De "Grote Eclips" van augustus 2017, en België


Peter Mohrbacher art
Artwork by Pierre MohrbacherAls je nog niet van de opkomende totale zonne-eclips op 21 augustus ’17 gehoord hebt, dan zit je niét op deze Aarde! Deze eclips is onder astrologen zo mogelijk nog roemruchter dan andere eclipsen, omdat 1) zij énkel in de V.S. zichtbaar is (en daar dus het meeste impact gaat hebben) en, 2) omdat de graad van de zonsverduistering exact op de ascendadnt van President Donald Trump valt.
Aangezien een verduistering van de Zon (de Hemelse Koning) op een of andere manier resoneert met ernstige problemen voor de/een “Vorst” op aards niveau (denk: koning, president, CEO, ...los van de puur levengevende kwaliteit van zonlicht...) zijn er waarschijnlijk problemen te verwachten met de heerser of baas van het in-het-pad-van-de-eclips-liggende land/stad/fabriek/firma.
De V.S. dienen dus waakzaam te zijn, en DieTrump dient waakzaam te zijn. Nu, in tegenstelling tot de populaire verwachting, dat als het licht uitgaat we gelijk het “effect” van de eclips krijgen, moet voor een periode van 2,5 tot 3 jaar nagekeken worden wanneer welke planeet de betreffende eclipsgraad in de zodiak, activeert (door conjunctie ermee, of een majeur aspect). (Dit is trouwens de reden waarom er in moderne astrologische praktijk weinig belang aan gehecht wordt, trouw aan de moderne westerse ingesteldheid (“ik wil NU resultaat”), hahaha. Het is hier nl. géén “boter bij de vis” meestal!)

donald trump1-Eclipse-chart-Lincoln-City-Oregon-778x778

Nu goed, ben je geïnteresseerd in het wel en wee van heer Trump, dan verwijs ik je beleefd door naar de talloze artikels en blogs die hier al over gepleegd zijn.
Wat mij meer bezig houdt is hoe dit eventueel in/voor België kan uitwerken. Hier is de horoscoop van de eclips voor Brussel:


Pasted Graphic
We zien dat de eclipsgraad 28/53 Leeuw, in het 7de huis valt voor België, wat buitenlandse relaties en internationale partners in de schijnwerpers zet. Mars haast exact opposiet de ascendant van de eclips laat dit niet over productieve samenwerking gaan, maar over conflict en ruzie. Mars is hier trouwems te beschouwen als de “heerser” van de eclips (termheer van 28 Leo), en brengt financies (hr 2) en religie/rechtspraak (hr 9) mee op de agenda. De exacte driehoek van Uranus laat al evenmin verwachten dat het over een geleidelijk proces gaat, maar eerder iets plots en onverwacht, destructief.
We zien ook benadrukking van het westen: al die planeten geplaatst rond de descendant betekenen dat gebeurlijk on/heil-effect van de eclips niet van de kant van de rijzende zon zal komen, maar van “over ’t water” (voor Antwerpen: de Vlaanders; voor België: vanuit de kust; voor Be en Europa (we zijn immers centrum van de EU) vanuit... Engeland? VS? Zeker niet onwaarschijnlijk!).
Goed, wat vertellen de Klassieken over deze eclips?
- Heerser van de eclips: Mars. Mars is malefic, dus krijgen we heibel, vernieling, verkrachting, brand, oorlog, goddeloosheid. Hoger geplaatsten pissen op minderen (what’s new...).
- Eclips in Vuur-teken: ziekte/sterfte onder vee. Staatshoofd o.d. (van CEO over president tot koning) in de problemen. Grote verdeeldheid onder de burgers. Uitbreken van besmettelijke ziekten. Mislukte (fruit?)oogst, branden.
- Eclips in 3de decanaat van Leo: golven van plundering en belegering van steden; ontheiliging van gewijde plaatsen; gevangennemingen. Gebrek aan of ziekte onder paarden (= vervoermiddelen?).

Dat ruikt in mijn persoonlijke mening heel sterk naar wat er in de USA broeit en broedt... Maar als het daar mis gaat, deelt de hele wereld natuurlijk mee in de klappen!

De heerser van de ascendant-graad van de eclipshoroscoop, hier Saturnus (de andere malefic) bevindt zich in onze contreien in het 10de Regiomontanus-huis, in het 11de teken vanaf de ascendant. Dus: getroffen worden regeringen en (staats)hoofden, leiders, maar ook bondgenoten, leger en grote groeperingen, verbonden (denk bv. Nato, of grote handelsverdragen). Omdat Saturnus ook over huis 12 heerstin deze horoscoop, heeft dit alles te maken met a) verborgen vijanden; b) sabotage van binnenuit en andere dingen die het licht niet mogen zien.eedaflegging fed 2014


Datzelfde thema speelt in de horoscoop van de federale regerings-eedaflegging: daar zien we Mercurius heer 11 vanuit het 12de huis exact sextiel op eclipsgraad, die in het 10de van de regering valt. Dus: moeilijke tijden voor België worden hier aangekondigd!
Nog niet overtuigd? Wel, die “foute” Mars van de eclipshoroscoop, die staat pal op het MC van de regering. BOEM!
Beide eclipsgraad en Mars staan vierkant op de Maan in 7, het volk, en partners en bondgenoten. Maan conjunct Algol: de belofte aan problemen met/voor volk en bondgenoten, wordt hier getriggerd...
Nog twijfels? Saturnus, heer 1 van de eclipshoroscoop, exact conjunct cusp 4: het land, het volk wordt “beschadigd” op enigerlei/velerlei wijze.

Nog dit: in de “stichtingshoroscoop” uit Nick Campion’s “Book of World Horoscopes” valt de eclipsgraad op 1° orb conjunct Saturnus. Saturnus valt hier buiten zijn herautschap van problemen, niet verder te duiden omdat deze stichtingshoroscoop gezet is voor 12u ’s middags, bij gebrek aan een officieel uur.


Schermafbeelding 2017-08-19 om 19.28.33


Bij gebrek aan een echte stichtingshoroscoop, kunnen we zoals de Ouden deden, de horoscoop bekijken voor de Grote Conjunctie voorafgaand áán die stichting, berekend voor de hoofdstad (zie hierboven).
Dan merken we een exact sextiel tussen eclipsgraad en de Zon op 28 Tweelingen-huis 8, en een scherp inconjunct naar Pluto in huis 4. Oepsie, valt het land uiteen? Ontploft Doel?
Ook Mars, hier conjunct Algol (!) wordt getriggerd door Saturnus (ruim inconjunct vanuit Sag.) en door de eclips-ascendant die trouwens conjunct de Maan in huis 3 valt. Enne, Mars in deze horoscoop valt mundaan exact, exáct samen met Mars van de eclipshoroscoop, beide opposiet hun bijhorende ascendant.

Hmmm. Rest mij nog even te kijken naar hoe het uitwerkt in de horoscoop van mijn goede vriend (hahaha) BDW, De grote Wever (niets menselijks is mij vreemd ;-) ).


Bart De WeverOver de inhoud van BDW kan je een 8-tal voorgaande studies lezen, dus daar niet meer over. We kijken gelijk of er interactie is tussen BDW en de eclips.
En oh ja, de eclipsgraad op bijna 29Leo, staat haast exact driehoek zijn Zon! Ook een vierkant daarvan met Jupiter mag meespelen. Eclipsheer Mars zeker vierkant zijn Venus (en Saturnus, maar dat wordt al wijd).
De eclips-asc 21Aquarius speelt ook op Jupiter en Venus-Saturnus. En inconjunct zijn ascendant.
Wordt hij getroffen? Min of meer (niet vergeten dat de eclips hier onzichtbaar is). Maar het zou kunnen dat hij er garen bij spint (eclips driehoek Zon), maar toch ook door “belaagd” wordt (de vierkanten, de eclips graad op zijn 12de huiscusp, en antiscion van eclips-asc exact op zijn Mars!). ’t Zal dan wel over “communicatie” gaan (3de huis BDW).

TIMING

Zonder kennis van de traditie, zijn veel moderne astrologen geneigd eclipsen terzijde te schuiven, omdat er “niets gebeurt” tijdens de eclips.
Maar wie de Oude Meesters hieromtrent bestudeert, ontdekt (o.a. in de Tetrabiblos van Ptolemaeus), dat de werking van een eclips, effecten kan genereren tot +3jaar ná de eclips!
Het kán in dit geval echter wel snel gaan, want Mars, de eclipsheer, maakt reeds 1 dag later, op 22/8 al een exacte driehoek met Saturnus hr 1 van de eclips, en tegelijk een oppositie met de eclips-asc!
Op 26/8 gaat Jupiter, hr 10 van de eclips, sextiel Saturnus en driehoek asc. van de eclips staan.
Op 2/9 bereikt transit Mars (die door zijn vurige aard sowieso gemakkelijk als trigger functioneert, en alzeker hier omdat hij eclips-heer is) de eclips-graad zelf. Boem!
Op 25/9 maakt Mars een vierkant met eclips-MC, en een oppositie met eclips-Neptunus (tja).
Op 1/10 sextielt Jupiter de eclipsgraad, gevolgd door Mars inconjunct eclips-asc op 8/10.
Mars gaat conjunct eclips-Jupiter staan op 23/11. 10de huis-zaken vergroten de eclipswerking uit op maatschappelijk vlak.
Ha! Met Sinterklaas (haha) staat Mars sextiel, en Saturnus driehoek, de eclipsgraad. Ook Venus doet mee.
Twee ecipsheersers die de eclipsgraad activeren? Vuurwerk?
Mars vierkant eclips-asc op 12/1/18.
Op 23/1/18 staat Mars vierkant de eclips-graad. Jupiter tegelijk vierkant de eclips-asc. Yes.
16/2 krijgen we Mars op het eclips-MC, Jupiter staat dan nog vierkant eclips-asc, Zon zelf en Mercurius staan er dan conjunct mee.
En natuurlijk niet vergeten: Mars conjunct eclips-heer1 (Saturnus) en sextiel eclips-asc, da’s op 2/3/18.
En zo kunnen we dus nog een paar jaar voortgaan... Misschien voor een volgend artikel! Maar de aandachtige student noteert alvast deze data in zijn (astro-)agenda, om te checken of er zich iets eclipticalis roert!

Aanbevolen lectuur (uniek op nederlandstalig gebied!):
Eclipsen in de Astrologie, door Willem Simmers. Uitg. Hajeda, 2015.

Marine Le Pen, en de franse verkiezingen...

AR-AD390_VICTOI_P_20130822210241Met de op til zijnde verkiezingen in Frankrijk en alle gepalaver daarover, dacht ik even een steentje bij te dragen aan de verwarrende voorspellingen.
Dus toen de vraag toesloeg trok ik volgende uurhoek:

nwe president Frankrijk vrouw?


Eigenlijke vraag: wordt de nieuwe president van Frankrijk een vrouw? (En indien ja, dan is het uiteraard Marine LP).
Frankrijk is buitenland, dus huis 9 van de uurhoek. De president, of de regerende macht binnen deze vraag, wordt gegeven door het afgeleide 10de huis, nl. huis 6 van de uurhoek (6=10 van 9). Dan hebben we dus Saturnus als aanduider (voorwaar, een gewichtige aangelegenheid treffend weergegeven door de zwaarste (klassieke) planeet van ons stelsel!).
Saturnus is dus aanduider van het president-schap, de hoogste positie in het land.
Even analyseren… :-)
Saturnus staat op 27/43 van Boogschutter, retro. De Maan, in hetzelfde teken op 13/57, snelt naar Saturnus toe.
Maar Venus op 26/55 Vissen, maakt al haast een exact aspect met Saturnus. Of zou de Zon, op 25/49 Ram, Saturnus als eerste via een driehoek bereiken? De snelste, eerste planeet om Saturnus te aspecteren, is natuurlijk de “winnaar”!
Dit is zo’n randgeval van aspecteringen dicht bij elkaar, dat je er een efemeris (of astrologische klok-programma) bij moet nemen. Wat gebeurt er precies? Venus die schijnbaar de beste kandidaat is, is nog maar net uit haar stationnaire fase en dus ontzettend traag… De Zon beweegt wel wat sneller! Maar de Maan is nóg sneller, ze is vinnig, en alvorens alle anderen Saturnus kunnen opeisen, gaat ze samen met Saturnus staan, een conjunctie maken. De Maan is natuurlijk… vrouwelijk…, dus Marine LP wint.

Maar als we de Maan nemen als aanduider van het Franse volk, dan brengt zij het “licht” van de Zon én tegelijk van Venus, naar Saturnus: alvorens de Maan effectief conjunct Saturnus gaat staan, maakt zij - tegelijkertijd ! - een driehoek met de Zon op 26/57 Ram, en een vierkant met Venus op 26/57 Vissen. En dit is congruent met het franse kiesstelsel, waarin een 1ste keer de 2 sterkste kandidaten worden verkozen, die het dan in een volgende verkiezingsstap tegen mekaar moeten opnemen…
Dus, op deze manier bekeken, vertelt de Hemel ons dat er én een man, én een vrouw weerhouden worden, om vervolgens te proberen elkaar de loef af te steken…
Wat toont de astro-klok vervolgens? De Zon gaat wel degelijk als eerste Saturnus aspecteren vanop 27/41 Ram, terwijl Venus dan nog op 27/00 Vissen staat. Wat je een “colse call” zou kunnen noemen! Maar in dit scenario (dat de politieke realiteit in termen van stembusgang weerspiegelt) verliest Marine LP …nipt!


We kijken dan toch maar eens naar haar geboortehoroscoop, want daar moet die kans, die uitkomst, in vervat liggen, anders kan het niet gebeuren!
Marine LP is geboren in Neuilly sur Seine (Fr), op 5 augustus 1968, om 11u20 (data van astro.com). Dit is haar radix:

Marine Le Pen radix


Het hoogste ambt, of voor gewone mensen de roeping, wordt gegeven door huis 10. We zien Kreeft op 10, met een venijnige Mars in zijn val nog net daarin (we werken met heel-teken-huizen). Op zich niet veelzeggend; Maan heer 10 staat in haar exiel in Steenbok, maar wel sterk in het 4de tekenhuis. En wellicht belangrijker: het spiegelpunt van het MC staat quasi exact conjunct de Koninklijke Ster Aldebaran, op 9+° van Tweelingen, een zeer martiale ster. Dat geeft ivm carrière dus een heel sterke (en potentieel destructieve, want Mars is de malefic-contra-sect in haar kaart) invloed. Marine heeft zich natuurlijk al laten kennen als een felle dame.
Venus, heerser van haar Libra-ascendant, staat op bijna 26° van Leeuw, dicht genoeg bij Regulus om Koninklijke Ambities te hebben, maar net té ver om daar ook in te slagen, vermoedelijk.
Jupiter, de exaltatieheer van haar MC, staat in exiel in het 12de teken.
Samengevat: grote ambities (lees: grote “lust”), maar weinig - of gevaarlijk - succes. Hmm.

Marine LP + transitsMarine is nu tijdens de verkiezingen 48 jaar, dat wil zeggen dat ze in een 1ste huis profectie-jaar is. Alle planeten en punten keren dus terug op hun radixposities. “Wie ben ik, waar sta ik, waar ga ik naar toe?” zijn daarmee zowat hoofdvragen voor dit levensjaar. Implicerend, dat dit levensjaar grote veranderingen kan teweeg brengen of manifesteren.
Venus wordt daarmee de Dame v/h Jaar, en we zien dat Venus actueel in haar verhoging staat in Vissen, in het 6de tekenhuis. Venus, stilaan terug directlopend snelheid opbouwend, stevent op het teken van haar vernietiging, Ram, af, in het 7de huis. Als Venus al sterker wordt, dan ook tegelijkertijd bitsiger!
Jupiter zien we transiteren door haar 1ste huis, retrograde op de ascendant. Jupiter is de benefic van het heersend sect en betekent dus wel voordeel, maar de retrograde stand en zijn radixpositie in 12 in vernietiging, leveren weinig kracht of voordeel op. Een retrograde planeet kan wel een “belofte” vervullen, maar ze dan daarna weer terug afnemen; dit wijst in ieder geval niet op stabiel succes of voordeel. Bovendien heerst Jupiter over vallende huizen 3 en 6, maar staat wel in een hoek van haar Gelukspunt: 12 is het 7de van 6, waar het PoF staat. Nadeel dan weer in dit verband: transiterende Jupiter kan het PoF niet “zien”, er is geen majeur aspect tussen beide.
Misschien nog belangwekkender is de transit van Pluto over Marine’s IC: op enkele boogminuten na een exacte conjunctie! Is dit goed voor macht, voor ambities en carrière? Transit Pluto staat opposiet het MC, dus áls het succes meebrengt, is het ten koste van… Je zou ook kunnen zeggen dat haar wortels, haar fundamenten, compleet overhoop gezet worden.
Tegelijkertijd staat transit Uranus op heer 4: Saturnus; ook een héél nauwe conjunctie. Huis, thuis, familie, (vaderland), kinderen, en partners, collega’s, (open) vijanden: d’r zit allemaal radicale beweging in!

Volgens het hellenistisch systeem van Zodiakale Aphesis (
Zodiacal Releasing) vanuit het Geestespunt (dus i.v.m. carrière en keuzes) is in de huidige periode Steenbok geactiveerd, met daarin de Maan heer 10. Is dit een goeie periode? Heel gemengd zouden we zeggen: vierkant Saturnus geeft, ook al is dat de heerser vande periode, sowieso moeilijkheden; en zeker Mars in het tegenoverliggend teken, maakt het moeilijk en zorgt voor tegenslagen! Deze Mars wordt trouwens geactiveerd door het spiegelpunt van transit-Mars op 1°Tweelingen. Venus is niet zichtbaar vanuit Steenbok, maar Jupiter vanuit Maagd kan natuurlijk wel hulp bieden! Of dat “proper” is, valt te betwijfelen (Jupiter in vernietiging in 12), maar goed, hulp is hulp…
Op een kleinere tijdschaal, in de actuele subperiode volgens dit systeem, is Waterman geactiveerd, met een “sprong” of wat in het engels “loosing of the bound” genoemd wordt. Dit gaat vaak/meestal gepaard met grote veranderingen of ommekeer.
Wordt zij effectief de nieuwe presidente? Of haakt ze af en zegt ze de politiek vaarwel? Dat laatste denk ik niet, daar is ze een te koppige en zelfzuchtige dame voor (Venus heer 1 in Leeuw/11). Maar misschien is ze wel voorbij haar “hoogtepunt.”
Haar secundair progressief MC staat nog 2° verwijderd van radix-Jupiter (beloftes, maar wat kómt ervan?), haar s.p. ascendant maakt een driehoek met het MC (oh!), maar s.p. Maan staat conjunct de zuidelijke maansknoop (ai!).

A very mixed bag… Al met al vermoed ik dat het antwoord van de uurhoek (en dat op heel - nou ja, relatief - eenvoudige wijze, de te volgen realiteit heeft voorafgespiegeld: Marine LP wint, maar kan die winst niet “verzilveren.”
Morgen weten we meer… ;-)