Overgevoeligheid

Heel wat mensen hebben last van overgevoeligheid, niet alleen op fysiek vlak, maar ook psychisch (of zoals meestal gezegd wordt: energetisch). Dat merk je als je gemakkelijk vermoeid bent na in grote groepen mensen te vertoeven, of als je uitgeput bent na een dag werken met mensen. Deze ontvan-kelijkheid kan zo groot zijn, dat je zonder het te beseffen ook gevoelens, emoties, tot gedachten en waarde-oordelen toe, van anderen overneemt. Dat voert natuurlijk tot innerlijke onzekerheid, soms een gevoel van hulpeloosheid. Schijnbaar onvermogen om voor jezelf uit te maken wat je wilt of wenst, kan ook heel vermoeiend zijn!
blocks_image
blocks_image
blocks_image
Bescherming

In de loop van de eeuwen zijn heel wat methoden ontwikkeld en ontdekt om zichzelf te kunnen beschermen: rituelen, het op of bij zich dragen van amuletten, kristallen, het visualiseren van beschermende licht-cirkels, enz.
Vaak is het moeilijk om ŗls je energie-verlies geleden hebt, deze bescher-ming in stand tte houden; twijfelen aan de efficiŽntie van een middel kan de werking van amulet of kristal verzwakken of zelfs teniet doen... Innerlijke vrede en onverstoorbaarheid vormen wellicht de allerbťste bescherming, maar zolang we niet verlicht zijn moeten we daar per defnitie vaak ver achter zoeken...

overgevoeligheid: de eigen grenzen worden aangetast...

Antiwespen-lotion

In een vorig decennium ontdekte mijn mentor
"toevallig" dat het gebruik van antiwespen-lotion het persoonlijk energie-veld (de "aura") verstevigde, en bescherming bood op subtiel niveau.
Na enig paranormaal onderzoek bleek het bevochtigen van de huid met de lotion, op een paar specifieke plekken, voldoende om de dag zonder noemenswaardig energie-verlies door te brengen. Of je er zelf in gelooft of niet is bij deze onbelangrijk: het wťrkt. Uit eigen ondervinding blijkt dat, na een aanvankelijke periode van dagelijks gebruik, de behoefte aan bescherming van de eigen "
Energetische Integriteit" vermindert, wat zich uitdrukt in het vergeten van de lotion.
In de kolom hiernaast vind je welke punten precies bevochtigd dienen te worden.
Opmerking
Antiwespenlotion vind je bij de apotheek.
Webmaster en schrijver dezes, heeft geen enkele binding met de gebeurlijke of destijdse producenten van Antiwespenlotion. Het werkbare bestanddeel blijkt de volgende stof te zijn:
n-butyl n-acetyl 3-ethylaminopropionaat. Voor je een middel koopt, check dus even of deze stof erin zit!
Het blijft de volledige en gehele verantwoordelijkheid van elke individuele lezer, om bij het ervaren van psychisch en/of fysisch ongemak of lijden, zich voor verzorging te wenden tot bevoegde medici en/of therapeuten.