Marine Le Pen, en de franse verkiezingen...

AR-AD390_VICTOI_P_20130822210241Met de op til zijnde verkiezingen in Frankrijk en alle gepalaver daarover, dacht ik even een steentje bij te dragen aan de verwarrende voorspellingen.
Dus toen de vraag toesloeg trok ik volgende uurhoek:

nwe president Frankrijk vrouw?


Eigenlijke vraag: wordt de nieuwe president van Frankrijk een vrouw? (En indien ja, dan is het uiteraard Marine LP).
Frankrijk is buitenland, dus huis 9 van de uurhoek. De president, of de regerende macht binnen deze vraag, wordt gegeven door het afgeleide 10de huis, nl. huis 6 van de uurhoek (6=10 van 9). Dan hebben we dus Saturnus als aanduider (voorwaar, een gewichtige aangelegenheid treffend weergegeven door de zwaarste (klassieke) planeet van ons stelsel!).
Saturnus is dus aanduider van het president-schap, de hoogste positie in het land.
Even analyseren… :-)
Saturnus staat op 27/43 van Boogschutter, retro. De Maan, in hetzelfde teken op 13/57, snelt naar Saturnus toe.
Maar Venus op 26/55 Vissen, maakt al haast een exact aspect met Saturnus. Of zou de Zon, op 25/49 Ram, Saturnus als eerste via een driehoek bereiken? De snelste, eerste planeet om Saturnus te aspecteren, is natuurlijk de “winnaar”!
Dit is zo’n randgeval van aspecteringen dicht bij elkaar, dat je er een efemeris (of astrologische klok-programma) bij moet nemen. Wat gebeurt er precies? Venus die schijnbaar de beste kandidaat is, is nog maar net uit haar stationnaire fase en dus ontzettend traag… De Zon beweegt wel wat sneller! Maar de Maan is nóg sneller, ze is vinnig, en alvorens alle anderen Saturnus kunnen opeisen, gaat ze samen met Saturnus staan, een conjunctie maken. De Maan is natuurlijk… vrouwelijk…, dus Marine LP wint.

Maar als we de Maan nemen als aanduider van het Franse volk, dan brengt zij het “licht” van de Zon én tegelijk van Venus, naar Saturnus: alvorens de Maan effectief conjunct Saturnus gaat staan, maakt zij - tegelijkertijd ! - een driehoek met de Zon op 26/57 Ram, en een vierkant met Venus op 26/57 Vissen. En dit is congruent met het franse kiesstelsel, waarin een 1ste keer de 2 sterkste kandidaten worden verkozen, die het dan in een volgende verkiezingsstap tegen mekaar moeten opnemen…
Dus, op deze manier bekeken, vertelt de Hemel ons dat er én een man, én een vrouw weerhouden worden, om vervolgens te proberen elkaar de loef af te steken…
Wat toont de astro-klok vervolgens? De Zon gaat wel degelijk als eerste Saturnus aspecteren vanop 27/41 Ram, terwijl Venus dan nog op 27/00 Vissen staat. Wat je een “colse call” zou kunnen noemen! Maar in dit scenario (dat de politieke realiteit in termen van stembusgang weerspiegelt) verliest Marine LP …nipt!


We kijken dan toch maar eens naar haar geboortehoroscoop, want daar moet die kans, die uitkomst, in vervat liggen, anders kan het niet gebeuren!
Marine LP is geboren in Neuilly sur Seine (Fr), op 5 augustus 1968, om 11u20 (data van astro.com). Dit is haar radix:

Marine Le Pen radix


Het hoogste ambt, of voor gewone mensen de roeping, wordt gegeven door huis 10. We zien Kreeft op 10, met een venijnige Mars in zijn val nog net daarin (we werken met heel-teken-huizen). Op zich niet veelzeggend; Maan heer 10 staat in haar exiel in Steenbok, maar wel sterk in het 4de tekenhuis. En wellicht belangrijker: het spiegelpunt van het MC staat quasi exact conjunct de Koninklijke Ster Aldebaran, op 9+° van Tweelingen, een zeer martiale ster. Dat geeft ivm carrière dus een heel sterke (en potentieel destructieve, want Mars is de malefic-contra-sect in haar kaart) invloed. Marine heeft zich natuurlijk al laten kennen als een felle dame.
Venus, heerser van haar Libra-ascendant, staat op bijna 26° van Leeuw, dicht genoeg bij Regulus om Koninklijke Ambities te hebben, maar net té ver om daar ook in te slagen, vermoedelijk.
Jupiter, de exaltatieheer van haar MC, staat in exiel in het 12de teken.
Samengevat: grote ambities (lees: grote “lust”), maar weinig - of gevaarlijk - succes. Hmm.

Marine LP + transitsMarine is nu tijdens de verkiezingen 48 jaar, dat wil zeggen dat ze in een 1ste huis profectie-jaar is. Alle planeten en punten keren dus terug op hun radixposities. “Wie ben ik, waar sta ik, waar ga ik naar toe?” zijn daarmee zowat hoofdvragen voor dit levensjaar. Implicerend, dat dit levensjaar grote veranderingen kan teweeg brengen of manifesteren.
Venus wordt daarmee de Dame v/h Jaar, en we zien dat Venus actueel in haar verhoging staat in Vissen, in het 6de tekenhuis. Venus, stilaan terug directlopend snelheid opbouwend, stevent op het teken van haar vernietiging, Ram, af, in het 7de huis. Als Venus al sterker wordt, dan ook tegelijkertijd bitsiger!
Jupiter zien we transiteren door haar 1ste huis, retrograde op de ascendant. Jupiter is de benefic van het heersend sect en betekent dus wel voordeel, maar de retrograde stand en zijn radixpositie in 12 in vernietiging, leveren weinig kracht of voordeel op. Een retrograde planeet kan wel een “belofte” vervullen, maar ze dan daarna weer terug afnemen; dit wijst in ieder geval niet op stabiel succes of voordeel. Bovendien heerst Jupiter over vallende huizen 3 en 6, maar staat wel in een hoek van haar Gelukspunt: 12 is het 7de van 6, waar het PoF staat. Nadeel dan weer in dit verband: transiterende Jupiter kan het PoF niet “zien”, er is geen majeur aspect tussen beide.
Misschien nog belangwekkender is de transit van Pluto over Marine’s IC: op enkele boogminuten na een exacte conjunctie! Is dit goed voor macht, voor ambities en carrière? Transit Pluto staat opposiet het MC, dus áls het succes meebrengt, is het ten koste van… Je zou ook kunnen zeggen dat haar wortels, haar fundamenten, compleet overhoop gezet worden.
Tegelijkertijd staat transit Uranus op heer 4: Saturnus; ook een héél nauwe conjunctie. Huis, thuis, familie, (vaderland), kinderen, en partners, collega’s, (open) vijanden: d’r zit allemaal radicale beweging in!

Volgens het hellenistisch systeem van Zodiakale Aphesis (
Zodiacal Releasing) vanuit het Geestespunt (dus i.v.m. carrière en keuzes) is in de huidige periode Steenbok geactiveerd, met daarin de Maan heer 10. Is dit een goeie periode? Heel gemengd zouden we zeggen: vierkant Saturnus geeft, ook al is dat de heerser vande periode, sowieso moeilijkheden; en zeker Mars in het tegenoverliggend teken, maakt het moeilijk en zorgt voor tegenslagen! Deze Mars wordt trouwens geactiveerd door het spiegelpunt van transit-Mars op 1°Tweelingen. Venus is niet zichtbaar vanuit Steenbok, maar Jupiter vanuit Maagd kan natuurlijk wel hulp bieden! Of dat “proper” is, valt te betwijfelen (Jupiter in vernietiging in 12), maar goed, hulp is hulp…
Op een kleinere tijdschaal, in de actuele subperiode volgens dit systeem, is Waterman geactiveerd, met een “sprong” of wat in het engels “loosing of the bound” genoemd wordt. Dit gaat vaak/meestal gepaard met grote veranderingen of ommekeer.
Wordt zij effectief de nieuwe presidente? Of haakt ze af en zegt ze de politiek vaarwel? Dat laatste denk ik niet, daar is ze een te koppige en zelfzuchtige dame voor (Venus heer 1 in Leeuw/11). Maar misschien is ze wel voorbij haar “hoogtepunt.”
Haar secundair progressief MC staat nog 2° verwijderd van radix-Jupiter (beloftes, maar wat kómt ervan?), haar s.p. ascendant maakt een driehoek met het MC (oh!), maar s.p. Maan staat conjunct de zuidelijke maansknoop (ai!).

A very mixed bag… Al met al vermoed ik dat het antwoord van de uurhoek (en dat op heel - nou ja, relatief - eenvoudige wijze, de te volgen realiteit heeft voorafgespiegeld: Marine LP wint, maar kan die winst niet “verzilveren.”
Morgen weten we meer… ;-)