Biografische gegevens:


Herman Van Roey werd geboren in september 1954, in Wilrijk (Antwerpen).
Van kindsbeen af manifesteerde hij interesse in het paranormale en de onzichtbare wereld (dromen, sjamanisme, kruidengeneeskunde,...).
Waar andere jongetjes ervan dromen later brandweerman te worden, of piloot of astronaut, ging kleine Herman z'n ambitie in de richting van de kunsten: peuterkrabbels bleken van tekentalent en oog voor harmonie en verhoudingen te getuigen. Niettegenstaande ook de ouders dit aangeboren talent bewonderden, was kunst-academie geen studie-optie ("daar ben je te slim voor", "kunstenaars zijn vreemde, a-sociale wezens", "als kunstenaar kan je je boterham niet verdienen",...)
Ongeveer tegelijkertijd met het veto dat de ouders stelden op een kunst-opleiding (ong. 15jaar), ontdekte hij de Theosofie ("De Geheime Leer" van H.P. Blavatsky). Begrippen als reÔncarnatie en karma, en verschillende evolutieve processen zowel voor het individu als de groep, gaven een "thuiskomen"-gevoel: dit was de echte wereld! Bovendien bleek de theosofische studie de wipplank te zijn naar alle andere vormen van wat toen nog "Occulte Wetenschappen" genoemd werd: I Tjing, Astrologie, Tarot, Geomantie, Heilige Geometrie, Chinese Geneeskunde, Kruidengeneeskunde, Bewustzijnsverruiming,... het kwam allemaal in de persoonlijke interessesfeer terecht.
Het gevoel nergens bij te horen en overal buiten te staan, veroorzaakte enerzijds eenzaamheid en emotionele frustratie, maar wakkerde anderzijds een scherp analytisch waarnemen en helder observatievermogen aan.
Afgestudeerd als klinisch laboratoriumtechnoloog, zorgde (in de eigen perceptie) de confrontatie met de-personalisering en ont-menselijking van patiŽnten in hospitaal-context voor een uitgesproken demotivatie. Een diepe persoonlijke crisis op 23j was dan ook de perfecte opstap om zich te engageren in de alternatieve sector. Door omstandigheden kort nadien verplicht om in te springen voor een opleiding Astrologie, sloeg aanvankelijke weerstand om in fascinatie voor het onderwerp. Dit zorgde samen met de teloorgang van de tewerkstellende vereniging ťn absolute weerstand tegen het terug opnemen van een laboranten-job, voor een zich wel erg jong installeren als professioneel astroloog (men schrijve 1979-1980).
Naast het professioneel-noodwendig uitdiepen van astrologische pistes, en verfijnen van gebruikte interpratie-modi, blijft Herman zich terzijde voortdurend verder informeren over (en desgevallend bekwamen in) alternatieve ziens- en geneeswijzen, holistische mensvisie, persoons-ontwikkeling en -bewustwording, westerse ťn oosterse metafysica, ... the lot.


Met betrekking tot consultaties heeft Herman zich verdiept en bekwaamd in het gebruik van de Logaritmische Tijdschaal, ontwikkeld door A.T. Mann. Deze Tijdschaal ontsluit de duiding van zwangerschapsinvloeden als fundamenten van de persoonlijkheidsontwikkeling (zie hier), en de inherente combinatie van astrologische symboliek, traditie, mythologie, biologie, psychologie en quantum-fysica, combineert perfect met recente ontdekkingen en ontwikkelingen op het vlak van persoonlijke evolutie en integratie.
Met betrekking tot het doceren van de Astrologie, wordt anno 2003 een gebrek aan motivatie duidelijk door het wegblijven van gemotiveerde cursisten. Na onafgebroken doceren van Astrologie gedurende 24 opeenvolgende jaren, komt er een hiaat die 3 jaar zal duren! In die periode zorgt bestudering van en verdieping in, klassieke, traditionele Feng Shui ervoor (middels onontkenbare analogieŽn), dat interesse aangewakkerd wordt voor de westerse Traditie: de klassieke, oorspronkelijke Astrologische Overlevering.
Een nieuwe wereld gaat open: een foutieve interpratie van het klassiek-astrologisch wereldbeeld, als "fatalistisch" en "gepredetermineeerd" dus beperkend, wordt ingeruild voor het ontdekken van onvermoede spiritualiteit en aanbevelingen voor persoonlijke groei-stimuli IN die klassieke benadering... Willekeur in het al-dan-niet gebruiken van moderne astrologische ontwikkelingen/ontdekkingen, ruimt plaats voor het toepassen van de fundamenten van de astrologische leer, waardoor dubbelzinnige en/of wazige uitspraken beperkt worden tot een maximaal minimum :-).
Uitdaging actueel is het combineren van de interpretatieve inhoud verworven via de LTS (logaritmische tijdschaal) met de klassieke "premissen", om aldus tot eenduidige, heldere en toetsbare uitspraken te komen!Credits due:
- mijn ouders, voor het verschaffen van voertuig en omstandigheden gewenst/genoodzaakt voor deze incarnatie :-/
- mijn broer, voor het continu testen en uitdagen van mijn kracht, uithoudingsvermogen en verdraagzaamheid tijdens onze jeugd <:-\
- A.K. en J.v.H., voor het aanbieden van een zeer intens ontwikkellingsplatform, verwoven met ego-valkuilen, alles-of-niks confrontaties, en extreem noodwendig moeten kiezen (tussen alles of niets) >:-/
- Pierre Withaegels en Jo van Doren, voor een niet aflatende onvoorwaardelijk-liefdevolle begeleiding en opleiding in subtielere werkwijzen en perceptie van het Leven <:-)
- Tad Mann, voor het beschikbaar stellen van zijn geÔntegreerde visie op astrologie, wetenschap, en menselijke ontwikkeling/bewustwording <:o)
- en - last but not least - mijn echtgenoot Bart, voor een onvoorwaardelijk respect voor en ondersteuning van mijn persoonlijke visie, activiteiten, en groeiprocessen :-D

Mijn dankbaarheid jegens jullie is grenzeloos