoed te communiceren, en te geven vanuit zijn ervaring (Kom-gedeelte van de Emmer volledig in dag-helft).
- (voor de klassieken): Pars Daïmon conjunct Regulus: zijn eigen beslissingen en bewuste keuzes hebben hem in status verhoogd en een Wereldleider van hem gemaakt. Daardoor ontstonden conflicten met de
powers that be (were) (Zon conjunct Procyon in Kreeft-8) wat voerde tot zijn langdurige opsluiting (Zon beheerst door Maan in vast tteken Schorpioen, in 12).
Goed. Nu de profecties voor leeftijd 95 jaar erbij (in juli 2013 was Mandela 95 geworden): de ascendant is opgeschoven naar het 12de huis... (profecties in buitenste cirkel)

Mandela r=prof95

Het thema van het jaar werd daardoor: verborgen vijanden, langdurige ziekte/opsluiting, overgeleverd zijn. Omdat Maan in radix 12 staat, werd zij de “Lady of the Year”, en de Maan heerst in Mandela’s horoscoop over huis 8, angsten, zorgen, dood. Tegelijkertijd zien we dat de geprofecteerde Maan “overhandigt” aan een zeer moeilijk geplaatste Mars (malefic contra-sect in zijn Verbanning in Libra). Jupiter, de heerser van de ascendant is geprofecteerd naar het 7de huis wat natuurlijk ook weer met ondergaan te maken heeft.
Dit levensjaar was voor Mandela duidelijk een met beperking, hinder en gevaar.
Dat gebeurde 12 jaar daarvoor óók, en ook dan, op leeftijd 83, kon je redeneren dat Mandela had kunnen sterven, zeker. Maar dit jaar kwam hier extra bij dat Saturnus tegelijkertijd door zijn 12de huis transiteerde en daarbij ook heel de tijd vierkant zijn moeilijke radixpositie stond (heel-teken aspect). Transit Jupiter liep dan tegelijk nog eens door zijn 8ste heel-teken huis. En Jupiter is zowel radix ascendantheerser als heer 4. Dat zijn wel erg veel aanduiders tegelijk voor leven/dood/problemen/ziekte...
Het zijn deze transits (o.a.) die het verschil maken met de uitwerking van de profecties op 83, 71, 59,... enz. Ook de zonnerevolutie of “solaar”, moet er bij betrokken worden om een juiste duiding te maken.

Mandela r+prof95novdec

En om af te sluiten nog de maandprofecties: omdat Mandela geboren is op 18 juli, beschrijft het teken van de geprofecteerde ascendant telkens de periode van 18 juli tot 30 dagen later. Het volgende teken geeft dan van 18 augustus tot 18 september van het nieuwe levensjaar weer, enz.
Mandela is overleden op 5 december ’13. Volgens deze maand-profecties valt die datum in het teken Vissen/huis 4, want we vertrekken bij Schorpioen/12 voor de leeftijd van 95 jaar. Dus (ruwweg) Boogschutter/1 = 18/8 tot 18/9, Steenbok/2 = 18/9 tot 18/10, Waterman/3 = 18/10 tot 18/11, Vissen/4 = 18/11 tot 18/12. Weerom werd Jupiter, heerser van het leven/het lichaam (1ste huis) en van het einde, de dood (heer 4) geactiveerd, terwijl hij door het 8ste huis transiteert, beheerst door de Maan heer 8 in Schorpioen/12, de geprofecteerde ascendant.

Vaarwel en Goede Reis, Grote Man!

(profecties en andere technieken kan je bij Herman op cursus in Antwerpen leren!)

Philippe I, Koning der Belgen - afl. 2

napoleon

Philippe I, Koning der Belgen, aflevering 2: klassiek en beetje modern

Philippe I

En dan nu een meer “reguliere” (of liever: vertrouwdere?) benadering van de geboortehoroscoop van onze nieuwe Koning:

Philippe I, 2de aflevering. (afb.: Napoleon)


Welk
temperament heeft Philippe I?
Ascendant Kreeft = Koud en Vochtig
Heer 1 (Maan) = Koud en Vochtig
Zon (lente) = Heet en Vochtig
Maan (fase) = Koud en Droog
Dat is overwegend K+V = flegmatisch: gevoelig, sensitief, ontvankelijk voor sferen en stemmingen, heeft impulsen nodig van buitenuit, afwachtend, neigend tot indolentie en inactiviteit als er geen uitwendige druk is.
Met een waterteken rijzend, is de
primaire behoefte die ingevuld moet worden om “gelukkig” te zijn, veiligheid, geborgenheid, zorg-dragen (actief of passief), gevoelsmatige betrokkenheid.

Jupiter is zonder twijfel zijn
gedragsaanduider: hij heeft volle zeggenschap zowel over Mercurius (de rede) in Vissen, als over de Maan (de emotie) in Boogschutter.
Zijn gevoeligheid komt dus op een gedreven, enthousiaste, idealistische manier naar buiten, waarbij de
gematigdheid die (per definitie!) bij de Grote Benefic hoort, enigszins verstoord is: Jupiter staat in zijn val in Steenbok, opposiet de ascendant. Daar hebben we waarschijnlijk wat bij zijn publieke optredens overkomt (-kwam?) als stroefheid, geremdheid, starheid, en soms botte reacties of handelingen: Jupiter in Steenbok wil idealen en visie in strakke georkestreerde vorm realiseren, waarbij niet gefaald mag worden en dat geeft natuurlijk een zekere “verkramping” (zeker met Jupiter opp. asc.).
Maar er kan ook een lans gebroken worden voor Venus: die maakt een scherp vierkant vanuit Ram-10 met zijn asc. ... En die Venus, in haar exiel, staat natuurlijk borg voor het op tijd en stond “voor zijn tijd spreken”, of communiceren van ongezouten politieke meningen/standpunten - wat hem in hoofde van zijn functie, niet toegestaan is! (Maar hou zo ’n impulsieve Venus maar ’s tegen!)

Effe zoeken naar Philippe’s
beste troef: er moet gekozen worden tussen de Zon, verhoogd in Ram-11 (10de teken vanaf de asc-Kreeft), en Saturnus in eigen teken Steenbok in huis 7. Uiteraard zien we liever de Zon, dan de Grote Malefic, als troefkaart (alhoewel Saturnus als dagplaneet bij deze dag-geboorte niet al té moeilijk gaat doen...). Saturnus beschikt natuurlijk wel over Jupiter hr 10 en het Gelukspunt, terwijl de Zon slechts inspraak heeft over (Uranus in 3 en) Venus in Ram-11, maar de Hitte en Droogte van de Zon gaan natuurlijk beter corrigerend werken bij het temperament, dan Saturnus’ Koude en Droogte...
(M.a.w.: het Konings-schap zou Philippe wel eens heel veel deugd kunnen doen, en een verbeterde “versie” van hemzelf oproepen!).

Volgens de
moderne, psychologische astrologie “is” Philippe de Zon in Aries-11: impulsief, actie-belust, energetisch typetje, dat vooral aan zichzelf denkt (of toch zo overkomt) door (te)veel met idealen en verlangens bezig te zijn. Dat doet hem in “de grote-mensen-wereld” verloren lopen (Mars dispositor van Zon in Ram, in Vissen-10).
Middels een traditioneel-astrologische benadering zien we Philippe beschreven door Kreeft-asc (zie hoger), en Maan heer 1 in Boogschutter-6: een gevoelig persoon gedreven door idealen, die dienstbaar wil zijn, maar in zijn pogingen om bij te dragen tot een betere wereld, verkeerd overkomt, overdrijft, of out-of-sync is (Jupiter dispositor hr 1 in Steenbok, opp. asc.).
Take your pick...

(wordt vervolgd)

Philippe I, Koning der Belgen - afl. 1

alexander-the-great

Koning Philippe I, op z’n Mesopotamisch!
Geboren op 15 april 1960, om 9u40, te Laken.

Philippe I mesopOm de geregelde lezer van deze tijdelijk ongeregelde blog te verrassen, benaderen we deze horoscoop van een koninklijke geboorte, in de allereerste plaats vanuit het oorspronkelijk, Mesopotamisch, perspectief. Wat bedoelen we hiermee? We bekijken de realiteit van het hemelbeeld, niet de platte projectie in een horoscooptekening, maar de 3-D “real picture”, als het ware.

In dit “mesopotamisch” perspectief is Saturnus, de grootste, oudste, traagste planeet van alle (we houden enkel rekening met de zichtbare planeten), deze is de “Koning”.
Jupiter is de “kroonprins” of hoog-geplaatste vazal, of om het even wie als opvolger van de Koning kan functioneren.
Mars is de “vijand”, de tegenstrever, de oorlogszoeker/maker.

Wat zien we nu op deze manier in Philippe’s horoscoop?
De “kroonprins”, Jupiter, is afwezig, wegens onder de horizon verdwenen.
De “koning”, Saturnus, Philippe zelf dus, is sterk aanwezig (boven de horizon) maar bedreigd door “weg-deemstering”: Saturnus bevindt zich in het 7de huis van de geboortehoroscoop, en zoals je op de tekening kan zien, zal het niet erg lang duren voor hij in het westen... jawel,
ondergaat. Van de scène verdwijnt...
Dat betekent zoveel als een relatief kort-durend koningsschap, en/of het nakende einde van een dynastie.
Mars, de “tegenstrever” nl., staat daarentegen héél sterk in het zenith, pal in het zuiden, de hoogste plaats aan de hemel die uiteraard in deze context dominantie en suprematie en succes, overwinning, betekent.
Wie of wat of vanwaar die Mars komt, kan in dit perspectief niet toegelicht worden door te kijken naar huis-heerschappij en dergelijke, dat was gewoon geen onderdeel in deze astrologische beschouwing. Maar in de ogen van de oude Mesopotamiers zou dit zeker een gevaar-signaal betekend hebben, voor het “Rijk van Philippe”!

In volgende afleveringen kijken we op meer traditionele of vertrouwde manieren naar deze horoscoop (die in tegenstelling tot wat velen denken over Philippe’s persoon zelve, enorm boeiend is!).

Angelina Jolie in het nieuws

Angelina Jolie: zinvolle ingreep of zelf-sabotage?

martyrstagatha


Hoe en waarom kennen we Angelina Jolie? Omwille van haar schoonheid (Venus exact conjunct Ascendant) en familiale situatie (Kreeft rijzend), welke voluit via haar film-acteren en media-aandacht publiek “beschikbaar” zijn (tot op bepaalde hoogte) (Maan heer 1 en dispositor van Venus, conjunct MC).
En uiteraard dus haar “sublieme vrouwelijkheid” (Venus conjunct Asc-Kreeft, Maan op 10). Wow!


Angleina Jolie rad


Momenteel staat ze wereldwijd in de belangstelling door haar open communicatie rondom de dubbele mastectomie die ze heeft laten uitvoeren. Dit vinden we treffend terug in de hellenistische techniek van profecties:
Met 37 jaar leeftijd beleeft Angelina Jolie nog steeds een 2de huis/teken profectie-jaar (voor profecties geef ik de voorkeur aan
whole sign-houses - WHS).
Dat maakt dat de Zon als heerser van het teken Leeuw op huis 2 (en dat tot haar spoedig volgende verjaardag), de
Heerser van het Jaar is: de planeet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de “jaar-taken”.
Wat brengt dit op de voorgrond voor dit nu nog lopende levensjaar, wat staat er op dat jaar-programma?
- Zon heer 2: financies, bestaansmiddelen, voeding.
- Zon in WSH 12: hospitalisatie, eenzaamheid, verborgen vijanden, zelf-sabotage.
- Zon geprofecteerd naar 1ste huis/ascendant: het lichaam, de vitaliteit.


Angelina Jolie rad+prof37


Een mogelijke “vertaling” van deze verbanden: welstand en getalenteerdheid (Zon heer 2) voeren, vanuit angst/eenzaamheid/onmacht/zelf-sabotage (Zon in 12), tot manifestatie op lichamelijk vlak, en (her)positionering in het leven (Zon geprofecteerd naar huis 1). Het incarnatieve voertuig (het lichaam, huis 1) wordt belaagd door zware ziekte/hospitalisatie (huis 12), dankzij beschikbare bestaansmiddelen (huis 2).
Alhoewel het 12de huis in moderne, psychologische astrologie vaak als “positief” wordt geduid en in verband gebracht met spiritualiteit, heeft het in oorsprong toch de kwalijke connotatie van “Malus Daeimon”, oftewel
Kwade Geest. Die kan zich manifesteren als “verborgen vijanden”, “onbewuste destructieve patronen”, “zonde”, “zelf-sabotage”. Het roept dan ook vragen op, of deze keuze van Angelina Jolie, zowel ten opzicht van zichzelf, als met betrekking tot het “maatschappelijk veld” (10de huis), er een slimme is geweest, dan wel een verborgen destructief karakter heeft.
We hopen het beste ! (cfr. o.a.: http://www.greenmedinfo.com/blog/did-angelina-jolie-make-mistake-acting-breast-cancer-gene-theory

Het merendeel van deze ingrijpende ingreep speelt zich af in de maand februari, wat met de maand-profecties overeenkomt met radix-10de huis/Ram. Heel astro-logisch valt de hier aangeduide periode (van 4 februari tot 4 maart) onder de heerschappij van Mars, dé aanduider van “het Mes, de chirurg, de invasieve ingreep”. Mars is effectief ook “beschikker” over het lichaam (Maan heer 1, in Ram, én conjunct Mars), en ook over Jupiter, die als heer 6 ziekte en pech vertegenwoordigt.
We hadden kúnnen verwachten dat dit ook ten tijde van de ingreep, publiek bekend gemaakt zou worden (Mars heerst ook over het MC (datgene waarvoor men bekend is) in Ram), maar het was dus wachten tot mei, toen de maand-profecties in het 1ste huis aankwamen: 1ste huis het lichaam; Maan heer 1 in Ram/10, de ingreep + publieke bekendheid).

En, laat dit duidelijk zijn: AJ is een moedige, strijdlustige vrouw (Mars in Ram op 10), die “er voor gaat”. Enkel de toekomst kan uitwijzen of dit - weerom: zowel persoonlijk als collectief - een goede strategie vertegenwoordigt.

Dominique Strauss-Kahn: profecties

joseph


Dit is de geboortehoroscoop van Dominique Strauss-Kahn:

DSKrad

Een man met invloed en een man verbonden met (groot) geld: Leo rijzend, Zon heer 1 in huis 10; Saturnus heer 7 (de ander) en 8 (geld van de ander) staat exact conjunct de meest koninklijke ster Regulus in huis 2 van financies.
Jupiter, heer 6 (dienstbaarheid) en 9 (buitenland, reizen) staat strak en sterk op de descendant, conjunct Altair (een
hoogvlieger, met kantjes aan).
Ook Mars, heer 10 (het handelen in de wereld) en 5 (spel, plezier, erotiek) staat enorm krachtig in eigen teken én huis, én conjunct de noordelijke maansknoop: toename van macht en autoriteit gedurende het leven.
Omdat DSK overdag geboren is, zijn de tripliciteitsheersers van de Zon in Stier, relevant voor het verloop van het leven in grote fases. Het leven wordt als het ware verdeeld in 3 grote delen, die elk in volgorde bestierd worden door die tripliciteitsheersers:
- 1ste 3de deel: heerser is Venus in eigen teken, in het 10de huis volgens berekening en volgens teken vanaf de ascendant: krachtige, vruchtbare periode (geen info hierover).
- 2de 3de deel: heerser is Maan in Ram (peregrien) in vallend huis/teken 9: zwak, moeilijkheden, heel veel verandering (geen info hierover).
- 3de 3de deel: heerser is Mars: in eigen teken, 10de huis (9de teken vanaf asc), conjunct NMK: heel goede, straffe periode.
Maar nu zit hij in slechte papieren! Dat laat vermoeden, dat hij, ondanks dat hij nog maar vooraan in de 60 is, niet meer lang te leven zou hebben! Saturnus die als heerser van het 8ste huis, de
Anareta (“dodende planeet”) is, nadert stilaan exact cusp 4 van het graf, het einde.
Het Pars Fortunae staat op minder dan 1° conjunct Uranus en werkt uit in huis 12: zéér variabel (nood)lot; de zielewens is gericht op overgave, loslaten, terugtrekken… Oeps... (verbeterd 110602) PF werkt uit in huis 11, met betrekking tot vrienden, sociale kontakten,
the King’s Gift

Om exact te zijn: DSK werd dit jaar 62. Dat betekent dat hij in een 3de huis/teken profectie zit. Zoals reeds eerder gemeld, werk ik voor profecties met volledig-teken huizen, omdat dit de (hellenistische) achtergrond is waartegen de profectie-techniek zich ontwikkeld heeft (zover we weten, dan toch). Derde teken vanaf de asc = Weegschaal; ergo: Venus is de “Dame” van het actuele (levens)Jaar. Onderstaande tekening maakt het helemaal duidelijk:

DSK rad+prof62

3de huis betekenis: broers/zussen, buren, korte of routineuze verplaatsingen, informatie en uitwisseling, zijn een “thema”. Venus als heerseres krachtig in Stier/10de teken maar verbrand door de Zon: Venus kan dus op problemen wijzen. Welke problemen? Vrouwenproblemen, ah ja (hindsight :-)); macht, autoriteit en gezag (Zon) “overschaduwt” (combust) de Vrouw (Venus), maar deze staat evengoed toch sterk (Stier, 11).
(edit 110602: 3de huis is natuurlijk ook berichtgeving, nieuws; Venus als heer 10: beroep, roeping, eer en aanzien)
Zon is natuurlijk ook DSK zelve (heer 1). Dus een notoir, maar lastig jaar.
Merk verder op: de Zon is geprofecteerd naar het 12de huis: zelf-sabotage/verborgen vijanden/eenzaamheid/langdurig lijden/opsluiting.
Mars heer MC is via profectie conjunct Uranus/PF geland: radicale verandering ivm maatschappelijke positie, eer, reputatie, beroep. Venus als heerseres van het 10de teken staat met de Zon in huis 12 via profectie.
Saturnus als aanduider van de monetaire macht die DSK draagt/vertegenwoordigt, staat via profectie op de grens van het 4de teken: het einde, de afloop.
Geprofecteerd PF staat minder dan 1° conjunct radix-Saturnus op Regulus: zij die hoog rijzen, kunnen laag vallen…, en het “lot” werkt hier dus niét in positieve zin mee!
En -
stretching a bit - de geprofecteerde asc staat via antiscion conjunct Scheat, beruchte ster gelinkt aan katastrofes.

Maar hoeft het nu allemaal zo erg te zijn? En, aangezien profecties een 12-jarige cyclus kennen, heeft DSK dan 12 jaar terug (en 24 jaar terug, en 36 en 48 en 60j terug) dan ook zo’n hachelijke situaties meegemaakt?
Ha! Volgens de
Ouden moeten we de positie van de Lady of the Year afchecken in de bijhorende zonne-revolutie! OK, hier komt ‘ie dan:

DSK sol62

Aaha! in de huidige solaar staat Venus, de Dame van het Jaar, bijzonder slecht in haar Verbanning in Ram, conjunct Uranus (misschien is 3° orb wel te veel) en gesandwiched tussen 9 en 10…
Als in 9: zwak, vallend. Als in 10: sterk manifesterend…
Antiscion van Venus in de solaar:
- conjunct Copula (sterrenevel): blindheid…
Deze positie beloofd dan toch (inderdaad) een moeilijk jaar, met ofwel onvermogen tot sturen en heersen en controleren in buitenland (Venus in Exiel in 9); of/en krachtige manifestering van problemen in verband met beroep (Venus in Exiel in 10).

Analyse van gedirigeerde profecties om tot een nauwkeuriger tijdsbepaling te komen, valt buiten het kader van dit artikel… Kom je licht opsteken op onze profectie-dag in augustus!

hoe kan het anders: William & Kate !

marriage2

Sprookjeshuwelijk van Prince William en Kate Middleton, of toch…?

Uiteraard kan ik niet achterblijven mbt het nakende “huwelijk van de eeuw” (of was het “van het jaar”?).
Gepland voor vrijdag 29 april e.k., 11u, in Londen, levert dat volgende “event”-horoscoop op:

PW huwelijk

Wat moeten we hier nu van maken…? Bekijken we het als een “event”- of gebeurtenishoroscoop, met uurhoek-brilletje op de neus, dan ziet het er toch niet onverdeeld goed uit (tja, ook Royals hebben zo hun problemen :-)):
- vast teken rijzend: goed, geeft stabiliteit.
- 1ste graden rijzend: nieuw begin, te vroeg, er kan veel veranderen.
- asc staat via antiscion gevaarlijk tussen Algol en Alcyone (brrr…).
- heer 1 staat rijkelijk koninklijk in huis 10 van wereldse faam en belangstelling te stralen.
- Maan… ocharme ochheere… Maan is afnemend en leeglopend (
void of course): zij maakt geen enkel aspect vanuit Vissen meer, en ook niet als ze Ram binnenloopt: het huwelijk zal in “kracht” of “kwaliteit” minderen (de Maan is ook peregrien, geen essentiele waardigheid) (afnemende Maan) en het (huwelijk) zal allemaal niet gemakkelijk gaan (afhoudend). En dan spreken we niet over Uranus, waar de Maan natuurlijk wél onmiddellijk conjunct mee gaat staan, eens de tekengrens over (lees: breuk, onverwachte wendingen). Om zeker te zwijgen over Scheat, een zeer onfrisse vaste ster op het einde van Vissen, waar de Maan eerst nog ff conjunct mee zal staan. En de oppositie van de Maan via antiscion met Uranus laten we dan ook maar achterwege. Nee, dat ziet er niet zo goed uit.
- En de Zon (uiteraard significator van Prins William), hij kan Saturnus heer 7 niet zien! Heer 7 is natuurlijk Kate Middleton. Saturnus in verhoging in Weegschaal, en sterk in hoekhuis 4, maar beschadigd door retrogradeloop: Kate wordt benadeeld door/in het huwelijk.
- Venus dispositor van Saturnus en heer 4, staat accidenteel enorm sterk: pal in het zuiden, de “liefde” schittert voor de hele wereld, maar jammer genoeg is Venus hier in haar exiel in Ram en kan dus niet echt veel goeds doen.
- Dan staat Mars er beter voor: in eigen teken Ram en nog rijkelijk sterk in huis 10, en geholopen door benefic Jupiter (nauw conjunct).
Mars is heer 5, Jupiter heerser vanhet 5de teken vanaf de ascendant, in oude symboliek de aanduider van kinderen, en Mercurius is ook een natuurlijke aanduider van kroost. Laat Venus als heer 4 dan nog de familie, en dus ook de
Dynastie vertegenwoordigen, dan leggen 5 (!) planeten in huis 10 wel erg sterk de nadruk op nakomelingenschap! In de hellenistische astrologie is 10 het huis van de praxis, van wat men doet en in de wereld neerzet; een “oude Griek” keek dan ook naar huis 10 om iets over kinderen te weten te komen! En Mars heer 5 conjunct de planeet van overvloed Jupiter, belooft véél kinderen (en gezien de nauwe conjunctie kan dat best heel snel gaan).

En wat als we ‘r een “eenvoudige” electie van maken?
Ooh, wat mooi, ze trouwen op de
dag van Venus en in het uur van Jupiter! Yes!
Oei, we zitten natuurlijk wel met die afnemende Maan, da ’s toch niet goed.
Maar wacht even, met dit zomers weer is het natuurlijk heerlijk
surfen en zo kwam ik (weer) terecht op de blog van een klassiek-astroloog collega: Yuzuru. En dankzij zijn artikel over het koninklijke huwelijk, werd ik weer herinnerd aan 2 belangrijke punten i.v.m. electies:

1) voor een deftige electie kàn je niet zonder de geboortehoroscoop van de betrokkene(n) !!!
OK, jammer genoeg is van KM geen geboortetijd bekend, maar we hebben natuurlijk allemaal wel de kaart van William:

PW radix

- William’s ascendant staat mooi op de NMK van het huwelijk in huis 5 (daar heb je die kinderen weer…) met Regiomontanus huizen (conjunct cusp 6 met Placidus - iek).
- die afhoudende Maan van het huwelijksgebeuren staat mooi driehoek op William’s geboorte-Venus.
- huwelijks Mercurius in 10, is heer 7 in de radix van William.
- Jupiter is wel radix-hr 12, en event-hr 9 (12de van huis 10 = geheime vijanden van de koning).
- Venus van de huwelijkskaart staat exact opposiet geboorte-Mars conjunct Vindemiatrix, en Mars is in beide kaarten heer 10.
Zo zijn er dus voor-, en nadelen… Overdacht en uitgewerkt misschien toch door een astroloog, die maar een héél nauw tijdvenster kon gebruiken? We zullen het wellicht niet snel te weten komen. Feit blijft dat William zijn radix-Venus, net als zijn moeder, conjunct Algol heeft staan, wat toch potentieel gevaar inhoudt dat liefde en vrouwen/plezier (Venus), buitenlandse reizen of religieuze aangelegenheden (Venus heer 9), of zelfs gezin/familie/dynastie (Venus heer 4), hem vroeg of laat schade berokkenen en verdriet veroorzaken (Algol).

2) aangezien het over een
event van een Koninklijke Familie gaat, mogen we toch ook wel even naar het grotere plaatje kijken: de mundaan-kaarten.
Met de jongste Ram-ingress zie ik geen verband, maar de laatste Zonsverduistering geeft wel connectie:

UK EclSol 2011-1-04

Dat “verloren Maantje” van het huwelijksgebeuren, pikt de oersterke Jupiter van de eclipshoroscoop op!
En die “pieterige” Venus in haar vernietiging in Ram, is gewoon een ijzersterke variant van de eclips-Venus: daar staat zij, eveneens heer 4, in haar vernietiging in Scorpio, maar ook weer knal op het MC…

Ook al heeft William op liefdesvlak zijn radixthema niet echt mee, toch wensen we het jonge (?) koppel alle mogelijke geluk en vervulling toe, in zoverre hun bestemming dat belooft en toelaat...
Bart De Wever 6de installatie...

saturnconquered

Profecties 40 jaar, Zonne-revolutie
Zoals reeds in een eerder artikel vermeld, zit BDW sinds zijn laatste verjaardag in een 5de huis/teken profectie. Dat betekent dat de inhoud van huis/teken 5 voor dit levensjaar belangrijk is.
Meestal associëren we huis 5 met kinderen, creativiteit, plezier, ontspanning e.d. Volgende betekenissen kunnen echter ook van toepassing zijn: “
Ambassadors,…,Messengers or Agents for Republics,…” (W. Lilly: C.A. p 53).
BDW rad+prof40j
Omdat het 5de gehighlight wordt, betrekken we er ook een bijhorend Pars bij: het Pars van Kinderen, volgens Al Biruni te bepalen volgens de formule Asc+Jupiter-Saturnus (nacht) (“The Book of Instruction…”, p. 67). Dat levert 28° Vissen op. Jupiter als heerser van dit Pars, wordt ook het Pars.
Jupiter staat geprofecteerd op 25° Vissen, vlakbij dit Pars, en dit Pars zelf staat conjunct
Scheat, een vaste ster van de constellatie Pegasus, met overwegend negatieve invloed (Mars&Mercurius).
Als het op kinderen betrokken moet worden, hopen we van harte dat BDW’s kroost geen onheil overkome!
Wie de mythe van/rond Pegasus kent, begijpt dat de negatieve invloed van deze ster (gerelateerd aan de andere 5de huis betekenissen) te maken kan hebben met overmoed en zichzelf over het paard tillen ahw.

Volgens vele Oude Bronnen is de heerser van de profectie-ascendant, de
Tijds-heer of Time-Lord voor dat jaar. In dit geval dus Saturnus als heerser van Steenbok. Ergo zijn ook studie, reizen, spiritualiteit (??) dit jaar belangrijk voor BDW.
Tellen we vanaf het 5de, telkens een teken verder voor elke volgende maand na de verjaardag, dan wordt die radix-Saturnus op 16° Stier geactiveerd enkele dagen voor 21 april 2011.
Omdat Saturnus Saturnus is, en in deze horoscoop peregrien en retrograde, én (zoals ook reeds eerder vermeld)
out of Sect, oftewel tegen zijn Haeresis, kan die best wel negatief/destructief uitwerken door beperking, beknotting, verlies, verhindering. Hmmm, had ik rond die datum geen nieuwe regering voorzien? (LOL)

Volgens
Vettius Valens ‘s Anthologie, neemt een planeet IN het profectie-teken de dienst van de tekenheerser over als Heerser van het Jaar. En hier in het 5de teken heeft BDW Mercurius staan. Mercurius zelf: kinderen, studie, communicatie, schrijven; als heerser van het 1ste en 10de teken in de horoscoop: het leven en de zin ervan, hoe de persoon zich “plaatst”, en het “handelen in de wereld” of het beroep. Deze levensgebieden komen dus ook in verhoogde mate aan bod gedurende dit jaar.

Betrekken we er de solaar of Zonne-revolutie bij kunnen we nog verder specifiëren:
(de tekening hier heeft Placidus-huizen, maar omdat Profecties van oorpsrong met volledige teken-huizen gebruikt werden, pas ik dat ook toe in de duiding, zodat SR-Saturnus enerzijds in placidushuis 5 staat, maar evengoed gerekend wordt in het 4de teken/huis!).
BDW SR40j
Met Saturnus als profectie-heer in het 4de teken: huis/thuis/familie/vader/...
Saturnus gerekend in 5de placidus-huis vd solaar: kinderen, crea, ontspanning, …
Met Mercurius als planeet die
overneemt van de profectieheer in 6de teken/huis: zorgen, ziekte, tegenslag, pech, onderdanen.
Maan heer 1 sterk zowel essentieel (in eigen teken) als accidenteel (op de ascendant) beschadigd door de zuidelijke maansknoop en oppositie van Pluto: het zelf, de persoon, de vitaliteit (Maan solaar hr 1); de vrouw, de moeder, het gezin (Maan algemeen); vrienden, sociale netwerken, staatsbronnen, hopen en wensen (Maan radix hr 11): dat alles wordt op een of andere wijze beknot en belaagd.
MC conjunct Neptunus: eer, aanzien, maatschappelijk handelen: ondermijnd, vervaagt.
Merk op dat Saturnus, SR hr 10, kort na de verjaardag zijn statie heeft en retro gaat lopen (eind februari was dat), om terug voorwaarts te gaan bewegen vanaf half juni - belangrijke periodes voor BDW.

(volledig teken-huizen)
BDW rad+prof40jWSann
Bovenstaande tekening heeft de radix cenraal, en de profecties aan de buitenkant, maar met volledig-tekenhuizen. Daar leiden we nog het volgende uit af:
SR-ascendant (2° Kreeft) valt in het 7de huis vanaf de geprofecteerde ascendant > oppositie, relatie, open vijanden vormen een thema dit levensjaar.
Profectie-ascendant (19° Steenbok) valt dan ook in SR-7 als bekrachtiging hiervan.
Misschien kunnen we in een volgende aflevering nog wat dieper op timing ingaan!

Asteroïden in de duiding? Nee, danku...

pandemon

Tom Callanan (actief lid van The Real Astrology- en Astrological Merlin-yahoo groepen) publiceerde de volgende link naar een youtube-video, met als commentaar:
Here is a video that, without uttering a single word, explains
perfectly why one should NOT include asteroids in the chart.

Kijk/klik hier.
lol

Nick Vijicic

rebel_an

Naar aanleiding van een artikelen-reeks in De Morgen, vandaag gestart: een onderzoek naar de Doryphory oftewel de “Speerdragers”.
Hiermee worden planeten aangeduid die door hun positie tov de Zon (of de Maan) in de geboortehoroscoop, als baanruimers werken. Niet noodzakelijk om het gemakkelijk te maken, maar wel om geborene te helpen een
station in life, een (maatschappelijke) status te bereiken, die het potentieel van familiale achtergrond en maatschappelijke positie bij geboorte, verre overstijgt. Je kan dit nalezen/opzoeken/bestuderen bij o.a. Ptolemaeus: Tetrabiblos.

Onderwerp van de artikelenreeks is ene Nick Vijicic, geboren zonder armen/handen, en zonder benen/voeten (met uitzondering van een beperkte voet, ter enerzijde aan de romp gehecht). Ondanks zijn zware handicap (een genetisch bepaalde afwijking, waarbij de meeste slachtoffers niet eens een half jaar oud worden), heeft hij zich momenteel, op 27-jarige leeftijd, opgewerkt tot een welzijnswerker op grote schaal. (voor details weze je doorverwezen naar
De Morgen (nee, ik profiteer hier niet van (what a shame :-); je kan ook op youtube.com zoeken)).
Geboortedata (zoals opgegeven door de interviewers in de krant: Melbourne (Australië), 4 dec 1982, 05u00).

Speerdragers voor de Zon zijn dié planeten, die rijzen voor de Zon, in hetzelfde teken als de Zon, of in het teken daarvoor. Als de benefics (Venus en Jupiter) een sextiel of driehoek werpen naar die ruimte, of de malefics (Mars en Saturnus) een vierkant of oppositie in dat gebied werpen, dan gelden zij ook als
Doryphory.
In Nick’s kaart staat de Zon op 11° Boogschutter. Dus, alle planeten geplaatst tussen 0 en 11° Sag, of in het teken Schorpioen, zijn Speerdragers voor de Zon. Plus aspecten van male/benefics, die volgens de voorschriften in deze zone vallen, helpen mee.
Follows the chart:
Nick Vijicic


FSLO Uranus op 5° Sag speelt misschien mee, als we hem/het als een planeet beschouwen (ondanks dat ‘ie geen Licht heeft…) en toont misschien de kracht van het ongewone, of bizarre.
Jupiter, knàl op de asc, 25° Scorpio, is een màchtige, ontzettend sterke speerdrager door zijn conjunctie met de asc (zowat de krachtigste plaats die een planeet kan innemen, iets waar je “niet aan ontsnapt!”).
Ook Saturnus, helemaal in het begin van Scorpio, in 12, telt mee.
Venus, ook in Boogschutter, maar nà de Zon, telt niet mee. Sommigen zouden wel de Maan inrekenen, omdat zij in eigen teken natuurlijk benefic werkt, en vanuit Kreeft-9 een trigoon werpt naar Scorpio.
Saturnus hebben we al; Mars op 24· Cap telt ook niet mee, want zijn vierkant komt in Libra terecht, een teken te ver.
- Uranus: vide supra.
- Jupiter: heil, zegen, gezondheid, overvloed, idealisme: geen karakter zo enthousiast (in verhouding tot de lichamelijke gesteldheid) als bij deze man! Zijn
drive is het uitdragen van een bositieve poodschap: “je kan alles overwinnen, als je maar wil.” Jupiter in Schorpioen: maak van je tegenslag/handicap een voordeel.
- Saturnus: beperking, rem, handicap; langdurige ziekte, eenzaamheid, opsluiting. Wel ja, hij heeft het omgetoverd tot een kracht-factor. De beknotting (Saturnus) van zijn lichaam (Mars heer 1 in Steenbok, beherest door Saturnus), en van zijn beweeglijkheid (Mars in huis 3) is - ondanks de status van
verborgen vijand/langdurige opsluiting (huis 12) tóch een helper, een krachtgever… zó toepasselijk!
Eventueel de Maan nog meegenomen: Maan hr 9 in 9: tja, hij reist wel de halve (?… de héle!) wereld rond, om zijn boodschap te brengen en mensen te stimuleren...


In moderne interpretatie zou Jupiter zo nauw conjunct de asc toch geen handicap kunnen weergeven? Tenzij je Schorpioen (effectief) interpreteert als de “ontkenner” van wat er in staat…). Mars heer 1 staat verhoogd in Steenbok-3, en 3 is het huis van beweging, van roelatie, het heen-en-weer van alledag. Waar zit dan zijn enorme handicap?
Merk op dat Mars heer 1, aanduider van de persoon, én het “voertuig”, het lichaam, via antiscion zo goed als exact conjunct Uranus staat, de planeet van het ongewone, het verbrekende, de scheiding. Bingo.
Again, saved by tradition :-)
Merk bovendien op dat Zon conjunct
Antares staat (een zéér strijdbare ster) en Maan op Castor (weet ook van wanten). Beide LICHTEN, maw, conjunct een Koninklijke Ster: dat gaat niet onopgemerkt voorbij!

Vanuit onze nederige stulp wensen we Nick Vijicic dan ook optimaal succes met zijn missie.

Yves Leterme

Keizer

Zoals beloofd, gaan we even dieper in op Yves Leterme's geboortehoroscoop. Maar alvorens van start te gaan: mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar voor alle lezers, en zelfs voor Y. L. himself!
Hieronder nog 's de horoscoop, uitgedraaid met Mercurius:Yves Leterme
Modern astrologisch zouden we zeggen: oh, Zon in Weegschaal huis 11: een charmante, vriendelijke, bereidwillige persoon, op zoek naar evenwicht, harmonie en schoonheid, werkend vanuit idealen en principes en hogere waarden en erg sociaal (en wellicht herkennen fans deze trekken).
Klassiek astrologisch zouden we zeggen: oh, Mars heer 1 in zijn Val in Kreeft en opgesloten in huis 8 van dood, angst en zorg: de échte Yves heeft moeilijkheden om naar buiten te komen, is gefixeerd op waarden van anderen, en ontzettend gevoelig en emotioneel - zonder daar veel van te kunnen/willen tonen. Mars als principe van daadkracht en handelen laat zich niet zien (huis 8) (en zeker niet van zijn fraaiste kant: Mars in Val).
De aanduider van Yves Leterme's persoonlijkheid en wezen: Mars heer 1, een hete droge planeet, geplaatst in een koud en vochtig teken (Kreeft) en in disfunctie met de ascendant (huis 8 kan de ascendant niet "zien", geen verbinding maken of naar buiten komen): dat geeft een hele dubbele, moeilijke, onpeilbare natuur weer - aangetipt door bv Yves Desmedt en Walter Pauli in artikels in de krant "De Morgen", waarvan er een YL's persoonlijkheid verbond met het "Dr. Jekyll-Mr. Hyde" idee...
Een enorme behoefte aan erkenning, zijn en gewaardeerd, nee: geliefd worden (hr 1 in Kreeft), blijft gefrustreerd (huis 8).
Yves heeft een melancholisch temperament (koud en droog, in de Oude Terminologie): hij is een werker, een arbeider, een doorbijter, een volharder; maar heeft weinig souplesse of aanpassingsvermogen, streeft naar perfectie, is snel ontevreden, trekt zich terug in zichzelf indien gekwetst en gaat dan vanalles "doen", en ...wil controle over ALLES.
Zijn horoscoopheerser is Jupiter: hete, vochtige planeet, die mettertijd (hallo? wanneer?) wat meer evenwicht kan brengen, via visie, ideaal, optimisme, jovialiteit...
Uitdaging op persoons-niveau: noordelijke maansknoop in Virgo-10: praktisch/concreet/nuchtere aanpak van problemen, in-de-wereld. ... Herinner je je het ook? "Slechts 5 minuten politieke moed, is alles wat nodig is..." "Wie gelooft die mensen nog?" : uitspraken die dit heel sterk resoneren...
Wat houdt hem dan tegen? Wat verhindert YL?
- heer 10 Mercurius: krachteloos in 12de huis en/of overgeleverd aan geheime vijanden;
- heer 1 natuurlijk, opgesloten in 8;
- (niet zichtbaar in bovenstaande tekening, maar mentaal in te tekenen: ) Pluto op 7° Virgo conjunct MC: "macht & leiderschap = overmacht". Het "handelen in de wereld" is haast synomiem met het oproepen van confrontaties en moeilijkheden.

Not the easiest chart, baby.

Nog ff een "moderne noot" achteraan smijten:
- identiteitsbesef en zelfbeeld "besmet" met crisis en overmacht; idem dito voor manifestatie in de maatschappij (Pluto conjunct MC)
- onbewuste levensverwachting, invulling van voortbestaan: gemakkelijk is fout! Moeilijk is de leuze! Als het vlot, gaan we kapot! (Schorpioen ascendant)
- waarom makkelijk, als we het moeilijk kunnen? (heer 1 in 8)
- ... (kom de cursus volgen, hehe...)