Fyra hier, Fyra daar, Fyra nergenswaar...

VictorianGirlsCarriage

Gezien het desastreuze parcours dat de vervanger van de oude trouwe benelux-trein, die Brussel en Amsterdam prettig en efficiënt met elkaar verbond, vroeg ik me af of er iets te zien zou zijn in de astrologische “opstart” van deze fameuze Fyra.
Met een beetje zoekwerk vond ik op internet de volgende gegevens voor de allereerste Fyra-rit op dit traject:
9 december 2012 te Amsterdam, stipt vertrek om 7u41. Hier is de “gebeurtenis-horoscoop”:

Fyra start

Fyra, de trein, wordt weergegeven door Jupiter heer 1 van Boogschutter-ascendant. Hoe toepasselijk dat deze Jupiter conjunct de ster van het Nieuwe Begin staat: Koninklijke Aldebaran, de lentester! Wel jammer, dat deze Jupiter helaas heftig geafflicteerd is: retrogradeloop, en in het teken van zijn Vernietiging of Exiel. Maar wel lekker sterk in het 7de hoekhuis: dat knalt er uit!
Aldebaran is een Mars-achtige ster, en Jupiter’s dispositor Mercurius valt in Schorpioen ook onder Mars-invloed; Mars heeft hier dus wel wat in de transport-pap te brokken. Mars staat niet slecht, in zijn verhoging in Steenbok, en is relatief sterk in het 2de huis. Zijn heerschappij hier over het 12de huis van verborgen vijanden, langdurige opsluiting (!), en het 4de huis van bodem, het verborgene, het einde, én dispositor van een onvoorspelbare maar sterke Uranus, werkt via contrantiscion toch (duidelijk) mee door op Jupiter. Beide “malefics” Mars en Saturnus, kunnen goed met elkaar overweg hier (mutuele receptie) maar gelukkig is Mars de malefic in sect: aangezien dit een nacht-horoscoop is, zal Mars zich niet van zijn allerergste kant laten kennen - gelukkig.
De reputatie van de trein is er natuurlijk aan (Uranus opposiet MC; onbetrouwbare kwaliteit).
Neptunus in 3 staat véél te ver van de cusp af, om betekenisvol of belangrijk te wezen, maar grappig (?) is wel dat Saturnus, dé ambetante slechterik hier (hoort bij de dag en is dus uit sect in deze horoscoop), via spiegelpunt conjunct cusp 3, het verkeer, de dagdagelijkse verplaatsing, staat: traagste planeet, én in een vast teken: dat bolt duidelijk n-i-e-t...

NS, NMBS, misschien bij de volgende opstart van een nieuwe lijn (of liefst daarvoor) een astroloog raadplegen?

Ram-ingress en de aanstormende verkiezingen!

oorlog

Ha! Geïnspireerd door onder meer
Steven Birchfield in de mundaan-sectie van het Skyscript-forum, zullen we even dieper ingaan op de lente-ingress voor België. Hier volgt nogmaals de tekening:
Be Ingress 2010 Arz
Binnenkort, 13/6, hebben we nieuwe verkiezingen, en omdat dat nog voor de zomer gebeurt, worden die ook beschreven door de intrede van de Zon in Ram. De regering wordt weergegeven door huis 10 en zijn heerser: Mercurius. Mercurius staat… verbrand, jawel. Dat is op zich niets speciaal in politieke kringen, zeker niet na verloop van enige (in)activiteit. Wat wél relevant is, is het beweeglijke teken op het MC: de regering verandert, met andere woorden (aangezien we de relevante context hebben dat er nu verkiezingen gehouden gaan worden). En aangezien premier Leterme al aangegeven heeft niet meer op te komen voor het nieuwe premierschap, hoeven we dat al niet uit te dokteren, lol.
Nu is het gangbaar om huis 4 en zijn heerser als de oppositie-partij(en) te beschouwen (het 7de van 10 als vijand). Dat geeft voor de oppositie een essentieel sterke Jupiter in Vissen, maar accidenteel zwak in huis 6; de regerende “clan”, Mercurius, staat essentieel zwak (peregrien) en accidenteel gemengd: verbrand door de Zon, sterk in huis 7. Kijk we niet naar huiscuspen maar naar hele huizen (op zijn hellenistisch), dan zit Mercurius in aversie van de ascendant (in het 8ste teken vanaf Maagd) en staat Jupiter net wél in een hoek: opposiet het asc-teken. Ergo: de oppositie wint.

Ha! Maar wie is dat dan, de oppositie? Jupiter duidt natuurlijk op een joviale aard; dat kunnen alleen maar de socialisten zijn…, of progressieven…
Maar Steven Birchfield gebruikt in zijn benadering (volgens De Ouden), de verschillende heersers van huis 10 als aanduiders van de verschillende partijen, die immers sàmen moeten werken om te regeren (theoretisch dan toch). De tekenheerser geeft dan de (over)heersende partij, de exaltatie-, tripliciteits- en eventueel nog andere heersers de rest van de coalitie die het land bestuurt (of toch zou moeten besturen).
Tweelingen heeft geen exaltatieheer, maar levert wel Saturnus en Jupiter als dag-, respectievelijk participerend tripl.heerser. Zegge: conservatieven en progressieven. Of separatisten en unionisten? Nee, da ‘s een paar bruggen te ver: separeren is het werk van Mars, en die speelt in de vorm van N-va niet (meer) mee; Mars is net termheer van het MC, dat zou kunnen verwijzen naar het fdf vergroeid in MR. Maar die rol is uiterst zwak. Houden we het dus op conserveren en progrederen.
Wie is nu de sterkste? Volgens huisverdeling de conservatieven (Saturnus in 1, Jupiter in 6); volgens hellenistische benadering de progressieven (Jupiter in 7de teken, Saturnus in 2de vanaf de ascendant).
Misschien wordt dit een mooie test om te ontdekken welke benadering het sterkst werkt?!

Maar de Maan (het volk) speelt natuurlijk ook een belangrijke rol, het zijn tenslotte
de mensen die gaan stemmen! Het volk speelt een héél belangrijke rol in deze ingress-kaart, omdat de Maan hier (in ieder geval volgens Steven Birchfield) de Heerser van het Jaar is (enige planeet met waardigheid die de ascendant ziet, nou: er een exacte driehoek mee maakt!).
Wat doet die Maan, behalve conjunct Algol staan? Die “ziet” Jupiter (sextiel-verhouding van tekens), en is in “aversie” van Saturnus (inconjunct-verhouding van tekens). De Maan gaat wel snel van teken veranderen. Stemt dat overeen met een reëele verandering? Ja, we moeten namelijk gaan stemmen!
Wat doet de Maan dan, eens in Tweelingen? Jupiter blijft in haar “zicht”, en alhoewel Jupiter de Maan wel kan smaken (Maan is participerend tripl-heerser van Vissen), moet de Maan in Tweelingen natuurlijk niks hebben van Jupiter (Jupiter heeft zijn vernietiging in Tweelingen).
En de Maan “ziet” vanuit Tweelingen nu ook Saturnus, via trigoon. Maan is decanaat-heerser van Saturnus, en Saturnus is tripl-heerser van de Maan: die 2 lusten elkaar wel!
Dat levert dan het volgende op: progressieven naar af, conservatieven op!
Maar… er is een kaper op de kust: kortelings voor de Maan Saturnus vervoegt, wordt eerst een sextiel mat Mars in Leeuw gemaakt (de separatisten, in “koninklijken doen”, waaaah!). En ook al is er totaal geen receptie tussen Maan en Mars, Saturnus zal volgens de Ouden (o.a.
Sahl oftewel Zahel) toch de boel verknoeien, omdat hij door zijn retrogradeloop wat hij “krijgt” van de Maan, gewoon retour zendt…
Ik vrees met andere woorden dat N-VA zwaar gaat winnen. Of ze dan ook een regering zullen kunnen vormen, is nog een ander paar mouwen…
Spannend!

Ram-ingress en Eyjafjallajökull

(update Ram-ingress)
vesuvius
Met de 1ste eruptie van de huidige actieve periode van de Eyjafjallajökull (verder gewoon “de vulkaan” genoemd :-) stond de Maan precies op 29+ ° van Stier: conjunct Alcyone, of gewoon op de Pleiaden, bijgenaamd de “Wenende Zussen”.
Een thema van verdriet en verlies, dus. En heel toepasselijk in de ingress-kaart haast exact op cusp 9 van buitenlands verkeer en grote reizen!
De kranten stonden er bol van: verdriet van mensen die niet (tijdig) konden terugkeren door de lamlegging van het luchtverkeer, en verlies door diezelfde opschorting van noord-europese luchtvaart, dankzij de aswolk van de vulkaan.
De “mensen”, en de economie (of in ieder geval de staatskassa’s) hebben serieus te lijden gehad onder deze uitbarsting (Maan als natuurlijke aanduider, Maan als heer 11, op cusp 9, Algol).

Achteraf vind je dat natuurlijk terug, die uitbarsting met zijn grensoverschrijdende gevolgen - vooraf hierin lezen ligt nog steeds iets moeilijker :-D
We hebben namelijk de extreem hete en droge planeet Mars op een heel gevoelig punt (voorafgaande lunatie op 1ste ° van Leeuw) die via antiscion - onrechtstreeks dus - de Maan, en cusp 9 op de Pleiaden komt vervoegen: het spiegelpunt van deze Mars valt op 29°07 Stier!
En dit is wat Vivian Robson schrijft ivm Mars conjunct Alcyone:
Many accidents to the head, loss and suffering through fires.

Moderne astrologie-diehards zullen wellicht op Pluto wijzen, op 5° Steenbok, in huis 4 van de aarde. Niet direct schokkend, ook al is er een T-kruis met de Zon-Saturnus oppositie.
Wél treffend: alweer via antiscion, staat Pluto heel scherp op het IC zelf, de hoek van de aarde!

Het belooft een spannend jaar te worden… Eerst maar afwachten hoe het hier in Belgenland evolueert met BHV en zo.

Uit de Oude Doos!

image

Lange tijd geleden (vorig jaar begin januari...) ontving via mail een link naar de VDAB, om te solliciteren voor de betrekking van Feng Shui docent. Die mail was me toegezonden door een oud-cursist, die ik enige tijd daarvoor in ‘t stad was tegengekomen. Daarbij had ik gemeld dat het met de “crisis” niet bepaald een florissante periode in mijn metafysische praktijk was, en misschien kon dit me dus wel interesseren. Toen ik daar wat over zat te piekeren, overviel het me dat ik daar wel een uurhoek op kon trekken. Mijn vraag luidde als volgt: “is die job als FS-docent productief voor mij? (Antwerpen, 9-1-09, 13u29). Destijds kon ik er niet goed uit wijs, nu wel... :-)
FS docent? 1
Mercurius als heer 1, dat ben ik, inderdaad geïnteresseerd in de betrekking: Mercurius in 10. Zo op ‘t eerste zicht positief belegerd (als ik NMK laat meetellen): Mercurius zit comfortabel tussen de Grote Benefic Jupiter aan de ene kant, en de productieve NMK aan de andere kant.
Emotioneel ben ik betrokken op financies: Maan (in het voor haar toch altijd wat futloze teken Tweelingen) op de cusp van huis 2.
Het plaatje klopt in ieder geval.
Maar: de eerste graad van Gemini is rijzend, het is te vroeg, er is te weinig informatie, er kan nog vanalles gebeuren... En Mercurius,
moi, staat exact op de minuut na, vierkant het (on)gelukspunt (Via Combusta, 6de huis...). En de job zelf, aangeduid door Saturnus heer 10, staat accidenteel redelijk sterk in huis 5, met (zwakke) essentiele waardigheid in eigen term, maar ook retrograde. A mixed bag.
Mercurius dan weer: essentieel ditto (in eigen term), accidenteel
fortissimo in huis 10.
En Mercurius en Saturnus in wederzijdse receptie: ik wil wel zo’n job en die job wil mij ook wel; er is wederzijdse ondersteuning. Ik hou van (traditionele) Feng Shui, en ik hou van lesgeven (Zon heer 5 in Steenbok-9), dus dat zit blijkbaar wel snor, maar Saturnus als koude droge planeet in het even melancholische aarde-teken Maagd: dat kan wel drukken op de pret (5de huis)...
Enne, plus, maar: hoezitdatmetdefinancies? Saturnus is hier ook heer 11, de verloning; Saturnus retro: ...ahum... Hmmm. Ahem...
Misschien dat de betrekking me wel “eer en aanzien” zou brengen (10), maar niet zo bijster veel “brood op de plank”...

Goed, wat doe je in zo’n geval? Je wint natuurlijk meer informatie in en maakt een verkennende afspraak (of hoe heet zoiets...?). Zo kwam ik te weten dat de vacature bij het VDAB geplaatst was door een wellness-instituut in het Antwerpse (met bijhuizen in andere steden), waar men naast lichaams- en schoonheidsverzorging, ook oog en aandacht heeft voor de spirituele dimensie! De gehanteerde formule kwam er op neer dat ik aanvankelijk effectief zou doceren (
moi aan het bord, lln in de klas), om liefst zo snel mogelijk en zoveel mogelijk om te schakelen naar correspondentie- of thuiscursus. Zo zou een eerste jaargang “life” doceren, resulteren in een schriftelijk lessenpakket dat dan correspondentie-gewijs gebezigd zou worden. Ergo: even heel veel werk in ‘t begin, om het daarna alsmaar makkelijker te hebben.
Hoe zat het dan met de verloning: zoveel percent per ll., met - eens het correspondentiepakket op punt gesteld en roulerend -, alsmaar minder en minder “werk” ermee (huiswerkjes corrigeren, begeleidend advies verstrekken, misschien nu en dan een “life”-update...
En daar begon het mij te wringen: net als klassieke, traditionele astrologie, is ook de traditionele Feng Shui een levende materie; geen dood gedrocht dat uit onderaardse krochten is opgedolven en een fris vernisje krijgt, maar een stelsel van bovenmateriele wetmatigheden die zich in tijd en cultuur (moeten kunnen) inpassen. Ik zou geen speelruimte meer hebben om nieuwe inzichten in de loop van de tijd mee te integreren.
En, dit was geen addertje in het gras, maar een boa-constrictor die uit de bomen kwam vallen: ik zou die materie die via het instituut gedoceerd wordt, nergens anders meer ten berde mogen brengen! Waaaah! Met andere woorden: ik zou afstand moeten doen van intellectueel copyright (zelfs als ik bij die organisatie zou stoppen met “lesgeven”). Nu kan ik daar vanuit economisch standpunt wel begrip voor opbrengen, maar diep van binnen (diep, diep, dieper dan de diepste zee!) zwol een gigantisch protest aan. Ik zou niet alleen beperkt zijn in mijn gebruik/toepassing/onderricht van wat ik aanleren zou, ook mijn verdere evolutie en ontwikkeling mbt deze materie, kwam in het gedrang.
Hoewel het idee van een “betrekking”, en een (mettertijd !?) “vast” inkomen (met weinig inspanning, lol!) mij - gezien de talrijke periodes van
zwarte sneeuw in mijn verleden - mij wel kon verleiden, was de bever van onzekerheid ijverig aan mijn omhoogreikende boomstammen van hoop en vertrouwen in de (deze) toekomst aan het knagen (om niet te spreken van de zure regen die mijn voedingsbodem, nou ja, begon te verzuren!) :-]
Dus: alras een nieuwe uurhoek: “wil ik, kàn ik, die job als fs-docent aannemen (zonder mezelf te schaden)?” (Antwerpen, 12-1-09, 8u43):
Pasted Graphic
Ik ben Saturnus heer 1, nog steeds zwakjes waardig op 21° Virgo, in het spookhuis van angsten en zorgen (huis 8), onzeker en mezelf wellicht terugtrekkend (retrograde). Emotioneel reikend naar de ander, naar engagement (Maan in 7), maar met het vooruitzicht van mijn Geluk te moeten inruilen voor beperking (Maan gekneld tussen PF en ZMK), onzeker (peregrien) maar wel besluitvaardig (sterk in 7).
De job: Mars heer 10 in Capricornus-12, toont zich enerzijds als een kwalitatief degelijke zaak (alhoewel misschien wat overroepen: Mars geëxalteerd), maar wordt anderzijds - voor MIJ - ontmaskerd als een schadelijke invloed (huis 12 van Verborgen Vijanden en Zelf-Sabotage).
Dat noch Saturnus hr1, noch de Maan, geïnteresseerd zijn in Mars hr 10, bevestigde astrologisch mijn perceptie van niet te kunnen “aansluiten” op de aangeboden formule (zonder dat dat een waarde-oordeel inhoudt over de kwaliteit van het instituut, en het gebrachte materiaal!): het was duidelijk niét mijn “ding”.
Dat Mars hr 10, Saturnus (
moi) exalteert, beschouw ik als een prettige apreciatie voor mijn kunde (Saturnus!).
Opvallend is dat Saturnus onmiddellijk een driehoek gaat maken met de Zon in huis 1. Dit kan ik nu, achteraf, herkennen als een “intunen” op mijn essentie, op de
Inner King, nà diepgaand overleg met mijn echtgenoot (Leeuw: onderschept in huis 7, dispositor van Maan).
Ook wanneer geanalyseerd volgens de regels van “Stay or Go?”, is niét ingaan op vacature de betere keuze (maar de details laat ik aan jou, student, over om te ontdekken).

Wat mij, beste lezer, met deze
hindsight-analyse opvalt, is hoe duidelijk mijn innerlijke gevoelens en motiveringen in deze kaarten weerspiegeld worden... Net om zulke redenen is het raadzaam oude, onopgeloste of fout-geduide uurhoeken te bewaren, en ze tehunnertijd terug te bestuderen...