blocks_image
blocks_image
blocks_image
Inleiding

alhoewel het westen ook zijn "traditie" heeft op het vlak van gelaatsanalyse (zie o.a. Anette Müller, helaas overleden), heb ik toen de kans zich aanbood, een seminarie met over face-reading gevolgd, als logische iimplementatie van het verdiepen in Feng Shui, Nine Star Ki, I Tjing, oosterse geneeswijzen.
Voor zover ik kan beoordelen, is de oosterse benadering heel praktisch, in vgl. met de westerse invulling: naast persoonlijkheid en karaktertrekken worden nl. ook zaken als relatie, carrière, vrienden, mentors, financies en - uiteraard - gezondheid, in de gelaatskenmerken geanalyseerd. Bovendien blijken al deze punten ook in termen van leeftijd duidbaar!
Meester Issac Chung

Opgegroeid in de Chinese traditie, heeft Issac Chung zich reeds op jeugdige leeftijd verdiept in de oosterse metafysica. Naast studie en toepassing van Feng Shui en I Tjing, heeft hij zich toegelegd op gelaatsanalyse. Ook in dit laatste kennisgebied heeft hij een succesvolle praktijk uitgebouwd. Net als Joseph Yu geëmigreerd van China naar Canada, was het deze laatste die hem kon overtuigen om zijn kennis en inzichten m.b.t. gelaats-analyse, ook voor de hedendaagse westerling ter beschikking te stellen.
Door zijn grondige kennis en uitgebreide praktijk kon Issac Chung ook de nodige aanpas-singen maken m.b.t. rasverschillen (niet onbelangrijk, daar bv grootte van de neus of dikte van lippen of stand van de ogen van ras tot ras verschilt!)
blocks_image