Beter laat dan nooit: Ram-Ingress voor BelgiŽ, 2014

Poussin Nicolas, (1594 - 1665) French Baroque Classical Art 1630 Selene and Endymion 5 stars worthy hd wallpaper [phistars.com] paintingNadat ik een artikel had afgewerkt over de nieuwe Vlaamsche Regering (Bourgeois I), voor publicatie in
Para-Astro van oktober, stuitte ik op enkele nota’s die ik op 21/4 had gemaakt, met de bedoeling toen een artikel te schrijven over wat we mochten verwachten in BelgiŽ. Het “leven” kwam echter tussenbeide en de nota’s verschoven naar donkere bits en bytes op m’n harde schijf.
Ook al is dit een grotendeelse “achteraf-duiding”, toch zijn sommige dingen zů herkenbaar, dat ik er alsnog ruimte aan wil besteden, en delen! Dit is slechts een fractie van wat uit dergelijke horoscoop kan afgeleid worden... En hopelijk komt het leven niťt tussenbeide voor publicatie rond de herfst-ingress...

Hier is de horoscoop van de Ram-ingress 2014:

2014-Ram Be

En hier zijn de oorspronkelijke nota’s in cursief; commentaar volgt eronder:

---------------

BelgiŽ - Aries Ingress 2014

Maagd rijzend > geldig voor half jaar, dan Libra ingress!
Lord of the Year: Zon goed geplaatst maar in aversie van asc >>> Jupiter in Kreeft-10
Saturnus retro, noord lat, in 3: hveel regen, vervuiling van rivieren
orientaal: conflict tussen rijken
retro: pestilenties (3de huis: luchtwegen?)
Jupiter kreeft, noord lat: goede lucht, overvloed water (?), donder en bliksem
occidentaal: veel strijd tussen religies (politiek?)
Mars Libra, noord lat: schaduw van de lucht (?), sterke winden
orientaal: oorlog tussen rijken
retro: allemaal ernstig!
NN in Libra: onrechtvaardigheid van koning en rijken; bedrog door hen en verarming van anderen


---------------

Omdat er een beweeglijk teken rijst in deze Ram-Ingress voor Be (berekend voor Antwerpen, maakt niet veel uit aangezien Antwerpen en Brussel praktisch op dezelfde lengtegraad liggen...), is deze horoscoop “slechts” geldig voor een half jaar en moet voor de 2de helft (van het astrologisch jaar) de Zonne-ingress voor Weegschaal berekend en geduid worden!

De Zon staat weliswaar sterk in het 7de berekend huis, maar kan vanuit Ram geen Ptolemaeisch aspect maken met de ascendant in Maagd, dit is immers een inconjunct-verhouding. Vandaar dat de 2de beste kandidaat, Jupiter geŽxalteerd in Kreeft en in 10, de verantwoordelijkheid voor het jaar krijgt. Transits van en op deze Jupiter krijgen dan extra betekenis/kracht.

Saturnus loopt retrograde hier, en heeft noordelijke breedte (breedte of latitude: afstand van de planeet boven of onder ecliptica, niet hetzelfde als declinatie!), iets waarmee in moderne astrologie weinig of geen rekening (meer) wordt gehouden. Maar de “boodschap” hiervan, nl. heeeeel veel neerslag, is toch al wel bewaarheid geworden, medunkt!

Saturnus orientaal (rijzend vůůr de Zon); conflict tussen rijken:
what ’s new ???

Saturnus retrograde: pestilenties...? Ik heb eerlijk gezegd geen idee van luchtwegen- of andere infectieuze epidemies - toch niet in BelgiŽ! Misschien gaat het over de verdere verzieking van onze wegen....

Jupiter met noorderbreedte in Kreeft, goede lucht (oef! Euh, is dat wel zo? Wel, nu ik er bij stil sta, hebben we dit jaar nog niet veel “smog”-alarm gehad!
Overvloed water: oh ja! Gezien de recente overstromingen en water-overlasten recentelijk, zeer juist!
Donder en bliksem! Kapitein Haddock! Sorry! :-D
Jupiter occidentaal (Jupiter rijst in deze kaart nŗ de Zon) en dit wijzend op “veel strijd tussen religies”: politiek ware logisch geweest (en is er uiteraard ook wel geweest met de verkiezingen), maar recent worden we toch ook in BelgiŽ, tijdens Pro-Palestina betogingen, geconfronteerd met heftig anti-semitisme!
(en toegegeven: hier is religie en politiek natuurlijk heel sterk onderling verwoven)

Mars in Weegschaal met noordelijke latittude: geen idee waar dit op mag slaan.

Mars oriťntaal (rijzend (ruim) vůůr de Zon): oorlog tussen rijken. Ha! Mars retro: ’t gaat er stevig aan toe! Ha! Denk aan de banken, de compensatie-maatregelen, de boetes vanwege Europa en dergelijke dingen.

Noorderknoop in Weegschaal: onrechtvaardigheid van koning en rijken:
what ’s new??? Bedrog door hen, en verarming van anderen (niet-rijken): ik denk hierbij aan de bocht van Open-vld, zomaar ineens hopla in de regering, zonder inzage/inspraak van regeer-akkoord... Als dŠt geen (kiezers)bedrog is (met name i.v.m. de Oosterweel verbinding in Antwerpen..., dan..., dan..., dan wťťt ik het niet meer!
En uit het regeer-akkoord blijkt natuurlijk overduidelijk dat heel wat gezinnen, en ook ouderen, zullen verarmen door de op te leggen maatregelen (
Snoeien om te Groeien)...

(Nota: geraadpleegd materiaal: “Astrologia Munda”, van W. Ramesey, geŽditeerd en -anoteerd door Steven Birchfield)

BDW, 5de installatie

De Firdaria voor Bart De Wever

zeusgoldstatue

Firdars, Firdahrya, Alfridary, is een term uit de Perzische astrologie die min of meer vertaald kan worden als “levensperiode”.
Met de term duidt men het systeem aan waarbij het leven ingedeeld wordt in grotere perioden, die elk onderverdeeld zijn in sub-perioden. Elke grotere periode valt onder de heerschappij van 1 van de 7 traditionele planeten, plus NMK en ZMK. Voor een daggeboorte, start het leven met de hoofdperiode van de Zon (10 jaar), en gedurende een 7de deel van 10 jaar, komt elk van de klassieke planeten de Zon assisteren. De periodes die onder de maansknopen vallen, staan met 3 resp. 2 jaar op zichzelf.
Meer info en berekening vind je op deze webstek:
Firdaria - Medieval Astrology Made Easy

BDW wsh

Voor BDW, die ’s nachts geboren is, begon de firdar-cyclus met de Maan. In 2009, met zijn verjaardag, start de Zonne-firdar. Momenteel zit hij nog even in een Zon-Mercurius subperiode, en vanaf 5 april 2014 stapt hij in een Zon-Maan subperiode die duurt tot in september 2015 (dan begint Zon-Saturnus, enz).
Hoe vertaal je dat nu?
Vanuit grieks-filosofisch oogpunt wordt vaak een “materie/vorm”-benadering gebruikt: de hoofdplaneet geeft de materie, waar het over gaat, de subheerser geeft er de vorm aan. Je kan het ook begrijpen als potentieel (hoofdplaneet) en manifestatie (subplaneet). Ikzelf werk graag met het beeld van een CEO (hoofdplaneet) en directiesecretaris/esse (subheerser). De ťťn bepaalt waar het over moet gaan, de ander “voert het uit”.
Een simplistische interpretatie werkt enkel met de universele betekenis van de planeten: Zon = vader, koning, baas; Maan = moeder, vrouw, gevoelens; Mercurius = kennis, communicatie, enz. Dat voert eigenlijk tot redelijk algemene duidingen die voor iedereen op dezelfde leeftijd (met onderscheid vr dag/nacht geboorte) hetzelfde zou moeten zijn.
Specifieker (en moeilijker) wordt het als we de betreffende heersers in de radix van de betrokkene, duiden in functie van: huisplaatsing, huisbeheersing, sect. En, heel belangrijk maar zelden toegepast: hun relatieve huisplaatsing.

In functie van de oorsprong van de techniek, wordt met Volledig-teken-huizen gewerkt.

Even intunen op de huidige, nog lopende combinatie Zon-Mercurius:
Zon = leider, centrum; Mercurius = communicatie.
Zon in 4: thuisland, vader, familie; Mercurius in 5: creatieve aanpak, ontspanning.
Zon heer 12: verborgen vijanden, zelfsabotage; Mercurius heer 1 en 10: fysieke verschijning, gezondheid, positionering en roeping, publiek handelen, bekendheid.
Bv.: heimat wordt via populaire tv-programma’s belicht/in slecht daglicht geplaatst (cfr. BDW’s recente “optreden” in een volksch-vermaekh gericht tv-programma ( :-) ).
Een collega (:-) wees me er nog op dat Mercurius schťrp vierkant Uranus applikeert; Mercurius duikt ook de zonnestralen in (gaat onzichtbaar worden, of is het net geworden), en uiteraard geven zijn huisheerschappijen hem heel veel belang. Maar deze Mercurius is verder ook nog “beschadigd” door retrograde-loop. We zien hier enerzijds een “retorisch talent” (euh, ahem), anderzijds een gevaarlijk wapen, een granaat die in eigen hand kan ontploffen.
Hoezo? Wel, de Zon, als heer 12 zelfsabotage/verborgen vijanden vertegenwoordigende, die Zon geeft zijn “job” door aan Mercurius, die zijn fysieke tegenwoordigheid (heer 1) naar het grote publiek brengt (heer 10) - op een ongewone, non-Mercuriale wijze (vierkant Uranus, retro; vaste sterren laat ik hier maar even achterwege: kijk hiervoor in eerdere blogs over BDW). Zorgwekkend is dat Zon en Mercurius elkaar niet “zien”: de Zon staat nog net in Sagittarius, en Mercurius in Steenbok. Geen aspect. Geen rechtstreekse communicatie tussen die 2. Anders gezegd: Mercurius riskeert van zomaar te doen wat
hij denkt dat goed is, zonder te overleggen met de Zon. De Zon kan desgevallend Mercurius niet bijsturen. Dat beider heersers Jupiter en Saturnus in opposiete tekens staan, helpt ook niet.
Dus: gevaarlijke communicatie, gevaarlijke optredens (mbt het Zonne-doel).

Maar in mei hebben we hier in BelgiŽ dus onze “Moeder aller Verkiezingen”. Vooruit met die Geit!
Goed voor BDW, switcht (switsjt?) Zonne-assistent Mercurius vanaf 5 april met de Maan. Waarom goed? Maan staat in een “stevig” huis (2), is heerser van een heel goed huis (11) en heerst daarbij over het Pars Fortunae, dan wel het Pars Spiritus (afhankelijk van of je de berekeningsformule verandert voor dag/nacht geboorte, of niet). Ik opteer voor PSpirit hier.
Omdat de Maan zich ook nog ’s in een 11de huis-relatie bevindt tov de Zon, is hier wťl goeie communicatie en wisselwerking mogelijk!
Ergo: vanaf begin april mogen we dus een “koerswijziging” verwachten, het opnemen door BDW van een andere strategie. Een plůtse koerswijziging, radicaal en onverwacht, misschien zelfs brekend met het verleden (Maan conjunct Uranus, conjunct Vindemiatrix).
Beider dispositors kunnen ditmaal ůůk goed met elkaar om, kunnen met elkaar communiceren: Jupiter en Venus staan in ’t zelfde teken... (wel niet zo makkelijk voor Venus, in Schorpioen).
Maar evengoed: godsgeschenken en/of doelbewuste keuzes (Maan heer 11 en dispositor PSpirit) vergroten/veranderen op radicale wijze de sociale/maatschappelijke entourage (Maan conjunct Uranus in 11de huis tov Zon).

Tot hier, beste lezer, enig astrologisch “gepook” in BDW’s horospooc !

Watch this space for soon to follow updates and ramifications!

Winter-Zonne-Wende Wensen

ice-landscape-schwerinNu de dagen terug beginnen te lengen (en de grootste kou nog moet komen) breng ik u graag reeds mijn beste wensen over!
Wat heeft het laatste jaardeel voor ons in petto? De intrede van de Zon in Steenbok is relevant voor ons omdat de Ram-ingress een Kreeft-ascendant had; het jaar wordt dan beschreven door 4 ingress-horoscopen, telkens bij het begin van elk seizoen.
Hier is de kaart voor de winter:

2013 Cap Ingress


Jupiter, op 17į Kreeft en heerser van huis 10, staat conjunct de ascendant op 20į Kreeft. Die is duidelijk “heerser van het seizoen” want hij heeft hier zijn verhoging of elevatie. Jupiter staat hier exact conjunct de ascendant van de Ram-ingress van dit jaar, dus dat versterkt zijn positie/belang nog eens, en dan is het jammer te moeten zien dat hij retrograde loopt. Ook een (ruim) vierkant met Mars in zijn vernietiging in 4, die (nauw) opposiet Uranus in 10 staat, wijst op moeilijkheden en problemen die erg hectisch en onverwacht kunnen zijn.
Volgens Abu’ Mashar (
Flores Albumasaris, vert. B. Dykes) geeft Jupiter als Heerser en in goede conditie, de verschijning van religie, rust, opkomst van secten, en de navolging van voorschriften van wet en goede werken; rijkdom en goede luim en vreugde voor de rijken, en de gehoorzaamheid van de gewone mensen. En de gewone mensen delen in die vreugde. In slechte conditie het omgekeerde. En dit geldt vooral voor de mensen van/uit het noorden (Jupiter in waterteken).
Da ’s dus een mix: Jupiter staat goed en sterk in verhoging en conjunct de ascendant, maar zijn retrograde stand vermindert zijn “gunsten”, wat hij belooft wordt niet (helemaal) vervuld, of het werkt fout uit of wordt terug genomen.
Bovendien (nog steeds volgens de
Flores Alb.), als Jupiter vierkant Mars staat (en dit is een kwaaie Mars) zal er duidelijk sprake zijn van geschillen, en bezittingen en verwachtingen worden afgepakt.
Het “volk” (Maan, tgl. heer 1) is bezorgd om zijn bestaansmiddelen en spaart (Leeuw-2) en mort (vierkant Saturnus), want de economie (en de Koning) is verzwakt (heer 2 in 6, Mercurius in 6) en legaten en nalatenschappen worden vernietigd of verhinderd.

Nou, weinig nieuws, als u het mij vraagt. Wel grappig dat de groeiende heisa rond de GAS-boetes, vooral met betrekking tot kinderen, hierin herkenbaar is (gewone mensen delen
niet in de vreugde van de rijken, en kinderen zijn de dupe van de wet (Mercurius verbrand en in vernietiging in huis 6).
Ook het Vrijhandelsverdrag van Europa met de VS kan hierin meespelen: deze sterke “mixed bag” Jupiter staat in de horoscoop van de voorafgaande VM op cusp 7, van handelspartners (en heersend over huis 2 van middelen vd mensen, en huis 12 van verborgen vijanden).


2013:12 VM

Tijd om te feesten, dan maar :-)

PS: op winterse landschappen zoals bovenaan getoond hoeft u zich waarschijnlijk niet te verwachten: Jupiter op de ascendant belooft wel veel neerslag, samen met Saturnus in Schorpioen met noordelijke latitude, maar heer 1 in Leeuw en zeker Mars in 4 wijzen eerder op een relatief “warm” seizoen (of met veel electrische stormen)!

De Zonsverduistering van 3/11/2013...!

christian-god-creation-of-the-sun-moon-and-plan-michelangelo-buonarroti
Morgen, 3 november 2013, wordt de Zon ringvormig verduisterd.
Omdat deze eclips bij ons niet zichtbaar is, zullen we er als natie* weinig of geen werking van ondervinden.
Toch reproduceer ik hier de horoscoop voor het hoogtepunt van de verduistering:


solareclips131103


De conjunctie van Zon en Maan valt op 11į16 in Schorpioen, voor BelgiŽ rond 10 voor 2 uur ’s middags, op de cusp van het 9de Regiomontanus-huis.
Omdat de eclips dichter bij het MC dan bij de descendant valt voor onze contreien, zal het effect ervan voelbaar zijn in de 5de tot 8ste maand nŗ de eclips (
William Lilly: Annus Tenebrosus).
Sterk gelinkt aan waterlopen, de zeeŽn, en dingen van zeevaart en visvangst, of met betrekking tot gebouwen (Scorpio: waterteken, vast kruis;
op.cit.).
Uitwerking sterker voor koninkrijken, landen, steden, hun heersers en notabelen, belangrijke personen en mensen van middelbare leeftijd (dichter bij MC;
op.cit.).
Mars als (klassieke) heerser van Scorpio, en dus van de eclips (en temeer omdat Mars de enige planeet is die in deze horoscoop bij verre in een hoekhuis staat), geeft volgende informatie:
“verval veroorzaakt door teveel droogte (temperamentsgewijs); oorlog en verbanning, opstand en belegering, onvrede van Prinsen tov. hun onderdanen, vooraanstaanden worden weggewerkt; acute ziektes, bloed-vervuiling, plots overlijden van jonge mannen; koningen en prinsen neigen naar tirannie, geweld en onrecht; slachtpartijen en verkrachtingen, rechtszaken; ziekmakende winden, onweders en wervelwinden, onmetelijke droogte; storm op zee, uitdrogen of vergiftiging van rivieren; graanproductie e.d. schaars; impulsieve gewelddaden (
op.cit.).
Klinkt bijna als het dagelijks nieuws... (oeps)
Verder: eclips in watertekens: “epidemische zwakte/ziekte van het volk; rumoer en opstandigheid; oorlogsverwachtingen; grootschalige problemen ivm te (weinig of te) veel water” (
op.cit.).
En dan, om deze leuke opsomming te beŽindigen, als de eclips in het 2de decanaat van Scorpio valt: “vernietiging en teloorgang voor een Koning of Waardevol Persoon, wegens aversie jegens leger en oorlog” (
op.cit.).


131103 solareclipsmap


Nu, bij ons hier ten lande, zal dat dus wel meevallen; landen die moeten uitkijken voor de opgesomde uitwerkingen, zijn diť waar deze eclips niet alleen zichtbaar is, maar vooral ůůk op de ascendant of het MC aanwezig is, dat zijn immers de sterkste uitwerkingen...
Op de kaart hierboven kan je zien (mjah, niet echt heel duidelijk, maar je vindt dat ook wel op het net) dat bv. Mexico, en de USA, Groenland, westelijk Rusland, Pakistan, e.d., “getroffen” worden...*Als je in je geboortehoroscoop deze eclips-graad in het 1ste huis hebt, of Zon/Maan staat daar, of je huidige solaar-ascendant valt daarop, dan kan je persoonlijk getroffen worden door deze eclips; ook al is het kort op de bal gespeeld: beetje voorzichtig zijn dan, dus, morgen! :-D
Sta mij toe, in een volgende aflevering, dit misschien na te kijken voor een paar prominente Belgische figuren...

Philippe I, Koning der Belgen - afl. 1

alexander-the-great

Koning Philippe I, op z’n Mesopotamisch!
Geboren op 15 april 1960, om 9u40, te Laken.

Philippe I mesopOm de geregelde lezer van deze tijdelijk ongeregelde blog te verrassen, benaderen we deze horoscoop van een koninklijke geboorte, in de allereerste plaats vanuit het oorspronkelijk, Mesopotamisch, perspectief. Wat bedoelen we hiermee? We bekijken de realiteit van het hemelbeeld, niet de platte projectie in een horoscooptekening, maar de 3-D “real picture”, als het ware.

In dit “mesopotamisch” perspectief is Saturnus, de grootste, oudste, traagste planeet van alle (we houden enkel rekening met de zichtbare planeten), deze is de “Koning”.
Jupiter is de “kroonprins” of hoog-geplaatste vazal, of om het even wie als opvolger van de Koning kan functioneren.
Mars is de “vijand”, de tegenstrever, de oorlogszoeker/maker.

Wat zien we nu op deze manier in Philippe’s horoscoop?
De “kroonprins”, Jupiter, is afwezig, wegens onder de horizon verdwenen.
De “koning”, Saturnus, Philippe zelf dus, is sterk aanwezig (boven de horizon) maar bedreigd door “weg-deemstering”: Saturnus bevindt zich in het 7de huis van de geboortehoroscoop, en zoals je op de tekening kan zien, zal het niet erg lang duren voor hij in het westen... jawel,
ondergaat. Van de scŤne verdwijnt...
Dat betekent zoveel als een relatief kort-durend koningsschap, en/of het nakende einde van een dynastie.
Mars, de “tegenstrever” nl., staat daarentegen hťťl sterk in het zenith, pal in het zuiden, de hoogste plaats aan de hemel die uiteraard in deze context dominantie en suprematie en succes, overwinning, betekent.
Wie of wat of vanwaar die Mars komt, kan in dit perspectief niet toegelicht worden door te kijken naar huis-heerschappij en dergelijke, dat was gewoon geen onderdeel in deze astrologische beschouwing. Maar in de ogen van de oude Mesopotamiers zou dit zeker een gevaar-signaal betekend hebben, voor het “Rijk van Philippe”!

In volgende afleveringen kijken we op meer traditionele of vertrouwde manieren naar deze horoscoop (die in tegenstelling tot wat velen denken over Philippe’s persoon zelve, enorm boeiend is!).