Het Luo Shu of Ti-Pan, is de "aarde-kaart", en geeft de archetypische verdeling van de 9 sterren weer; het is een soort "oer-kaart" van waar zich welk type energie bevindt.

Je kan dit natuurlijk ook gewoon met cijfers weergeven (zoals we voor jaarsterren bv doen), maar hier wordt de getalwaarde van de sterren weergegeven door het aantal cirkels in elk van de 8 richtingen. Pare getallen, yin, hebben zwart ingevulde bolletjes, onpare getallen, yang, hebben witte bolletjes.

Uit dit diagram leren we dat (op een heel basaal overal alomtegenwoordig niveau) Vuur (9) altijd uit het zuiden komt, en Water (1) uit het Noorden; Hout-energie stroomt vanuit het Oosten (3) en Zuid-Oosten (4) naar de referentie-plaats, enz...

luoshu

Dit is waarlijk een zeer belangrijk diagram, waarop ook de zogenaamde "Feng Shui-astrologie": 9 Sterren-Ki, gebaseerd is.

Onthou dat elk getal, van 1 tot 9, verwijst naar een specifieke energie, of type qi.
Oneven getallen zijn "hemelse energieŽn" en worden weergegeven door lege, of witte bolletjes in dit diagram.
Even getallen zijn "aardse energieŽn" en worden weergegeven door zwarte bolletjes.
Zowel horizontaal, diagonaal, als verticaal, resulteert de optelsom van de getallen in dit diagram in "15".
In de westerse "occulte" traditie, kennen we dit schema evengoed, maar dan onder deze naam: Magisch Vierkant van Saturnus.

4 9 2
3 5 7
8 1 6